Byla eCIK-826/2020
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. balandžio 30 d. nutarties peržiūrėjimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų Andžej Maciejevski, Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Gedimino Sagačio,

2susipažinusi su 2020 m. liepos 30 d. gautu ieškovės Luminor Bank AS kasaciniu skundu dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. balandžio 30 d. nutarties peržiūrėjimo,

Nustatė

3Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija 2020 m. birželio 11 d. nutartimi Nr. DOK-2830, 2020 m. liepos 20 d. nutartimi Nr. DOK-3527 atsisakė priimti ieškovės kasacinius skundus, nustačiusi, kad jie neatitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų.

4Pagal CPK 350 straipsnio 5 dalį asmuo, kurio skundą atsisakoma priimti dėl to, kad jis neatitinka CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų, ištaisęs trūkumus, turi teisę iš naujo paduoti kasacinį skundą, nepažeisdamas CPK 345 straipsnyje nustatyto termino.

5Trečią kartą pateiktame kasaciniame skunde dar kartą nurodyta, kad ginčą nagrinėję teismai susiaurino kreditoriaus teisių gynimo būdus – aiškindami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.66 straipsnį, CPK 134 straipsnio 2 dalies 4 punktą, 279, 579 straipsnius apribojo sąžiningo kreditoriaus teisę ginčyti skolininko su trečiaisiais asmenimis sudarytus sandorius, kurie ekonomiškai nenaudingi skolininkui ar mažinamas skolininko nemokumas, supaprastinto proceso tvarka patvirtinus taikos sutartį kreditoriaus teisių gynimas apribotas tik proceso atnaujinimo institutu. Proceso atnaujinimo institutas byloje, kuri buvo išnagrinėta supaprastinto proceso tvarka, nesuteikia kreditoriui tų teisių, kuris jis turėtų įgyvendindamas teisę ginčyti sutartį actio Pauliana bendrąją ginčo teisena. Ieškovė taip pat pažymi, jog teismai nepagrįstai išplėtė teismo sprendimo prejudicinę galią. Ieškovės teigimu, sisteminis CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto, 182 straipsnio, 279 straipsnio 4 dalies aiškinimas patvirtina, kad teismo sprendimo, kuriuo, be kita ko, patvirtinama sutartis supaprastinto proceso tvarka, res judicata galia taikoma tik tos sutarties šalims. Tai sudaro prielaidas kreditoriui, kurio teises pažeidžia sutartis, ginčyti tokią sutartį atskiroje byloje, reiškiant ieškinį.

6Teisėjų atrankos kolegija, susipažinusi su trečią kartą paduodamu kasaciniu skundu, pažymi tai, kad nors skundo turinys pakoreguotas, sutrumpintas, tačiau kasaciniame skunde nenurodyta iš esmės naujų argumentų, kurie sudarytų kasacijos pagrindą. Teisėjų atrankos kolegijos vertinimu, kasacinio skundo argumentais nepagrindžiamas CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų buvimas. Teisėjų atrankos kolegija neturi pagrindo dėl kasacinio skundo priimtinumo daryti kitokią išvadą nei pirmiau teiktų kasacinių skundų atveju. Kasacinis skundas pripažintinas neatitinkančiu CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, todėl jį atsisakytina priimti (CPK 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktai).

7Teisėjų atrankos kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi,

Nutarė

8Kasacinį skundą atsisakyti priimti.

9Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai