Byla 2-151-227/2008

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė, rašytinio proceso tvarka siekiant tinkamai parengti nagrinėti civilinę bylą Nr. 2-151-227/ 2008 pagal ieškovo Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą ieškinį atsakovams Rokiškio savivaldybei, Panevėžio apskrties viršininko administracijai ir B. T.,, tretiesiems asmenims VĮ registrų centrui, LR Aplinkos ministerijai, LR Aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentui, Sartų regioninio parko direkcijai, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorinei planavimo ir statybų inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl pripažinimo negaliojančiu mero potvarkį ir kt.

Nustatė

2Panevėžio apygardos teisme 2007-12-20 iškelta civilinė byla Nr.2 -151-227/2007 pagal Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ir Kėdainių rajono savivaldybės ieškinį atsakovams B. T., Rokiškio savivaldybei, Panevėžio apskrties viršininko administracijai ir tretiesiems asmenims VĮ registrų centrui ir kt. , kuriuo prašoma:

31) pripažinti negaliojančiu 2000-08-23 Rokiškio rajono mero potvarkį Nr.245 „Dėl nuosavybės teisės į pastatus patvirtinimo“ mero potvarkį ;

42) pripažinti negaliojančiu 2001-07-05 Panevėžio apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos išduotą statybos leidimą Nr.12/1 B. T. statyti pirtį bei priklausinius;

53) pripažinti negaliojančiu 2002-03-20 pripažinimo tinkamais naudoti aktą, išduotą Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2001-02-26 įsakymu patvirtintos komisijos;

64) įpareigoti statytoją B. T. nugriauti šiuos statinius: pirtį , unikalus Nr( - )., malkinę, unikalus Nr. ( - ), kiemo statinius (šulnį, tvorą), unikalus Nr. ( - ), esančius( - ), priklausančius B. T.;

75) įpareigoti Registrų centrą panaikinti pirties, unikalus Nr. ( - ), malkinės, unikalus Nr. ( - ), kiemo statinių, unikalus Nr. ( - )B. T. nuosavybės teisių įjuos teisinę registraciją;

86) priteisti iš atsakovų žyminį mokestį ir bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškinio pagrindu nurodomos šios faktinės aplinkybės.

10B. T. pagal 2000-07-10 pirkimo - pardavimo sutartį įsigijo 2,17 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį( - ), kuris randasi saugomoje teritorijoje- Sartų regioniniame parke, Sartų hidrografiniame draustinyje.

112000-08-23 Rokiškio rajono meras potvarkiu Nr. 245“Dėl nuosavybės teisės į pastatus patvirtinimo“ patvirtino B. T. nuosavybės teises į pirties pamatus, esančius nupirktame žemės sklype.

122001-06-29 Rokiškio rajono valdyba sprendimu Nr. 113 „Dėl detalaus plano patvirtinimo“ patvirtino B. T. pastatų ir įrenginių išdėstymo teritorijos ir miškų ūkio paskirties žemės keitimo į namų valdą Rokiškio r, Bradesių k detalaus planavimo projektą.

132001-07-05 Panevėžio apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnyba išdavė statybos leidimą Nr.12/1 B. T. statyti pirtį bei priklausinius.

142001-08-03 Panevėžio apskrities viršininkas įsakymu Nr. 1952ž patvirtino B. T. žemės sklypo padalijimo projektą suformuojant du sklypus: 1,051ha ir 1,1679 ha plotų, bei pakeitė vieno iš šių žemės sklypų- 1,0651 ha ploto pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš miškų ūkio paskirties į kitos paskirties(namų valdos)žemę.

152002-03-20 Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2001-02-20 įsakymu patvirtinta komisija aktu pripažino tinkamais naudoti pirtį , malkinę, šulinį , tvorą, priklausančius B. T. ir šio akto pagrindu B. T. vardu buvo atlikta statinių teisinė registracija.

162003-05-06 Panevėžio apskrities viršininkas įsakymu Nr. Ž-1535 patvirtino B. T. žemės sklypų: 1,0651 ha ir 1,1679 ha žemėnaudas. Jų pagrindu VĮ Registrų centro Panevėžio filialas atliko žemės sklypų teisinę registraciją ir atitinkamai suteikė jiems unikalius numerius : 7345-00060126 ir 7345-00060125. Žemės sklype 1,0651 ploto šiuo metu pastatyta pirtis, malkinė, kiemo statiniai, atlikta jų teisinė registracija.

17Panevėžio apygardos administracinis teismas 2006-12-15 sprendimu panaikino: Rokiškio rajono Valdybos 2001-06-29 sprendimą Nr. 113 „Dėl detalaus plano patvirtinimo", Panevėžio apskrities viršininko 2001-08-03 įsakymą Nr. 1952Ž „Dėl miškų ūkio paskirties žemės sklypo Rokiškio rajone ploto patikslinimo, padalijimo projekto patvirtinimo, tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo bei servitutų nustatymo", Panevėžio apskrities viršininko 2003-05-06 įsakymą Nr. Ž-1535 „Dėl Miškų ūkio paskirties ir kitos paskirties (namų valdos) žemės sklypų žemėnaudų patvirtinimo Rokiškio rajone" ir įpareigojo VĮ Registrų centro Panevėžio filialą panaikinti žemės sklypų, kurių unikalus Nr. ( - ), teisinę registraciją.

18Naikintinas 2000-08-23 Rokiškio rajono meras potvarkis Nr. 245“Dėl nuosavybės teisės į pastatus patvirtinimo“ , kuriuo B. T. patvirtintos nuosavybės teises į pirties pamatus, esančius nupirktame žemės sklype, nes Sartų regioninio parko direkcijos teiginiais, nėra duomenų, jog jame buvo sodybvietė(gyvenamas namas su priklausiniais).

19B. T. išduotas leidimas statyti pastatus hidrografiniame draustinyje pažeidžiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992m. gegužės 12d. nutarimą Nr. 343 „ Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“(toliau- sąlygų) ir todėl naikintinas. Pagal sąlygų XXXIV skyriaus 142.2 ir 159.4 p. hidrografiniuose draustiniuose draudžiama statyti vasarnamius ir kitus statinius bei įrenginius, nesusijusius su draustinio paskirtimi, o šio skyriaus 127.9.1 punkto antra pastraipa (esamose sodybose mažesniu atstumu gali būti statomas ir rekonstruojamas gyvenamasis namas bei jo priklausiniai ((tvartas, garažas, lauko virtuvė, klėtis, daržinė, malkinė, asmeninio naudojimo pirtis, kurios bendrasis plotas ne didesnis kaip 25 kv.m. ir kt)), kai projektuose numatomos neigiamo poveikio aplinkai išvengimo priemonės, suderintos su Aplinkos apsaugos ministerija. Panaikinus leidimą statybai, naikintini išvestiniai aktai.

20Teismas susipažino su Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti praktika ir mano, kad ši byla gali būti teisminga administraciniam teismui (ABTĮ 3 str. 1 d., 15 str. 1 d. 1p.), nes byloje neginčijami jokie civilinio teisinio pobūdžio sandoriai ir nereiškiami jokie reikalavimai, kylantys iš civilinių teisinių santykių. Pareikšti reikalavimai yra „grynojo“ administracinio teisinio pobūdžio, nes yra susijęs su administraciniais teisiniais santykiais, atsiradusiais viešojo administravimo subjektams vykdant viešąjį administravimą. Iškilus abejonėms , kad byla gali būti teisminga ne bendrosios kompetencijos, bet administraciniam teismui (ABTĮ 3 str. 1 d., 15 str. 1 d. 1p.). Vadovaujantis nurodytais motyvais klausimas dėl ginčo rūšinio teismingumo civilinėje byloje perduotinas spęsti Specialiajai teisėjų kolegijai (CPK 36 straipsnio 2 ir 3 punktai).

21Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 36 straipsnio 2, 3 dalimis, 290-292 straipsniais,

Nutarė

22Panevėžio apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-151-227/ 2008 pagal ieškovo Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą ieškinį atsakovams Rokiškio savivaldybei, Panevėžio apskrties viršininko administracijai, B. T. tretiesiems asmenims VĮ registrų centrui, LR Aplinkos ministerijai, LR Aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentui, Sartų regioninio parko direkcijai, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorinei planavimo ir statybų inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl pripažinimo negaliojančiu mero potvarkį ir kt. reikalavimų rūšinio teismingumo klausimą perduoti spręsti Specialiajai teisėjų kolegijai.

23Nutartį ir civilinę bylą su priedais Specialiai teisėjų kolegijai perduoti per Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą apie tai informuojant dalyvaujančius byloje asmenis.

24Nutarties nuorašus išsiųsti dalyvaujantiems byloje asmenims.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė, rašytinio proceso... 2. Panevėžio apygardos teisme 2007-12-20 iškelta civilinė byla Nr.2... 3. 1) pripažinti negaliojančiu 2000-08-23 Rokiškio rajono mero potvarkį Nr.245... 4. 2) pripažinti negaliojančiu 2001-07-05 Panevėžio apskrities viršininko... 5. 3) pripažinti negaliojančiu 2002-03-20 pripažinimo tinkamais naudoti aktą,... 6. 4) įpareigoti statytoją B. T. nugriauti šiuos statinius: pirtį , unikalus... 7. 5) įpareigoti Registrų centrą panaikinti pirties, unikalus Nr. ( - ),... 8. 6) priteisti iš atsakovų žyminį mokestį ir bylinėjimosi išlaidas.... 9. Ieškinio pagrindu nurodomos šios faktinės aplinkybės.... 10. B. T. pagal 2000-07-10 pirkimo - pardavimo sutartį įsigijo 2,17 ha miškų... 11. 2000-08-23 Rokiškio rajono meras potvarkiu Nr. 245“Dėl nuosavybės teisės... 12. 2001-06-29 Rokiškio rajono valdyba sprendimu Nr. 113 „Dėl detalaus plano... 13. 2001-07-05 Panevėžio apskrities viršininko administracijos Valstybinės... 14. 2001-08-03 Panevėžio apskrities viršininkas įsakymu Nr. 1952ž patvirtino... 15. 2002-03-20 Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2001-02-20... 16. 2003-05-06 Panevėžio apskrities viršininkas įsakymu Nr. Ž-1535 patvirtino... 17. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2006-12-15 sprendimu panaikino:... 18. Naikintinas 2000-08-23 Rokiškio rajono meras potvarkis Nr. 245“Dėl... 19. B. T. išduotas leidimas statyti pastatus hidrografiniame draustinyje... 20. Teismas susipažino su Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl... 21. Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 36 straipsnio 2, 3 dalimis, 290-292... 22. Panevėžio apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-151-227/ 2008 pagal... 23. Nutartį ir civilinę bylą su priedais Specialiai teisėjų kolegijai perduoti... 24. Nutarties nuorašus išsiųsti dalyvaujantiems byloje asmenims.... 25. Nutartis neskundžiama....