Byla 2-87-840/2012
Dėl darbo užmokesčio įsiskolinimo ir su tuo susijusių išmokų priteisimo bei neturtinės žalos atlyginimo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė, sekretoriaujant Danguolei Frankonienei, dalyvaujant ieškovui V. P. ir atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ atstovui advokatui Aleksandrui Kuznecovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. P. ieškinį atsakovui UAB „Kaišiadorių statyba“ dėl darbo užmokesčio įsiskolinimo ir su tuo susijusių išmokų priteisimo bei neturtinės žalos atlyginimo.

3Išnagrinėjęs bylą, teismas n u s t a t ė :

4Ieškovas V. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Kaišiadorių statyba“ prašydamas priteisti: 6478,58 Lt darbo užmokesčio įsiskolinimo, 850,94 Lt palūkanų už praleistą piniginės prievolės įvykdymo terminą, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 3000,00 Lt neturtinės žalos ir visas bylinėjimosi išlaidas.

5Teismo posėdžio metu ieškovas V. P. ieškinį iš dalies palaikė, t.y. ieškovas atsisakė reikalavimo dėl 3000,00 Lt neturtinės žalos atlyginimo, ir prašė teismo priteisti jam iš atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ 6478,58 Lt darbo užmokesčio įsiskolinimo, 850,94 Lt palūkanų už praleistą piniginės prievolės įvykdymo terminą, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas paaiškino, kad jį ir atsakovą siejo darbo teisiniai santykiai – nuo 2003-07-18 jis pas atsakovą dirbo elektromonteriu pagal 2003-07-17 darbo sutartį Nr. 1605. Ši darbo sutartis 2009-01-09 buvo nutraukta šalių susitarimu. Tuo metu atsakovas jam buvo įsiskolinęs darbo užmokesčio už visus 2008 m., todėl 2009-01-09 jis pasirašė su atsakovu susitarimą dėl darbo užmokesčio įsiskolinimo sumokėjimo. Atsakovas įsipareigojo jam priklausantį darbo užmokesčio įsiskolinimą – 8478,58 Lt, atskaičius mokesčius, išmokėti dalimis, pradedant mokėti nuo 2009-01-14 ir baigiant 2009-07-18. Atsakovas įsipareigojo jam priklausančias pinigų sumas mokėti į 2009-01-09 susitarime nurodytą jo sąskaitą banke. Atsakovas, vykdydamas 2009-01-09 susitarimą, 2009-01-12 išmokėjo jam 2000,00 Lt. Daugiau jokių mokėjimų pagal sutartą grafiką jis iš atsakovo nėra gavęs. Šiuo metu atsakovas su juo taip ir neatsiskaitęs – skolingas 6478,58 Lt. Paklaustas dėl prašomų priteisti palūkanų, jų dydžio ir skaičiavimo, ieškovas V. P. atsakė, jog negali atsakyti, nes jis nėra specialistas, todėl prašo teismo jo prašomas palūkanas priteisti pagal prie ieškinio pateiktą palūkanų skaičiavimo lentelę. Dėl prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų ieškovas paaiškino, kad tai jo išlaidos teisinei pagalbai pagal prie ieškinio pateiktą kvitą.

6Atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ atstovas advokatas Aleksandras Kuznecovas pareiškė, jog atsakovui yra iškelta restruktūrizavimo byla, apygardos teismo nutartis jau įsiteisėjusi. Atstovas taip pat nurodė, jog su pareikštu ieškiniu, net ieškovui atsisakius reikalavimo dėl neturtinės žalos atlyginimo, jis sutinka tik iš dalies, t.y. sutinka dėl 6478,58 Lt darbo užmokesčio įsiskolinimo, o dėl ieškovo prašomų priteisti palūkanų ne, todėl prašo teismo, atsižvelgiant į atsakovo teisinį statusą – įmonei iškelta restruktūrizavimo byla, ieškovo prašomas priteisti palūkanas: skaičiuojamas iki ieškinio surašymo dienos, mažinti, o skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, atmesti.

7Ieškinys iš dalies tenkintinas.

8Pagal 2003-07-17 darbo sutartį Nr. 1605 (b.l. 6-8) ieškovas V. P. pas atsakovą UAB „Kaišiadorių statyba“ dirbo nuo 2003-07-18 iki 2009-01-09, atleistas pagal Lietuvos Respublikos DK 125 str. 1 d. (šalių susitarimu).

9Iš ieškovo V. P. ir atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ 2009-01-09 susitarimo (pasirašyto abiejų šalių, b.l. 9) matyti, jog abi šalys sutarė nutraukti 2003-07-17 darbo sutartį Nr. 1605 šalių sutarimu pagal Lietuvos Respublikos DK 125 str. 1 d. nuo 2009-01-09. Šalys sutarė, kad ieškovui V. P. išeitinė išmoka neišmokama, ieškovas V. P. pretenzijų atsakovui UAB „Kaišiadorių statyba“ dėl 2008 m. priskaičiuoto darbo užmokesčio neturi, darbo užmokestis priskaičiuotas teisingai. Šio susitarimo priedai: darbo užmokesčio pažyma ir skolos mokėjimo grafikas.

10Pagal atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ ieškovui V. P. išduotą darbo užmokesčio pažymą (pasirašytą abiejų šalių, b.l. 10) ieškovui V. P. už 2008 m. iš viso mokėtina 8834,25 Lt darbo užmokesčio, išskaičius mokesčius.

11Iš ieškovo V. P. ir atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ 2009-01-09 susitarimo dėl įsiskolinimo sumokėjimo (pasirašyto abiejų šalių, b.l. 11) matyti, jog abi šalys sutarė, kad atsakovas pagal 2003-07-17 darbo sutartį Nr. 1605 ieškovui yra skolingas 8478,58 Lt. Šalys sutarė, kad atsakovas šią sumą ieškovui mokės dalimis į jo sąskaitą Nr. ( - ) pagal grafiką: 2000,00 Lt iki 2009-01-14; 1200,00 Lt iki 2009-02-21; 1200,00 Lt iki 2009-03-21; 1200,00 Lt iki 2009-04-25; 1200,00 Lt iki 2009-05-23; 1200,00 Lt iki 2009-06-27; 478,58 iki 2009-07-18.

12Iš ieškovo V. P. teismui pateikto jo sąskaitos Nr. ( - ) 2009-01-01-2009-12-31 išrašo (b.l. 12) matyti, kad atsakovas UAB „Kaišiadorių statyba“ ieškovui pinigus pervedė tik kartą – 2009-01-12, 2000,00 Lt.

13Iš ieškovo V. P. teismui pateiktos palūkanų, skaičiuojamų dėl 2009-01-09 susitarimo dėl įsiskolinimo sumokėjimo nevykdymo, paskaičiavimo lentelės (b.l. 13) matyti, kad palūkanos skaičiuojamos kiekvienu konkrečiu atveju ne nuo visos darbo užmokesčio skolos sumos pagal pagrindinę prievolę, bet tik nuo tuo metu esančios skolos sumos: nuo 1200,00 Lt sumos, skaičiuojamos palūkanos nuo 2009-02-22 iki 2009-03-21, uždelstos 28 kalendorinės dienos, priskaičiuota 4,60 Lt palūkanų; nuo 2400,00 Lt sumos, skaičiuojamos palūkanos nuo 2009-03-22 iki 2009-04-25, uždelstos 35 kalendorinės dienos, priskaičiuota 11,51 Lt palūkanų; nuo 3600,00 Lt sumos, skaičiuojamos palūkanos nuo 2009-04-26 iki 2009-05-23, uždelstos 28 kalendorinės dienos, priskaičiuota 13,81 Lt palūkanų; nuo 4800,00 Lt sumos, skaičiuojamos palūkanos nuo 2009-05-23 iki 2009-06-27, uždelstos 36 kalendorinės dienos, priskaičiuota 23,67 Lt palūkanų; nuo 6000,00 Lt sumos, skaičiuojamos palūkanos nuo 2009-06-28 iki 2009-07-18, uždelstos 21 kalendorinės dienos, priskaičiuota 17,26 Lt palūkanų; nuo 6478,58 Lt sumos, skaičiuojamos palūkanos nuo 2009-07-19 iki 2011-12-14, uždelstos 879 kalendorinės dienos, priskaičiuota 780,09 Lt palūkanų. Iš viso priskaičiuota 850,94 Lt palūkanų. Palūkanų norma nenurodyta. Atlikus skaičiavimus pagal lentelėje pateiktus duomenis, nustatyta, jog ieškovo V. P. prašoma priteisti palūkanų norma ? 0,014 (pvz., (780,09 Lt × 100%) / 6478,58 Lt / 879 d.). Šiuo atveju teismas tokią palūkanų normą laiko ne per didele.

14Nagrinėjamu atveju ginčo dėl darbo sutarties nutraukimo, dėl priskaičiuoto darbo užmokesčio ir dėl neišmokėto darbo užmokesčio dydžio nėra.

15Darbo teisiniams santykiams taikytini darbo teisinių santykių atsiradimo metu galiojantys teisės aktai, t.y. teisiniam ginčui išspręsti gali būti taikomos ir teisės normos, kurios bylos nagrinėjimo metu jau yra netekusios galios, tačiau kurios galiojo teisinių santykių tarp ginčo šalių atsiradimo metu.

16Pagal ieškovo V. P. atleidimo iš darbo metu – 2009-01-09, galiojusio Lietuvos Respublikos DK 141 str. redakciją (galiojo nuo 2009-01-01 iki 2009-08-01) darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka.

17Įvertinęs teismo posėdžio metu duotus ieškovo V. P. ir atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ atstovo advokato Aleksandro Kuznecovo paaiškinus bei bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, jog nagrinėjamu atveju, nutraukiant darbo teisinius santykius, ieškovas ir atsakovas sutarė dėl kitokios atsiskaitymo pagal 2003-07-17 darbo sutartį Nr. 1605 tvarkos nei numatyta įstatyme – Lietuvos Respublikos DK, t.y. šalys 2009-01-09 sudarė susitarimą dėl įsiskolinimo sumokėjimo (b.l. 11), kuriuo atsakovas įsipareigojo ieškovui priklausantį darbo užmokestį – 8478,58 Lt, išmokėti dalimis pagal grafiką, mokant kas mėnesį, pardedant mokėti 2009 m. sausį ir baigiant 2009 m. liepą. Dalį ieškovui priklausančio darbo užmokesčio atsakovas sumokėjo – 2009-01-12, 2000,00 Lt. Iki šiol ieškovui nesumokėta 6478,58 Lt darbo užmokesčio. Duomenų, jog atsakovas su ieškovu neatsiskaitė dėl ieškovo kaltės, nėra.

18Neginčytina, kad ieškovą V. P. ir atsakovą UAB „Kaišiadorių statyba“ sieja teisiniai prievoliniai santykiai. Prievolė yra teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (Lietuvos Respublikos CK 6.1 str.). Darbo užmokesčio mokėjimas yra piniginė prievolė. Bet kokios piniginės prievolės neatskiriama savybė yra palūkanos, kurios saugo kreditoriaus turtinius interesus. Kai darbuotojui laiku neišmokamas darbo užmokestis, pradedami skaičiuoti 1996-02-20 Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatyme numatyti delspinigiai. Tokiu atveju Lietuvos Respublikos CK 6.210 ir 6.261 str. netaikomi. Tačiau 1996-02-20 Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymas taikomas tik tada, kai šalis sieja darbo teisiniai santykiai. Kai darbo santykiai nutrūksta, buvusių darbo sutarties šalių santykiams darbo teisė nebetaikoma. Tokiais atvejais šalių turtiniams santykiams turi būti taikomos Lietuvos Respublikos CK normos, ginančios kreditoriaus turtinius interesus. Taigi piniginės prievolės atveju buvę darbuotojai turi teisę reikalauti priteisti iš buvusio darbdavio palūkanas pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. Atsisakymas tenkinti tokius reikalavimus, teismas pažeistų lygybės prieš įstatymą principą, o buvusių darbuotojų turtiniai interesai būtų ginami menkiau negu kitų kreditorių.

19Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo prievoles. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

20Atsakovas UAB „Kaišiadorių statyba“ savo įsipareigojimų pagal 2003-07-17 darbo sutartį Nr. 1605 ir 2009-01-09 susitarimą ieškovui V. P. nevykdė ir nevykdo, todėl iš atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ ieškovui V. P. priteistina 6478,58 Lt darbo užmokesčio įsiskolinimo.

21Nagrinėjamu atveju atsakovas UAB „Kaišiadorių statyba“/ skolininkas pažeidė piniginę prievolę ir tol, kol jis neatlygino ieškovui V. P./ kreditoriui patirtų nuostolių, traktuotina, kad jis naudojasi ieškovo pinigais, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarties ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (Lietuvos Respublikos CK 6.210, 6.261 str.). Taigi šios palūkanos tampa atsakovo/ skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka ieškovo/ kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją ir tampa skolos dalimi. Esant tęstinei piniginei prievolei (periodinėms išmokoms), palūkanų dydis kiekvienu konkrečiu momentu skaičiuojamas ne nuo visos skolos pagal pagrindinę prievolę sumos, bet tik nuo tuo momentu esančios skolos sumos (t. y. šiuo atveju atsakovas po pirmo mėnesio buvo uždelsęs sumokėti tik vieną mokėtino darbo užmokesčio įsiskolinimo dalį, po dviejų mėnesių – dviejų ir t. t.). Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. bei 6.261 str. palūkanos priteisiamos ne už darbo, bet už kalendorines dienas, tačiau tik iki bylos iškėlimo teisme, išskyrus šalių susitarime ar įstatyme nustatytus atvejus, kai palūkanos skaičiuojamos iki visiško prievolės įvykdymo (pvz., Lietuvos Respublikos CK 6.874 straipsnis). Pažymėtina, kad prie kompensacinę funkciją atliekančių palūkanų taip pat priskirtinos palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d.). Šios palūkanos skaičiuojamos, jei yra pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti. Vadinamųjų procesinių palūkanų paskirtis yra skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, ieškoti būdų kad atsiskaityti su kreditoriumi dar iki jam kreipiantis į teismą, ir taip išvengti prievolės jas mokėti. Būtina pažymėti, kad procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo teismo priteistos sumos, t. y. tiek nuo pagrindinės ieškiniu reikalaujamos sumos (pagrindinės skolos), tiek nuo papildomų (delspinigių, palūkanų ir pan.) (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d.).

22Atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ atstovui advokatui Aleksandrui Kuznecovui pareiškus teisme, jog atsakovui yra iškelta restruktūrizavimo byla, jog apygardos teismo nutartis jau įsiteisėjusi, tačiau nepateikus teismui įstatymo reikalavimus atitinkančių rašytinių įrodymų, pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis nustatyta, kad Kauno apygardos teisme 2011-07-18 buvo priimtas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Kaišiadorių statyba“. Kauno apygardos teismo 2011-10-14 nutartimi atsakovui UAB „Kaišiadorių statyba“ iškelta restruktūrizavimo byla (Kauno apygardos teismo byla Nr. B2-914-510/2012). Lietuvos apeliacinio teismo 2012-01-12 nutartimi Kauno apygardos teismo 2011-10-14 nutartis palikta nepakeista (Lietuvos apeliacinio teismo byla Nr. 2-46/2012).

23Pagal 2001-03-20 Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 str. 1 d. 2 p. nuo teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, skaičiavimas, išskyrus delspinigių už pavėluotai dėl darbdavio kaltės išmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas skaičiavimą.

24Nagrinėjamu atveju iš atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ ieškovui V. P. priteistina visa prašomų palūkanų suma ? 850,94 Lt, paskaičiuota už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iki ieškinio surašymo dienos (2011-12-14), t.y. iki Kauno apygardos teismo 2011-10-14 nutarties iškelti atsakovui UAB „Kaišiadorių statyba“ restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo ? 2012-01-12. Tačiau ieškovo V. P. reikalavimas dėl 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo atmestinas.

25Pagal Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Tačiau teismas gali nukrypti nuo tokių bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į šalių procesinį elgesį ir į priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 4 d.). Nagrinėjamu atveju teismui atmestus tik ieškovo V. P. reikalavimą dėl procesinių 5 proc. dydžio metinių palūkanų priteisimo, nuo kurių net neskaičiuojamas žyminis mokestis, vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, iš atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ ieškovui V. P. priteistina visa prašomų bylinėjimosi išlaidų suma ? 100,00 Lt, ieškovo turėtos išlaidos teisinei pagalbai, t.y. už ieškinio surašymą (b.l. 14). Įvertinus teismui pateikto ieškinio apimtį ir kokybę, darytina išvada, kad ši suma yra pagrįsta ir ne per didelė. Be to, ieškovas V. P. bylą teisme vedė pats ir išvengė papildomų bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai bei neprašė priteisti kelionės išlaidų (ieškovas gyvena Visagine).

26Pagal Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 1 d. bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Tačiau Kauno apygardos teismo 2011-10-14 nutartimi atsakovui UAB „Kaišiadorių statyba“ iškelta restruktūrizavimo byla, todėl iš atsakovo bylinėjimosi išlaidos valstybei nepriteistinos (Lietuvos Respublikos CPK 83 str. 1 d. 8 p., 96 str. 4 d.).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 263-271 straipsniais, teismas

Nutarė

28V. P. ieškinį tenkinti iš dalies.

29Priteisti iš atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ (j.a.k. 158850698, buveinė: Girelės g. 45, Kaišiadorys) ieškovui V. P. (a.k. a.k. ( - ) gyv. ( - )) 6478,58 Lt (šešis tūkstančius keturis šimtus septyniasdešimt aštuonis litus 58 ct) darbo užmokesčio įsiskolinimo, 850,94 Lt (aštuonis šimtus penkiasdešimt litų 94 ct) palūkanų už praleistą piniginės prievolės įvykdymo terminą ir 100,00 Lt (vieną šimtą litų) teisinės pagalbos išlaidų.

30Kitą V. P. ieškinio dalį atmesti.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Išnagrinėjęs bylą, teismas n u s t a t ė :... 4. Ieškovas V. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 5. Teismo posėdžio metu ieškovas V. P. ieškinį iš dalies palaikė, t.y.... 6. Atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ atstovas advokatas Aleksandras... 7. Ieškinys iš dalies tenkintinas.... 8. Pagal 2003-07-17 darbo sutartį Nr. 1605 (b.l. 6-8) ieškovas V. P. pas... 9. Iš ieškovo V. P. ir atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ 2009-01-09... 10. Pagal atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ ieškovui V. P. išduotą darbo... 11. Iš ieškovo V. P. ir atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ 2009-01-09... 12. Iš ieškovo V. P. teismui pateikto jo sąskaitos Nr. ( - )... 13. Iš ieškovo V. P. teismui pateiktos palūkanų, skaičiuojamų dėl 2009-01-09... 14. Nagrinėjamu atveju ginčo dėl darbo sutarties nutraukimo, dėl priskaičiuoto... 15. Darbo teisiniams santykiams taikytini darbo teisinių santykių atsiradimo metu... 16. Pagal ieškovo V. P. atleidimo iš darbo metu – 2009-01-09, galiojusio... 17. Įvertinęs teismo posėdžio metu duotus ieškovo V. P. ir atsakovo UAB... 18. Neginčytina, kad ieškovą V. P. ir atsakovą UAB „Kaišiadorių statyba“... 19. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. kiekvienas asmuo privalo tinkamai... 20. Atsakovas UAB „Kaišiadorių statyba“ savo įsipareigojimų pagal... 21. Nagrinėjamu atveju atsakovas UAB „Kaišiadorių statyba“/ skolininkas... 22. Atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ atstovui advokatui Aleksandrui... 23. Pagal 2001-03-20 Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 str. 1 d. 2 p. nuo... 24. Nagrinėjamu atveju iš atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ ieškovui V.... 25. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš... 26. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 1 d. bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 263-271 straipsniais, teismas... 28. V. P. ieškinį tenkinti iš dalies.... 29. Priteisti iš atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ (j.a.k. 158850698,... 30. Kitą V. P. ieškinio dalį atmesti.... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...