Byla 2-399-470/2012
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Snaigė Juknevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens LITGRID AB prašymą dėl arešto sąlygų pakeitimo civilinėje byloje L2-2545-470/2009 pagal kreditoriaus Advokatų profesinės bendrijos N. B. & P. pareiškimą skolininkui G. B. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Suinteresuotas asmuo LITGRID AB prašo pakeisti kreditoriaus Advokatų profesinės bendrijos N. B. & P. prašymu 2009-05-04 Alytaus rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.L2-2545-470/2009 pritaikyto arešto sąlygas skolininkui G. B. nuosavybės teise priklausančiam 1,4856 ha ploto žemės sklypui (unikalus Nr. ( - )), esančiam adresu ( - ), turto arešto akto Nr.0607001318, t.y. paliekant apribojimą disponuoti žemės sklypu, numatant, kad žemės sklypui gali būti nustatytas 0,0319 ha ploto žemės servitutas (sutartimi arba administraciniu aktu), suteikiantis teisę tiesti centralizuotus (bendrojo naudojimo) inžinerinės infrastruktūros tinklus (požemines ir antžemines komunikacijas), kelius bei takus, jais naudotis ir juos aptarnauti.

3Suinteresuotas asmuo nurodo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046 patvirtintos Nacionalinės energetikos strategijos nuostatomis bei LR energetikos ministro 2009 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-190 "Dė1400 kV elektros perdavimo oro linijos "Alytaus transformatorių pastotė - Lenkijos Respublikos siena" statybos specialiojo plano rengimo", suinteresuotas asmuo LITGRID AB, kaip planavimo organizatorius, parengė šios linijos specialųjį planą, kuris numato, kad į elektros perdavimo linijos apsaugos zoną patenka skolininkui G. B. priklausantis žemės sklypas, kuriam, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, būtina nustatyti servitutą, suteikiantį teisę žemės sklypo dalyje tiesti centralizuotus (bendrojo naudojimo) inžinerinės infrastruktūros tinklus, jais naudotis ir juos aptarnauti. 2009-05-04 Alytaus rajono apylinkės teismo nutartimi minėtas žemės sklypas yra areštuotas, apribojant disponavimo teisę. Skolininkas sutinka, kad jam nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo daliai būtų nustatytas 0,0319 ha ploto servitutas sutartimi, suteikiantis teisę tiesti centralizuotus (bendrojo naudojimo) inžinerinės infrastruktūros tinklus (požemines ir antžemines komunikacijas), tačiau suinteresuotas asmuo LlTGRID AB ir skolininkas negali sudaryti šios sutarties, nes Alytaus rajono apylinkės teismo nutartimi žemės sklypas yra areštuotas, apribojant disponavimo teisę. Dėl šių priežasčių būtinas arešto masto pakeitimas, paliekant apribojimą disponuoti žemės sklypu, numatant, kad žemės sklypui gali būti nustatytas 0,0319 ha ploto žemės servitutas (sutartimi arba administraciniu aktu), suteikiantis teisę tiesti centralizuotus (bendrojo naudojimo) inžinerinės infrastruktūros tinklus (požemines ir antžemines komunikacijas), kelius bei takus, jais naudotis ir juos aptarnauti.

4Prašymas tenkintinas.

5Teismas gali dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita. Laikinoji apsaugos priemonė gali būti pakeičiama kita tais atvejais, jei yra siekiama apginti viešąjį interesą. (LR CPK 148 str. 2d., 5 d.).

6Iš suinteresuoto asmens prašymo ir prie jo pateiktų dokumentų sprendžiama, kad numatoma tiesti 400 kV elektros perdavimo oro linijos "Alytaus transformatorių pastotė - Lenkijos Respublikos siena" yra valstybinės svarbos energetikos objektas, skirtas viešam interesui tenkinti. LITGRID AB yra šio projekto vykdytojas. Arešto sąlygų pakeitimas būtinas, siekiant nutiesti planuojamą elektros perdavimo liniją, kuri turi padidinti pietinės šalies dalies aprūpinimo elektros energija patikimumą, elektros energijos tiekimo abejose jungties pusėse saugumą ir patikimumą bei sujungti Baltijos šalių energetikos sistemas, pagreitinti regiono energijos rinkos kūrimo procesus. Tuo tikslu skolininkui G. B. priklausančiam žemės sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikalinga nustatyti žemės servitutą, suteikiantį teisę žemės sklypo dalyje tiesti centralizuotus (bendrojo naudojimo) inžinerinės infrastruktūros tinklus, jais naudotis ir juos aptarnauti. Manytina, kad leidžiant nustatyti prašomą servitutą, nebus pažeistos bylos šalių teisės ir teisėti interesai, nes siekiamo nustatyti servituto plotas (0,0319 ha), lyginant su visu žemės sklypo plotu (1,4856 ha) yra nedidelis. Esant šioms aplinkybėms, leistinas prašomas laikinųjų apsaugos priemonių – arešto žemės sklypui, sąlygų pakeitimas.

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 148 str. 2 d. 5 d., 152 str. 2 d., 290-291 str.,

Nutarė

8pakeisti kreditoriaus Advokatų profesinės bendrijos N. B. & P. prašymu 2009-05-04 Alytaus rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.L2-2545-470/2009 pritaikyto arešto sąlygas skolininkui G. B. nuosavybės teise priklausančiam 1,4856 ha ploto žemės sklypui (unikalus Nr. 4400-0061-3654), esančiam adresu ( - ), turto arešto akto Nr.0607001318, t.y. paliekant apribojimą disponuoti žemės sklypu, numatant, kad žemės sklypui gali būti nustatytas 0,0319 ha ploto žemės servitutas (sutartimi arba administraciniu aktu), suteikiantis teisę tiesti centralizuotus (bendrojo naudojimo) inžinerinės infrastruktūros tinklus (požemines ir antžemines komunikacijas), kelius bei takus, jais naudotis ir juos aptarnauti.

9Nutarties nuorašą išsiųsti suinteresuotam asmeniui, kreditoriui, skolininkui ir Turto arešto aktų registrui.

10Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

11Atskirojo skundo padavimas sustabdo nutarties vykdymą.

Proceso dalyviai