Byla 2A-1907-480/2012
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Galinos Blaževič (kolegijos pirmininkės), Albinos Rimdeikaitės (pranešėjos), Egidijaus Tamašausko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. P. ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „YIT Kausta būstas“ apeliacinius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1863-587/2012 pagal ieškovo D. P. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „YIT Kausta būstas“, trečiajam asmeniui A. P. dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas ieškiniu (1 t., b.l. 4-7) prašė priteisti iš atsakovės UAB „YIT Kausta būstas“ 60 000 Lt turtinės žalos atlyginimo ir 30 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo bei bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodė, kad 2006 m. rugsėjo 12 d. tarp šalių buvo pasirašyta preliminari buto, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartis D Nr. 89. Šios preliminarios sutarties sąlygos tenkino abi šalis, tai jos patvirtino parašais. Ieškovas sąžiningai vykdė savo įsipareigojimus, pervesdamas sutarties 2.3 punkte nurodytą pinigų sumą už sutarties objektą atsakovei į jos nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą AB SAMPO banke pagal sutartyje nurodytus terminus. 2007 m. rugpjūčio 10 d. buvo sudaryta nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartis, kurią pasirašė atsakovė ir A. P. (D. P. tėvas). Prie šios sutarties buvo pridėtas perdavimo - priėmimo aktas, kuriame patvirtinta, jog A. P. priėmė iš atsakovės butą 88 ir parkavimo vietą Nr. 51, esančius ( - ), atsakovė perdavė raktus ir turto dokumentus. 2007 m. spalio 12 d. notarine dovanojimo sutartimi Nr. 2776 A. P. padovanojo butą 88 ir parkavimo vietą Nr. 51, esančius ( - ), sūnui D. P.. Pastarajam pradėjus vykdyti baigiamuosius apdailos darbus, išaiškėjo, jog atsakovė, statydama gyvenamąjį namą, padarė labai daug grubių nukrypimų nuo projekto, statinys pastatytas nekokybiškai, akivaizdus statinio brokas ir tai, kad statiniui buvo naudojamos pigesnės ir prastesnės statybinės medžiagos nei buvo nurodyta projekte, įvertinant labai aukštą buto kainą. Dėl pastebėto darbo broko ieškovas kreipėsi į atsakovę, tačiau ši trūkumų neištaisė, grąžinti ieškovui dalį įmokėtos pinigų sumos nesutiko. Atsakovės veiksmuose yra visos civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.249 straipsnio 1 dalį atsakovė privalo atlyginti padarytą turtinę žalą - 60 000 Lt. Be to, ieškovas patyrė ir neturinę žalą, kurią vertina 30 000 Lt.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 30 d. sprendimu (2 t., b.l. 85-88) ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovės UAB „YIT Kausta būstas“ ieškovui D. P. 31679,30 Lt. Kitoje dalyje ieškinį atmetė. Priteisė ieškovui D. P. iš atsakovės UAB „YIT Kausta būstas“ 930 Lt bylinėjimosi išlaidų. Taip pat priteisė iš ieškovo D. P. 41 Lt, o iš atsakovės „YIT Kausta būstas“ 21 Lt valstybei už procesinių dokumentų siuntimą.

9Sprendime nurodyta, kad 2006 m. rugsėjo 12 d. tarp UAB „YIT Kausta būstas“ ir D. P. buvo pasirašyta preliminarioji buto ( - ), pirkimo-pardavimo sutartis D Nr. 89. Pirkėjas įvykdė sutartį, pervesdamas sutarties 2.3 punkte nurodytą pinigų sumą už sutarties objektą pardavėjui į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą AB SAMPO banke. Teismas, pripažinęs D. P. tinkamu ieškovu byloje, padarė išvadą, kad 2007 m. rugpjūčio 10 d. tarp šalių buvo sudaryta ginčo nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartis, kurią pasirašė UAB „YIT Kausta būstas“ atstovas B. V. ir A. P. (trečiasis asmuo, ieškovo tėvas), buvo pasirašytas ir ginčo turto priėmimo-perdavimo aktas, kuriame patvirtinama, jog A. P. priima iš pardavėjo butą 88 ir parkavimo vietą Nr. 51, esančius ( - ), pardavėjas perduoda raktus ir turto dokumentus. Ieškovas bei jo įgaliotas asmuo ne kartą kreipėsi į atsakovę dėl namo statybos trūkumų pašalinimo, ši vis žadėjo trūkumus įvairiais terminais pašalinti, o 2010-03-03 atsakyme ieškovui nurodė, kad beveik visi trūkumai ištaisyti, kai kuriuos trūkumus pataisys vėliau, piniginės kompensacijos nemokės. Ieškovo prašymu teisme buvo paskirta projekto ir statinio, esančio ( - ), kompleksinė ekspertizė dėl statybos darbų atitikimo statinio projektui bei jo kokybės, kurios išvados byloje nėra paneigtos. Teismas sprendė, kad šiuo atveju nėra žalos fakto, kadangi žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos, negautos pajamos (CK 6.249 str.), o sprendžiamas daiktų, t.y. buto kokybės klausimas. Kadangi ieškovo tikslas yra gauti pinigines lėšas, už kurias jis pats galėtų ištaisyti jo pirkto buto trūkumus, teismas taikė CK 6.334 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas. Teismas konstatavo, kad ieškovui ginčo butas buvo parduotas su trūkumais, juos susirašinėjime dalinai pripažino ir atsakovė. Esant nustatytoms šioms aplinkybėms, teismas laikė, kad yra teisinga reikalauti sumažinti ginčo buto pirkimo kainą. Spręsdamas klausimą dėl kainos sumažinimo dydžio nustatymo, teismas konstatavo, kad ieškovas įrodė tik dalį prašomos priteisti sumažintos buto kainos, kuri nurodyta sąmatoje – 31679, 30 Lt, kita jo reikalaujama priteisti sumos dalis nėra pagrįsta surinktais byloje įrodymais. Esant nustatytoms šioms aplinkybėms, teismas šia suma sumažino ginčo buto pirkimo kainą. Sprendimo dalyje dėl neturtinės žalos nurodyta, kad ieškovas nenurodo, kokiu pagrindu jis prašo priteisti neturtinę žalą, be to, nepateikia jokių įrodymų, kad jo sveikata pablogėjo dėl ginčo buto statybos trūkumų. Teismas sprendė, kad šiuo atveju ieškovo prašymas priteisti neturtinę žalą nėra pagrįstas bei neįrodytas.

10III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

11Atsakovė apeliaciniu skundu (2 t., b.l. 93-98) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 30 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neištyrė ir nevertino atsakovės pateiktų įrodymų, patvirtinančių, kad pagal preliminariosios buto ( - ), pirkimo - pardavimo sutarties D Nr. 89 3.4. punktą šalys susitarė, kad ieškovas buto apdailos ir įrengimo darbus atliks savo sąskaita, iš savo medžiagų ir savo jėgomis, pagal šios sutarties 3.8.6. punktą ieškovas įsipareigojo susipažinti su buto projektu ir apdailos bei įrengimo darbus vykdyti griežtai laikantis projektinių ir statybos darbų technologinių reikalavimų, pagal sutarties 3.5. punktą ieškovas įsipareigojo prieš atlikdamas darbus pasirašyti aktą ir jame užfiksuoti buto būklę. 2007 m. balandžio 4 d. šalys pasirašė buto perdavimo - priėmimo pilnos apdailos darbams ir įrengimui aktą, kuriame ieškovas patvirtino, kad atsakovė tinkamai, pagal preliminariosios sutarties sąlygas atliko buto statybos ir dalinės apdailos darbus ir jokių pretenzijų dėl atliktų statybos darbų neturi. 2007 m. rugpjūčio 10 d. ieškovui atlikus buto pilnos apdailos darbus, pasirašant nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartį bei perdavimo - priėmimo aktą, pirkėjas patvirtino, kad turėjo galimybę susipažinti su perkamo turto technine būkle, jokių pretenzijų dėl to pardavėjui neturi ir turto defektų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos perduodant ir priimant sutarties objektą, nenustatė. Teismas taip pat neištyrė ir neįvertino aplinkybės, nustatytos byloje atliekant liudytojos N. D. apklausą bei patvirtintos ieškovo atstovės, kad atliekant buto pilnos apdailos darbus dalyvavo ieškovo pasamdyta kvalifikuota architektė N. D.. Ieškovas pirmą kartą į atsakovę kreipėsi tik 2008 m. rugsėjo 2 d., tačiau ne dėl teismo sprendime nurodytų, o lauko sienos defektų, kuriuos atsakovė pašalino. Ieškovas nei karto nepranešė atsakovei apie teismo sprendime nurodytus trūkumus, todėl teismo teiginys, kad atsakovė trūkumus dalinai pripažino, yra nepagrįstas. Be to, teismas nevertino tos aplinkybės, kad nebuvo įgyvendinti privalomieji gyvenamojo namo, kuriame yra butas, naudojimo ir priežiūros reikalavimai, nustatyti statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2002. Teismas tai pat netyrė ir nevertino atsakovės pateikto valstybinės komisijos statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto, kuriuo 2007 m. birželio 29 d. komisija patvirtino, kad atliktieji daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, o patvirtinti projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje, ir kad statinio inžinerinė įranga yra patikrinta valstybinės priežiūros institucijų, pripažinta tinkama naudoti. Teismas nevertino ir atsakovės pateikto šalių susirašinėjimo, iš kurio matyti, kad ieškovas prašė atsakovės piniginės kompensacijos dėl brokuotos buto sienos. Kadangi atsakovė pašalino išorinės buto sienos trūkumą - sienos apdailinių plytų mūro siūlės trūkį - ir deformacija toliau nevyko, atsakovė 2010-02-10 susitikimo su ieškovu bei ieškovo atstove metu ir 2010-03-03 raštu Nr. 697 informavo apie tai ieškovą bei nurodė, kad piniginės kompensacijos nemokės, kadangi defektas ištaisytas. Po to pranešimų iš ieškovo apie išorinės buto sienos trūkumus ieškovas atsakovei nepateikė. Teismas sprendime nepagrįstai nurodo, kad ekspertizė byloje nenuginčyta, kadangi netyrė ir nevertino atsakovės pateiktų įrodymų bei paaiškinimų dėl ekspertizės išvadų, tai yra: 1) Dėl projekto ekspertizės. Ekspertas išvadose nurodė, kad projekto ekspertizė neatlikta. Teismas netyrė ir nevertino atsakovės pateiktų dokumentų, įrodančių, kad projekto ekspertizė buvo atlikta. Nuolatinė statybos komisija patikrino ir nustatė, kad statyba atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo bei projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus, protokolu įformino statinio projekto patikrinimo rezultatus ir rekomendavo išduoti statybos leidimą. Gyvenamojo namo, kuriame yra butas, statybos leidimas Nr. 38-3-GN93-76/1 buvo išduotas 2005-02-23; 2) Dėl langų varstymo. Ekspertas išvadose nurodė, kad langų konstrukcijos atitinka projekto brėžinį, tačiau ne pagal sutartį, kadangi preliminariosios sutarties priede nurodytas varstymas dviejų krypčių (horizontalus ir vertikalus), o viena lango pusė padaryta nevarstoma. Kadangi atsakovė nebuvo įsipareigojusi ieškovui įrengti dviejų krypčių varstymo abiejose lango dalyse (pusėse), toks dvigubo varstymo įrengimas dvigubame lange atitinka projektą, standartų reikalavimus bei šalių sudarytą sutartį. Be to, ieškovas žinojo ir negalėjo nežinoti, kad atsakovė įrengs ir įrengė būtent tokius langus, kadangi preliminariosios sutarties 3.8.6. punkte jis įsipareigojo susipažinti su buto projektu, priėmė butą pilnos apdailos darbams, pasirašydamas priėmimo apdailai aktą, o pirkimo - pardavimo sutartyje bei perdavimo - priėmimo akte patvirtino, kad turėjo galimybę susipažinti su perkamo turto technine būkle ir jokių pretenzijų dėl to pardavėjui neturi; 3) Dėl ventiliacijos bute. Ekspertas išvadose nurodė, kad ventiliacija bute įrengta netinkamai, kadangi per vonios kambario ventiliacijos angą patenka įvairūs nešvarumai (suodžiai, medžių lapai, dulkės). Teismas netyrė ir nevertino atsakovės pateiktų įrodymų, kad ieškovas buvo atsakingas už buto priverstinės ištraukimo ventiliacijos įrengimą įrengiant elektrinį ventiliatorių oro ištraukimo angose. Be to, neatsižvelgė į tai, kad, kaip nurodė ieškovas, namo priežiūrą atliekanti administruojanti įmonė, kuri be kitų privalomų statinio priežiūros reikalavimų privalo vykdyti ir namo ventiliacijos kanalų priežiūrą bei valymą, tinkamai neatlieka arba visai neatlieka savo funkcijų; 4) Dėl ventiliacijos laiptinėje. Ekspertas išvadose nurodė, kad gyvenimas pastate sukelia nepatogumų dėl neįrengtos ventiliacijos laiptinėje. Teismas nepagrįstai netyrė ir nevertino atsakovės pateiktų paaiškinimų dėl projektinių sprendinių, pagal kuriuos gyvenamojo namo, kuriame yra butas, laiptinių vėdinimas išspręstas įrengiant atidaromus stoglangius. Toks laiptinės vėdinimo sprendimas atitiko galiojusį statybos techninį reglamentą STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ reikalavimus; statinio pripažinimo tinkamu naudoti patikrinimo metu buvo patikrintos visos statinio inžinerinės sistemos, atlikti reikiami matavimai ir bandymai bei išduotas Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas; 5) Dėl lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistemos. Ekspertas išvadose nurodo, kad gyvenimas pastate sukelia nepatogumų dėl netinkamai įrengtos lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistemos. Ekspertas daro išvadą, kad lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistema įrengta netinkamai, remiantis tuo, kad vanduo krenta nuo stogo dėl neįrengto lietvamzdžio. Atsakovė paaiškinimuose nurodė, kad lietaus nutekėjimas pastate, kuriame yra ginčo butas, nuo stogo yra vidinis, vanduo surenkamas į įlajas, esančias ant stogo ir nuvedamas į lietaus nuotekų kanalizaciją stovais, esančiais bendrosiose pastato patalpose bei laiptinėje. Tokia lietaus nuvedimo nuo stogo sistema atitiko teisės aktų reikalavimus bei projektinius sprendimus, buvo patikrinta bei patvirtinta statinio pripažinimo tinkamu naudoti priėmimo komisijos. Teismas nepagrįstai netyrė ir nevertino šių įrodymų. Be to, teismas netyrė ir nevertino atsakovės nurodytos aplinkybės, kad vanduo gali kristi nuo stogo dėl privalomų statinio priežiūros reikalavimų nevykdymo; 6) Dėl automobilių parkavimo vietų skaičiaus. Ekspertas išvadose nurodo, kad automobilių parkavimo vietų skaičius neatitinka projekte nurodytą vietų skaičių (projekte - 69, sutartyje - 79, faktiškai - 90). Teismas netyrė ir nevertino, kad faktiškai įrengtas automobilių parkavimo vietų skaičius atitinka teisės aktų reikalavimus, preliminariosios sutarties bei pirkimo - pardavimo sutarties sąlygas, ir kad ekspertas išvadose nurodė klaidingą faktiškai įrengtų automobilių parkavimo vietų skaičių (įskaičiavo ir 11 automobilių parkavimo vietų, įrengtų gyvenamajame name Lietuvių g. 30, Kaune). Teismas sprendime padarė išvadą, kad ieškovas įrodė tik dalį prašomos priteisti sumažintos buto kainos, kuri nurodyta sąmatoje – 31 679,30 Lt, tačiau nepagrįstai priėmė sprendimą priteisti visą sumą, nurodytą sąmatoje. Ieškovas sąmatą teismui pateikė tik 2012 m. kovo 15 d., tuo tarpu ieškinys buvo pateiktas 2011 m. gegužės mėn., teismo posėdžiai įvyko 2011-06-22, 2011-08-02, 2011-09-02, 2012-02-01, taigi jis turėjo galimybę ir privalėjo sąmatą pateikti anksčiau. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į atsakovės prašymą šios sąmatos neprijungti prie bylos. Teismas taip pat neatsižvelgė ir į atsakovės pastabą, kad sąmata nesudaryta pagal statybos skaičiuojamosios kainos reikalavimus ir netyrė joje nurodytų įkainių, nenagrinėjo aplinkybės, kad sąmatoje nėra nurodytas ją pasirašiusio asmens atestatas. Be to, ieškovo pateiktoje sąmatoje nurodyti darbai ir išlaidos nesusiję su teismo sprendime nurodytais trūkumais.

12Ieškovas apeliaciniu skundu (2 t., b.l. 101-103) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 30 d. sprendimą dalyje, kuria ieškinys atmestas, pakeisti ir priteisti iš atsakovės 21 073,95 Lt turėtų išlaidų už ventiliacijos bute ( - ) įrengimą ir 51 parkavimo vietos defekto sutvarkymą, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas sprendime nepasisakė dėl visų ieškinyje išdėstytų reikalavimų, nepagrįstai nesivadovavo ekspertizės išvadomis, kad: pastatas, esantis ( - ), bei jame esantis butas Nr. 88 pastatytas su trūkumais, pažeidžiant Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, kuris nurodo, jog ypatingo statinio projekto ekspertizė yra privaloma; projekto ekspertizė nepadaryta; langų konstrukcijos nurodytos kiemo fasado pakeistame brėžinyje, tačiau ne pagal sutartį; viena lango pusė ( - ) padaryta nevarstoma; gyvenimas tokiame pastate sukelia nepatogumų dėl netinkamai įrengtos ventiliacijos bute, dėl neįrengtos ventiliacijos laiptinėje, netinkamai įrengtos ventiliacijos vonioje. Šios ekspertizės išvados byloje nėra paneigtos, ir teismas privalėjo jomis vadovautis, jų pagrindu ieškinį tenkinti visiškai. Teismas turėjo vertinti ir tai, jog parduodant butą jo kainą atsakovė nustatė kaip kokybiško, atitinkančio STR reikalavimus, tačiau ekspertizės aktas patvirtino ieškinyje išdėstytus argumentus, įvardintus buto defektus, kurių atsakovė neištaisė. Teismas sprendime neteisingai nurodo, kad šiuo atveju nėra žalos fakto, kadangi ieškovo sumokėti pinigai už kokybišką butą ir buvo jo turtas, kurio šis neteko, be to, turėjo dideles išlaidas, savo lėšomis šalindamas bute buvusius defektus. Be to, teismas nepagrįstai nurodo, kad ieškovas įrodė tik dalį prašomos priteisti sumažintos buto kainos, kuri nurodyta sąmatoje, kadangi teismo posėdžio metu pastarasis paaiškino, jog bute bus įrengta tinkama ventiliacija.

13Atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą ieškovas (2 t., b.l. 118-124) nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka. Atsakovė neteisingai nurodo, kad ieškovas patvirtino, jog atsakovė tinkamai pagal preliminariosios sutarties sąlygas atliko buto statybos ir dalinės apdailos darbus ir jokių pretenzijų dėl atliktų darbų neturi. Aplinkybes, kad atsakovė nevykdė savo įsipareigojimų, už nekokybiškai jos pastatytus butus name, ( - ), pirkėjai pastarajai sumokėjo kainą, kokia turėjo būti sumokėta už kokybiškus butus, butuose esamų defektų atsakovė lig šiol nėra pašalinusi, patvirtino liudytojai D. M., D. Š. – K., T. N.. Atsakovė pasinaudojo ieškovo patiklumu, išgaunant iš jo parašus, patvirtinančius, kad ieškovas pretenzijų atsakovei neturi. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad visi ieškovo nurodyti trūkumai buvo pašalinti, ir kad teismo sprendime nėra nurodyta nei vieno trūkumo, kuriuos ieškovas nurodė šalių susirašinėjimo metu. Atsakovės pateiktas Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas neatitinka tikrovės, kadangi yra su klaidomis, surašytas neįvertinus ir neapžiūrėjus viso namo įrengimo, kas prieštarauja STR 2.02.01:2004 reikalavimams. Atsakovė, savavališkai pakeisdama statinio projektą, nesuderindama jo su savivaldybe, privalėjo laikytis pirminio projekto. Ekspertas dalyvaujant ieškovui ir atsakovės atstovui išmatavo visą automobilių parkavimo aikštelę, suskaičiavo vietas ir rastus pažeidimus išdėstė ekspertizės akte, šie pažeidimai yra akivaizdūs ir neatitinka STR reikalavimų. Ekspertas nustatė tikslius buto ( - ) atsakovės padarytus statybos defektus ir nukrypimus nuo projekto. Pagal teismo eksperto atliktą ekspertizę buvo sudaryta atsakovės neatliktų ir nekokybiškai atliktų 88 bute darbų sąmata 31 679,30 Lt sumai. Šią sąmatą buvo galima sudaryti tik po ekspertizės atlikimo, todėl teismui ji buvo pateikta po jos sudarymo. Atsakovės apeliacinio skundo argumentai dėl priteistos sumos pagal sąmatą yra nepagrįsti.

14Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą atsakovė (2 t., b.l. 125-126) nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškinį dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo, ieškovui neįrodžius neturtinės žalos aplinkybių. Tuo tarpu ieškovas apeliaciniame skunde prašo vietoje reikalauto neturtinės žalos atlyginimo priteisti turėtas turtines išlaidas. Be to, ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad išlaidos patirtos įrengiant buto Dzūkų g. 11-88 ventiliaciją ir sutvarkant 51 parkavimo vietos defektą. Tačiau nei ieškinyje, nei bylos nagrinėjimo teisme metu pastarasis nereiškė reikalavimo atlyginti nurodytas išlaidas (CPK 306 str. 2 d., 312 str.). Atsakovė nesutinka dėl ieškovo apeliaciniame skunde nurodyto prašymo sprendimą palikti nepakeistą dalyje, kurioje ieškovui buvo priteista 31 697,30 Lt, nurodydama, kad motyvai išdėstyti jos apeliaciniame skunde.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribos - apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). CPK įtvirtintai ribotai apeliacijai būdinga tai, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje tiriamas pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumas ir teisėtumas, įrodinėjimą reglamentuojančių taisyklių laikymasis. Apeliacinis procesas nėra proceso pirmojoje instancijoje pakartojimas iš naujo, nes tai, kaip minėta, yra tik pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V.R. v. N.Š., M.V, S.V., bylos Nr. 3K-3-607/2007).

17Kaip matyti iš faktinių bylos aplinkybių, šalių ginčas kilo dėl buto defektų, atsiradusių garantiniu laikotarpiu.

18Pagal CK 6.399 str. jeigu pagal nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį pardavėjas perduoda pirkėjui netinkamos kokybės daiktą, taikomos šio kodekso 6.334 str. taisyklės. Jeigu pardavėjas su pirkėju neaptarė parduodamo daikto trūkumų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti: 1) kad daiktas, sutartyje apibūdinamas pagal rūšį, būtų pakeistas tinkamos kokybės daiktu, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba atsirado dėl pirkėjo kaltės; 2) kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina; 3) kad pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų daikto trūkumus arba atlygintų pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti; 4) grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas (CK 6.334 str. 1 d.). Teismas, nustatęs faktines bylos aplinkybes, pats gali pritaikyti tinkamą teisės normą.

19Kolegija sprendžia, kad dėl pirmosios instancijos teismo padaryto procesinės teisės normų pažeidimo arba netinkamo jų pritaikymo buvo neteisingai išspręsta byla (CPK 329 str. 1 d.).

20Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme ribos nustatomos pagal ieškinio dalyką ir pagrindą – ieškinio pareiškime ieškovas suformuluoja materialinį teisinį reikalavimą atsakovui ir nurodo aplinkybes, kuriomis jis grindžia savo reikalavimą, pateikia šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktai). Būtent tinkamas ieškinio dalyko ir pagrindo suformulavimas ne tik leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas, bet ir sudaro sąlygas priešingai ginčo šaliai parengti atsikirtimo argumentus (atsiliepimą), taip užtikrinant ginčo šalių procesinio lygiateisiškumo principo įgyvendinimą. Pareiškiantis ieškinį asmuo privalo tinkamai surašyti ieškinio pareiškimą, aiškiai suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą, kad teismas, vadovaudamasis koncentracijos ir ekonomiškumo principais (CPK 7 straipsnis), galėtų tinkamai atlikti vieną iš savo tikslų - kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp šalių (CPK 2 straipsnis). Jeigu ieškinio pagrindas ar dalykas nurodomas neaiškiai, taikomas ieškinio trūkumų šalinimo institutas (CPK 138 str.).

21Nors ieškovas apeliaciniame skunde teigia, kad ieškinyje buvo išdėstyti visi bute esantys trūkumai, kurių atsakovė neištaisė, tačiau iš ieškinio turinio akivaizdu, kad jame aiškiai ir konkrečiai yra nurodytas tik vienas iš jų – skilusi išorinė buto siena. Atsakovė savo atsiliepime taip pat pasisako tik dėl pastato išorinės sienos įtrūkimo apdailos elemente (t. 1, b. l. 46). Tačiau faktinės bylos aplinkybės rodo, kad ieškovas pretenzijas atsakovei reiškia ne tik dėl skilusios išorinės buto sienos, bet ir dėl balkono įrengimo, dėl ventiliacijos bute bei laiptinėje, dėl langų varstymo, dėl lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistemos bei automobilių parkavimo vietų skaičiaus. Pirmosios instancijos teismas, ieškinį tenkindamas iš dalies, vadovavosi lokaline sąmata ginčo buto trūkumams pašalinti 31 679,30 Lt sumai (t. 2, b. l. 9-10), kurioje apskaičiuoti balkoninių durų su langu, balkono įrengimo, langų sandarinimo sutvarkymo, parketinių grindų keitimo po turto sugadinimo, radiatorių keitimo ir fasado remonto darbai. Ar sąmatoje nurodyti 1220,71 Lt fasado remonto darbai yra susiję su skilusios išorinės buto sienos trūkumų pašalinimu, teismas šios aplinkybės netyrė. Todėl teisėjų kolegija sutinka su atsakovės apeliacinio skundo argumentu, kad ieškovas ieškinyje nenurodė nei vieno defekto, nurodyto teismo sprendime.

22Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad teismui priėmus ieškinį su trūkumais ir jų nepašalinus pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu, liko neatskleista bylos esmė, todėl teismo sprendimas panaikintinas ir byla pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

23CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Kolegija konstatuota, kad nagrinėjamas šalių ginčas nepriklauso tokioms byloms, kuriose teismas turi teisę rinkti įrodymus savo iniciatyva (pvz., CPK 376, 414, 443 straipsniai). Šiuo atveju teismas pirkėjo išlaidas buto trūkumams ištaisyti turėjo nustatyti vertindamas šalių pateiktus įrodymus, kuriais jos grindžia savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu nurodytas aplinkybes. Nors ieškovas teigia, kad atsakovės neatliktų ir nekokybiškai atliktų 88 bute darbų sąmata 31 679,30 Lt sumai buvo galima sudaryti tik po ekspertizės atlikimo, todėl teismui ji buvo pateikta po jos sudarymo, tačiau ekspertams nebuvo pateikiami klausimai nei dėl balkono įstiklinimo, nei dėl parketinių grindų keitimo ar radiatorių keitimo, o esant eksperto išvadai dėl netinkamai įrengtos ventiliacijos bute ( - ), ieškovas Objektinę sąmatą 0001 21073,95 Lt sumai pateikė tik kartu su apeliaciniu skundu, nors CPK 314 str. riboja naujų įrodymų pateikimą apeliacinės instancijos teisme. CPK 179 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu pateiktų įrodymų neužtenka, teismas gali pasiūlyti šalims ar kitiems dalyvaujantiems asmenims pateikti papildomus įrodymus ir nustato terminą jiems pateikti. Tai reiškia, kad teismas, vadovaudamasis CPK 159 straipsnyje nustatyta pareiga rūpintis kiek galima išsamesniu bylos aplinkybių ištyrimu, manydamas, jog byloje esančių įrodymų neužtenka, kad būtų išaiškintos visos su ja susijusios aplinkybės ir sudarytos sąlygos priimti teisingą sprendimą, turėtų pasiūlyti šalims pateikti papildomų įrodymų ir nurodyti, dėl kurių bylos aplinkybių reikia papildomos medžiagos. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas, pateikdamas ieškinį, jokių išlaidų dydį patvirtinančių dokumentų nepateikė. Tik ekspertui konstatavus, jog pastatas, esantis ( - ) bei jame esantis butas Nr. 88 yra pastatytas su trūkumais, ieškovas pateikė atsakovės neatliktų ir nekokybiškai atliktų 88 bute darbų sąmatą, tačiau ne dėl ieškinyje nurodyto darbų trūkumo. Šios aplinkybės duoda pagrindą išvadai, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė procesines teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą (CPK 14, 176, 185 str.).

24Ieškovas reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo grindė aplinkybėmis dėl sienoje esančių defektų, kurie didėja ir yra pavojingi jo sveikata. Teismas šių aplinkybių nevertino, joms pagrįsti ieškovui papildomų įrodymų pateikti nesiūlė, todėl dėl šio procesinės teisės pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla ir neturtinės žalos atlyginimo dalyje. Kadangi šis reikalavimas byloje glaudžiai susijęs su reikalavimu dėl bute esančių trūkumų ištaisymo, todėl panaikintina sprendimo dalis ir dėl neturtinės žalos atlyginimo bei perduotina byla pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 str. 1 d.).

25Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

26Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 30 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas ieškiniu (1 t., b.l. 4-7) prašė priteisti iš atsakovės UAB... 6. Nurodė, kad 2006 m. rugsėjo 12 d. tarp šalių buvo pasirašyta preliminari... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 30 d. sprendimu (2 t., b.l.... 9. Sprendime nurodyta, kad 2006 m. rugsėjo 12 d. tarp UAB „YIT Kausta... 10. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 11. Atsakovė apeliaciniu skundu (2 t., b.l. 93-98) prašo Kauno miesto apylinkės... 12. Ieškovas apeliaciniu skundu (2 t., b.l. 101-103) prašo Kauno miesto... 13. Atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą ieškovas (2 t., b.l. 118-124)... 14. Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą atsakovė (2 t., b.l. 125-126)... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribos - apeliacinio skundo faktinis ir... 17. Kaip matyti iš faktinių bylos aplinkybių, šalių ginčas kilo dėl buto... 18. Pagal CK 6.399 str. jeigu pagal nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį... 19. Kolegija sprendžia, kad dėl pirmosios instancijos teismo padaryto procesinės... 20. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme ribos nustatomos pagal... 21. Nors ieškovas apeliaciniame skunde teigia, kad ieškinyje buvo išdėstyti... 22. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad teismui priėmus ieškinį su... 23. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį... 24. Ieškovas reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo grindė aplinkybėmis... 25. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 30 d. sprendimą panaikinti ir...