Byla eA-364-520/2020
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko ir Dalios Višinskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos L. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 12 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos L. S. skundą atsakovui valstybės įmonei „Regitra“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėja L. S. (toliau – ir pareiškėja) su skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovo valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) „Regitra“ (toliau – ir atsakovas) 2018 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. (1.22)-24-48 (toliau – ir Sprendimas) ir įpareigoti atsakovą išduoti pareiškėjai dešimt metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą.

72.

8Pareiškėja nurodė, kad 2018 m. kovo 30 d. kreipėsi į VĮ „Regitra“, prašydama pakeisti baigusį galioti vairuotojo pažymėjimą, tačiau atsakovas atsisakė tai padaryti motyvuodamas, jog nėra duomenų apie tai, kad pareiškėja baigė pradedančiųjų vairuotojų papildomą mokymą, kuris jai privalomas dėl 2013 m. rugpjūčio 22 d. padaryto Kelių eismo taisyklių pažeidimo.

93.

10Pareiškėjos teigimu, Sprendimas yra nepagrįstas, kadangi pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 2 straipsnio 40 dalį bei 22 straipsnio 5 punktą papildomas vairuotojų mokymas vykdomas tik pradedantiesiems vairuotojams, Kelių eismo taisykles pažeidusiems per dvejus metus. Pareiškėja teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones įgijo 2011 m. rugpjūčio 20 d. ir iki 2013 m. rugpjūčio 20 d. Kelių eismo taisyklių pažeidimų, dėl kurių būtų turėjusi išklausyti papildomus pradedančiųjų vairuotojų mokymus, nepadarė. Klaidingą išvadą VĮ „Regitra“ padarė formaliai vertindama pareiškėjos vairuotojo pažymėjimo išdavimo datą – 2011 m. rugpjūčio 22 d., o ne teisės vairuoti atsiradimo momentą, t. y. 2011 m. rugpjūčio 20 d. Poziciją, kad teisės vairuoti transporto priemonę atsiradimo momentas pradedamas skaičiuoti nuo praktinio vairavimo išlaikymo dienos, pareiškėja grindė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (2014 m. gegužės 13 d. nutartis administracinio teisės apžeidimo byloje Nr. 2AT-24-2014), taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2011 m. spalio 21 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N575-2216/2011).

114.

12Atsakovas VĮ „Regitra“ atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.

135.

14VĮ „Regitra“ nurodė, kad pareiškėja skundą grindžia teismų praktika, tačiau neanalizuoja kitų šiam ginčui svarbių aplinkybių, kad pareiškėjos vairuotojo pažymėjimas galiojo iki 2013 m. rugpjūčio 22 d., o su prašymu išduoti naują vairuotojo pažymėjimą ji kreipėsi po beveik penkerių metų. Tai reiškia, kad nuo 2013 m. rugpjūčio 22 d. pareiškėja jai suteikta teise vairuoti transporto priemones negalėjo naudotis, o teismų praktikoje įtvirtinta, kad nustatyta tvarka iš naujo turi būti patikrintas asmens pasiruošimas bei gebėjimas vairuoti transporto priemones po to, kai jis ilgą laiką (ne mažiau kaip vienus metus) negalėjo vairuoti transporto priemonių.

15II.

166.

17Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. liepos 12 d. sprendimu pareiškėjos L. S. skundą atmetė.

187.

19Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėja su 2018 m. kovo 30 d. prašymu Nr. 6081163 kreipėsi į VĮ „Regitra“ dėl vairuotojo pažymėjimo išdavimo pasibaigus ankstesnio vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikui; VĮ „Regitra“ Sprendimu atsisakė pareiškėjai išduoti vairuotojo pažymėjimą motyvuodama, kad nėra duomenų apie pradedančiųjų vairuotojų papildomo mokymo baigimą (Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-328 (toliau – ir Taisyklės), 17.6.3, 29, 47 p.).

208.

21Vadovaudamasis Įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. sausio 1 d.) 2 straipsnio 52 dalimi bei 22 straipsnio 1 ir 3 dalimis, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad asmuo, siekiantis įrodyti, jog turi teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones, be kitų privalomųjų reikalavimų (amžius, tinkama sveikatos būklė, mokėjimas vairuoti) privalo atitikti ir dar du kriterijus, t. y. turi būti nustatyta tvarka išlaikęs egzaminą ir turėti vairuotojo pažymėjimą, t. y. asmens teisė vairuoti transporto priemones yra siejama ne tik su egzamino išlaikymu, bet ir su vairuotojo pažymėjimo išdavimu. Iš Įstatymo 22 straipsnio 3 dalies nustatyta, kad asmens teisę vairuoti tam tikrų kategorijų motorines transporto priemones patvirtina būtent Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro įrašas apie išduotą vairuotojo pažymėjimą bei VĮ „Regitra“ išduotas vairuotojo pažymėjimas.

229.

23Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėja vairavimo egzaminą išlaikė 2011 m. rugpjūčio 20 d., vairuotojo pažymėjimas jai išduotas 2011 m. rugpjūčio 22 d., o Kelių eismo taisyklių pažeidimą pareiškėja padarė 2013 m. rugpjūčio 22 d., t. y. pažeidimo padarymo metu pareiškėja dar turėjo pradedančiojo vairuotojo statusą, nes nebuvo pasibaigęs dvejų metų terminas, per kurį pareiškėjai, kaip pradedančiajai vairuotojai, pažeidusiai Kelių eismo taisyklių reikalavimus, Įstatyme buvo nustatytas papildomas vairuotojų mokymas.

2410.

25Pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad pareiškėja pirmiau minėtus du (egzamino išlaikymą ir vairuotojo pažymėjimo įgijimą) bei kitus kriterijus atitiko nuo 2011 m. rugpjūčio 22 d. (vairuotojo pažymėjimo įgijimo data), o tai reiškia, kad pareiškėja pradedančiąja vairuotoja buvo laikoma iki 2013 m. rugpjūčio 22 d. Pareiškėja Kelių eismo taisyklių pažeidimą padarė 2013 m. rugpjūčio 22 d., todėl atsakovas pagrįstai Sprendimu netenkino jos prašymo išduoti dešimt metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą, nes nėra duomenų, apie tai, kad pareiškėja baigė papildomus mokymus.

2611.

27Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, jog Sprendimas yra priimtas remiantis tuo, kad pareiškėja nėra pateikusi duomenų apie tai, jog yra baigusi pradedančiųjų vairuotojų papildomą mokymą (Taisyklių 47 p.), todėl teismas vertino būtent šių Sprendime nurodytų atsisakymo išduoti vairuotojo pažymėjimą teisinių pagrindų teisėtumą. Kitus atsakovo atsiliepime į skundą išdėstytus argumentus (kad pareiškėja dėl vairuotojo pažymėjimo išdavimo kreipėsi tik 2018 metais) teismas vertino kaip neturinčius teisinės reikšmės, nes pareiškėjos prašymas nebuvo patenkintas remiantis ne šiais atsakovo atsiliepime į skundą nurodytais argumentais.

2812.

29Dėl pareiškėjos skunde nurodytos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog byloje Nr. N575-2216/2011 buvo aktuali nuo 2010 m sausio 1 d. galiojusi Įstatymo 22 straipsnio redakcija, kurio 1 dalyje nebuvo nustatyta, kad teisė vairuoti transporto priemones suteikiama turintiems vairuotojo pažymėjimą (minėto straipsnio redakcija nustatė, kad teisė vairuoti transporto priemones, atitikus kitus reikalavimus, suteikiama nustatyta tvarka išlaikiusiems egzaminus); o bylos Nr. 2AT-24-2014 ir nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės yra skirtingos, kadangi nagrinėjamu atveju yra sprendžiama dėl Sprendimo, priimto dėl pareiškėjos, kaip pradedančiosios vairuotojos, teisėtumo.

3013.

31Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad VĮ „Regitra“, priimdama Sprendimą, laikėsi pagrindinių procesinių procedūrų ir taisyklių, turėjusių užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą, skundžiamas Sprendimas atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas, yra pagrįstas objektyviais duomenimis ir teisės aktų normomis, jį naikinti skunde išdėstytais argumentais nėra teisinio pagrindo. Netenkinus pagrindinio skundo reikalavimo, negali būti tenkinamas ir išvestinis reikalavimas įpareigoti atsakovą pareiškėjai išduoti dešimt metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą.

32III.

3314.

34Pareiškėja L. S. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – skundą tenkinti.

3515.

36Pareiškėja nurodo, kad siekdamas nustatyti specialiosios teisės vairuoti transporto priemones įgijimo momentą pirmosios instancijos teismas klaidingai rėmėsi nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusia Įstatymo redakcija ir neatsižvelgė, kad reikalavimas turėti vairuotojo pažymėjimą Įstatymo 22 straipsnyje įtvirtintas ir įsigaliojo tik 2012 m. gegužės 1 d. Pareiškėja teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones įgijo 2011 m. rugpjūčio 20 d., todėl pirmosios instancijos teismas turėjo vadovautis šios teisės įgijimo momentu galiojusiu teisiniu reguliavimu. Be to, iš pirmosios instancijos teismo vertinimo galima teigti, kad kiekvienas asmuo, kurio vairuotojo pažymėjimas baigia galioti, praranda specialiąją teisę vairuoti transporto priemones. Pareiškėjos teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, kad teisę vairuoti transporto priemones pareiškėja įgijo, kai jai buvo išduotas vairuotojo pažymėjimas, bei nepagrįstai nesivadovavo pareiškėjos skunde nurodyta teismų praktika. Pareiškėja taip pat pažymi, jog atsakovas jos argumentų, kad teisę vairuoti transporto priemones ji įgijo nuo praktinio vairavimo egzamino išlaikymo datos, pirmosios instancijos teisme neginčijo.

3716.

38Atsakovas VĮ „Regitra“ atsiliepime į apeliacinį skundą palaiko pirmosios instancijos teismui teiktame atsiliepime į skundą išdėstytą poziciją, cituoja Įstatymo 2 straipsnio 52 dalies, 10 straipsnio 5 dalies, 22 straipsnio 1 dalies (redakcijos, galiojusios nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 2012 m. gegužės 1 d.) ir 3 dalių, Taisyklių (nuo 2008 m. rugsėjo 17 d. galiojusios redakcijos) 26 punkto nuostatas, nurodo, kad specialiosios teisės vairuoti nustatytos rūšies transporto priemonę suteikimas yra siejamas su vairuotojo pažymėjimo išdavimo momentu, o ne su momentu, kai išlaikomi privalomi teoriniai ir praktiniai egzaminai, todėl prašo pareiškėjos apeliacinį skundą atmesti.

39Teisėjų kolegija konstatuoja:

40IV.

4117.

42Ginčas byloje iš esmės kilo dėl atsakovo VĮ „Regitra“ 2018 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. (1.22)-24-48, kuriuo atsisakyta išduoti pareiškėjai L. S. dešimt metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą, teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėja taip pat yra pareiškusi reikalavimą įpareigoti atsakovą išduoti jai dešimt metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą.

4318.

44Byloje nustatyta, kad atsakovas Sprendimu atsisakė pareiškėjai išduoti minėtą vairuotojo pažymėjimą dėl to, jog nėra duomenų apie pradedančiųjų vairuotojų papildomo mokymo baigimą (teisinis pagrindas –Taisyklių 17.6.3, 29 ir 47 punktai).

4519.

46Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. sausio 1 d.) 22 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatomis, nustatė, kad Kelių eismo taisyklių pažeidimo padarymo metu (2013 m. rugpjūčio 22 d.) pareiškėja dar turėjo pradedančiosios vairuotojos statusą ir nebuvo pasibaigęs dvejų metų terminas, per kurį pareiškėjai, kaip pradedančiajai vairuotojai, pažeidusiai Kelių eismo taisyklių reikalavimus, Įstatyme buvo nustatytas papildomas vairuotojų mokymas, ir dėl to pareiškėjos skundą atmetė. Pirmosios instancijos teismas sutiko su atsakovo pozicija, kad pareiškėja teisę vairuoti transporto priemones įgijo ne nuo egzamino išlaikymo dienos (2011 m. rugpjūčio 20 d.), o nuo tada, kai jai buvo išduotas vairuotojo pažymėjimas (2011 m. rugpjūčio 22 d.).

4720.

48Pareiškėja su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka ir apeliacinį skundą iš esmės grindžia aplinkybe, kad teisę vairuoti transporto priemones ji įgijo nuo praktinio vairavimo egzamino išlaikymo datos (2011 m. rugpjūčio 20 d.), todėl 2013 m. rugpjūčio 22 d. (Kelių eismo taisyklių pažeidimo padarymo metu) nebebuvo laikoma pradedančiąja vairuotoja ir jai nereikėjo baigti papildomų mokymų. Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

4921.

50Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinio skundo argumentus, atsakovo atsikirtimus į apeliacinį skundą, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pareiškėjos apeliacinio skundo argumentai, jog ji teisę vairuoti transporto priemones įgijo nuo praktinio vairavimo egzamino išlaikymo datos (2011 m. rugpjūčio 20 d.), o 2013 m. rugpjūčio 22 d. (Kelių eismo taisyklių pažeidimo padarymo metu) nebebuvo laikoma pradedančiąja vairuotoja ir jai nereikėjo baigti papildomų mokymų, yra pagrįsti.

5122.

52Pirmiausia pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju nustatant aplinkybę apie pareiškėjos įgytą teisę vairuoti, būtina taikyti Įstatymo 22 straipsnio 1 dalies redakciją, galiojusią iki 2012 m. gegužės 1 d., o ne galiojusią nuo 2018 m. sausio 1 d. Įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi iki 2012 m. gegužės 1 d.) buvo nustatyta, kad teisė vairuoti motorines transporto priemones, traktorius, savaeiges mašinas suteikiama Lietuvos Respublikoje gyvenantiems, ne jaunesniems kaip šio įstatymo 23 straipsnyje nustatyto amžiaus asmenims, kurių sveikatos būklė ir psichofiziologiniai gebėjimai yra tinkami vairuoti tam tikros kategorijos motorinę transporto priemonę, mokantiems KET, išmanantiems kitus teisės aktus, reglamentuojančius kelių eismą, mokantiems vairuoti ir nustatyta tvarka išlaikiusiems egzaminus (nebuvo nurodyta, kad ir turintiems vairuotojo pažymėjimą). Pagal tuo metu galiojusią Įstatymo 2 straipsnio 38 dalį (nuo 2018 m. sausio 1 d. tokia nuostata įtvirtinta 46 dalyje) pradedantysis vairuotojas – asmuo, įgijęs teisę vairuoti A, A1, B1, B kategorijos motorinę transporto priemonę ir turintis vairavimo stažą iki dvejų metų. Pareiškėjai išduotame vairuotojo pažymėjime prie transporto priemonės (B kategorijos) (grafoje, kurioje pažymima teisės vairuoti nustatytos kategorijos transporto priemones pirmojo suteikimo data) nurodyta, kad teisė vairuoti įgyta nuo 2011 m. rugpjūčio 20 d.

5323.

54Tai, kad Įstatymo 2 straipsnio 85 dalis (iki 2012 m. gegužės 1 d. tokia nuostata buvo įtvirtinta 65 dalyje) nustato, jog vairuotojo pažymėjimas yra teisės aktų nustatyta tvarka išduotas dokumentas, kuriuo patvirtinama asmens teisė vairuoti tam tikros kategorijos motorinę transporto priemonę (priemones) ir nurodomos vairavimo sąlygos, kad Įstatymo 22 straipsnio 3 dalis nustato, jog asmens teisę vairuoti tam tikrų kategorijų motorines transporto priemones patvirtina įrašas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre ir valstybės įmonės „Regitra“ išduotas vairuotojo pažymėjimas, taip pat policijos įstaigų išduoti vairuotojo pažymėjimai ir šio įstatymo 13 straipsnio 5 dalyje nurodyti užsienio valstybėse išduoti vairuotojo pažymėjimai, o 5 dalyje nurodyta, kad pradedantiesiems vairuotojams išduodamas dvejus metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas, kurį jie vidaus reikalų ministro ar jo įgaliotos institucijos nustatyta tvarka turės teisę pakeisti į dešimt metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą nebaigę papildomo vairuotojų mokymo, jeigu per dvejus metus nepažeidė Kelių eismo taisyklių reikalavimo (reikalavimų), už kurį (kuriuos) šiame įstatyme numatytas papildomas vairuotojų mokymas, arba nesukėlė eismo įvykio, dėl kurio buvo sutrikdyta eismo dalyvio sveikata, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad pareiškėja įgijo teisę vairuoti tik tada, kai jai buvo išduotas vairuotojo pažymėjimas (2011 m. rugpjūčio 22 d.).

5524.

56Akcentuotina, kad tokios nuostatos yra suformuotos ir teismų praktikoje, t. y. teismai yra išaiškinę, jog vairuotojo pažymėjime esanti nuoroda apie suteiktą teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemonę, reiškia, kad asmuo nuo tos nurodytos datos įgyja teisę vairuoti vairuotojo pažymėjime nurodytų kategorijų motorines transporto priemones, t. y. vairavimo stažas skaičiuojamas nuo tos dienos, kada buvo išlaikytas praktinio vairavimo egzaminas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. spalio 21 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N575-2216/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 13 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-24/2014; Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gegužės 13 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATP-289-557/2015; Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 5 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-511-254/2016). Pažymėtina, kad minėtos nuostatos taikomos ir sprendžiant klausimą dėl pradedančiųjų vairuotojų įgytos teisės vairuoti pagal nuo 2012 m. gegužės 1 d. įsigaliojusią Įstatymo 22 straipsnio 1 dalies redakciją, kurioje buvo nustatyta sąlyga „ir turintiems vairuotojo pažymėjimą“ ir kurią šioje byloje taikė pirmosios instancijos teismas (žr. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gegužės 13 d. nutartį administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATP-289-557/2015).

5725.

58Apibendrinus konstatuotina, kad tiek atsakovas, tiek pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog pareiškėja administracinio teisės pažeidimo padarymo metu 2013 m. rugpjūčio 22 d. turėjo pradedančiosios vairuotojos statusą. Pažymėtina ir tai, kad 2013 m. rugsėjo 18 d. pareiškėja buvo nubausta už tai, jog 2013 m. rugpjūčio 22 d. kelyje, kur leistinas greitis 80 km/h ji važiavo 103 km/h greičiu ir viršijo greitį 23 km/h, t. y. ne dėl to, kad jai buvo leistinas važiavimo greitis 70 km/h (pradedantiesiems vairuotojams leidžiamas maksimalus greitis 70 km/h (Kelių eismo taisyklių 139 p.)) (žr. 2013 m. rugpjūčio 22 d. administracinio teisės pažeidimo protokolą).

5926.

60Nagrinėjamu atveju nustačius, kad atsakovas Sprendime be teisėto pagrindo konstatavo, jog pareiškėjai negali būti išduotas vairuotojo pažymėjimas vien dėl to, kad pareiškėjai buvo privalomas papildomas vairuotojų mokymas, Sprendimas negali būti pripažintas pagrįstu ir teisėtu, todėl panaikintinas, o atsakovas iš naujo įpareigotinas išnagrinėti pareiškėjos prašymą ir priimti sprendimą.

6127.

62Pareiškėja tiek skunde, tiek apeliaciniame skunde yra suformulavusi prašymą įpareigoti atsakovą išduoti jai dešimt metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą, tačiau šis prašymas negali būti tenkinamas, nes atsakovas (viešojo administravimo subjektas) privalo išnagrinėti visas teisiškai reikšmingas aplinkybes, susijusias su galimybe pareiškėjai išduoti dešimt metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą, ir priimti sprendimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus. Kaip jau minėta, atsakovo priimtas Sprendimas buvo grindžiamas tik šioje byloje aptarta aplinkybe, kuri ir buvo išnagrinėta, t. y. Sprendime nėra nustatytos ir įvertintos kitos teisiškai reikšmingos aplinkybės, susijusios su pareiškėjos prašymu. Šiuo aspektu pažymėtina, kad teismai nėra viešojo administravimo subjektai ir neatlieka viešojo administravimo atitinkamoje srityje, todėl paprastai, t. y. nesant išskirtinių aplinkybių, neįpareigoja viešojo administravimo subjekto priimti konkretaus turinio administracinį sprendimą, o tik paveda iš naujo atlikti veiksmus, kurie pripažinti atliktais nesilaikant teisės aktų reikalavimų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1150-502/2018; kt.).

6328.

64Teisėjų kolegija, apibendrindama šioje nutartyje nurodytas bylos faktines ir teisines aplinkybes, konstatuoja, kad pareiškėjos apeliacinio skundo motyvai sudaro faktinį ir teisinį pagrindą pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, t. y. panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria atmestas pareiškėjos skundo reikalavimas panaikinti Sprendimą, Sprendimą panaikinti ir atsakovą įpareigoti iš naujo išnagrinėti pareiškėjos 2018 m. kovo 30 d. prašymą išduoti jai (pareiškėjai) dešimt metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą, o sprendimo dalį, kuria netenkintas skundo reikalavimas įpareigoti atsakovą išduoti pareiškėjai dešimt metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą, palikti nepakeistą.

65Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

66Pareiškėjos L. S. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

67Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 12 d. sprendimą pakeisti.

68Sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

69„Pareiškėjos L. S. skundą tenkinti iš dalies.

70Panaikinti atsakovo valstybės įmonės „Regitra“ 2018 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. (1.22)-24-48 ir įpareigoti atsakovą iš naujo išnagrinėti pareiškėjos L. S. 2018 m. kovo 30 d. prašymą išduoti jai (pareiškėjai) dešimt metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą.

71Kitą skundo dalį atmesti.“

72Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėja L. S. (toliau – ir pareiškėja) su skundu kreipėsi į teismą,... 7. 2.... 8. Pareiškėja nurodė, kad 2018 m. kovo 30 d. kreipėsi į VĮ „Regitra“,... 9. 3.... 10. Pareiškėjos teigimu, Sprendimas yra nepagrįstas, kadangi pagal Lietuvos... 11. 4.... 12. Atsakovas VĮ „Regitra“ atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.... 13. 5.... 14. VĮ „Regitra“ nurodė, kad pareiškėja skundą grindžia teismų praktika,... 15. II.... 16. 6.... 17. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. liepos 12 d. sprendimu... 18. 7.... 19. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėja su 2018 m. kovo 30 d.... 20. 8.... 21. Vadovaudamasis Įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. sausio 1 d.) 2... 22. 9.... 23. Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėja vairavimo egzaminą išlaikė 2011... 24. 10.... 25. Pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad pareiškėja pirmiau minėtus... 26. 11.... 27. Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, jog Sprendimas yra priimtas... 28. 12.... 29. Dėl pareiškėjos skunde nurodytos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 30. 13.... 31. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas darė... 32. III.... 33. 14.... 34. Pareiškėja L. S. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 35. 15.... 36. Pareiškėja nurodo, kad siekdamas nustatyti specialiosios teisės vairuoti... 37. 16.... 38. Atsakovas VĮ „Regitra“ atsiliepime į apeliacinį skundą palaiko... 39. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 40. IV.... 41. 17.... 42. Ginčas byloje iš esmės kilo dėl atsakovo VĮ „Regitra“ 2018 m. kovo 30... 43. 18.... 44. Byloje nustatyta, kad atsakovas Sprendimu atsisakė pareiškėjai išduoti... 45. 19.... 46. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Saugaus eismo automobilių... 47. 20.... 48. Pareiškėja su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka ir... 49. 21.... 50. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinio skundo argumentus, atsakovo... 51. 22.... 52. Pirmiausia pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju nustatant aplinkybę apie... 53. 23.... 54. Tai, kad Įstatymo 2 straipsnio 85 dalis (iki 2012 m. gegužės 1 d. tokia... 55. 24.... 56. Akcentuotina, kad tokios nuostatos yra suformuotos ir teismų praktikoje, t. y.... 57. 25.... 58. Apibendrinus konstatuotina, kad tiek atsakovas, tiek pirmosios instancijos... 59. 26.... 60. Nagrinėjamu atveju nustačius, kad atsakovas Sprendime be teisėto pagrindo... 61. 27.... 62. Pareiškėja tiek skunde, tiek apeliaciniame skunde yra suformulavusi prašymą... 63. 28.... 64. Teisėjų kolegija, apibendrindama šioje nutartyje nurodytas bylos faktines ir... 65. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 66. Pareiškėjos L. S. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 67. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 12 d. sprendimą... 68. Sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:... 69. „Pareiškėjos L. S. skundą tenkinti iš dalies.... 70. Panaikinti atsakovo valstybės įmonės „Regitra“ 2018 m. kovo 30 d.... 71. Kitą skundo dalį atmesti.“... 72. Nutartis neskundžiama....