Byla 1-811-240/2016
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje, kurioje

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Bronislovas Liatukas, išnagrinėjęs Kauno apygardos prokuratūros prokuroro Virgilijaus Lazausko pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje, kurioje

2A. Z., gim. ( - )Kybartuose, a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vedęs, profesinio išsilavinimo, dirbantis MB „G.“ direktoriumi, gyv. ( - ), teistas:

32005-04-01 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 213 str. 1 d. – 3 MGL dydžio bauda;

42009-10-22 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 138 str. 1 d. laisvės apribojimu 1 metams, 2010-09-08 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nutartimi laisvės apribojimo bausmė pakeista areštu 90 parų (bausmę atlikęs 2012-02-09);

52012-03-05 Prienų rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 284 str. 1 d., 286 str., 290 str., 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., 66 str. – 12 MGL dydžio bauda, 2014-01-17 Prienų rajono apylinkės teismo nutartimi nesumokėta baudos dalis pakeista areštu 6 paroms;

62012-06-28 Prienų rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 138 str. 1 d. laisvės apribojimu 1 metams 6 mėnesiams;

72014-04-17 Kauno apygardos teismo nuosprendžiu pagal BK 294 str. 2 d. laisvės atėmimu 10 mėnesių, vadovaujantis LR BK 64 str. 1 d., 3 d., 65 str. 1 d. 1 p. paskirta bausmė subendrinta su 2012-03-05 Prienų rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bei 2014-01-17 Prienų rajono apylinkės teismo nutartimi pakeista ir 2012-06-28 Prienų rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausmėmis, galutinė bausmė - laisvės atėmimas 1 metams 1 mėnesiui (bausmę atlikęs 2014-04-17),

82015-02-27 Prienų rajono apylinkės teismo pagal LR BK 214 str. 1 d. (trys veikos), 215 str. 1 d. (dvi veikos), 1981 str. 1 d. (dvi veikos), 182 str. 1 d. (dvi veikos), 300 str. 1 d., 302 str. 1 d., vadovaujantis LR BK 63 str. 2 d., 4 d., 5 d., laisvės atėmimu 2 metams, bausmės vykdymas atidėtas 2 m. 6 mėn., visi teistumai, išskyrus pirmąjį, neišnykę,

9- kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 str. 1 d.,

Nustatė

10Kaltinamasis A. Z. laikotarpiu nuo 2014-06-18 iki 2014-11-10, būdamas UAB „L.”, į. k. ( - ), įregistruotos adresu Europos pr. 122, Kaunas, direktoriumi, vykdydamas veiklą ir būdamas atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą ir buhalterinių apskaitos dokumentų išsaugojimą, neorganizavo buhalterinės apskaitos tvarkymo, aplaidžiai tvarkė bei nesaugojo buhalterinės apskaitos dokumentų, pažeisdamas:

11- Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių (2000-12-17 LRV nutarimas NR. 179) 19 punkto reikalavimus “Jeigu kasos išlaidų orderyje arba mokėjimo žiniaraštyje nėra pinigų gavėjo parašo, laikoma, kad pinigai neišmokėti.”, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr. DC-574) 6 str. 2 dalies reikalavimus „apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu” - nuo kasos nurašė pagal UAB „L.” apskaitos dokumentus įmonės atlyginimų mokėjimo žiniaraščiuose (Alga__01, Alga_0000004, Alga_0000007) ir kasos išlaidų orderiuose (Nr.001, 002, 003 ir 004) gavėjų parašais nepatvirtintų 10530,18 Lt (3049,75 Eur);

12- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574) 6 str. 2 dalies reikalavimus „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“ bei 16 str. 1 dalies reikalavimus „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose.“, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574) 19 str. 1 dalies reikalavimus „Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą“, taip pat LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (2002 m. kovo 5 d. Nr. IX-751) 7 dalies reikalavimus „Apmokestinamieji asmenys privalo užtikrinti, kad jų (ar jų vardu pirkėjų arba trečiosios šalies) išrašytos PVM sąskaitos faktūros, taip pat jų gautos PVM sąskaitos faktūros būtų saugomos šiame straipsnyje nustatyta tvarka. PVM sąskaitos faktūros, kuriomis įformintas prekių tiekimas ar paslaugų teikimas šalies teritorijoje, taip pat Lietuvos Respublikoje įsikūrusių apmokestinamųjų asmenų gautos PVM sąskaitos faktūros privalo būti saugomos 10 metų nuo jų išrašymo“ bei Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (1995 m. gruodžio 5 d. Nr. 1-1115) 12 str. 1 dalies reikalavimus „Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, valstybės įgalioti asmenys, nevalstybinės organizacijos, privatūs juridiniai asmenys privalo: 1) saugoti dokumentus patikimoje ir saugioje aplinkoje, įvertindami galimus rizikos veiksnius; 2) išsaugoti savo veiklos dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai, apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės“ - neįtraukė 1 (vienos) PVM sąskaitos faktūros, išrašytos UAB „Asadoma“ (2014-11-03 LON 004-1), tai yra į apskaitą neįtraukė už 2014 m. lapkričio mėn. 8300 Lt (2403,85 Eur) pajamų ir 1743 Lt (504,81 Eur) PVM ir taip neišsaugojo minėtų PVM sąskaitų faktūrų;

13- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574) 6 str. 2 dalies reikalavimus „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“ ir Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių (2000-12-17 LRV nutarimas NR. 179) 16 punkto reikalavimus. „Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą“ - į įmonės kasos knygą neįtraukė Atlyginimų mokėjimo žiniaraščio už 2014 liepos mėn.;

14- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574) 6 str. 2 dalies reikalavimus „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“ ir Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių (2000-12-17 LRV nutarimas NR. 179) 16 punkto reikalavimus „Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą“ bei 17 punkto reikalavimus „Kasos knygoje kasininkas įrašo kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį. Kasos knygoje pasirašo vyriausiasis buhalteris (buhalteris), priėmęs šiuos dokumentus“ - neįtraukė į įmonės kasos knygą Kasos išlaidų orderio 2014-11-07 Nr. 009, išrašyto L. M. 3803,30 Lt (1101,51 Eur) sumai, nesumažino pinigų likučio kasos knygoje;

15- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574) 12 str. 4 dalies reikalavimus „Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną, arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius“, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574) 12 str. 1 dalies reikalavimus „ Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį.“ bei to paties įstatymo 6 str. 2 dalies reikalavimus „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“ - aplaidžiai apskaitė įmonės veikloje kuro įgijimui panaudotas lėšas;

16Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574) 19 str. 1 dalies reikalavimus „Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą" bei Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (1995 m. gruodžio 5 d. Nr. 1-1115) 12 str. 1 dalies reikalavimus „Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, valstybės įgalioti asmenys, nevalstybinės organizacijos, privatūs juridiniai asmenys privalo: 1) saugoti dokumentus patikimoje ir saugioje aplinkoje, įvertindami galimus rizikos veiksmus; 2) išsaugoti savo veiklos dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai, apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės“ - neišsaugojo kasos išlaidų orderių Nr. LB_000000005, Nr. Alga_0000002, Nr. Alga_0000003, Nr. 2014-10-03, Nr. 2014-10-03, Nr. 009 ir Nr. 011;

17- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574) 19 str. 1 dalies reikalavimus „Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą“, taip pat LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (2002 m. kovo 5 d. Nr. DC-751) 7 dalies reikalavimus „Apmokestinamieji asmenys privalo užtikrinti, kad jų (ar jų vardu pirkėjų arba trečiosios šalies) išrašytos PVM sąskaitos faktūros, taip pat jų gautos PVM sąskaitos faktūros būtų saugomos šiame straipsnyje nustatyta tvarka. PVM sąskaitos faktūros, kuriomis įformintas prekių tiekimas ar paslaugų teikimas šalies teritorijoje, taip pat Lietuvos Respublikoje įsikūrusių apmokestinamųjų asmenų gautos PVM sąskaitos faktūros privalo būti saugomos 10 metų nuo jų išrašymo“ bei Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (1995 m. gruodžio 5 d. Nr. 1-1115) 12 str. 1 dalies reikalavimus „Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, valstybės įgalioti asmenys, nevalstybinės organizacijos, privatūs juridiniai asmenys privalo: 1) saugoti dokumentus patikimoje ir saugioje aplinkoje, įvertindami galimus rizikos veiksnius; 2) išsaugoti savo veiklos dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai, apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės“ - neišsaugojo PVM sąskaitos faktūros LON_00000003;

18Dėl šių buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų iš dalies negalima nustatyti įmonės UAB „L.” veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2014-06-18 iki 2014-11-10, tuo A. Z. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 str. 1 d.

19Kaltinamojo kaltę, padarius baudžiamajame įstatyme numatytą ir jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, be jo paties parodymų, kuriais jis pripažįsta savo kaltę (t. 2, b. l. 25), taip pat neabejotinai įrodo: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus 2015-03-19 raštas Nr.(8.1) S-17827 (t. 1, b. l. 11); liudytojos A. G. parodymai (t. 1, b. l. 20-22, 24-26); UAB „L.” ūkinės-finansinės veiklos specialisto išvada Nr. 5-2/01 (t. 1, b. l. 48-57) bei kita bylos medžiaga.

20Aukščiau išdėstyti, teismo ištirti bei įvertinti įrodymai neabejotinai patvirtina, kad kaltinamasis aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, dėl ko iš dalies negalima nustatyti bendrovės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio bei struktūros, tuo padarė nusikalstamą veiką – nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 str. 1 d., todėl kaltinamojo veika kvalifikuota teisingai ir pagrįstai.

21Civilinio ieškinio byloje nėra.

22Kaltinamasis su prokuroro sprendimu užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu ir siūloma bausmės rūšimi sutinka (t. 2, b. l. 108).

23Esant visoms įstatyme numatytoms sąlygoms ir pagrindams procesas užbaigtinas priimant teismo baudžiamąjį įsakymą, kuris yra nuosprendis (BPK 29 str. 2 d., 41 str., 418 str. 1 d., 420 str. 1 d. 1 p.).

24Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, jog jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.).

25Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra (BK 60 str.).

26Spręsdamas klausimą dėl bausmės kaltinamajam individualizavimo ir skyrimo, teismas atsižvelgia į bendruosius bausmių skyrimo pagrindus (BK 54 str.): kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos rūšį – nusikaltimas, stadiją (nusikalstama veika baigta), pobūdį (kaltės forma - neatsargumas), motyvus ir tikslus, į vieną baudžiamąją atsakomybę lengvinančią aplinkybę, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, kaltinamojo asmenybę: teistas, administracine tvarka baustas.

27Teismas, įvertinęs minėtas aplinkybes, nesutinka su prokuroro kaltinamajam siūloma skirti bausmės rūšimi – bauda, nes kaltinamasis ankstesniais nuosprendžiais paskirtų baudų nesumokėjo, jos buvo pakeistos į arešto bausmę, nėra sumokėjęs jam už administracinius teisės pažeidimus skirtų baudų, daug kartų teistas už tyčinių smurtinių nusikaltimų padarymą, todėl jam skirtina arešto bausmė, nes tokia bausmė, teismo manymu, atitinka bausmių skyrimo principus, numatytus LR BK.

28Kaltinamasis kaltę pripažįsta, todėl jo atžvilgiu taikytina BK 641 str. 1 d. numatyta nuostata – paskyrus bausmę, ji mažintina vienu trečdaliu.

29Šiuo teismo baudžiamuoju įsakymu skirtina bausmė bendrintina (LR BK 63 str.) su 2015-02-27 Prienų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bei neatlikta laisvės atėmimo bausme.

30Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418 str., 420 str. 1 d. 1 p., 421, 422 str.,

Nutarė

31A. Z. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 str. 1 d. ir nuteisti jį areštu 60 (šešiasdešimt) parų.

32Vadovaujantis LR BK 641 str. paskirtą bausmę sumažinti 1/3 ir nustatyti, kad šiuo teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausmė – areštas 40 (keturiasdešimt) parų.

33Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., 65 str. 1 d. 1 p., prie 2015-02-27 Prienų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos bei neatliktos 2 (dvejų) metų laisvės atėmimo bausmės pridėti dalį šiuo teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtos arešto bausmės – 30 parų, ir galutinę subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą 2 (dvejus) metus 1 (vieną) mėnesį.

34Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. paskirtos galutinės subendrintos laisvės atėmimo bausmės vykdymą A. Z. atidėti 2 (dvejiems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant A. Z.:

351) bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu tęsti darbą;

362) bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 (septynioms) paroms;

373) 6 (šešių) mėnesių laikotarpiu kasdien nuo 23.00 val. iki 06.00 val. neišeiti iš namų, jeigu tai nesusiję su darbu.

38Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

39Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 65 str., 66 str., į bausmės laiką įskaityti A. Z. laikinajame sulaikyme (pagal 2015-02-27 Prienų rajono apylinkės teismo nuosprendį) išbūtą laiką nuo 2014-06-16 9.15 val., iki 2014-06-18 9.00 val. (dvi dienas).

40A. Z. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinti.

41Išaiškinti, kad kaltinamasis per keturiolika dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos turi teisę paduoti Kauno apylinkės teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Išnagrinėjus bylą ir pripažinus asmenį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Bronislovas Liatukas, išnagrinėjęs Kauno... 2. A. Z., gim. ( - )Kybartuose, a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. 2005-04-01 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal... 4. 2009-10-22 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 138... 5. 2012-03-05 Prienų rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 284... 6. 2012-06-28 Prienų rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 138... 7. 2014-04-17 Kauno apygardos teismo nuosprendžiu pagal BK 294 str. 2 d. laisvės... 8. 2015-02-27 Prienų rajono apylinkės teismo pagal LR BK 214 str. 1 d. (trys... 9. - kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 str. 1 d.,... 10. Kaltinamasis A. Z. laikotarpiu nuo 2014-06-18 iki 2014-11-10, būdamas UAB... 11. - Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių (2000-12-17... 12. - Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6... 13. - Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6... 14. - Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6... 15. - Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6... 16. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d.... 17. - Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6... 18. Dėl šių buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų... 19. Kaltinamojo kaltę, padarius baudžiamajame įstatyme numatytą ir jam... 20. Aukščiau išdėstyti, teismo ištirti bei įvertinti įrodymai neabejotinai... 21. Civilinio ieškinio byloje nėra.... 22. Kaltinamasis su prokuroro sprendimu užbaigti procesą teismo baudžiamuoju... 23. Esant visoms įstatyme numatytoms sąlygoms ir pagrindams procesas užbaigtinas... 24. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, jog jis prisipažino... 25. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra (BK 60 str.).... 26. Spręsdamas klausimą dėl bausmės kaltinamajam individualizavimo ir skyrimo,... 27. Teismas, įvertinęs minėtas aplinkybes, nesutinka su prokuroro kaltinamajam... 28. Kaltinamasis kaltę pripažįsta, todėl jo atžvilgiu taikytina BK 641 str. 1... 29. Šiuo teismo baudžiamuoju įsakymu skirtina bausmė bendrintina (LR BK 63... 30. Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 31. A. Z. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223... 32. Vadovaujantis LR BK 641 str. paskirtą bausmę sumažinti 1/3 ir nustatyti, kad... 33. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., 65 str. 1 d. 1 p., prie... 34. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. paskirtos galutinės subendrintos... 35. 1) bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu tęsti darbą;... 36. 2) bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu be institucijos, prižiūrinčios... 37. 3) 6 (šešių) mėnesių laikotarpiu kasdien nuo 23.00 val. iki 06.00 val.... 38. Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo teismo... 39. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 65 str., 66 str., į bausmės laiką... 40. A. Z. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 41. Išaiškinti, kad kaltinamasis per keturiolika dienų nuo teismo baudžiamojo...