Byla 2S-115-210/2011
Dėl Šiauliu miesto apylinkes teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutarties civilineje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), kuria paskirta statybos (remonto) darbu ekspertize

1Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Vytauto Kurseviciaus, kolegijos teiseju Danutes Burbulienes, Birutes Simonaitienes, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo atsakovo uždarosios akcines bendroves „Revine“ atskiraji skunda del Šiauliu miesto apylinkes teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutarties civilineje byloje Nr. ( - ), kuria paskirta statybos (remonto) darbu ekspertize.

2Teiseju kolegija, išnagrinejusi skunda, n u s t a t e :

3Reikšmingi klausimo išsprendimui bylos faktai.

4Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ ieškiniu kreipesi i Šiauliu miesto apylinkes teisma, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Revine“ 11906,78 Lt žalos atlyginimo, 6 proc. dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei visas bylinejimosi išlaidas.

5Bylos nagrinejimo metu atsakovas UAB „Revine“ pateike prašyma skirti negyvenamosiose patalpose, esanciose adresu ( - ), atliktu statybos (remonto) darbu ekspertize. Kartu su prašymu atsakovas pateike teismui užduotinu ekspertui klausimu saraša. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ atsakovo prašymui del negyvenamosiose patalpose atliktu statybos (remonto) darbu ekspertizes skyrimo neprieštaravo bei pateike ekspertu atliekanciu šios rušies ekspertizes saraša.

6Šiauliu miesto apylinkes teismas 2010 m. gruodžio 6 d. nutartimi civilineje byloje Nr. 2-( - ) paskyre negyvenamosiose patalpose, esanciose adresu ( - ), atliktu statybos (remonto) darbu ekspertize bei sustabde civilines bylos nagrinejima iki bus atlikta teismo ekspertize. Teismas, procesinio dokumento rezoliucineje dalyje nurode, kad ši nutartis per 7 dienas gali buti skundžiama Šiauliu apygardos teismui, atskiraji skunda paduodant per Šiauliu miesto apylinkes teisma.

7Atskirojo skundo ir atsiliepimu i ji teisiniai argumentai.

8Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Revine“ prašo panaikinti Šiauliu miesto apylinkes teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutarti ir perduoti klausima pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Visus klausimus ekspertui suformavo pats teismas, taciau visiškai neatsižvelge i svarbia faktine bylos aplinkybe, o tuo paciu ir atsakovo gynybine pozicija, jog žala atsirado butent Šiauliuose, remonto darbai buvo vykdomi Šiauliuose, o juos vykde Šiauliu mieste veikla vykdanti imone. Todel, atsakavo manymu, ir atliktu darbu verte turi buti nustatinejama butent Šiauliu mieste buvusiu vidutiniu rinkos kainu remuose. Pažymetina ir tai, kad Vilniuje dirbancio eksperto parinkimas neatitinka protingumo bei racionalumo kriteriju, kadangi vertinami darbai fiziškai yra Šiauliuose, kaip ir analogiška veikla (langu gamyba) užsiimancios imones, teismo posedžiai vyksta Šiauliuose.
  2. Paskirta ekspertize neatitinka atsakovo interesu, t.y. skundžiama nutartimi atsakovo prašymas faktiškai nebuvo patenkintas, del ko atsakovas negali buti „ipareigojamas“ sumoketi lešas i teismo depozitine saskaita. Atsakovas sutinka moketi tik už tokio turinio ekspertize, kuria atlikus jis gali tiketi gauti kvalifikuotus atsakymus i butent jam ir jo gynybinei pozicijai aktualius klausimus.
  3. Teismas faktiškai atmete abu atsakovo suformuotus klausimus bei siuloma eksperto kandidatura to absoliuciai nemotyvuodamas, be to, taip pat nemotyvuotai suformavo kitus klausimus ir parinko eksperta. Absoliutus teismo motyvu nebuvimas pažeidžia atsakovo teise suprasti teismo sprendima, suvokti teismo pozicija ir busimos ekspertizes ryši su byla, be to, yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 4 p.).

9Atsiliepimu i atsakovo UAB „Revine“ atskiraji skunda ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ prašo atmesti atskiraji skunda ir Šiauliu miesto apylinkes teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutarti palikti nepakeista. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismo užduoti klausimai ekspertui yra tiesiogiai susije su žalos dydžio, kuri gincija atsakovas, nustatymu. Atsakovo suformuoti klausimai apie stiklo paketu ir montavimo darbu vidutines rinkos kainas yra per siauri tiriant aplinkybes del žalos dydžio nustatymo. Vidutiniu rinkos kainu nustatymui specialios eksperto žinios nera reikalingos, nes ši informacija skelbiama viešai. Be to, teismo užduotas klausimas, ar nebuvo galimybes atlikti tu paciu darbu mažesnemis kainomis, iš esmes atsakytu ir i atsakovo užduotus klausimus del vidutiniu rinkos kainu, kadangi darbu bei medžiagu ekonomiškumas ir butu ivertinant lyginant su vidutinemis kainomis.
  2. Atsakovas nepateike irodymu, jog teismo užduoti klausimai ir bei paskirta ekspertine istaiga sudaro pagrinda abejoti, jog nebus gauti kvalifikuoti atsakymai del žalos dydžio. Atsakovo salyginis sutikimas apmoketi tik už tokia ekspertize, kuri duotu atsakymus i jo gynybinei pozicijai aktualius klausimus, kalba apie eksperto suinteresuotuma, tokio eksperto išvados negali buti vertinamos kaip objektyvus irodymas byloje. Atsakovas nepateike irodymu, jog teismo paskirtas ekspertas neatsakys i jo gynybinei pozicijai svarbius klausimus, be to, atsakovas turi galimybe prašyti apklausti eksperta teismo posedžio metu ir užduoti jam klausimus, reikšmingus jo gynybinei pozicijai. Atsakovo argumentas, jog Vilniuje dirbancio eksperto parinkimas neatitinka protingumo ir racionalumo kriteriju yra nepagristas, teismo paskirto ekspertizes kaina yra mažesne nei atsakovo pasiulyto eksperto, už ta kaina ekspertas apžiures objekta Šiauliuose ir, teismui nusprendus, atvyks i teismo posedi Šiauliu miesto apylinkes teisme.

10Atsiliepimu i atsakovo UAB „Revine“ atskiraji skunda tretysis asmuo UAB „Vaivorykšte“ prašo atmesti atskiraji skunda ir Šiauliu miesto apylinkes teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutarti palikti nepakeista. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas iš esmes ir nurode, kad ekspertizes metu butu atsakyta, kokia buvo rinkos darbu kaina butent Šiauliuose. Be to, pažymetina, kad treciajam asmeniui priklausanciame pastate buvo keiciami stiklo paketai, o stiklo paketu Šiauliuose nei viena imone negamina, todel ekspertui atsakius i klausima, kokia buvo negyvenamuju patalpu verte nurodytu laikotarpiu ir, ar nebuvo imanoma tu paciu remonto darbu atlikti mažesnemis sanaudomis, butu iš esmes ir atsakyta i apelianto klausima del darbu rinkos vertes.
  2. Teismas pagristai vadovavosi ne iš anksto atsakovo pasiulytu ekspertu, kurio kaina yra 200 Lt didesne nei teismo paskirto, o paskyre eksperta iš ieškovo pateikto ekspertu sarašo. Atsakovo tvirtinimas, kad paskirta ekspertize neatitinka atsakovo interesu duoda pagrindo manyti, kad atsakovas nesitiki jam palankios ekspertizes išvados ir kad tokias išvadas gali duoti tik jo iš anksto pasiulytas ekspertas, todel ir del šios aplinkybes teismo nutartis paliktina nepakeista. Atsakovo argumentas, kad jis negali apmoketi už tokio turinio ekspertize, kuri nepatvirtins jo gynybines pozicijos irodo, jog atsakovui iš anksto buvo žinomos ekspertizes išvados, jei ja atliktu atsakovo paprašytas ekspertas, kadangi nei šalims, nei teismui paprastai bylos šalims esant sažiningoms šioje bylos stadijoje dar negali buti žinomas busimos ekspertizes turinys.
  3. Atsakovas nepagristai abejoja teismo suformuotais klausimais ekspertui, kadangi ekspertas gali atsisakyti duoti išvada jeigu mano, jog jam pateikta medžiaga yra nepakankama duoti išvadai, arba jam pateiktas klausimas viršija jo kvalifikacija ar kompetencija.
  4. Teismo nutartyje yra aiškiai ir konkreciai suformuoti sutrumpinti motyvai, jog kiekviena šalis turi teise irodyti savo reikalavimus ir atsikirtimus leistinais irodymais bei motyvuota, kodel turi buti paskirta ekspertize ir kokia imone turi daryti ekspertize bei kokius klausimus turi atsakyti ekspertas.

11Apeliacines instancijos teismo išaiškinimai ir teisiniai argumentai.

12Apeliacinis procesas nutrauktinas.

13Atskirojo skundo priemimo klausima privalo išspresti teismas, kuris prieme nutarti (CPK 315 str. 1 d., 338 str.). Butent šioje proceso stadijoje teismas privalo patikrinti, ar skundžiamas sprendimas (nutartis) yra apeliacinio apskundimo objektas. Pagal CPK 315 str. 2 d. 3 p., atskirasis skundas nepriimamas ir gražinamas ji padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal istatymus negali buti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trukumas paaiškeja nagrinejant byla apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.).

14Vadovaujantis CPK 334 str. 1 d., pirmosios instancijos teismo nutartys gali buti skundžiamos paduodant atskiraji skunda apeliacines instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo CPK numatytais atvejais ir kai teismo nutartis užkerta galimybe tolesnei bylos eigai. Del kitu pirmosios instancijos teismo nutarciu atskirieji skundai negali buti paduodami, motyvai del šiu nutarciu teisetumo ir pagristumo gali buti itraukiami i apeliacini skunda (CPK 334 str. 3 d.). Taigi, apeliacinio apskundimo objektu yra ne visos pirmosios instancijos teismo nutartys (CPK 334 str. 1 d.), bet tik tos, kurios užkerta kelia tolesnei bylos eigai, ir kuriu apskundimas reglamentuotas atskiromis teises normomis.

15Apeliacinio (atskirojo) skundo priemimo klausima sprendžia pirmosios instancijos teismas, priemes sprendima (nutarti) (CPK 315 str. 1 d., 338 str.).

16Šiauliu miesto apylinkes teismas 2010 m. gruodžio 6 d. nutartimi paskyre byloje ekspertize bei sustabde civilines bylos nagrinejima iki bus atlikta ekspertize. Teismas nurode, kad nutartis per 7 dienas gali buti skundžiama Šiauliu apygardos teismui, atskiraji skunda paduodant per Šiauliu miesto apylinkes teisma (4-5 b. l.). Atkreiptinas demesys i tai, kad šioje nutartyje pirmosios instancijos teismas nevisiškai tiksliai ir aiškiai išdeste nutarties apskundimo galimybe, nes pagal istatymini reguliavima bei teismu formuojama praktika atskirais atvejais galima skusti ne visa nutarti, bet tik nutarties dali. Šiuo atveju – del bylos sustabdymo, taciau ne del paskirtos ekspertizes (CPK 334 str. 1 d. 2 p.).

17Teiseju kolegija, nurodytu motyvu pagrindu sprendžia, kad istatymas nenumato galimybes skusti nutarties del ekspertizes paskyrimo. Eksperto išvada yra viena iš irodymu rušiu (CPK 177 str. 2 d.), o CPK nenumato galimybes skusti pati ekspertizes paskyrima (CPK 212 str. 1 d.), t. y. irodymu rinkimo klausimu priimta nutarti (jos dali). Teismo nutartis, kuria paskirta ekspertize, neužkerta galimybes tolesnei bylos eigai, todel negali buti apeliacijos objektu (CPK 334 str. 1 d. 2 p., Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsejo 10 d. nutartis byloje Nr. 2-1049/2010; 2010 m. gegužes 13 d. nutartis byloje Nr. 2-760/2010, ir kt.). Nutartis laikoma užkertancia kelia proceso eigai, kai del jos priemimo procesas byloje apskritai negali prasideti, yra užbaigiamas arba del tokios nutarties priemimo nebegalimas tolesnis procesas.

18Atsakovo UAB „Revine“ atskirojo skundo turinys del teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutarties patvirtina tai, kad juo skundžiamas tik pats ekspertizes paskyrimas (2-3 b. l.). Jame nenurodyta nei teisiniu, nei faktiniu argumentu del bylos sustabdymo. Teiseju kolegija pažymi, kad istatymas nenumato galimybes skusti nutarti (nutarties dali), kuria paskiriama ekspertize, kadangi tokia nutartis neužkerta kelio bylos eigai (CPK 334 str. 1 d. 2 p.), taciau suteikia teise paduoti atskiraji skunda del nutarties dalies, kuria nutariama sustabdyti byla del teismo ekspertizes byloje paskyrimo (CPK 164 str. 2 p., 165 str.). Teiseju kolegija, vertindama tai, kad UAB „Revine“ 2010 m. gruodžio 6 d. atskiruoju skundu skunde iš esmes tik nutarties dali del teismo ekspertizes paskyrimo, kuri nera apeliacinio apskundimo objektas, o del nutarties dalies sustabdyti byla nepateike jokiu teisiniu ar faktiniu argumentu, konstatuoja, kad apeliacinis procesas pradetas pagal atskiraji skunda del Šiauliu miesto apylinkes teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutarties, kuri negali buti apeliacinio apskundimo objektas. Todel, vadovaujantis CPK 315 str. 5 d., apeliacinis procesas nutraukiamas.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi, 336 straipsniu ir 338 straipsniu, teiseju kolegija

Nutarė

20Apeliacini procesa, pradeta pagal atsakovo UAB „Revine“ atskiraji skunda del Šiauliu miesto apylinkes teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutarties, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai