Byla e2-13705-901/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Niginta“, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Bankroto vizija“ ieškinį atsakovui A. M. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovo bankrutavusios UAB „Niginta“ bankroto administratorius prašo priteisti iš atsakovo A. M. 3 194,11 Eur žalos ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

5Atsakovui ieškinys su priedais įteiktas asmeniškai 2017 m. rugpjūčio 26 d., tačiau jis per teismo nustatytą terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį, jokių prieštaravimų ieškinio reikalavimams ar prašymų teismui neteikė, bylos procesui buvo abejingas. Atsakovui įteiktame pranešime dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo išaiškinta, kad nepateikus atsiliepimo į ieškinį, gali būti priimtas sprendimas už akių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio 1 dalimi, nesant atsakovo prašymo nepriimti sprendimo už akių, o ieškovui prašant priimti tokį sprendimą, priimtinas sprendimas už akių.

6Teismas konstatuoja:

7Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, nustatyta, kad 2016 m. liepos 29 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla UAB „Niginta“ ir bankroto administratoriumi paskirtas R. D.. 2016 m. rugsėjo 7 d. Klaipėdos apygardos teismas paskirtą administratorių atstatydino ir paskyrė naują bankroto administratorių UAB „Bankroto lyderiai“. 2016 m. rugsėjo 29 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto vizija“.

8Atsakovas A. M. bankrutavusios UAB „Niginta“ direktoriumi buvo laikotarpiu nuo 2012 m. vasario 1 d. iki 2014 m. rugpjūčio 28 d. BUAB „Niginta“ finansinės atskaitomybės dokumentus paskutinį kartą viešiesiems registrams teikė už 2012 metus. BUAB „Niginta“ įmonės nemokumo požymius atitiko jau 2013 metais. Pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės 2013 m. sausio 1 d. VSDFV Klaipėdos skyriaus pateikta kreditorinio reikalavimo detalizacijoje matyti, kad įmonė 2013 metais jau nebegalėjo atsiskaityti su savo kreditoriais. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad nuo 2013 m. gruodžio 15 d. įmonės skolos kreditoriams sistemingai augo, įmonės pradelsti įsipareigojimai viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, o tai yra pagrindiniai įmonės nemokumo požymiai. Atsakovas, kaip įmonės vadovas, žinodamas, jog įmonė tampa nemoki ir negali atsiskaityti su kreditoriais, turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo.

9Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. lapkričio 18 d. ir 2016 m. gruodžio 2 d. nutartimis patvirtino bankrutuojančios bendrovės kreditorinius reikalavimus 6 518,73 Eur sumai. Atsakovas savo veiksmais (ir neveikimu) sudarė situaciją, kad įmonė tapo nemoki, nevykdė pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, elgėsi neatsargiai ir nerūpestingai ir buvo nesąžiningas bendrovės bei kreditorių atžvilgiu. Tokiais savo veiksmais atsakovas padarė bendrovei ir jos kreditoriams 3194,11 Eur turtinę žalą.

10Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad įmonės vadovo civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustatančius tam tikras tokių asmenų garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-05-25 nutartis civ. b. Nr. 3K-7-266/2006). Bendrovė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, įskaitant ir kreditorių, interesus. Bendrovės vadovas, siejamas su bendrovė fiduciariniais ryšiais, todėl privalo šiuos interesus derinti ir siekti jų pusiausvyros. Kiekvienu atveju, taikant deliktinę atsakomybę, būtina nustatyti visus būtinus tam elementus: neteisėtą juridinio asmens vadovo veiką, žalos padarymo faktą, priežastinį ryšį tarp neteisėtos veikos ir atsiradusios žalos, ir juridinio asmens vadovo kaltę.

11Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis - grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 2.87 straipsnio 1 dalis); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 straipsnio 2 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 straipsnio 3 dalis) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalis numato, jog jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis).

12Ar įmonės vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar kituose norminiuose aktuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). UAB „Niginta“ buvo nemoki, tačiau įmonės vadovas nevykdė ĮBĮ reikalavimų, į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo bendrovei nesikreipė.

13Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad A. M., būdamas UAB „Niginta“ vadovu, įmonės turtu ir jo apskaita tinkamai nesirūpino, VĮ Registrų centrui neteikė įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų, nuo 2013 m. gruodžio 15 d. įmonės skolos kreditoriams sistemingai augo, įmonės pradelsti įsiskolinimai (2013-01-01) viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, tuo buvo pažeista vadovo pareiga veikti kreditorių bei įmonės interesais bei nedaryti jai žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-20 nutartis civ. b. Nr. 3K-7-444/2009, 2009-11-30 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-528/2009, 2010-07-20 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-334/2010).

14Atsakovui laiku ir rūpestingai atlikus jam teisės aktais priskirtas pareigas, kreditoriniai reikalavimai galėjo būti patenkinti, o ieškovas būtų galėjęs visiškai ar bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais, todėl galima konstatuoti, kad yra atsakovo neveikimo ir atsiradusios žalos priežastinis ryšys. Atsakovas nepateikė įrodymų, paneigiančių jo kaltę dėl žalos atsiradimo, nors teismo procesinius dokumentus gavo asmeniškai, todėl kaltės prezumpcija byloje nenuginčyta (CPK 178 straipsnis).

15Iš byloje esančių rašytinių ir teismo ištirtų įrodymų, nurodytų aplinkybių nustatyta, kad atsakovas tinkamai nevykdė savo kaip vadovo pareigų tinkamai, neteikė Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų, žinodamas apie sunkią bendrovės finansinę padėtį, jos nemokumą, nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo ir toliau didino skolas kreditoriams, todėl atsakovui taikytina deliktinė civilinė atsakomybė (CK 6.245 straipsnio 4 dalis), ir iš atsakovo ieškovui priteistina 3 194,11 Eur žalos (CK 6.249 straipsnis).

16Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu, 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Ieškovas nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleistas (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), todėl iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 72,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

18Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos, nes neviršija rekomenduojamų priteisti dydžių (CPK 92 straipsnis, 93 straipsnis).

192017 m. rugpjūčio 23 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

20Teismas, remdamasis išdėstytu ir CPK 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu,

Nutarė

21ieškinį tenkinti.

22Priteisti iš atsakovo A. M., asmens kodas ( - ) ieškovui BUAB „Niginta“, įmonės kodas 302698884, 3 194,11 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 3 194,11 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017 m. rugpjūčio 23 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

23Priteisti valstybei iš atsakovo A. M., asmens kodas ( - ) 72,00 Eur žyminio mokesčio.

24Palikti galioti 2017 m. rugpjūčio 23 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones iki visiško teismo sprendimo įvykdymo

25Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

26Ieškovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Teismas... 4. ieškovo bankrutavusios UAB „Niginta“ bankroto administratorius prašo... 5. Atsakovui ieškinys su priedais įteiktas asmeniškai 2017 m. rugpjūčio 26... 6. Teismas konstatuoja:... 7. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, nustatyta, kad 2016 m. liepos... 8. Atsakovas A. M. bankrutavusios UAB „Niginta“ direktoriumi buvo laikotarpiu... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. lapkričio 18 d. ir 2016 m. gruodžio 2 d.... 10. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad įmonės vadovo civilinė... 11. Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis... 12. Ar įmonės vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal... 13. Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad A. M., būdamas UAB... 14. Atsakovui laiku ir rūpestingai atlikus jam teisės aktais priskirtas pareigas,... 15. Iš byloje esančių rašytinių ir teismo ištirtų įrodymų, nurodytų... 16. Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu, 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš... 17. Ieškovas nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleistas (CPK 83 straipsnio 1 dalies... 18. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos, nes... 19. 2017 m. rugpjūčio 23 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi... 20. Teismas, remdamasis išdėstytu ir CPK 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio... 21. ieškinį tenkinti.... 22. Priteisti iš atsakovo A. M., asmens kodas ( - ) ieškovui BUAB „Niginta“,... 23. Priteisti valstybei iš atsakovo A. M., asmens kodas ( - ) 72,00 Eur žyminio... 24. Palikti galioti 2017 m. rugpjūčio 23 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 25. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 26. Ieškovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę...