Byla e2-2577-566/2017
Dėl žalos atlyginimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ieškinį atsakovams J. A. ir J. A. dėl žalos atlyginimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas nurodė, jog pagal 2016-01-25 pavedimą tikrinti Nr. (4.65) FR0773-256 (pridedama) buvo atliktas UAB „Šokiai.lt“ mokestinis patikrinimas ir 2016-08-17 surašytas patikrinimo aktas Nr. (4.65)-FR0680-532. Mokestinio patikrinimo metu buvo nustatyta, kad UAB „Šokiai lt.“ nepagrįstai sumažino apskaičiuotą mokėtiną į biudžetą PVM sumą (padidino apskaičiuotą grąžintiną iš biudžeto PVM sumą), todėl bendrovei už tikrinamąjį laikotarpį papildomai apskaičiuota 17 740 Lt (5 137,85 Eur) mokėtina į biudžetą PVM suma. Nurodė, jog UAB „Šokiai.lt“ laikotarpiu nuo 2013-10-01 iki 2014-12-31 fiziniams asmenims (šokių mokytojams), vykdantiems individualią veiklą pagal pažymas, už suteiktas šokių pamokų paslaugas išmokėjusi viso 51 942 Lt (15 043,44) Eur pajamų, tačiau nuo jų neapskaičiavo, nedeklaravo ir į biudžetą nesumokėjo GPM, VSD ir PSD įmokų ir įmokų į Garantinį fondą. Ieškinyje nurodoma, jog tikrinamuoju laikotarpiu bendrovės direktore nuo 2013-01-01 iki 2014-07-07 buvo J. A., o nuo 2014-07-07 iki 2016-01-19 – J. A.. Ieškovo teigimu, žala valstybės biudžetui padaryta dėl bendrovės vadovui priskirtų funkcijų netinkamo vykdymo, nes atsakovai būdami atsakingi už bendrovės veiklos organizavimą, jos tikslų įgyvendinimą, tinkamai nevykdė savo, kaip įmonės vadovų pareigų, t. y. žinodami, kad bendrovės vardu ir iš bendrovės pinigų perkamos įvairios asmeninio pobūdžio prekės ir paslaugos nebus skirtos bendrovės PVM apmokestinamai veiklai vykdyti jų pirkimo PVM įtraukė į PVM atskaitą, ko pasėkoje UAB „Šokiai.lt“ neteisėtai sumažino mokėtiną į biudžetą PVM ir valstybės biudžetas patyrė PVM žalą. Taip pat pažymėjo, jog atsakovai, siekdami gauti mokestinės naudos, t.y. išvengti mokėtinų į biudžetą mokesčių, su buvusiais darbuotojais nutraukė darbo sutartis ir su jais bei kitais asmenimis sudarė paslaugų teikimo sutartis šokių pamokų vykdymui, tokiu būdu neužtikrino, kad nuo jiems sumokėtų pajamų būtų apskaičiuoti, deklaruoti ir į valstybės biudžetą sumokėti privalomi mokesčiai. Ieškovas nurodė, kad neteisėtais atsakovų veiksmais padarytą žalą sudaro 7 976,26 Eur dydžio suma, iš kurios 6 631.63 Eur papildomai apskaičiuotos PVM, GPM ir įmokos į Garantinį fondą bei 1 344,63 Eur šių mokesčių delspinigių. Ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų 7 976,26 Eur žalos atlyginimo bei bylinėjimosi išlaidas (e.b.l. 1-9).

3Atsakovams, kurių buvimo vieta pareiškus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio nustatyta tvarka, t. y. viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu. Atsakovai atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atliko UAB „Šokiai.lt“, į.k. 300553388, mokestinį tyrimą bei 2015-10-30 pranešimu apie atliktą mokestinį tyrimą Nr. (4.65)-FR0687-1841) nustatė 30 dienų terminą nuo pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą įteikimo dienos pašalinti mokestinio tyrimo metu nustatytus trūkumus ir prieštaravimus (e.b.l. 20-33). UAB „Šokiai.lt“ nustatytų trūkumų nepašalinus ir nepatikslinus deklaruotų duomenų teisingumo, ieškovas 2016-01-25 pavedimu tikrinti Nr. (4.65) FR0773-256 inicijavo UAB „Šokiai.lt” mokestinį patikrinimą, kurio metu tikrinti pridėtinės vertės mokestis (toliau - PVM), pelno mokestis (toliau – PM), gyventojų pajamų mokestis (toliau – GPM), Valstybinio socialinio draudimo įmokos (toliau – VSD įmokos), privalomojo sveikatos draudimo įmokos (toliau – PSD įmokos) ir įmokos į Garantinį fondą už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2014-12-31 (e.b.l. 34-35). Mokestinio patikrinimo metu buvo nustatyta, kad UAB „Šokiai.lt“ nepagrįstai sumažino apskaičiuotą mokėtiną į biudžetą PVM sumą (padidino apskaičiuotą grąžintiną iš biudžeto PVM sumą), todėl bendrovei už tikrinamąjį laikotarpį papildomai apskaičiuota 5 137,85 Eur mokėtina į biudžetą PVM suma. Patikrinimo metu taip pat nustatyta, kad UAB „Šokiai.lt“ laikotarpiu nuo 2013-10-01 iki 2014-12-31 fiziniams asmenims (šokių mokytojams), vykdantiems individualią veiklą pagal pažymas, už suteiktas šokių pamokų paslaugas išmokėjo iš viso 15 043,44 Eur pajamų, tačiau nuo jų neapskaičiavo, nedeklaravo ir į biudžetą nesumokėjo GPM, VSD ir PSD įmokų ir įmokų į Garantinį fondą (e.b.l. 36-86). Remiantis Juridinių asmenų registro išrašo duomenimis, tikrinamuoju laikotarpiu bendrovės direktore nuo 2013-01-01 iki 2014-07-07 buvo J. A. (jai priklausė 100 proc. bendrovės akcijų), o nuo 2014-07-07 iki 2016-01-19 – J. A. (e.b.l. 121-125) (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

72016-08-17 ieškovas surašė patikrinimo aktą Nr. (4.65)-FR0680-532 (e.b.l. 36-86), o 2016-09-23 priėmė sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (4.65) FR0682-585 (e.b.l. 87-93), kuriuo patvirtino patikrinimo aktu papildomai apskaičiuotas mokėtinas į biudžetą mokesčių sumas, delspinigius ir skirtas baudas, viso 15 690,06 Eur, iš jų: 5 137,85 Eur PVM, 1 079,42 Eur PVM delspinigių, 1 541,36 Eur PVM bauda, 1 463,69 Eur GPM nuo su darbo santykiais susijusių A klasės pajamų, 259,30 Eur GPM nuo su darbo santykiais susijusių A klasės pajamų delspinigių, 439,06 Eur GPM nuo su darbo santykiais susijusių A klasės pajamų bauda, 3 203,35 Eur VSD įmokų, 1 601,60 Eur VSD įmokų baudą, 613,03 Eur PSD įmokų, 306,42 Eur PSD įmokų bauda, 30,09 Eur įmokų į Garantinį fondą, 5,91 Eur įmokų į Garantinį fondą delspinigių ir 8,98 Eur įmokų į Garantinį fondą bauda. Ieškiniu ieškovas prašo priteisti iš atsakovų, kaip buvusių UAB „Šokiai.lt“ vadovų, solidariai 7 976,26 Eur dydžio žalos atlyginimą, kurį sudaro 2016-09-23 sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (4.65) FR0682-585 papildomai apskaičiuota PVM, GPM ir įmokų į Garantinį fondą suma – 6 631,63 Eur (5 137,85 Eur PVM +1 463,69 Eur GPM + 30,09 Eur įmokų į Garantinį fondą) bei šių mokesčių delspinigiai – 1 344,63 Eur (1 079,42 Eur PVM delspinigiai + 259,30 Eur GPM delspinigiai + 5,91 Eur įmokų į Garantinį fondą delspinigių). Ieškovas nurodo, kad VSD ir PSD įmokas administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, todėl dėl šių įmokų ieškinys nereiškiamas. Duomenų apie tai, kad UAB „Šokiai.lt“ mokestinio patikrinimo metu papildomai apskaičiuotos PVM, GPM ir įmokos į Garantinį fondą būtų sumokėtos ar kad atsakovai būtų atlyginę žalą, byloje nėra (CPK 178 straipsnis).

8Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas, Lietuvos Respublikos Garantinio fondo įstatymas reglamentuoja PVM, GPM, VSD, PSD ir įmokų į Garantinį fondą mokėtojų ir kitų asmenų prievoles, susijusias su šių mokesčių mokėjimu. Nagrinėjamu atveju minėtų mokesčių subjektu buvo UAB „Šokiai.lt“, kurių vadovais ginčo laikotarpiu buvo atsakovai (nuo 2013-01-01 iki 2014-07-07 – J. A., nuo 2014-07-07 iki 2016-01-19 – J. A.). Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 12 dalį už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, ir kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą atsako bendrovės vadovas. Kasacinio teismo praktikoje taip pat nuosekliai pripažįstama, kad bendrovės vadovui būdingos kasdienės veiklos organizavimo funkcijos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012). Be to, teismų praktikoje taip pat pažymima, kad bendrovės vadovas yra specialus subjektas, kuriam įstatyme nustatyta išskirtinė teisė atstovauti bendrovei, veikti jos vardu ir jam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai negu juridinio asmens dalyviui ar eiliniam juridinio asmens darbuotojui; juridinį asmenį (bendrovę) ir jo vadovą, sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai ir jis privalo veikti išimtinai juridinio asmens interesais; vadovas, atstovaudamas juridiniam asmeniui, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009)

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.246 straipsnio 1 dalimi numatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atliktus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Pagal CK 6.263 straipsnio 1 dalį kiekvienas asmuo privalo laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Juridinio asmens valdymo organų (tiek vienasmenių, tiek kolegialių organų narių) civilinė atsakomybė yra deliktinė (CK 6.263 straipsnis). Kaip ne kartą yra nurodęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, jog bendrovės vadovas kaltas. Paneigti kaltės prezumpciją pareiga tenka bendrovės vadovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

10Pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką bendrovės vadovo atsakomybė atsiranda tik tuo atveju, kai bendrovė nebepajėgi pati patenkinti kreditoriaus reikalavimų, t. y. bendrovės vadovo atsakomybė yra subsidiaraus pobūdžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012). Iš Juridinių asmenų registro išrašo matyti, kad UAB „Šokiai.lt“ yra bankutavusi ir likviduota, o nuo 2016-12-14 išregistruota iš Juridinių asmenų registro (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad reikalauti žalos atlyginimo iš išregistruotos UAB „Šokiai.lt“ teisiškai nėra įmanoma, todėl bendrovės vadovai (atsakovai) laikytini tinkamais civilinės atsakomybės.

11Atsakovų, kaip UAB „Šokiai.lt“ vadovų, neteisėtus veiksmus patvirtina byloje esantis Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2016-08-17 patikrinimo aktas Nr. (4.65)-FR0680-532, iš kurio matyti, jog UAB „Šokiai lt.“ nepagrįstai sumažino apskaičiuotą mokėtiną į biudžetą PVM sumą (padidino apskaičiuotą grąžintiną iš biudžeto PVM sumą), be to, nuo fiziniams asmenims (šokių mokytojams), vykdantiems individualią veiklą pagal pažymas, nuo už suteiktas šokių pamokų paslaugas išmokėtų pajamų neapskaičiavo, nedeklaravo ir į biudžetą nesumokėjo GPM, VSD ir PSD įmokų bei įmokų į Garantinį fondą. Taigi darytina išvada, kad atsakovai būdami atsakingi už bendrovės veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą, tinkamai nevykdė savo, kaip įmonės vadovų pareigų, t. y. žinodami, kad bendrovės vardu ir iš bendrovės pinigų perkamos įvairios asmeninio pobūdžio prekės ir paslaugos nebus skirtos bendrovės PVM apmokestinamai veiklai vykdyti jų pirkimo PVM įtraukė į PVM atskaitą, dėl ko UAB „Šokiai.lt“ neteisėtai sumažino mokėtiną į biudžetą PVM. Taip pat sutiktina su ieškovo argumentais, jog atsakovai, siekdami gauti mokestinės naudos, t. y. išvengti mokėtinų į biudžetą mokesčių, su buvusiais darbuotojais nutraukė darbo sutartis ir su jais bei kitais asmenimis sudarė paslaugų teikimo sutartis šokių pamokų vykdymui, tokiu būdu neužtikrino, kad nuo jiems sumokėtų pajamų būtų apskaičiuoti, deklaruoti ir į valstybės biudžetą sumokėti privalomi mokesčiai. Pažymėtina, kad mokestinio patikrinimo metu UAB „Šokiai.lt“ papildomai apskaičiuota PVM, GPM ir įmokų į Garantinį fondą suma (įskaitant šių mokesčių delspinigius) sudaro 7 976,26 Eur. Taigi ši suma laikytina tiesioginiais nuostoliais, kurių atsiradimą nulėmė aukščiau nurodyti atsakovų neteisėti veiksmai. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra nustatytos visos būtinos sąlygos atsakovų civilinei atsakomybei kilti (CK 6.246-6.249 straipsniai). Jeigu žala atsirado dėl kelių asmenų veiksmų, šie asmenys atsako solidariai (CK 6.296 straipsnis). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad tikrinamuoju laikotarpiu bendrovės vadovu buvo abu atsakovai (nuo 2013-01-01 iki 2014-07-07 – J. A., o nuo 2014-07-07 iki 2016-01-19 – J. A.), todėl šiuo atveju atsakovams kyla solidarioji atsakomybė. Pažymėtina, jog atsakovai neginčijo ieškovo prašomos priteisti žalos dydžio ir jokių įrodymų, patvirtinančių šių nuostolių atlyginimą ieškovui, teismui nepateikė (CPK 178 straipsnis), todėl ieškovui iš atsakovų solidariai priteistinas 7 976,26 Eur žalos atlyginimas (CK 6.245 straipsnio 4 dalis, 6.246 - 6.248, 6.251, 6.263 straipsniai).

12Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, jog ieškinys patenkintas visiškai ir į tai, kad ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas), remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkto, CPK 80 straipsnio 7 dalies, 92 straipsnio ir 96 straipsnio 1 dalies nuostatomis, valstybės naudai iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 182,06 Eur bylinėjimosi išlaidų (iš kiekvieno po 91,03 Eur), kurias sudaro 179,00 Eur žyminio mokesčio ir 3,06 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, a/s Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660).

13Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti.

15Priteisti ieškovui Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcijai, į. k. 188728821, solidariai iš atsakovų J. A., a.k. ( - ) ir J. A., a.k. ( - ) 7 976,26 Eur (septynių tūkstančių devynių šimtų septyniasdešimt šešių eurų ir 26 ct) žalos atlyginimo.

16Priteisti valstybės naudai iš atsakovų J. A., a.k. ( - ) ir J. A., a.k. ( - ) 182,06 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt du eurus ir 6 ct) bylinėjimosi išlaidų (iš kiekvieno po 91,03 Eur), kurias sudaro 179,00 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt devyni eurai) žyminio mokesčio ir 3,06 Eur (trys eurai ir 6 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, a/s Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660).

17Išaiškinti atsakovams, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jie turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

18Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai