Byla 2-46/2012
Dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-2948-510/2011, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Kaišiadorių statyba“ iškelta restruktūrizavimo byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bakavinienės, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų asmenų akcinės bendrovės DnB NORD banko ir uždarosios akcinės bendrovės DnB NORD lizingas atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-2948-510/2011, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Kaišiadorių statyba“ iškelta restruktūrizavimo byla.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4UAB „Kaišiadorių statyba“ direktorius A. S. pateikė Kauno apygardos teismui pareiškimą, kuriuo prašė iškelti UAB „Kaišiadorių statyba“ restruktūrizavimo bylą, o restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Valnetas“. Nurodė, kad bendrovė turi finansinių sunkumų, kurie trukdo bendrovei sėkmingai vykdyti ūkinę-komercinę veiklą. Tokią situaciją sąlygojo eilė aplinkybių: sunki ekonominė situacija statybos sektoriuje, prasidėjusi pasaulinė krizė, apyvartinių lėšų trūkumas, ypatingai sugriežtintos finansinių institucijų kreditavimo sąlygos ir kitos aplinkybės, dėl kurių bendrovė negaudama planuotų pajamų patiria finansinių sunkumų.

5Tretysis asmuo kreditorius BUAB „Eltera“ pateiktame teismui pareiškime prašė atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Kaišiadorių statyba“. BUAB „Eltera“ nurodė, kad UAB „Kaišiadorių statyba“ yra skolinga 9303 Lt 2010 m. gegužės 12 d. subrangos sutarties Nr. E10S007 pagrindu. Atsakovo pradelsti finansiniai įsipareigojimai jau kuris laikas viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės, todėl UAB „Kaišiadorių statyba“ jau kuris laikas yra nemoki. Iš VĮ Registrų centrui atsakovo pateikto metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2009 m. matyti, kad atsakovo turtas 2009 m. gruodžio 31 d. sudarė 6236710 Lt, o atsakovo įsipareigojimai buvo 3122285 Lt.

6Tretieji asmenys kreditoriai AB DnB NORD bankas ir AB DnB NORD lizingas teismui pateiktame pareiškime prašė atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ finansiniai sunkumai yra nuolatinio pobūdžio. Įmonė nuo 2007 m. iki šiol veikia nuostolingai. 2011 m. liepos 29 d. atsakovo skola Sodrai sudaro 30380,74 Lt, o Valstybinės mokesčių inspekcijos naudai Turto areštų registre nuo 2008 m. gruodžio 11 d. galioja atsakovo turto areštas 155290,33 Lt sumai. Atsakovas statybinius mechanizmus naudoja su AB DnB NORD lizingu sudarytų lizingo sutarčių pagrindu ir jų nuomoti pagal lizingo sutarčių sąlygas be lizingo davėjo rašytinio sutikimo negali. Per 2010-2011 metų laikotarpį įmonės sąskaitoje vyko tik 11 504,49 Lt dydžio atsiskaitymo negrynaisiais pinigais apyvarta, sąskaitos likutį 2011 m. rugpjūčio 16 d. sudarė 1651 Lt. Metmenyse nėra nurodyta kreditorių reikalavimų įvykdymo terminų. Atsakovo metmenyse išdėstytas verslo planas yra pagrįstas ne realiais skaičiavimais, o tikėtinais rinkos atsigavimo pokyčiais, abejonių keliančiomis veiklomis (nuoma, pardavimas, valstybiniai konkursai) bei prielaidomis grindžiamomis gautinomis pajamomis. Pradelstą skolą AB DnB NORD bankui pagal neįvykdytas 2005 m. balandžio 15 d. kredito linijos sutartį Nr. 244 ir 2007 m. kovo 8 d. kreditavimo sutartį Nr. K-0500-2007-01 sudaro 702602,22 Lt, kuri kasdien didėja dėl skaičiuojamų procesinių palūkanų. Atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ skolos kreditoriams sudaro mažiausiai 2644495 Lt.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 14 d. UAB „Kaišiadorių statyba“ iškėlė restruktūrizavimo bylą. Teismas įvertinęs tiek prie pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pridėtus, tiek teismo posėdžio metu pateiktus dokumentus ir dalyvaujančių byloje asmenų atstovų teismo posėdžio metu pateiktus paaiškinimus, sprendė, kad yra pagrindas kelti atsakovui UAB „Kaišiadorių statyba“ restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad UAB „Kaišiadorių statyba“ tebevykdo ūkinę-komercinę veiklą. Šiai aplinkybei patvirtinti UAB „Kaišiadorių statyba“ direktorius pateikė tarp UAB „KRS“ ir UAB „Kaišiadorių statyba“ 2011 m. vasario 21 d. sudarytą statybos rangos sutartį Nr. S-110221/03 dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų darbų atlikimo, kurios kaina yra 365000 Lt (t. 2, b.l. 92-94). Teismo posėdžio metu UAB „Kaišiadorių statyba“ direktorius patvirtino, kad šiuo metu įmonėje be prastovų dirba 20 darbuotojų, įmonė su darbo santykiais įsiskolinimų neturi (teismo posėdžio protokolas, 2t., b.l.125). Vykdomą ūkinę-komercinę veiklą patvirtina atsakovo teikiamos PVM deklaracijos (t. 2, b.l. 96-108). Teismui vertinant klausimą dėl preliminaraus verslo plano įgyvendinimo galimumo atsakovui UAB „Kaišiadorių statyba“ įgijus restruktūrizuojamos įmonės statusą, teismas atsižvelgė į UAB „Kaišiadorių statyba“ direktoriaus teiginius, kad UAB „Kaišiadorių statyba“ turi galimybes dalyvauti subrangos pagrindais statybos konkursuose, kurie yra finansuojami iš savivaldybių ar kitų valstybinių institucijų fondų, kad UAB „Kaišiadorių statyba“ eksploatuoja Tarpumiškio II žvyro ir smėlio karjerą pagal pasirašytas žemės nuomos sutartis, kurių galiojimo terminas iki 2024 m. kovo 18 d. Be kreditoriui AB DnB NORD bankui paskolos užtikrinimui įkeisto UAB „Kaišiadorių statyba“ nuosavybės teise priklausančio turto, atsakovui nuosavybės teise priklauso ir neapsunkintas įkeitimu kilnojamasis turtas ir nekilnojamasis turtas, esantis Rusijos Federacijoje, kuris yra nurodytas restruktūrizavimo plano metmenyse (1t., b.l.45) ir kurį, UAB „Kaišiadorių statyba“ direktoriaus teigimu, ketinama panaudoti papildomoms pajamoms gauti. Vertindamas kreditoriaus BUAB „Eltera“ argumentus dėl UAB „Kaišiadorių statyba“ nemokumo ir galimybės kelti restruktūrizavimo bylą, kuri yra grindžiama UAB „Kaišiadorių statyba“ 9303 Lt įsiskolinimu, teismas atsižvelgė į tai, ši suma nėra didelė ir kad šią skolą UAB „Kaišiadorių statyba“ ginčija.

8Teismas nurodė, kad UAB „Kaišiadorių statyba“ atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Įmonė įsteigta 1992 metais, turi finansinių sunkumų, nėra nutraukusi veiklos, nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi, nebuvo restruktūrizuojama. UAB „Kaišiadorių statyba“ pateikė įmonės restruktūrizavimo plano metmenis (t. 1, b.l. 24-50), kurie atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio reikalavimus. Restruktūrizavimo metmenyse pažymėta, kad įmonės ilgalaikio turto balansinė vertė yra 4 826 298 Lt, trumpalaikio – 1 303 594 Lt, kreditorių reikalavimai – 3 560 018,80 Lt (t. 1, b.l. 29-31, 37, 66-68). Iš teismo posėdžio metu pateiktų patikslintų kreditorių sąrašų matyti, kad kreditorių reikalavimai sudaro 2 950 314,09 Lt, iš kurių pradelsti kreditorių finansiniai reikalavimai siekia tik 1 972 458,43 Lt (t. 2, b.l. 103-108), taigi, neviršija pusės įmonės turto balansinės vertės. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis kreditoriaus AB DnB NORD banko prievolių pagal kredito ir kredito linijos sutartis įvykdymas užtikrintas atsakovo turto hipoteka ir šis kreditorius pradėjo vykdyti turto priverstinio pardavimo procedūras pagal CPK XXXVI skyriaus reikalavimus. Teismas neturi duomenų, kad priverstinės atsakovo turto pardavimo procedūros būtų pasibaigusios, dėl kurių galėtų pakisti pradelstų skolų ir turto santykis, todėl sprendė, jog nėra pagrindo laikyti UAB „Kaišiadorių statyba“ nemokia.

9Restruktūrizavimo metmenyse yra nurodyta, kad įsipareigojimus kreditoriams bendrovė ketina padengti pardavus nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei iš veiklos gaunamų einamųjų lėšų subalansavus pinigų srautus. Planuojamas šių priemonių įgyvendinimas: veiklos išgryninimas / plėtra, didėjantis paslaugų pardavimas bei bendrųjų ir administracinių sąnaudų sumažinimas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu tretieji asmenys AB DnB NORD banko ir UAB DnB NORD lizingas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011-10-14 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - atsisakyti iškelti UAB „Kaišiadorių statyba“ restruktūrizavimo bylą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į faktus, kad atsakovas turi ženklių įsiskolinimų valstybinėms įstaigoms (Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir Sodrai) bei skolą, susijusią su darbo teisiniais santykiais.

132. Teismas neatskleidė tikrojo įmonės turto - skolų santykio, atsakovo finansinę padėtį vertino formaliai, dėl ko padarė nepagrįstą išvadą dėl įmonės mokumo.

143. Teismas nevertino atsakovo „Restruktūrizavimo plano metmenų“ turinio atitikimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo reikalavimams, neatsižvelgė į trečiųjų asmenų argumentus dėl Metmenų deklaratyvumo, dėl ko padarė nepagrįstą išvadą dėl jų atitikimo ĮRĮ 5 str. reikalavimams.

154. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ĮRĮ 4 str. Teismas išvadą jog atsakovas yra veikianti įmonė, padarė remdamasis vieninteliu dokumentu - tarp atsakovo (kaip rangovo) ir UAB „KRS“ (kaip užsakovo) 2011-02-21 sudaryta Statybos rangos sutartimi. Tačiau vien tik vienos sutarties sudarymo faktas nėra pakankamas įrodymas įmonės vykdomai ūkinei - komercinei veiklai konstatuoti.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Kaišiadorių statyba“ prašo atmesti trečiųjų asmenų atskirąjį skundą ir palikti skundžiamą Kauno apygardos teismo nutartį nepakeistą. Nurodo, kad Kauno apygardos teismas tinkamai ištyrė byloje esančius įrodymus, šalių paaiškinimus, tinkamai išaiškino iš pritaikė materialines ir procesines teisės normas ir nėra pagrindų dėl kurių galėtų būti tenkintas trečiųjų asmenų atskirasis skundas.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkintinas.

19Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas iškėlė atsakovui UAB „Kaišiadorių statyba“ restruktūrizavimo bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

20Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalyje nustatytas pagrindinis įmonės restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Finansinių sunkumų turinti įmonė – tai įmonė, kuri negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (ĮRĮ 2 str. 1 d.). Įmonės restruktūrizavimo tikslui pasiekti taikomas ištisas priemonių kompleksas gaunant kreditorių pagalbą.

21Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas, tai yra įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; nėra nutraukusi veiklos; nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; yra įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai, ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimai, reglamentuojantys restruktūrizavimo plano metmenų rengimą bei turinį (ĮRĮ 7 str. 4 d.).

22Kaip minėta, apeliantai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į faktus, jog atsakovas turi ženklių įsiskolinimų valstybinėms įstaigoms (Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir Sodrai) bei skolą, susijusią su darbo teisiniais santykiais. Apeliantų nuomone teismas nepagrįstai netaikė ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkto numatančio, kad teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Teisėjų kolegija su apeliantų pateiktais argumentais sutikti negali. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalyje yra įtvirtinta nemokumo sąvoka. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Pradelstais įsipareigojimais pripažįstami tie įsipareigojimai, kuriems įvykdyti yra suėjęs terminas, šiuo atveju svarbu nustatyti, ar įsipareigojimai iš tiesų yra pradelsti ir ar pradelstų įsipareigojimų dalis viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje BĮ Lietuvos ir Lenkijos UAB ,,Tessalve“ v. IĮ R.Vadeikos individuali įmonė, bylos Nr. 2-372/2009). Nagrinėjamu atveju yra svarbu nustatyti ar pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Kaip matyti iš bylos medžiagos, restruktūrizavimo metmenyse nurodyta, kad įmonės ilgalaikio turto vertė yra 4826298 Lt, trumpalaikio – 1303594 Lt (54-55 b.l., t. 1). Į bylą pateiktas UAB „Kaišiadorių statyba“ 2011 m. rugsėjo 28 d. kreditorių sąrašas patvirtina, kad kreditorių reikalavimai sudaro 2950314,09 Lt (103-105 b.l., t. 2), o pradelsti kreditorių finansiniai reikalavimai sudaro 1972458,43 Lt (106-108 b.l., t. 2). Pateikti duomenys patvirtina, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės, todėl negalima laikyti, kad UAB „Kaišiadorių statyba“ atitinka nemokios įmonės statusą. Apeliantų argumentai, kad atsakovas turi ženklių įsiskolinimų valstybinėms įstaigoms, šiame kontekste neturi jokios išskirtinės reikšmės, nes kaip jau buvo minėta yra vertinami visi įmonės pradelsti įsipareigojimai, nesuteikiant išskirtinumo įsipareigojimams valstybinėms įstaigoms. Apeliantų argumentai, kad atsakovas turi skolą, susijusią su darbo teisiniais santykiais, laikytini nepagrįstais, nes byloje nėra įrodymų, kad atsakovas turėtų pradelstų įsipareigojimų susijusių su darbo santykiais. Šių teiginių nepatvirtina ir į bylą pateiktas UAB „Kaišiadorių statyba“ 2011 m. rugsėjo 28 d. pradelstų įsipareigojimų sąrašas.

23Atskirajame skunde apeliantai nurodo, kad teismas nevertino atsakovo „Restruktūrizavimo plano metmenų“ turinio atitikimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo reikalavimams, neatsižvelgė į trečiųjų asmenų argumentus dėl Metmenų deklaratyvumo, dėl ko padarė nepagrįstą išvadą dėl jų atitikimo ĮRĮ 5 str. reikalavimams. Teisėjų kolegija pažymi, kad remiantis ĮRĮ nuostatomis, UAB „Kaišiadorių statyba“ restruktūrizavimo plano metmenyse nurodomas preliminarus įmonės verslo planas (ĮRĮ 5 str. 1 d. 7 p.). Konkrečios ir išsamios priemonės restruktūrizavimo laikotarpiui nustatomos restruktūrizavimo plane (ĮRĮ 12 str.). Tokią išvadą patvirtina įstatymų leidėjas aiškinamajame rašte dėl ĮRĮ, nurodydamas, jog „manoma, kad restruktūrizavimo plano metmenyse neturėtų būti detalizuojami visi klausimai į kuriuos turėtų būti atsakyta restruktūrizavimo plane“. Tokią išvadą patvirtina ir dabartinė teismų praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2154/2011 ir kt.). Dėl šios priežasties nėra teisinga kelti restruktūrizavimo plano metmenims tokius pat kokybinius reikalavimus, kaip restruktūrizavimo planui. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pareigos įvertinti UAB „Kaišiadorių statyba“ restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytų ekonominių priemonių veiksmingumo ir realumo, siekiant atkurti įmonės mokumą skundžiamoje nutartyje, taip, kaip to reikalauja apeliantai.

24Apeliantai skunde nurodo, kad teismas netinkamai taikė ĮRĮ 4 straipsnio nuostatas, nes atsakovas nevykdo veiklos, tačiau tokie teiginiai prieštarauja byloje esantiems įrodymams. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, aplinkybę, kad įmonė yra veikianti įrodo tarp UAB „KRS“ ir UAB „Kaišiadorių statyba“ 2011 m. vasario 21 d. sudaryta statybos rangos sutartį Nr. S-110221/03 dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų darbų atlikimo, kurios kaina yra 365 000 Lt, bei atsakovo teikiamos PVM deklaracijos (96-108 b.l., t. 2) ir tai, kad UAB „Kaišiadorių statyba“ eksploatuoja Tarpumiškio II žvyro ir smėlio karjerą pagal pasirašytas žemės nuomos sutartis, kurių galiojimo terminas iki 2024 m. kovo 18 d. Minėtos aplinkybės patvirtina faktą, kad UAB „Kaišiadorių statyba“ yra veikianti įmonė.

25Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

27Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 14 d. nutartį palikti nepakeistą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. UAB „Kaišiadorių statyba“ direktorius A. S. pateikė Kauno apygardos... 5. Tretysis asmuo kreditorius BUAB „Eltera“ pateiktame teismui pareiškime... 6. Tretieji asmenys kreditoriai AB DnB NORD bankas ir AB DnB NORD lizingas teismui... 7. Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 14 d. UAB „Kaišiadorių statyba“... 8. Teismas nurodė, kad UAB „Kaišiadorių statyba“ atitinka Įmonių... 9. Restruktūrizavimo metmenyse yra nurodyta, kad įsipareigojimus kreditoriams... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu tretieji asmenys AB DnB NORD banko ir UAB DnB NORD lizingas... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į faktus, kad atsakovas turi... 13. 2. Teismas neatskleidė tikrojo įmonės turto - skolų santykio, atsakovo... 14. 3. Teismas nevertino atsakovo „Restruktūrizavimo plano metmenų“ turinio... 15. 4. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ĮRĮ 4 str. Teismas... 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Kaišiadorių statyba“... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 18. Atskirasis skundas netenkintinas.... 19. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos... 20. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalyje... 21. Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė... 22. Kaip minėta, apeliantai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 23. Atskirajame skunde apeliantai nurodo, kad teismas nevertino atsakovo... 24. Apeliantai skunde nurodo, kad teismas netinkamai taikė ĮRĮ 4 straipsnio... 25. Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių nutarties negaliojimo... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 14 d. nutartį palikti nepakeistą...