Byla 2-1592-571/2013
Dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „GELVORA” ieškinį atsakovui A. A. dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „GELVORA” prašo priteisti iš atsakovo A. A. 751,39 Lt skolą, 2388,67 Lt delspinigius, 168,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l.2-4).

3Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį.

4Atsakovui procesiniai dokumentai – ieškinio nuorašas su priedais ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką – įteikti tinkamai viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu.

5Atsakovas teismo nustatytu terminu be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl esant ieškovės prašymui priimamas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų dokumentų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad 2001-12-27 tarp UAB ,,TELE2” ir atsakovo A. A. buvo sudaryta mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartis Nr.( - ) (b.l. 13-14), pagal kurią UAB ,,TELE2” įsipareigojo teikti klientui mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas ir už atitinkamą atlygį suteikti teisę naudotis mobiliojo ryšio techninėmis priemonėmis, o klientas įsipareigojo naudotis šiomis paslaugomis bei mokėti už paslaugas mokesčius, nustatytus UAB ,,TELE2” patvirtintuose kainoraščiuose (sutarties 1.1 punktas). Pirminio kreditoriaus UAB „TELE2“ atsakovui pateiktos PVM sąskaitos-faktūros (b.l. 18-37) patvirtina, kad UAB „TELE2“ suteikė atsakovui paslaugų už 751,39 Lt sumą.

92009-03-31 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 09-20-21 (b.l. 8-11), pagal kurią UAB „TELE2“ perleido ieškovei reikalavimo teisę į atsakovą. Iš teismui pateikto pranešimo dėl reikalavimo perleidimo matyti, kad ieškovė pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir ragino sumokėti susidariusią skolą (b.l. 12).

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 str. 1 d., klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymą nėra, ieškovei iš atsakovo priteistina 751,39 Lt skola.

11Vadovaujantis sutarties 6.5 punktu, ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kurie ieškovės paskaičiavimu už laikotarpį nuo 2004-07-01 iki 2013-03-15 sudaro 2388,67 Lt (b.l. 6). CK 6.73 str. 2 d. įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006).

12Atsižvelgiant į skolos dydį, į tai, jog atsakovas yra vartotojas, fizinis asmuo, neturintis patirties verslo bei derybų srityje, jis sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungdamas prie jo parengtų standartinių sutarčių sąlygų ir turėjo ribotas galimybes dėl jų derėtis, todėl laikytina, kad ieškovės nurodyti ir paskaičiuoti delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl yra mažintini. Pažymėtina ir tai, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovui iki 2009-05-04 būtų buvę siunčiami pranešimai apie skaičiuojamus delspinigius. Atsižvelgiant į tai, ieškovės prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 450 Lt. Tokia delspinigių suma, įvertinus laikotarpį, per kurį neįvykdyti įsipareigojimai, bei kreditoriaus ilgą delsimą kreiptis į teismą, yra adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

13Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 168,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas (b.l.6). Iš minėtų išlaidų išklotinės matyti, kad jas sudaro darbo priemonės, kompiuterių nusidėvėjimas, darbuotojo darbo užmokestis ir kt. Tačiau ieškovas nepateikė įrodymų, kuriais būtų pagrįstos minėtos išlaidos (CPK 178 straipsnis). Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovės vykdomai veiklai, t. y. skolų išieškojimui ir prevencijai (www.gelvora.lt), kaip ir bet kuriai kitai ūkinei – komercinei veiklai, būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos ieškovės tiesioginei ūkinei – komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovės reikalavimas dalyje dėl 168,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo yra tenkintinas iš dalies, ir iš atsakovo ieškovui priteistina 35 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.

14LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. LR CK 6.210 str. 1 d. numatytas 5 procentų įstatyminių palūkanų dydis, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovės reikalavimu iš atsakovo priteistinos įstatymo numatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2013-04-09, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Sutinkamai su LR CPK 93 str. 2 d., ieškinį patenkinus iš dalies iš atsakovo ieškovui priteistina išlaidos proporcingos teismo patenkintų reikalavimų daliai, t.y. 72 Lt bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis).

16Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų, šioje byloje susidariusios 6,00 Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo valstybei nepriteistinos.

17Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str., teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo A. A., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), ieškovei UAB „GELVORA“, juridinio asmens kodas 125164834, buveinės adresas Vilnius, Juozapavičiaus g. 7, a.s.Nr.LT027044060000310074, AB SEB bankas, b.k. 70440, 751,39 Lt (septynis šimtus penkiasdešimt vieną litą 39 ct) skolą, 450 Lt (keturis šimtus penkiasdešimt litų) delspinigius, 35 Lt (trisdešimt penkis litus) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-04-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 72 Lt (septyniasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidas.

20Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą Marijampolės rajono apylinkės teismui, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė,... 2. Ieškovė UAB „GELVORA” prašo priteisti iš atsakovo A. A. 751,39 Lt... 3. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai – ieškinio nuorašas su priedais ir... 5. Atsakovas teismo nustatytu terminu be pateisinamos priežasties nepateikė... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad 2001-12-27 tarp UAB ,,TELE2” ir atsakovo... 9. 2009-03-31 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 09-20-21 (b.l.... 10. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 str. 1 d.,... 11. Vadovaujantis sutarties 6.5 punktu, ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 0,1... 12. Atsižvelgiant į skolos dydį, į tai, jog atsakovas yra vartotojas, fizinis... 13. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 168,45 Lt ikiteisminio skolos... 14. LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 15. Sutinkamai su LR CPK 93 str. 2 d., ieškinį patenkinus iš dalies iš atsakovo... 16. Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07... 17. Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str., teismas... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo A. A., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta (... 20. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio... 21. Ieškovė turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį...