Byla e2A-1735-638/2019

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dianos Labokaitės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), E. T., Mindaugo Šimonio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „ Būsto valda“ ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Projektera“ apeliacinius skundus dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. birželio 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės akcinės bendrovės „Šiaulių bankas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Būsto valda“, tretieji asmenys bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Toresta“, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Santechninė įranga“, uždaroji akcinė bendrovė „Projektera“, akcinė draudimo bendrovė „Gjensidige“ dėl žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

1.

6Ieškovė AB Šiaulių bankas, patikslinusi ieškinio reikalavimus, prašė priteisti iš atsakovės UAB „Būsto valda“ 28 435 Eur žalos atlyginimą, 6 proc. metines palūkanas nuo skolos sumos (28 435 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovė ieškinyje nurodė ir paaiškino, kad ieškovė ir atsakovė 2015 m. kovo 4 d. sudarė daugiabučio namo kreditavimo sutartį Nr. EIBA-2015-4431-09 su visais vėlesniais pakeitimais, kuria ieškovė suteikė atsakovei naudos gavėjų (fizinių arba juridinių asmenų, kuriems nuosavybės teise priklauso butai) naudai 512 294,37 Eur kreditą, skirtą daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu( - ), atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui finansuoti, o atsakovė įsipareigojo gautą kreditą naudoti pagal paskirtį, jį grąžinti, mokėti palūkanas bei vykdyti kitas sutartyje nustatytas prievoles. Pagal kreditavimo sutarties sąlygas atsakovės pareiga grąžinti ieškovei kreditą, mokėti palūkanas ir/ar delspinigius (jei tokie priskaičiuoti) galioja tiek, kiek yra surinkta kredito įmokų, palūkanų ir/ar delspinigių (jei tokie priskaičiuoti) iš naudos gavėjų. Kreditas finansuojamas iš E. S. struktūrinių fondų, t. y. kreditui nėra naudojamos ieškovės lėšos. Kreditas teikiamas pagal JESSICA programą kontroliuojančio fondo lėšomis (kreditavimo sutarties 2.6. p.). Daugiabučio namo modernizavimo ir projektavimo darbams atlikti atsakovė pasirinko rangovus UAB „Toresta“, UAB „Santechninė įranga“ ir UAB „Projektera“, veikiančius 2014 m. gegužės 5 d. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu, kuriuos atstovavo UAB „Toresta“ kaip atsakingasis partneris. Pagal kreditavimo sutarties 3.2. punkto sąlygas šalys susitarė, kad kreditas bus išmokamas vienu arba keliais mokėjimais pervedant kreditą iš kredito sąskaitos tiesiogiai į sutartyje nurodyto rangovo sąskaitą litais ir (ar) eurais (priklausomai nuo atsakovės prašymo) iki kredito panaudojimo termino pabaigos. Kad ieškovė turėtų pagrindą išmokėti kreditą ar jo dalį, viena iš kredito išmokėjimo sąlygų buvo numatyta 3.1.5. punkte, kuriame nuodyta kredito paskirtį pagrindžiančių dokumentų pateikimas: rangovo išrašytos sąskaitos už atliktus darbus, sutartys, mokėjimo pavedimai ir/ar kiti (jei yra prašoma) ieškovės nurodyti dokumentai, kurie turi būti patvirtinti VĮ Būsto energijos taupymo agentūros ar kitos atitinkamas funkcijas atliekančios institucijos. Atsakovė 2015 m. liepos 21 d. pateikė ieškovei sutarties kredito išmokėjimo sąlygose reikalaujamus dokumentus: rangovo UAB „Toresta“ išrašytą 2015 m. birželio 30 d. PVM sąskaitą faktūrą TORE Nr. 2991 3 630 Eur sumai, 2015 m. birželio 30 d. PVM sąskaitą faktūrą TORE Nr. 2985 24 805 Eur sumai ir juos lydinčius dokumentus. Mokėjimo nurodymą atlikti pavedimą pagal minėtas sąskaitas 28 435 Eur sumai iš UAB „Būsto valda“ kredito sąskaitos ( - ) į UAB „Toresta“ sąskaitą atsakovė pateikė naudodamasi SB linija (banko paslaugų teikiamų internetu sistema). Ieškovė, patikrinusi atsakovės pateiktus dokumentus nustatė, kad yra pagrindas vykdyti kredito lėšų išmokėjimą, todėl pagal ieškovės suformuotą mokėjimo nurodymą atliko mokėjimo pavedimą 28 435 Eur sumai į rangovės UAB „Toresta“ sąskaitą banke. Atsakovė 2015 m. rugpjūčio 6 d. dar kartą pateikė ieškovei aukščiau minėtas tas pačias rangovės UAB „Toresta“ išrašytas PVM sąskaitas faktūras (jų originalus): 2015 m. birželio 30 d. TORE Nr. 2991 ir 2015 m. birželio 30 d. TORE Nr. 2985 bei juos lydinčius dokumentus ir mokėjimo prašymą išmokėti kredito lėšas iš UAB „Būsto valda“ kredito sąskaitos ( - ) į UAB „Toresta“ sąskaitą. Ieškovė, patikrinusi atsakovės pateiktus dokumentus nustatė, kad yra pagrindas vykdyti kredito lėšų išmokėjimą. Atsakovės direktorius G. J. Ž. ieškovės skyriuje atliko mokėjimo pavedimą UAB „Toresta“ 28 435 Eur sumai, kurį patvirtino savo parašu. Tokiu būdu atsakovė 2015 m. rugpjūčio 6 d. pateikusi ieškovei tikrovės neatitinkančius dokumentus, ne pagal paskirtį panaudojo kredito lėšas 28 435 Eur sumai, todėl trečiajam asmeniui UAB „Toresta“ antrą kartą buvo išmokėta 28 435 Eur suma pagal tas pačias sąskaitas už tuos pačius darbus. Pagal kreditavimo sutarties 10.2.2. punkto sąlygą kredito ar jo dalies panaudojimas ne pagal paskirtį laikomas esminiu sutarties pažeidimu. Atsakovė tik 2017 m. spalio 9 d. kreipėsi į ieškovę su informacija, kad vykdant kreditavimo sutartį ji ieškovei buvo pateikusi 2015 m. liepos 21 d. ir 2015 m. rugpjūčio 6 d. prašymus dėl 28 435 Eur kredito lėšų išmokėjimo pagal tas pačias PVM sąskaitos faktūras (2015 m. birželio 30 d. TORE Nr. 2991 ir 2015 m. birželio 30 d. TORE Nr. 2985), nors netrukus po lėšų pervedimo trečiajam asmeniui UAB „Toresta“ buvo iškelta bankroto byla (2016 m. sausio 28 d. Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. B2-1227-264/2016). Ieškovės turimais duomenimis, 2015 m. liepos 21 d. mokėjimo operacijas iš atsakovės pusės koordinavo administracijos renovacijos vadybininkas D. J., o mokėjimo nurodymą internetu pateikė tuometinis atsakovės direktorius G. J. Ž. Mokėjimo nurodymas 2018 m. rugpjūčio 6 d. buvo pateiktas ne internetu, o ieškovės skyriuje, jį pasirašė G. J. Ž, ir jo pagrindu buvo dar kartą išmokėta 28 435 Eur kredito dalis. Ieškovė, gavusi informaciją apie kredito lėšų panaudojimą ne pagal paskirtį, nedelsiant 2017 m. spalio 12 d. raštu Nr. S-17/11990/IC pareikalavo, kad atsakovė grąžintų ne pagal paskirtį panaudotą 28 435 Eur kredito dalį. Atsakovė atsisakė tenkinti ieškovės reikalavimą neigdama savo kaltę ir pasiūlė dėl minėtos sumos grąžinimo kreiptis į darbus atlikusią rangovę UAB „Toresta“. Kadangi atsakovė neužtikrino 28 435 Eur kredito lėšų panaudojimo pagal paskirtį ir nesutiko jų grąžinti, ieškovė pakarotinai 2017 m. spalio 19 d. raštu Nr. S-17/12311/K bei 2017 m. lapkričio 21 d. raštu Nr. S-l 7/13716/K kreipėsi į atsakovę dėl kredito dalies grąžinimo, tačiau atsakovė vis vien ieškovės reikalavimo nevykdė. Ieškovė 2018 m. vasario 23 d. kreipėsi į Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūrą su pareiškimu dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, siekiant nustatyti, ar UAB „Būsto valda“ ir UAB „Toresta“ atsakingų asmenų veiksmuose nėra nusikalstamos veikos, dėl kurių ieškovei buvo padaryta 28 435 Eur žala. Kauno apskrities VPK kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 2-asis skyrius 2018 m. kovo 9 d. nutarimu atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, motyvuodamas tuo, kad medžiagos tyrimo metu negauta duomenų, jog būtų padaryta veika, turinti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio, 206 straipsnio, 300 straipsnio numatytų požymių. Medžiagos tyrimo metu nustatyta, kad rangovė UAB „Toresta“ apie du kartus apmokėtas sąskaitas buvo informavusi atsakovę ir buvo priimtas sprendimas, kad pabaigus darbus bus aktuojamas galutinis renovacijos aktas ir buhalteriškai bus sutvarkyta ne pagal paskirtį antrą kartą pervesta kredito lėšų suma. Atsakovė apie du kartus išmokėtą tą pačią kredito dalį turėjo žinoti ir žinojo anksčiau, nes už atliktus darbus dar iki UAB „Toresta“ bankroto bylos iškėlimo (2016 m. sausio 28 d.) į UAB „Toresta“ sąskaitą buvo pervesta beveik visa kredito suma – 500 068,880 Eur, tačiau apie tai ieškovei nepranešė. Tokiais savo veiksmais atsakovė neatskleidė visos turimos informacijos ir pažeidė kreditavimo sutarties sąlygas dėl teisingos informacijos ieškovei pateikimo (sutarties 2.5. p.) ir dėl ieškovės informavimo apie svarbius įvykius, galinčius sutrukdyti tinkamai vykdyti sutartį (sutarties 8.2.6.). Kad atsakovė ne tik pažeidė kreditavimo sutarties esmines sąlygas, bet ir aplaidžiai vykdė savo įsipareigojimus naudos gavėjams, patvirtina tai, jog 2018 m. sausio 23 d. įvyko Daugiabučio namo, esančio( - ), savininkų bendrijos steigiamasis susirinkimas, kurio metu patvirtinta, kad patalpų savininkai pritaria bendrijos steigimui ir 2018 m. vasario 5 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota bendrija( - ). 2018 m. kovo 8 d. bendrija kreipėsi į ieškovę, prašydama leisti jai iš UAB „Būsto valda“ kaip administratorės perimti visas teises ir pareigas pagal kreditavimo sutartį. Ieškovė tenkino bendrijos prašymą ir su bendrija pasirašė kreditavimo sutarties pakeitimą Nr. 4, kuriuo bendrija perėmė visas atsakovės teises ir pareigas pagal kreditavimo sutartį. Dėl atsakovės netinkamo pareigų vykdymo pagal kreditavimo sutartį į ieškovę 2017 m. spalio 17 d. kreipėsi ir VĮ Būsto energijos taupymo agentūra, prašydama pateikti trūkstamus dokumentus, susijusius su daugiabučio namo modernizavimo projekto įgyvendinimu. Nors agentūrai dokumentus turėjo pateikti atsakovė, tačiau jų nepateikė, todėl agentūra buvo priversta keiptis į ieškovę dėl dokumentų pateikimo, nurodydama kreipimosi priežastį – su atsakove kontaktas nevyksta. Kadangi kredito lėšos yra tikslinės paskirties ir yra skirtos daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui finansuoti, todėl ne pagal paskirtį panaudota 28 435 Eur kredito suma negali būti paskirstyta naudos gavėjams (namo butų savininkams) ir ieškovė neturi teisinio pagrindo reikalauti naudos gavėjų, kad jie grąžintų ne pagal paskirtį panaudotą kredito dalį. Ieškovė 2017 m. gruodžio 14 d. raštu Nr. S-17/14895/K informavo atsakovę, kad panaudotai ne pagal paskirtį kredito sumai mažina daugiabučio gyvenamojo namo patalpų savininkams grąžintiną kredito sumą, t. y. vietoj išmokėtos 512 294,37 Eur kredito sumos, daugiabučio gyvenamojo namo patalpų savininkams tenkanti grąžintina kredito suma yra 470 619,96 Eur. Už ginčo kredito lėšų grąžinimą pagal kreditavimo sutartį yra atsakinga atsakovė. Atsakovei kyla sutartinė civilinė atsakomybė, nes egzistuoja visos sąlygos tokiai atsakomybei atsirasti, todėl atsakovė privalo atlyginti ieškovei žalą.

93.

10Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašė ieškovės ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė ir paaiškino, kad nei įstatymas, nei tarp ieškovės ir atsakovės 2015 m. kovo 4 d. sudaryta Daugiabučio namo kreditavimo sutartis Nr. EIBA-2015-4431-09 nenumato atsakovės atsakomybės be jos kaltės, todėl tam, kad šioje byloje atsakovei būtų galima taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, privalo būti nustatomos visos keturios civilinės atsakomybės taikymo sąlygos. Nėra pagrindo konstatuoti priežastinio ryšio tarp atsakovės veiksmų ir ieškovės nurodomos žalos bei atsakovės kaltės dėl ieškovės nurodomos žalos jai kilimo. Pati ieškovė nerūpestingai ir neapdariai vykdė jai priskirtas pareigas ir funkcijas, kas būtent ir sąlygojo ieškovės nurodomos 28 435 Eur žalos jai kilimą. Ieškovė, pagal kreditavimo sutartį atlikdama mokėjimus, turi pareigą tikrinti jai pateikiamus dokumentus (jų pagrįstumą ir teisingumą) bei kontroliuoti kredito išmokėjimą, įskaitant kontroliuoti, kad visi jai pateikiami apmokėti dokumentai (PVM sąskaitos faktūros ir kt.) bei atliekami mokėjimai nesidubliuotų, o pastebėjus bet kokį dokumentų netinkamumą – atsisakyti atlikti tokį mokėjimą. Ieškovės bendrosios mokėjimo paslaugų teikimo ir banko sąskaitos tvarkymo taisyklių 8.22. p. nustatyta, kad jeigu klientas pateikia bankui dokumentus, neatitinkančius teisės aktų ir/ar banko nustatytų reikalavimų, arba dėl pateikiamų dokumentų tikrumo ar teisingumo bankui kyla pagrįstų abejonių, bankas turi teisę nevykdyti kliento pateikiamų mokėjimo nurodymų ir/ar pareikalauti iš kliento pateikti papildomus dokumentus. Tiek kreditavimo sutarties nuostatos, tiek ieškovės taisyklės įgalina daryti pagrįstą išvadą, kad ieškovė prieš 2015 m. liepos 21 d. ir 2015 m. rugpjūčio 6 d. atlikdama mokėjimus trečiajam asmeniui, turėjo pareigą pirmiausia atidžiai patikrinti jai pateiktus dokumentus ir tik įsitikinusi šių dokumentų pagrįstumu bei tinkamumu atlikti mokėjimą trečiajam asmeniui. Šios ieškovės pareigos nepaneigia ir nuo jos neatleidžia nei viena kreditavimo sutarties nuostata. Ieškovė pati du kartus atliko mokėjimus trečiajam asmeniui pagal tas pačias PVM sąskaitas faktūras TORE Nr. 2991 ir TORE Nr. 2985. Ieškovė prieš 2015 m. rugpjūčio 6 d. atlikdama pavedimą trečiajam asmeniui pagal PVM sąskaitas faktūras TORE Nr. 2991 bei TORE Nr. 2985, nepatikrino atliktų pavedimų istorijos ir nepastebėjo, kad nurodytos sąskaitos faktūros jau yra vieną kartą apmokėtos 2015 m. liepos 21 d. Veikdama tokiu būdu, t. y. elgdamasi akivaizdžiai neapdariai ir nerūpestingai, nevykdydama savo pareigų ir funkcijų tinkamai, ieškovė pati sau sukėlė 28 435 Eur žalą. Nesant visų sutartinės civilinės atsakomybės taikymo sąlygų, t. y. šiuo atveju nesant pagrindo konstatuoti, kad konkrečiai atsakovės veiksmai nulėmė žalos ieškovei kilimą, bei nesant atsakovės kaltės dėl ieškovės nurodomos žalos kilimo, civilinės atsakomybės taikymas atsakovės atžvilgiu yra negalimas. Ieškovė, siekdama apginti savo teisę ir teisėtą interesą susigrąžinti byloje reikalaujamą 28 435 Eur sumą, turėtų ne kreiptis dėl žalos atlyginimo į atsakovę, bet naudotis nepagrįsto praturtėjimo institutu ir dėl pinigų grąžinimo šiuo pagrindu kreiptis į juos nepagrįstai įgijusį trečiąjį asmenį. Ieškovei jau pasinaudojus nepagrįsto praturtėjimo pagrindu, ieškovė neteko teisės inicijuoti naują teisminį procesą ir jame naudotis kitu teisių gynybos institutu. Ginčo teisinis santykis kvalifikuotinas kaip nepagrįstas praturtėjimas bei 28 435 Eur suma iš esmės yra priteista ieškovei Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi. Ieškovė neturi pagrindo tos pačios pinigų sumos papildomai dar reikalauti iš atsakovės.

114.

12Trečiasis asmuo BUAB „Toresta“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė atmesti ieškovės ieškinį, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Trečiasis asmuo atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovė kreipėsi į bankroto administratorių su prašymu įtraukti ją į bendrovės kreditorių sąrašą, tokiu būdu jau pasirinko savo pažeistų teisių gynimo būdą. V. D. namo kreditavimo sutarties Nr. EIBA-2015-4431-09 3 punktu, būtent ieškovė buvo atsakinga už kredito išmokėjimą, todėl ji, būdama apdairi ir rūpestinga, turėjo kontroliuoti kredito pavedimus, tikrinti, ar pateikti duomenys nesidubliuoja, ar jie atitinka tikrovę ir tik įsitikinus duomenų teisėtumu ir pagrįstumu atlikti mokėjimą/išduoti kreditą rangovei (BUAB „Toresta“). Ieškovė to nepadarė ir tik dėl savo neatsargumo ir nerūpestingumo atliko kredito mokėjimą BUAB „Toresta“. Ieškovė daugiau nei dvejus metus nesiėmė jokių priemonių kilusiai situacijai išsiaiškinti, per tą laiką UAB „Toresta“ bankrutavo ir buvo pripažinta likviduojama dėl bankroto. Tai patvirtina, kad pačios ieškovės neatidūs ir nerūpestingi veiksmai sąlygojo lėšų pervedimą du kartus pagal tas pačias PVM sąskaitas faktūras. Kreditas finansuojamas iš E. S. struktūrinių fondų, t. y. kreditui nėra naudojamos ieškovės lėšos. Lėšų, kurios per ieškovės neapdairumą buvo pervestos du kartus pagal ta pačią PVM sąskaitą faktūrą į BUAB „Toresta“ banko sąskaitą, savininkas yra ne ieškovė, o fondas, todėl ieškovės teiginiai apie neva jai padarytą žalą kelia abejonių. Ieškovė, nebūdama minėtų lėšų savininke, o tik tarpininke, kuri pagal kreditavimo sutartį yra atsakinga už kredito lėšų išmokėjimą, ir pervedusi fondo lėšas, nepagrįstai reikalauja priteisti 28 435 Eur žalos atlyginimą savo naudai. Ieškovė apie civilinės atsakomybės sąlygas kalba bendro pobūdžio teiginiais, tačiau neįrodo visų civilinei atsakomybei kilti būtinų sąlygų egzistavimo.

135.

14Trečiasis asmuo UAB „Projektera“ pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Trečiasis asmuo atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė ir paaiškino, kad UAB „Projektera“ savo projektavimo darbus buvo atlikusi, perdavusi ir gavusi apmokėjimą, o visus veiksmus santykyje su atsakove (įskaitant PVM sąskaitų faktūrų išrašymą ir priėmimo perdavimo aktų pasirašymą) pagal Jungtinės veiklos sutartį buvo įsipareigojęs atlikti atsakingasis partneris UAB „Toresta“. UAB „Projektera“ apie jokį pakartotinį tų pačių PVM sąskaitų faktūrų už tuos pačius darbus išrašymą ir pateikimą nebuvo žinoma. Sąskaitos faktūros ir priėmimo-perdavimo aktai, kurie ieškovei buvo pateikti dukart, išrašyti ne dėl projektavimo, o dėl statybos rangos darbų, t. y. dėl darbų, kurių UAB „Projektera“ nebuvo įsipareigojusi atlikti. UAB „Projektera“ vadovo parašo nei ant sąskaitų Nr. 2991 ir 2985, nei ant priėmimo-perdavimo aktų Nr. 5 ir 6 nebuvo. Ant šių dokumentų pasirašė tik atsakovė ir UAB „Toresta“. Apie pakartotinį tų pačių sąskaitų ir priėmimo perdavimo aktų tiems patiems statybos rangos (ne projektavimo) darbams išrašymą UAB „Projektera“ žinoma nebuvo. Nei atsakovė UAB „Būsto valda“, nei UAB „Toresta“, nepaisant jai priklausančios bendradarbiavimo pareigos, apie tai UAB „Projektera“ neinformavo. N. J. veiklos sutartyje numatyto įsipareigojimo informuoti apie finansinės būklės pablogėjimo ir gresiančio bankroto aplinkybes ir bendradarbiavimo pareigos, UAB „Toresta“ apie galimą bankrotą UAB „Projektera“ neinformavo. UAB „Projektera“ nei pagal pirmą, nei pagal antrą kartą išrašytas sąskaitas Nr. 2991 ir 2985 bei priėmimo-perdavimo aktus Nr. 5 ir 6 jokių pinigų sumų negavo. Šiais aktais buvo „užaktuoti“ būtent statybos rangos darbai, o ne projektavimo darbai. Pinigų sumą už projektavimo darbus UAB „Projektera“ gavo dar iki ginčo situacijos. Kreditavimo sutarties 2.5 punkte numatyta, kad ieškovė turi teisę tikrinti atsakovės pateikiamos informacijos tikslumą bei kredito panaudojimą pagal paskirtį. Jei po kreditavimo sutarties pasirašymo paaiškėja, kad yra atsiradusios aplinkybės, dėl kurių kreditas negali būti išmokėtas, ieškovė turi teisę kredito neišmokėti arba išmokėjimą nutraukti (kreditavimo sutarties 3.4 punktas). Ieškovės darbuotojai kaip savo srities profesionalai, gavę iš atsakovės mokėjimo nurodymus dėl antrą kartą teikiamų tų pačių sąskaitų Nr. 2991 ir 2985 apmokėjimo, šias sąskaitas bei priėmimo-perdavimo aktus Nr. 5 ir 6 privalėjo patikrinti ir nustatyti, ar šie dokumentai nėra teikiami pakartotinai. Akivaizdu, kad ieškovės darbuotojų neapdairumas (neatsargumas) yra priežastiniame ryšyje su ieškovės patirta žala (jeigu ji buvo patirta). Ieškovė neįrodė sutartinės civilinės atsakomybės sąlygų. Tarp atsakovės ir (ar) UAB „Toresta“ tyčinių ar neatsargių veiksmų, galimai nulėmusių ieškovei padarytą žalą, ir UAB „Projektera“ veiksmų nėra jokio priežastinio ryšio. UAB „Projektera“ tinkamai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus, kylančius iš jungtinės veiklos sutarties, rangos sutarties ir projektavimo sutarties. Šios sutarties šalimis yra ieškovė ir atsakovė, todėl civilinė atsakomybė dėl šios sutarties netinkamo vykdymo (jeigu tai būtų nustatyta) tenka atsakovei.

15II.

16Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

176.

18Kauno apylinkės teismas 2019 m. birželio 17 d. sprendimu ieškinį tenkino. Teismas priteisė iš atsakovės UAB „Būsto valda“ ieškovei AB „Šiaulių bankas“ 28 435 Eur nuostolius, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (28 435 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. rugpjūčio 13 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 625,77 Eur bylinėjimosi išlaidos.

197.

20Teismas nurodė, kad ieškovė savo reikalavimą dėl žalos atlyginimo grindė kreditavimo sutarties 10.2.2. punkto sąlygų pažeidimu, tai yra, kredito ar jo dalies panaudojimas ne pagal paskirtį. Kreditavimo sutartyje numatyta, jog tai esminis sutarties pažeidimas. Kreditavimo sutarties 3.2. punktu šalys susitarė, kad kreditas bus išmokamas vienu arba keliais mokėjimais pervedant kreditą iš kredito sąskaitos tiesiogiai į sutartyje nurodyto rangovo sąskaitą iki kredito panaudojimo termino pabaigos. Sutartyje numatyta (3.1.5. punkte), jog pagrindas ieškovei atlikti pinigų pervedimą, viena iš kredito išmokėjimo sąlygų yra kredito paskirtį pagrindžiančių dokumentų pateikimas: rangovo išrašytos sąskaitos už atliktus darbus, sutartys, mokėjimo pavedimai ir/ar kiti (jei yra prašoma) banko nurodyti dokumentai, kurie turi būti patvirtinti VĮ Būsto energijos taupymo agentūros ar kitos atitinkamas funkcijas atliekančios institucijos.

218.

22Teismas nurodė, kad atsakovės UAB „Būsto valda“ pasirašytoje sutartyje su rangovais yra numatytos atsakovės teisės (t.2, b. l. 24). Šios sutarties 3.5.1. punkte susitarta, jog atsakovė nesikišdama į rangovo veiklą, turi teisę tikrinti atliekamų darbų eigą, kiekį ir kokybę, pateiktų medžiagų naudojimą. Iš byloje pateiktų statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktų matyti, kad praktiškai nurodyti visur atliekami darbai tie patys, skiriasi tik atliktų darbų kiekiai ir savaime suprantama, atliktų darbų kaina. Teismas pažymėjo, kad būtent atsakovės pareiga priimti atliktus darbus patikrinus šių darbų kiekį, kokybę, eigą bei panaudotas medžiagas. Atsakovė realiai turėjo prižiūrėti darbų eigą, todėl turėjo pastebėti, kad šešiolikos dienų laikotarpyje pateikiami 2015 m. birželio 30 d. statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktai Nr. 5 ir Nr. 6. Teismo nuomone, tikėtina, kad atsakovė realiai šiais atvejais netikrino nei darbų eigos, nei jų atlikimo. Teismas sprendė, kad atsakovė, pateikdama tikrovės neatitinkančius dokumentus, ne pagal paskirtį panaudojo kredito lėšas 28 435 Eur sumai pagal tas pačias sąskaitas bei už tuos pačius darbus, t.y. pažeidė kreditavimo sutarties 10.2.2. punkto sąlygą, kuri yra numatyta kaip esminė sutarties sąlyga.

239.

24Teismas, pasisakydamas dėl žalos, nurodė, kad byloje pateiktas išrašas iš 2013 m. liepos 25 d. „CONTINGENT LOAN“ sutarties, sudarytos tarp E. I. banko ir AB „Šiaulių bankas“ dėl sąlyginės paskolos Lietuvos būsto sektoriaus modernizavimo projektui, didinančiam energijos vartojimo efektyvumą (t.2, b. l. 59–85). Šia sutartimi numatyta, kad ieškovė yra finansinis tarpininkas, kuris atsako už paskolos lėšas (t.2, b. l. 79). Šioje sutartyje taip pat numatyta, kad ieškovė pažeidimo atveju turi dėti visas pastangas siekiant ištirti pažeidimą ir susigrąžinti su pažeidimu susijusios paskolos modernizavimui sumas (t.2, b. l. 79, sutarties (vi) dalis). Sutartimi numatyta, kad ieškovė yra atsakinga ir už paskolos grąžinimą. Teismas sprendė, kad ieškovė turi reikalavimo teisę į žalos atlyginimą. Teismas pažymėjo, kad kreditavimo sutarties 2.4. punkte atsakovė įsipareigojo užtikrinti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbų priežiūrą, kredito panaudojimą pagal kredito paskirtį bei vykdyti kitas sutartyje ir teisės aktuose, reglamentuojančiuose daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą) nustatytas prievoles. Šios sutarties 2.5. punktu atsakovė prisiėmė asmeninę atsakomybę už visų sutartyje nustatytų atsakovės įsipareigojimų tinkamą įvykdymą, teisingos informacijos pateikimą ieškovei. Teismas nurodė, kad sutartyje taip pat numatyta, jog ieškovei pagal sutartį suteiktos teisės nesumažina atsakovės pareigų bei neapriboja jos atsakomybės už šių pareigų netinkamą vykdymą. Kredito lėšų dalis buvo išmokėta iš atsakovės kreditinės sąskaitos tiesiogiai į sutartyje nurodyto trečiojo asmens UAB „Toresta“ sąskaitą, o ne į atsakovės sąskaitą. Teismo vertinimu, civilinė teisinė atsakomybė už ne pagal paskirtį panaudotą kredito dalį kyla atsakovei, nes ieškovę ir atsakovę siejo prievoliniai teisiniai santykiai pagal kreditavimo sutartį. Teismas pažymėjo, kad atsakovė pagal šią sutartį įsipareigojo užtikrinti darbų priežiūrą, kredito panaudojimą pagal paskirtį. Pagal kredito sutartį ieškovė neturi jokių prievolių trečiajam asmeniui UAB „Toresta“. Pagal kreditavimo sutarties 12.2. punkto sąlygą atsakovė neatsako ieškovei už kredito grąžinimą ir neprivalo jo grąžinti, jei kredito negrąžinimas nėra sąlygotas atsakovės veiksmų, nesąžiningumo ar didelio neatsargumo. Teismas sprendė, jog dėl atsakovės neteisėtų veiksmų buvo išmokėta du kartus ta pati suma, o pagal kredito sutartį atsakovė prisiėmė atsakomybę už visų kreditavimo sutartyje nustatytų atsakovės įsipareigojimų tinkamą įvykdymą ir teisingos informacijos pateikimą ieškovei, tai atsakovė atsako už ginčo kredito sumos grąžinimą.

2510.

26Teismas nurodė, kad kreditavimo sutartimi atsakovė prisiėmė atsakomybę už visų šioje sutartyje nustatytų įsipareigojimų tinkamą įvykdymą bei teisingos informacijos pateikimą ieškovei (kreditavimo sutarties 2.5. p.). Atsakovė, pateikdama du kartus apmokėti tas pačias rangovo sąskaitas ir suformuotus mokėjimo nurodymus pervesti į rangovo sąskaitą du kartus tą pačią kredito lėšų sumą pažeidė esminę kredito sutarties sąlygą, tai yra, įsipareigojimą užtikrinti kredito panaudojimą pagal paskirtį ir vykdyti kitas sutartyje ir teisės aktuose, reglamentuojančiuose daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą), nustatytas prievoles. Teismas sprendė, kad tokie atsakovės veiksmai laikytini neteisėtais veiksmais (CK 6.246 straipsnis). Teismas nurodė, kad du kartus atsakovei pateikiant tuos pačius dokumentus, ieškovė du kartus pagal pateiktą informaciją pervedė pinigus. Todėl yra priežastinis ryšys tarp atsakovės veiksmų ir du kartus išmokėtų lėšų (CK 6.247 straipsnis). Dėl atsakovės neteisėtų veiksmų ieškovė patyrė 28 435 Eur žalą. Nustačius tik atsakovės neteisėtus veiksmus, nėra pagrindo mažinti žalos dydį ar atleisti atsakovę nuo civilinės atsakomybės. Todėl netaikytinos CK 6.248 straipsnio 4 dalies nuostatos. Teismas padarė išvadą, atsakovei kyla sutartinė civilinė atsakomybė, nes egzistuoja visos sąlygos tokiai atsakomybei atsirasti.

2711.

28Teismas, pasisakydamas dėl jungtinės veiklos sutarties, nurodė, kad atsakovę ir trečiuosius asmenis sieja 2014 m. gegužės 5 d. jungtinės veiklos sutartis (t.2, b. l. 35–38). Iš jungtinės veiklos sutarties, pasirašytos tarp atsakovės ir trečiųjų asmenų, teismas nustatė, jog šalys susitarė dėl solidarios atsakomybės dėl prievolių nevykdymo (sutarties 1.3. ir 4.1. punktai). Teismas sprendė, kad tarp atsakovės ir trečiųjų asmenų susiklostė sutartiniai santykiai, sutarties šalims kyla solidari atsakomybė, todėl atsakovė turi reikalavimo teisę į trečiuosius asmenis.

29III.

30Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai

3112.

32Atsakovė UAB „Būsto valda“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. birželio 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, ieškovės ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3312.1.

34Atsakovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padaryta išvada, kad yra konstatuotinos visos civilinės atsakomybės taikymo sąlygos. Atsakovės vertinimu, byloje nepagrįstai pripažinta esant atsakovės neteisėtiems veiksmams, priežastiniam ryšiui tarp ieškovei atsiradusios žalos (nuostolių) ir atsakovės veiksmų ir atsakovės kaltei. Dėl to civilinė atsakomybė atsakovei pritaikyta nepagrįstai ir neteisėtai.

3512.2.

36Teismas netinkamai aiškino ir taikė kreditavimo sutarties nuostatas. Atsakovė nesutinka su teismo išvada, kad atsakovė atliko neteisėtus veiksmus, t. y. pažeidė kreditavimo sutarties 10.2.2. punktą, kuriame nustatyta, kad esminiu kreditavimo sutarties pažeidimu yra laikoma situacija, kai kreditas ar jo dalis buvo panaudota ne pagal Kredito paskirtį.

3712.3.

38Atsakovė neginčija, kad du kartus pateikė ieškovei tas pačias PVM sąskaitas faktūras, tačiau atsakovė nesutinka, kad tų pačių PVM sąskaitų faktūrų ieškovei pateikimas du kartus gali būti laikomas Kreditavimo sutarties 10.2.2. p. ar kokių nors kitų Kreditavimo sutarties punktų pažeidimu. Ieškovei pateiktos PVM sąskaitos faktūros buvo išrašytos ir pateiktos ne už kokius nors kitus, bet būtent už rangovės BUAB „Toresta“ pastate atliktus pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus.

3912.4.

40Ieškovei turėjo būti pateiktos originalios PVM sąskaitos faktūros. Atsižvelgiant į tokį reikalavimą, t. y. kai ieškovei antrą kartą buvo pateiktos tos pačios PVM sąskaitos faktūros ne siekiant suklaidinti ieškovę, bet siekiant ieškovės dispozicijon pateikti originalius dokumentus (t. y. originalias PVM sąskaitas faktūras), kaip to reikalavo ieškovės aptarnavimo taisyklės. Ta aplinkybė, kad PVM sąskaitos faktūros ieškovei buvo pateiktos du kartus, turi racionalų paaiškinimą, ir tai buvo padaryta vykdant ieškovės vidinių taisyklių reikalavimus.

4112.5.

42Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, ignoravo atsakovės pateiktus duomenis, kad ieškovė turėjo pareigą prieš atlikdama pavedimus rangovei BUAB „Toresta“ patikrinti jai pateiktus dokumentus ir tik įsitikinus pateiktų dokumentų tinkamumu, atlikti pavedimą rangovei. Atsakovės vertinimu, teismas pažeidė CPK 185 straipsnyje įtvirtintą įrodymų vertinimo taisyklę.

4312.6.

44Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino esant priežastinį ryšį tarp atsakovės veiksmų ir ieškovei kilusios žalos, bei nepagrįstai nenustatė ir nepripažino, kad tai ieškovės veiksmai yra tiesioginiame priežastiniame ryšyje su jai kilusiais padariniais. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė pati sau sukėlė žalą. Šiuo atveju ne atsakovės veiksmai (tų pačių PVM sąskaitų faktūrų pateikimas), o būtent pačios ieškovės neapdairumas ir nerūpestingumas, vykdant jai priskirtas funkcijas ir pareigas, t. y. dokumentacijos nepatikrinimas prieš atliekant bankinį pavedimą į BUAB „Toresta“ banko sąskaitą, tiesiogiai sąlygojo žalos (nuostolių) ieškovei atsiradimą.

4512.7.

46Atsakovė nebuvo tinkamas atsakovas byloje, o atsakyti už 28 435 Eur dydžio žalą pagal ieškinio reikalavimus turėtų netinkamai savo pareigas atlikę ieškovės atsakingi asmenys ir/ar pinigus gavusi rangovė BUAB „Toresta“ remiantis Jungtinės veiklos sutarties nuostatomis.

4712.8.

48Ieškovės atsakingų asmenų nerūpestingumas, atliekant jiems priskirtas pareigas ir funkcijas, prisidėjo prie žalos ieškovei kilimo, todėl šiuo atveju yra pagrindas taikyti mišrios kaltės institutą ir atleisti atsakovę nuo civilinės atsakomybės, arba iš esmės sumažinti iš atsakovės ieškovės naudai priteistiną nuostolių sumą.

4913.

50Trečiasis asmuo UAB „Projektera“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. birželio 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, ieškovės ieškinį atmesti, pašalinti iš Kauno apylinkės teismo 2019 m. birželio 17 d. sprendimo motyvuojamosios dalies šiuos motyvus: „Dėl jungtinės veiklos sutarties. Atsakovę ir trečiuosius asmenis sieja 2014 m. gegužės 5 d. jungtinės veiklos sutartis (2 t., el. b. l. 35–38);„Iš jungtinės veiklos sutarties, pasirašytos tarp atsakovės ir trečiųjų asmenų, matyti, jog šalys susitarė dėl solidarinės atsakomybės dėl prievolių nevykdymo (sutarties 1.3 ir 4.1 punktai). Tarp atsakovės ir trečiųjų asmenų susiklostė sutartiniai santykiai, sutarties šalims kyla solidarinė atsakomybė, todėl atsakovė turi reikalavimo teisę į trečiuosius asmenis“, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

5113.1.

52Teismas klaidingai nustatė, kad atsakovė yra jungtinės veiklos sutarties šalis. Jungtinės veiklos sutarties šalimis, kaip nurodyta jos įžanginėje dalyje, yra BUAB „Toresta“, BUAB „Santechninė įranga“ ir UAB „Projektera“. Jungtinės veiklos sutartyje atsakovė neminima kaip šios sutarties šalis. Jungtinės veiklos sutartį pasirašė tik BUAB „Toresta“, BUAB „Santechninė įranga“ ir UAB „Projektera“. Atsakovė jungtinės veiklos sutarties nepasirašė.

5313.2.

54Sprendime padaryta klaidinga išvada, kad jungtinės veiklos partneriai kartu su atsakove yra solidariai atsakingi už ieškovei padarytą žalą. Atsakovės ir jungtinės veiklos partnerių jokie sutartiniai santykiai, atsiradę jungtinės veiklos sutarties pagrindu, nesieja.

5513.3.

56Aplinkybės, susijusios su jungtinės veiklos sutartimi, solidariąja atsakomybe ir atsakovės reikalavimo teise į jungtinės veiklos partnerius, nebuvo šios bylos nagrinėjimo dalykas. Šiomis aplinkybėmis nesirėmė nei ieškovė, grįsdama savo ieškinio reikalavimą, nei atsakovė, įrodinėdama atsiliepime išdėstytų atsikirtimų pagrįstumą. Ieškovė įrodinėjo, kad egzistuoja sutartinės civilinės atsakomybės sąlygos, o atsakovė neigė šių sąlygų egzistavimą. Aplinkybių dėl solidariosios atsakomybės ir atsakovės reikalavimo teisės nustatymas neturi įtakos ginčo santykių teisiniam kvalifikavimui ir išvados dėl ieškinio pagrįstumo ar nepagrįstumo padarymui. Teismas, išeidamas už bylos nagrinėjimo ribų, nustatė nagrinėjamas aplinkybes, nors šioje byloje tai nebuvo būtina.

5713.4.

58Atsakovė kartu su jungtinės veiklos partneriais, tarp jų ir su apeliante, tarpusavyje nėra solidarūs skolininkai (nėra bendraskoliai) nei pagal kreditavimo sutartį, nei pagal jungtinės veiklos sutartį. Todėl atsakovei atlyginus žalą, kuri atsirado iš netinkamo kreditavimo sutarties vykdymo, savo reikalavimo į jungtinės veiklos partnerius ji nukreipti neturi teisės. Teismo išvada dėl atsakovės reikalavimo teisės į jungtinės veiklos partnerius yra nepagrįsta, padaryta klaidingai aiškinant ir taikant teisės aktų ir sutarčių nuostatas, todėl naikintina apeliacine tvarka.

5913.5.

60Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. balandžio 23 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-238-915/2015 suformulavo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklę, kad tais atvejais, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvuojamoje dalyje padarytos išvados ir išdėstyti motyvai savarankiškai, t. y. nepriklausomai nuo teismo sprendimo rezoliucinės dalies konkrečioje byloje, daro poveikį byloje dalyvaujančių asmenų teisėms ar pareigoms, jų teisiniam statusui ir gali jiems sukurti teisinius padarinius ateityje, byloje dalyvaujančiam asmeniui turėtų būti suteikta galimybė skundu kvestionuoti šias motyvuojamosios dalies išvadas (motyvus). Taigi, ieškinio reikalavimas nebuvo grindžiamas tarp BUAB „Toresta“, BUAB „Santechninė įranga“ ir UAB Projektera“ sudaryta jungtinės veiklos sutartimi ir (ar) iš jos atsirandančiomis jungtinės veiklos partnerių teisėmis ir pareigomis, ir (ar) solidariąja partnerių atsakomybe.

6113.6.

62Teismas neįvertino, kad ieškovė kaip profesionalus finansų rinkoje veikiantis verslo subjektas, kuriam taikomi aukštesni atidumo, rūpestingumo, profesionalumo standartai, yra pats atsakingas dėl jam padarytos žalos. Banko darbuotojų neapdairumas (neatsargumas) yra priežastiniame ryšyje su banko patirta žala. Jeigu banko darbuotojai būtų savo pareigas vykdę atsakingai, ginčo situacija nebūtų kilusi ir bankas nebūtų praradęs ieškiniu reikalaujamos sumos.

6313.7.

64Sprendime neišdėstyti motyvai, kurių pagrindu teismas atmetė teisinius argumentus dėl pačios atsakovės veiksmų ar neveikimo, nulėmusių ar iš dalies nulėmusių jos patirtą žalą. Šių teisinių argumentų atmetimo priežasčių neišdėstymas vertinamas kaip CPK numatytos pareigos tinkamai motyvuoti teismo sprendimą neįvykdymas.

6514.

66Ieškovė AB Šiaulių bankas atsiliepimu į atsakovės UAB „Būsto valda“ ir trečiojo asmens UAB „Projektera“ apeliacinius skundus prašo apeliacinius skundus atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą, solidariai priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

6714.1.

68Atsakovė nenuginčijo byloje esančių įrodymų, kad lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį. Tokia atsakovės kreditavimo sutarties sąlygų interpretacija ir nesisteminis sutarties sąlygų aiškinimas vertintinas kritiškai. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos atsižvelgiant į bendrą sutarties kontekstą.

6914.2.

70Atsakovės pateikti dokumentai atitiko kreditavimo sutarties sąlygų reikalavimus ir jų kopijos buvo patvirtintos atsakovės paskirtų įgaliotų asmenų. Bankas neturėjo pagrindo abejoti jų tikrumu ir teisingumu, todėl minėtiems dokumentams taisyklių 3.1. punktas dėl dokumentų originalų pateikimo, netaikytinas. Bankui pateiktas suformuotas mokėjimo nurodymas apmokėti pagal tas pačias rangovo sąskaitas antrą kartą tą pačią kredito lėšų sumą laikytinas klaidingos informacijos pateikimu, todėl atsakovei pagal taisyklių, kurios yra neatskiriama kreditavimo sutarties dalis, 9.6. punktą taikytina atsakomybė dėl nuostolių atlyginimo.

7114.3.

72Teismas vertino atsakovės išsakytą nuomonę ir atsakovės pateiktus duomenis dėl ieškovės pareigos įsitikinti pateiktų dokumentų pagrįstumu ir teisingumu, nes kredito įstaigai taikomi padidinti reikalavimai. Tiek atsakovės, tiek ieškovės teises ir pareigas teismas vertino kreditavimo sutarties ir atsakovės pasirašytoje sutartyje su rangovais sąlygų kontekste ir nepažeidė CPK 185 straipsnyje įtvirtintos įrodymų vertinimo taisyklės.

7314.4.

74Ieškovei padaryta žala tiesioginiu priežastiniu ryšiu susijusi su atsakovės du kartus pateiktais mokėjimo pavedimais tai pačiai sumai išmokėti, todėl yra pagrindas konstatuoti, kad tarp atsakovės neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos egzistuoja priežastinis ryšys. Dėl atsakovės neteisėtų veiksmų ieškovė patyrė 28 435 Eur žalą. Nustačius atsakovės neteisėtus veiksmus, nėra pagrindo mažinti žalos dydį ar atleisti atsakovę nuo civilinės atsakomybės. Teismas nustatė visas civilinės atsakomybės taikymo ir sąlygas ir padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovei kyla sutartinė civilinė atsakomybė, nes egzistuoja visos sąlygos tokiai atsakomybei atsirasti ir netaikytinos CK 6.248 straipsnio 4 dalies nuostatos.

7514.5.

76Jungtinės veiklos sutarties šalys BUAB „Toresta”, BUAB „Santechninė įranga” ir UAB “Projektera”, sudariusios jungtinės veiklos sutartį, prisiėmė solidarią atsakomybę perkančiajai organizacijai už prievolių neįvykdymą. Todėl atsakovės argumentas, kad ieškovė savo reikalavimą dėl žalos atlyginimo turėtų nukreipti BUAB „Toresta” jungtinės veiklos sutarties pagrindu, atmestinas kaip nepagrįstas.

7714.6.

78Jungtinės veiklos sutarties šalys minėtą sutartį sudarė būtent dėl gyvenamojo namo, esančio( - ), atnaujinimo (modernizavimo) su projektavimu pirkimo konkurso. Todėl teismo padaryta išvada, kad tarp atsakovės ir trečiųjų asmenų susiklostė sutartiniai santykiai, yra pagrįsta ir teisėta. Jungtinės veiklos sutarties šalys taip pat susitarė, kad konkurso laimėjimo atveju, įvykdant sudarytą su perkančiąja organizacija pirkimo sutartį, partneriai perkančiajai organizacijai (atsakovei) solidariai atsakys už prievolių neįvykdymą. Todėl teismas pagrįstai sprendė, kad šalims kyla solidarinė atsakomybė ir atsakovė turi reikalavimo teisę į trečiuosius asmenis.

7915.

80Atsakovė UAB „Būsto valda“ atsiliepimu į trečiojo asmens UAB „Projektera“ apeliacinį skundą prašo trečiojo asmens apeliacinį skundą tenkinti iš dalies - panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. birželio 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovės AB Šiaulių banko ieškinį atmesti, kitoje dalyje trečiojo asmens UAB „Projektera“ apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

8115.1.

82Trečiasis asmuo UAB „Projektera“ apeliaciniame skunde iš esmės pats sau prieštarauja, kadangi nurodydamas, jog pirmosios instancijos teismas negalėjo sprendime pasisakyti dėl solidariosios jungtinės veiklos partnerių atsakomybės cituoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-238- 915/2015), iš kurio yra darytina priešinga išvada. Remiantis nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, teismas, priimdamas galutinį sprendimą, gali jame nurodyti ne tik motyvus, kurie tiesiogiai pagrindžia rezoliucinėje dalyje išdėstytą sprendimą, bet ir tas aplinkybes, kurios, nors ir nėra tiesiogiai susijusios su teismo rezoliucine dalimi (jos pagrindimu), tačiau vis tik yra susijusios su pačiu išnagrinėtu ginču ir gali sukelti teisinius padarinius už konkretaus ginčo (bylos) ribų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, atsakovės vertinimu, patvirtina, kad šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, išsprendęs sutartinės civilinės atsakomybės atsakovės atžvilgiu taikymo klausimą, turėjo teisę sprendime papildomai pasisakyti ir dėl jungtinės veiklos partnerių solidariosios atsakomybės bei atsakovės teisės reikalauti iš jos ieškovės naudai priteistos sumos iš jungtinės veiklos partnerių.

8315.2.

84BUAB „Toresta“, BUAB „Santechninė įranga“ ir UAB „Projektera“ į bylą buvo įtraukti aiškiu faktiniu ir teisiniu pagrindu, t. y. šie asmenys yra sudarę jungtinės veiklos sutartį ir byla gali turėti įtaką šių asmenų teisėms ir pareigoms. Dėl to vien ta aplinkybė, jog trečiasis asmuo dėl jungtinės veiklos sutarties sudarymo buvo įtrauktas į bylą, patvirtina, jog pateikiant teismo sprendimo išvadas, susijusias su jungtinės veiklos sutarties partnerių atsakomybe, iš bylos ribų išeita nebuvo, nes šis klausimas buvo iškeltas atsakovės ir inter alia tokiais argumentais atsakovė gynėsi nuo ieškovės pareikštų reikalavimų.

8515.3.

86Atsakovės vertinimu, faktinės aplinkybės, susijusios su solidaria jungtinės veiklos partnerių atsakomybe ir atsakovės reikalavimo teise į jungtinės veiklos partnerius, neabejotinai buvo bylos įrodinėjimo dalyko dalis.

8715.4.

88Atsakovė sutinka su trečiuoju asmeniu UAB „Projektera“, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai sprendime nurodė, jog jungtinės veiklos sutartis yra pasirašyta tarp atsakovės ir jungtinės veiklos partnerių. Nurodyta sutartis yra sudaryta tik tarp jungtinės veiklos partnerių ir atsakovė nėra šios sutarties šalis. Kita vertus, atsakovė nesutinka, jog ši pirmosios instancijos teismo klaida, įvardinant jungtinės veiklos sutarties šalis, lemia išvados dėl jungtinės veiklos partnerių solidarios atsakomybės prieš atsakovę neteisingumą ir nepagrįstumą.

8915.5.

90Jungtinės veiklos sutarties šalys tarpusavyje įsipareigojo prieš atsakovę atsakyti solidariai. Solidarios atsakomybės esmė tokia, kad, esant bet kurio iš jungtinės veiklos partnerių prievolei prieš atsakovę, atsakovė šios prievolės įvykdymo gali pareikalauti bet kurio iš partnerių.

9115.6.

92Atsakovės nuomone, pirmosios instancijos teismo motyvai, susiję su solidaria jungtinės veiklos partnerių atsakomybe ir atsakovės reikalavimo teise į jungtinės veiklos partnerius, yra pagrįsti ir neturėtų būti naikinami, todėl šioje dalyje trečiojo asmens apeliacinis skundas turėtų būti atmestas.

9316.

94Trečiasis asmuo UAB „Projektera“ atsiliepimu į atsakovės UAB „Būsto valda“ apeliacinį skundą prašo atsakovės apeliacinį skundą tenkinti, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

9516.1.

96Trečiasis asmuo sutinka su atsakovės argumentu, kad nagrinėjamu atveju teismas be pagrindo konstatavo, esant visas atsakovės civilinės atsakomybės sąlygas. Teismas be pagrindo konstatavo, jog atsakovė atliko kokius nors neteisėtus veiksmus. Kredito sutarties 10.2.2 p. nuostata dėl kredito naudojimo pagal paskirtį pažeista nebuvo. Ieškovės veiksmai ir (ar) neveikimas yra priežastiniame ryšyje su sau pačiai padaryta žala. Ieškovė sukėlė žalą pati sau, todėl egzistuoja visos civilinės atsakomybės sąlygos ieškinį atmesti.

9716.2.

98Jeigu apeliacinės instancijos teismas nustatytų, jog atsakovė atliko kokius nors neteisėtus veiksmus, tuomet turėtų būti taikomas CK 6.248 straipsnio 4 dalyje ir CK 6.253 straipsnio 5 dalyje numatytas mišrios kaltės institutas, pagal kurį, jeigu dėl žalos atsiradimo kaltas ir pats kreditorius, tai atlygintini nuostoliai mažinami proporcingai kreditoriaus kaltei arba skolininkas gali būti atleistas nuo civilinės atsakomybės.

9916.3.

100Trečiasis asmuo nesutinka su atsakovės teiginiais dėl to, kad atsakove byloje turėjo būti BUAB „Toresta“ ir (ar) kiti jungtinės veiklos partneriai, kadangi nėra jokių teisinių pagrindų šių subjektų sutartinei civilinei atsakomybei pagal kreditavimo sutartį kilti.

101Teisėjų kolegija

konstatuoja:

102IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10317.

104CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

10518.

106Apeliacinėje byloje kilo ginčas dėl šalių sudarytoje kreditavimo sutartyje nustatyto šalių susižinojimo būdo ir dėl jungtinės veiklos sutarties partnerių atsakomybės.

10719.

108Iš byloje pateiktos šalių sudarytos 2015 m. kovo 4 d. kreditavimo sutarties 3.1.5 p. matyti, kad bankui turėjo būti pateikti kredito paskirtį pagrindžiantys dokumentai: rangovo išrašytos sąskaitos už atliktus darbus, sutartys, mokėjimo pavedimai ir/ar kiti banko nurodyti dokumentai, kurie turi būti patvirtinti BETA ar kitos atitinkamas funkcijas atliekančios institucijos (t.1, b.l. 11). Šiame sutarties punkte nedetalizuota, kokia forma turi būti pateikti mokėjimo dokumentai: originalai ar kopijos, pateiktos elektroninėmis perdavimo priemonėmis. Iš sutarties 3.1.12 p. matyti, kad administratorius (atsakovė) įsipareigoja būti sudaręs su banku naudojimosi SB linija sutartį ( SB linija- Banko paslaugų, teikiamų naudojantis banko internetiniu puslapiu www.sb.lt, paslauga). Sutarties 13.6 p. plačiau nustatyta pranešimų viena kitai teikimo tvarka, konkrečiai, kad visi pranešimai vykdant šią sutartį šalių viena kitai teikiami pasirašytinai, siunčiami paštu, faksu, taip pat teikiami naudojantis SB linija ( t.1, b.l. 19).

10920.

110Apeliantė (toliau- ir atsakovė) teigė, kad bankui turėjo būti teikiami tik dokumentų originalai, nes taip yra nustatyta 2010 m. kovo 15 d. patvirtintų AB Šiaulių banko klientų aptarnavimo ir paslaugu teikimo bendrųjų taisyklių (toliau- Aptarnavimo taisyklės) 3.1 p., kuriame nurodoma, kad bankui pateikiami dokumentų originalai ( t.2, b.l. 6). Todėl ieškovas ( bankas) turėjo priimti tik originalias sąskaitas ir pagal jas apmokėti už darbus. Tačiau teisėjų kolegija šiuos apeliantės argumentus atmeta, nes tų pačių Aptarnavimo taisyklių 1.6 p. nustatyta, kad esant neatitikimui tarp Sutarties, Bendrųjų taisyklių, Mokėjimų taisyklių ir Paslaugų teikimo sąlygų arba Tipinių įkainių, taikomos Sutarties sąlygos (t.2, b.l. 4), kitaip tariant, pirmumas teikiamas Sutartyje nustatytoms sąlygoms.

11121.

112Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis byloje 3K-3-702/2013 ir joje nurodyta praktika). Teismui taikant įstatyme išdėstytus ir teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. kovo 20 d. nutartis byloje UAB ,, Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010). Teisėjų kolegijos nuomone, šiuo atveju šalys susitarė dėl dvejopo dokumentų pateikimo viena kitai būdo: arba teikiant originalius dokumentus arba naudojantis interneto SB linija, kurioje savo ruožtu buvo įdiegtos dokumentą teikiančiojo asmens identifikavimo priemonės. Todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad sąskaita, pateikta naudojantis SB linija, buvo pakankama bankui įvykdyti apmokėjimą už atliktus darbus.

11322.

114Nėra ginčo, kad atsakovė, vieną kartą (2015 m. liepos 19 d.) pateikusi sąskaitas TORE Nr.2991 ir TORE Nr.2985 per SB liniją, dar kartą (2015 m. rugpjūčio 6 d.) pateikė tas pačias sąskaitas originalia forma. Tačiau apeliantė (atsakovė) nesutinka, kad tų pačių PVM sąskaitų faktūrų ieškovei pateikimas du kartus gali būti laikomas Kreditavimo sutarties 10.2.2. p. ar kokių nors kitų Kreditavimo sutarties punktų pažeidimu arba kredito naudojimu ne pagal paskirtį. Teisėjų kolegija tokius apeliantės argumentus atmeta kaip nepagrįstus. Akivaizdu, kad jokie nauji darbai po 2015 m. liepos 19 d. sąskaitų pateikimo nebuvo atlikti, todėl jokio pagrindo apmokėti už naujai atliktus darbus neatsirado, nes bankas įsipareigojo apmokėti už atliktus darbus (sutarties 3.1.5p.). Nesant atliktų darbų, sąskaitos pateikimas bankui buvo pagrįstai pirmosios instancijos teismo kvalifikuotas kaip kredito panaudojimas ne pagal paskirtį, kas taip pat atitinka ir neteisėtus atsakovės veiksmus, nes atsakovė kaip kredito administratorė buvo įsipareigojusi naudoti kreditą pagal paskirtį.

11523.

116Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė visas atsakovės civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, bei atsakovės kaltę (didelį nerūpestingumą) (CK 6.246 – 6.250 str. str.).

11724.

118Apeliantė argumentavo, kad dėl patirtos žalos yra pačios ieškovės kaltė, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo taikyti CK 6.253 str. 1 ir 5 dalis, t.y. visiškai ar iš dalies atleisti atsakovę nuo žalos atlyginimo dėl nukentėjusio asmens veiksmų, nes dėl patirtų nuostolių buvo paties nukentėjusiojo, t.y. banko, kaltė, nes ieškovė turėjo pareigą prieš atlikdama pavedimus rangovei BUAB „Toresta“ patikrinti jai pateiktus dokumentus pagal Ieškovės ir Europos investicijų banko 2013 m. liepos 25 d. sutarties priedo C (b) reikalavimus.

11925.

120Teisėjų kolegija pažymi, kad nukentėjusiojo veiksmai kaip sąlyga sumažinti padarytos žalos atlyginimą ar apskritai atleisti nuo žalos atlyginimo, yra apibrėžti CK 6.253 str. 5 d., kurioje nustatyta, kad tam tikrais atvejais nukentėjusio asmens kaltė gali būti pagrindas žalą padariusį asmenį visiškai ar iš dalies atleisti nuo civilinės atsakomybės. Asmuo gali būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo civilinės atsakomybės, kai yra nustatyti CK 6.253 straipsnio 1 dalyje nurodyti pagrindai. CK 6.253 straipsnio 5 dalyje nustatytas pagrindas visiškai ar iš dalies atleisti žalą padariusį asmenį nuo civilinės atsakomybės yra nukentėjusiojo veiksmai, dėl kurių kaltas pats nukentėjęs asmuo ir dėl kurių jam atsirado ar padidėjo nuostoliai. Prie tokių veiksmų įstatyme nurodytas nukentėjusio asmens sutikimas, kad jam būtų padaryta žalos, arba rizikos prisiėmimas. Toks asmuo, atlikdamas tam tikrus veiksmus, žino ir supranta, kad jo atliekami veiksmai gali būti pripažinti neteisėtais, ir prisiima jų padarinių riziką. Priklausomai nuo byloje nustatytų faktinių aplinkybių pagal bendrąsias civilinės atsakomybės taisykles atsakingas už žalą asmuo gali būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo pareigos ją atlyginti nukentėjusiam, jeigu šis veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą ar jos padidėjimą, atliko savo rizika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2016 48–49 punktai). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje aiškinama, kad CK 6.253 straipsnio 5 dalyje nurodyti nukentėjusiojo veiksmai, kaip pagrindas atleisti žalos padariusį asmenį nuo civilinės atsakomybės, siejami su sąmoningais nukentėjusiojo veiksmais, dėl kurių jam atsiranda ar padidėja nuostoliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-522/2009).

12126.

122Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad bendro pobūdžio pareigos būti atidžiai pažeidimas negali panaikinti neteisėtų žalą padariusio asmens veiksmų ir kaltės fakto, tačiau turi įtakos sprendžiant dėl atsakomybės dydžio. CK 6.253 straipsnio 5 dalis negali būti pagrindas atmesti ieškinį, nes CK 6.253 straipsnio nuostata taikoma atsižvelgiant į kiekvienos šalies santykį su atsiradusia žala. Esant žalos padariusio asmens kaltei ir nukentėjusio asmens bendro pobūdžio pareigos būti atidžiam pažeidimui, šių veiksmų vertinimas kaip lygiareikšmių prieštarautų sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507-611/2016).

12327.

124Apeliantės nurodomas ieškovės ir Europos investicijų banko 2013 m. liepos 25 d. Sąlyginės paskolos sutarties priedas C (b) numatė, kad bankas kaip finansinis tarpininkas turi pareigą prieš išmokėdamas lėšas peržiūrėti jam pateiktus dokumentus, tinkamai patvirtinti jų užbaigtumą, pagrįstumą, įgyvendinamumą, ypač patikrinti, ar sąskaitą faktūrą išdavė asmuo, kuris turi teisę gauti mokėjimą projekto vykdymui, ir kad BETA arba kita valdžios institucija tinkamai patvirtino darbus, pradėtus renovacijos projekto įgyvendinimo metu (t.2, b.l. 84). Darytina išvada, kad banko funkcija buvo patikrinti, ar teikiamos sąskaitos atitinka formaliuosius reikalavimus, ar yra išduotos ir patvirtintos įgaliotų asmenų. Iš sąskaitų, pateiktų 2015 m. liepos 21 d. ir 2015 m. rugpjūčio 6 d. matyti, kad abiem atvejais sąskaitas buvo pasirašę įgalioti asmenys, sąskaitos buvo pavirtintos BETA (Būsto energijos taupymo agentūros) direktoriaus įgalioto asmens. Teisėjų kolegija vertina, kad banko veiksmai, kuriais nebuvo nustatytas antrą kartą pateikiamų sąskaitų tapatumas, nors ir turi neatsargumo požymių, tačiau nėra tokio masto, kad būtų galima tuos veiksmus laikyti sudarančiais pagrindą atleisti atsakovę nuo atsakomybės ar mažinti atsakovės atsakomybę. Priešinga išvada, kaip minėta, prieštarautų sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams.

12528.

126Atmestini apeliantės argumentai, kad žala turėjo būti priteista iš asmens, kuris faktiškai gavo nepagrįstai išmokėtą kredito dalį, t.y. iš BUAB „Toresta“. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovė tinkamai pareiškė ieškinį atsakovei grįsdama reikalavimą sutartine civiline atsakomybe, nes egzistuoja civilinių teisių gynybos būdas (sutartinė civilinė atsakomybė), kuriuo ieškovė remdamasi gina savo teises, siekdama susigrąžinti be pagrindo išmokėtus pinigus. Šis teisių gynimo būdas eliminuoja nepagrįsto praturtėjimo instituto taikymą, nes nepagrįstas praturtėjimas taikomas tik tokiu atveju, kai kito teisių gynimo būdo nėra (pagal kasacinio teismo praktiką, nepagrįsto praturtėjimo santykiai atsiranda tik tuomet, kai šalių nesieja kiti santykiai, kurių pagrindu perduotas turtas. Jeigu asmuo praturtėja ar gauna turtą pagal įstatymą ar sutartį, tokiems teisiniams santykiams nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo teisės normos netaikomos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys bylose Nr. 3K-3-140/2006; Nr. 3K-3-166/2008; Nr. 3K-3-593/2008, Nr. 3K-7-385/2010).

12729.

128Pažymėtina, kad 2016 m. sausio 28 d. UAB „Toresta“ buvo iškelta bankroto byla (Nr. B2-122-264/2019 (2-56-3-01016-2015-2), 2019 m. rugsėjo 6 d. priimtas sprendimas dėl įmonės pabaigos. 2018 m. rugpjūčio 13 d. Kauno apygardos teismo nutartimi ieškovas buvo įtrauktas kaip kreditorius ir patvirtintas jo 28 435 Eur finansinis reikalavimas BUAB „Torestai“, tačiau 2018 m. spalio 4 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi ši nutartis buvo panaikinta ir Šiaulių banko finansinį reikalavimą atsisakyta tvirtinti. Tai reiškia, kad ieškovas neturėjo kito būdo apginti savo pažeistas teises kaip tik reikšdamas pagrįstą reikalavimą atsakovei.

12930.

130Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias sutartinę civilinę atsakomybę, jos taikymo sąlygas ir apimtį (CK 6.245 str., 6.253 str.), sutarčių aiškinimą ( CK 6.193 str.), todėl teisingai išsprendė šalių ginčą.

131Dėl trečiojo asmens UAB „Projektera“ apeliacinio skundo

13231.

133Trečiasis asmuo UAB „Projektera“ apeliaciniu skundu be kita ko prašė pašalinti iš pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvus, kuriais konstatuota, kad „atsakovę ir trečiuosius asmenis sieja 2014 m. gegužės 5 d. jungtinės veiklos sutartis. Iš jungtinės veiklos sutarties, pasirašytos tarp atsakovės ir trečiųjų asmenų, matyti, jog šalys susitarė dėl solidarinės atsakomybės dėl prievolių nevykdymo (sutarties 1.3 ir 4.1 punktai). Tarp atsakovės ir trečiųjų asmenų susiklostė sutartiniai santykiai, sutarties šalims kyla solidarinė atsakomybė, todėl atsakovė turi reikalavimo teisę į trečiuosius asmenis.“

13432.

135Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje padarytos išvados ir išdėstyti motyvai savarankiškai, t. y. nepriklausomai nuo teismo sprendimo rezoliucinės dalies konkrečioje byloje, daro poveikį byloje dalyvaujančių asmenų teisėms ar pareigoms, jų teisiniam statusui ir gali jiems sukurti teisinius padarinius ateityje, byloje dalyvaujančiam asmeniui turėtų būti suteikta galimybė kasaciniu skundu kvestionuoti šias motyvuojamosios dalies išvadas (motyvus) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-238-915/2015). Trečiasis asmuo teigia, kad teismo sprendimo motyvuose įrašytas sakinys, kad tarp atsakovės ir trečiųjų asmenų susiklostė sutartiniai santykiai, sutarties šalims kyla solidarinė atsakomybė, todėl atsakovė turi reikalavimo teisę į trečiuosius asmenis, ateityje gali turėti reikšmės trečiojo asmens teisėms ir pareigoms.

13633.

137Kaip matyti iš jungtinės veiklos sutarties 1.3 p., jungtinės veiklos partneriai (UAB „Toresta“, UAB „Santechninė įranga“ ir UAB „Projektera“) susitarė, kad vykdant sutartį partneriai perkančiajai organizacijai (šiuo atveju atsakovei UAB „Būsto valda“) turės solidarios prievolės skolininkų ir kreditorių teises ir pareigas bei perkančiajai organizacijai atsakys už prievolių neįvykdymą (t.2, b.l. 35). Todėl pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai nurodė, kad atsakovę ir trečiuosius asmenis sieja ši jungtinės veiklos sutartis, nes nors atsakovė ir nebuvo jungtinės veiklos sutarties šalis, tačiau partneriai tarpusavyje susitarė solidariai atsakyti perkančiajai organizacijai. Tos pačios jungtinės veiklos sutarties 4.1 p. nustatyta, kad partneriai pagal susijusias su dalyvavimu viešajame pirkime ir pirkimo sutarties vykdymu prievoles perkančiajai organizacijai ir tretiesiems asmenims atsako solidariai (t.2, b.l. 36). Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, partnerių solidari atsakomybė gali kilti iš sutartinės atsakomybės, t.y. iš atsakomybės vykdant pirkimo sutartį.

13834.

139Kita vertus, šioje byloje nebuvo nagrinėjamos pirkimo sutarties, sudarytos tarp atsakovės UAB „Būsto valda“ ir trečiųjų asmenų (UAB „Toresta“, „Santechninė įranga“ ir „Projektera“), vykdymo aplinkybės. Ginčo objektas buvo kreditavimo sutarties tarp AB „Šiaulių banko“ ir UAB „Būsto valda“ vykdymo aplinkybės (netinkamas vykdymas). Todėl sutiktina su UAB „Projektera“ apeliacinio skundo argumentais, kad teismas, spręsdamas dėl kreditavimo sutarties tinkamo ar netinkamo vykdymo, neturėjo pagrindo vertinti kitos sutarties (pirkimo) vykdymo aplinkybių ir apie jas pasisakyti. Tai sudaro pagrindą patenkinti trečiojo asmens apeliacinį skundą ir pašalinti iš teismo sprendimo motyvuojamosios dalies sakinius: „Iš jungtinės veiklos sutarties, pasirašytos tarp atsakovės ir trečiųjų asmenų, matyti, jog šalys susitarė dėl solidarinės atsakomybės dėl prievolių nevykdymo (sutarties 1.3 ir 4.1 punktai). Tarp atsakovės ir trečiųjų asmenų susiklostė sutartiniai santykiai, sutarties šalims kyla solidarinė atsakomybė, todėl atsakovė turi reikalavimo teisę į trečiuosius asmenis.“

14035.

141Atsakovės apeliacinis skundas atmetamas. Laikytina, kad trečiojo asmens UAB „Projektera“ apeliacinis skundas tenkinamas 50 proc. Bylinėjimosi išlaidos, turėtos apeliacinės instancijos teisme, trečiajam asmeniui proporcingai patenkintiems apeliacinio skundo reikalavimams. priteistinos iš ieškovo: 320 Eur žyminio mokesčio išlaidų. Ieškovui AB „Šiaulių bankas“ iš atsakovės UAB „Būsto valda“ priteistina pusė apeliacinės instancijos teisme turėtų išlaidų už atsiliepimą į apeliacinius skundus - 360 Eur ( CPK 93 str.).

142Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1punktu

Nutarė

143Kauno apylinkės teismo 2019 m. birželio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

144Pašalinti iš teismo sprendimo motyvuojamosios dalies sakinius: „Iš jungtinės veiklos sutarties, pasirašytos tarp atsakovės ir trečiųjų asmenų, matyti, jog šalys susitarė dėl solidarinės atsakomybės dėl prievolių nevykdymo (sutarties 1.3 ir 4.1 punktai). Tarp atsakovės ir trečiųjų asmenų susiklostė sutartiniai santykiai, sutarties šalims kyla solidarinė atsakomybė, todėl atsakovė turi reikalavimo teisę į trečiuosius asmenis.“

145Priteisti ieškovui AB „Šiaulių bankas“, įm.k. 112025254, iš atsakovės UAB „Būsto valda“, įm.k. 132125543, 360 Eur ( tris šimtus šešiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

146Priteisti trečiajam asmeniui UAB „Projektera“, įm.k. 302740803, iš ieškovo AB „Šiaulių bankas“, įm.k. 112025254, 320 Eur (tris šimtus dvidešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

147Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė

1.... 6. Ieškovė AB Šiaulių bankas, patikslinusi ieškinio reikalavimus, prašė... 7. 2.... 8. Ieškovė ieškinyje nurodė ir paaiškino, kad ieškovė ir atsakovė 2015 m.... 9. 3.... 10. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašė ieškovės ieškinį atmesti,... 11. 4.... 12. Trečiasis asmuo BUAB „Toresta“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo... 13. 5.... 14. Trečiasis asmuo UAB „Projektera“ pateikė atsiliepimą į patikslintą... 15. II.... 16. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 17. 6.... 18. Kauno apylinkės teismas 2019 m. birželio 17 d. sprendimu ieškinį tenkino.... 19. 7.... 20. Teismas nurodė, kad ieškovė savo reikalavimą dėl žalos atlyginimo grindė... 21. 8.... 22. Teismas nurodė, kad atsakovės UAB „Būsto valda“ pasirašytoje sutartyje... 23. 9.... 24. Teismas, pasisakydamas dėl žalos, nurodė, kad byloje pateiktas išrašas iš... 25. 10.... 26. Teismas nurodė, kad kreditavimo sutartimi atsakovė prisiėmė atsakomybę už... 27. 11.... 28. Teismas, pasisakydamas dėl jungtinės veiklos sutarties, nurodė, kad... 29. III.... 30. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai... 31. 12.... 32. Atsakovė UAB „Būsto valda“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno... 33. 12.1.... 34. Atsakovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padaryta išvada,... 35. 12.2.... 36. Teismas netinkamai aiškino ir taikė kreditavimo sutarties nuostatas.... 37. 12.3.... 38. Atsakovė neginčija, kad du kartus pateikė ieškovei tas pačias PVM... 39. 12.4.... 40. Ieškovei turėjo būti pateiktos originalios PVM sąskaitos faktūros.... 41. 12.5.... 42. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, ignoravo atsakovės... 43. 12.6.... 44. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino esant priežastinį... 45. 12.7.... 46. Atsakovė nebuvo tinkamas atsakovas byloje, o atsakyti už 28 435 Eur dydžio... 47. 12.8.... 48. Ieškovės atsakingų asmenų nerūpestingumas, atliekant jiems priskirtas... 49. 13.... 50. Trečiasis asmuo UAB „Projektera“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 51. 13.1.... 52. Teismas klaidingai nustatė, kad atsakovė yra jungtinės veiklos sutarties... 53. 13.2.... 54. Sprendime padaryta klaidinga išvada, kad jungtinės veiklos partneriai kartu... 55. 13.3.... 56. Aplinkybės, susijusios su jungtinės veiklos sutartimi, solidariąja... 57. 13.4.... 58. Atsakovė kartu su jungtinės veiklos partneriais, tarp jų ir su apeliante,... 59. 13.5.... 60. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. balandžio 23 d. nutartyje... 61. 13.6.... 62. Teismas neįvertino, kad ieškovė kaip profesionalus finansų rinkoje... 63. 13.7.... 64. Sprendime neišdėstyti motyvai, kurių pagrindu teismas atmetė teisinius... 65. 14.... 66. Ieškovė AB Šiaulių bankas atsiliepimu į atsakovės UAB „Būsto valda“... 67. 14.1.... 68. Atsakovė nenuginčijo byloje esančių įrodymų, kad lėšos buvo panaudotos... 69. 14.2.... 70. Atsakovės pateikti dokumentai atitiko kreditavimo sutarties sąlygų... 71. 14.3.... 72. Teismas vertino atsakovės išsakytą nuomonę ir atsakovės pateiktus duomenis... 73. 14.4.... 74. Ieškovei padaryta žala tiesioginiu priežastiniu ryšiu susijusi su... 75. 14.5.... 76. Jungtinės veiklos sutarties šalys BUAB „Toresta”, BUAB „Santechninė... 77. 14.6.... 78. Jungtinės veiklos sutarties šalys minėtą sutartį sudarė būtent dėl... 79. 15.... 80. Atsakovė UAB „Būsto valda“ atsiliepimu į trečiojo asmens UAB... 81. 15.1.... 82. Trečiasis asmuo UAB „Projektera“ apeliaciniame skunde iš esmės pats sau... 83. 15.2.... 84. BUAB „Toresta“, BUAB „Santechninė įranga“ ir UAB „Projektera“ į... 85. 15.3.... 86. Atsakovės vertinimu, faktinės aplinkybės, susijusios su solidaria jungtinės... 87. 15.4.... 88. Atsakovė sutinka su trečiuoju asmeniu UAB „Projektera“, kad pirmosios... 89. 15.5.... 90. Jungtinės veiklos sutarties šalys tarpusavyje įsipareigojo prieš atsakovę... 91. 15.6.... 92. Atsakovės nuomone, pirmosios instancijos teismo motyvai, susiję su solidaria... 93. 16.... 94. Trečiasis asmuo UAB „Projektera“ atsiliepimu į atsakovės UAB „Būsto... 95. 16.1.... 96. Trečiasis asmuo sutinka su atsakovės argumentu, kad nagrinėjamu atveju... 97. 16.2.... 98. Jeigu apeliacinės instancijos teismas nustatytų, jog atsakovė atliko kokius... 99. 16.3.... 100. Trečiasis asmuo nesutinka su atsakovės teiginiais dėl to, kad atsakove... 101. Teisėjų kolegija... 102. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 103. 17.... 104. CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 105. 18.... 106. Apeliacinėje byloje kilo ginčas dėl šalių sudarytoje kreditavimo sutartyje... 107. 19.... 108. Iš byloje pateiktos šalių sudarytos 2015 m. kovo 4 d. kreditavimo sutarties... 109. 20.... 110. Apeliantė (toliau- ir atsakovė) teigė, kad bankui turėjo būti teikiami tik... 111. 21.... 112. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad esant ginčui dėl sutarties turinio bei... 113. 22.... 114. Nėra ginčo, kad atsakovė, vieną kartą (2015 m. liepos 19 d.) pateikusi... 115. 23.... 116. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 117. 24.... 118. Apeliantė argumentavo, kad dėl patirtos žalos yra pačios ieškovės kaltė,... 119. 25.... 120. Teisėjų kolegija pažymi, kad nukentėjusiojo veiksmai kaip sąlyga... 121. 26.... 122. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad bendro pobūdžio pareigos... 123. 27.... 124. Apeliantės nurodomas ieškovės ir Europos investicijų banko 2013 m. liepos... 125. 28.... 126. Atmestini apeliantės argumentai, kad žala turėjo būti priteista iš asmens,... 127. 29.... 128. Pažymėtina, kad 2016 m. sausio 28 d. UAB „Toresta“ buvo iškelta bankroto... 129. 30.... 130. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai... 131. Dėl trečiojo asmens UAB „Projektera“ apeliacinio skundo... 132. 31.... 133. Trečiasis asmuo UAB „Projektera“ apeliaciniu skundu be kita ko prašė... 134. 32.... 135. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai teismo sprendimo... 136. 33.... 137. Kaip matyti iš jungtinės veiklos sutarties 1.3 p., jungtinės veiklos... 138. 34.... 139. Kita vertus, šioje byloje nebuvo nagrinėjamos pirkimo sutarties, sudarytos... 140. 35.... 141. Atsakovės apeliacinis skundas atmetamas. Laikytina, kad trečiojo asmens UAB... 142. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 143. Kauno apylinkės teismo 2019 m. birželio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 144. Pašalinti iš teismo sprendimo motyvuojamosios dalies sakinius: „Iš... 145. Priteisti ieškovui AB „Šiaulių bankas“, įm.k. 112025254, iš atsakovės... 146. Priteisti trečiajam asmeniui UAB „Projektera“, įm.k. 302740803, iš... 147. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....