Byla 2-2100/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 5 d. nutarties, kuria ieškinys laikytas nepaduotu, civilinėje byloje Nr. 2-3893-464/2013 pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas A. B. kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė pripažinti, kad atsakovai Lietuvos Respublikos teismai ir kitos institucijos vykdo turto prievartavimą ir plėšikavimą pažeisdamos ieškovo teises Vilniaus apygardos teisme civilinės bylos Nr. 2-3658-392/2013 nagrinėjimo metu bei priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos 1 102 600 Lt žalos atlyginimą už ieškovo teisių pažeidinėjimą.

4Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi nustatė ieškovui A. B. terminą ieškinio trūkumams pašalinti. Nurodė, kad ieškovas pateikė tik teismų procesinių dokumentų ir kitų dokumentų šviesokopijas, kurios neatitinka CPK 114 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Be to, ieškovas ieškiniu prašė priteisti 1 102 600 Lt žalos atlyginimo, tačiau nenurodė, kokiais kriterijais remiantis prašoma būtent tokio dydžio atlyginimo suma. Teismo nuomone, ieškovas prašomo žalos atlyginimo sumos nepagrindė jokiais rašytiniais įrodymais bei jų nenurodė ieškinyje (CPK 135 str. 1 d. 3 p.).

5Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartis palikta nepakeista, o ieškovui nustatytas naujas dešimties dienų terminas nuo nutarties įteikimo dienos Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartyje nurodytiems ieškinio trūkumams pašalinti.

62013 m. birželio 6 d. Vilniaus apygardos teisme gautas patikslintas A. B. ieškinys, kuriuo ieškovas prašė pripažinti, kad atsakovo Lietuvos Respublikos teismų sistema ir kitos institucijos vykdo organizuotą turto prievartavimą ir plėšikavimą, pažeisdamos ieškovo teises Vilniaus apygardos teisme civilinės bylos Nr. 2-3658-392/2013 nagrinėjimo metu bei priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos 1 102 600 Lt žalos atlyginimą už ieškovo teisių pažeidinėjimą. Be to, CPK 135 straipsnio 2 dalies pagrindu prašė išreikalauti ir prijungti kaip rašytinius įrodymus - Kauno miesto apylinkės teismo civilines byla Nr. 2-581-586/2006 arba Nr. 2-11342-615/2008 ir Nr. 2-1066/2004, kurios šiuo metu yra Lietuvos apeliaciniame teisme, ir Vilniaus apygardos teismo civilinę bylą Nr. 2-3658-392/2013 ieškinio aplinkybėms pagrįsti ir žalos dydžiui bei faktui įrodyti bei pateiktiems ieškinio priedų nuorašams patvirtinti CPK 114 straipsnio nustatyta tvarka. Ieškovas taip pat prašė atleisti jį nuo ieškinio priedų nuorašų patvirtinimo CPK 114 straipsnyje nustatyta tvarka, kadangi originalus pateiks į teismo posėdį.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 5 d. nutartimi A. B. ieškinį laikė nepaduotu ir nutarė jį grąžinti. Nurodė, kad teismui 2013 m. birželio 6 d. pateiktas patikslintu įvardintas A. B. ieškinys (b.l.52-53) atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, iš esmės yra identiškas jo pradiniam ieškiniui, jame naudojama ir ta pati nepagarbi retorika, įvardijami tie patys nieko nereiškiantys žalos dydžio skaičiai, nepagrindžiant žalos padarymo ieškovui dėl kurios nors institucijos ar pareigūno neteisėtų veiksmų fakto ir jos dydžio apskaičiavimų jokiais objektyviais duomenimis bei kriterijais, išskyrus paties ieškovo subjektyvų žalos vertinimą. Tuo tarpu ieškovo nepagarbia ir įžeidžiančia forma išreikštas nesutikimas su Vilniaus apygardos teisme išnagrinėtos civilinės bylos Nr. 2-3658-392/2013 (byla su ieškovo apeliaciniu skundu išsiųsta nagrinėti aukštesnės instancijos teismui) procesine eiga pats savaime neleidžia padaryti išvados, kad šie ieškovo A. B. subjektyvūs civilinės bylos procesinių veiksmų vertinimai reiškia tinkamą ieškinio pagrindo (CPK 135 str. 1 d. 2 p.) ir ieškinio dalyko (CPK 135 str. 1 d. 4 p.) suformulavimą. Pažymėjo, kad ieškovas taip pat nepaisė ir teismo nurodymo pateikti tinkamos formos dokumentų kopijas. Be to, LITEKO duomenimis, nuo šios sistemos funkcionavimo pradžios yra užregistruotos net 839 bylos, kuriose dalyvavo ar tebedalyvauja ieškovas (ieškiniai, pareiškimai, skundai), o vien 2013 metais jų užregistruota net 147. Tokiu būdu, pirmosios instancijos teismo nuomone, tinkamai ir aiškiai nesuformulavus ieškinio, t. y. aiškiai neįvardijus, iš kokių konkrečių faktinių veiksmų kildinami reikalavimai Lietuvos Respublikai dėl žalos atlyginimo ir ką konkrečiai ieškovas laiko jam padaryta žala (nuostoliais), neįmanoma išspręsti ir ginčų tapatumo klausimų, o pakartotinį bylinėjimąsi dėl to paties įstatymas draudžia (CPK 137 str. 2 d. 4 p.).

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas A. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 5 d. nutartį ir perduoti bylą kitos apygardos teismui nagrinėti iš esmės. Nurodo šiuos argumentus:

111. Vykdant Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutartyje nustatytas aplinkybes patikslintame ieškinyje buvo nurodytos prašomos priteisti turtinės ir neturtinės žalos dydžiai bei pateikti rašytiniai įrodymai, pagrindžiantys minėtus turtinės ir neturtinės žalos dydžius, o atsakovo Lietuvos Respublikos teismų sistemos ir kitų institucijų organizuotas plėšikavimas ir turto prievartavimas buvo aiškiai ir suprantamai išdėstytas kaip ieškinio pagrindas ir dalykas.

122. Pagal CPK 115 straipsnio 4 dalį įrodymų nenurodymas ar nepateikimas arba kiti netikslumai, kurie nesudaro esminių kliūčių tolimesnei proceso eigai, nėra kliūtis atlikti procesinius veiksmus, kurių yra prašoma pateiktame procesiniame dokumente ir nėra pagrindas taikyti CPK 115 straipsnio 2 dalies nuostatas.

133. Pažeistas CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punktas ir dėl to yra CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatytas absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas (nėra motyvų, kuriais remiantis teismas padarė išvadą, jog dėl to paties pagrindo ir dalyko, tarp tų pačių ginčo šalių jau yra įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas ir dėl to negalimas „pakartotinis bylinėjimasis“).

144. Ieškinys pareikštas dėl ieškovo teisių pažeidimų nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-3658-392/2013, todėl tiek Vilniaus apygardos teismas, tiek teisėja D. K. turi būti nušalinti nuo šios civilinės bylos nagrinėjimo.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

16Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

17Vadovaujantis CPK 115 straipsnio 3 dalimi, jeigu dalyvaujantis byloje asmuo, pateikęs procesinį dokumentą, nepašalina jo trūkumų pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu, procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui. Kita vertus, procesinio dokumento netikslumai, nesudarantys kliūčių tolesnei proceso eigai, nėra pagrindas nustatyti terminą ieškinio trūkumams šalinti (CPK 115 str. 2, 4 d.), o juo labiau – laikyti ieškinį nepaduotu (CPK 115 str. 3 d.). Vertinant, ar procesinio dokumento trūkumai sudaro esmines kliūtis tolesnei proceso eigai, ieškinio atveju - ieškiniui priimti, vertintina: pirma, koks yra ieškinyje nenurodytų duomenų, nustatytų CPK 111 ir 135 straipsniuose, tikslas ir pobūdis; antra, ar nenurodyti duomenys yra reikšmingi būtent sprendžiant ieškinio priėmimo klausimą, ar jie gali būti patekti vėlesniuose proceso etapuose, t. y. parengiamojo teismo posėdžio metu (CPK 230 straipsnio 1 dalis), trečia, ar nenurodyti duomenys yra į teismą besikreipiančio asmens neatidumo (nerūpestingumo) padarinys, ar į teismą besikreipiantis asmuo nurodo ir pateikia įrodymus, kad dėl objektyvių priežasčių negalėjo atitinkamų duomenų pateikti ieškinyje; ketvirta, ar nenurodyti duomenys jau yra žinomi teismui ir ar teismas gali juos nesudėtingai gauti (pasinaudojęs teismų informacine sistema LITEKO, kitomis teismui prieinamomis informacinėmis sistemomis).

18Nagrinėjamu atveju iš Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutarties aišku, kad terminas ieškinio trūkumams šalinti nustatytas atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nenurodė žalos dydžio apskaičiavimo kriterijų, jį pagrindžiančių įrodymų, o taip pat dėl to, kad ieškovas pateikė CPK 114 straipsnio reikalavimų neatitinkančias dokumentų šviesokopijas. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutartimi minėta Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartis palikta nepakeista, tačiau teikdamas patikslintu įvardintą ieškinį ieškovas jau nurodė, kad jo reikalavimą dėl 125 000 Lt turtinės žalos dydžio, A. B. nuomone, pagrindžia ir įrodo 2011 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-3658-392/2013 bei 2004 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-581-568/2005 arba Nr. 2-11342-615/2008. Be to, iš Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutarties (22 – 24 b. l.) aišku, kad ieškovo nurodomos turtinės žalos dydis apskaičiuotas remiantis buto, esančio ( - ), verte pagal registrų centro pažymą, o neturtinės žalos dydis – ieškovo nuomone, panašaus turto verte (36 b. l.), atsižvelgiant į 1991 m. gruodžio 6 d. pažymėjimą (35 b. l.). Taigi ieškovo nurodomos žalos dydžio apskaičiavimo kriterijai šiuo metu yra aiškūs, o jų teisingumas ieškinio priėmimo stadijoje nevertinamas. Atitinkamai teikdamas ieškinį A. B. pridėjo tokius dokumentus, kurie, jo nuomone, pagrindžia ieškinio reikalavimus, o materialinio teisinio pobūdžio aplinkybės, susijusios su į teismą besikreipiančio asmens teise į reikalavimo patenkinimą, analizuojamos tik bylos nagrinėjimo iš esmės metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2115/2011) ir teismas neturi pagrindo reikalauti, kad ieškovas, jau paduodamas ieškinį, pateiktų įrodymus, kurie ne tik patvirtintų ieškinyje išdėstytas faktines aplinkybes, bet ir įrodytų teisę į ieškinio patenkinimą. Teismų praktikoje taip pat nurodoma, kad vien įrodymų, patvirtinančių ieškinyje nurodytas aplinkybes, nepateikimas, juolab įrodymų (ne)pakankamumas, kurį teismas įvertina tik nagrinėdamas bylą iš esmės, negali būti pagrindas nepriimti ieškinio, nes ieškinio priėmimo stadijoje reikalavimo pagrįstumas nesvarstomas, o nepagrįstas ieškinys gali būti atmestas išnagrinėjus bylą iš esmės (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2013). Taigi sprendžiant ieškinio priėmimo klausimą teismas negali reikalauti įrodyti ieškinio reikalavimų pagrįstumą, o konkrečiu atveju ieškovas kartu su ieškiniu pridėjo tokius dokumentus, kurie, jo nuomone, tokius reikalavimus patvirtina. Tiesa, skundžiamoje nutartyje teismas taip pat nurodė, kad ieškovas taip pat nepaisė ir teismo reikalavimo pateikti tinkamos formos dokumentų kopijas, tačiau pažymėtina, jog šalindamas pradinio ieškinio trūkumus A. B. nurodė, kad dokumentų originalus pateiks į teismo posėdį, todėl CPK 114 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka patvirtintų kopijų nepateikimas kartu su ieškiniu negali būti laikomas sudarančiu esmines kliūtis tolesnei proceso eigai, nes šis klausimas gali būti išspręstas teismo posėdžio metu.

19Skundžiamoje nutartyje taip pat nurodoma, kad pakartotinis bylinėjimasis dėl tų pačių reikalavimų yra draudžiamas (CPK 137 str. 2 d. 4 p.) bei daroma prielaida, kad apelianto reikalavimai, esant neaiškiam faktiniam reikalavimų pagrindui, gali dubliuotis su kitose bylose pareikštais reikalavimais. Tačiau pažymėtina, kad ieškovo reikalavimai kildinami iš neva teismo neužtikrinto Kauno miesto teismo 1991 m. sausio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1066/2004 vykdymo bei su tuo susijusios bylos dėl 1994 m. rugsėjo 16 d. buto, esančio ( - ) pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir su tuo susijusių pasekmių, nagrinėjimu. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismui nenustačius kitos bylos, kurioje būtų nagrinėjami ar išnagrinėti minėti ieškovo reikalavimai, nėra pagrindo daryti išvados apie galimą tokios bylos egzistavimą.

20Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad laikyti, jog ieškovas A. B. nepašalino Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartyje nurodytų ieškinio trūkumų ir dėl to ieškinį laikyti nepaduoti bei jį grąžinti ieškovui, nėra pagrindo, todėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 5 d. nutartis naikintina.

21Atskirajame skunde nurodoma, kad atsižvelgiant į tai, jog ieškinys pareikštas dėl ieškovo teisių pažeidimų civilinės bylos Nr. 2-3658-392/2013 nagrinėjimo metu, tiek Vilniaus apygardos teismas, tiek teisėja D. K. turi būti nušalinti nuo šios civilinės bylos nagrinėjimo, o byla perduota kitam apygardos teismui nagrinėti iš esmės, tačiau nušalinimo ir/ar bylos perdavimo iš vieno apygardos teismo kitam apygardos teismui sprendžiami CPK 34 straipsnio 3 dalyje ir 69 straipsnyje nustatyta tvarka, kurios ieškovas privalo laikytis. Tuo tarpu konkrečiu atveju nagrinėjant ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 5 d. nutarties, kuria ieškinys laikytas nepaduotu, teisėjos(-ų) nušalinimo ir bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui klausimai nesprendžiami.

22Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

23Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 5 d. nutartį ir perduoti A. B. ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas A. B. kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė pripažinti, kad... 4. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi nustatė ieškovui... 5. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutartimi Vilniaus... 6. 2013 m. birželio 6 d. Vilniaus apygardos teisme gautas patikslintas A. B.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 5 d. nutartimi A. B. ieškinį laikė... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas A. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 11. 1. Vykdant Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutartyje... 12. 2. Pagal CPK 115 straipsnio 4 dalį įrodymų nenurodymas ar nepateikimas arba... 13. 3. Pažeistas CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punktas ir dėl to yra CPK 329... 14. 4. Ieškinys pareikštas dėl ieškovo teisių pažeidimų nagrinėjant... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 16. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 17. Vadovaujantis CPK 115 straipsnio 3 dalimi, jeigu dalyvaujantis byloje asmuo,... 18. Nagrinėjamu atveju iš Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d.... 19. Skundžiamoje nutartyje taip pat nurodoma, kad pakartotinis bylinėjimasis dėl... 20. Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, nagrinėjamu atveju... 21. Atskirajame skunde nurodoma, kad atsižvelgiant į tai, jog ieškinys... 22. Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 23. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 5 d. nutartį ir perduoti...