Byla 2-213-832/2011

1Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjui Mindaugui Klemeniui,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Vidai Šurpienei, dalyvaujant ieškovo UAB „( - )“ įgaliotam atstovui A. S.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „( - )“ ieškinį atsakovams R. J., V. Š., dėl sandorio pripažinimo galiojančiu.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5Ieškovas UAB „( - )“ kreipėsi į teismą prašydamas 2002 m. gegužės 28 d. tarp jų bendrovės, iš vienos pusės, bei V. J., a. k. ( - ) mirusios 2003 m. gruodžio 31 d., ir B. J., a. k. ( - ) mirusio 2008 m. lapkričio 3 d., iš kitos pusės, sudarytą rašytinę taip vadinamą „Buto pirkimo sutartį“ dėl buto, esančio ( - ), pirkimo – pardavimo, pripažinti pagrindine pirkimo – pardavimo sutartimi bei pripažinti ją galiojančia.

6A. R. ( - ) ir V. Š. atsiliepimų į pareikštą ieškinį nepateikė, jiems procesiniai dokumentai ir šaukimai į teismo posėdį įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu.

7Teismo posėdyje ieškovo atstovas ieškinį palaikė.

8Ieškovo įgaliotas atstovas A. S. teismo posėdyje paaiškino, kad su pardavėjais Valerija ir B. J. buvo sutarta butą nupirkti iš jų už 10500,00 Lt, sutarties neįformino pas notarą, kadangi V. J. sirgo, o jai mirus, B. J. nesusitvarkė paveldėjimo dokumentų. Jų vaikai atsakovai R. J. ir V. Š. vis žadėjo sutvarkyti dokumentus, bet pažado neįvykdė. Palikimą į butą, esantį J. T.-( - ) g. 8-2, ( - ), kurį ( - ) nusipirko iš ieškovo gautų pinigų, priėmė, o į ieškovo nupirktą butą nepriėmė.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad 2002 m. gegužės 28 d. ieškovas (sutartyje – pirkėjas) UAB „( - )“ ir V. J. ir B. J. (sutartyje – pardavėjai) pasirašė buto pirkimo sutartį, kuria sutarė, kad pardavėjai už 10500,00 Lt parduoda nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ) (b. l. 6; 36).

112002-05-28 priėmimo – perdavimo aktu B. J. perdavė, o UAB „( - )“ priėmė butą pagal 2002-05-28 preliminarią sutartį (b. l. 38).

12Už įgytą butą ieškovas UAB „( - )“ V. J. sumokėjo 10500,00 Lt: 2002 m. gegužės 28 d. – 500,00 Lt; 2002 m. gegužės 29 d. – 5000,00 Lt; 2002 m. liepos 15 d. – 500,00 Lt; 2002 m. rugsėjo 10 d. – 1000,00 Lt; 2002 m. spalio 23 d. – 1000,00 Lt; 2002 m. gruodžio 17 d. – 1500,00 Lt; 2003 m. sausio 19 d. 1000,00 Lt (b. l. 39; 40; 41; 42).

13V. J., a. k. ( - ) mirė 2003 m. gruodžio 31 d. (b. l. 48).

14B. J., a. k. ( - ) mirė 2008 m. lapkričio 3 d. (b. l. 49).

15Nekilnojamojo registro centrinio duomenų banko duomenimis, 2010-11-29 dienai, butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso V. J., gim. ( - ) (b. l. 46-47).

16Dėl tarp šalių atsiradusių santykių kvalifikavimo

17Šioje byloje būtina tinkamai kvalifikuoti tarp šalių sudarytą sutartį. Sutarties laisvės principas, kaip vienas iš civilinių santykių reglamentavimo principų (CK 1.2 straipsnis), leidžia civilinių teisinių santykių dalyviams laisvai spręsti, ar sudaryti sutartį, savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, taip pat sudaryti sutartis, kurių CK tiesiogiai nenurodyta, jeigu tai neprieštarauja įstatymui (CK 6.156 straipsnis). Tuo atveju, kai iš sutartinių santykių kyla ginčas, visų pirma būtina nustatyti tikrąjį sutarties turinį, t. y. išaiškinti, kokias dalyvių tarpusavio teises ir pareigas sutartis sukūrė.

18Pirminiu pareiškimu ieškovas UAB „( - )“ sudarytą sutartį įvardijo kaip preliminarią (b. l. 1-4). Ieškinyje nurodė, kad buvo sudarytas „preliminarus susitarimas“ (b. l. 28-30). 2002-05-28 priėmimo – perdavimo akte nurodė, kad butas priimtas pagal 2002-05-28 preliminarią sutartį (b. l. 38).

19Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog lemiamą reikšmę kvalifikuojant šalių santykius turi ne dokumento pavadinimas, o jo turinys, t. y. pripažįstamas dokumento turinio viršenybės prieš formą principas.

20Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką preliminarioji sutartis yra organizacinė sutartis, įstatymų priskirta ikisutartinių santykių stadijai. Šia sutartimi šalys tik įsipareigoja preliminariojoje sutartyje aptartomis sąlygomis ateityje sudaryti kitą – pagrindinę sutartį (CK 6.165 straipsnis). Taigi tai yra šalių susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje, t. y. sutartis dėl sutarties (pagrindinės) sudarymo. Vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad šios sutarties negalima reikalauti įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (CK 6.165 straipsnio 4 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010; 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2008). Pagal CK 6.165 straipsnyje įtvirtintą preliminariosios sutarties sampratą būtini preliminariosios sutarties elementai: suderinta šalių valia pasiektas susitarimas sukurti teisinius santykius, t. y. įsipareigojimas ateityje sudaryti pagrindinę sutartį; pagrindinės sutarties esminių sąlygų aptarimas; susitarimo išreiškimas rašytine forma (CK 6.159 straipsnis, 6.165 straipsnio 1, 2 dalys, 1.73 straipsnio 1 dalies 7 punktas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 4 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-72/2007; 2007 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-412/2007; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008; 2009 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-201/2009; 2011 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-81/2011). Vienas iš kriterijų kvalifikuojant šalių santykius kaip preliminariąją sutartį – šalių sutarimas dėl būsimos pagrindinės sutarties dalyko ir esminių pagrindinės sutarties sąlygų aptarimas. Esminėmis sutarties sąlygomis yra laikomos sąlygos, kurių nesant sutartis laikoma nesudaryta.

21Kaip matyti iš sudarytos sutarties, tai nebuvo susitarimas į ateitį, t. y. susitarimas dėl kito susitarimo, kadangi 2002 m. gegužės 28 d. sutartimi šalys sutarė dėl buto pirkimo – pardavimo realiu laiku, o ne į ateitį, aptarė apmokėjimo tvarką, bei tai, kad sumokėjus visą suma, butas tampa pirkėjo nuosavybė.

22Taigi, šiuo atveju tarp šalių (ieškovo UAB „( - )“ ir atsakovų tėvų V. J. ir B. J.) buvo sudaryta buto pirkimo – pardavimo sutartis, kurią viena šalis, t. y. ieškovas, pilnai įvykdė, o pagal CK 1.93 straipsnio 4 dalį, jeigu viena iš šalių visiškai ar iš dalies įvykdė sandorį, kuriam būtinas notaro patvirtinimas, o antroji šalis vengia įforminti sandorį notarine tvarka, teismas įvykdžiusios sandorį šalies reikalavimu turi teisę pripažinti sandorį galiojančiu. Šiuo atveju sandorio po to notarine tvarka įforminti nebereikia. Atsakovai sutartį sudaryti notarine tvarka vengia su ieškovu gera valia nebendradarbiauja, todėl konstatuotina, kad pirkimo – pardavimo sutarties šalies (pardavėjų) įpėdiniai – atsakovai R. J. ir V. Š. – vengia sudaryti sutartį notarine forma, todėl pirkimo – pardavimo sandoris pripažintinas galiojančiu.

23Pažymėtina, kad dėl susiklosčiusių aplinkybių – V. J. mirties 2003-12-31, B. J. palikimo priėmimo fakto neįforminimas, bei jo paties mirtis 2008-11-03, sutrukdė sudaryti sutartį notarine forma bei galutinai jį perleisti ieškovui. O jų įpėdiniai to taip pat nepadarė.

24Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus konstatuoja, kad 2002 m. gegužės 28 d. sandoris, sudarytas tarp pirkėjo UAB „( - )“ ir pardavėjų V. J. ir B. J. pripažintinas galiojančiu nuo jo įvykdymo (nuo visiško atsiskaitymo su pardavėju) momento, t. y. nuo 2003 m. sausio 19 d. (CK 1.93 straipsnio 4 dalis).

25Dėl bylinėjimosi išlaidų

26Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovų priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 315,00 Lt žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Duomenų apie kitas bylinėjimosi išlaidas ieškovas nepateikė.

27Pagal Mažeikių rajono apylinkės teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, teismas patyrė 7,76 Lt tokių išlaidų. Ieškinį patenkinus visiškai, šios išlaidos priteistinos iš atsakovų į valstybės biudžetą lygiomis dalimis (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnis).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88, 92, 93, 96, 259, 269, 270 straipsniais,

Nutarė

29Ieškinį patenkinti visiškai.

30Pripažinti 2002 m. gegužės 28 d. sandorį tarp pirkėjo UAB „( - )“ (( - ) ir pardavėjų V. J. (a. k. ( - ) mirusios 2003 m. gruodžio 31 d.) ir B. J. (a. k. ( - ) mirusio 2008 m. lapkričio 3 d.), dėl buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), pirkimo – pardavimo galiojančiu nuo jo įvykdymo momento, t. y. nuo 2003 m. sausio 19 d.

31Priteisti ieškovei iš atsakovų R. J. (a. k. ( - ) gyv. ( - ), ( - )) ir V. Š. (a. k. ( - ) gyv. ( - ), ( - )) po 157,50 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt septynis litus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

32Priteisti valstybei iš atsakovų R. J. (a. k. ( - ) gyv. ( - ), ( - )) ir V. Š. (a. k. ( - ) gyv. ( - ), ( - )) po 3,88 Lt (tris litus 88 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

33Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjui Mindaugui... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Vidai Šurpienei, dalyvaujant... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. Ieškovas UAB „( - )“ kreipėsi į teismą... 6. A. R. ( - ) ir... 7. Teismo posėdyje ieškovo atstovas ieškinį palaikė.... 8. Ieškovo įgaliotas atstovas A. S. teismo posėdyje... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2002 m. gegužės 28 d. ieškovas (sutartyje... 11. 2002-05-28 priėmimo – perdavimo aktu B. J. perdavė, o... 12. Už įgytą butą ieškovas UAB „( - )“ 13. V. J., a. k. ( - ) mirė 2003 m.... 14. B. J., a. k. ( - ) mirė 2008 m.... 15. Nekilnojamojo registro centrinio duomenų banko duomenimis, 2010-11-29 dienai,... 16. Dėl tarp šalių atsiradusių santykių kvalifikavimo... 17. Šioje byloje būtina tinkamai kvalifikuoti tarp šalių sudarytą sutartį.... 18. Pirminiu pareiškimu ieškovas UAB „( - )“ sudarytą... 19. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog lemiamą... 20. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką preliminarioji sutartis yra... 21. Kaip matyti iš sudarytos sutarties, tai nebuvo susitarimas į ateitį, t. y.... 22. Taigi, šiuo atveju tarp šalių (ieškovo UAB „( -... 23. Pažymėtina, kad dėl susiklosčiusių... 24. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus konstatuoja, kad 2002 m.... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 26. Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovų priteistinos ieškovo patirtos... 27. Pagal Mažeikių rajono apylinkės teismo pažymą apie išlaidas, susijusias... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88, 92,... 29. Ieškinį patenkinti visiškai.... 30. Pripažinti 2002 m. gegužės 28 d. sandorį tarp pirkėjo UAB „ 31. Priteisti ieškovei iš atsakovų R. J. (a. k. 32. Priteisti valstybei iš atsakovų R. J. (a. k. 33. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...