Byla B2-1566-582/2012
Dėl kreditoriaus UAB „Reprodukcijos spalvos“ ginčytino kreditorinio reikalavimo tvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo teisėjas Dmitrijus Korsakovas, sekretoriaujant Indrei Jonauskytei, dalyvaujant uždarosios akcinės bendrovės „Reprodukcijos spalvos“ atstovui P. L., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo klausimą dėl kreditoriaus UAB „Reprodukcijos spalvos“ ginčytino kreditorinio reikalavimo tvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“ bankroto byloje,

Nustatė

2Teisme gautas UAB „Adreka“ administratoriaus įgalioto asmens prašymas dėl UAB „Reprodukcijos spalvos“ kreditorinio reikalavimo ginčijimo. Administratorius nurodo, kad UAB „Reprodukcijos spalvos“ savo finansinį reikalavimą kildina iš PVM sąskaitų faktūrų: serija RSPG Nr. 0007638, 7625, 7581, 7529, 7436, 7421, 7313, 7296, 7279, 7261, 7245, 7241, 7231, 7230, 7193, 7181, 7170, 7169, kurios buvo išrašytos už pagamintą produkciją. Šių sąskaitų suma yra 53791,40 Lt. Taip pat kreditorius prašo 17217,40 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2009-12-20 iki 2010-05-20. Šiems delspinigiams pagrįsti pateikta 2010-05-20 „Delspinigių sąskaita RSPD Nr. 20100520001JDC“, bei 3227,48 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2010-05-20 iki 2010-06-20. Šiems delspinigiams pagrįsti patekta 2010-09-21 „Delspinigių sąskaita RSPD Nr. 20100921001ADREKA(JDC)“. Viso kreditorius prašo 20444,88 Lt delspinigių sumos. Taip pat kreditorius prašo 1453,26 Lt palūkanų sumos už laikotarpį nuo 2010-06-20 iki 2010-09-20, šioms palūkanoms pagrįsti kreditorius pateikia „Palūkanų sąskaitą RSPP Nr. 2010092100 ĮADREKA(JDC)“, bei 2011-04-12 „Palūkanų sąskaitą RSPP Nr. 2011041200 ĮADREKA(JDC)“ 2068,87 Lt palūkanų sumai. Viso kreditorius prašo 3522,13 Lt palūkanų. Administratorius nesutinka su kreditoriaus prašoma delspinigių ir palūkanų suma. Administratorius nesutinka su prašoma delspinigių suma, kadangi prašomi patvirtinti delspinigiai, 0,2 proc. už kiekvieną uždelstą dieną, kas sudaro 20444,88 Lt, yra aiškiai per dideli ir prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotai praktikai, kuria pripažįstama, kad 0,2 proc. delspinigiai (tai sudaro 73 proc. per metus) yra aiškiai per didelės netesybos. CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenumatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Taip pat administratorius prašo taikyti CK 1.125 str. 5 d. nustatytą šešerių mėnesių senaties terminą delspinigiams išieškoti. Kreditorius pateikdamas palūkanų sąskaitas nenurodo kokio dydžio ir nuo kokios sumos skaičiuoja palūkanas, todėl administratorius negali patikrinti ar šios sumos yra apskaičiuotos teisingai.

32012 m. vasario 6 d. teisme gautas kreditoriaus UAB „Reprodukcijos spalvos“ atsiliepimas, kuriame kreditorius nurodo, kad nesutinka su bankroto administratoriaus pozicija dėl šių priežasčių: UAB „Reprodukcijos spalvos“ nuolatos teikė paslaugas BUAB „Adreka“ ir BUAB „Adreka“ nuolatos naudojosi nemokamu prekiniu kreditu sumoje 60 000 Lt - 100 000 Lt už jį nemokėdama jokių palūkanų bei delspinigių iki bus vykdomi užsakymai atlikti darbus. Nuo 2009-12-18 BUAB „Adreka“ nustojo naudotis UAB „Reprodukcijos spalvos“ paslaugomis, liko 59 291,40 Lt skola bei neatsiimti užsakyti darbai. Telefonu ir raštu informavo BUAB „Adreka“ direktorių, kad įmonei nustojus naudotis UAB „Reprodukcijos spalvos“ paslaugomis pagal susitarimą už neapmokėtas paslaugas nuo paskutinio užsakymo įvykdymo datos bus skaičiuojami delspinigiai (6 mėn.), kaip yra numatyta užsakymuose ir PVM sąskaitose faktūrose, kurias BUAB „Adreka“ buvo priėmusi bei pasirašiusi ir tuo pačiu pripažindama kreditoriaus teisę skaičiuoti delspinigius. Kreditorius BUAB „Adreka“ už laikotarpį nuo 2009-12-20 iki 2010-06-20 pateikė delspinigių sąskaitas RSPD20100520001JDC ir RSPD201009210 01ADREKA(JDC). kurias BUAB „Adreka“ gavusi registruotu paštu priėmė, jokių pretenzijų nepareiškė ir šių sąskaitų negrąžino. Šias sąskaitas UAB „Reprodukcijos spalvos“ įtraukė į savo apskaitą, todėl mano, kad atsakovo atstovas bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo Giedrius Adomavičius atsisakydamas šias sąskaitas pripažinti pažeidžia kreditoriaus interesus. Delspinigių dydis buvo aptartas su BUAB „Adreka“ ir jų patvirtintas. Atsakovo atstovo teiginys, kad kreditorius nori praturtėti yra nepagrįstas, kadangi kreditorius ir dabar bankams už kreditus, juos pavėlavus apmokėti, moka tokio pat dydžio delspinigius.

4Kreditoriaus atstovas prašė patvirtinti jo kreditorinį reikalavimą 20 444,88 Lt delspinigių ir 3 522,13 Lt palūkanų dalyje.

5Kreditoriaus UAB „Reprodukcijos spalvos“ finansinis reikalavimas tvirtintinas.

6Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartimi UAB „Adreka“ iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjo (b. l. 34-36, 37-39). 2011 m. lapkričio 30 d. nutartimi patvirtinti kreditoriniai reikalavimai, tarp jų UAB „Reprodukcijos spalvos“ (b. l. 38-71), klausimas dėl ginčytino UAB „Adreka“ finansinio reikalavimo 2011 m. gruodžio 13 d. nutartimi išskirtas į atskirą bylą (b. l. 72-73).

7Iš bylos medžiagos nustatyta, kad UAB „Reprodukcijos spalvos“ pareiškė 75 689,54 Lt finansinį reikalavimą UAB „Adreka“ bankroto byloje, kurį sudaro 53 791,40 Lt skola, 20 444,88 Lt delspinigių, skaičiuojamų už 6 mėnesius ir 3 522,13 Lt palūkanų. Kreditorinis reikalavimas pagrįstas PVM sąskaitomis faktūromis serija RSPG Nr. 0007638, 7625, 7581, 7529, 7436, 7421, 7313, 7296, 7279, 7261, 7245, 7241, 7231, 7230, 7193, 7181, 7170, 7169 (b. l. 9, 12-60), delspinigių sąskaitomis Nr. RSPD20100520001JDC ir Nr. RSPD201009210 01ADREKA(JDC) (b. l. 62-63). UAB „Reprodukcijos spalvos“ sąskaitose nurodyta, kad neapmokėjus joje nurodytos sumos sutartu terminu (per vieną mėnesį), už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuojami 0,2 proc. dydžio delspinigiai. Kreditorius UAB „Resprodukcijos spalvos“ tinkamai vykdė savo pareigas – tiekė produkciją UAB „Adreka“, duomenų apie tai, kad pareigas vykdė netinkamai, nėra, todėl UAB „Adreka“, pateikusi užsakymus ir gavusi prekes bei neapmokėjusi pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras, kurios yra kartu ir priėmimo perdavimo aktas, privalo padengti susidariusią skolą, palūkanas bei sutartus delspinigius.

8Administratoriaus prašymas mažinti kreditoriaus reikalaujamus delspinigius atmestinas, kadangi administratorius nenurodė, kokie jo nuomone delspinigiai laikytini pagrįstais, be to pažymėtina, kad teismų praktikoje nėra suformuluotos taisyklės, kokia būtent delspinigių norma laikytina protinga ir pagrįsta, kadangi kiekvienu konkrečiu atveju tai turi būti vertinama pagal kiekvienos bylos faktines aplinkybes. Nors administratorius nurodo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, kuriose nustatyta, kad komercinėje praktikoje vis dar įprastas 0,2 proc. už kiekvieną pradelstą dieną delspinigių dydis yra per didelės netesybos, visais atvejais netesybos mažinamos tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-394/2005, Nr. 3K-3-173/2006). Teismas atsižvelgia į kreditoriaus nurodytus argumentus, kad BUAB „Adreka“ nuolatos naudojosi kreditoriaus UAB „Reprodukcijos spalvos“ nemokamu prekiniu kreditu sumoje 60 000 Lt - 100 000 Lt už jį nemokėdama jokių palūkanų bei delspinigių iki bus vykdomi užsakymai atlikti darbus, skola susidarė neapmokant PVM sąskaitų-faktūrų daugiau nei už vienerius metus 53 791,40 Lt sumai, kuri laikytina pakankamai didele, ir kurios nesumokėjimas galėjo turėti įtakos kreditoriaus veiklai, teismo vertinimu šalių sutartas netesybų dydis ginčo atveju yra pagrįstas.

9Kadangi pagal UAB „Reprodukcijos spalvos“ išrašytas PVM sąskaitas-faktūras UAB „Adreka“ neapmokėta suma sudaro 53 791,40 Lt, ir šioje dalyje kreditorinis reikalavimas jau yra patvirtintas 2011 m. lapkričio 30 d. nutartimi, 20 444,88 Lt delspinigių ir 3 522,13 Lt palūkanų pareikštas UAB „Reprodukcijos spalvos“ kreditorinis reikalavimas laikytinas pagrįstu ir tvirtintinas (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis).

10Teismas, vadovaudamasis CPK 291-292, 335 straipsniais, ĮBP 26 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

11Patvirtinti kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Reprodukcijos spalvos“ 23 967,01 Lt finansinį reikalavimą bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“ bankroto byloje.

12Ši nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai