Byla 2S-1404-123/2015
Dėl antstolio Kęstučio Košio veiksmų

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens UAB Medicinos banko atskirąjį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų R. G. ir G. G. skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui Kęstučiui Košiui, išieškotojai UAB Medicinos bankui, skolininkui V. G. dėl antstolio Kęstučio Košio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėjai pateikė skundą antstoliui dėl jo veiksmų ir prašė panaikinti pastarojo patvarkymus, kuriuose buvo paskelbtos skolininko V. G. nekilnojamojo turto varžytynės. Pareiškėjai skunde nurodė, kad jie nori būti įtraukti į vykdomąjį procesą kaip parduodamojo turto paveldėtojai, kadangi šiuo metu jie kreipėsi į teismą dėl palikimo priėmimo termino atnaujinimo. Taip pat pareiškėjai pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolio Kęstučio Košio vykdomą išieškojimą iš V. G. turto.

3Šilutės rajono apylinkės teismas 2015 m. birželio 23 d. nutartimi pareiškėjų prašymą tenkino ir sustabdė išieškojimą iš V. G. turto vykdomosiose bylose Nr. 0118/11/00644/2, 0118/11/00643/2, 0118/14/00453/2, kol bus išspręstas pareiškėjų skundas dėl antstolio priimtų patvarkymų pagrįstumo. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjai yra galimi parduodamo turto paveldėtojai, tačiau jie nėra įtraukti į vykdomąją bylą. Dėl to, teismo vertinimu, siekiant išvengti aplinkybių, kurių atveju nebus galimas teismo sprendimo įvykdymas, pareiškėjų prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pripažino pagrįstu.

4Suinteresuotas asmuo UAB Medicinos bankas su pirmosios instancijos teismo nutartimi nesutiko, prašė panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės: atmesti pareiškėjų prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog skolininkas V. G. yra miręs, o pareiškėjai būdami jo paveldėtojais siekia įstoti į vykdymo procesą. Pasak apeliantės, šių aplinkybių netinkamas nustatymas lėmė nepagrįstą procesinio sprendimo priėmimą. Kaip nurodo suinteresuotas asmuo, pareiškėjai Tauragės apylinkės teismui buvo pateikę prašymą atnaujinti terminą priimti palikimui, kuris atsirado 1997 m. mirus jų motinai, tačiau šie prašymai yra palikti nenagrinėti pačių pareiškėjų prašymu. Suinteresuoto asmens vertinimu, pareiškėjai nėra iš varžytynių parduodamo turto paveldėtojai, dėl to nėra pagrindo taikyti ir laikinųjų apsaugos priemonių. Apeliantės vertinimu, pareiškėjai turėjo pagrįsti dalyvavimą vykdymo procese ir teisę skųsti antstolio veiksmus, tačiau to nepadarė. Taip pat teismas, suinteresuoto asmens vertinimu, turėjo įvertinti prašymo, kuris yra prielaida taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstumą. Apeliantės vertinimu, teismas nevertino prašymo pagrįstumo ir neįvertino aplinkybės, kad pareiškėjai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjai analogiškas laikinąsias apsaugos priemones prašė taikyti ir bylose, kurios buvo pradėtos nagrinėti Tauragės rajono apylinkės teisme. Apeliantė nurodė, kad pareiškėjai siekia vilkinti išieškojimą, dėl to jiems turi būti skirta maksimalaus dydžio bauda.

5Atskirasis skundas tenkintinas.

6Laikinųjų apsaugos priemonių, kaip laikino ginčo objekto apsaugos mechanizmo bei galimo būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo, taikymo pagrindų reglamentavimui skirta CPK 144 str. 1 d., kurioje nurodoma, jog laikinosios apsaugos priemonės taikomos tais atvejais, kai jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Šio procesinės teisės instituto tikslas – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo išvengti įvairių priežasčių, dėl kurių gali būti nebeįmanoma arba sunku realiai įvykdyti priimtą teismo procesinį sprendimą. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors priežasčių asmeniui palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismas, spręsdamas klausimą, ar yra pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, turi išimtinai įvertinti ne tik aplinkybę, ar šaliai palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, bet ir prašymą, kurio pagrindu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Šiuo nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas visiškai netyrė ir nevertino prašymo turinio, kurio užtikrinimui buvo prašoma imtis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Prašymo turinio aplinkybių nevertinimą pagrindžia ta aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė netgi faktines bylos aplinkybes. Teismas nurodė, kad skolininkas V. G., iš kurio turto vykdomas išieškojimas, yra miręs, o pareiškėjai kaip jo įpėdiniai siekia būti įtraukti į procesą. Kaip matyti iš skundo dėl antstolio veiksmų ir prašymo, pateikto Tauragės rajono apylinkės teismui, pareiškėjai siekia atnaujinti terminą palikimui priimti, kuris atsirado 1997 m. mirus jų motinai, o ne skolininkui V. G.. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjai prašymo dėl termino atnaujinimo palikimui priimti pagrindu siekia būti įtraukti į vykdymo procesą ir prašo panaikinti antstolio patvarkymus dėl pardavimo iš varžytinių turto, kuris priklauso skolininkui. Esant šiai aplinkybei pirmosios instancijos teismas spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo preliminariai neįvertino, ar skundas dėl antstolio veiksmų pagrįstas. Pažymėtina, jog atitinkamos faktinės aplinkybės bei turimos materialiosios subjektinės teisės suponuoja atitinkamą teisių gynimo būdą. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai netgi nebūdami vykdymo proceso dalyviais pateikė skundą dėl antstolio veiksmų ir prašė panaikinti pastarojo priimtus patvarkymus. Šią aplinkybę turėjo įvertinti pirmosios instancijos teismas ir atsisakyti tenkinti pareiškėjų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Tik pripažinus juos turto įpėdiniais, iš kurio vykdomas išieškojimas, būtų pagrindas konstatuoti, kad pareiškėjai yra vykdymo proceso dalyviai, turintys teisę paduoti skundą dėl antstolio veiksmų ir prašyti taikyti atitinkamus teisių gynimo būdus. Vien tik prašymo ar kito procesinio dokumento pateikimas kitose bylose, siekiant įgyti nuosavybes teises į iš varžytynių parduodamą turtą, nekeičia jų procesinio statuso vykdomosiose bylose.

7Suinteresuotas asmuo atskirajame skunde prašė skirti pareiškėjams baudą už piktnaudžiavimą procesu. Pažymėtina, jog vien tik pateikimas skundo, kuris negali būti patenkintas, negali būti pagrindu skirti pareiškėjams baudą. Tokiu atveju būtų apribota asmenų teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos. Nagrinėjamu atveju vykdymo proceso operatyvumui sukliudė ne pareiškėjų prašymas, o neteisėta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuri naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės. Pareiškėjų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmestinas (CPK 337 straipsnio 2 punktas).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teismas

Nutarė

9Šilutės rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 23 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės pareiškėjų R. G. ir G. G. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai