Byla 2-249-159/2009
Dėl įpareigojimo pakeisti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartį ir perskaičiuoti uosto žemės nuomos mokesčio dydį

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija Morkūnienė, sekretoriaujant Antanui Leikui, dalyvaujant ieškovės atstovams D. J., advokatui Almantui Žmuidai, atsakovės atstovams L. R., L. Ž., advokatui Nedui Šilaikai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės laivų krovos akcinės bendrovės „Klaipėdos Smeltė“ ieškinį atsakovei valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai dėl įpareigojimo pakeisti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartį ir perskaičiuoti uosto žemės nuomos mokesčio dydį.

2Teismas

Nustatė

3ieškovės LKAB „Klaipėdos Smeltė“ atstovai D. Jasadavičiūtė ir adv. A. Žmuida prašo teismą patenkinti ieškinį:

41. Įpareigoti atsakovę VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją (VĮ Klaipėdos VJUD) per 20 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pakeisti su ieškove LKAB „Klaipėdos Smeltė“ 2002-08-20 sudarytą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartį Nr. 20-58/2002 ž, pakeistą 2003-02-25 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartimi Nr. 20-16/2003 ž, 2003-08-27 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartimi Nr. 20-49/2003 ž, 2005-01-07 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartimi Nr. 20-01/2005 ž, 2006-01-27 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartimi

5Nr. 20-02/2006 ž, 2007-02-05 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartimi

6Nr. 20-03/2007 ž (įsigaliojusia 2007-04-27), 2007-02-05 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartimi Nr. 20-04/2007 ž (įsigaliojusia 2007-04-27), 2007-06-21 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartimi Nr. 20-25/2007 ž, 2007-10-25 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartimi Nr. 20-36/2007 ž, ir perskaičiuoti uosto žemės nuomos mokesčio dydį tokiu būdu ir tvarka:

71.1 Dėl universalios sandėliavimo aikštelės Nr. l pirmo etapo statybos užbaigimo sutartimi nuomojamos uosto žemės 24 268 kv. m ploto dalies uosto žemės nuomos mokesčio dydį (K) prilyginti žemės nuomos mokesčio dydžiui (Kv), t. y. 0,1224 Lt / kv. m, laikotarpiui nuo 2006-07-19 iki 2011-07-18.

81.2. Dėl universalios sandėliavimo aikštelės Nr. l antro etapo statybos užbaigimo sutartimi nuomojamos uosto žemės 26 103 kv. m ploto dalies uosto žemės nuomos mokesčio dydį (K) prilyginti žemės nuomos mokesčio dydžiui (Kv), t. y. 0, 1224 Lt / kv. m, laikotarpiui nuo

92006-12-22 iki 2011-12-22. Iš atsakovės ieškovei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

10Ieškovės LKAB „Klaipėdos Smeltė“ atstovas adv. A. Žmuida paaiškino, kad vadovaujantis LR Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 23 str. 2 d., 4 str. l d., LR susisiekimo ministro 1977-07-24 įsakymu Nr. 286 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ yra patvirtintas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašymas (LR susisiekimo ministro 2000-12-15 įsakymo Nr. 370 redakcija) (Tvarkos aprašymas), kurio l p. numato, kad minimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašymas reglamentuoja uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimą, nuomojant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemę, ir vadovaujantis šiuo Tvarkos aprašymu VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (nuomotoja) apskaičiuoja kiekvieno nuomininko nuomojamų plotų žemės nuomos mokestį, todėl VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija turi pareigą apskaičiuoti uosto žemės nuomos mokestį tik vadovaudamasi teisės aktų nustatyta tvarka ir iš nuomininko turi teisę reikalauti mokėti uosto žemės nuomos mokestį tik teisės aktų nustatyta tvarka, nes mokesčių dydis negali būti nustatomas šalių susitarimu.

11Tvarkos aprašymo 6.6 p. numato, jog kai nuomininkas uosto funkcinei paskirčiai nepritaikytą pastatą nustatyta tvarka nugriauna ir atlaisvintą žemės plotą pritaiko ir naudoja pagal uosto funkcinę paskirtį, nuomininko prašymu penkerius metus nuo paskirties pakeitimo to ploto uosto žemės nuomos mokesčio dydis prilyginamas Tvarkos aprašymo 4 punkte nurodytam žemės nuomos mokesčio dydžiui Kv (0,1224 Lt / kv. m). Ieškovė įgijo teisę į atitinkamo ploto uosto žemės nuomos mokesčio dydžio perskaičiavimą (sumažinimą), nes krantinių Nr. 82–89 rajone vietoje buvusių ir nugriautų uosto funkcinei paskirčiai nepritaikytų ir nereikalingų pastatų 2006 metų pirmą pusmetį pabaigė naujos 35 694 kv. m ploto universalios sandėliavimo aikštelės Nr. l statybos pirmąjį etapą, ją valstybinė priėmimo komisija tinkama naudoti pripažino 2006-07-18, 2006 metų antrą pusmetį pabaigė 37 774 kv. m ploto universalios sandėliavimo aikštelės Nr. l statybos antrąjį etapą, ją valstybinė priėmimo komisija tinkama naudoti pripažino 2006-12-21. Universali sandėliavimo aikštelė Nr. l pritaikyta ir naudojama pagal uosto funkcinę paskirtį nuo pat jos pripažinimo tinkama naudoti dienos.

12Užbaigusi universalios sandėliavimo aikštelės Nr. 1. statybą ieškovė LKAB „Klaipėdos Smeltė“ 2007-02-07, 2007-05-31, 2007-06-19, 2007-12-12 ir 2007-12-20 raštais kreipėsi į VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją dėl uosto žemės nuomos mokesčio dydžio sumažinimo ir pateikė visus reikalingus dokumentus, tačiau VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 2008-01-03 raštu Nr. UD-7.2-11.14.21 „Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatų“ atsisakė uosto žemės nuomos mokesčio dydį (K) perskaičiuoti laikotarpiui nuo 2006-07-18 ir nuo

132006-12-21 pagal formulę K=Kv (t. y. K = 0,1224 Lt / kv. m).

14Atsakovės VĮ Klaipėdos VJUD atstovai L. Rudys, L. Žiemys, adv. N. Šilaika prašo teismą atmesti ieškovės LKAB „Klaipėdos Smeltė“ ieškinį. Adv. N. Šilaika paaiškino, kad pagal Uosto žemės nuomos sutartį su vėlesniais pakeitimais išnuomotoje uosto žemėje ieškovei nuosavybės teise priklauso visi pastatai ir kad atsakovė davė leidimą pastatus griauti. Nugriauti pastatai buvo pritaikyti uosto funkcinei paskirčiai, nes daugiausia buvo nugriauta sandėlių, jie yra reikalingi uosto veiklai. LR Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 4 str. reglamentuoja uosto paskirtį, Įstatymo 26 str. suteikia teisę nuomininkui išsinuomotoje uosto žemėje pagerinti uosto infrastruktūrą ar ją sukurti ir įgyti teisę į turėtų išlaidų atlyginimą ar jų įskaitymą į uosto žemės nuomos mokestį, tik su VĮ Klaipėdos VJUD sudarius uosto infrastruktūros pagerinimo ar sukūrimo sutartį. Ieškovė tokių svarbių aplinkybių dėl pastatų paskirties ir jų pritaikomumo uosto funkcinei paskirčiai neįrodinėjo, nes apskritai nepateikė dokumentų, įrodančių, kokia buvo nugriautų statinių paskirtis. Tai, kad nugriauti pastatai buvo pritaikyti uosto funkcinei paskirčiai, nustatė LR susisiekimo ministerija, įvertinusi visas ieškovės nurodytas aplinkybes, ir 2008-06-12 raštu Nr. 2-2970 (22-2) informavo ieškovę (t. 2, b. l. 10). Ieškovė LKAB „Klaipėdos Smeltė“ neteisingai aiškina Tvarkos aprašymo 6.6 punktą. Atsakovė, nenustačiusi Tvarkos aprašymo 6.6 punkto visų sąlygų, atsisakė ieškovei taikyti uosto žemės mokesčio lengvatą, nes taikyti lengvatą universalios sandėliavimo aikštelės Nr. l pastatymo ir atsakovės išduoto leidimo ją statyti faktais nėra pagrindo.

15Ieškinys atmestinas.

16Nustatyta, kad LKAB „Klaipėdos Smeltė“ 2002-08-20 su VĮ Klaipėdos VJUD sudarė paprastos rašytinės formos terminuotą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartį (toliau tekste Uosto žemės nuomos sutartis) Nr. 20-58/2002 ž, kuri buvo pakeista vėlesnėmis sutartimis:

171) 2003-02-25 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartimi Nr. 20-16/2003 ž,

182) 2003-08-27 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartimi Nr. 20-49/2003 ž,

193) 2005-01-07 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartimi Nr. 20-01/2005 ž,

204) 2006-01-27 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartimi Nr. 20-02/2006 ž,

215) 2007-02-05 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartimi Nr. 20-03/2007 ž (įsigaliojusia 2007-04-27), 6) 2007-02-05 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartimi Nr. 20-04/2007 ž (įsigaliojusia 2007-04-27), 7) 2007-06-21 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartimi Nr. 20-25/2007 ž, 8) 2007-10-25 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartimi Nr. 20-36/2007 ž. (t. 1, b. l. 14–101). Pagal 2002-08-20 Uosto žemės nuomos sutarties

22Nr. 20-58/2002 ž su vėlesniais pakeitimais 1, 5, 9, 11, 36 punktus nuomotoja – VĮ Klaipėdos VJUD nuomininkei – LKAB „Klaipėdos Smeltė“ iki 2052-08-20 išnuomojo 226 849 kv. m ploto Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemę, esančią prie krantinių Nr. 82–100, ir 25 260 kv. m uosto žemę, esančią prie krantinių Nr. 105–106; nuomininkė įsipareigojo naudoti nuomojamą žemės sklypą komercinei veiklai, atitinkančiai uosto funkcinę paskirtį; statinių, įrenginių statybą, inžinerinių komunikacijų, kelių tiesimą, rekonstrukciją ar likvidavimą vykdyti tik gavusi nuomotojo raštišką leidimą; mokėti nuomos mokestį lygiomis dalimis kas ketvirtį, bet ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 d. 2002-08-20 Uosto žemės nuomos sutarties Nr. 20-58/2002 ž. 42. 2 punkte nustatyta, kad nuomotoja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymu, uosto žemės nuomos užmokesčio dydį kiekvieniems metams nustato pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos užmokesčio apskaičiavimo tvarką (t. 1, b. l. 16).

23Iš ieškinio turinio nustatyta, kad LKAB „Klaipėdos Smeltė“, vadovaudamasi Tvarkos aprašymo 6.6 punktu, ieškinio reikalavimus – įpareigoti atsakovę perskaičiuoti uosto žemės nuomos mokesčio dydį pagal sudarytą Uosto žemės nuomos sutartį su vėlesniais pakeitimais, grindė šiomis faktinėmis aplinkybėmis:

241) 35 694 kv. m ploto universalios sandėliavimo aikštelės Nr. l pirmo etapo statybos užbaigimu 2006 metų pirmąjį pusmetį bei 2006-07-18 valstybinės priėmimo komisijos jos pripažinimu tinkama naudoti;

252) 37 774 kv. m ploto universalios sandėliavimo aikštelės Nr. l antro etapo statybos užbaigimu 2006 metų antrąjį pusmetį bei 2006-12-21 valstybinės priėmimo komisijos jos pripažinimu tinkama naudoti;

263) universalios sandėliavimo aikštelės Nr. l, pritaikytos ir reikalingos bei naudojamos pagal uosto funkcinę paskirtį, pastatymu, gavus atsakovės sutikimą, krantinių Nr. 82–89 rajone vietoje buvusių ir nugriautų uosto funkcinei paskirčiai nepritaikytų ir nereikalingų pastatų (t. 1, b. l. 152–153);

274) atsakovės VĮ Klaipėdos VJUD 2008-01-03 raštu Nr. UD-7.2-11.14.21 „Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatų“, kuriuo atsisakyta pagal sudarytą Uosto žemės nuomos sutartį

2850 371 kv. m ploto (24 268 kv. m + 26 103 kv. m) uosto žemės nuomos mokesčio dydį (K), laikotarpiui nuo 2006-07-18 bei nuo 2006-12-21 apskaičiuotą pagal formulę K = K v * k, perskaičiuoti pagal formulę K = K v (t. y. K = 0, 1224 Lt / kv. m) (t. 1, b. l. 155).

29Teismas konstatuoja, kad LKAB „Klaipėdos Smeltė“, ieškinyje nurodžiusi būtent tokias faktines aplinkybes, turi įrodyti būtent tokias nurodytas faktines aplinkybes (CPK 178 str. ).

30Nustatyta, kad pagal Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos bei Klaipėdos miesto savivaldybės išduotus leidimus laikotarpiu nuo 1999-08-03 iki 2006-03-21 LKAB „Klaipėdos Smeltė“ nugriovė: sandėlius, administracinius pastatus, katilinę su stogine, siurblines, gamybinius pastatus, džiovyklą, kiemo statinius, dirbtuves, laivų remonto stotį, transformatorines ir kt., buvusius ( - ); rūkymo cechą, maitinimo pastatą ir kt., buvusius ( - ) (t. 1, b. l. 156–201). Iš universalios sandėliavimo aikštelės Nr. l projekto aiškinamojo rašto nustatyta, kad 73 468 kv. m ploto universalioje sandėliavimo aikštelėje Nr. l medienos ir universaliems kroviniams sandėliuoti nustatytas 9 444 kv. m plotas; konteineriams sandėliuoti – 15 086 kv. m, refrižeratoriams –

311807 kv. m, įvažiavimui į aikštelę – 1905 kv. m, ir kt., ir kad minėtos universalios sandėliavimo aikštelės Nr. l paskirtis – fasuotos medienos, konteinerių, refrižeratorinių ir kitų universalių krovinių sandėliavimas, vykdant krovos darbus mobiliaisiais kranais (t. 1, b. l. 111, 115, 116). 2006-07-18 ir 2006-12-21 aktais universali sandėliavimo aikštelė Nr. l (1 ir 2 etapai) pripažinta tinkama naudoti (t. 1, b. l. 128–131). Iš 2008-01-03 rašto Nr. UD-7.2-11.14.21 „Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatų“ matyti, kad atsakovė VĮ Klaipėdos VJUD dėl universalios sandėliavimo aikštelės Nr. l statybos, vadovaudamasi LR Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 4 str., nugriautų statinių nelaikė neatitikusiais uosto funkcinės paskirties, todėl atsisakė LKAB „Klaipėdos Smeltė“ taikyti Tvarkos aprašymo 6.6 p. ir penkeriems metams sumažinti uosto žemės nuomos mokesčio dydį (t. 1, b. l. 155).

32Tvarkos aprašymo 6.6 punkte numatyta, kad nuomininkas turi teisę gauti uosto žemės nuomos mokesčio lengvatą, jeigu yra įvykdytos visos 6.6 punkte nurodytos sąlygos:

331) nuomininkas turi būti nugriovęs pastatą; 2) pastatas, kuris buvo nugriautas, turėjo būti nepritaikytas uosto funkcinei paskirčiai: 3) pastatas turėjo būti nugriautas laikantis teisės aktų reikalavimų; 4) nuomininkas atlaisvintą žemės plotą turi pritaikyti ir naudoti pagal uosto funkcinę paskirtį; 5) turi būti pateiktas nuomininko prašymas.

34Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė netaikė ieškovei uosto žemės nuomos mokesčio lengvatos, nenustačiusi esminės Tvarkos aprašymo 6.6 punkte numatytos sąlygos – kad nugriauti pastatai turėjo būti nepritaikyti uosto funkcinei paskirčiai. Teismas sutinka su atsakovės VĮ Klaipėdos VJUD atsiliepime į ieškinį nurodytais teiginiais, kad ieškovė apskritai neįrodinėjo nugriautų statinių neatitikties uosto funkcinei paskirčiai fakto, nes, kaip jau buvo minėta, sprendime ieškinio reikalavimus grindė krantinės Nr. 82–89 buvusių nepritaikytų ir nebereikalingų uosto funkcinei paskirčiai 34 pastatų, adresu ( - ), nugriovimo faktais (t. 1, b. l. 152–153), tačiau atsakovei atsiliepime į ieškinį nurodžius, kad dalis minimų nugriautų pastatų apskritai nepateko į universalios sandėliavimo aikštelės Nr. l ribas, ieškovės atstovė D. Jasadavičiūtė prašė teismą remtis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu. Iš minimo VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad ieškovės nuomojamame uosto žemės plote buvo nugriauti tokie pastatai: 11 sandėlių, jais buvo užstatyta 5 098,02 kv. m; 3 gamybiniai pastatai, jais buvo užstatyta 2 236,48 kv. m;

354 administraciniai pastatai, jais buvo užstatyta 1 118,74 kv. m; siurblinė, laivų remonto stotis, transformatorinė, katilinė ir kt. pastatai (t. 2, b. l. 127–132).

36Iš Įstatų 10 p. matyti, kad LKAB „Klaipėdos Smeltė“ teikia krovinių krovos bei kitas su krovinių krova susijusias paslaugas (t. 1, b. l. 11).

37Įvertinęs byloje nustatytus faktus, turinčius juridinę reikšmę šalių ginčo išnagrinėjimui, kad: 1) ieškovė atsakovės jai išnuomotame uosto žemės plote daugiausia nugriovė sandėlių; 2) vietoje nugriautų sandėlių ir kt. pastatų pastatė universalią sandėliavimo aikštelę Nr. l, pritaikytą krovinių sandėliavimui ir skirtą teikti su krovinių krova susijusias paslaugas; 3) ieškinyje nurodė, jog nugriovė perteklinius ir nebereikalingus pastatus; 4) kad ieškovė nepateikė į bylą įrodymų, jog jos daug metų naudoti nugriauti sandėliai ir kt. pastatai nebuvo pritaikyti uosto funkcinei paskirčiai ir kad nebuvo naudojami teikti su krovinių krova susijusias paslaugas, teismas daro išvadą, kad atsakovė pagrįstai atsisakė ieškovei Tvarkos aprašymo 6.6 punkto nustatyta tvarka penkeriems metams sumažinti uosto žemės nuomos mokesčio dydį.

38Esant tokiems įrodymams bei aplinkybėms ieškinio reikalavimai atmestini, LKAB „Klaipėdos Smeltė“ nepateikus ieškinio reikalavimus pagrindžiančių įrodymų (CPK 178 str.).

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 str., teismas

Nutarė

40 :

41ieškinį atmesti.

42Sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui padavus apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija... 2. Teismas... 3. ieškovės LKAB „Klaipėdos Smeltė“ atstovai D. Jasadavičiūtė ir adv.... 4. 1. Įpareigoti atsakovę VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją... 5. Nr. 20-02/2006 ž, 2007-02-05 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės... 6. Nr. 20-03/2007 ž (įsigaliojusia 2007-04-27), 2007-02-05 Klaipėdos... 7. 1.1 Dėl universalios sandėliavimo aikštelės Nr. l pirmo etapo statybos... 8. 1.2. Dėl universalios sandėliavimo aikštelės Nr. l antro etapo statybos... 9. 2006-12-22 iki 2011-12-22. Iš atsakovės ieškovei priteisti visas... 10. Ieškovės LKAB „Klaipėdos Smeltė“ atstovas adv. A. Žmuida paaiškino,... 11. Tvarkos aprašymo 6.6 p. numato, jog kai nuomininkas uosto funkcinei... 12. Užbaigusi universalios sandėliavimo aikštelės Nr. 1. statybą ieškovė... 13. 2006-12-21 pagal formulę K=Kv (t. y. K = 0,1224 Lt / kv. m).... 14. Atsakovės VĮ Klaipėdos VJUD atstovai L. Rudys, L. Žiemys, adv. N. Šilaika... 15. Ieškinys atmestinas.... 16. Nustatyta, kad LKAB „Klaipėdos Smeltė“ 2002-08-20 su VĮ Klaipėdos VJUD... 17. 1) 2003-02-25 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartimi Nr.... 18. 2) 2003-08-27 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartimi Nr.... 19. 3) 2005-01-07 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartimi Nr.... 20. 4) 2006-01-27 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartimi Nr.... 21. 5) 2007-02-05 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartimi Nr.... 22. Nr. 20-58/2002 ž su vėlesniais pakeitimais 1, 5, 9, 11, 36 punktus nuomotoja... 23. Iš ieškinio turinio nustatyta, kad LKAB „Klaipėdos Smeltė“,... 24. 1) 35 694 kv. m ploto universalios sandėliavimo aikštelės Nr. l pirmo etapo... 25. 2) 37 774 kv. m ploto universalios sandėliavimo aikštelės Nr. l antro etapo... 26. 3) universalios sandėliavimo aikštelės Nr. l, pritaikytos ir reikalingos bei... 27. 4) atsakovės VĮ Klaipėdos VJUD 2008-01-03 raštu Nr. UD-7.2-11.14.21 „Dėl... 28. 50 371 kv. m ploto (24 268 kv. m + 26 103 kv. m) uosto žemės nuomos mokesčio... 29. Teismas konstatuoja, kad LKAB „Klaipėdos Smeltė“, ieškinyje nurodžiusi... 30. Nustatyta, kad pagal Klaipėdos apskrities viršininko administracijos... 31. 1807 kv. m, įvažiavimui į aikštelę – 1905 kv. m, ir kt., ir kad minėtos... 32. Tvarkos aprašymo 6.6 punkte numatyta, kad nuomininkas turi teisę gauti uosto... 33. 1) nuomininkas turi būti nugriovęs pastatą; 2) pastatas, kuris buvo... 34. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė netaikė ieškovei uosto žemės... 35. 4 administraciniai pastatai, jais buvo užstatyta 1 118,74 kv. m; siurblinė,... 36. Iš Įstatų 10 p. matyti, kad LKAB „Klaipėdos Smeltė“ teikia krovinių... 37. Įvertinęs byloje nustatytus faktus, turinčius juridinę reikšmę šalių... 38. Esant tokiems įrodymams bei aplinkybėms ieškinio reikalavimai atmestini,... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 str., teismas... 40. :... 41. ieškinį atmesti.... 42. Sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos...