Byla 2S-1274-343/2007

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rūtos Palubinskaitės, kolegijos teisėjų: Evaldo Burzdiko ir Albino Čeplinsko, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovų R. V. ir R. V. atskirąjį skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-46-660/2007 pagal ieškovų R. V. ir R. V. ieškinį atsakovams V. C. , UAB „Mega“, UAB „Metalplast Vilnius“, R. D. , tretiesiems asmenims Jonavos rajono 1-ojo notarų biuro notarei Vilmai Pakaušienei, VĮ Registrų centro Kauno filialui, Kauno 7-ojo notarų biuro notarei Juditai Valevičienei, Vilniaus 6-ojo notarų biuro notarei Daliai Štaupienei dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, kuria sustabdytas civilinės bylos nagrinėjimas, ir

Nustatė

2Jonavos rajono apylinkės teismas 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartimi sustabdė civilinės bylos Nr.2-46-660/2007 pagal ieškovų R. V. ir R. V. ieškinį atsakovams V. C. , UAB „Mega“, UAB „Metalplast Vilnius“, R. D. , tretiesiems asmenims Jonavos rajono 1-ojo notarų biuro notarei Vilmai Pakaušienei, VĮ Registrų centro Kauno filialui, Kauno 7-ojo notarų biuro notarei Juditai Valevičienei, Vilniaus 6-ojo notarų biuro notarei Daliai Štaupienei dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, nagrinėjimą iki bus išnagrinėta baudžiamoji byla Nr. 1-255-408/2007, kurioje notarė Vilma Pakaušienė kaltinama pagal LR BK 228 str. 1 d. Teismas nusprendė, jog yra tikslinga sustabdyti civilinę bylą, kadangi ikiteisminis tyrimas Vilmos Pakaušienės atžvilgiu yra baigtas kaltinamojo akto surašymu, baudžiamoji byla, kurioje notarė Vilma Pakaušienė kaltinama pagal LR BK 228 straipsnio 1 dalį, nagrinėjama Kauno rajono apylinkės teisme (teisiamasis teismo posėdis paskirtas 2007 m. spalio 10 d. 9.30 val.).

3Atskiruoju skundu (b.l. 55-56, t.3) ieškovai R. V. ir R. V. prašo Jonavos rajono apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovės atstovo prašymą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą atmesti. Skunde nurodoma, jog šioje byloje jau buvo sprendžiamas klausimas dėl bylos sustabdymo tais pačiais motyvais - neva ikiteisminis tyrimas ar teismo nuosprendžio įsiteisėjimas turi tokios reikšmės bylos nagrinėjimui, kad be jų negalima būtų nuspręsti dėl restitucijos būdo - natūra, išreikalaujant daiktą iš sąžiningo įgijėjo UAB „Metalplast Vilnius". 2007-02-13 nutartimi (b.l. 26-27, t.2) teismas atsisakė tenkinti pareikštą prašymą ne tik todėl, kad ikiteisminė medžiaga su kaltinamuoju aktu dar neperduota teismui (šį skirtumą teismui nurodė atstovas ir 2007-09-20 teismo posėdžio metu), bet ir remdamasis LAT nutartyje civilinėje byloje Nr.3K-3-268/2007 suformuota teismų praktika, jog teismas privalo įsitikinti, ar iš tikrųjų egzistuoja aplinkybės, sudarančios pagrindą sustabdyti bylos nagrinėjimą. Jei teismas pats negali nustatyti fakto, kuris turi būti nustatytas kitoje byloje, byla stabdytina. Šiais teismo motyvais prašymas sustabdyti bylą buvo atmestas, nurodant, kad teismas pats gali nustatyti visus bylai reikšmingus faktus. 2007-02-13 nutartis yra galiojanti ir nepanaikinta, todėl nebuvo pagrindo skundžiama nutartimi nuspręsti priešingai. LAT formuojama teismų praktika patvirtina, kad esminiai skirtingi baudžiamųjų ir civilinių įstatymų tikslai bei paskirtis lemia tai, jog ir civilinėje byloje gali būti konstatuojamas nusikalstamos veikos faktas (nors vykdytame baudžiamajame procese ir nepriimamas nuosprendis), kuris tampa kvalifikuojančiu požymiu sprendžiant dėl civilinės atsakomybės taikymo ir jos ribų. Dėl to kasatorės argumentai, kad CK 4.96 straipsnio 2 dalyje nustatytas kvalifikuojantis požymis - padaryto nusikaltimo faktas, kurį nustačius galima išreikalauti nekilnojamąjį turtą ir iš sąžiningo įgijėjo, gali būti konstatuotas tik teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu, yra nepagrįsti (2007-04-06 nutartis byloje Nr. 3K-3-154/2007). Jei teismas laikė, jog gali nustatyti ieškiniu įrodinėjamas aplinkybes dėl nusikaltimo padarymo bei, kaip pasekmė, turto praradimo be savininko valios, tai nėra jokios būtinybės laukti vienokio ar kitokio teismo nuosprendžio baudžiamojoje byloje įsiteisėjimo vienų ar kitų asmenų atžvilgiu. Apeliantų nuomone, ieškinys grindžiamas CK 4.96 straipsnio 2 dalimi, kuri numato, jog iš sąžiningo įgijėjo negali būti išreikalautas nekilnojamasis daiktas, išskyrus atvejus, kai savininkas tokį daiktą prarado dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo. Įstatyme nėra paaiškinimo, kad „nusikaltimas" turi būti įrodytas priimant apkaltinamąjį nuosprendį, todėl remiantis tiek įstatymu, tiek teismų praktika, byla negalėjo būti sustabdyta.

4Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l. 60-62, t.3) atsakovės V. C. atstovas advokatas Evaldas Rapolas prašo ieškovų atskirąjį skundą atmesti. Atsakovės atstovas nurodė, jog 2007-09-20 Jonavos rajono apylinkės teismo nutartis sustabdyti civilinę bylą buvo priimta iš esmės skirtingomis faktinėmis aplinkybėmis: ikiteisminiam tyrimui dėl dokumento suklastojimo pasibaigus kaltinamuoju aktu (LR BPK 218 str.) ir esant užvestai baudžiamajai bylai Kauno rajono apylinkės teisme. Atsirado aplinkybės, kurių nebuvimas buvo kliūtis bylą sustabdyti pagal ankstesnįjį atsakovės prašymą. Todėl laikyti, kad 2007-09-20 nutartis priimta esant toms pačioms sąlygoms, kaip ir nagrinėjant analogišką prašymą pirmąjį kartą, nėra pagrindo. Ieškovų cituojama LAT nutartis priimta iš esmės esant skirtingoms faktinėms aplinkybėms, nei nagrinėjamoje civilinėje byloje. LAT nurodė, kad „nusikaltimo fakto konstatavimas galimas ir bylą nagrinėjant civilinio proceso tvarka, neįvardijant konkretaus, galimai kalto dėl nusikaltimo padarymo asmens, jei šis klausimas dėl objektyvių priežasčių neišsprendžiamas vykdyto baudžiamojo proceso nustatyta tvarka priimant nuosprendį". „Objektyviomis priežastimis" teismas įvardijo atvejus, kuomet baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas privalo būti nutrauktas, arba kai ikiteisminis tyrimas negali būti baigtas. T.y., LAT aiškiai išskyrė atvejus, kuomet nėra galimybės konstatuoti nusikaltimą baudžiamajame procese. Tik tokiais atvejais LR CK 4.96 straipsnyje numatytą kvalifikuojantį požymį gali nustatyti civilinę bylą nagrinėjantis teismas. Kai yra įmanoma nusikaltimą nustatyti baudžiamojoje byloje, tai ir turi būti nustatinėjama baudžiamojoje, o ne civilinėje byloje. Tik paaiškėjus, kad baudžiamojoje byloje yra LAT nurodytos „objektyvios priežastys" (t.y., negali būti priimtas teismo nuosprendis), atsirastų galimybė spręsti dėl nusikaltimo fakto civilinio proceso tvarka. Kauno rajono apylinkės teisme yra iškelta baudžiamoji byla dėl ieškovų ginčijamo įgaliojimo suklastojimo. Kol vyksta baudžiamoji byla, kurioje nagrinėjamu klausimu yra grindžiamas ieškovų reikalavimas, Jonavos rajono apylinkės teismo nagrinėjama civilinė byla turi būti sustabdyta. Gali susiklostyti situacija, kuomet civilinę bylą nagrinėjantis teismas konstatuos nusikaltimą esant padarytu, tuo tarpu baudžiamąją bylą nagrinėjantis teismas priims išteisinamąjį nuosprendį, kuriame, išsamiai ištyręs byloje esančius įrodymus, konstatuos, kad veika nėra nusikalstama (LR BPK 303 str. 5 d. 1 p.). Būtent tokiai situacijai išvengti LR CPK 163 straipsnio 3 punkte ir yra numatytas privalomasis bylos sustabdymo pagrindas.

5Atskirasis skundas dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. nutarties netenkintinas.

6Kolegija atskirąjį skundą išnagrinėjo neperžengdama jame nustatytų ribų, patikrino ir nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija sprendžia, jog Jonavos rajono apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina galioti.

7Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje (baudžiamojoje byloje) yra tiesioginis prejudicinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinės reikšmės priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-942/2000; 2001 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-880/2001; 2002 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-248/2002). Civilinės bylos nagrinėjimas šiuo pagrindu sustabdomas tada, kai dvi ar daugiau neišnagrinėtų bylų yra taip susijusios, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdytai bylai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra pažymėjęs, kad tai, ar galima išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-268/2005). Teismas, nustatęs, kad yra vienas iš įstatyme nurodytų privalomojo bylos sustabdymo pagrindų, privalo sustabdyti bylą ex officio bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Sprendžiant klausimą dėl baudžiamosios bylos prejudicijos, pirmiausia turi būti įvertinta, kokios aplinkybės, nustatinėjamos baudžiamojo proceso tvarka, yra svarbios konkrečiai civilinei bylai. Kauno rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama baudžiamoji byla dėl ieškovų ginčijamo įgaliojimo suklastojimo. Kol bus išnagrinėta baudžiamoji byla, kurioje nagrinėjamu klausimu yra grindžiamas ieškovų reikalavimas, Jonavos rajono apylinkės teismo nagrinėjama civilinė byla turi būti sustabdyta.

8Apeliantas atskirajame skunde nurodė, jog Jonavos rajono apylinkės teismas 2007-02-13 nutartimi jau sprendė nagrinėjamos bylos sustabdymo klausimą, prašymą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą atmetė. 2007-02-13 Jonavos rajono apylinkės teismo nutartis yra galiojanti ir nepanaikinta, todėl nebuvo pagrindo skundžiama nutartimi nuspręsti priešingai.

9Teisėjų kolegija šį atskirojo skundo motyvą laiko nepagrįstu. Jonavos rajono apylinkės teismas 2007-02-13 atmetė prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo, kadangi ikiteisminė medžiaga su kaltinamuoju aktu dar buvo neperduota teismui. Teismas taip pat nurodė, jog gali pats nustatyti visus bylai reikšmingus faktus. Ikiteisminį tyrimą baigus, ir perdavus baudžiamąją bylą, kurioje notarė Vilma Pakaušienė kaltinama pagal LR BK 228 straipsnio 1 dalį, nagrinėti Kauno rajono apylinkės teismui, atsirado jau nebe fakultatyvinis civilinės bylos sustabdymo pagrindas, o privalomasis (LR CPK 163 str. 3 p.). Todėl apylinkės teismas bylą sustabdyti privalėjo.

10Apeliantas atskirajame skunde remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-04-06 nutartimi civilinėje byloje Nr.3K-3-154/2007, kurioje teismas pažymėjo, jog ir civilinėje byloje gali būti konstatuojamas nusikalstamos veikos faktas (nors vykdytame baudžiamajame procese ir nepriimamas nuosprendis), kuris tampa kvalifikuojančiu požymiu sprendžiant dėl civilinės atsakomybės taikymo ir jos ribų. Apelianto nuomone, jei Jonavos rajono apylinkės teismas laikė, jog gali nustatyti ieškiniu įrodinėjamas aplinkybes dėl nusikaltimo padarymo, tai nėra būtinybės laukti nuosprendžio baudžiamojoje byloje. Vienok, apeliantas nepilnai cituoja paminėtą nutartį.

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-04-06 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-154/2007 yra priimta esant iš esmės skirtingoms faktinėms aplinkybėms, nei nagrinėjamojoje civilinėje byloje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad „nusikaltimo fakto konstatavimas galimas ir bylą nagrinėjant civilinio proceso tvarka, neįvardijant konkretaus, galimai kalto dėl nusikaltimo padarymo asmens, jei šis klausimas dėl objektyvių priežasčių neišsprendžiamas vykdyto baudžiamojo proceso nustatyta tvarka priimant nuosprendį". „Objektyviomis priežastimis" teismas įvardijo atvejus, kuomet baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas privalo būti nutrauktas, arba kai ikiteisminis tyrimas negali būti baigtas, t.y., kuomet nėra galimybės konstatuoti nusikaltimą baudžiamajame procese. Tik tokiais atvejais LR CK 4.96 straipsnyje numatytą kvalifikuojantį požymį gali nustatyti civilinę bylą nagrinėjantis teismas. Kai yra įmanoma nusikaltimą padariusį asmenį nustatyti ir jo veiką (neveikimą) pripažinti nusikalstama baudžiamojoje byloje, tai ir turi būti nustatinėjama baudžiamojoje, o ne civilinėje byloje.

12Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartis, kuria sustabdytas civilinės bylos Nr.2-46-660/2007 nagrinėjimas, yra pagrįsta ir teisėta, todėl atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo jos naikinti.

13Kolegija sprendžia, kad kiti atskirojo skundo motyvai nėra teisiškai reikšmingi, todėl dėl jų nepasisako.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

15Atskirąjį skundą atmesti.

16Jonavos rajono apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai