Byla B2-1542-567/2013
Dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo Bankrutavusi UAB Prekybos namai „LINA“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant Monikai Stankevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Justui Sakavičiui, atsakovui A. M. ir jo atstovui advokatui Aleksander Višnevski, atsakovo Bankrutavusios UAB „PET recycling“ atstovui Rimgaudui Balevičiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinėje byloje, kurioje BUAB „PET recycling“ iškelta bankroto byla, ieškovo AB „SEB lizingas“ ieškinį atsakovams A. M., BUAB „PET recycling“ dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo Bankrutavusi UAB Prekybos namai „LINA“.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas AB „SEB lizingas“ 2010-02-20 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį 2010-11-24 (2 t., b.l. 156-159), 2011-03-10 (2 t., b.l. 171-174), 2011-09-05 (3 t. b.l. 6-9) patikslino, prašydamas:

41) Priteisti solidariai iš atsakovų A. M. ir BUAB „PET recycling“ 375746,84 Lt nuostolių, 32246,22 Lt delspinigių, iš viso 407993,06 Lt;

52) Priteisti iš atsakovo A. M. 5 proc. procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

63) Grąžinti ieškovo sumokėtą 4805 Lt dydžio žyminį mokestį. Nurodė, kad UAB Prekybos namai “LINA“ kreipėsi į AB „SEB lizingas“ dėl įsigyjamų turto objektų finansavimo lizingo būdu. 2006-2008 m. tarp ieškovo ir UAB Prekybos namai “LINA“ buvo sudarytos Finansinio lizingo sutartys Nr. 2006-060339, Nr. 2008-090032, Nr. 208-030020, pagal kurias AB „SEB lizingas“ įgijo nuosavybės teisę į transporto priemonę bei įrenginius ir perdavė šį turtą UAB Prekybos namai “LINA“ valdyti ir naudotis už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyse numatytą kainą, šie turto objektai pereis bendrovei nuosavybės teise. Lizingo sutarčių su UAB Prekybos namai „LINA“ vykdymui užtikrinti buvo pasirinktas laidavimo būdas. 2009-02-06 buvo sudaryta Laidavimo sutartis Nr. LS2008-030020 su atsakovu A. M., o 2009-06-08 –Laidavimo sutartis Nr. LS2008-030020 su atsakovu UAB „PET recycling“, kuriomis atsakovai įsipareigojo, kaip solidarūs bendraskoliai, atsakyti ieškovui, jei skolininkas neįvykdys visų ar dalies savo prievolių pagal lizingo sutartis. UAB Prekybos namai „LINA“ pradėjus nevykdyti savo piniginių prievolių, ieškovas 2009-11-18 raštu Nr. 02-5780 informavo, jog UAB Prekybos namai „LINA“ iki 2009-11-25 nepadengus įsiskolinimų, lizingo sutartys yra nutraukiamos nuo 2009-11-26. UAB Prekybos namai „LINA“ neįvykdžius savo piniginių prievolių, ieškovas kreipėsi į laiduotojus dėl nesumokėtų privalomųjų mokėjimų bei delspinigių padengimo už skolininką. Laiduotojai taip pat neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų. Kadangi lizingo sutartys buvo nutrauktos dėl UAB Prekybos namai „LINA“ kaltės, kilo bedrovės sutartinės civilinės atsakomybės klausimas. 2010-11-24 patikslintame ieškinyje atsakovų įsiskolinimą sudarė 32246,22 Lt delspinigių suma. Nutraukęs sutartis ir susigrąžinęs turtą, ieškovas jį realizavo bei patyrė 375746,84 Lt nuostolių, iš kurių 271463,70 Lt nuotolių iš turto realizavimo ir 4283 Lt turėtų papildomų išlaidų. Remiantis LR CK 6.81 str., esant neįvykdytai prievolei, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui, kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jei ko kito nenustato sutartis (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.81 str., 6.210 str., 6.574 str.).

7Atsakovas BUAB „PET recycling“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (3 t. b.l. 53-54), prašydamas ieškinio dalį dėl 32246,22 Lt delspinigių dalyje atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad atsakovas BUAB „PET recycling“ su ieškinio dalimi dėl 375746,84 Lt nuostolių sutinka, o ieškinio dalį dėl 32246,22 Lt ginčija. Pagal formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007) tais atvejais, kai kreditorius prašo už prievoles netinkamą įvykdymą ir nuostolių, ir netesybų, tai netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą, priteisiamas nuostolių atlyginimas, o jų dydžiu sumažinama netesybų suma. Šis įskaitymo principas įtvirtintas LR CK 6.258 str., reglamentuojančiame sutartinę atsakomybę. BUAB „PET recycling“ ginčija AB „SEB lizingas“ 32246,22 Lt delspinigių dalį, nes 375746,84 Lt nuostolių suma didesnė nei sutartimi nustatytos netesybos ir sutartinių netesybų suma įskaitoma į nuostolius, kurie yra didesni nei sutartinės netesybos (LR CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str.).

8Atsakovas A. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį (3 t., b.l. 74-82), prašydamas jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas nesutinka su ieškovo argumentais dėl delspinigių skaičiavimo, nes pagal LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p. sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų išieškojimo. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p. įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą, nutraukiamos netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles skaičiavimas. 2010-03-22 iškėlus UAB Prekybos namai „LINA“ bankroto bylą, šiai įmonei turėjo būti nutrauktas lizingo sutartyse nustatytų netesybų skaičiavimas. Ieškovas BUAB Prekybos namai „LINA“ sudarė lizingo sutartis, kurias vienašališkai, savo iniciatyva nutraukė. Be to, ieškovas, nutraukęs lizingo sutartis, susigrąžino lizinguojamą turtą ir jį pardavė savo nuožiūra tretiesiems asmenims už jo pasirinktą kainą. Atsakovas teigia, jog lizingo sutartys, sudarytos tarp BUAB Prekybos namai „LINA“ ir ieškovo, yra įvykdytos ir pasibaigusios, nes kreditorius priėmė kitos rūšies įvykdymą, kadangi pagrindinė prievolė pasibaigė ieškovui atsiėmus lizingo objektą ir jį realizavus, todėl laikytina, kad tuo pačiu metu pasibaigė laidavimas. Esant esminiam sutarčių pažeidimui, t.y. BUAB Prekybos namai „LINA“ laiku nemokant privalomų mokėjimų, LR CK 6.574 str. ir Finansinio lizingo sutarčių bendrosios dalies 18.6., 18.6.4 p., yra numatyta teisė kreditoriui nutraukti sutartį, susigrąžinti turtą, išsiieškoti sumas, kurias lizingo gavėjas privalo sumokėti iki lizingo sutarties nutraukimo dienos bei faktiškai patirtus lizingo davėjo nuostolius, kurie lizingo davėją atstatytų į tokią padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai vykdęs sutartį. Atsakovas A. M. pažymi, jog, siekdami išvengti nuostolių atsiradimo, veikdami atsakingai ir protingai, ne vieną kartą atsakovai kreipėsi į ieškovą su pasiūlymais dėl lizinguojamo turto. Atsižvelgdami į tai, kad lizingo gavėjas sumokėjo 1688727,60 Lt iš 4499171,04 Lt, o BUAB „PET recycling“ sumokėjo 187865,37 Lt ir siekdami išvengti ilgų teisminių ginčų, atsakovai pasiūlė ieškovui perduoti PET atliekų perdirbimo gamybinę liniją finansinio lizingo sąlygomis laiduotojams ar jų nurodytoms trečiosioms šalims. Į pasiūlymą ieškovas nereagavo, nors vėliau, pardavęs turtą, kurį atsakovai norėjo įsigyti, kaip ieškovas teigia, patyrė nuostolių. AB „SEB lizingas“ nebendradarbiavo ir pats sukūrė tokią situaciją. Laidavimas su BUAB „PET recycling“ buvo sudarytas, pažeidžiant įstatyme bei įstatuose nustatytus privataus asmens veikos tikslus dėl nuolatinio pelno gavimo. Laidavimo sutartimi AB „SEB lizingas“ iniciatyva laiduotojams nustatyti didelės vertės turtiniai įsipareigojimai be jokios priešpriešinės grąžos laiduotojų įsipareigojimas sumokėti ieškovui 3474381,24 Lt mainais už tai negaunat jokių pajamų ar kitokio pobūdžio naudos, yra iš esmės priešingas laiduotojo UAB „PET recycling“ egzistavimo pagrindui, t.y. nuolatiniam vykdomos veiklos pelno siekimui. Sudaryta laidavimo sutartis tiesiogiai įtakoja atsakovo A. M. asmeninius poreikius buitinių, socialinių, kultūrinių lūkesčių įgyvendinimą. Ieškovas, būdamas stipresnioji šalis, įtakojo laidavimo sutarties pasirašymą su atsakovu A. M. asmeniškai, nes atsakovas negalėjo keisti jokių standartinių ieškovo pasiūlytų laidavimo sutarties sąlygų (LR CK 4.10 str., 4.34 str. 3 d., 6.64 str., 6.80 str., 6.188 str.).

9Trečiasis asmuo BUAB Prekybos namai “LINA“ pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, prašydamas bylą nagrinėti teismo nuožiūra, nedalyvaujant trečiajam asmeniui ir jo atstovui (3 t., b.l. 43).

10Byla dalyje dėl 375746,84 Lt priteisimo iš atsakovo Bankrutavusios UAB „PET recycling“ nutrauktina.

11Tai, kad yra įsiteisėjusi Vilniaus apygardos teismo 2011-10-25 nutartis (3 t., b.l. 89-92, 201-204) patvirtinti Bankrutavusios UAB „PET recycling“ trečios eilės kreditoriaus AB „SEB lizingas“ kreditorinį reikalavimą 375746,84 Lt sumai, sudaro teisinį pagrindą nagrinėjamą civilinę bylą dalyje dėl 375746,84 Lt priteisimo iš atsakovo Bankrutavusios UAB „PET recycling“ nutraukti (CPK 18 str., 293 str. 3 p.). Nutraukus bylą minėtoje dalyje, vėl kreiptis į teismą dėl tapataus reikalavimo tarp tų pačių šalių ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, nes yra įsiteisėjusi 2011-10-25 nutartis (CPK 294 str. 2 d.).

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Teismas pripažįsta, kad byloje nustatytos tokios reikšmingos ginčui išspręsti aplinkybės:

142006-06-21 ieškovas ir UAB Prekybos namai „LINA“ sudarė Finansinio lizingo sutartį Nr. 2006-060339 dėl ekskavatoriaus HITACHI EX 300, 1999 m., pirkimo (2 t., b.l. 6-14).

152006-09-04 ieškovas ir UAB Prekybos namai „LINA“ sudarė Finansinio lizingo sutartį Nr. 2006-090032 dėl elektroninės automobilių svarstyklių, 2006 m.. pirkimo (2 t., b.l. 15-25).

162008-04-22 ieškovas ir UAB Prekybos namai „LINA“ sudarė Finansinio lizingo sutartį Nr. 2008-030020 dėl PET atliekų gamybinės linijos (Herbold meckesheim GmbH), 2008 m., pirkimo (2 t., b.l. 26-37).

172009-02-26 laiduotojas A. M. bei AB „SEB lizingas“ sudarė laidavimo sutartį Nr. 2008-030020, kuria laiduotojas įsipareigojo už lizingo gavėją UAB Prekybos namai „LINA“ solidariai visu savo turtu atsakyti lizingo bendrovei ta pačia suma, kaip ir lizingo gavėjas, visu Finansinio lizingo sutarties galiojimo laikotarpiu dėl sutarčių Nr. 2006-060339, Nr. 2006-090032, Nr. 2008-030020 (2 t., b.l. 42-45).

182009-03-16 statybinės technikos priėmimo-perdavimo aktu UAB Prekybos namai „LINA“ perdavė AB „SEB lizingas“ pagal Lizingo sutartį Nr. 2006-0603339 ekskavatorių HITACHI EX300 (2 t., b.l. 211 - 213).

192009-06-08 laiduotojas UAB „PET recycling“ bei AB „SEB lizingas“ sudarė laidavimo sutartį Nr. LS2008-030020, kuria laiduotojas įsipareigojo už lizingo gavėją UAB Prekybos namai „LINA“ solidariai visu savo turtu atsakyti lizingo bendrovei ta pačia suma, kaip ir lizingo gavėjas, visu Finansinio lizingo sutarties galiojimo laikotarpiu dėl sutarčių Nr. 2006-060339, Nr. 2006-090032, Nr. 2008-030020 (2 t., b.l. 38-41).

202009-11-18 AB „SEB lizingas“ kreipėsi į UAB Prekybos namai „LINA“ raštu Nr. 02-5780 dėl sutarčių nutraukimo, pranešdamas, jog nepadengus 193877,42 Lt pradelsto įsiskolinimo pagal išrašytas sąskaitas bei 16346,78 Lt delspinigių iki 2009-11-25 AB „SEB lizingas“ nuo 2009-11-26 nutraukia Lizingo sutartis Nr. 2006-060339, Nr. 2006-090032, Nr. 2008-030020 (2 t., b.l. 46-47).

212009-11-23 AB „SEB lizingas“ kreipėsi į A. M. raštu Nr. 02-5864 dėl laidavimo sutarties vykdymo, pranešdamas, kad UAB Prekybos namai „LINA“ nevykdė savo įsipareigojimų pagal Finansinio lizingo sutartis Nr. 2006-060339, Nr. 2006-090032, Nr. 2008-030020, prašydamas iki 2009-11-30 sumokėti AB „SEB lizingas“ 210805,85 Lt (2 t., b.l. 48).

222009-11-23 AB „SEB lizingas“ kreipėsi į UAB „PET recycling“ raštu Nr. 02-5865 dėl laidavimo sutarties vykdymo, pranešdamas, kad UAB Prekybos namai „LINA“ nevykdė savo įsipareigojimų pagal Finansinio lizingo sutartis Nr. 2006-060339, Nr. 2006-090032, Nr. 2008-030020, prašydamas iki 2009-11-30 sumokėti AB „SEB lizingas“ 210805,85 Lt (2 t., b.l. 49).

23Vilniaus apygardos teismas 2010-03-22 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB Prekybos namai „LINA“ (2 t., b.l. 134-135, 132-133).

242010-03-26 UAB AUTOVERSLAS išrašė AB „SEB lizingas“ sąskaitą-faktūrą, serija AV 051904, 1282,60 Lt sumai už ekskavatoriaus transportavimą, pakrovimą ir iškrovimą (2 t., b.l. 178). 2010-04-02 AB „SEB lizingas“ apmokėjo sąskaitą-faktūrą, serija AV 051904 (2 t., b.l. 179).

252010-04-28 AB „SEB lizingas“ kreipėsi į UAB Prekybos namai „LINA“ prašydamas patvirtinti likutį pagal išperkamosios nuomos sutartį bei kitas pretenzijas ir įsipareigojimus 2010-04-14 dienai, nurodydamas, jog UAB Prekybos namai „LINA“ neapmokėtos PVM sąskaitos-faktūros minėtai dienai sudarė 47463,09 Lt (2 t., b.l. 97).

262010-07-16 pardavėjas AB „SEB lizingas“ išrašė pirkėjui UAB Egvvos metalai PVM sąskaitą –faktūrą, serija PD Nr.10116334 (2 t., b.l. 161) 36300 Lt (30000 Lt ir 6300 Lt PVM) už elektronines svarstykles.

272010-11-23 rašte AB „SEB lizingas“ nurodė, jog UAB Prekybos namai „LINA“ bendras nuostolis pagal nutrauktą sutartį Nr. 2006-090032-01 sudaro 3604 Lt (2 t., b.l. 160).

282010-12-23 pardavėjas AB „SEB lizingas“ išrašė pirkėjui UAB „Argimetas“ PVM sąskaitą-faktūrą, serija PA Nr. 10000073, pardavė už 20000 Lt eurų ir 4200 eurų PVM ekskavatorių HITACHI EX 300 (2 t., b.l. 176).

292011-03-08 rašte Nr. KIF: 08884 AB „SEB lizingas“ nurodė, jog UAB Prekybos namai „LINA“ bendras nuostolis pagal nutrauktas sutartis sudaro 61302,39 Lt (2 t.,b.l. 175).

302011-03-08 AB „SEB lizingas“ mokėjimo nurodymu Nr. 1120 apmokėjo UAB AUTOVERSLAS 1060 Lt už PVM sąskaitą –faktūrą Nr. 051904 (2 t., b.l. 179).

31Vilniaus apygardos teismas 2011-04-07 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „PET recycling“. Lietuvos apeliacinio teismo 2011-05-26 nutartimi bankroto administratoriumi paskirtas Rimgaudas Balevičius. Šios nutartys įsiteisėjo. 2011-08-23 nutartimi teismas patvirtino BUAB „PET recycling“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus. Vilniaus apygardos teismas 2011-10-25 nutartimi (3 t., b.l. 89-92) nutarė pripažinti UAB „PET recycling“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, pavedant įmonės likvidavimo procedūrą vykdyti bankroto administratoriui Rimgaudui Balevičiui (Kalniškės g. 7, Alytus, Ūkio ministerijos 2007-09-10 bankroto administratoriaus pažymėjimas Nr. 173c), patvirtinant kreditorinius reikalavimus pagal patikslintą sąrašą, tame tarpe AB „SEB lizingas“ kreditorinį reikalavimą 375746,84 Lt sumai.

322011-07-26 pardavėjas AB „SEB lizingas“ išrašė pirkėjui UAB „Polivektris“ PVM sąskaitą-faktūrą, serija PD Nr.11090772 (3 t., b.l. 13), pagal kurią pardavė už 2050000 Lt ir 430500 Lt PVM PET atliekų perdirbimo gamybinę liniją (2008 m.).

332011-08-22 AB „SEB lizingas“ rašte Nr. KIF: 08884 nurodė, jog bendras nuostolis pagal nutrauktas sutartis sudaro 375746,84 Lt (3 t., b.l. 10).

342011-09-02 AB „SEB lizingas“ sumokėjo už PET atliekų perdirbimo gamybinės linijos įvertinimą 2727,27 Lt UAB „Marleksa“ pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. MAR 12421 (3 t., b.l 18, 19).

35LR CK 6.70 straipsnyje nustatytas pavyzdinis prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų sąrašas. Laidavimas yra vienas iš įstatyme numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (CK 6.70 str. 1 d.). Pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalį laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, bendrai laidavusių asmenų atsakomybė kreditoriui taip pat yra solidarioji, jei ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.6 str. 1 d., CK 6.81 str. 1 ir 3 d.). Laiduotojas atsako tiek pat, kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų mokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Laidavimo sutartys yra papildomos (akcesorinės) sutartys, kurių paskirtis – užtikrinti prievolių pagal pagrindinę sutartį (šiuo atveju – lizingo sutartis) tinkamą įvykdymą. Jos negali būti sudarytos ir egzistuoti be pagrindinės sutarties.

36Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką, kad kai laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško pagrindinės prievolės įvykdymo, tai CK nustatyti laidavimo pabaigos terminai netaikomi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos mėn. 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2009, 2009 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-229/2009). Tai reiškia, kad laidavimas galioja tol, kol bus įvykdyta visa užtikrinta prievolė. Tokia sutartyje nustatyta laidavimo sąlyga neprieštarauja CK nuostatoms, yra teisėta, todėl, atsižvelgiant į sutarties laisvės ir šalių dispozityvumo principą, sutarties šalims sukuria atitinkamas teises ir pareigas (CK 1.136, 6.3 straipsniai, 6.70 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnio 4, 5 dalys). Be to, laidavimo galiojimo iki visiško užtikrintos prievolės įvykdymo nustatymas atitinka laidavimo kaip aksesorinės (papildomos, šalutinės ir nuo pagrindinės prievolės priklausančios) prievolės pobūdį.

37Laidavimo sutarties sąlygos su atsakovu A. M. buvo suderintos ir jo priimtos, nes tokia jo valia buvo išreikšta pasirašant šią sutartį, tuo patvirtinant, kad jis turi teisę sudaryti tokią sutartį, prisiimti bei vykdyti visus jose numatytus įsipareigojimus, kad toks sutarties sudarymas neprieštarauja laiduotojo interesams. Byloje neįrodyta, kad atsakovas A. M. neturėjo galimybių laisva valia apsispręsti dėl sudaromos laidavimo sutarties sąlygų, įvertinti riziką dėl prisiimamų prievolių apimties bei turinio ir pasinaudoti pasirinkimo teise – sudaryti su ieškovu laidavimo sutartį konkrečiomis atsakomybės sąlygomis, ar jos nesudaryti. Teismas konstatuoja, kad atsakovas A. M. nepateikė įrodymų dėl jo valios neatitikimo pasirašant laidavimo sutartį, nereikalavo šios sutarties pripažinti negaliojančia, todėl teismas neturi teisinio pagrindo ja abejoti ir remiasi, sprendžiant šioje byloje kilusį ginčą.

38Teismas daro išvadą, kad yra teisinis pagrindas ieškovo patirtus nuostolius priteisti solidarios atsakomybės pagrindu iš atsakovo A. M., kaip laiduotojo, pagal laidavimo sutartis ta apimtimi, už ką jis laidavo. Šią išvadą teismas grindžia:

391) CK 6.574 straipsniu, nustatančiu, kad nutraukus lizingo sutartį, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, jei lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį;

402) Lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 18.6.4 punktu, pagal kurį atsiranda prievolė atlyginti lizingo davėjui nuostolius, kurie lizingo davėją atstatytų į tokią padėtį, kurioje jis būtų, jeigu sutartis būtų tinkamai įvykdyta;

413) Laidavimo sutartimi. Atsakovas A. M., kaip laiduotojas, pagal atskiras lizingo sutartis privalo ieškovui solidarios atsakomybės pagrindu atlyginti ieškovo patirtus nuostolius. Jo atsakomybė atsiranda dėl to, kad jis yra laidavęs, jog UAB Prekybos namai „LINA“ , kaip lizingo gavėjas, tinkamai vykdys prievoles, kylančias iš atskirų lizingo sutarčių.

42Ta aplinkybė, kad atsakovas A. M., kaip laiduotojas, laidavo tik tam tikram laikui, t.y. kiek galioja pagrindinės (lizingo) sutartys ir ieškovui lizingo sutartis nutraukus, savaime nereiškia, kad laidavimo terminas suėjo, nes atsakovo A. M. laidavimas, nutraukiant lizingo sutartis, nesibaigė. Atsakovo A. M. laidavimo sutartyse (5.3 p.) numatyta, jog laidavimo sutartis galioja iki lizingo gavėjo ir laiduotojo tinkamo prievolių pagal finansinio lizingo sutartį ir laidavimo sutartį įvykdymo dienos.

43Nagrinėjamu atveju pagrindinės sutartys yra konkrečios lizingo sutartys, numatančios lizingo gavėjo pareigą, nutraukus lizingo sutartis ir grąžinus lizingo davėjui turtą, atlyginti jam patirtus nuotolius, šią pareigą privalo vykdyti ir laiduotojas. Teismas pažymi, kad atsakovas A. M. nepareiškė reikalavimų dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, todėl atsakovo A. M. laidavimo sutarties nepripažinus negaliojančia, teismas ja vadovaujasi, priimdamas sprendimą šioje byloje.

44Teismas kritiškai vertina atsakovo A. M. atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodytus argumentus, kad ieškovas nebedradarbiavo su atsakovu, nes byloje nėra šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų. Byloje nėra duomenų, įrodančių priežastinį ryšį tarp kreditoriaus veiksmų, nutraukiant lizingo sutartis, ir skolininko negalėjimo įvykdyti prievoles pagal lizingo sutartis. Aplinkybės dėl to, kad atsakovai A. M. ir UAB „PET recycling“, motyvuodami tuo, kad jų laidavimas yra neatlygintinas, siekė įsigyti PET atliekų perdirbimo gamybinę liniją, savaime nereiškia, kad ieškovas turėjo suteikti atsakovams pirmumą priešpriešinės naudos pagrindu perduoti PET atliekų perdirbimo gamybinę liniją finansinio lizingo sąlygomis laiduotojams ar jų nurodytiems asmenims (3 t., b.l. 26-28, 30-32). Byloje nėra duomenų, kad pagal ieškovo 2009-08-20 raštą (3 t., b.l. 29) buvo pateikti ieškovui dokumentai, reikalingi finansinės lizingo sutarties perkėlimo svarstymui. Tokiu būdu teismas neturi pagrindo konstatuoti, kad ieškovas nereagavo į atsakovų, kaip laiduotojų, pasiūlymus, nes patys laiduotojai nebuvo pakankamai aktyvūs ir rūpestingi, nes nepateikė ieškovo reikalaujamų duomenų, tuo sukurdami teisines pasekmes ir pagrindą ieškovui savo nuožiūra realizuoti lizinguojamą turtą. Teismas kritiškai vertina atsakovo A. M. argumentus dėl to, kad ieškinio suma turi būti mažinama 91486,57 Lt suma, kuria buvo pagerinta PET atliekų perdirbimo gamybinė linija, nes pagal Finansinio lizingo sutarties Nr. 2008-030020 18.12 p. šalys susitarė, kad, nutraukus sutartį anksčiau termino, ieškovas, kaip lizingo davėjas, neatlygina išlaidų, susijusių su turto pagerinimo darbais.

45Byloje nėra duomenų, kad ieškovas neteisėtu būdu padidino nuostolių sumas, atsiradusias tarp lizinguojamo turto likutinės vertės ir realizuoto turto vertės.

46Byloje nėra duomenų, kad ieškovas, kaip pardavėjas, parduodamas 2010-07-16 pirkėjui UAB Egvvos metalai elektronines svarstykles už 30000 Lt ir 6300 Lt PVM, sumažino šio turto kainą (2 t., b.l. 161), ar padidino papildomas pardavimo išlaidas 495,87 Lt sumai už įvertinimą (2 t., b.l. 162). Teismas konstatuoja, kad ieškovas įrodė, kad dėl elektroninių svarstyklių pardavimo patyrė 3604 Lt nuostolį (2 t., b.l. 160, 175).

47Tai, kad ieškovas, kaip pardavėjas, 2010-12-23 pirkėjui UAB „Argimetas“ pardavė už 20000 Lt eurų ir 4200 eurų PVM Ekskavatorių HITACHI EX 300 (2 t., b.l. 176) ir patyrė papildomas išlaidas dėl jo transportavimo, pakrovimo ir iškrovimo 1060 Lt (2 t., b.l. 178, 179), patvirtina, kad dėl šio turto pardavimo ieškovas patyrė 57689,39 Lt nuostolį (2 t., b.l. 175, 200-218).

48Ieškovas, kaip pardavėjas, parduodamas pirkėjui UAB „Polivektris“ PET atliekų perdirbimo gamybinę liniją (2008 m.) už 2050000 Lt (3 t., b.l. 13), patyrė papildomas pardavimo išlaidas 2727 Lt sumai už įvertinimą (3 t., b.l. 18, 19), todėl teismas daro išvadą, kad dėl šio turto pardavimo ieškovas patyrė 314444,45 Lt nuostolį (3 t., b.l. 10). Byloje nėra duomenų, kad ieškovas nepagrįstai sumažino realizuojamo turto pardavimo kainą, nes atsakovas A. M. nepateikė įrodymų, kad buvo objektyvios galimybės mažinti su realizuojamo turto pardavimu susijusias papildomas išlaidas arba didinti parduodamo turto kainą. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad ieškovo elgesys dėl turto realizavimo neatitiko ekonomiškumo ir sąžiningumo kriterijų, nes atsakovas A. M. nepateikė įrodymų, sudarančių teisinį pagrindą mažinti priteistinus nuostolius ar atleisti jį nuo civilinės atsakomybės.

49Atsakovas A. M. neįrodė, kad ieškovas neteisingai paskaičiavo nuostolių dydį. Teismas daro išvadą, kad ieškovas įrodė aplinkybes, sudarančias teisinį pagrindą priteisti solidarios atsakomybės pagrindu iš atsakovo A. M. bendrą 375746,84 Lt nuostolių sumą, susidedančią iš:

50- 3604 Lt nuostolio, patirto realizavus elektronines svarstykles pagal Finansinio lizingo sutartį Nr. 2006-090032;

51- 57689,39 Lt nuostolio, patirto realizavus Ekskavatorių HITACHI EX 300 pagal Finansinio lizingo sutartį Nr. 2006-060339;

52- 314444,45 Lt nuostolio, patirto realizavus PET atliekų perdirbimo gamybinę liniją pagal Finansinio lizingo sutartį Nr. 2008-030020.

53Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamai bylai teisiškai reikšmingos yra aplinkybės, kad Vilniaus apygardos teismo 2011-12-02 nutartimi (4 t., b.l. 14-17) buvo patikslintas AB „SEB lizingas“ 417758,22 Lt kreditorinis reikalavimas Bankrutavusios UAB Prekybos namai „LINA“ bankroto byloje, nes laiduotojų atsakomybės ribas apibrėžia lizingo gavėjo finansinio reikalavimo dydis. Nagrinėjamoje byloje pareikštu ieškiniu prašomas priteisti solidariai iš atsakovo A. M. nuostolių dydis neviršija lizingo gavėjo Bankrutavusios UAB Prekybos namai „LINA“ atžvilgiu nustatyto finansinio reikalavimo dydžio.

54Pagal CK 6.83 str. laiduotojai, įvykdę prievolę, perima kreditoriaus teises, t. y. įgyja teisę pareikšti skolininkui regresinį reikalavimą, ir atsakovai, atlyginę ieškovui nuostolius, galės reikšti finansinius reikalavimus Bankrutavusiai UAB Prekybos namai „LINA“.

55Ieškovas pagal LR CK 6.37 str. 2 d. ir CK 6.210 str. 1 d. pareiškė reikalavimus priteisti iš atsakovo A. M. ieškovo naudai 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, t.y. procesines palūkanas. Šie ieškovo reikalavimai yra pagrįsti, nes pagrindas priteisti šias palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, dėl to kreditorius turėjo kreiptis į teismą. Per bylinėjimosi laiką skolininkas naudojosi kreditoriaus lėšomis, gavo iš to naudos, tuo pažeisdamas kreditoriaus interesus ir pagal CK 6.37 str. 2 d. turi mokėti palūkanas, kurios vertinamos kaip minimalūs kreditoriaus nuostoliai. Nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės, ar skolininko prievolė grąžinti priteistą sumą atsirado laidavimo, kaip papildomos (šalutinės) prievolės, pagrindu, nes atsakovo, kaip laiduotojo, atsakomybė yra tokia pati kaip ir pagrindinio skolininko, o procesinių palūkanų mokėjimas, kaip civilinė atsakomybė, kyla iš laiduotojo A. M. neteisėtų veiksmų – pinigų nesumokėjimo geruoju, esant jo galiojančiai prievolei grąžinti pinigus kreditoriui už kitą asmenį. Teismas nevertina kitų argumentų ir rašytinių įrodymų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui (LR CK 6.1 str. - 6.4 str., 6.6 str. 4 d., 6.70 str. 1 d., 6.76 str., 6.81 str., 6.189 str. 1 d., 6.193 str., 6.200 str. 1 d., 6.574 str., 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d., CPK 7 str., 8 str., 12 str., 177 str. -179 str., 185 str.).

56Ieškinys dalyje dėl reikalavimo priteisti solidariai iš atsakovų A. M. ir BUAB „PET recycling“ 32246,22 Lt delspinigių atmestinas.

57Teismas pažymi, kad netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis).

58Už sutartinės prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kreditorius gali reikalauti taikyti skolininkui dviejų formų sutartinę civilinę atsakomybę: netesybų išieškojimą ir (ar) nuostolių atlyginimą (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnis). Tuo atveju, jeigu kreditorius prašo dėl prievolės pažeidimo ir nuostolių, ir netesybų, pastarosios yra įskaitomos į nuostolių atlyginimą (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis). Netesybų įskaitymo esmė yra ta, kad kai kreditorius reikalauja ir netesybų, ir nuostolių bei pagrindžia savo reikalavimą, jam priteisiama didesnioji priklausanti suma, kuri apima mažesniąją (CK 6.73 straipsnio 1 dalis ir 6.258 straipsnio 2 dalis).

59Nagrinėjamoje byloje ieškovas, remdamasis tuo, kad atsakovai, kaip laiduotojai pažeidė prievolę atsiskaityti už trečiąjį asmenį, prašė priteisti ir 375746,84 Lt nuostolių, ir 32246,22 Lt delspinigių. Taigi nagrinėjamu atveju kreditorius prašė taikyti laiduotojams civilinę atsakomybę ne tik netesybų forma, bet reikalavo nuostolių atlyginimo. Vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas 32246,22 Lt delspinigius (2 t., b.l.56-59), kaip mažesnę sumą, įskaito į 375746,84 Lt nuostolių dydį ir ieškinį dalyje dėl reikalavimo priteisti solidariai iš atsakovų A. M. ir BUAB „PET recycling“ 32246,22 Lt delspinigių atmeta, nes iš atsakovo A. M. yra priteisiama didesnė suma už netesybas - 375746,84 Lt nuostolių, o įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2011-10-25 nutartimi patvirtintas Bankrutavusios UAB „PET recycling“ trečios eilės kreditoriaus AB „SEB lizingas“ kreditorinis reikalavimas 375746,84 Lt sumai (CK 1.5 str., 6.73 str. 1 d. ir 6.258 str. 2 d.).

60Dėl žyminio mokesčio, bylinėjimosi išlaidų ir laikinųjų apsaugos priemonių

61Ieškovas, kaip turtinius reikalavimus pareiškęs asmuo, bankroto byloje yra atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, todėl ieškovui grąžintinas pagal 2010-01-12 mokėjimo nurodymą sumokėtas 1251,31 Lt žyminis mokestis ir pagal 2010-02-10 mokėjimo nurodymą 3553,69 Lt - žyminis mokestis, pavedant sprendimo vykdymą šioje dalyje Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos (CPK 83 str. 1 d. 9 p., 87 str. 1 d. 6 p.). Ieškovas nepateikė įrodymų, kad patyrė bylinėjimosi išlaidas dėl bylos vedimo, todėl atsakovai neįgijo pareigos jas atlyginti. Tai, kad ieškinys yra tenkinamas iš dalies, savaime nereiškia, kad atsakovui A. M. yra besąlygiškai atlyginamos jo patirtos 1400 bylinėjimosi išlaidos (4 t., b.l. 18-25). Vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas nepriteisia iš ieškovo atsakovo A. M. naudai patirtų bylinėjimosi išlaidų, nes bylą iš esmės laimėjo ieškovas (CPK 3 str., 88 str., 93 str., 98 str.).

622010-02-23 ir 2011-09-08 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo A. M. atžvilgiu paliekamos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (LR CPK 150 str. 3 d.).

63Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 270 str., 293 str. 3 p.,

Nutarė

64Nutraukti civilinę bylą dalyje dėl 375746,84 Lt priteisimo iš atsakovo Bankrutavusios UAB „PET recycling“.

65Ieškinį tenkinti iš dalies.

66Priteisti solidarios atsakomybės pagrindu iš atsakovo A. M. 375746,84 Lt nuostolių ir 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą 375746,84 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2010 m. vasario 23 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo AB „SEB lizingas“ naudai.

67Atmesti ieškinį kitoje dalyje.

68Grąžinti ieškovui AB „SEB lizingas“ (j.a.k. 123051535) pagal 2010 m. sausio 12 d. mokėjimo nurodymą sumokėtą 1251,31 Lt žyminio mokesčio ir pagal 2010 m. vasario 10 d. mokėjimo nurodymą 3553,69 Lt žyminio mokesčio, pavedant sprendimo vykdymą šioje dalyje Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos.

69Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant Monikai... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas AB „SEB lizingas“ 2010-02-20 kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. 1) Priteisti solidariai iš atsakovų A. M. ir BUAB „PET recycling“... 5. 2) Priteisti iš atsakovo A. M. 5 proc. procesines palūkanas nuo bylos... 6. 3) Grąžinti ieškovo sumokėtą 4805 Lt dydžio žyminį mokestį. Nurodė,... 7. Atsakovas BUAB „PET recycling“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (3 t.... 8. Atsakovas A. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį (3 t., b.l. 74-82),... 9. Trečiasis asmuo BUAB Prekybos namai “LINA“ pateikė atsiliepimą į... 10. Byla dalyje dėl 375746,84 Lt priteisimo iš atsakovo Bankrutavusios UAB „PET... 11. Tai, kad yra įsiteisėjusi Vilniaus apygardos teismo 2011-10-25 nutartis (3... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Teismas pripažįsta, kad byloje nustatytos tokios reikšmingos ginčui... 14. 2006-06-21 ieškovas ir UAB Prekybos namai „LINA“ sudarė Finansinio... 15. 2006-09-04 ieškovas ir UAB Prekybos namai „LINA“ sudarė Finansinio... 16. 2008-04-22 ieškovas ir UAB Prekybos namai „LINA“ sudarė Finansinio... 17. 2009-02-26 laiduotojas A. M. bei AB „SEB lizingas“ sudarė laidavimo... 18. 2009-03-16 statybinės technikos priėmimo-perdavimo aktu UAB Prekybos namai... 19. 2009-06-08 laiduotojas UAB „PET recycling“ bei AB „SEB lizingas“... 20. 2009-11-18 AB „SEB lizingas“ kreipėsi į UAB Prekybos namai „LINA“... 21. 2009-11-23 AB „SEB lizingas“ kreipėsi į A. M. raštu Nr. 02-5864 dėl... 22. 2009-11-23 AB „SEB lizingas“ kreipėsi į UAB „PET recycling“ raštu... 23. Vilniaus apygardos teismas 2010-03-22 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB... 24. 2010-03-26 UAB AUTOVERSLAS išrašė AB „SEB lizingas“... 25. 2010-04-28 AB „SEB lizingas“ kreipėsi į UAB Prekybos namai „LINA“... 26. 2010-07-16 pardavėjas AB „SEB lizingas“ išrašė pirkėjui UAB Egvvos... 27. 2010-11-23 rašte AB „SEB lizingas“ nurodė, jog UAB Prekybos namai... 28. 2010-12-23 pardavėjas AB „SEB lizingas“ išrašė pirkėjui UAB... 29. 2011-03-08 rašte Nr. KIF: 08884 AB „SEB lizingas“ nurodė, jog UAB... 30. 2011-03-08 AB „SEB lizingas“ mokėjimo nurodymu Nr. 1120 apmokėjo UAB... 31. Vilniaus apygardos teismas 2011-04-07 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB... 32. 2011-07-26 pardavėjas AB „SEB lizingas“ išrašė pirkėjui UAB... 33. 2011-08-22 AB „SEB lizingas“ rašte Nr. KIF: 08884 nurodė, jog bendras... 34. 2011-09-02 AB „SEB lizingas“ sumokėjo už PET atliekų perdirbimo... 35. LR CK 6.70 straipsnyje nustatytas pavyzdinis prievolių įvykdymo užtikrinimo... 36. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką, kad kai laiduotojas ir... 37. Laidavimo sutarties sąlygos su atsakovu A. M. buvo suderintos ir jo priimtos,... 38. Teismas daro išvadą, kad yra teisinis pagrindas ieškovo patirtus nuostolius... 39. 1) CK 6.574 straipsniu, nustatančiu, kad nutraukus lizingo sutartį, lizingo... 40. 2) Lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 18.6.4 punktu, pagal kurį atsiranda... 41. 3) Laidavimo sutartimi. Atsakovas A. M., kaip laiduotojas, pagal atskiras... 42. Ta aplinkybė, kad atsakovas A. M., kaip laiduotojas, laidavo tik tam tikram... 43. Nagrinėjamu atveju pagrindinės sutartys yra konkrečios lizingo sutartys,... 44. Teismas kritiškai vertina atsakovo A. M. atsiliepime į patikslintą ieškinį... 45. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas neteisėtu būdu padidino nuostolių... 46. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas, kaip pardavėjas, parduodamas 2010-07-16... 47. Tai, kad ieškovas, kaip pardavėjas, 2010-12-23 pirkėjui UAB „Argimetas“... 48. Ieškovas, kaip pardavėjas, parduodamas pirkėjui UAB „Polivektris“ PET... 49. Atsakovas A. M. neįrodė, kad ieškovas neteisingai paskaičiavo nuostolių... 50. - 3604 Lt nuostolio, patirto realizavus elektronines svarstykles pagal... 51. - 57689,39 Lt nuostolio, patirto realizavus Ekskavatorių HITACHI EX 300 pagal... 52. - 314444,45 Lt nuostolio, patirto realizavus PET atliekų perdirbimo gamybinę... 53. Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamai bylai teisiškai reikšmingos yra... 54. Pagal CK 6.83 str. laiduotojai, įvykdę prievolę, perima kreditoriaus teises,... 55. Ieškovas pagal LR CK 6.37 str. 2 d. ir CK 6.210 str. 1 d. pareiškė... 56. Ieškinys dalyje dėl reikalavimo priteisti solidariai iš atsakovų A. M. ir... 57. Teismas pažymi, kad netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų,... 58. Už sutartinės prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kreditorius... 59. Nagrinėjamoje byloje ieškovas, remdamasis tuo, kad atsakovai, kaip... 60. Dėl žyminio mokesčio, bylinėjimosi išlaidų ir laikinųjų apsaugos... 61. Ieškovas, kaip turtinius reikalavimus pareiškęs asmuo, bankroto byloje yra... 62. 2010-02-23 ir 2011-09-08 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės... 63. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 270 str., 293 str. 3 p.,... 64. Nutraukti civilinę bylą dalyje dėl 375746,84 Lt priteisimo iš atsakovo... 65. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 66. Priteisti solidarios atsakomybės pagrindu iš atsakovo A. M. 375746,84 Lt... 67. Atmesti ieškinį kitoje dalyje.... 68. Grąžinti ieškovui AB „SEB lizingas“ (j.a.k. 123051535) pagal 2010 m.... 69. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...