Byla e2-526-252/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo pagal ieškovės UAB „Atea“ ieškinį atsakovei Rokiškio rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui UAB „Hansab“

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Danguolė Smetonienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo pagal ieškovės UAB „Atea“ ieškinį atsakovei Rokiškio rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui UAB „Hansab“ ir

Nustatė

2ieškovė prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 2019 m. liepos 16 d. raštu Nr. ( - ) įformintą sprendimą pripažinti laimėjusius pirkimą trečiojo asmens UAB „Hansab“ pasiūlymą bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškiniu taip pat prašė išreikalauti iš atsakovės trečiojo asmens pateiktus pasiūlymo dokumentus, kurie ieškovei nebuvo pateikti susipažinimui, visus atsakovės viešųjų pirkimų komisijos protokolus, kitus atsakovės sprendimus, susijusius su trečiojo asmens pasiūlymo pirkimui vertinimui bei ieškovės pretenzijos nagrinėjimu, išreikalauti visą atsakovės administracijos ir trečiojo asmens susirašinėjimo dokumentaciją, susijusią su trečiojo asmens pasiūlymo vertinimu. Nurodo, kad priimdama ginčijamą sprendimą atsakovė pažeidė VPĮ 17 straipsnio 1 ir 2 dalis, 45 str. 1 d. 1 p., pirkimo sąlygų 62.4 p., kadangi trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka techninės specifikacijos 1.8 p. lentelės 3 p. reikalavimo. Atsakydama į pareikštą pretenziją atsakovė tiesiog nurodė, kad toks ieškovės teiginys vertintinas kritiškai. Nurodo, kad ieškovė ir trečiasis asmuo yra vieninteliai dalyviai pirkime ir atsakovė privalėjo išsamiai atsakyti į pareikštą pretenziją, bet neapsiriboti teismų praktikos nurašymu ir deklaratyviais samprotavimais.

32019-08-22 teisme gautas ieškovės prašymas taikyti atsakovei sankcijas už 2019-08-09 nutarties pažeidimą bei piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Prašyme ieškovė nurodė, kad Panevėžio apygardos teismo 2019-08-09 nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytos pirkimo procedūros ir sutarties sudarymas su trečiuoju asmeniu. Tačiau atsakovė 2019-08-20 pranešimu pranešė ieškovei, kad pirkimo procedūros yra nutrauktos. Mano, kad atsakovė pažeidė laikinųjų apsaugos priemonių nutartį.

4Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad gavus ieškinį, paaiškėjo, kad pagal pirkimui pateiktą techninę specifikaciją sunku nustatyti tiekėjų siūlomų prekių atitiktį keliamiems reikalavimams. Pirkimo sąlygos suformuluotos ne itin tiksliai, tiekėjams yra galimybė jas interpretuoti. Atsakovės viešųjų pirkimų komisija VPĮ 45 str. 1 d pagrindu vertino tik mažiausią kainą pasiūliusio trečiojo asmens pasiūlymą ir jį pripažino laimėtoju, o ieškovės pasiūlymo atitiktis nebuvo tikrinta. Nurodo, kad ieškovės pateiktas pasiūlymas neatitiko pirkimų sąlygų 28 punkto reikalavimų, nes dokumentai pateikti ne lietuvių kalba be jokio vertimo. Paaiškėjus pirkimo sąlygų nekonkretumui buvo priimtas sprendimas pirkimą nutraukti, kas ir buvo padaryta 2019-08-20 sprendimu. Apie jį buvo informuota ir ieškovė.

5Atsiliepimu į ieškovės pateiktą prašymą skirti baudą už laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą ir piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, atsakovė atkartoja atsiliepime į ieškinį nurodytus argumentus ir dar kartą aiškina kodėl nutraukė pirkimą. Mano, kad nėra jokių sąlygų numatytų CPK 95 str. skirti atsakovei baudą.

6Dubliku į atsakovės atsiliepimą ieškovė nurodė, kad ji laikosi pozicijos išdėstytos ieškinyje ir mano, kad atsakovės atsiliepime nurodyti argumentai yra visiškai nepagrįsti. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovė negalėjo priimti jokių kitokių sprendimų, išskyrus pirkimo procedūrų sustabdymą. Ieškovė yra pareiškusi atskirą ieškinį dėl pirkimo procedūrų nepagrįsto nutraukimo. Būtent kitoje byloje yra taip pat taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir uždrausta atsakovei skelbti naują pirkimą. Todėl ginčo objektas nėra išnykęs ir turi būti sprendžiamas iš esmės. Atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovė visiškai nepasisako dėl ginčo. Atsakovės teiginiai, kad yra sunku įvertinti pasiūlymų atitiktį, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų ir tai leido priimti sprendimą dėl pirkimo nutraukimo, patvirtina tą faktą, kad atsakovė ieškinį iš esmės pripažįsta. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų jos teiginius. Atsakovė, teigdama, kad ji net nevertino ieškovės pasiūlymo, prieštarauja VPĮ nuostatoms, nes ieškovės pasiūlymas į eilę buvo įrašytas nustatyta tvarka. Atsakovė bet kada turėjo teisę ir pareigą paprašyti ieškovės, kad patikslintų savo pasiūlymą, jei atsakovei jis kėlė klausimų.

7Tripliku atsakovė nurodo, kad ieškovė dublike kaip ir kituose savo procesiniuose dokumentuose reiškia nepagrįstą kritiką atsakovės teikiamiems procesiniams dokumentams. Atsakovė dar kartą pabrėžė, kad pirkimo procedūros buvo nutrauktos todėl, jog paaiškėjo pirkimo sąlygų netikslumai ir tikslu gauti europines lėšas, procedūros buvo nutrauktos, kad neužsitęstų teisminiai procesai. Apie numatomas gauti europines lėšas atsakovė pridėjo įrodymus. Atkreipia dėmesį į tai, kad perkama specifinė bibliotekos įranga, kurią tiekia tik dvi įmonės Lietuvoje, todėl logiška, kad atsakovė neturi specialistų tokios įrangos atitikčiai įvertinti. Kadangi ieškovė ginčija trečiojo asmens siūlomos įrangos atitiktį techninei specifikacijai, atsakovė turėtų pirkti eksperto paslaugas, kad įvertinti siūlomos įrangos atitiktį specifikacijos reikalavimams. Todėl buvo vertinta tik pasiūlymo kaina ir ji trečiojo asmens buvo mažesnė nei ieškovės. Nebuvo vertintos ieškovės pasiūlyme techninės specifikacijos, kurios buvo pateiktos tik anglų kalba. Todėl grąžinus pirkimo procedūras į vertinimų stadiją, ieškovės pasiūlymas gali būti atmestas tuo pagrindu, kad pateiktas ne valstybine kalba(techninė specifikacija). Atsakovė negali pateikti viso ieškovės pasiūlymo, nes ji nurodė, kad tai yra konfidenciali informacija. Nors teismų praktika ir Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimai teigia, kad negali visa pasiūlymo informacija būti konfidenciali, tačiau ieškovė pati pažeidinėja VPĮ nurodydama, kad jų pateikto pasiūlymo duomenys yra konfidencialūs. Toliau atsakovė dėsto argumentus ir savo motyvus dėl jų teisės nutraukti pirkimo procedūras. Taip pat nurodė, kad teismas dėl dokumentų pateikimo nurodė tik po atsiliepimo pateikimo, visi dokumentai ieškovei pateikti, išskyrus Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolai. Tokie nepagrįsti ieškovės reikalavimai pažeidžia Rokiškio rajono gyventojų interesų, nes būtent jų patenkinimui buvo paskelbtas viešasis pirkimas ir būtent dėl to pirkimo procedūros yra nutrauktos, nustačius specifikacijos trūkumus.

8Trečiasis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Procesiniai dokumentai jam įteikti per EPP sistemą, nes trečiasis asmuo yra prisijungęs prie EPP sistemos.

9Ieškinys tenkintinas.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė 2019-06-16 centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Projekto ( - ) ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas ir priestato statyba“ veiklai reikalingos įrangos pirkimas (toliau –Pirkimas, Pirkimo Nr. ( - ). 2019-07-16 raštu Nr. ( - ) perkančioji organizacija informavo pirko dalyvius apie sudarytą pasiūlymų eilę Pirkime pasiūlytų kainų didėjimo tvarka. Tuo pačiu pranešimu buvo informuoti dalyviai, kad laimėtoju pripažintas trečiasis asmuo. 2019-07-18 ieškovė paprašė atsakovės leisti susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu (jo nekonfidencialia informacija). 2019-07-19 pranešimu ieškovė paprašė atsakovės informacijos apie trečiojo asmens veiklos partnerius ir/ar subtiekėjus. 2019-07-22 pranešimais atsakovė pateikė ieškovei dalį trečiojo asmens pasiūlymo Pirkimui dokumentų. 2019-07-22 pranešimu atsakovė atsisakė pateikti kitą nekonfidencialią trečiojo asmens pasiūlymo informaciją, nurodydama, jog pateikė viską, ką prašė ieškovė, o kita informacija yra konfidenciali. Ieškovė susipažinusi su trečiojo asmens pateikta informacija, nustatė, kad jų pateiktas pasiūlymas neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų, todėl 2019-07-23 pranešimu Nr. ( - ) pateikė atsakovei pretenziją Nr. ( - ). 2019-07-24 pranešimu Nr. ( - ) atsakovė informavo apie Pirkimo procedūrų sustabdymą, gavus pretenziją. 2019-07-31 pranešimu Nr. ( - ) atsakovė informavo ieškovę, kad jos pretenzija nėra tenkinama. 2019-08-01 pranešimu Nr. ( - ) ieškovė buvo informuota, kad atsakovė pateikė trečiajam asmeniui kvietimą 2019-08-8-14 dienomis sudaryti sutartį. 2019-08-08 teisme registruotas ieškovės ieškinys dėl atsakovės priimto sprendimo pripažinti laimėtoju UAB „Hansab“.

11Byloje ginčas kyla dėl to, kad atsakovė, pripažinusi UAB „Hansab“ pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimus ir laimėjusiu Pirkimą, pažeidė VPĮ 17 str. 1 d. ir 2 d. 1 p., 45 str. 1 d. 1 p., Pirkimo sąlygų 62.4 p., kadangi Hansab pasiūlymas neatitinka techninės specifikacijos 1.8 p. lentelės 3 p reikalavimo. Ieškovė ieškinyje ir pateiktoje pretenzijoje išsamiai nurodė, kodėl jos manymu, trečiojo asmens pateiktas pasiūlymas prieštarauja pirkimo sąlygų reikalavimas. Atsakovė atsakydama į ieškovės pretenziją išsamiai nepasisakė ir nenagrinėjo ieškovės pateiktų argumentų. Sutiktina su ieškove, kad atsakymu į pretenzija atsakovė apsiribojo tik deklaratyviu teiginiu, kad ieškovės argumentus vertina kritiškai. Taip pat sutiktina su ieškovės procesiniuose dokumentuose pateiktu vertinimu, kad atsakovė nei atsiliepime į ieškinį ir teismo vertinimu nei pateiktame triplike, nėra pasisakiusi iš esmės, kokiais kriterijais vadovaudamasis ji vertino pateiktą trečiojo asmens pasiūlymą, taip pat atsakovė neargumentavo ir visiškai nepasisakė, kokią išvadą viešųjų pirkimų komisija priėmė ir kaip ji išanalizavo ieškovės pretenziją dėl trečiojo asmens pateikto pasiūlymo pagrįstumo ir atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams. Teismas neturi galimybių įvertinti atsakovės Viešųjų pirkimų komisijos vertinimo dėl pretenzijos netenkinimo, nes atsakovė, teigdama, kad ji pateikia visus reikalaujamus dokumentus jau po 2019-09-06 nutarties, nepateikė Viešųjų pirkimų komisijos protokolų dėl sprendimo priėmimo atmesti ieškovės pretenziją.

12Atsakovė visuose savo procesiniuose dokumentuose akcentuoja pirkimo procedūrų nutraukimą ir lėšų gavimą iš Europos Sąjungos investicijų programos, tačiau visiškai nepasisako dėl ginčo esmės. Iš pačios atsakovės atsiliepime nurodytų argumentų darytina išvada, kad atsakovė, priimdama sprendimą laimėtoju pripažinti UAB „Hansab“, nevertino nei vieno tiekėjo pasiūlymo iš esmės, o laimėtoju pripažino UAB „Hansab“ tik todėl, kad jo pasiūlyta kaina buvo mažesnė nei ieškovės. Tačiau pirkimas buvo atliekamas ne mažos kainos pagrindu, o techninėje specifikacijoje buvo keliami reikalavimai tiekėjui dėl siūlomos įrangos. Teigti, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų nėra pagrindo, nes pati atsakovė nurodė, kad ieškovės pasiūlymas net nebuvo svarstytas ir nagrinėtas dėl to, jog dokumentacija pateikta ne lietuvių kalba. Tačiau iš atsakovės 2019-07-09 Viešųjų pirkimų komisijos protokolo matyti, kad ieškovės teiktas pasiūlymas buvo įvertintas ir ji pripažinta atitinkančia reikalavimus ir galinčia dalyvauti Pirkime. Todėl kritiškai vertintinas atsakovės teiginys, kad ieškovės pasiūlymas net nebuvo vertintas. Jau vien eilės sudarymas rodo, kad atsakovė turėjo vertinti tiekėjų pasiūlymus. Iš ieškovės prie ieškinio pateiktų dokumentų matyti, kad duomenys pateikti anglų kalba, tačiau atsakovė turėjo pareigą paprašyti ieškovės pateikti pateiktų techninių duomenų vertimus, ir tik tada spręsti ar pateiktas pasiūlymas atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimams.

13Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovė savo pretenzijoje pati akcentuoja trečiojo asmens pateikto gamintojo ar tiekėjo įrangos dokumentacijos vertimo į lietuvių kalbą trūkumus, tačiau pati teikia dokumentus, kurie nėra išversti į lietuvių kalbą, todėl akivaizdu, kad atsakovė negalėjo tinkamai įvertinti ieškovės dokumentų atitikties Pirkimo dokumentams. Įvertinus aukščiau aptartus šalių argumentus, teismas konstatuoja, kad atsakovės 2019-07-16 priimtas sprendimas pripažinti laimėtoju UAB „Hansab“ negali būti pripažintas teisėtu, nes nustatant laimėtoją, nebuvo vertintas ne tik laimėtojo pateiktas pasiūlymas, taip pat ir kito tiekėjo (ieškovės) pasiūlymas.

14Teismas plačiau nepasisako ir neanalizuoja ieškovės ir trečiojo asmens pateiktų pasiūlymų atitikimą Pirkimo dokumentams, nes atsakovė priimdama sprendimą pripažinti laimėtoju UAB „Hansab“ pažeidė VPĮ nuostatas, reikalaujančias tik atlikus tiekėjų pasiūlymų vertinimą, sudaryti Pirkimo laimėtojų eilę.

15Teismas atmeta atsakovės teiginius dėl ekspertų pasitelkimo vertinant tiekėjų pasiūlymus. Kaip numatyta VPĮ perkančiajai organizacijai suteikta diskrecijos teisė nustatyti reikalavimus vykdant pirkimą. Kaip pripažino pati atsakovė, Pirkimu buvo nuspręsta pirkti bibliotekoms pritaikytą specifinę įrangą, todėl atsakovė jau skelbdama Pirkimą turėjo žinoti, kad pasiūlymų vertinimui bus reikalingos specialiosios žinios, kad būtų nepažeistos VPĮ 17 straipsnio nuostatos. Iš atsakovės nurodytų motyvų, darytina išvada, kad ji taip pat nesuprato ir nevertino trečiojo asmens pateikto pasiūlymo specifinių žinių reikalaujančio pasiūlymo dalies..

16Ieškovė atskiru pareiškimu prašo taikyti atsakovei sankcijas už teismo nutarties nevykdymą, t.y. esant nutarčiai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - Pirkimo sustabdymo, atsakovė Pirkimą nutraukė. Ieškovė ieškiniu prašė sustabdyti Pirkimą ir įpareigoti atsakovę nesudaryti pirkimo sutarties. 2019-08-09 nutartimi teismas tenkino ieškovės prašymą. Kaip matyti iš ieškinio prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, buvo tikslas jog atsakovė nesudarytų pirkimo sutarties su pripažintu laimėtoju. Atsakovė pirkimo sutarties nesudarė, nes gavusi teismo nutartį nuo 2019-08-09 Pirkimo procedūrų nebevykdė. Tas faktas, kad 2019-08-20 sprendimu pirkimą nutraukė, nėra pagrindas teigti, kad atsakovė piktnaudžiauja procesu. Todėl taikyti sankcijų teismas nemato pagrindo. Klausimas dėl Pirkimo procedūrų nutraukimo pagrįstumo nagrinėjamas kitoje civilinėje byloje.

17Įvertinęs aukščiau aptartus įrodymus, teismas laiko pagrįstu ieškovės reikalavimą pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės 2019-07-16 sprendimą Nr. ( - ).

18Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos CPK 93 straipsnio pagrindu. Kadangi teismas tenkina ieškovės pareikštą reikalavimą, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės. Ieškovė už ieškinį ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra sumokėjusi 1538 Eur žyminio mokesčio, taip pat pateikė įrodymus, kad už advokato suteiktas paslaugas - ieškinio, dubliko, prašymo taikyti sankcijas už piktnaudžiavimą procesu yra sumokėjusi 2621,25 Eur. Turėtos išlaidos pagrįstos pridėtomis sąskaitomis apie suteiktas paslaugas ir atliktais mokėjimo pavedimais. Jų dydis pagrįstas ir neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ pakeisto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. Nr. 1R-77, nustatytų ribų, atitinka suteiktų teisinių paslaugų apimtis ir pobūdį, bylos sudėtingumo kriterijų, teisingumo ir protingumo principus. Tačiau turėtos išlaidos už advokato suteiktą pagalbą mažintinos už procesinio dokumento parengimą dėl sankcijų taikymo, nes šis prašymas nėra tenkintas. Kaip nurodyta ataskaitoje advokatas šiam prašymui surašyti sugaišo 3 valandas. Kadangi nėra nurodytas valandos įkainis, tai išlaidos mažintinos tai sumai (2621,25 Eur : iš nurodytų viso sugaištų valandų 16,25 val. ir 1 valandos kaina yra 161,33 Eur) 484 Eur. todėl už advokato suteiktas paslaugas priteistina 2137,25 Eur.

19Sprendimui įsiteisėjus, naikintinos taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas,

Nutarė

21ieškinį tenkinti.

22Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 2019 m. liepos 16 raštu Nr. ( - ) sprendimą pripažinti laimėjusiu Pirkimą trečiojo asmens UAB „Hansab“ pasiūlymą.

23Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi dėl Pirkimo Nr. ( - ) sustabdymo ir įpareigojimo nesudaryti pirkimo sutarties.

24Priteisti iš atsakovės Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 1538 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus trisdešimt aštuonis eurus) žyminio mokesčio ir 2137,25 Eur ( vieną tūkstantį šimtą trisdešimt septynis Eur. 25 ct) advokato pagalbos išlaidų UAB „Atea“ naudai.

25Prašymą dėl sankcijų taikymo atmesti.

26Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Panevėžio apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. ieškovė prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti Rokiškio rajono... 3. 2019-08-22 teisme gautas ieškovės prašymas taikyti atsakovei sankcijas už... 4. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad gavus... 5. Atsiliepimu į ieškovės pateiktą prašymą skirti baudą už laikinųjų... 6. Dubliku į atsakovės atsiliepimą ieškovė nurodė, kad ji laikosi pozicijos... 7. Tripliku atsakovė nurodo, kad ieškovė dublike kaip ir kituose savo... 8. Trečiasis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Procesiniai dokumentai... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė 2019-06-16 centrinėje viešųjų... 11. Byloje ginčas kyla dėl to, kad atsakovė, pripažinusi UAB „Hansab“... 12. Atsakovė visuose savo procesiniuose dokumentuose akcentuoja pirkimo... 13. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovė savo pretenzijoje pati... 14. Teismas plačiau nepasisako ir neanalizuoja ieškovės ir trečiojo asmens... 15. Teismas atmeta atsakovės teiginius dėl ekspertų pasitelkimo vertinant... 16. Ieškovė atskiru pareiškimu prašo taikyti atsakovei sankcijas už teismo... 17. Įvertinęs aukščiau aptartus įrodymus, teismas laiko pagrįstu ieškovės... 18. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos CPK 93 straipsnio pagrindu. Kadangi... 19. Sprendimui įsiteisėjus, naikintinos taikytos laikinosios apsaugos priemonės.... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,... 21. ieškinį tenkinti.... 22. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Rokiškio rajono savivaldybės... 23. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas... 24. Priteisti iš atsakovės Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 1538... 25. Prašymą dėl sankcijų taikymo atmesti.... 26. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos apeliaciniu...