Byla 2-2191-451/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė,

2rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Longita“ ieškinį atsakovui A. Z. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3Ieškovas BUAB „Longita“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo A. Z. 7059,00 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje ieškovas nurodė, jog 2015 m. lapkričio 05 d. įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Longita“ iškelta bankroto byla. Ieškovas pažymi, kad jam nebuvo perduoti UAB "Longita" dokumentai. Kreditoriams padaryta žala kildinama dėl netinkamo atsakovo kaip įmonės vadovo pareigų vykdymo, atsakovui esant tiesiogiai atsakingam dėl padarytos žalos nurašant nuo įmonės kasos įmonės atlyginimų mokėjimo žiniaraščiuose ir kasos išlaidų orderiuose gavėjų parašais nepatvirtintas pinigines sumas, neįtraukiant į įmonės apskaitą PVM sąskaitos-faktūros, ir atitinkamai neįtraukiant pagal ją gautų piniginių lėšų, bei neįtraukiant į įmonės kasos knygą kasos išlaidų orderio, ir pinigų ir nesumažinant pinigų likučio kasoje. Pagal į bylą teikiamą UAB „Longita" juridinių asmenų registro išrašą su istorija atsakovas A. Z. įmonės direktoriaus pareigas vykdė nuo 2014 m. birželio 20 d. iki 2014 m. lapkričio 27 d. (juridinių asmenų registro išrašo 5.2.3 punktas). 2016 m. kovo 09 d. Kauno apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu (baudžiamoji byla Nr.1-811-240/2016 m.) yra nustatyta, kad atsakovas būdamas UAB "Longita" direktoriumi vykdydamas veiklą, ir būdamas atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą ir buhalterinių apskaitos dokumentų išsaugojimą, neorganizavo buhalterinės apskaitos tvarkymo, aplaidžiai tvarkė bei nesaugojo buhalterinės apskaitos dokumentų tokiais savo veiksmais pažeisdamas kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisykles, buhalterinės apskaitos įstatymą. Iš baudžiamojo įsakymo matyti, kad atsakovas savo kaltę yra pripažinęs. Nagrinėjamai bylai prejudicinę reikšmę turi Kauno apylinkės teismo 2016 m. kovo 09 d. baudžiamasis įsakymas,. kuriuo atsakovas pripažintas kaltu padaręs BK 223 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą - aplaidų apskaitos tvarkymą, t. y. dirbdamas UAB „Longita" direktoriumi atliko jau anksčiau šiame ieškinyje paminėtus veiksmus sukėlusius žalą ieškovui.

4Atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) įteikti 2016-12-28 viešo paskelbimo būdu (43 b.l.) (paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt). Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

5CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas.

7Teismas, atlikęs formalų ieškovės rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad Kauno apygardos teismas 2015 m. lapkričio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2437-264/2015 iškėlė UAB „Longita“ bankroto bylą ir administratoriumi paskyrė Petrą Puidoką (b.l.9-10). Atsakovas A. Z. UAB „Longita“ vadovu buvo nuo 2014-06-18 iki 2014-11-10 (11-13). 2016 m. kovo 9 d. Kauno apylinkės teismas baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 1-811-240/2016 atsakovą A. Z. pripažino kaltu pagal LR BK 223 str. 1 d. nustatęs, kad atsakovas nuo UAB „Longita" kasos nurašė pagal UAB „Longita" apskaitos dokumentus įmonės atlyginimų mokėjimo žiniaraščiuose (Alga_01, Alga 0000007) ir kasos išlaidų orderiuose (Nr. 001, 002, 003, ir 004) gavėjų parašais nepatvirtintus 10 530,18 Lt. (3049,75 eurus); taip pat neįtraukė vienos PVM sąskaitos faktūros, išrašytos UAB „Asadoma" (2014-11-03 LON 004-1), tai yra į apskaitą neįtraukė už 2014 m. lapkričio mėn. 8 300 Lt. (2403,85 eurų) pajamų ir 1 743 Lt (504,81 eurų) PVM, viso pagal nurodytą sąskaitą 2 908,65 eurai ir taip pat neišsaugojo minėtos PVM sąskaitos faktūros; taip pat neįtraukė į įmonės kasos knygą kasos išlaidų orderio 2014-11-07 Nr.009, išrašyto L. M. 3803,30 Lt (1101,51 eurų) sumai, nesumažino pinigų likučio kasos knygoje. Iš 2016 m. sausio 08 d. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą Nr.FR0687-24 matyti, kad PVM sąskaita faktūra, išrašyta UAB „Asadoma" (2014-11-03 LON 004-1), yra įtraukta į UAB „Asadoma" apskaitą, ir pagal mokestiniam tyrimui pateiktus UAB „Asadoma" dokumentus ši įmonė už atliktus darbus UAB „Longita" sumokėjo grynais pinigais (b.l.16-19). Atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jo piniginės prievolės ieškovei įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

8Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (LR CK 6.246-6.249 str.). Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (LR CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

9LR CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Bendrovės vadovas yra vienašmenis bendrovės valdymo organas. Jam taikoma tokia pat atsakomybė, kaip juridinio asmens valdymo organo nariui, nes, būdamas vienašmenis valdymo organas, administracijos vadovas yra vienintelis valdymo organo narys, atliekantis visas jo funkcijas ir vykdantis jo uždavinius. Pagal akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 12 dalį bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, o pagal 11 punktą - už kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose nustatytų pareigų vykdymą. Atitinkamai šių teisinių pareigų nevykdymas, padaręs žalos, sukelia bendrovės vadovo materialinę atsakomybę. Direktoriaus teisinė pareiga yra tinkamai vykdyti darbo pareigas. Pagal CK 2.87 straipsnį juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu privalo veikti sąžiningai ir protingai. Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir, vadovautis bendrovės įstatais. Civilinės atsakomybės taikymo prasme šios nuostatos reiškia tai, kad šiame ieškinyje nurodyti administracijos vadovo veiksmai sukėlė žalą bendrovei. Taigi juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis išvardintas pareigas, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai. Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų, o piniginė žalos išraiška yra nuostoliai.

10Nagrinėjamai bylai prejudicinę reikšmę turi Kauno apylinkės teismo 2016 m. kovo 9 d. baudžiamasis įsakymas, kuriuo atsakovas pripažintas kaltu padaręs LR BK 223 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą - aplaidų apskaitos tvarkymą, t. y. dirbdamas UAB „Longita" direktoriumi atliko ieškinyje paminėtus veiksmus sukėlusius žalą ieškovui.

11Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, teismas pripažįsta, kad atsakovas netinkamai atliko vadovo funkcijas ir tokiais savo veiksmais padarė žalą įmonei. Jo kaltė įrodyta byloje esančiais įrodymais (CPK 177 str.), todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 7059,00 Eur žalos atlyginimo (CK 6.249 str., 6.263 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.59 str.).

12Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

13Nors ieškovas prašė priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad tokių išlaidų patyrė.

14Iš atsakovo valstybei priteistina 211,77 Eur žyminis mokestis (LR CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 80 str. 7 d., 93 str. 1 d., 96 str.), nuo kurio sumokėjimo ieškovas atleistas LR CPK 83 str. 1 dalies 8 punkte nustatyta tvarka.

15Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo ((TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

16Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2016-07-18 nutartimi, paliktinos galioti iki sprendimo įvykdymo (LR CPK 150 str. 3 d.).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais

Nutarė

18Ieškinį tenkinti.

19Priteisti iš atsakovo A. Z. (asmens kodas ( - ) ieškovui BUAB „Longita“ (juridinio asmens kodas 303332288) 7059,00 Eur (septynis tūkstančius penkiasdešimt devynis Eur 00 ct) žalos atlyginimo ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016-07-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Priteisti valstybei iš atsakovo A. Z. (asmens kodas ( - ) 211,77 Eur (du šimtus vienuolika eurų 77 ct) žyminio mokesčio. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovo pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

21Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2016-06-18 nutartimi (areštą, taikytą atsakovo A. Z. turtui) palikti galioti iki sprendimo įvykdymo.

22Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė,... 2. rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 3. Ieškovas BUAB „Longita“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo A. Z.... 4. Atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir... 5. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Teismas, atlikęs formalų ieškovės rašytinių įrodymų vertinimą... 8. Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės... 9. LR CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog... 10. Nagrinėjamai bylai prejudicinę reikšmę turi Kauno apylinkės teismo 2016 m.... 11. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, teismas pripažįsta, kad atsakovas... 12. Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo... 13. Nors ieškovas prašė priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, tačiau... 14. Iš atsakovo valstybei priteistina 211,77 Eur žyminis mokestis (LR CPK 79... 15. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei... 16. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2016-07-18 nutartimi, paliktinos... 17. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286... 18. Ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti iš atsakovo A. Z. (asmens kodas ( - ) ieškovui BUAB „Longita“... 20. Priteisti valstybei iš atsakovo A. Z. (asmens kodas ( - ) 211,77 Eur (du... 21. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2016-06-18 nutartimi (areštą,... 22. Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 23. Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo...