Byla e2-11492-287/2018
Dėl nepilnamečiui vaikui išlaikymo priteisimo, skolos už vaiko išlaikymą priteisimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo

1Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų teisėja Rima Razumienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės S. T. ieškinį atsakovui C. E., dalyvaujant institucijai, duodančiai išvadą, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui Pakruojo rajono savivaldybėje dėl nepilnamečiui vaikui išlaikymo priteisimo, skolos už vaiko išlaikymą priteisimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė S. T. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama, nustatyti nepilnamečio sūnaus E. E., gimusio ( - ), gyvenamąją vietą su ja, priteisti iš atsakovo C. E. nepilnamečio sūnaus E. E. išlaikymui po 180 eurų kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki sūnaus pilnametystės, priteistas lėšas pervedant į jos asmeninę sąskaitą iki kiekvieno mėnesio, už kurį mokamas išlaikymas, 20 dienos, paskirti ją priteistų lėšų valdytoja uzufrukto teise ir šią sprendimo dalį vykdyti skubiai, priteisti iš atsakovo C. E. skolą už nepilnamečio sūnaus E. E. išlaikymą už 6 mėnesius, t. y. nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. 1080 eurų, skaičiuojant vaiko išlaikymui periodinėmis išmokomis po 180 eurų kas mėnesį, nustatyti atsakovo C. E. bendravimo su sūnumi tvarką ir išreikalauti iš VSDFV pažymą apie atsakovo gaunamas pajamas.

5Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Pakruojo rajono savivaldybėje pateikė 2018 m. rugpjūčio 30 d. išvadą Nr. 6SD-1021 „Dėl nepilnamečiui vaikui išlaikymo priteisimo, skolos už vaiko išlaikymą priteisimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo civilinėje byloje Nr. e2-11492-287/2018 m.“, kurioje nurodė, kad lankėsi ieškovės S. T. gyvenamojoje vietoje, kur nustatė, kad vaikai aprūpinti visais reikalingais daiktais, informacijos apie netinkamą ieškovės vaikų priežiūrą skyrius nėra gavęs, tačiau yra gauta informacija apie netinkamą atsakovo elgesį S. T. atžvilgiu, mažamečio sūnaus E. E. akivaizdoje.

62018 m. rugsėjo 5 d. Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmuose gauta ieškovės S. T. ir atsakovo C. E. 2018 m. rugsėjo 3 d. taikos sutartis, kurią šalys prašo teismo patvirtinti rašytinio proceso tvarka, o civilinę bylą nutraukti.

7Teismas

konstatuoja:

8Prašymas tenkintinas.

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnis numato šalių procesines teises ir pareigas. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šalys gali užbaigti bylą taikos sutartimi. Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi. Rašytinis šalių taikos sutarties tekstas pridedamas prie bylos.

10Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja tarp jų kilusį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis.

11Nagrinėjamoje byloje šalys pateikė teismui taikos sutartį, prašydamos ją patvirtinti, nurodydamos, kad jų valia yra taikiai baigti kilusius civilinius ginčus ir kad joms žinomos tokios sutarties patvirtinimo pasekmės (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

12Taikos sutartimi šalys aptarė ir taikiai išsprendė visus byloje šalių iškeltus reikalavimus. Šalių sudarytos taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui, taip pat neprieštarauja šalių nepilnamečio sūnaus teisėms ir teisėtiems interesams, žalos nedaro šalims, joms žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės.

13Atsižvelgus į anksčiau nustatytas aplinkybes, tvirtintina ieškovės S. T. ir atsakovo C. E. 2018 m. rugsėjo 3 d. taikos sutartis su joje nurodytomis sąlygomis ir civilinė byla nutrauktina (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

14Šalims išaiškintina, jog patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnis).

15Kadangi šalys ginčą išsprendė taikiai, taikos sutartyje nenumatė bylinėjimosi išlaidų ir valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo išlaidų atlyginimo tvarkos, ieškovė S. T. 100 procentų yra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, atsakovo C. E. gaunamos pajamos yra minimalios, todėl atsižvelgus į šalių tinkamą procesinį elgesį (atsiliepimų į ieškinį pateikimo stadijoje šalys susitarė ginčą išspręsti taikiai ir šalių iniciatyva buvo sudaryta taikos sutartis, taip sumažinant proceso kaštus), iš atsakovo C. E. priteistina pusė bylinėjimosi išlaidų valstybei, susijusių su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimu šioje byloje, tai yra 94,25 eurų (CPK 94, 96, 99 straipsniai), o kitos bylinėjimosi išlaidos valstybei iš atsakovo nepriteistinos.

16Teismas vadovaudamasi CPK 42 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 290–291 straipsniais, 294 straipsniu, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

17I. Prašymą tenkinti.

18II. Patvirtinti civilinėje byloje pagal ieškovės S. T. ieškinį atsakovui C. E., dalyvaujant institucijai, duodančiai išvadą, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui Pakruojo rajono savivaldybėje dėl nepilnamečiui vaikui išlaikymo priteisimo, skolos už vaiko išlaikymą priteisimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo, šalių sudarytą taikos sutartį:

19„1. Kadangi šalys nutarė baigti bylą taikiai, ieškovė S. T. atsisako savo ieškinio atsakovui C. E. dėl nepilnamečiui vaikui išlaikymo priteisimo, skolos už vaiko išlaikymą priteisimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo.

202. Šalys sutarė, kad nepilnamečio sūnaus E. E., gimusio ( - ), asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta yra jo motinos S. T. gyvenamoji vieta.

213. Dėl bendravimo su sūnumi E. tvarkos nustatymo šalys sutarė, kad:

22- S. T. netrukdys atsakovui C. E. bendrauti su sūnumi bei dalyvauti jo auklėjime;

23- ieškovė S. T. netrukdys atsakovui C. E. bendrauti su sūnumi jos gyvenamojoje vietoje kiekvieną antradienį, ketvirtadienį ir sekmadienį nuo 15 val. iki 19 val., iš anksto suderinus atvykimo į pasimatymą su sūnumi laiką;

24- ieškovė S. T. įsipareigoja iš anksto raštu (tinka ir elektroninės susisiekimo priemonės), pranešti atsakovui C. E. apie sūnaus gyvenamosios vietos, ikimokyklinės įstaigos, vėliau mokyklos lankymo vietas, jų pakeitimus, apie ligas bei gydymąsi gydymosi įstaigose.

254. Šalys sutarė, kad C. E., teiks nepilnamečio sūnaus E. E., gimusio ( - ), asmens kodas ( - ) išlaikymui po 180 eurų kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2018-08-01 iki jo pilnametystės (iki ( - )), priteistas lėšas pervedant į S. T. asmeninę sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke „LUMINOR“, AB, iki kiekvieno mėnesio, už kurį mokamas išlaikymas, 20 dienos. S. T. lėšas, skirtas sūnaus išlaikymui, naudos uzufrukto teise.

265. Šalys sutarė, kad skola už sūnaus išlaikymą yra 1080 (vienas tūkstantis aštuoniasdešimt) Eur, kurią jis (atsakovas C. E. – teismo pastaba) įsipareigoja padengti iki 2019 metų gruodžio mėnesio 31 dienos.

276. Šalys konstatuoja, kad joms yra žinomos šios sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 5 p. ir 294 str. 2 d., t.y. joms žinoma, kad teismui patvirtinus šią sutartį ir bylą nutraukus, dėl to paties ginčo nebegalės pakartotinai kreiptis į teismą ir kad teismo patvirtinta ši sutartis įgyja privalomąją galią bei gali būti vykdoma priverstinai.

287. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir teismo patvirtinimo datos ir galios tol, kol bus įvykdytos visos jos sąlygos.

298. Įvykdžius visus sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų viena kitai nebeturės.

309. Sutartis surašyta 3 (trimis) egzemplioriais, iš kurių vieną gauna ieškovė S. T., antrą - atsakovas C. E., ir trečias - pateikiamas teismui į civilinę bylą.

3110. Taikos sutartį prašome patvirtinti rašytinio proceso tvarka.“

32III. Civilinę bylą Nr. e2-11492-287/2018m. nutraukti.

33IV. Išaiškinti šalims, kad nevykdant taikos sutarties sąlygų, jos bus įvykdytos priverstinai įstatymo nustatyta tvarka, pateikus antstoliui.

34V. Priteisti iš atsakovo C. E., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), į valstybės pajamas 94,25 eurų (devyniasdešimt keturis eurus 25 ct) valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo išlaidų, sumokant jas į pasirinktą valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM), įmokos kodas 5630.

35Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų teisėja Rima Razumienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės S. T.... 3. Teismas... 4. Ieškovė S. T. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama, nustatyti... 5. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės... 6. 2018 m. rugsėjo 5 d. Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmuose gauta... 7. Teismas... 8. Prašymas tenkintinas.... 9. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnis... 10. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai... 11. Nagrinėjamoje byloje šalys pateikė teismui taikos sutartį, prašydamos ją... 12. Taikos sutartimi šalys aptarė ir taikiai išsprendė visus byloje šalių... 13. Atsižvelgus į anksčiau nustatytas aplinkybes, tvirtintina ieškovės S. T.... 14. Šalims išaiškintina, jog patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo... 15. Kadangi šalys ginčą išsprendė taikiai, taikos sutartyje nenumatė... 16. Teismas vadovaudamasi CPK 42 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 140 straipsnio 3... 17. I. Prašymą tenkinti.... 18. II. Patvirtinti civilinėje byloje pagal ieškovės S. T. ieškinį atsakovui... 19. „1. Kadangi šalys nutarė baigti bylą taikiai, ieškovė S. T. atsisako... 20. 2. Šalys sutarė, kad nepilnamečio sūnaus E. E., gimusio ( - ), asmens kodas... 21. 3. Dėl bendravimo su sūnumi E. tvarkos nustatymo šalys sutarė, kad:... 22. - S. T. netrukdys atsakovui C. E. bendrauti su sūnumi bei dalyvauti jo... 23. - ieškovė S. T. netrukdys atsakovui C. E. bendrauti su sūnumi jos... 24. - ieškovė S. T. įsipareigoja iš anksto raštu (tinka ir elektroninės... 25. 4. Šalys sutarė, kad C. E., teiks nepilnamečio sūnaus E. E., gimusio ( - ),... 26. 5. Šalys sutarė, kad skola už sūnaus išlaikymą yra 1080 (vienas... 27. 6. Šalys konstatuoja, kad joms yra žinomos šios sutarties patvirtinimo ir... 28. 7. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir teismo patvirtinimo datos ir... 29. 8. Įvykdžius visus sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų... 30. 9. Sutartis surašyta 3 (trimis) egzemplioriais, iš kurių vieną gauna... 31. 10. Taikos sutartį prašome patvirtinti rašytinio proceso tvarka.“... 32. III. Civilinę bylą Nr. e2-11492-287/2018m. nutraukti.... 33. IV. Išaiškinti šalims, kad nevykdant taikos sutarties sąlygų, jos bus... 34. V. Priteisti iš atsakovo C. E., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), į... 35. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti...