Byla e2-33850-1012/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Jakutytė-Sungailienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo SIA „B2Kapital“ ieškinį atsakovei E. K. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas SIA „B2Kapital“ kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės E. K. 1 600,23 Eur skolos, 144,02 Eur delspinigių, 5 proc. metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad Bigbank AS (toliau – ir Pirminis kreditorius) 2007 m. rugsėjo 19 d. su atsakove sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 0700015/16pa (toliau – ir Sutartis), kuria atsakovei suteikta 20 000,00 Lt (5 792,40 Eur) paskola. Sutartimi atsakovė įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimo plane nurodytas eilines įmokas bei priskaičiuotas palūkanas. Atsakovė taip pat įsipareigojo, laiku nesumokėjus eilinės įmokos ar kito mokėjimo, mokėti netesybas už piniginių prievolių termino praleidimą nuo laiku negrąžintos paskolos ar jos atitinkamos dalies ir laiku nesumokėtų paskolos palūkanų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Pirminis kreditorius 2016 m. lapkričio 29 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi perleido savo reikalavimo teisę ieškovui. Atsakovė apie reikalavimo teisės perleidimą buvo informuota raštišku pranešimu.

4Atsakovei E. K. ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, t.y. asmeniškai 2019 m. rugsėjo 25 d. Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl esant tokioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir dėl atsakovo priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

5Byloje yra ieškovo prašymas, esant CPK 285 straipsnyje nustatytoms sąlygoms, priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkinamas visiškai.

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą nagrinėjamoje byloje, teismas prieina prie išvados, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

8Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad Bigbank AS 2007 m. rugsėjo 19 d. su atsakove sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 0700015/16pa, kuria atsakovei suteikta 20 000,00 Lt (5 792,40 Eur) (e. b. l. 3-8). Sutartimi atsakovė įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimo plane nurodytas eilines įmokas, visą suteiktą paskolą grąžinant per 10 metų laikotarpį iki 2017 m. spalio 10 d. (e. b. l. 6-8). Atsakovė taip pat įsipareigojo, laiku nesumokėjus eilinės įmokos ar kito mokėjimo, mokėti netesybas už piniginių prievolių termino praleidimą nuo laiku negrąžintos paskolos ar jos atitinkamos dalies ir laiku nesumokėtų paskolos palūkanų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Pirminis kreditorius 2016 m. lapkričio 29 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi perleido savo reikalavimo teisę ieškovui (e. b. l. 14-18, 34).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardintam naujajam kreditoriui reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Nagrinėjamu atveju atsakovė apie reikalavimo teisės perleidimą buvo informuota raštišku 2016 m. gruodžio 20 d. pranešimu (e. b. l. 32, 42, 47).

10Pagal CK 6.870 straipsnio 1 dalį paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 2 punktas). CK 6.205 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra pateikta įrodymų, jog atsakovė su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), taip pat į tai, jog atsakovas atsiliepimo nepateikė ir savo prievolės ieškovui neginčija (CPK 12 straipsnis), ieškovo reikalavimas dėl 1 600,23 Eur skolos pagal Sutartį priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.870 straipsnis, 6.873 straipsnis).

11Vadovaujantis CK 6.258 straipsnio 1 dalimi įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 punktas numato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento. Sutarties 6.1 punktu atsakovė įsipareigojo ieškovui mokėti 0,05 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo pradelstos sumokėti sumos. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 0,05 proc. delspinigius už 180 dienų laikotarpį. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė vėlavo laiku atsiskaityti su ieškovu, ieškovui priteistina 144,02 Eur delspinigių.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Patenkinus ieškovo pagrindinį reikalavimą, iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos ir 5,00 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už teismo sprendimu priteistą 1 744,25 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugsėjo 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovės priteistina 69,25 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 39 Eur žyminis mokestis ir 30,25 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti už ieškinio parengimą.

14Kadangi byloje bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (2,87 Eur), neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatytos minimalios (3 Eur) valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų atlyginimo sumos – šios išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262, 285 – 288 straipsniais,

Nutarė

16ieškovo SIA „B2Kapital“ ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovės E. K., a. k. ( - ) ieškovo SIA „B2Kapital“, j. a. k. 40103645131, naudai 1 600,23 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus eurų ir 23 ct) skolos, 144,02 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus ir 02 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1 744,25 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugsėjo 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 69,25 Eur (šešiasdešimt devynis eurus ir 25) bylinėjimosi išlaidų.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos pateikti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai