Byla 2-592-460/2020
Dėl turtinės žalos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė,

2sekretoriaujant Zitai Mockuvienei,

3dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „R.“ atstovams bankroto administratoriui S. G., advokatui D. N.,

4atsakovei R. Z.,

5atsakovui V. K.,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „R.“ ieškinį atsakovams R. Z. ir V. K. dėl turtinės žalos priteisimo.

7Teismas

Nustatė

81.

9Klaipėdos apygardos teisme gautas ieškovės ieškinys dėl žalos atlyginimo. Ieškinys buvo tikslintas, ieškovė prašo priteisti solidariai iš atsakovų R. Z. ir V. K. 253 757,92 EUR žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė R. Z. nuo 2014 m. balandžio 8 d. iki 2016 m. liepos 1 d. buvo UAB „R.“ direktorė ir padarė šiai bendrovei 253 757,92 Eur turtinės žalos. Atsakovas V. K. suklastojo dokumentus, dėl ko buvo padaryta didelė žala, be to, atsakovas padėjo R. Z. pasisavinti jos žinioje buvusį didelės vertės svetimą UAB „R.“ priklausantį turtą.

102.

11Atsakovė atsiliepime su ieškiniu nesutinka, prašo jo netenkinti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas baudžiamąją bylą, esant aiškiai išreikštam reikalavimui priteisti tirtinę žalą, neturėjo pagrindo nenagrinėti ieškinio ar laikyti jo nepaduotu. Jos nuomone, civilinis ieškinys išspręstas baudžiamojoje byloje.

123.

13Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai palaikė ieškinyje nurodytus reikalavimus, prašė juos tenkinti. pažymėjo, kad visos aplinkybės nustatytos baudžiamojoje byloje. Atsakovės pateikta specialisto išvada irgi įvertinta baudžiamojoje byloje. PVM mokestis irgi buvo įvertintas.

144.

15Teismo posėdžio metu atsakovė palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus, prašė ieškinį atmesti. Pažymėjo, kad prie reikalavimo sumos yra pridėtas PVM dydis, kuris neturėtų būti reikalaujamas. Pateikė specialisto išvadą, joje nurodoma, kad įmonė neturėjo turto, todėl atsakovė negalėjo lėšų pasisavinti. Paminėjo, kad įmonės negautų pajamų niekas negalėjo iššvaistyti.

165.

17Teismo posėdžio metu atsakovas su ieškiniu sutiko iš dalies. Jo nuomone, jo prievolė sudaro 15 000 Eur. Papildomų dokumentų ir / ar kitų duomenų neteikė. Baigiamojoje kalboje nurodė, kad su ieškiniu sutinka, esminės aplinkybės nustatytos baudžiamojoje byloje.

18Ieškinys tenkintinas.

196.

20Byloje sprendžiamas ginčas dėl buvusios ieškovės vadovės ir kito juridinio asmens vadovo veiksmų (ne)teisėtumo, civilinės atsakomybės.

21Faktinės aplinkybės

227.

23Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovė R. Z. nuo 2014 m. balandžio 8 d. iki 2016 m. liepos 1 d. buvo UAB „R.“ direktorė. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. birželio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2- 1243-265/2019 iškėlė bankroto bylą UAB „R.“, bankroto administratoriumi paskyrė S. G.. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. spalio 19 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-40-606/2018 nusprendė R. Z. nuteisti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalį; pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 3 dalį; pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį; pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį. Be to, teismas nusprendė V. K. nuteisti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį – 183 straipsnio 2 dalį; pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 3 dalį; pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 253 straipsnio 1 dalį. Teismas BUAB „R.“ civilinį ieškinį tenkino visiškai: iš R. Z. BUAB „R.“ naudai priteisė 253 757,92 Eur žalos atlyginimo. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m,. lapkričio 6 d. nuosprendžiu pakeitė Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. nuosprendžio dalį dėl R. Z. nuteisimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį ir, perkvalifikavus jos veiką pagal BK 220 straipsnio 1 dalyje (2011 m. birželio 21 d. redakcija Nr. XI-1472, galiojusi nuo 2011 m. liepos 5 d. iki 2017 m. sausio 1 d.), paskyrė jai 10 (dešimt) mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, bausmių apėmimo būdu subendrinus nuosprendžiu R. Z. pagal BK 220 straipsnio 1 dalį paskirtą bausmę su Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. nuosprendžiu jai pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį, 222 straipsnio 1 dalį paskirtomis bausmėmis, paskiriant R. Z. galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą dvejiems metams ir šešiems mėnesiams. Teismas panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. nuosprendžio dalį dėl BUAB „R.“ civilinio ieškinio tenkinimo. Paliko BUAB „R.“ teisę pareikšti civilinį ieškinį dėl R. Z. nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo civilinio proceso tvarka. Likusią Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. nuosprendžio dalį paliko nepakeistą.

24Dėl ieškinio reikalavimų

258.

26Ieškinyje nurodoma, kad dėl neteisėtų atsakovų veiksmų ieškovė patyrė 253 757,92 EUR turtinę žalą. Tai konstatuota baudžiamojoje byloje.

279.

28Atsiliepime atsakovė su ieškiniu nesutinka, mano, kad žalos dydis nurodytas per didelis, ji negalėjo pasisavinti tokios apimties lėšų, nes jų įmonės kasoje nebuvo. Teigia, kad negalima priteisti žalos vadovaujantis fiktyviomis sąskaitomis, be to, į žalos dydį yra įskaičiuojamas ir pridėtinės vertės mokestis. Atsakovas su ieškiniu sutiko, nurodė, kad esminės aplinkybės nustatytos baudžiamojoje byloje.

2910.

30Civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma: neteisėti vadovo veiksmai (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, vadovo kaltė (išskyrus įstatyme ar sutartyje nustatytas išimtis), žala (nuostoliai) (CK 6.246-6.249 straipsniai). Iš aptartų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytą žalą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 12, 178 straipsniai). Vadovo civilinei atsakomybei atsirasti būtina jo kaltė. Teismui nustačius, kad atsakovas (vadovas) atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis) ir paneigti šią prezumpciją bei įrodyti, kad nėra jo kaltės dėl atsiradusios žalos, turi atsakovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 dalis).

3111.

32CK 2.87 straipsnio 1–3 dalyse nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalūs juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams. Vadovaujantis CK 2.87 straipsnio 7 dalimi, juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatyme, steigimo dokumentuose ar sutartyje nenustatyta kitaip.

3312.

34Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad įmonės administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo bendrovės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006).

3513.

36Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 14 straipsnio 2 dalį ūkio subjekto vadovas atsako už teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) arba apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiam asmeniui. Šio įstatymo 21 straipsnyje nustatyta įmonės vadovo atsakomybė už įmonės apskaitos organizavimą bei apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą pagal įstatyme nustatytus reikalavimus.

3714.

38Teismas pirmiausia pažymi, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m,. lapkričio 6 d. nuosprendžiu nustatė, kad byloje yra tik bankroto administratoriaus prašymas pripažinti BUAB „R.“ civiliniu ieškovu ir ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimas, kuriuo šis prašymas buvo patenkintas. Dėl to teismas, nesant byloje pareikšto civilinio ieškinio, kuris savo forma ir turiniu atitiktų bendruosius procesinių dokumentų turiniui keliamus reikalavimus ir negalint šios klaidos ištaisyti bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu, panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. nuosprendžio dalį, kuria visiškai tenkintas BUAB „R.“ civilinis ieškinys, paliekant civiliniam ieškovui teisę ieškinį pareikšti civilinio proceso tvarka. Taigi, Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m,. lapkričio 6 d. įsiteisėjusius nuosprendžiu ieškovei paliko teisę ieškinį pareikšti civilinio proceso tvarka. Minėta aplinkybė vertintina kaip prejudicinis faktas, kurio įrodinėti nebereikia (CPK 182 straipsnio 3 punktas), dėl to atsakovės teiginys, kad ieškinys vėl turėtų būti nagrinėjamas baudžiamojoje byloje, nepagrįstas.

3915.

40Pažymėtina, jog Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. spalio 19 d. nuosprendyje baudžiamojoje byloje Nr. 1-40-606/2018 nustatė, kad „R. Z. suklastojo dokumentus, dėl ko buvo padaryta didelės žalos, ir pasisavino jos žinioje buvusį didelės vertės svetimą UAB „R.” priklausantį turtą. V. K. suklastojo dokumentus, dėl ko buvo padaryta didelės žalos, bei padėjo R. Z. pasisavinti jos žinioje buvusį didelės vertės svetimą UAB „R.” priklausantį turtą. <...> R. Z., nuo 2014-04-08 iki 2016-07-01, būdama UAB „R.”, į. k. ( - ), registruotos ( - ), direktore ir kasininke, užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdama UAB „R.” turtą, tyčia turėdama tikslą pasisavinti jos žinioje esantį didelės vertės svetimą turtą - UAB „R.” pinigines lėšas, ? V. K., nuo 2012-10-15 iki 2015- 05-28, būdamas UAB “M.”, į. k. ( - ), registruotos ( - )F, direktoriumi, tyčia, turėdamas tikslą R. Z. padėti pasisavinti svetimą turtą - UAB “R.” pinigines lėšas, veikdami kartu, 2015 m. sausio mėnesį, Klaipėdos mieste, nenustatytu laiku ir vietoje, susitarė, kad V. K. suklastos UAB „M.” dokumentus - išankstines sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, kuriose nurodys žinomai melagingus duomenis apie bendrovės „M.” neva suteiktas patalpų nuomos, pastolių atvežimo ir montavimo, pastolių nuomos, santechnikos medžiagų tiekimo bei montavimo, projekto rengimo paslaugas bendrovei „R.”, o atsiskaitymas bus imituojamas suklastojant atsiskaitymo, grynaisiais pinigais, dokumentus. R. Z., veikdama tyčia, siekdama įtvirtinti, suklastotuose UAB „M.” dokumentuose - išankstinėse sąskaitose faktūrose, sąskaitose faktūrose, PVM sąskaitose faktūrose, pinigų priėmimo kvituose, nurodytą žinomai melagingą informaciją, įsipareigojo suklastoti UAB „R.” dokumentus - patalpų nuomos sutartį, pastolių nuomos sutartį, priėmimo perdavimo aktą, subrangos sutartį, nuomos sutartį, kuriomis įtvirtins žinomai melagingus duomenis, jog bendrovė „M.” darbus ir paslaugas bendrovei „R.” iš tikrųjų suteikė, ? V. K. sutiko pasirašyti R. Z. suklastotuose minėtuose dokumentuose. <...> R. Z. tęsdama nusikalstamą veiką, žinodama, kad UAB „M.” dokumentuose nurodyti melagingi duomenys bei faktiškai tarp UAB „M.” ir UAB „R.” jokių ūkinių, finansinių sandorių nėra įvykę, V. K. pateiktus suklastotus UAB „M.” dokumentus pasirašė ir siekdama pateisinti dokumentuose nurodytos pinigų - 253 757,92 Eur sumos panaudojimą, UAB „R.” buhalterinę apskaitą tvarkančiai D. G., nesuvokusiai R. Z. daromos nusikalstamos veikos pobūdžio, pateikė suklastotus UAB „M.” dokumentus - išankstines sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, pinigų priėmimo kvitus, kad duomenys iš šių dokumentų būtų įtraukti į UAB „R.” 2015 m. sausio, vasario, balandžio, gegužės mėnesių pirkimų skolon žurnale bei UAB „R.” 2015-01-15 avanso apyskaitoje Nr. 1, 2015-02-27 avanso apyskaitoje Nr. 13, 2015-04-30 avanso apyskaitoje Nr. 32, 2015-05-21 avanso apyskaitoje Nr. 40. Tokiu būdu, R. Z. pagamindama suklastotus UAB „R.” dokumentus ir juos pasirašydama, ? V. K., pasirašydamas suklastotus UAB „M.” dokumentus, tyčia suklastojo dokumentus ir tokiu būdu padarė didelės žalos UAB „R.”. Be to, R. Z., būdama UAB „R.” direktore, tyčia pasisavino, ? V. K. būdamas UAB „M.” direktoriumi, tyčia padėjo R. Z. pasisavinti UAB „R.” priklausantį didelės vertės turtą — pinigines lėšas 253 757,92 Eur, kurias R. Z. saugojo grynais pinigais kaip atskaitingas asmuo - UAB „R.” kasininkas” (nuosprendžio 1-3 lapai).

4116.

42Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. lapkričio 6 d. nuosprendyje nurodė, kad atlikta įrodymų analizė leidžia pagrįstai teigti, kad R. Z., veikdama kartu su V. K., ir siekdama padengti UAB „R.“ buvusį grynųjų pinigų trūkumą, atsiradusį dėl jai 299 000 Eur išmokėjimo, suklastojo dokumentus, kurie pagrindė šių pinigų mokėjimą UAB „M.“ už šios bendrovės UAB „R.“ neva atliktus darbus ir suteiktas paslaugas. Teismas pažymėjo, kad tokios išvados pagrįstumą patvirtina ne tik pačios nuteistosios teiginiai, kad sudarydama kaltinime nurodytas sutartis ji grynųjų pinigų nematė (nes ji jau anksčiau buvo juos gavusi iš bendrovės kasos), bet ir tai, kad bendra su UAB „M.“ sudarytų sutarčių kaina – 253 757,92 Eur - itin nedaug skiriasi nuo R. Z. iš UAB „R.“ kasos tuo pačiu laikotarpiu išmokėtos pinigų sumos. Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad analogiškas aplinkybes dėl tarp UAB „R.“ ir UAB „M.“ sutarčių sudarymo priežasčių nurodė ir pastarosios bendrovės vadovas nuteistasis V. K.. Klaipėdos apygardos teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-40- 606/2018 įsiteisėjo 2019 m. lapkričio 6 d.

4317.

44Šiuo aspektu svarbu tai, jog atleidimo nuo įrodinėjimo atvejus reglamentuojančio CPK 182 str. 3 p. įtvirtinta, kad civilinėje byloje nereikia įrodinėti asmens nusikalstamų veikų žalos pobūdžio ir dydžio, nusikaltimo tiesioginių pasekmių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje (prejudiciniai faktai).

4518.

46Kasacinis teismas, aiškindamas šią nuostatą, nuosekliai formuoja praktiką, kad pagal CPK 182 str. 3 p. teismas, nagrinėdamas civilinę bylą, neprivalo iš naujo nustatyti teismo nuosprendžiu konstatuotų nusikalstamų veiksmų bei jų civilinių teisinių pasekmių, taip pat to, ar juos padarė asmuo, dėl kurio priimtas teismo nuosprendis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56-969/2017, 16 punktas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. ???-?-226-248/2018). Nagrinėjamu atveju teismo vertinimu atsakovų baudžiamojoje byloje nuosprendžiais yra konstatuoti faktai, turintys prejudicinę galią šioje civilinėje byloje.

4719.

48Baudžiamojoje byloje įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais nustatyti toliau nurodomi prejudiciniai faktai:

4920.

50R. Z. pripažinta kalta padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 183 straipsnio 2 dalyje (turto pasisavinimas), 300 straipsnio 3 dalyje (dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu), 222 straipsnio 1 dalyje (apgaulingas apskaitos tvarkymas), 182 straipsnio 2 dalyje (sukčiavimas);

5121.

52V. K. pripažintas kaltu padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 24 straipsnio 6 dalį (bendrininkavimas) – 183 straipsnio 2 dalį (turto pasisavinimas); BK 300 straipsnio 3 dalį (dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu); BK 253 straipsnio 1 dalį;

5322.

54Įsiteisėjusiais teismų nuosprendžiais baudžiamojoje byloje konstatuota, kad BUAB „R.“ patyrė 253 757,92 Eur turtinę žalą, minėtą turtinę žalą UAB „R.“ patyrė realiai, padarytos žalos tikrumas abejonių nekelia ir šią turtinę žalą bendrovė patyrė dėl neteisėtų R. Z., kaip UAB „R.“ direktorės ir V. K. veiksmų.

5523.

56Teismo vertinimu, sutiktina su ieškove, kad anksčiau išdėstytos atsakovų baudžiamojoje byloje nuosprendžiais konstatuotos aplinkybės nagrinėjamoje byloje yra prejudiciniai faktai, kurie patvirtina, kad atsakovai atliko neteisėtus veiksmus ir jų pagrindu sukėlė ieškovei žalą (CPK 182 straipsnio 3 punktas, CK 6.246 straipsnis).

5724.

58Atsakovė teismo posėdžio metu pateikė specialisto 2017 m. kovo 28 d. išvadą. Jos nuomone, minėta išvada eliminuoja / mažina jos kaltę ir koreguoja / mažina prašomą priteisti žalos sumą. Teismas dėl šio atsakovės teiginio atkreipia dėmesį, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. lapkričio 6 d. nuosprendyje konstatuota, kad „duomenys leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad nagrinėjamu atveju, sudarydama sutartis su UAB „M.“, R. Z. siekė ne gauti pelną, bet, kaip kad ir nurodė V. K., padengti UAB „R.“ kasoje atsiradusi lėšų trūkumą. Pastarąją išvadą taip pat pagrindžia byloje esanti 2017 m. kovo 28 d. specialisto išvada Nr. 5-3/20, kurią patvirtino apeliacinės instancijos teisme apklausta specialistė. Šiuo įrodymu byloje nustatyta, kad 2015 m. sausio – gegužės mėnesiais R. Z. iš UAB „R.” kasos gavo 299 000 Eur grynųjų pinigų. <…>Laikytina įrodytu, kad suklastodama kaltinime nurodytus dokumentus, apeliantė pasisavino šį UAB „R.” priklaususį didelės vertės turtą. R. Z. neabejotinai veikė tiesiogine tyčia, suvokdama pavojingą savo veiksmų pobūdį ir norėdama taip veikti” (nuosprendžio 34 punktas).

5925.

60Atsakovės nurodoma aplinkybė, kad ieškovė netinkamai žalos dydį skaičiuoja esant faktinei aplinkybei, kad sąskaitos buvo fiktyvios, vėlgi yra įvertinta įsiteisėjusiame apeliacinės instancijos teismo sprendime. Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. lapkričio 6 d. nuosprendyje pažymėta, kad „kaltinime nurodytų sutarčių ir dokumentų, patvirtinančių, kad UAB „M.” neva suteikė patalpų nuomos, pastolių atvežimo ir montavimo, pastolių nuomos, santechnikos medžiagų tiekimo bei montavimo, projekto rengimo paslaugas bendrovei „R.“, surašymo laikotarpis visiškai sutampa su grynųjų pinigų iš UAB „R.“ kasos R. Z. išdavimo laikotarpiu. Byloje nustačius, kad minėtos sutartys buvo fiktyvios, o V. K. negavo buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodytos jo vadovaujamai bendrovei neva sumokėtos pinigų sumos, kurios dydis (253 757,92 Eur) iš esmės sutampa su R. Z. iš UAB „R.“ kasos paimtų grynųjų pinigų suma ir nuteistajai negalint paaiškinti, kur tie pinigai buvo panaudoti, laikytina įrodytu, kad suklastodama kaltinime nurodytus dokumentus, apeliantė pasisavino šį UAB „R.” priklaususį didelės vertės turtą“.

6126.

62Teismas, vadovaudamasis įsiteisėjusiu Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-40-606/2018 ir įsiteisėjusiu Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. lapkričio 6 d. nuosprendžiu konstatuoja, jog nustatytos visos atsakovų R. Z. ir V. K. civilinės atsakomybės sąlygos - neteisėti (nusikalstami) veiksmai, 253 757,92 Eur turtinė žala, padaryta ieškovei, priežastinis ryšys tarp neteisėtų (nusikalstamų) atsakovų veiksmų ir ieškovei padarytos turtinės žalos bei atsakovų kaltė (CK 6.246-6.249 straipsniai). Nors atsakovė ginčija skolos dydį, tačiau teismas sprendžia, kad ieškovės žalos dydis įrodytas bei nepaneigtas jokiais kitais skaičiavimais (CK 6.249 straipsnis).

6327.

64Pažymėtina, kad žala šiuo atveju atsirado dėl kelių atskirų, tačiau viena nuo kitos priklausomų priežasčių sąveikos, t. y. atsakovams veikiant atskirai, tačiau kiekvieno jų neteisėtiems veiksmams esant būtinąja žalos ieškovei atsiradimo priežastimi (objektyvusis bendrininkavimas). Todėl spręstina, kad atsakovai solidariai atsako už ieškovei padarytą žalą (CK 6.6 straipsnio 3 dalis, 6.279 straipsnis).

6528.

66Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bendrininkavimo institutas, numatytas BK IV skyriuje, numato, jog esant bendrininkavimui nusikaltime, visi bendrininkai, nepaisant jų vaidmens nusikaltimo padaryme, atsako baudžiamąja tvarka už vieną ir tą patį nusikaltimą, jų veikos kvalifikuojamos pagal tą patį BK straipsnį. Tai nulemia solidariąją bendrininkų civilinę atsakomybę už nusikaltimu padarytą žalą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K- 531/2013).

6729.

68Teismo vertinimu, šioje byloje apie pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus pasisakyta, kiti ieškovės ir atsakovų nurodomi teiginiai neturi teisinės reikšmės bylos išsprendimui.

69Dėl bylos procesinės baigties

7030.

71Teismas, remdamasis nurodytais argumentais, konstatuoja, kad ieškovės ieškinys pagrįstas, todėl tenkintinas ir nutartina ieškovei BUAB „R.“ priteisti solidariai iš atsakovų R. Z. ir V. K. 253 757,92 EUR žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą (253 757,92 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. lapkričio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

72Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

7331.

74Vadovaujantis tuo, kad ieškinys tenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. lapkričio 26 d. ir 2020 m. vasario 11 d. nutartimis taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovų R. Z. ir V. K. turtui paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

75Dėl bylinėjimosi išlaidų

7632.

77Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Teismas gali nukrypti nuo šio nustatyto bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 4 dalis). Šiuo atveju ieškinys tenkintas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad su ieškiniu nesutiko tik atsakovė, bylinėjimosi išlaidos priteistinos ieškovei iš atsakovės. Ieškovė pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė patyrė 363 Eur teisinės pagalbos išlaidų, be to, papildomai už ieškovę 423,50 Eur sumą sumokėjo ieškovės administratorius. Nurodytos išlaidos pagrįstos rašytiniais įrodymais –mokėjimo nurodymais (CPK 12, 178 straipsniai). Teismas pažymi, kad minėtos išlaidos pripažintinos būtinomis, jos akivaizdžiai sietinos su bylos nagrinėjimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Teisinės pagalbos išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77, kuriuo buvo pakeistas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“, rekomenduojamo priteisti maksimalaus užmokesčio dydžio. Esant tokiems įrodymams ieškovei iš atsakovės priteistina 363 Eur bylinėjimosi išlaidos, ieškovės administratoriui iš atsakovės priteistina 423,50 Eur bylinėjimosi išlaidų.

7833.

79Pažymėtina, kad nėra draudžiama bankrutavusios įmonės administratoriui įmonės interesais sudaryti teisinių paslaugų sutartis su advokatais, šiuo atveju byla nėra susijusi tik su įmonės nemokumu ir finansiniais aspektais, tačiau ir su specifiniais santykiais – buvusio įmonės vadovo civiline atsakomybe.

80Teismas, vadovaudamasis CPK 268–270 straipsniais,

Nutarė

81ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „R.“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), ieškinį atsakovams R. Z., asmens kodas ( - ) ir V. K., asmens kodas ( - ) dėl turtinės žalos priteisimo tenkinti.

82Ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „R.“ priteisti solidariai iš atsakovų R. Z. ir V. K. 253 757,92 EUR žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą (253 757,92 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. lapkričio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

83Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. lapkričio 26 d. ir 2020 m. vasario 11 d. nutartimis taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovų R. Z. ir V. K. turtui palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

84Ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „R.“ priteisti iš atsakovės R. Z. 363 Eur bylinėjimosi išlaidų.

85Ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „R.“ bankroto administratoriui S. G. priteisti iš atsakovės R. Z. 423,50 Eur bylinėjimosi išlaidų.

86Sprendimą per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. sekretoriaujant Zitai Mockuvienei,... 3. dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „R.“... 4. atsakovei R. Z.,... 5. atsakovui V. K.,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 7. Teismas... 8. 1.... 9. Klaipėdos apygardos teisme gautas ieškovės ieškinys dėl žalos atlyginimo.... 10. 2.... 11. Atsakovė atsiliepime su ieškiniu nesutinka, prašo jo netenkinti. Nurodo, kad... 12. 3.... 13. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai palaikė ieškinyje nurodytus... 14. 4.... 15. Teismo posėdžio metu atsakovė palaikė procesiniuose dokumentuose... 16. 5.... 17. Teismo posėdžio metu atsakovas su ieškiniu sutiko iš dalies. Jo nuomone, jo... 18. Ieškinys tenkintinas.... 19. 6.... 20. Byloje sprendžiamas ginčas dėl buvusios ieškovės vadovės ir kito... 21. Faktinės aplinkybės... 22. 7.... 23. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovė R. Z. nuo 2014 m.... 24. Dėl ieškinio reikalavimų ... 25. 8.... 26. Ieškinyje nurodoma, kad dėl neteisėtų atsakovų veiksmų ieškovė patyrė... 27. 9.... 28. Atsiliepime atsakovė su ieškiniu nesutinka, mano, kad žalos dydis nurodytas... 29. 10.... 30. Civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma:... 31. 11.... 32. CK 2.87 straipsnio 1–3 dalyse nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo... 33. 12.... 34. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad įmonės... 35. 13.... 36. Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 14 straipsnio 2... 37. 14.... 38. Teismas pirmiausia pažymi, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m,.... 39. 15.... 40. Pažymėtina, jog Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. spalio 19 d.... 41. 16.... 42. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. lapkričio 6 d. nuosprendyje nurodė, kad... 43. 17.... 44. Šiuo aspektu svarbu tai, jog atleidimo nuo įrodinėjimo atvejus... 45. 18.... 46. Kasacinis teismas, aiškindamas šią nuostatą, nuosekliai formuoja praktiką,... 47. 19.... 48. Baudžiamojoje byloje įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais... 49. 20.... 50. R. Z. pripažinta kalta padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos... 51. 21.... 52. V. K. pripažintas kaltu padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 24... 53. 22.... 54. Įsiteisėjusiais teismų nuosprendžiais baudžiamojoje byloje konstatuota,... 55. 23.... 56. Teismo vertinimu, sutiktina su ieškove, kad anksčiau išdėstytos atsakovų... 57. 24.... 58. Atsakovė teismo posėdžio metu pateikė specialisto 2017 m. kovo 28 d.... 59. 25.... 60. Atsakovės nurodoma aplinkybė, kad ieškovė netinkamai žalos dydį... 61. 26.... 62. Teismas, vadovaudamasis įsiteisėjusiu Klaipėdos apygardos teismo... 63. 27.... 64. Pažymėtina, kad žala šiuo atveju atsirado dėl kelių atskirų, tačiau... 65. 28.... 66. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bendrininkavimo institutas, numatytas... 67. 29.... 68. Teismo vertinimu, šioje byloje apie pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir... 69. Dėl bylos procesinės baigties... 70. 30.... 71. Teismas, remdamasis nurodytais argumentais, konstatuoja, kad ieškovės... 72. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ... 73. 31.... 74. Vadovaujantis tuo, kad ieškinys tenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2019... 75. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 76. 32.... 77. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 78. 33.... 79. Pažymėtina, kad nėra draudžiama bankrutavusios įmonės administratoriui... 80. Teismas, vadovaudamasis CPK 268–270 straipsniais,... 81. ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „R.“, juridinio... 82. Ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „R.“ priteisti... 83. Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. lapkričio 26 d. ir 2020 m. vasario 11 d.... 84. Ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „R.“ priteisti iš... 85. Ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „R.“ bankroto... 86. Sprendimą per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...