Byla B2-1227-264/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „TORESTA“, trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Fasadena“

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos UAB „TORESTA“ direktoriaus T. B., bendraieškės UAN „Aderosa“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „TORESTA“, trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Fasadena“ ir

Nustatė

2UAB „TORESTA“ direktorius T. B. prašo iškelti bankroto bylą UAB „TORESTA“. Pareiškime nurodo, kad Pablogėjus įmonės finansinei situacijai tapo sudėtinga įgyti naujų ir išlaikyti senų tiekėjų pasitikėjimą, tapo nelengva įsigyti statybinių medžiagų naujų projektų vykdymui, draudimo bendrovės atsisakė drausti vykdomus objektus. Didžioji dalis kreditorių nesutiko su siūlymu atidėti mokėjimus neapibrėžtam laikui. Atsakovė negali atsiskaityti su savo kreditoriais, nes faktiškai yra nemoki. 2015 metų balanso duomenimis atsakovės turto balansinė vertė sudarė 252 690 Eur, o trumpalaikiai įsipareigojimai – 389 779 Eur. Atsakovės įsipareigojimai kreditoriams šiuo metu sudaro 402 982 Eur. Per vienerius metus įsipareigojimai kreditoriams padidėjo 27 262 Eur. Atsakovės turto iš kurio galėtų būti padengti įsipareigojimai savo kreditoriams vertė yra mažesnė arba šis turtas yra nelikvidus, t. y. jo negalia panaudoti skoloms padengti. Atsakovei priklausantis turtas – 4 žemės sklypai (bendra vertė 56 677,70 Eur), transporto priemonės (likutinė vertė po nusidėvėjimo 15 689,19 Eur), kitas materialus/nematerialus turtas (bendra vertė 1 961,52 Eur). Atsakovė per 2015 metus patyrė 230 035 Eur nuostolių. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes atsakovė negali atsiskaityti su savo kreditoriais, nes yra nemoki.

3Bendraieškė UAB „Aderosa“ pareiškime nurodo, kad yra UAB „TORESTA“ kreditorė, kurios bendra kreditorinio reikalavimo suma sudaro 561,49 Eur. Tarp atsakovės ir UAB „Donarta“ susiklostė sutartiniai teisiniai santykiai, kurių pagrindu kreditorius suteikė paslaugas, o atsakovė kaip pirkėja įsipareigojo jas nupirkti ir tinkamai bei laiku atsiskaityti. Atsakovė paslaugas gavo, tačiau liko skolingas 544,50 Eur. 2015-12-17 tarp UAB „Donarta“ ir UAB „Aderosa“ buvo pasirašyta reikalavimo perleidimo sutartis, kurios pagrindu UAB „Donarta“ perleido UAB „Aderosa“ turėtą reikalavimo teisę išieškoti 544,50 Eur skolą ir delspinigius, palūkanas, baudas bei kitus mokėjimus iš atsakovės, o UAB „Aderosa“ įgijo skolos reikalavimo teisę. Atsakovei buvo išsiųstas pranešimas dėl reikalavimo teisės perleidimo ir skolos grąžinimo.

4Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Fasadena“ pareiškime nurodo, kad 2015 m. lapkričio 23 d. Kauno apylinkės teismas priėmė preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-29211-199/2015 pagal UAB „Fasadena“ ieškinį UAB „TORESTA“. Teismas sprendimu UAB „TORESTA“ ieškinį tenkino, iš UAB „TORESTA“ priteisti 28 070,71 Eur skolos, 1 463,36 Eur delspinigių, 6 % dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą, t.y. 29.534,07 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015 m. lapkričio 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 330 Eur žyminio mokesčio ir 1 452,00 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismo priimtas sprendimas įsiteisėjo 2015 m. gruodžio 18d., pagal jį 2016 m. sausio 7 d. UAB „Fasadena“ buvo išduotas vykdomasis raštas. UAB „TORESTA“ nėra įvykdžiusi Kauno apylinkės teismo išduoto vykdomojo rašto.

5Atsakovei UAB „TORESTA“ keltina bankroto byla.

6Dėl įmonės nemokumo nustatymo.

7Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

8Iš balanso duomenų už 2014 metus matyti, kad įmonės viso turto vertė buvo 467 712,58 Eur, iš kurio ilgalaikis turtas – 43 681,07 Eur, trumpalaikis turtas – 424 031,51 Eur. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 335 424,87 Eur. Įmonės pelnas 2014 metais sudarė 8 496,58 Eur. 2015-12-23 dienai parengto balanso duomenimis įmonės viso turto sudarė 252 690 Eur iš kurio ilgalaikis turtas – 75 894 Eur, trumpalaikis turtas – 176 796 Eur. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 389 779 Eur. 2015-12-23 dienai parengtos pelno nuostolių ataskaitos duomenimis įmonė patyrė 230 035 Eur dydžio nuostolius. Pateiktas kreditorių sąrašas patvirtina, kad įsipareigojimų kreditoriams suma sudaro 377 184,30 Eur. VĮ Registrų centro duomenimis atsakovei nuosavybės teise priklauso 4 žemės sklypai, kurių bendra vidutinė rinkos vertė 56 570 Eur. Žemės sklypams taikytas areštas. VĮ Regitra duomenimis atsakovei priklauso 4 transporto priemonės, kurioms taikomi apribojimai (draudžiama išregistruoti arba pakeisti jos savininką). Kauno apskrities VMI duomenimis atsakovė uri 37 659,91 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams. Sodros duomenimis atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra 6 415,40 Eur iš kurios 0,00 Eur mokėjimo terminas yra atidėtas ir dar nesuėjęs. Sodros duomenimis įmonėje yra apdrausti 4 asmenys.

9Įvertinus atsakovės turimo turto dydį (252 690 Eur) bei įsipareigojimų santykį (377 184,30 Eur), darytina išvada, kad tokia UAB „TORESTA“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, dėl ko pripažintina, kad atsakovė yra nemoki, nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, kas sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

10Dėl administratoriaus kandidatūros.

11Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija, įsigaliojusia nuo 2015-01-01, t. y. administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į ĮBĮ 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratore atrinko UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, sąrašo eilės Nr. B-JA030, kuri pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti atsakovę. Teismas neturi duomenų, kad siūloma bankroto administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies nuostatoms, todėl iškėlus bankroto bylą, UAB „TORESTA“ bankroto administratore skirtina Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos parinkta šias paslaugas atlikti UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA030, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 23-519, korpusas C, tel. (8 5) 2630622, el. p. bap@bap.lt), atitinkantis LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies reikalavimus administratoriaus kandidatūrai.

12Iškėlus UAB „TORESTA“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, 11 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

14Iškelti UAB „TORESTA“ (juridinio asmens kodas 301820029, buveinės adresas: Neries g.26 B-9, Domeikavos k., Kauno r. sav.) bankroto bylą.

15Paskirti UAB „TORESTA“ bankroto administratore UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA030, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 23-519, korpusas C, tel. (8 5) 2630622, el. p. bap@bap.lt).

16Uždėti UAB „TORESTA“ (juridinio asmens kodas 301820029) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

18Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

19Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų registro tvarkytojui, juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo valdybos tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstoliams, ieškovei, atsakovei ir administratoriui.

20Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

21Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė rašytinio proceso tvarka... 2. UAB „TORESTA“ direktorius T. B. prašo iškelti... 3. Bendraieškė UAB „Aderosa“ pareiškime nurodo, kad yra UAB „TORESTA“... 4. Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB... 5. Atsakovei UAB „TORESTA“ keltina bankroto byla.... 6. Dėl įmonės nemokumo nustatymo.... 7. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama,... 8. Iš balanso duomenų už 2014 metus matyti, kad įmonės viso turto vertė buvo... 9. Įvertinus atsakovės turimo turto dydį (252 690 Eur) bei įsipareigojimų... 10. Dėl administratoriaus kandidatūros.... 11. Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija,... 12. Iškėlus UAB „TORESTA“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 13. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 14. Iškelti UAB „TORESTA“ (juridinio asmens kodas 301820029, buveinės... 15. Paskirti UAB „TORESTA“ bankroto administratore UAB „Bankroto... 16. Uždėti UAB „TORESTA“ (juridinio asmens kodas 301820029) nekilnojamajam ir... 17. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 18. Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto... 19. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų... 20. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 21. Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...