Byla eCIK-892/2020
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. kovo 17 d. nutarties peržiūrėjimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų Gražinos Davidonienės, Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė) ir Donato Šerno,

2susipažinusi su 2020 m. birželio 18 d. gautu pareiškėjos RAB „Arenda-Centr“ kasaciniu skundu dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. kovo 17 d. nutarties peržiūrėjimo,

Nustatė

3Pareiškėja RAB „Arenda-Centr“ padavė kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. kovo 17 d. nutarties peržiūrėjimo. Šia nutartimi palikta nepakeista Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 28 d. nutartis, kuria atsisakyta įtraukti pareiškėjos 1 823 797 Eur finansinį reikalavimą į kreditorių sąrašą BUAB „Finiens“ bankroto byloje.

4Kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktuose įtvirtintais kasacijos pagrindais.

5Atrankos kolegija pažymi, kad kasacinis teismas tikrina žemesnės instancijos teismų sprendimų (nutarčių) teisėtumą tik išimtinais atvejais, kai yra bent vienas iš CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų (CPK 346 straipsnio 1 dalis). Kasaciniame skunde nepakanka vien tik nurodyti kasacijos pagrindą – įvardyto kasacijos pagrindo buvimą būtina pagrįsti išsamiais teisiniais argumentais (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Be to, CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodyti kasacijos pagrindai patvirtina, jog kasacija leidžiama ne teisės klausimais apskritai, bet ypatingais teisės klausimais, siekiant, jog kasaciniame teisme būtų nagrinėjamos tik tokios bylos, kuriose keliamų teisės problemų išsprendimas būtų reikšmingas vienodam teisės aiškinimui ir taikymui. Taigi kasacinis skundas gali būti priimtas tik tuo atveju, jeigu jame nurodytas bent vienas kasacijos pagrindas, numatytas CPK 346 straipsnyje, bei nurodyti išsamūs teisiniai argumentai, patvirtinantys nurodyto kasacijos pagrindo buvimą (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

6Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti buvus pažeistą materialinės ar proceso teisės normą, teisinius argumentus, patvirtinančius nurodytos (nurodytų) teisės normos (normų) pažeidimą bei argumentuotai pagrįsti, kad teisės pažeidimas yra toks svarbus, kad turi esminę reikšmę vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, o taip pat, kad jis (teisės pažeidimas) galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui.

7Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti konkrečią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, suformuotą bylose, kurių faktinės aplinkybės yra analogiškos ar iš esmės panašios į bylos, kurioje priimtas teismo sprendimas (nutartis) skundžiamas kasacine tvarka, bei argumentuotai pagrįsti, kad teismas skundžiamame procesiniame sprendime nukrypo nuo tokios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Tai daroma analizuojant apskųstuose teismų sprendimuose išdėstytus teisinius motyvus ir juos lyginant su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teisės taikymo ir aiškinimo praktika.

8Pareiškėjos RAB „Arenda-Centr“ paduotas kasacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais: 1) teismai pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles bei nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos, nes neįvertino įrodymų visumos, dėl to nepagrįstai sprendė, kad pareiškėja neturi neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės į BUAB „Fienens“; apeliacinės instancijos teismas visoje reikalavimo teisės perleidimo sandorių grandinėje praleido ir neįvertino 2013 m. vasario 28 d. reikalavimo perleidimo sutarties, kurios pagrindu UAB „LNTV“ įgijo reikalavimo teisę į skolininkę UAB „Construction Ace“; visi reikalavimo perleidimo sandoriai yra galiojantys, o neįvertinus bent vieno iš jų, reikalavimo perleidimo teisės grandinė nutrūksta ir būtent tai lėmė apeliacinės instancijos teismo nepagrįstas išvadas dėl pareiškėjos reikalavimo teisės nepagrįstumo; 2) teismai pažeidė CPK 182 straipsnio 2 punktą ir nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos dėl prejudicinių faktų, nes taikė kitoje civilinėje byloje, kurioje ieškovė nedalyvavo, nustatytą faktinę aplinkybę, kad UAB „Construction ACE“ nebuvo skolinga UAB „LNTV“ ir negalėjo atlikti 2013 m. kovo 5 d. įskaitymo; 3) teismai netinkamai taikė CK 6.102 straipsnio 1 dalį ir nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos dėl reikalavimo perleidimo, nes nevisapusiškai įvertino kreditorių pateiktus įrodymus, patvirtinančius būtent pareiškėjos galiojančią reikalavimo teisę, o ne kreditorės UAB „Nikosparta“, kuri galiojančios reikalavimo teisės neturi. Todėl reikalavimo perleidimo draudimas turėjo būtu taikomas ne pareiškėjai, o kreditorei UAB „Nikosparta“, kuri 2017 m. gruodžio 29 d. reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu įgijo negaliojantį reikalavimą; 4) teismų nutartimis apribota pareiškėjos teisė į teisminę gynybą (CPK 5 straipsnis). Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. lapkričio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1159-798/2019 atsisakė atnaujinti civilinį procesą, nes pareiškėja savo teises gina kitu būdu, t. y. pareikšdama finansinį reikalavimą BUAB „Fienens“ bankroto byloje, tačiau teismai jos įrodymų nevertino ir atmetė prašymą įtraukti jos finansinį reikalavimą į kreditorių sąrašą, motyvuodami, kad įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais tas pats reikalavimas patvirtintas kreditorei UAB „Nikosparta“. Taip pažeidžiamos pareiškėjos teisės ginti savo teises ir įrodinėti savo reikalavimo pagrįstumą.

9Atrankos kolegija, susipažinusi su kasacinio skundo argumentais, skundžiamų teismų procesinių sprendimų motyvais ir jų pagrindu padarytomis išvadomis, sprendžia, kad kasaciniame skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodytus bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus. Atrankos kolegijos vertinimu, kasacinio skundo argumentais nepagrindžiama, kad teismai pažeidė skunde nurodytas teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos, ir kad šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėtiems teismų procesiniams sprendimams priimti.

10Kasacinis skundas pripažintinas neatitinkančiu CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, todėl jį atsisakytina priimti (CPK 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktai).

11Atrankos kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi,

Nutarė

12Kasacinį skundą atsisakyti priimti.

13Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai