Byla 2-47-328/2015
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Dalė Žukauskienė, sekretoriaujant Violetai Žalienei, dalyvaujant ieškovės atstovei S. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Klaipėdos bendrabutis“ ieškinį atsakovams L. B. (L. B.), A. B. (A. B.) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama solidariai priteisti iš atsakovų 10548,17 Lt (3054,96 Eur) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 313,00 Lt (90,65 Eur) žyminio mokesčio, bylinėjimosi išlaidas ieškovės naudai. Nurodė, jog UAB ,,Klaipėdos bendrabutis“ yra juridinis asmuo, teikiantis butų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų administravimo, komunalines ir techninės eksploatacijos priežiūros paslaugas Klaipėdos mieste. 2005 m. balandžio 14 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-615 ,,Dėl Uždarosios Akcinės Bendrovės ,,Klaipėdos bendrabutis“ paskyrimo Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ ieškovė buvo paskirta gyvenamojo namo adresu ( - ), bendrosios nuosavybės administratore. Mokesčiai, tenkantys butui, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), už ieškovo teikiamas paslaugas nesumokėti laikotarpiu nuo 2009-11-01 iki 2014-09-30. Butas, esantis ( - ) nuosavybės teise priklauso atsakovams, kaip L. B., a.k. ( - ) paveldėtojams, todėl jiems kyla pareiga solidariai vykdyti po palikėjos mirties atsiradusias prievoles. Atsakovai už ieškovės teikiamas paslaugas nesumokėjo, todėl susidarė 10548,17 Lt (3054,96 Eur) skola.

3Atsakovė L. B. pateikė teismui atsiliepimą – paaiškinimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, nesutinka su buto skolomis ir nenori jų mokėti. Nurodo, jog nuo 2008-04-21 yra deklaravusi išvykimą į Ispaniją, ten gyvena ir dirba. Grįžusi į Lietuvą atostogų 2014-07-01 sužinojo apie įsiskolinimus už butą adresu ( - ), kuriame turėjo gyventi jos tėvas atsakovas A. B., tačiau tuo metu gyveno jos dukterėčia V. K., gim. ( - ). Iš V. K. sužinojo, jog jos tėvas atsakovas A. B. gyvena ir dirba Anglijoje. Teigia, jog įsiskolinimo susidarymo laikotarpiu jos Lietuvoje nebuvo, bute ji negyveno, bute gyveno kiti asmenys, kurie ir nesumokėjo mokesčių.

4Atsakovas A. B. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu patvirtino ieškinyje išdėstytas aplinkybes, palaikė ieškinį, prašė iš atsakovų L. B. ir A. B. solidariai priteisti susidariusį įsiskolinimą bei bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovams L. B. ir A. B. apie posėdį pranešta tinkamai, tačiau šalys į bylos nagrinėjimą neatvyko. Prašymų teismui nepateikė.

7Ieškinys tenkintinas.

8Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad ieškovė UAB „Klaipėdos bendrabutis“ buvo paskirta gyvenamojo namo, esančio ( - ), bendro naudojimo objektų administratore, teikė bendrojo naudojimo objektų administravimo, komunalines ir techninės eksloatacijos priežiūros paslaugas (b.l. 3-6). Buto, esančio ( - ), kuriam tenkantys mokesčiai laikotarpiu nuo 2009-11-01 iki 2014-09-30 ieškovui už suteiktas paslaugas nėra sumokėti, savininku nekilnojamojo turto registre įregistruota L. B., gim. ( - ) (b. l. 7-8). Iš Klaipėdos miesto 5-ojo notarų biuro notarės R. K. 2014-07-14 ieškovui pateiktos pažymos matyti, jog buto, esančio adresu ( - ), savininkė L. B., a.k. ( - ) gim. ( - ), 2001-08-15 mirė, po jos mirties palikimą priėmė atsakovai mirusiosios sutuoktinis A. B., a.k. ( - ), ir mirusios dukra L. B., a.k. ( - ) (b. l. 12). Įsiskolinimas, susidaręs po palikėjos L. B. mirties priteistinas ir atsakovų, kaip naujųjų paveldėto turto savininkų. Ieškovė į bylą pateikė pažymą, kurioje matyti, jog laikotarpiu nuo 2009-11-01 iki 2014-09-30 atsakovams, kaip buto savininkams bei bendrojo naudojimo objekto bendraturčiams už suteiktas administravimo paslaugas priskaičiuota 10548,17 Lt (3054,96 Eur) suma (b. l. 13, 34). Minėtas įsiskolinimas nėra padengtas, todėl ieškovė prašo solidariai iš atsakovų priteisti 3054,96 Eur (10548,17 Lt) skolą, susidariusią laikotarpiu nuo 2009 m. lapkričio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d. už ieškovo suteiktas administravimo, komunalinių bei techninės priežiūros paslaugas, 5 procentų dydžio procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

9Atsakovai į teismo posėdį neatvyko, tačiau atsakovė L. B. savo atsiliepime į pareikštą ieškinį su ieškiniu nesutiko, susidariusio įsiskolinimo nepripažino, nurodė, jog nuo 2008 m. balandžio 21 d. gyveno Ispanijoje, teigė, jog įsiskolinimas susidarė dėl to, jog butu naudojosi tretieji asmenys, tačiau teismui nepateikė jokių šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų.

10Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Civilinio proceso kodekso 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (Civilinio proceso kodekso 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal Civilinio proceso kodekso 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014).

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.50 straipsnio 2 dalis numato, jog Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. Palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas (Civilinio kodekso 5.3 straipsnio 1 dalis). Palikimą priėmę įpėdiniai tampa paveldėto turto savininkais, nuosavybės teise valdančiais turtą (civilinio kodekso 4.47

12straipsnis). Prievolės, atsiradusios po palikėjo mirties, nėra palikėjo prievolės. Tai yra naujo turto savininko (įpėdinio) prievolės, atsiradusios dėl jo, kaip turto savininko, ir kitų asmenų prievolinių teisinių santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-18/2014. Teismų praktika. 2014, 41, p. 122-136).

13Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad buto, esančio ( - ) savininke nurodoma L. B., gim. ( - ), mirė 2001-08-15, po jos mirties palikimą priėmė atsakovai. Jog butas priklauso atsakovams mirusiosios dukrai L. B. ir mirusiosios sutuoktiniui A. B. neneigia ir patys atsakovai. Aplinkybė, jog atsakovai nuosavybės teisės neišviešino ir neįregistravo teisės aktų nustatyta tvarka (Civilinio kodekso 4.254, 4.255 straipsniai), ir iki šiol nėra gavę paveldėjimo teisės liudijimo, nepaneigia jų nuosavybės teisės į paveldėtą butą. Byloje nėra duomenų, jog paveldėtas turtas būtų padalintas, butas priklausytų vienam iš atsakovų, todėl laikytina, jog butas, esantis adresu ( - ) atsakovams priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise (Civilinio kodekso 5.69 straipsnis, 4.73 straipsnis).

14Kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms (Civilinio kodekso 4.76 straipsnio 1 dalis). Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga; butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 1 dalis, 3 dalis). Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius. Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 1 dalis, 9 dalis). Atsakovai, kaip nekilnojamojo turto – buto savininkai privalo išlaikyti turtą, mokėti mokesčius ir kitus mokėjimus, proporcingai savo turimai daliai dengti bendrojo naudojimo objektų administravimo išlaidas, nepriklausomai nuo to, ar jie patys faktiškai naudojosi turtu ar leido juo naudotis kitiems asmenims. Atsakovai šią pareigą vykdė netinkamai dėl ko susidarė ieškovo nurodomas įsiskolinimas.

15Atsakovė nesutikimą su ieškiniu taip pat motyvuoja tuo, jog yra išvykusi iš Lietuvos Respublikos, nurodo, jog jos tėvas atsakovas A. B. taip pat bute negyvena, yra išvykęs į užsienį, o įsiskolinimas susidarė dėl trečiųjų asmenų, kurie gyveno bute. Tačiau byloje nėra pateikta jokių įrodymų, pagrindžiančių šias aplinkybes. Šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Priešingai, remiantis Gyventojų registro tarnybos duomenimis, atsakovė L. B. savo gyvenamąją vietą yra deklaravusi ( - ), atsakovas A. B. gyvenamosios vietos nedeklaravo (b. l. 41). Byloje nenustatyta, jog atsakovai būtų deklaravę išvykimą iš Lietuvos Respublikos. Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, teismas daro išvadą, jog atsakovė neįrodė savo atsikirtime nurodytų aplinkybių, pateikė paaiškinimus, kurie nelaikytini tinkamu įrodymu. Atsakovams butas, esantis ( - ) priklauso nuosavybės teise, todėl jiems kaip turto savininkams tenka prievolė mokėti mokesčius ir kitus mokėjimus, susijusius su turtu, dengti namo, kuriame yra butas (turtas), bendrojo naudojimo objektų administravimo išlaidas. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Civilinio kodekso 6.38 straipsnis). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama (Civilinio kodekso 6.59 straipsnis). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovės reikalavimas dėl 10548,17 Lt (3054,96 Eur) skolos, kaip pagrįstas, tenkintinas.

16CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovei solidariai iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2014-11-25, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

17Ieškovė pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnis 1 dalis). Ieškinį patenkinus, iš atsakovų priteistinos ieškovei jos turėtos bylinėjimosi išlaidos (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnis). Ieškovė byloje pateikė duomenis, jog ji sumokėjo 90,65 Eur (313,00 Lt) žyminį mokestį (b. l. 14) bei 140,17 Eur (484,00 Lt) už procesinių dokumentų parengimą (b. l. 16), iš viso 230,82 Eur, todėl iš kiekvieno atsakovo priteistina ieškovei po 115,41 Eur bylinėjimosi išlaidų (Civilinio proceso kodekso 88 straipsnis 1 dalis 6 punktas, 9 punktas, 93 straipsnis). Ieškovė už ieškinio pateikimą turėjo sumokėti 91,52 Eur (316,00 Lt) (Civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalis 1 punktas), tačiau sumokėjo 90,65 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės ieškinys patenkintas, paskirsčius bylinėjimosi išlaidas, neprimokėta žyminio mokesčio dalis 0,87 Eur (3,00 Lt) valstybei priteistina iš atsakovų (Civilinio proceso kodekso 86 straipsnis, 93 straipsnis).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti.

20Priteisti solidariai iš atsakovų L. B., a. k. ( - ), A. B. (A. B.), a. k. ( - ), 3054,96 Eur (10548,17 Lt) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2014-11-25, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir iš kiekvieno atsakovo po 115,41 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB ,,Klaipėdos bendrabutis“ naudai.

21Priteisti iš atsakovų L. B., a. k. ( - ), A. B. (A. B.), a. k. ( - ) 0,87 Eur žyminio mokesčio Valstybei.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Dalė Žukauskienė,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama solidariai priteisti... 3. Atsakovė L. B. pateikė teismui atsiliepimą – paaiškinimą į ieškinį,... 4. Atsakovas A. B. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 5. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu patvirtino ieškinyje išdėstytas... 6. Atsakovams L. B. ir A. B. apie posėdį pranešta tinkamai, tačiau šalys į... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad ieškovė UAB „Klaipėdos... 9. Atsakovai į teismo posėdį neatvyko, tačiau atsakovė L. B. savo atsiliepime... 10. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Civilinio proceso kodekso... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.50 straipsnio 2 dalis numato, jog... 12. straipsnis). Prievolės, atsiradusios po palikėjo mirties, nėra palikėjo... 13. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad buto, esančio ( - ) savininke... 14. Kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro... 15. Atsakovė nesutikimą su ieškiniu taip pat motyvuoja tuo, jog yra išvykusi... 16. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 17. Ieškovė pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas. Šaliai, kurios... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270... 19. ieškinį tenkinti.... 20. Priteisti solidariai iš atsakovų L. B., a. k. ( - ), A. B. (A. B.), a. k. ( -... 21. Priteisti iš atsakovų L. B., a. k. ( - ), A. B. (A. B.), a. k. ( - ) 0,87 Eur... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...