Byla 2VP-15448-1065/2018
Dėl vykdomojo rašto išdavimo civilinėje byloje Nr. e2-11492-287/2018

1Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų teisėja Kristina Jurevičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo S. T. prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo civilinėje byloje Nr. e2-11492-287/2018.

3Teismas

Nustatė

4S. T. kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmus, prašydama išduoti vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-11492-287/2018 dėl išlaikymo vaikui priteisimo, skolos už vaiko išlaikymą priteisimo, vaiko gyvenamosios vietos bei bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo. Pareiškėja nurodė, kad vykdomasis raštas reikalingas, nes atsakovas C. E. nevykdo teismo nutartimi patvirtintos taikos sutarties dėl išlaikymo vaikui skyrimo.

5Teismas

konstatuoja:

6Prašymas tenkintinas.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje. Kilęs teisminis ginčas, t. y. kai teisme dėl ginčo iškelta civilinė byla, proceso šalių taikos sutartimi gali būti išsprendžiamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu teismas tokią sutartį patvirtina pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio nuostatas ir bylą nutraukia (CPK 293 straipsnio 5 punktas). CK 6.985 straipsnyje nurodyta, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir tokia taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas.

8Bylos duomenimis teismas nustatė, kad 2018 m. rugsėjo 11 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartimi buvo patvirtinta taikos sutartis, sudaryta tarp S. T. ir C. E., kurioje šalys susitarė, kad C. E., asmens kodas ( - ) teiks nepilnamečio sūnaus E. E., asmens kodas ( - ) išlaikymui po 180 eurų kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2018-08-01 iki jo pilnametystės (iki 2036-02-03), priteistas lėšas pervedant į S. T. asmeninę sąskaitą iki kiekvieno mėnesio, už kurį mokamas išlaikymas, 20 dienos. S. T. lėšas, skirtas sūnaus išlaikymui, naudos uzufrukto teise. Taip pat šalys sutarė, kad skola už sūnaus išlaikymą yra 1080 (vienas tūkstantis aštuoniasdešimt) Eur, kurią jis (atsakovas C. E. – teismo pastaba) įsipareigoja padengti iki 2019 m. gruodžio 31 d.

9Įstatymas numato, kad teismas, ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti. Spręsdamas vykdomojo rašto išdavimo klausimą, teismas gali pakeisti šalių taikos sutartyje numatytų sąlygų vykdymo tvarką nekeisdamas šalių susitarimo esmės (( - ) straipsnio 3 dalis).

10S. T. pateikė prašymą išduoti vykdomąjį raštą, nes C. E. nevykdo pasirašytos taikos sutarties, joje nustatytomis sąlygomis, dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui teikimo ir skolos sumokėjimo. Teismas konstatuoja, kad tarp šalių sudaryta taikos sutartis nėra vykdoma, C. E. neteikia taikos sutartyje numatyto išlaikymo nepilnamečiui vaikui ir nemoka susidariusios skolos, todėl prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo tenkintinas (( - ) straipsnio 3 dalis).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, 646 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

12S. T. prašymą tenkinti.

13Išduoti vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-11492-287/2018 dėl C. E., asmens kodas ( - ) įsipareigojimo mokėti taikos sutartyje numatytą išlaikymą nepilnamečiui vaikui, - sūnui E. E., asmens kodas ( - ) ir išlaikymo įsiskolinimo.

14Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmus.

Ryšiai