Byla e2-1004-850/2017
Dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir įpareigojimo vykdyti sutartį

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mockaitis, sekretoriaujant I. Ž., dalyvaujant ieškovo UAB „I“ gamybinis ir techninis centras atstovui advokatui N. P., T. T. apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovams A. S., G. M., I. G., V. M., trečiojo asmens Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovei J. P.,

2viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „I“ gamybinis ir techninis centras (toliau – ieškovas) ieškinį T. T. apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybai (toliau – atsakovas), trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – trečiasis asmuo), dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir įpareigojimo vykdyti sutartį.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas prašo teismo pripažinti, kad atsakovas 2016 m. gegužės 4 d. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių nuomos sutartį nutraukė neteisėtai ir įpareigoti jį vykdyti šią sutartį; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai bylinėjimosi ir atstovavimo išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas ir atsakovas viešojo pirkimo būdu sudarė Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių nuomos sutartį (toliau – Sutartis) dėl dviejų gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilinių platformos kopėčių (toliau – Keltuvai) ilgalaikės nuomos - 120 mėnesių. Buvo užsakyta jų gamyba. Dėl nuo ieškovo nepriklausančių aplinkybių, tai yra dėl Turkijoje bandyto įvykdyti karinio perversmo, iki Sutartyje nustatyto termino - 2016-12-01 - Keltuvai nebuvo pristatyti, apie ką 2016-11-10 raštu informavo atsakovą ir prašė pakeisti Sutartį, nustatant vėlesnį jų pristatymo terminą tačiau atsakovas su tuo nesutiko, raštu informavo, kad taikys ieškovo atžvilgiu sutartinę atsakomybę ir priskaičiavo 1100 Eur baudą, kurią ieškovas sumokėjo. 2017-02-24 pranešimu ieškovas įspėjo atsakovą apie numatomą Sutarties nutraukimą, nustatė 3 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti ir informavo, kad per šį terminą trūkumų nepašalinus, Sutartis bus nutraukta nuo 2017-03-10. Ieškovas 2017-03-10 raštu atsakovui pakartotinai pateikė prašymą pakeisti Sutartį nustatant terminą iki 2017-03-22 Keltuvų pristatymui, bei informavo, kad atsakovui neišreiškus pozicijos iki 2017-03-06, Sutarties pakeitimas bus inicijuojamas teismine tvarka. Atsakovas 2017-03-02 raštu informavo ieškovą, kad kreipėsi į trečiajį asmenį dėl teisinės pagalbos šiuo klausimu, tačiau 2017-03-09 raštu informavo, kad ieškovo 2017-03-01 rašte išdėstyti T. T. AGPV nėra priimtini. Ieškovas teigia, kad atsakovo vienašališkas Sutarties nutraukimas yra neteisėtas, nes kitos priešgaisrinę saugą užtikrinančios tarnybos pagal sudarytas analogiškas sutartis, įvertinusios iškilusias force majeure aplinkybes, keltuvų pristatymo terminus, pritarus Viešųjų pirkimų tarnybai, pratęsė. Sutartyje nėra nustatyta, kad Keltuvų nepristatymas iki nustatyto termino yra esminis sutarties pažeidimas. Atsakovo veikla susijusi su viešojo intereso tenkinimu, tai yra užtikrinti visuomenės priešgaisrinę saugą, todėl jis turėjo imtis priemonių išsaugoti Sutartį ją pakeičiant.

5Ieškovo atstovas teismo posėdyje ieškinį palaiko. Papildomai paaiškino, kad atsakovui skirti Keltuvai yra pagaminti ir jau nuo pavasario ieškovas juos turi. Galimybės juos grąžinti gamintojui nėra, todėl ateityje, galimai, iškils ir žalos atlyginimo klausimas.

6Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad gavus ieškovo 2016-11-10 raštą su prašymu nukelti Keltuvų pristatymo terminą, į Viešųjų pirkimų tarnybą nesikreipė nes, kaip ir trečiasis asmuo, laikėsi pozicijos, kad nesant force majeure aplinkybių, Keltuvų pristatymo termino keisti nėra pagrindo. Apie tokį sprendimą ieškovą informavo 2016-11-18 raštu. Mano, kad ieškovas nėra pajėgus savarankiškai vykdyti pasirašytas sutartis, nes du kartus kreipėsi dėl leidimo įkeisti keltuvus ir mokėjimo reikalavimo teises į gautinas sumas AB SEB banko naudai, o trečiasis asmuo tokio sutikimo nedavė. Nesant pagrindo pakeisti Keltuvų pristatymo termino, įspėjo ieškovą, kad nepristačius Keltuvų per nustatytą 3 darbo dienų terminą, Sutartis bus laikoma nutraukta nuo 2017-03-10. Pažymi, kad šiuo klausimu kreipėsi konsultacijos į Viešųjų pirkimų tarnybą, kuri pateikė nuomonę, kad atsakovas turi teisę spręsti dėl sutarties nutraukimo inicijavimo. Nesutinka su ieškovo argumentu, kad atsakovas privalėtų įrodyti, kad Sutarties sąlygos dėl Keltuvų pristatymo termino pažeidimas yra esminis Sutarties pažeidimas, nes galimybė nutraukti Sutartį dėl jos įvykdymo terminų nesilaikymo yra aptarta atskirai. Teisę nutraukti Sutartį atsakovas turėjo ir CK 6.217 straipsnio 3 bei 5 dalių pagrindu.

7Triplike atsakovas bei teisminio civilinės bylos nagrinėjimo metu jo atstovai išdėstė savo poziciją kodėl mano, jog ieškovas neįrodė, kaip perversmas Turkijoje galėjo įtakoti ir įtakojo jau pagamintų važiuoklių gamybą. Pagal susiformavusią teismų praktiką yra laikoma, kad sudarius viešojo pirkimo sutartį, jos vykdymo santykiams ir toliau taikytinos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Dėl šios priežasties, atsakovo teigimu, šiam ginčui CK normos taikytinos subsidiariai, tai yra tiek, kiek atitinkamo ginčo nereguliuoja Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ). Atsakovui tenka pareiga užtikrinti, kad būtų griežtai laikomasi Sutarties sąlygų bei nebūtų pažeisti VPĮ nustatyti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai, todėl atsakovui neribotą laiką nepasinaudojus pirkimo dokumentuose ir Sutarties 17.2.8. papunktyje numatyta vienašališko sutarties nutraukimo teise, šie principai būtų pažeisti, taip pat pažeistų ir viešajame pirkime ketinusių dalyvauti, bet dėl nustatyto Keltuvų pristatymo termino jame nedalyvavusių potencialių tiekėjų interesus. Net jei teismas nuspręstų taikyti ne VPĮ, o CK normas, esminio sutarties pažeidimo šioje byloje nereikia įrodinėti, nes CK normos Sutartį leido atsakovui nutraukti ir kitais teisiniais pagrindais, tai yra Sutartyje numatytais atvejais ir ieškovui jos neįvykdžius per papildomai nustatytą terminą.

8Trečiasis asmuo su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad 2016-01-19 pavedė pavaldžiai įstaigai – Specialiajai priešgaisrinei gelbėjimo valdybai (toliau - SPGV) atlikti Keltuvų viešojo pirkimo procedūras. 2016-02-09 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas Keltuvų nuomos pirkimas. Ieškovas 2016-01-31 ir 2016-02-12 raštais kreipėsi į SPGV su prašymais, be kita, ir dėl įrangos pristatymo termino nustatymo per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Trečiasis asmuo 2016-02-119 pateikė SPGV nuomonę, kad yra skirti asignavimai pagrindinių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonių nuomai 2016 metams, todėl siekia, kad tais pačiais metais pavaldžios įstaigos būtų jomis aprūpintos. Šie argumentai buvo paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, jie nebuvo apskųsti. 2016-05-03 ieškovas ir atsakovas pasirašė Sutartį, pagal kurią Keltuvai turėjo būti pristatyti iki 2016-12-01. Palaiko atsakovo poziciją, kad jis turėjo teisę nutraukti Sutartį, nes ieškovas neįrodė force majeure aplinkybių buvimo, be to šios aplinkybės neužkerta kelio Sutarčiai nutraukti. Atsakovas pagrįstai taikė sąlygas dėl Sutarties nutraukimo, nepažeidė jos nutraukimo procedūrų ir Sutartį nutraukė teisėtai.

9Ieškinys tenkintinas.

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2016-01-18 trečiojo asmens Administravimo valdybos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjas raštu Nr. 9.4-102 kreipėsi į pavaldžią įstaigą – SPGV su įgaliojimu atlikti automobilinių platformų kopėčių nuomos 10 metų viešojo pirkimo procedūras iki sutarties pasirašymo. Minimam pirkimui planuota skirti 6.50 mln. Eur, įsigyti 10 automobilių, iš kurių 2 turėjo atitekti atsakovui.

11SPGV Viešųjų pirkimų komisija 2016-04-05 posėdyje apsvarsčiusi ieškovo pasiūlymą nustatė, kad jis atitinka konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, o 2016-04-05 posėdyje apsvarsčiusi pasiūlymo techninę dalį, ieškovo pasiūlymą pripažino laimėtoju. Pažymėtina, kad šio pirkimo sąlygomis domėjosi iš viso šešios bendrovės, tačiau pasiūlymą pateikė tik ieškovas.

122016-04-06 raštu Nr. S-219 SPGV pranešė Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Utenos T. T. apskričių priešgaisrinėms gelbėjimo valdyboms, kad joms siūloma pasirašyti Keltuvų nuomos sutartis su šio konkurso laimėtoju UAB „I“ gamybiniu ir techniniu centru.

13Atsakovas ir ieškovas Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių nuomos sutartį Nr. 44-3/21-N pasirašė 2016-05-04.

14Ieškovas 2016-11-10 raštu Nr. 05-215 kreipėsi į atsakovą su prašymu pakeisti Sutarties 4.2. punktą, nurodant naują keltuvų pristatymo terminą. Nurodė, kad keltuvų gamintojas V. L. Oy juos informavo, kad dėl Turkijoje bandyto įvykdyti karinio perversmo Iveco važiuoklių gamyba buvo sustabdyta keletą mėnesių, todėl keltuvų neįmanoma pagaminti sutartu laiku. Numatomas keltuvų pristatymo terminas 2017-02-28.

15Atsakovas 2016-11-18 raštu Nr. 4-656 atsakė, kad negali keisti Sutarties 4.2. punkto, bet vadovaujantis Sutarties 12,3. punktu reikalaus mokėti baudą iki kol bus pristatyti Keltuvai. Šį sprendimą motyvavo tuo, kad negali taikyti force majeure aplinkybių, nes nebuvo pranešta apie jas, kaip numatyta Sutarties 15.2. punkte ir nėra šias aplinkybes liudijančių pažymų. 2017-01-25 atsakovas pateikė ieškovui sąskaitą-faktūrą Serija PGV Nr. 201162 dėl 1100 Eur baudos už laikotarpį nuo 2016-12-01 iki 2017-01-25 dėl Sutarties 3.4.2. punkto nesilaikymo. Ieškovas nurodytą sumą sumokėjo.

162017-02-21 raštu Nr. 4-96 atsakovas pateikė ieškovui Pranešimą dėl automobilinių platformos kopėčių nuomos sutarties nutraukimo, kuriuo, dėl tos priežasties, kad Keltuvai iki šiol be jokių svarių priežasčių nėra pristatyti, vadovaudamasis Sutarties 17.2., 17.4., 17.2.8 p.p. įspėjo apie sutarties nutraukimą prieš terminą. V. S. 17.5 punktu nustatė 3 darbo dienų terminą nurodytiems trūkumams pašalinti ir pristatyti 2 vnt. automobilinių platformų kopėčias nuomai. Nurodė, kad jei per šį terminą Sutarties pažeidimas nebus pašalintas, Sutartis bus laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos – 2017-03-10.

17Atsakydamas į 2017-02-21 atsakovo raštą Nr. 4-96, ieškovas 2017-03-01 raštu Nr. 05-38 pateikė pranešimą su prašymu pratęsti Keltuvų pristatymo terminą iki 2017-03-25, nurodydamas kad sutinka mokėti netesybas už visą vėlavimo terminą. Paaiškino, kad atsakovui skirti Keltuvai bus pagaminti 2017-03-10 ir 2017-03-17, pakvietė atsakovo atstovą nuvykti į Suomiją pas Keltuvų gamintoją dalyvauti jų galutiniuose bandymuose. Remdamasis Lietuvos A. T. praktika bei CK nuostatomis teigė, kad sutarties šalys turi veikti siekdamos išsaugoti Sutartį, kad Sutarties keitimo ar jos nutraukimo konkurencija turi būti sprendžiama jos keitimo naudai, kad šalys turi pareigą kooperuotis ir bendradarbiauti nustatydamos protingą papildomą terminą sutarčiai įvykdyti.

182017-03-02 raštu Nr. 4-118 atsakovas informavo ieškovą, kad gavo pranešimą su prašymu pratęsti Keltuvų pristatymo terminą, kad suprasdami susidariusios situacijos svarbą ir galiojančios sutarties įsipareigojimus ieškovui, 2017-03-02 kreipėsi į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktorių su prašymu Nr. 4-114 Dėl teisinės pagalbos automobilinių kopėčių nuomos sutartyje.

192017-03-09 raštu Nr. 4-134 Dėl automobilinių platformos kopėčių nuomos sutarties nutraukimo, atsakovas informavo ieškovą, kad jo 2017-03-01 rašte Nr. 05-38 išdėstyti argumentai nėra priimtini, nes paremti CK nuostatomis, tuo tarpu VPĮ ir Sutarties nuostatos šiuos klausimus reglamentuoja kitaip, todėl lieka galioti atsakovo 2017-02-21 rašte Nr. 4-96 išdėstytas įspėjimas ir mechanizmas dėl sutarties nutraukimo.

20Šalys savo pozicijų skirtumą aiškina tuo, kad aiškinant Sutarties nuostatas reikia vadovautis bendraisiais teisės principais ir CK nuostatomis (ieškovas), arba VPĮ nuostatomis (atsakovas). Be to, ieškovas teigia, kad pagrindas prašymui pratęsti Sutartį buvo force majeure aplinkybės, tuo tarp atsakovas ir jo poziciją palaikantis trečiasis asmuo teigia, kad šių nenugalimos jėgs aplinkybių nebuvo ar jų ieškovas neįrodė, be to, šių aplinkybių buvimas ar nebuvimas neužkerta kelio Sutarčiai nutraukti.

21Dėl ginčo santykį reglamentuojančių materialiosios teisės normų taikymo

22Šalys laikosi skirtingos nuomonės dėl ginčo teisiniam santykiui taikytinų teisės normų: ieškovas teigia, kad ginčą reikia spręsti taikant sutarčių vykdymą reglamentuojančias CK teisės normas, o atsakovas, kad reikia taikyti Viešųjų pirkimų įstatymo normas, nes ginčas kilęs iš viešojo pirkimo teisinio santykio.

23Atsižvelgiant į tai, kad Sutartis sudaryta viešojo pirkimo būdu, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju taikytinos VPĮ, kaip specialiojo teisės akto, nuostatos. VPĮ 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šis įstatymas reglamentuoja viešųjų pirkimų valdymo ir atlikimo tvarką, įskaitant viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymą ir ginčų sprendimo tvarką, nustato viešųjų pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę. Ieškovo argumentas, kad Klaipėdos apygardos teismas, spręsdamas šio ieškinio teismingumo klausimą pasisakė ir dėl to, jog šiame ginče VPĮ nuostatos negali būti taikomas, laikytinas nepagrįstu, nes šis teismas sprendė tik vieną konkretų klausimą – dėl bylos teismingumo. Šis klausimas reguliuojamas CPK normų, kurio nuostatomis ir vadovautasi priimant sprendimą dėl bylos teismingumo, tačiau nei dėl VPĮ nei dėl CK nuostatų taikymo sprendžiant ginčą iš esmės aukštesnysis teismas nepasisakė.

24VPĮ detaliai reglamentuoja ir šiam ginčui aktualius klausimus – tiek sutarčių keitimo (89 straipsnis), tiek sutarčių nutraukimo (90 straipsnis), todėl šiomis teisės normomis teismas vadovausis spręsdamas ginčo klausimą. Pagal teisės teoriją ir teismų praktiką, ginčą dalyje, kuri nesureguliuota nei VPĮ nei Sutarties, teismas spręs vadovaudamasis CK nuostatomis.

25D. S. aiškinimo ir ginčo esmės

26Šalys laikosi skirtingos pozicijos dėl to, kokioms Sutarties nuostatoms - jos išsaugojimo Sutartį pakeičiant, ar nutraukimo - teikti pirmenybę.

27Sutarties 17 punkte nustatyti jos nutraukimo, o 18 punkte – pakeitimo pagrindai. Kaip matyti iš atsakovo 2017-02-21 rašto Nr. 4-96, atsakovas Sutartį su ieškovu nutraukė jos 17.2. (kai Nuomotojas nesilaiko sutarties įvykdymo terminų), 17.4. (Nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš terminą, kai Nuomininkas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos sutarties dalies, kurią pažeidžia Nuomininkas), 17.2.8 p. (kai Nuomotojas, daugiau nei 30 (trisdešimt) dienų nuo sutartyje nustatyto termino, nepateikia Keltuvo), nustatytais pagrindais. Ieškovas teigia, kad sutartis turėjo būti pakeista nustatant papildomą terminą jai įvykdyti, nes jos 4.2. punkto (parengti nuomai Keltuvai turi būti pristatyti iki 2016 m. gruodžio 1 d.) pažeidimas nėra nustatytas kaip esminis Sutarties pažeidimas, taigi nėra CK 6.217 straipsnyje nustatyto pagrindo Sutarčiai nutraukti.

28Sutarties 18.1. punkte nustatytos esminės sutarties sąlygos, tai yra 2.1., 3.1., 3.2., 3.4.2., 3.5.1., 3.6., 4.1., 6.1., 7.1., 7.2., 7.5., 7.8., 7.9., 7.11., 7.12., 7.12., 7.15., 8.1., 8.2., 12.2. punktai, kurios Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.

29Sutarties 17.5. punkte nustatyta, kad šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti sutartį, prieš 14 (keturioliką) dienų raštu praneša kitai šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 (trijų) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina sutarties pažeidimų, sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

30VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje. Minimo straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu pagal šio straipsnio 1 dalies 5 punktą, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų (šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama):

311) pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;

322) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje;

333) dėl pakeitimo labai padidėja pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties apimtis;

344) kai tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys.

35Byloje nėra nenustatyta pagrindų, dėl kurių Sutartis galėjo būti nutraukta VPĮ 90 straipsnio 1 dalies pagrindu. Vienok, minimo straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad pirkimo sutartis, preliminarioji sutartis ar sutartis, kuria keičiama pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, gali būti nutraukta ir sutartyje nurodytais atvejais bei kitais negu šio straipsnio 1 dalyje nurodytais ir Civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka.

36Lietuvos A. T. ne kartą yra konstatavęs, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos A. T. 2015 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-200-219/2015; kt.). Teismui taikant įstatyme išdėstytus ir teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus, turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos A. T. 2010 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010). Tikrieji sutarties šalių ketinimai turi būti bendri abiem šalims ir jeigu šalių pozicijos skiriasi dėl sutarties teksto ar atskirų jos nuostatų prasmės, turi būti vadovaujamasi ta sutarties prasme, kurią sutarčiai būtų teikę analogiškoje situacijoje protingi asmenys. Nustatant tikruosius šalių ketinimus, kai šalių pozicijos skiriasi, būtina atsižvelgti ne tik į tam tikrų sąvokų įprastinę sampratą, bet kartu įvertinti sutarties tikslus bei pobūdį.

37Sistemiškai vertinant aptartas Sutarties, VPĮ nuostatas kasacinės instancijos teismo praktikos kontekste darytina išvada, kad esant faktinei situacijai, kai esama aplinkybių ir sudarančių pagrindą nutraukti Sutartį ir ją pakeisti, atsakovas privalėjo atsakingai išnagrinėti ir ieškovo argumentus dėl galimybės pakeisti Sutartį, tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad to nėra padaryta. Nors atsakovas nuosekliai teigė, kad sprendžiant šalių ginčą būtina vadovautis VPĮ nuostatomis, iš esmės nenurodė, kokias VPĮ nuostatas ieškovas pažeidė ir kokios konkrečiai šio įstatymo nuostatos leido atsakovui teikti pirmenybę VPĮ nuostatoms, leidžiančioms Sutartį nutraukti o ne normoms, suteikiančioms šalims teisę ją modifikuoti. Nors atsakovo atstovai nurodė, kad ieškovas savo veiksmais, prisiimdamas riziką ir sutikdamas pristatyti Keltuvus iki 2016-12-01, pažeidė VPĮ nustatytus principus, teismas atkreipia dėmesį, kad pareiga laikytis VPĮ 17 straipsnyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų tenka perkančiajai organizacijai.

38Akivaizdu, kad Keltuvų pristatymo termino pažeidimas nėra esminis Sutarties pažeidimas, tai šalys aiškiai nustatė Sutartyje. VPĮ 89 straipsnyje nurodytų aplinkybių, draudžiančių keisti Sutartį taip pat nenustatyta. 2017-02-21 raštu Nr. 4-96 atsakovas, pateikdamas ieškovui Pranešimą dėl automobilinių platformos kopėčių nuomos sutarties nutraukimo, nustatė Sutarties 17.5 punkte nustatytą minimalų 3 darbo dienų terminą 2 vnt. automobilinių platformų kopėčių pristatymui nuomai. Nurodė, kad jie per šį terminą Sutarties pažeidimas nebus pašalintas, Sutartis bus laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos – 2017-03-10. VPĮ 90 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad apie sutarties nutraukimą perkančioji organizacija privalo iš anksto pranešti tiekėjui per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu sutartyje toks terminas nenurodytas, – prieš trisdešimt dienų. Tokiu būdu, jei atsakovas būtų nustatęs bent minimame VPĮ straipsnyje nurodytą terminą Keltuvams pristatyti, o Sutarties nuostatos tokį terminą leido nustatyti, ieškovas būtų spėjęs pristatyti abu Keltuvus. Šiuo atveju aiškinimasis, buvo force majeure aplinkybės ar ne, teisinės reikšmės neturi, nes aukščiau aprašytus veiksmus atsakovas galėjo atlikti ir nesant nenugalimos jėgos aplinkybių.

39Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų svarstęs klausimą dėl papildomo termino nustatymo ieškovui Sutarčiai įvykdyti – jo 2017-02-21 raštas Nr. 4-96, nors ir pateiktas ieškovui ne iš karto po Sutarties įvykdymo termino pasibaigimo, nelaikytinas kaip nustatantis papildomą terminą Sutarčiai įvykdyti, nes buvo grindžiamas Sutarties 17.5. punktu, kuriame aptartos formalios procesinės sąlygos, kurias turi įvykdyti Sutartį ketinanti vienašališkai nutraukti šalis ir terminai, per kuriuos kita šalis turi pašalinti trūkumus. Dėl šios priežasties nepagrįstu laikytinas atsakovo argumentas, kad Sutartį jis turėjo teisę nutraukti CK 6.217 straipsnio 3 dalies pagrindu. N. S. nei VPĮ nuostatos apie papildomo termino sutarčiai įvykdyti nustatymą nekalba, todėl šiuo atveju būtina vadovautis CK 6.209 straipsnio nuostatomis, kuriomis ieškovas ir grindė savo prašymą pratęsti Keltuvų pristatymo terminą iki 2017-03-25. Minimo straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu termino praleidimas nėra esminis sutarties pažeidimas ir nukentėjusioji šalis nustatė protingą papildomą terminą, tai pasibaigus šiam terminui ji gali sutartį nutraukti. Jeigu papildomas terminas nustatytas neprotingai trumpas, tai jis turi būti atitinkamai pailgintas. Šiuo konkrečiu atveju šis klausimas, minėta, net nebuvo atsakovo sprendžiamas iš esmės – nors 2017-03-02 raštu Nr. 4-118 atsakovas informavo ieškovą, kad kreipėsi į trečiojo asmens vadovą su prašymu Nr. 4-114 Dėl teisinės pagalbos automobilinių kopėčių nuomos sutartyje, duomenų, kad šis prašymas išspręstas, nėra. Darytina išvada, kad ieškovas, gavęs atsakovo 2016-11-18 raštą Nr. 4-656 iki kol atsakovas pateikė 2017-02-21 raštą Nr. 4-96, turėjo pagrindo manyti, kad Sutartis nutraukta nebus, nes jame apie tokį atsakovo ketinimą nekalbama, tačiau nurodyta, kad iki tol, kol bus pristatyti Keltuvai, ieškovas privalės mokėti netesybas. Tokį pagrindą ieškovas turėjo ir pateikęs prašymą atsakovui suteikti protingą papildomą terminą Keltuvams pateikti ir gavęs atsakovo 2017-03-02 raštą Nr. 4-118, kuriuo buvo informuotas, kad suprasdamas susidariusios situacijos svarbą ir galiojančios sutarties įsipareigojimus ieškovui, jis kreipėsi į trečiajį asmenį teisinės pagalbos šiuo klausimu, juo labiau, kad iki Keltuvų pristatymo buvo likusios atitinkamai viena ir dvi savaitės. Akivaizdu, kad šiame ginče atsakovo veiksmus akivaizdžiai įtakojo trečiasis asmuo, ką patvirtino ir jo atstovai teisme, nors sutarties laisvės principas (CK 6.156 str.) suteikia šalims savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas.

40Atsakovo argumentas, kad ieškovas nepajėgus vykdyti Sutartį laikytinas nepagrįstu, nes visus 10 keltuvų iš tiekėjo jis yra įsigijęs, nepriklausomai nuo to, kad trečiasis asmuo nedavė sutikimo įkeisti Keltuvus ir mokėjimo reikalavimo teises į gautinas sumas AB SEB banko naudai.

41Lietuvos A. T., nagrinėdamas ginčus, kylančius iš viešojo pirkimo sutarčių taip pat yra nurodęs, kad viešojo pirkimo sutarčių, kaip ir kitų sandorių, šalys, vykdydamos priešpriešinius įsipareigojimus dėl viena kitos, trečiųjų asmenų veiklos ar sandorio pobūdžio, neišvengiamai susiduria su įvairiomis grėsmėmis ir svarbu, jog ši rizika kaip galima būtų teisingiau padalyta tarp šalių, nelemtų akivaizdžios šalių nelygybės (CK 6.228 straipsnis); tai ypač aktualu viešojo pirkimo sutarčių atveju, nes iš esmės jos sudaromos prisijungimo būdu, perkančiajai organizacijai nustatant esmines jos sąlygas; kita vertus, tiekėjai ne pagal pirkimo sąlygas, o savo valia gali prisiimti tam tikrą papildomą sutarties vykdymo riziką, bet ir tokiu atveju perkančioji organizacija turi patikrinti, ar ši rizika proporcinga, pagrįsta ir nelems sutarties netinkamo įvykdymo ar neįvykdymo grėsmės (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-609-690/2015).

42Teismas sprendžia, kad bylos aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad atsakovas nepagrįstai nustatė itin trumpą trijų dienų terminą sutarčiai įvykdyti prieš ją nutraukdamas bei nemotyvuotai atmetė ieškovo prašymą nustatyti papildomą terminą Sutarčiai įvykdyti. T. S., tiek VPĮ nuostatos tai atlikti atsakovui leido, tačiau jis nepagrįstai jomis nesivadovavo. Pažymėtina, kad jokia Sutarties nuostata nedraudžia atsakovui pakeisti poziciją ir po jos nutraukimo, tačiau net prasidėjus šalių ginčui teisme, atsakovas visiškai nevertino ieškovo pateikto taikos sutarties projekto iš esmės jį atmesdamas, tuo pačiu prisiimdamas riziką dėl galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ieškovui.

43Nustatyta, kad Keltuvų nuomos viešąjį pirkimą atliko trečiajam asmeniui pavaldi įstaiga – SPGV. Iš trečiojo asmens 2016-01-19 rašto Nr. 9.4-1156.1, skirto SPGV matyti, kad visas esmines numatomo pirkimo sąlygas: nuomos terminą, šiam pirkimui planuojamų skirti lėšų sumą, tame tarpe ir Keltuvų pristatymo terminą – iki 2016-12-01, nustatė perkančioji organizacija – trečiasis asmuo. Iš bylos dokumentų matyti, kad dar viešojo konkurso metu ne vienas tiekėjas prašė patikslinti konkurso sąlygas, tame tarpe ir dėl Keltuvų pristatymo termino, tai yra motyvuotai prašyta nustatyti ilgesnį jų pristatymo terminą. Ieškovas tokius prašymus pateikė 2016-02-01 ir 2016-02-12, nurodydamas, kad realus Keltuvų pagaminimo ir pristatymo terminas yra 12 mėnesių, tačiau abiem atvejais į šiuos prašymus nebuvo atsižvelgta, motyvuojant tuo, kad pagrindinių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonių nuomai 2016 metais LRV papildomai skyrė valstybės biudžeto asignavimus, kuriuos įsisavinant siekta dar 2016 metais pavaldžias įstaigas aprūpinti šiomis kopėčiomis. Tokiu būdu, jau viešojo pirkimo procedūros metu perkančiajai organizacijai turėjo kilti ir kilo abejonių, jog Keltuvų pristatyti iki 2016-12-01, tai yra beveik per dvigubai trumpesnį terminą, pasirinktam tiekėjui gali būti problematiška. Tokiu būdu darytina išvada, kad pati perkančioji organizacija nustatė nerealų Keltuvų pristatymo terminą, o Sutartyje visą riziką dėl galimo jos neįvykdymo laiku sankcijų forma, įskaitant ir Sutarties nutraukimą, delegavo ieškovui, todėl kaltinti ieškovą, jog viešajame pirkime nedalyvavo dalis potencialių tiekėjų ir dėl to, kad buvo nustatyti nepagrįstai trumpi Keltuvų pristatymo terminai, negalima. Šiuo atveju ieškovas, kaip nurodė jo atstovas, įvertinęs aplinkybę, kad keltuvų pristatymo terminas nėra esminis Sutarties pažeidimas, bei esant Sutarties sąlygai dėl netesybų, prisiėmė verslo riziką turėti tam tikrų finansinių netekimų, numatytų Sutarties 12.3. punkte tuo atveju, jei nespėtų Keltuvus pristatyti laiku. Teismas sprendžia, kad šiuo atveju, esant Sutartyje konkuruojančioms nuostatoms, leidžiančioms ir nutraukti Sutartį ir taikyti netesybas už vėlavimą pristatyti Keltuvus, atsakovui reikėjo vadovautis protingumo principu ir pasirinkti pastarąjį savo teisių gynimo būdą, kartu nustatant papildomą terminą Sutarčiai įvykdyti.

44Pažymėtina, kad nei vienas viešajame pirkime dalyvavęs ar ketinęs dalyvauti tiekėjas, kiti VPĮ minimi viešojo pirkimo subjektai ikisutartiniu laikotarpiu nėra apskundę nė vieno viešojo pirkimo dalyvio veiksmo, Sutartis sudaryta ir šalių pasirašyta 2016-05-04. Teismas negali išeiti iš ieškinio ribų, o priešieškinis byloje nepareikštas, todėl teismas nevertina byloje esančių duomenų dėl galimų perkančiosios organizacijos atskirų pareigūnų pažeidimų planuojant pirkimą, numatant lėšas, nustatant pirkimų kainą ir pan., nes tai nėra šio ginčo dalykas. Šioje byloje teismas sprendžia ne viešojo pirkimo sutarties sudarymo, bet jos vykdymo metu tarp šalių kilusį ginčą – priešingu atveju bylą pirmąja instancija nagrinėtų apygardos teismas.

45Vertinant šalių argumentus dėl Sutarties nutraukimo ar jos išsaugojimo pratęsiant Keltuvų pristatymo terminą, svarbu nustatyti tikruosius šalių ketinimus, Sutarties tikslus bei pobūdį. Iš minėto trečiojo asmens 2016-01-19 rašto Nr. 9.4-1156.1 matyti, kad automobilinių platformų kopėčių nuomos viešojo pirkimo procedūros pradėtos dėl to, kad per 20 savivaldybių nėra automobilinių kopėčių ir automobilinių keltuvų, reikalingų gelbėjimo darbams ir gaisrų gesinimui aukštesniuose nei 3 aukštų pastatuose vykdyti ir į tai, kad gaunama nepakankamai lėšų valstybės kapitalo investicijoms, kad būtų galima įsigyti šiuos specialiosios paskirties automobilius bei siekdamas racionaliai panaudoti skirtus asignavimus. Byloje nustatyta, kad iki šiol atsakovas nėra įsigijęs analogiškos technikos, naujas viešasis pirkimas dėl jos įsigijimo nėra paskelbtas. Atsakovo atstovai paaiškino, kad be Sutartyje minimų keltuvų neina kokybiškai atlikti gelbėjimo darbų, kad nauji keltuvai T. T. apskrities rajonams yra reikalingi, atsakovas turi tik vieną seną 18 metrų aukščio keltuvą. Byloje taip pat nustatyta, kad ieškovo pateiktų Keltuvų paskirstymo teritorinėms priešgaisrinėms gelbėjimo valdyboms klausimą sprendė trečiasis asmuo, aštuoni iš dešimties viešojo pirkimo metu ilgalaikei nuomai įsigyti ir ieškovo pristatyti Keltuvai paskirstyti teritorinėms Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Utenos ir Vilniaus priešgaisrinėms gelbėjimo valdyboms. Nors atsakovui buvo paskirti net du keltuvai, nė vienas jų trečiojo asmens jam nebuvo paskirtas anksčiau, kol dar nebuvo sprendžiamas klausimas dėl Sutarties nutraukimo. Akivaizdu, kad viešasis interesas dėl to, jog net T. T. apskrities rajonai neturi nė vieno kokybiško keltuvo, skirto atlikti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbus dideliame aukštyje, nutraukus Sutartį yra pažeidžiamas. Keltuvų kaina didelė, ieškovas, kaip paaiškino jo atstovas, juos iš tiekėjo gavo dar kovo mėnesį, kaip ir nurodė prašyme pratęsti jų pristatymo terminą, todėl viešasis interesas gali būti pažeistas ir dėl to, kad atsakovui atsisakius toliau vykdyti Sutartį, ieškovas turės galimybę patirtus nuostolius bandyti prisiteisti iš atsakovo teismine tvarka, dėl ko gali nukentėti valstybės turtiniai interesai, nes atsakovas yra iš valstybės biudžeto finansuojama institucija. Ieškovas šiuo atveju patiria realią žalą, nes Keltuvai, kaip paaiškino jo atstovas, jo veiklai visiškai nereikalingi. Atsakovo atstovai teisme patvirtino, kad neįvykdant Sutartį atsakovas konkrečios žalos dėl jos neįvykdymo nepatiria, žala padaroma tik viešąjam interesui, tačiau jie turi vykdyti trečiojo asmens politiką, dėl kiekvieno veiksmo vykdant Sutartį konsultavosi su juo. Darytina išvada, kad viešasis interesas šiuo atveju labiau pažeidžiamas ne dėl to, kad Keltuvai pristatyti po Sutartyje nustatyto termino, o dėl to, kad iki šiol atsakovas neturi galimybės jais naudotis. Atsakovas išimtinį savo teisių gynimo būdą - Sutarties nutraukimą, pasirinko netinkamai įvertinęs jos tikslus ir pobūdį, todėl ieškinys tenkintinas visiškai.

46Dėl bylinėjimosi išlaidų.

47Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d., 98 str.). Ieškovas už ieškinį sumokėjo 108 Eur, už atstovavimą – 3600 Eur. Iš pateiktų sąskaitų už teisines paslaugas bei mokėjimo nurodymų matyti, kad atstovavimo išlaidas sudarė: 1500 Eur už ieškinio dėl sutarties pakeitimo parengimas Klaipėdos apygardos teismui bei prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo parengimas – 1500 Eur (2017-03-09 sąskaita Nr. 2017/12), dokumentų T. T. rajono apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-965-850/2017 – 600 Eur (2017-04-05 sąskaita Nr. 2017/13), dubliko civilinėje byloje Nr. e2-1004-850/2017 parengimas bei atsiliepimo į atsakovo atskirąjį skundą parengimas – 1500 Eur (2017-09-04 sąskaitą Nr. 2017/23).

48Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2017-03-10 nutartimi atsisakė priimti ieškovo ieškinį kaip neteismingą šiam teismui, T. T. rajono apylinkės teismas ieškovo prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pateiktus tiek iki ieškinio pateikimo (2017-03-14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-965-850/2017), tiek ir po ieškinio pateikimo teismui (2017-03-17 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1004-850/2017), atmetė. Pastaroji teismo nutartis ieškovo 2017-03-22 buvo apskųsta atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, kuris skundo netenkino. Dėl nurodytų priežasčių ieškovo prašomų priteisti iš atsakovo sumų pagal sąskaitas Nr. 2017/12 ir Nr. 2017/13, pagrindo nėra. Ieškovo atstovui sumokėta 1500 Eur suma už dubliko bei atsiliepimo į atsakovo atskirąjį skundą parengimą yra pagrįsta. Įvertinant, kad ieškovo atstovas dalyvavo ir teismo posėdyje civilinę bylą T. T. rajono apylinkės teisme, šį suma nelaikytina nepagrįstai didelė, todėl priteistina ieškovui iš atsakovo. Tokiu būdu, ieškovui iš atsakovo priteistina iš viso 1708 Eur bylinėjimosi išlaidų – 108 Eur žyminio mokesčio ir 1600 Eur atstovavimo išlaidų.

49Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str. teismas

Nutarė

50ieškinį patenkinti visiškai.

51Pripažinti, kad T. T. apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2016 m. gegužės 4 d. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių nuomos sutartį Nr. 44-3/21-N nutraukė neteisėtai ir įpareigoti atsakovą vykdyti šią sutartį.

52Priteisti iš T. T. apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybos ieškovo UAB „I“ gamybinis ir techninis centras naudai 1708 Eur bylinėjimosi išlaidų.

53Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui T. T. rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mockaitis,... 2. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovas prašo teismo pripažinti, kad atsakovas 2016 m. gegužės 4 d.... 5. Ieškovo atstovas teismo posėdyje ieškinį palaiko. Papildomai paaiškino,... 6. Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad gavus ieškovo 2016-11-10... 7. Triplike atsakovas bei teisminio civilinės bylos nagrinėjimo metu jo atstovai... 8. Trečiasis asmuo su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad 2016-01-19 pavedė... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2016-01-18 trečiojo asmens Administravimo... 11. SPGV Viešųjų pirkimų komisija 2016-04-05 posėdyje apsvarsčiusi ieškovo... 12. 2016-04-06 raštu Nr. S-219 SPGV pranešė Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Utenos... 13. Atsakovas ir ieškovas Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių nuomos... 14. Ieškovas 2016-11-10 raštu Nr. 05-215 kreipėsi į atsakovą su prašymu... 15. Atsakovas 2016-11-18 raštu Nr. 4-656 atsakė, kad negali keisti Sutarties 4.2.... 16. 2017-02-21 raštu Nr. 4-96 atsakovas pateikė ieškovui Pranešimą dėl... 17. Atsakydamas į 2017-02-21 atsakovo raštą Nr. 4-96, ieškovas 2017-03-01... 18. 2017-03-02 raštu Nr. 4-118 atsakovas informavo ieškovą, kad gavo pranešimą... 19. 2017-03-09 raštu Nr. 4-134 Dėl automobilinių platformos kopėčių nuomos... 20. Šalys savo pozicijų skirtumą aiškina tuo, kad aiškinant Sutarties... 21. Dėl ginčo santykį reglamentuojančių materialiosios teisės normų taikymo... 22. Šalys laikosi skirtingos nuomonės dėl ginčo teisiniam santykiui taikytinų... 23. Atsižvelgiant į tai, kad Sutartis sudaryta viešojo pirkimo būdu, teismas... 24. VPĮ detaliai reglamentuoja ir šiam ginčui aktualius klausimus – tiek... 25. D. S. aiškinimo ir ginčo esmės... 26. Šalys laikosi skirtingos pozicijos dėl to, kokioms Sutarties nuostatoms - jos... 27. Sutarties 17 punkte nustatyti jos nutraukimo, o 18 punkte – pakeitimo... 28. Sutarties 18.1. punkte nustatytos esminės sutarties sąlygos, tai yra 2.1.,... 29. Sutarties 17.5. punkte nustatyta, kad šalis, ketinanti vienašališkai... 30. VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad pirkimo sutartis ar... 31. 1) pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą... 32. 2) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties... 33. 3) dėl pakeitimo labai padidėja pirkimo sutarties ar preliminariosios... 34. 4) kai tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji... 35. Byloje nėra nenustatyta pagrindų, dėl kurių Sutartis galėjo būti... 36. Lietuvos A. T. ne kartą yra konstatavęs, kad, esant ginčui dėl sutarties... 37. Sistemiškai vertinant aptartas Sutarties, VPĮ nuostatas kasacinės... 38. Akivaizdu, kad Keltuvų pristatymo termino pažeidimas nėra esminis Sutarties... 39. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų svarstęs klausimą dėl... 40. Atsakovo argumentas, kad ieškovas nepajėgus vykdyti Sutartį laikytinas... 41. Lietuvos A. T., nagrinėdamas ginčus, kylančius iš viešojo pirkimo... 42. Teismas sprendžia, kad bylos aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad... 43. Nustatyta, kad Keltuvų nuomos viešąjį pirkimą atliko trečiajam asmeniui... 44. Pažymėtina, kad nei vienas viešajame pirkime dalyvavęs ar ketinęs... 45. Vertinant šalių argumentus dėl Sutarties nutraukimo ar jos išsaugojimo... 46. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 47. Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovo ieškovo naudai... 48. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2017-03-10... 49. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str. teismas... 50. ieškinį patenkinti visiškai.... 51. Pripažinti, kad T. T. apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2016 m.... 52. Priteisti iš T. T. apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybos ieškovo UAB... 53. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...