Byla e2-258-370/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) ,,Rudesta“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. lapkričio 2 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. eB2-947-883/2016 pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės ,,Bos Inox“, G. B. firmos ,,Tringala“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Ukmergės keliai“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Rudesta“ ir pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Rudesta“ direktoriaus V. K. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Rudesta“,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Šiaulių apygardos teismas, nagrinėjant dvi civilines bylas Nr. eB2-947-883/2016 pagal pareiškėjų UAB „Bos Inox“, G. B. firmos „Tringala“ ir UAB „Ukmergės keliai“ pareiškimus dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Rudesta“ iškėlimo ir Nr. B2-979-883/2016 pagal ieškovo UAB „Rudesta“ direktoriaus V. K. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovei UAB „Rudesta“ iškėlimo, 2016 m. spalio 27 d. nutartimi bylas sujungė, paliekant civilinės bylos Nr. eB2-947-883/2016.
 2. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. spalio 5 d. nutartimi, tenkindamas pareiškėjos UAB ,,Bos Inox“ prašymą, pateiktą civilinėje byloje dėl bankroto bylos iškėlimo, areštavo atsakovei UAB „Rudesta“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, leidžiant šiuo turtu naudotis, bet uždraudžiant jį perleisti kitiems asmenims, pinigines lėšas sąskaitose, leidžiant išmokėti darbuotojams atlyginimus, sumokėti mokesčius ir atlikti kitus privalomus mokėjimus į valstybės ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetus, kol bus priimta nutartis iškelti įmonei bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo.
 3. UAB „Rudesta“ generalinis direktorius V. K., vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 7 straipsnio 2 dalimi, 2016 m. spalio 28 d. pateikė teismui prašymą nustatyti, jog UAB „Rudesta“ turi teisę naudoti 596 000 Eur per mėnesį didžiausią lėšų sumą bendrovės einamosioms įmokoms mokėti ir nurodė sąskaitas, iš kurių būtų leidžiama vykdyti visus įmonės ūkinei komercinei veiklai reikalingus mokėjimus, įskaitant ir privalomąsias įmokas, neatsižvelgiant į tai, kad sąskaitos yra areštuotos ar joms taikomi kiti disponavimo apribojimai. Nurodė, kad teismas, priimdamas jo pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, neišsprendė ĮRĮ 7 straipsnio 2 d. numatyto klausimo, nors klausimui spręsti buvo pateikti visi duomenys.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. lapkričio 2 d. nutartimi UAB ,,Rudesta“ direktoriaus V. K. prašymą atmetė.
 2. Teismas nustatė, kad Šiaulių apygardos teismas, priėmęs pareiškėjos UAB „Bos Inox“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Rudesta“, 2016 m. spalio 5 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones.
 3. Teismas nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bankroto byloje ypatumas yra tas, kad jos taikomos ne tik ieškinį padavusio, bet ir kitų potencialių įmonės kreditorių reikalavimams užtikrinti. Teismo pareiga yra užtikrinti viešo intereso apsaugą ir šalinti bet kokias kliūtis, pažeidžiančias ar galinčias pažeisti viešąjį interesą, todėl svarbu, kad, inicijavus bankroto bylos iškėlimą atsakovui, jo turimo turto apimtis nesumažėtų, o finansinės galimybės neblogėtų.
 4. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, siekdamas sudaryti sąlygas visiems kreditoriams maksimaliai patenkinti savo reikalavimus iš atsakovei UAB „Rudesta“ priklausančio turto tuo atveju, jeigu bus iškelta bankroto, o ne restruktūrizavimo byla, teismas sprendė, kad šioje proceso stadijoje nėra pagrindo tenkinti UAB „Rudesta“ generalinio direktoriaus V. K. prašymą leisti toliau vykdyti iš UAB „Rudesta“ atsiskaitomųjų sąskaitų visus bendrovės ūkinei-komercinei veiklai vykdyti reikalingus mokėjimus ir įmokas, įskaitant privalomąsias įmokas, kurių pagrįstumo pareiškėjas neįrodė.
 1. Atskirojo skundo argumentai
 1. Ieškovas UAB „Rudesta“ generalinis direktorius V. K. atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. lapkričio 2 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas, atmesdamas ieškovo prašymą, pažeidė ĮRĮ 7 straipsnio 2 dalies nuostatas. Ieškovas 2016 m. spalio 24 d. pareiškimu kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą dėl restruktūrizavimo bylos bendrovei iškėlimo. Nuo šio pareiškimo priėmimo teisme momento bendrovės atžvilgiu pradėjo galioti ĮRĮ nuostatos. Restruktūrizavimo siekiantis subjektas, įvykdęs tam tikrus reikalavimus (pateikęs įstatymų nuostatas atitinkantį pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo), turi teisę pasinaudoti ĮRĮ numatytomis finansinių sunkumų šalinimo priemonėmis. Teismui buvo pateikti bendrovės ūkinės komercinės veiklos vykdymą patvirtinantys dokumentai, tarp kurių galiojančios rangos sutartys, taigi ieškovas pagrindė savo prašymą rašytiniais įrodymais. Nesuteikus teisės vykdyti ūkinės komercinės veiklos vykdymui būtinus mokėjimus, bendrovės veikla yra trikdoma, kai tuo tarpu vienas iš ĮRĮ tikslų yra ūkinės komercinės veiklos išsaugojimas.
  2. Nors teisme yra gauti pareiškimai tiek dėl restruktūrizavimo, tiek dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, teismas nepagrįstai suteikė prioritetą bankroto procesui, tuo nukrypdamas nuo nuosekliai formuojamos teismų praktikos. Siekis išsaugoti kuo daugiau turto atsiskaitymams su kreditoriais bankroto bylos iškėlimo atveju, negali būti pagrindas trukdyti restruktūrizavimo siekiančiam asmeniui vykdyti ūkinę komercinę veiklą, nes taip yra paneigiama restruktūrizavimo proceso esmė – ūkinės komercinės veiklos vykdymas būtina restruktūrizavimo sąlyga.
  3. Nepagrįsta teismo išvada, kad leidimo vykdyti ūkinei komercinei veiklai būtinus mokėjimus nesuteikimas pateisinamas taikomų laikinųjų apsaugos priemonių laikinu pobūdžiu. ĮRĮ 7 straipsnio 2 dalis nenumato jokių išimčių, kuomet teismas galėtų nevykdyti pareigos nurodyti konkrečią didžiausią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota einamiesiems mokėjimams mokėti. Taip pat įmonės restruktūrizavimo tikslų pasiekimą lemia laiku pradėtas restruktūrizavimo procesas.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).
 2. Šioje byloje apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas apelianto prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo / pakeitimo konkuruojant bendrosioms ir specialiosioms teisės normoms bankroto ir restruktūrizavimo bylų iškėlimo stadijos metu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas, pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytų ribų nenustatyta.
 3. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).
 4. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bankroto procese, turi būti vadovaujamasi ne tik CPK, bet ir Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatomis. Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 5 punktu, teismas, gavęs pareiškimą iškelti bankroto bylą, gali savo arba suinteresuoto asmens iniciatyva taikyti laikinąsias apsaugos priemones CPK nustatyta tvarka, galiosiančias iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo (CPK 145 str. 4 d.).
 5. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai UAB ,,Bos Inox“ kreipusis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos atsakovei UAB ,,Rudesta“ iškėlimo ir pareiškus prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, Šiaulių apygardos teismas 2016 m. spalio 5 d. nutartimi areštavo UAB „Rudesta“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, leido šiuo turtu naudotis, bet uždraudė jį perleisti kitiems asmenims, areštavo pinigines lėšas sąskaitose bei leido išmokėti darbuotojams atlyginimus, sumokėti mokesčius ir atlikti kitus privalomus mokėjimus į valstybės ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetus, kol bus priimta nutartis iškelti įmonei bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo.
 6. Liteko duomenimis ši nutartis Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 20 d. nutartimi palikta nepakeista.
 7. UAB „Rudesta“ generalinis direktorius V. K. 2016 m. spalio 24 d. teismui pateikė pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovei UAB „Rudesta“ iškėlimo. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi sujungė civilines bylas dėl bankroto bylos ir restruktūrizavimo bylos atsakovei UAB „Rudesta“ iškėlimo į vieną bylą. UAB „Rudesta“ generalinis direktorius V. K. 2016 m. spalio 28 d. teismui pateikė prašymą, vadovaujantis ĮRĮ 7 straipsnio 2 dalimi, nustatyti, jog UAB „Rudesta“ turi teisę naudoti 596 000 Eur per mėnesį didžiausią lėšų sumą bendrovės einamosioms įmokoms mokėti. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi šį apelianto prašymą atmetė.
 8. Apeliantas skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas apelianto prašymą, pažeidė ĮRĮ 7 straipsnio 2 dalies nuostatas. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiuo skundo argumentu. Kaip minėta, laikinosios apsaugos priemonės atsakovei buvo taikytos pareiškėjai UAB ,,Bos Inox“ kreipusis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos atsakovei UAB ,,Rudesta“ iškėlimo. Šioje bankroto bylos iškėlimo stadijoje taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių tikslas yra užtikrinti visų įmonės kreditorių maksimaliai galimą reikalavimų patenkinimą bankroto proceso metu, užkertant kelią galimam atsakovo turto ar jo vertės sumažėjimui. Laikinosios apsaugos priemonės bankroto byloje taikomos finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių reikalavimams užtikrinti, todėl svarbu, kad įmonės turimo turto apimtis nesumažėtų, o finansinės galimybės neblogėtų.
 9. Atsižvelgiant į tai, kad laikinosios apsaugos priemonės atsakovei buvo taikytos byloje dėl bankroto bylos iškėlimo, siekdamas sudaryti sąlygas visiems kreditoriams maksimaliai patenkinti savo reikalavimus iš atsakovei UAB „Rudesta“ priklausančio turto, pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė prioritetą visų kreditorių turtinių interesų apsaugai bankroto bylos iškėlimo atveju, todėl šiuo motyvu pagrįstai atmetė apelianto prašymą. Esant inicijuotai atsakovei bankroto bylai leidimas vykdyti iš UAB „Rudesta“ atsiskaitomosiose sąskaitose areštuotų lėšų visus bendrovės ūkinei-komercinei veiklai vykdyti reikalingus mokėjimus ir įmokas, pažeistų įmonės kreditorių lygiateisiškumą, nes atsakovė galėtų vykdyti savo įsipareigojimus tam tikriems kreditoriams iš esmės kitų kreditorių sąskaita.
 10. Taip pat pakankamai pagrįstas pirmosios instancijos teismo motyvas, kad laikinosios apsaugos priemonės yra laikino pobūdžio, tai yra, jos taikomos terminuotai – iki bus išspręstas bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo ar atsisakymo iškelti klausimas, kurio išsprendimo terminus imperatyviai reglamentuoja tiek bankroto, tiek restruktūrizavimo teisės normos, numatančios vieno mėnesio terminą.
 11. Nors sutiktina su apeliantu, kad ĮRĮ 7 straipsnio 2 dalis, reglamentuojanti teismui pareigą dėl lėšų sumos ūkinei komercinei veiklai nustatymo, yra imperatyvaus pobūdžio, tačiau šiuo atveju areštuotos sąskaitos buvo ne atskirų kreditorių reikalavimams užtikrinti, o išskirtinai visų kreditorių turtinių reikalavimų lygiateisiškumo principu užtikrinimui ir pagal specialiąsias teisės normas, asmeniui inicijavus atsakovei bankroto bylos iškėlimą, todėl, apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, suteikdamas prioritetą visų atsakovės kreditorių turtinių interesų gynimui, nepažeidė atsakovės veiklos interesų ir interesų apsaugos priemonių taikymo proporcingumo principo, juolab kad atsakovės vadovas civilinę bylą dėl restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo inicijavo tik po to, kai buvo iškelta civilinė byla dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 5 str. 4 d.).
 12. Šiuo atveju pažymėtina aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą, vadovaudamasis ĮBĮ ir ĮRĮ nuostatomis, 2016 m. lapkričio 14 d. nutartimi iškėlė atsakovei UAB „Rudesta“ restruktūrizavimo bylą. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs UAB „Rudesta“ generalinio direktoriaus V. K. 2016 m. spalio 28 d. teismui pateiktą prašymą bei įrodymus, 2016 m. lapkričio 14 d. nutartimi leido mokėti UAB „Rudesta“ darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei apmokėti visas kitas einamąsias įmokas iš bendrovės dviejų sąskaitų, nurodant, kad didžiausia lėšų suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota mokėjimams ir įmokoms mokėti, yra 300 000 Eur. Nors ši nutartis apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui ir nėra įsiteisėjusi, tačiau UAB „Rudesta“ generalinio direktoriaus V. K. prašymu Šiaulių apygardos teismo 2016 m. lapkričio 21 d. skubiai vykdytina nutartimi leista atlikti 2016 m. lapkričio 14 d nutartyje nurodytus mokėjimus iš vienos bendrovės sąskaitos.
 13. Šios aplinkybės patvirtina, kad apelianto prašymas nagrinėjamoje byloje yra iš esmės išnagrinėtas. Taigi ir dėl šios aplinkybės nėra pagrindo tenkinti atskirąjį skundą.
 14. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo skundžiamą nutartį (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

5Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 straipsniais,

Nutarė

6Šiaulių apygardos teismo 2016 m. lapkričio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai