Byla 2-2153-825/2012
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Bronius Varsackis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei R. B., dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Gelvora“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės R. B. 441,16 Lt skolą, 1571,41 Lt delpsinigius, 200,52 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Teismo pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo atsakovei įteikti viešo paskelbimo būdu 2012-09-03. Per nustatytą 20 dienų nuo įteikimo dienos terminą atsakovė nepateikė atsiliepimų į ieškinį, pratęsti nustatyto termino neprašė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog 2001-09-28 pradinis kreditorius UAB TELE2 ir atsakovė pasirašė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr A-84-04598.11.2.128. (toliau – sutartis) (b.l. 19-21), remiantis kuria UAB TELE2 atsakovei teikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, atsakovė įsipareigojo tinkamai ir laiku sumokėti už suteiktas paslaugas, taip pat atsakovė įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo laiku neapmokėtos sumos (b.l. 21). Iš patiektų sąskaitų matyti, kad atsakovė savo įsipareigojimų – apmokėti už suteiktas paslaugas - tinkamai nevykdė (b.l. 26-34).

62009-03-21 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB TELE2 perleido ieškovui reikalavimo teisę į visus reikalavimus atsakovės atžvilgiu (b.l. 9-12). Iš 2009-05-04 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo matyti, kad ieškovas pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir ragino sumokėti susidariusią skolą (b. l. 25), tačiau byloje duomenų apie tai, kad atsakovė ieškovui būtų sumokėjusi susidariusią skolą nėra.

7Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, yra pagrindas priteisti ieškovui susidariusią skolą. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę. Kadangi atsakovė laiku neatsiskaitė už teikiamas paslaugas, laikoma, kad ji pažeidė prievolę (Lietuvos Respublikos CK 6.63 str.), todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 441,16 Lt suma, susidariusi dėl neatsiskaitymo už suteiktas paslaugas

8Už tai, kad atsakovė laiku neįvykdė savo prievolių, ieškovas paskaičiavo jai nuo 2002-10-01 iki 2012-07-02, delspinigius –1571,41 Lt (b.l. 7). Kaip jau buvo minėta, sutarties 6.5. p. buvo numatyti 0,1 proc. dydžio delspinigiai. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Įvertinus tai, kad paskaičiuota delspinigių suma yra tris kartus didesnė už skolos sumą, delspinigiai yra paskaičiuoti už 3562 dienas, reikalavimo perleidimo sutartis tarp UAB „Gelvora“ ir UAB Tele2 sudaryta 2009-03-31 dieną, ieškovas į teismą dėl skolos išieškojimo kreipėsi tik 2012 m. rugpjūtį, žinodamas, kad atsakovei yra skaičiuojami delspinigiai, atsižvelgiant į šalių interesų pusiausvyrą ir teisingumo principą, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir yra mažintini. Teismo vertinimu, 0,05 proc. dydžio delspinigiai būtų adekvatūs kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo prašomi priteiti delspinigiai mažintini per pusę (nuo 0,1 proc. dydžio iki 0,05 proc.) ir ieškovui iš atsakovės priteistina 785,71 Lt delspinigių. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių atmestinas.

9Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovų 200,52 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro atsakovo darbuotojų darbo užmokestis, darbo priemonės, kompiuterių nusidėvėjimas, užklausos nekilnojamojo turto ir gyventojų registro tarnybai ir kt. (b.l. 6). Vertindamas šias išlaidas teismas konstatuoja, jog šios išlaidos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusioms su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme. Pažymėtina, kad ieškovas užsiima skolų išieškojimu ir prevencija (www.gelvora.lt), t. y. ši veikla yra viena iš jo ūkinės-komercinės veiklos rūšių. Taip pat iš juridinio asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija matyti, kad ieškovas užsiima teisine veikla (b.l. 14). Šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Dėl šios priežasties išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Priešingu atveju, pripažinus, kad šios išlaidos susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka, reikėtų konstatuoti, jog atsakovai privalo finansuoti ieškovo tiesioginę veiklą. Kita vertus, ieškovas nepateikė jokių tokių išlaidų realumą ir būtinumą patvirtinančių įrodymų, tik 2009-05-04 pranešimas atsakovei apie reikalavimo perleidimą, byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovas per visą ilgą laikotarpį būtų ėmęsis kokių nors konkrečių skolos išieškojimo ne teisme veiksmų, taip pat teismui nėra pateikta jokių įrodymu, kad 2009-05-04 pranešimas atsakovei apie reikalavimo perleidimą, būtų įteiktas arba bent išsiųstas atsakovei, taip pat byloje nėra jokių išrašų iš nekilnojamojo turto registro ir gyventojų registro tarnybos už kuriuos prašoma priteisti 81,38 Lt, todėl ieškovo prašymas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

10CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už visą priteistą sumą nuo 2012-08-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Šioje byloje ieškovas turėjo bylinėjimosi išlaidų - sumokėjo 71,00 Lt žyminio mokesčio. Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovo sumokėtas žyminis mokestis yra minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, ieškovui iš atsakovės priteistinas visas sumokėtas 71,00 Lt žyminis mokestis (b.l. 48).

12Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės R. B., a.k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, 441,16 Lt (keturis šimtus keturiasdešimt vieną litą 16 ct) skolos, 785,71 Lt (septynis šimtus aštuoniasdešimt penkis litus 71 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už visą priteistą sumą nuo 2012-08-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71 Lt (septyniasdešimt vieną litą) žyminio mokesčio.

15Likusioje dalyje dėl 785,71 Lt delspinigių ir 200,52 Lt sumos ieškinį atmesti.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kėdainių rajono apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Nepateikus prieštaravimo nurodytu terminu, teismo sprendimas įsiteisėja.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos, turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai