Byla e2A-1726-638/2018

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Žibutės Budžienės, D. L. (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Egidijaus Tamašausko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės daugiabučio namo savininkų bendrijos ( - ) apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. birželio 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1398-921/2018 pagal ieškovo K. K. ieškinį atsakovei daugiabučio namo savininkų bendrijai( - ), tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, A. S., D. V., N. P., A. J. V., Z. M., uždaroji akcinė bendrovė „Dekolte“, A. J., M. S., G. S.-K., T. A. K., E. J., S. S., E. K., V. M., R. M. dėl juridinių asmenų organų sprendimo pripažinimo negaliojančiu.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

1.

6I. K. K. ieškinyje prašė pripažinti negaliojančiu 2016 m. spalio 20 d. atsakovės patalpų savininkų apklausos protokolą (sprendimą), priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovas ieškinyje nurodė ir paaiškino, kad 2016 m. liepos 19 d. atsakovės valdyba, atstovaujama valdybos narės D. V., organizavo gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu „Dėl trečiame aukšte esamos laisvos kvadratūros patalpose a-5 (4,46 kv. m) ir a-3 (1,89 kv. m) panaudojimo“. Atsakovė, veikianti per valdybos narę D. V., 2016 m. spalio 20 d. surašė patalpų savininkų apklausos protokolą, kuriame pateikė išvadas dėl balsavimo. Šiame protokole buvo nurodyta, kad balsavimas įvyko ir kad sprendimas buvo priimtas pagal pirmąjį variantą, t. y. buvo nuspręsta laisvus, a-5 patalpoje esančius 4,46 kv. m panaudoti aikštelės trečiame aukšte įrengimui, o laisvus, a-3 patalpoje esančius 1,89 kv. m išdalinti visiems (daliai, kuriems reikalingas tualetas) ( - )bendraturčiams. Ieškovo nuomone, 2016 m. spalio 20 d. protokolas yra neteisėtas. Balsavimas, ieškovo nuomone, buvo vykdomas pažeidžiant 2011 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-251 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - įsakymas). Apie rengiamą balsavimą atsakovė niekur neskelbė, nors gyvenamajame name bendrojo naudojimo patalpose ir yra įrengta skelbimų lenta. Vykdant balsavimą buvo pažeista balsavimo procedūra, nes atsakovė, pažeisdama teisės aktus, parengė bendrą balsavimo biuletenį, skirtą visiems namo bendrasavininkams, o ne kiekvienam savininkui atskirai. Butų ir kitų patalpų savininkams nebuvo sudaryta galimybė apsvarstyti pateiktus pasiūlymus ir poziciją išreikšti per atitinkamo laiko tarpą. Balsavimo biuletenį buvo reikalaujama pasirašyti vietoje ir iš karto grąžinti atsakovei ir kt. Nebuvo sudaryta balsų skaičiavimo komisija, protokolą surašė vienasmeniškai apklausos organizatorius – atsakovės valdybos narė D. V.. Suskaičiavus balsus ir surašius protokolą, jis nebuvo paskelbtas viešai namo skelbimų lentoje, apie balsavimo rezultatus nebuvo informuoti butų ir kitų patalpų savininkai. Ieškovo nuomone, nurodyti pažeidimai leidžia daryti išvadą, kad balsavimas buvo vykdomas pažeidžiant imperatyvias teisės normas. Šiuo atveju turi būti taikomas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas, kurio ieškovas, pateikdamas ieškinį 2017 m. vasario 14 d., nepraleido.

93.

10Atsakovė daugiabučio namo savininkų bendrija ( - ) su ieškiniu nesutiko ir prašė taikyti trijų mėnesių ieškinio senaties terminą, ieškinį atmesti. Atsakovė nurodė ir paaiškino, kad 2016 m. spalio 20 d. ginčijamas protokolas atitinka teisės aktuose jo turiniui keliamus reikalavimus, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, protokolu priimti sprendimai atitinka bendraturčių išreikštą valią. D. V., būdama atsakovės valdybos nare ir balsų skaičiavimo komisijos pirmininke, balsavimą raštu vykdė pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. DI-895 „Dėl Butų ir kitų patalpų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo“. Priešingai nei teigia ieškovas, 2016 m. birželio 27 d. atsakovės valdybos pirmininkės potvarkiu buvo sudaryta balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisija, kurią sudarė 5 valdybos nariai. Potvarkiu buvo nuspręsta balsavimą raštu pradėti 2016 m. liepos 19 d. Skelbimas apie organizuojamą balsavimą buvo parengtas 2016 m. liepos 4 d. ir tą pačią dieną buvo pakabintas bendrijos skelbimams skirtoje vietoje. Skelbimas buvo pakabintas kartu su balsavimo biuletenio pavyzdžiu. Be to, balsavimo biuletenio pavyzdys buvo išsiųstas turimais bendrijos narių elektroniniais paštų adresais. Esant paviešintam balsavimo biuletenio tekstui, buvo pakankamai laiko su juo susipažinti, priimti sprendimą bei jį pasirašyti. Ieškovo balsas, net ir išreiškus valią dėl balsavimo biuletenyje nurodytų klausimų, ginčijamo protokolo esmės nekeistų, nes visi likę bendrijos nariai iškeltu klausimu išreiškė vieningą nuomonę. Priimtas protokolas, kaip yra numatyta teisės aktuose, buvo paviešintas bendrijos skelbimams skirtoje vietoje, o ieškovui 2016 m. spalio 20 d. papildomai įteiktas per pašto dėžutę, surašant aktą apie dokumento įteikimą. Protokolas taip pat buvo įteiktas 2016 m. spalio 31 d. teismo posėdžio metu ieškovo atstovei advokatei kitoje Kauno apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje.

114.

12Tretieji asmenys D. V., Z. M., A. S., A. J. ir E. J. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodė, kad ginčijamas protokolas, jo turinys atitinka teisės aktuose keliamus reikalavimus, neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms. Skelbimas apie organizuojamą balsavimą raštu buvo paviešintas 2016 m. liepos 4 d. Kartu su skelbimu buvo pakabintas ir balsavimo biuletenio pavyzdys, kuris niekuo nesiskyrė nuo pasirašyto biuletenio. Ieškovo balsas ginčijamo protokolo esmės nekeistų, nes visi bendrijos nariai išreiškė vieningą nuomonę balsuodami už pirmąjį variantą. Ieškovas yra praleidęs ieškinio senaties terminą.

13II.

14Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

155.

16Kauno apylinkės teismas 2018 m. birželio 4 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai. Teismas pripažino negaliojančiu 2016 m. spalio 20 d. daugiabučio namo savininkų bendrijos ( - ), Kaunas, patalpų savininkų apklausos protokolą. Teismas priteisė ieškovui K. K. iš atsakovės daugiabučio namo savininkų bendrijos ( - ), Kaunas,700 Eur bylinėjimosi išlaidų.

176.

18Teismas nurodė, kad atsakovė, spręsdama klausimą dėl nekilnojamojo turto (a-3 patalpoje esančio laisvo ploto) disponavimo teisės įgyvendinimo, turėjo vadovautis CK 4.75 straipsniu. Teismas nustatė, kad sprendžiant klausimą dėl a-3 ir a-5 patalpose esančio laisvo ploto nebalsavo ieškovas, kuriam adresu ( - ) Kaunas, nuosavybės teise priklauso du butai, taip pat nebalsavo R. M. ir V. M., kuriems nuosavybės teise ( - ), Kaunas, priklauso vienas butas. Teismas vertino, kad dėl a-3 patalpoje esančio laisvo ploto disponavimo teisės įgyvendinimo visų bendraturčių sutikimo nėra ir nebuvo. Teismas nurodė, kad nesant bendraturčių sutarimo dėl disponavimo teisės įgyvendinimo, bendraturčiai turi kreiptis į teismą su ieškiniu, kaip tai numatyta CK 4.75 straipsnio 1 dalyje, o ne priimti sprendimą balsų dauguma vadovaujantis CK 4.85 straipsniu bei Aplinkos ministro 2012 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-895 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu priimant sprendimus, aprašo patvirtinimo“ ( toliau – Aprašas). Tai, kad nesant visų bendraturčių sutarimo ir sprendžiant klausimą dėl disponavimo teisės įgyvendinimo, negalėjo būti priimtas sprendimas vadovaujantis CK 4.85 straipsniu, patvirtina ir paties įsakymo 1 punktas, kuriame aiškiai ir nedviprasmiškai numatyta, kad šis aprašas nustato vieno ar kelių daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų dalinės nuosavybės savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, tvarką. Teismas sprendė, kad šiuo atveju buvo sprendžiamas klausimas dėl seniai egzistuojančio nekilnojamojo daikto, t. y. a-3 patalpoje esančio laisvo ploto disponavimo teisės įgyvendinimo, o ne dėl šio nekilnojamojo daikto valdymo ir naudojimo teisių įgyvendinimo.

197.

20Teismo vertinimu, atsakovė neįrodė, kad visi bendraturčiai buvo informuoti apie svarstytiną klausimą ir sprendimo priėmimą laikantis įsakyme nustatytos tvarkos, t. y. asmeniškai pasirašant balsavimo biuletenių išdavimo lape, arba išsiunčiant registruotu paštu, arba įdedant į pašto dėžutę (įsakymo 3.2. punktas). Teismas nustatė, kad balsavimo biuletenį trečiasis asmuo D. V. ieškovui mėgino įteikti per ieškovo atstovę pagal įgaliojimą tą pačią balsavimo dieną, tačiau toks balsavimo biuletenio įteikimas negali būti pripažįstamas tinkamu įteikimu. Teismo vertinimu, atsakovės pateikti įrodymai nepatvirtina, kad ieškovui tinkamai, vadovaujantis Aprašo 3.2. punkte numatyta tvarka ir prieš protingą laiką iki balsavimo buvo įteiktas balsavimo biuletenis. Priešingai, pačiame atsakovės pateiktame 2016 m. liepos 4 d. skelbime nurodyta, kad balsavimo dieną 2016 m. liepos 19 d. bus pasirašomas vienas originalus biuletenis, kuris bus grąžintas balsavimo organizatoriui – DNSB ( - ), valdybai. Teismas konstatavo, kad protokole nėra nurodyta balsų skaičiavimo komisijos posėdžio data, be to, ginčijamą protokolą yra pasirašiusi tik viena valdybos narė D. V..

218.

22Teismas nurodė, kad ginčo protokolas buvo priimtas 2016 m. spalio 20 d. Ginčo protokolas priimtas vadovaujantis CK 4.85 straipsniu bei jį įgyvendinančiu Aprašu. Teismas padarė išvadą, kad šiuo atveju turi būti taikomas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas, kuris, teismo vertinimu, nėra praleistas skaičiuojant jo pradžią nuo priėmimo dienos (nuo 2016 m. spalio 20 d.).

23III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

249.

25Atsakovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2018 m. birželio 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovo ieškinį atmesti arba grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

269.1.

27Nei iki balsavimo laikotarpio pabaigos, t. y. 2016 m. liepos 19 d., nei per laikotarpį iki skundžiamo protokolo surašymo dienos, t. y. iki 2016 m. spalio 20 d., ieškovas ar jo įgaliotas asmuo neprašė išduoti naujo/atskiro balsavimo raštu biuletenio, neprašė sudaryti galimybių balsuoti pratęsiant terminą, nesikreipė į atsakovę dėl tariamai pažeistų teisių gynimo.

289.2.

29Atsakovė nesutinka su teismo nurodyta faktine aplinkybe, kad protokole nėra nurodyta balsų skaičiavimo komisijos susirinkimo data, kas laikytina imperatyviu teisės normos pažeidimu. Pažymėtina, jog balsų skaičiavimo komisija posėdžiavo bei protokolu priėmė sprendimą, kuris buvo patvirtintas 2016 m. spalio 20 d. Ieškovo įgaliotas asmuo bylos nagrinėjimo metu patvirtino faktą, jog buvo atsisakyta balsuoti, ir tai yra ieškovo valia. Nei atsakovė, nei gyvenamojo namo savininkai negali priversti asmens dalyvauti susirinkimuose, balsuoti ar nebalsuoti bendrijoje sprendžiamais klausimais.

309.3.

31Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nesivadovavo turinio viršenybės prieš formą principu. Priimdamas sprendimą teismas jį grindė vien formaliais, procedūriniais bei formos pažeidimais, t. y. kad ginčijamą protokolą yra pasirašiusi tik viena valdybos narė D. V., kurie neįtakoja protokolo turinio, t. y. formalūs pažeidimai nekeičia balsavimo rezultato (turinio). Teismas vertino balsavimo raštu procedūros atitiktį imperatyvioms įstatymo nuostatoms, tačiau nevertino protokolo turinio atitikties imperatyvioms įstatymo normoms.

329.4.

33Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismine praktika, kuri pateikiama civilinėse bylose: byloje Nr. e3K - 482 - 1075/2017, Nr. 3K - 7 - 345/2007 ir Nr. 3K - 7-515/2009. Šiuo atveju teismo nurodytos bylos nėra tapačios, o jose sprendžiamas ginčas nėra identiškas ar panašus, todėl teismas negalėjo vadovautis aukščiau nurodyta teismine praktika.

349.5.

35Balsavimo raštu protokolu priimtas sprendimas buvo pagrįstas 14 iš 17 bendraturčių išreikšta nuomone, t. y. balsavo 82 proc. balso teisę turinčių bendraturčių, o tai yra 32 procentais daugiau, nei įtvirtinta įstatymo nuostatose. Sprendžiamas klausimas nėra susijęs su turto netekimu ar jo žuvimo rizika. Priešingai, priimtu protokolu kiekvienas bendraturtis įgyja nuosavybės teisę į neįregistruoto nekilnojamojo turto dalį ją apskaičiuojant įstatymo nustatyta tvarka.

3610.

37Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti, teismo 2018 m. birželio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodė, kad teismas padarė pagrįstą išvadą, jog atsakovo priimtas protokolas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, t.y. CK 4.75 straipsnyje numatytai tvarkai, reglamentuojančiai nekilnojamojo daikto disponavimo teisės įgyvendinimą, kadangi nesant visų bendraturčių sutikimo, negalėjo būti priimtas 2016 m. spalio 20 d. sprendimas dėl disponavimo teisės nekilnojamuoju turtu įgyvendinimo. Teismas aiškiai sprendimo motyvuose nurodė, kad ginčijamu balsavimo biuleteniu buvo sprendžiama esamo turto disponavimo teisė, kas CK 4.85 straipsnio tvarka negalėjo būti daroma, t. y. teismas aiškiai nurodė, kad šis klausimas balsavimu negalėjo būti sprendžiamas ir šios teismo padarytos išvados atsakovė neginčija. Teismas sprendimo motyvus grindė tinkama Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika bei joje suformuotais išaiškinimais.

38Teisėjų kolegija

konstatuoja:

39IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4011.

41CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

4212.

43Apeliantė nurodė, kad pirmosios instancijos teismas vertino balsavimo raštu procedūros atitiktį imperatyvioms įstatymo nuostatoms, tačiau nevertino protokolo turinio atitikties imperatyvioms įstatymo normoms. Šie apeliantės argumentai atmestini. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir motyvuotai sprendė, kad dėl disponavimo bendrojo naudojimo patalpomis turėjo būti sprendžiama ne pagal CK 4.85 straipsnio nuostatas, o pagal CK 4.75 str. taisykles.

4413.

45Pažymėtina, kad Kauno apylinkės teisme 2016 m. gruodžio 8 d. sprendimu buvo išnagrinėta civilinė byla pagal pareiškėjo K. K. patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. S., D. V., G. S. – K. (K.), T. A. K. (T. A. K.), valstybinei įmonei „Registrų centras“, daugiabučių namų savininkų bendrijai ( - ), N. P., A. J. V., V. M., R. M., Z. M., uždarajai akcinei bendrovei „Dekolte“, A. J., M. S., L. E. Z., S. S., E. J., valstybinei įmonei „Turto bankas“ dėl dalies nustatymo bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Toje byloje K. K. pareiškimas buvo atmestas, ir Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartimi buvo pasisakyta, kad neprivatizuotos koridoriaus ir tualeto bendrojo naudojimo patalpos yra visų butų savininkų bendroji nuosavybė, kuri įgyvendinama CK 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, tuo tarpu tarp bendraturčių kylant nesutarimams dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo, bendraturtis turi teisę kreiptis į teismą dėl naudojimosi tvarkos nustatymo ar reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės (CK 4.75 straipsnio 1 dalis, 4.80 straipsnio 1 dalis, nutarties 34 pastraipa).

4614.

47Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ankstesnėje civilinėje byloje Nr. e2A-870-773/2017 (teisminio proceso Nr. 2-69-3-13179-2015-9) nustatytos aplinkybės turi prejudicinę reikšmę nagrinėjant šią civilinę bylą ( CPK 182 str. 2p.).

4815.

49Iš atsakovės 2016 m. liepos 19 d. „Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu biuletenio“ galima spręsti, kad balsavimo tikslas buvo nuspręsti ne tik dėl patalpų naudojimo tvarkos, bet ir dėl disponavimo jomis, nes klausimai balsavimui buvo formuluojami taip: pirmas variantas - „laisvus patalpose a-5 ir a-3 esančius kvadratinius metrus panaudoti aikštelės trečiame aukšte įrengimui“ ir „išdalinti visiems“, antras variantas- „išdalinti visiems“, trečias variantas- „priskirti K. K. butui“ ( t.1, b.l. 13). Jeigu balsavimui būtų buvusi pateikta tik formuluotė „panaudoti aikštelės trečiame aukšte įrengimui“, tai galima būtų sutikti su apeliantės pozicija, kad šį klausimą galima buvo spręsti CK 4.85 str. 1 dalyje nustatyta tvarka (sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma). Tačiau pateikus tame pačiame variante ir formuluotę „išdalinti visiems“ arba „priskirti K. K. butui“ akivaizdu, kad yra sprendžiama dėl bendrosios nuosavybės transformavimo į asmeninę nuosavybę, kas jau reiškia disponavimą. CK 4.75 str. 1 d. nustato, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Kai yra nesutarimas, valdymo, naudojimosi ir disponavimo tvarka nustatoma teismo tvarka pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį. Iš pacituoto įstatymo matyti, kad bendroji dalinė nuosavybė gali būti transformuota į asmeninę tik tokiu atveju, kai sprendimui pritaria visi bendraturčiai. Šiuo atveju, kaip kad teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, visų bendraturčių sutarimo nebuvo, todėl klausimas gali būti sprendžiamas tik teismine tvarka.

5016.

51Nustačius, kad ginčo nutarimas (protokolas) buvo priimtas pažeidžiant imperatyvias įstatymo nuostatas ( CK 4.75 str. 1 d.), kiti apeliacinio skundo argumentai ( dėl balsavimo tvarkos, balsų skaičiavimo komisijos, balsų pasiskirstymo ir pan.) neturi teisinės reikšmės, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

5217.

53Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada dėl ieškinio senaties termino taikymo, kad turi būti taikomas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas skųsti daugiabučių namų savininkų bendrijos nutarimus, priimtus CK 4.85 str. tvarka ( CK 4.85 str. 9 dalis), ir kad ieškovas senaties termino skųsti bendrijos priimtą nutarimą nepraleido.

5418.

55Apibendrinant tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo civilinę bylą teisingai, tinkamai taikė materialinės teisės normas, reguliuojančias ginčo teisinį santykį, nepažeidė įrodinėjimo taisyklių, todėl panaikinti ar pakeisti teismo sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo. Pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o atsakovės apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

5619.

57Ieškovas nepateikė duomenų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl jos nepriteistinos. Iš atsakovės priteistinos išlaidos valstybei už procesinių dokumentų siuntimą (42,32 Eur, CPK 96 str.).

58Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

59Kauno apylinkės teismo 2018 m. birželio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

60Priteisti valstybei iš atsakovės DNSB ( - ), įm.k. 302460395, 42,32 Eur ( keturiasdešimt du eurus ir 32 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų sumokant į valstybės nustatytą sąskaitą, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos.

61Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė

1.... 6. I. K. K. ieškinyje prašė pripažinti negaliojančiu 2016 m. spalio 20 d.... 7. 2.... 8. Ieškovas ieškinyje nurodė ir paaiškino, kad 2016 m. liepos 19 d. atsakovės... 9. 3.... 10. Atsakovė daugiabučio namo savininkų bendrija ( - ) su ieškiniu nesutiko ir... 11. 4.... 12. Tretieji asmenys D. V., Z. M., A. S., A. J. ir E. J. atsiliepime į ieškinį... 13. II.... 14. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 15. 5.... 16. Kauno apylinkės teismas 2018 m. birželio 4 d. sprendimu ieškinį tenkino... 17. 6.... 18. Teismas nurodė, kad atsakovė, spręsdama klausimą dėl nekilnojamojo turto... 19. 7.... 20. Teismo vertinimu, atsakovė neįrodė, kad visi bendraturčiai buvo informuoti... 21. 8.... 22. Teismas nurodė, kad ginčo protokolas buvo priimtas 2016 m. spalio 20 d.... 23. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 24. 9.... 25. Atsakovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2018 m. birželio 4 d.... 26. 9.1.... 27. Nei iki balsavimo laikotarpio pabaigos, t. y. 2016 m. liepos 19 d., nei per... 28. 9.2.... 29. Atsakovė nesutinka su teismo nurodyta faktine aplinkybe, kad protokole nėra... 30. 9.3.... 31. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nesivadovavo turinio viršenybės... 32. 9.4.... 33. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, remiasi Lietuvos Aukščiausiojo... 34. 9.5.... 35. Balsavimo raštu protokolu priimtas sprendimas buvo pagrįstas 14 iš 17... 36. 10.... 37. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atsakovės apeliacinį... 38. Teisėjų kolegija... 39. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 40. 11.... 41. CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 42. 12.... 43. Apeliantė nurodė, kad pirmosios instancijos teismas vertino balsavimo raštu... 44. 13.... 45. Pažymėtina, kad Kauno apylinkės teisme 2016 m. gruodžio 8 d. sprendimu buvo... 46. 14.... 47. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ankstesnėje civilinėje byloje... 48. 15.... 49. Iš atsakovės 2016 m. liepos 19 d. „Butų ir kitų patalpų savininkų... 50. 16.... 51. Nustačius, kad ginčo nutarimas (protokolas) buvo priimtas pažeidžiant... 52. 17.... 53. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 54. 18.... 55. Apibendrinant tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 56. 19.... 57. Ieškovas nepateikė duomenų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl jos... 58. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 59. Kauno apylinkės teismo 2018 m. birželio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 60. Priteisti valstybei iš atsakovės DNSB ( - ), įm.k. 302460395, 42,32 Eur (... 61. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....