Byla 2-1049/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Gasiūnienės ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 13 d. nutarties, kuria paskirta ekspertizė ir sustabdyta byla, civilinėje byloje Nr. 2-186-578/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Etnomedijos Intercentras“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai dėl skolos priteisimo ir atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos priešieškinį dėl avanso grąžinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Etnomedijos Intercentras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, prašydamas priteisti iš atsakovo 2 876 788,23 Lt skolos ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo.

4Atsakovas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija pareiškė byloje priešieškinį, kuriuo prašė teismą pripažinti neteisėtu 2008 m. rugsėjo 3 d. ieškovo vienašalį 2007 m. birželio 15 d. paslaugų pirkimo sutarties Nr. EMC 07/06-14/S-185 nutraukimą; nutraukti 2007 m. birželio 15 d. paslaugų pirkimo sutartį Nr. EMC 07/06-14/S-185 dėl ieškovės kaltės ir taikyti visišką restituciją, įpareigojant ieškovą grąžinti atsakovui sumokėtą 755 134,16 Lt dydžio avansą bei priteisiant nuo šios sumos paskaičiuotas 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; nustatyti priverstinę hipoteką ieškovui priklausančiam nekilnojamajam turtui, neviršijant pagal priešieškinį patenkintų turtinių reikalavimų sumos ir nustatant, kad atitinkama hipoteka galioja iki to momento, kai ieškovas visiškai įvykdys teismo sprendimą: negyvenamajai patalpai – administracinėms patalpoms, esančioms Vilniuje, V.Kudirkos g. 7, 1494/10000 daliai negyvenamosios patalpos-neįrengtos pastogės, esančios Vilniuje, V.Kudirkos g. 7-6, ir butui, esančiam Vilniuje, V.Kudirkos g. 7-6.

5Ieškovas pateikė teismui prašymą paskirti byloje Pilotinės Nacionalinio lygmens 11 funkcijų e. sveikatos informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo įvertinimo ekspertizę.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 13 d. nutartimi nutarė paskirti byloje informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo įvertinimo ekspertizę ir pavesti ekspertams atsakyti į konkrečius klausimus, o bylą sustabdyti iki bus atlikta ekspertizė.

7Teismas nurodė, kad byloje spendžiamas tarp šalių kilęs ginčas dėl ieškovo atliktų informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo darbų, jų kokybės. Teismo teigimu, siekiant įvertinti ieškovo atliktų darbų kokybę, reikalingos specialios žinios, todėl ieškovo prašymu byloje skirtina Pilotinės Nacionalinio lygmens 11 funkcijų e. sveikatos informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo įvertinimo ekspertizė, o byla iki ji bus atlikta sustabdytina. Teismas pažymėjo, kad, atsižvelgiant į tai, jog ekspertizė skirtina ieškovo prašymu, ekspertams užduotini visi ieškovo suformuluoti klausimai, o, atsižvelgiant į tai, kad atsakovo prašomos skirti ekspertinės įstaigos yra valstybės biudžetinės įstaigos, atsakovas yra ministerija, siekiant išvengti galimų ginčų dėl objektyvumo ir nešališkumo, ekspertizė pavestina atlikti Kauno Technologijos universiteto Informatikos fakulteto Informacijos sistemų katedros prof. dr. R. Butleriui, prof. dr. L. Nemuraitei ir doc. dr. A. Lopatai.

8Atskiruoju skundu atsakovas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 13 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

91. Teismas, iš esmės netinkamai spręsdamas klausimus dėl ekspertizės skyrimo, klausimų ekspertams pateikimo ir ekspertų parinkimo, nepagrįstai sustabdė nagrinėjamą civilinę bylą. Teismas gali dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva sustabdyti civilinę bylą, kai paskiriama ekspertizė, t. y. bylą stabdyti tik įsitikinus ekspertizės skyrimo ir su tuo susijusių sprendimų priėmimo pagrįstumu, tačiau priimant skundžiamą teismo nutartį tai nebuvo padaryta. Be to, teismas, spręsdamas dėl nagrinėjamos civilinės bylos stabdymo, nesiaiškino su paskirtais ekspertais apytikrio ekspertizės laiko, kad būtų galima objektyviai spręsti dėl bylos stabdymo, o ne dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo. Nepagrįstai sustabdžius civilinės bylos nagrinėjimą buvo užvilkintas galutinis jos išsprendimas, pažeisti byloje dalyvaujančių asmenų teisėti interesai ir lūkesčiai dėl operatyvaus teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimo.

102. Teismas nepagrįstai sprendė, kad byloje yra reikalinga įvertinti atliktų darbų kokybę. Be to, teismas nepagrįstai nevertino atsakovo nuomonės dėl ekspertizės skyrimo nepagrįstumo, išsakytos tiek raštu, tiek žodžiu.

113. Teismas ekspertams nepagrįstai pateikė tik ieškovo nurodytus klausimus ir neatsižvelgė į atsakovo nuomonę ir akivaizdžius faktus, jog ieškovo siūlyti klausimai nėra tinkami, pakankamai aiškūs, objektyvūs, neatitinka ekspertų kompetencijos, atsakymų į juos teikimas nėra tikslingas.

124. Teismas nepagrįstai ekspertizę pavedė atlikti Kauno Technologijos universiteto Informacijos sistemų katedros atstovams, kurie įstatymo prasme iš viso nelaikytini ekspertais. Teismas, netinkamai išspręsdamas klausimą dėl ekspertų kandidatūrų, sąlygojo pačios ekspertizės skyrimo netinkamumą ir nagrinėjamos civilinės bylos stabdymo nepagrįstumą.

135. Teismas nutarties tinkamai nemotyvavo.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą UAB „Etnomedijos Intercentras“ prašo apeliacinės instancijos teismą atsakovo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovo nuomone, pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta ir jos keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodomais argumentais nėra pagrindo.

15Apeliacinis procesas atskirojo skundo dalyje dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 13 d. nutarties dalies, kuria paskirti ekspertizę, nutrauktinas, atskirojo skundo dalis dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 13 d. nutarties dalies, kuria sustabdyti bylą, atmestina.

16Pagal CPK 338 straipsnį atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus antrajame skirsnyje numatytas išimtis. Pagal CPK 315 straipsnio antrosios dalies 3 punktą apeliacinis skundas (atskirasis skundas) nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymą negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Minėto straipsnio penktoji dalis numato, kad jeigu minėta aplinkybė paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas.

17Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 13 d. nutartimi nutarė paskirti byloje informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo įvertinimo ekspertizę ir pavesti ekspertams atsakyti konkrečius klausimus, o bylą sustabdyti iki bus atlikta ekspertizė. Atskirojo skundo reikalavimas patvirtina, kad atskiruoju skundu yra skundžiama visa Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 13 d. nutartis. Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymas nenumato galimybės skųsti nutartį (nutarties dalį), kuria paskiriama ekspertizė, kadangi tokia nutartis neužkerta kelio bylos eigai (CPK 334 str. 1 d. 2 p.), tačiau suteikia teisę paduoti atskirąjį skundą dėl nutarties dalies, kuria nutariama sustabdyti bylą dėl teismo ekspertizės byloje paskyrimo (CPK 164 str. 2 p., 165 str.). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad nutarties dalis dėl teismo ekspertizės paskyrimo nėra apeliacinio apskundimo objektas, sprendžia, kad apeliacinis procesas atskirojo skundo dalyje dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 13 d. nutarties dalies, kuria paskirti ekspertizę, nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d., 338 str.). Todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su ekspertizės paskyrimo teisėtumu ir pagrįstumu.

18Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Civilinio proceso kodeksas pagal bylos sustabdymo pagrindus išskiria dvi bylos sustabdymo rūšis: privalomąjį bylos sustabdymą (CPK 163 str.) ir fakultatyvųjį bylos sustabdymą (CPK 164 str.). Esminis skirtumas tarp privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo tas, kad, esant bent vienam privalomojo sustabdymo pagrindui, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o fakultatyvus bylos sustabdymas priklauso teismo diskrecijai, nes CPK 164 straipsnis ne įpareigoja, o suteikia teismui teisę sustabdyti bylą. Byla gali būti sustabdoma tiek paties teismo, tiek ir dalyvaujančių byloje asmenų iniciatyva. Be pagrindo sustabdžius bylos nagrinėjimą yra vilkinamas procesinių veiksmų atlikimas, gali būti pažeidžiami kitų byloje dalyvaujančių asmenų interesai, paneigiami civilinio proceso tikslai, todėl teismas, spręsdamas bylos fakultatyvaus sustabdymo klausimą, net formaliai esant įstatyme numatytam bylos sustabdymo pagrindui, privalo šį klausimą spręsti atsižvelgdamas į konkrečias kiekvienos bylos aplinkybes. CPK 164 straipsnio 2 punkte yra numatytas vienas iš fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų – kai teismas paskiria ekspertizę.

19Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentais dėl nepagrįsto civilinės bylos sustabdymo. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju bylos išnagrinėjimas galimas tik išsprendus teismo paskirtos ekspertizės atlikimo klausimą. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į byloje pareikštus reikalavimus bei ekspertams suformuluotų klausimų turinį. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą sustabdyti bylą iki bus atlikta ekspertizė, kadangi tik ekspertizės metu išsiaiškinus reikšmingas bylai aplinkybes pagal ekspertams suformuluotus klausimus byla galės būti išnagrinėta teisingai, laikantis civilinio proceso principų, byloje galės būti priimtas teisėtas ir pagrįstas sprendimas. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvados dėl bylos sustabdymo yra pagrįstos.

20Dėl nurodytų argumentų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirojo skundo dalis dėl bylos sustabdymo yra nepagrįsta ir atmestina, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 13 d. nutarties dalis, kuria sustabdyti bylą iki bus atlikta ekspertizė, paliktina nepakeista.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio penktąja dalimi, 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

22n u t a r i a :

23Apeliacinį procesą atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atskirojo skundo dalyje dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 13 d. nutarties dalies, kuria paskirti ekspertizę, nutraukti.

24Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 13 d. nutarties dalį, kuria

Nutarė

25sustabdyti bylą iki bus atlikta ekspertizė, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Etnomedijos Intercentras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. Atsakovas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija pareiškė byloje... 5. Ieškovas pateikė teismui prašymą paskirti byloje Pilotinės Nacionalinio... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 13 d. nutartimi nutarė paskirti... 7. Teismas nurodė, kad byloje spendžiamas tarp šalių kilęs ginčas dėl... 8. Atskiruoju skundu atsakovas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija... 9. 1. Teismas, iš esmės netinkamai spręsdamas klausimus dėl ekspertizės... 10. 2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad byloje yra reikalinga įvertinti atliktų... 11. 3. Teismas ekspertams nepagrįstai pateikė tik ieškovo nurodytus klausimus ir... 12. 4. Teismas nepagrįstai ekspertizę pavedė atlikti Kauno Technologijos... 13. 5. Teismas nutarties tinkamai nemotyvavo.... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą UAB „Etnomedijos Intercentras“ prašo... 15. Apeliacinis procesas atskirojo skundo dalyje dėl Vilniaus apygardos teismo... 16. Pagal CPK 338 straipsnį atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos... 17. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 13 d. nutartimi nutarė paskirti... 18. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais... 19. Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentais dėl nepagrįsto... 20. Dėl nurodytų argumentų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. n u t a r i a :... 23. Apeliacinį procesą atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos... 24. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 13 d. nutarties dalį, kuria... 25. sustabdyti bylą iki bus atlikta ekspertizė, palikti nepakeistą....