Byla 2A-23/2012
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Marytės Mitkuvienės, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant atsakovo atstovui advokatui Almantui Žmuidai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Previlsta“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. galutinio sprendimo, kuriuo paliktas nepakeistas šio teismo 2009 m. gegužės 25 d. preliminarus sprendimas, kuriuo ieškinys patenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-516-524/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Idėjų era“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Previlsta“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Idėjų era“ 2009-05-15 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Previlsta“ ir prašė dokumentinio proceso tvarka priteisti 158 339,97 Lt skolą, 4 804,07 Lt delspinigių (iš viso 163 144,04 Lt), o taip pat 15,21 procentų dydžio metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog su atsakovu UAB „Previlsta“ (užsakovas) 2007-12-04 sudarė Statybos rangos sutartį Nr. ID 05/07 ir 2008-03-21 Statybos rangos sutartį Nr. ID 01/08 (toliau – Sutartys), pagal kurias jis įsipareigojo pagal atsakovo pateiktą techninį projektą žemės sklype, esančiame ( - ), pastatyti 18 sublokuotų gyvenamųjų namų: pirmoji sutartis – iki nulinio ciklo, antroji – išorinių ir vidinių sienų bei perdangos montavimas (Sutarčių 1 p.). Atsakovas (užsakovas) įsipareigojo už tai sumokėti nustatyta tvarka: darbų pradžioje 30 procentų avanso nuo pamatų dalies pagal lokalinę sąmatą, o už darbus mokėti dalimis per 5 dienas nuo atliktų darbų aktų pasirašymo, kurie pateikiami už kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 3 dienos (Sutarčių 3.1, 5.5 p.). Šalys Sutarčių 8.1 punkte susitarė, kad pažeidusi prievolės įvykdymo terminą šalis už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,02 procento dydžio delspinigius. Atsakovas Sutarčių 5.6 punktu įsipareigojo apžiūrėti rangovo atliktus darbus ir jam dalyvaujant juos priimti, o pastebėjus nukrypimus nuo sutarties sąlygų, bloginančius darbų kokybę, kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pareikšti rangovui.

4Ieškovas teigė, jog darbus atliko, tačiau atsakovas mokėjo tik dalimis, visiškai už darbus neatsiskaitė ir liko skolingas 79 692,11 Lt pagal 2008-10-29 darbų aktą Nr. 05/07-05, kuris buvo suderintas su atsakovu (2008-12-30 PVM sąskaita faktūra Nr. 7000097) ir 78 647,86 Lt pagal 2008-12-15 darbų aktą Nr. 05/07-06, kuris atsakovui buvo išsiųstas paštu, nes jo suderinimas buvo vilkinamas (2009-04-28 PVM sąskaita faktūra Nr. T-7000119).

5Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. gegužės 25 d. preliminariu sprendimu ieškinį patenkino ir iš atsakovo UAB „Previlsta“ priteisė ieškovui UAB „Idėjų era“ 158 339,97 Lt skolą, 4 804,07 Lt delspinigių, 15,21 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos bei bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovas UAB „Previlsta“ 2009-06-18 pateikė teismui prieštaravimus ir prašė teismo sprendimą panaikinti, o ieškinį atmesti. Nurodė, kad patikrinus atliktų darbų kokybę, nustatyti jų trūkumai, kuriuos pats ieškovas pripažino, tačiau nepašalino, todėl buvo sustabdyti mokėjimai, kurių dydis yra tapatus defektų šalinimo darbų vertei. Teigė, kad 2009-04-28 išrašyta PVM sąskaita faktūra jam nebuvo pateikta, o delspinigiai už laikotarpį nuo 2008-11-04 ir 2009-01-05 skaičiuoti be pagrindo, nes PVM sąskaitos faktūros buvo išrašytos tik 2008-12-30 ir 2009-04-28. Be to, yra praleistas ieškinio senaties terminas netesyboms reikalauti.

7Atsiliepimu ieškovas prašė prieštaravimus atmesti. Teigė, kad byloje esantys įrodymai patvirtina faktą, jog 2009-04-28 išrašyta PVM sąskaita faktūra atsakovui buvo pateikta. Nurodė, kad atsakovo pateiktas 2008-12-21 darbų kokybės apžiūros aktas yra niekinis, nes pasirašytas tik vienos šalies, o iš antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, kad pats atsakovas savavališkai vykdė statybos darbus, kuriuos pats ieškovas buvo sustabdęs nuo 2008-05-23. Be to, minimas aktas ieškovui buvo pateiktas tik 2009-01-06. Atsakovas be išlygų priėmė atliktus darbus, nedelsdamas nepranešė apie pretenzijas dėl darbų kokybės trūkumų, todėl neteko teisės remtis šiuo faktu. Nurodė, jog delspinigiai buvo apskaičiuoti teisėtai ir sąžiningai, tik už paskutinius 6 mėnesius, tai yra 182,5 dienas (365/2), remiantis Sutarčių 3 punktu, o ieškinio senaties terminas nepraleistas, nes dėl pagrindinės prievolės pažeidimo dar nėra pasibaigęs terminas.

8Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. vasario 17 d. galutiniu sprendimu preliminarų sprendimą paliko nepakeistą. Nurodė, kad atsakovas, neapmokėdamas ginčo PVM sąskaitų faktūrų už atliktus bei jam perduotus darbus, remiasi aplinkybe, jog darbai buvo atlikti nekokybiškai. Sprendė, jog ginčas tarp šalių kilęs dėl Sutarčių 5.6 ir 7.5 punktų, reglamentuojančių darbų perdavimą ir priėmimą, trūkumų nustatymą ir pašalinimą, taikymo (1 t., 17 b. l.). Pažymėjo, jog šios nuostatos aiškintinos pagal CK 6.193 straipsnį ir teismų praktikoje suformuluotas sutarčių aiškinimo taisykles.

9Nurodė, kad viena iš esminių rangos sutarties sąlygų yra šalių susitarimas dėl darbų atlikimo terminų bei darbų perdavimas ir priėmimas, kurio metu turi būti tikrinama atliktų darbų kokybė, todėl nustatęs, jog nėra įrodymų, kad atsakovas ginčytų atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktus, jog vieną aktą jis buvo pasirašęs, o kiti jam buvo siunčiami, sprendė, jog ieškovo atlikti darbai atsakovui buvo perduoti.

10Teismas, remdamasis įrodymų pakankamumo taisykle ir aplinkybėmis, kad atsakovas neprieštaravo ieškovo darbų sustabdymui nuo 2008-05-28, kad pagal faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą atsakovas savavališkai tęsė šiuos statybos darbus (1 t., 87 b. l.), kad pagal 2008-12-21 darbų kokybės apžiūros aktą atsakovo sudarytos lokalinės sąmatos suma yra beveik tapati ieškovo prašomai priteisti skolai, tačiau joje nurodyti darbai neatitinka paminėtame akte nurodytų trūkumų ištaisymo darbų, – sprendė, jog atsakovas neįrodė savo teiginių dėl netinkamos atliktų darbų kokybės. Konstatavo, kad paminėtas aktas nėra pakankamas įrodymas ieškovo atliktų darbų trūkumams nustatyti, nes jame nėra nurodytų matavimais pagrįstų konkrečių trūkumų, o be to, kaip teigė ieškovas, su šiuo aktu buvo supažindintas tik po bylos iškėlimo.

11Teismas nurodė, kad CK 6.665 straipsnyje nustatytos užsakovo teisės reikalauti iš ieškovo neatlygintinai pašalinti trūkumus, sumažinti darbų kainą ar atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas atsiranda tik nustačius paslėptus ar kitus trūkumus ir įrodžius šį faktą, tuo tarpu šioje byloje ieškovui apie darbų trūkumus perduodant darbus ar vėliau nebuvo tinkamai pranešta. Teismas sprendė, kad atsakovo prašymas atmesti ieškinį tuo pagrindu, kad jis turi teisę nemokėti už atliktus ir perduotus darbus, yra nepagrįstas, nes tokio teisių gynimo būdo nenumato nei CK 6.665 straipsnis, nei ginčo Sutartys.

12Teismas konstatavo, kad PVM sąskaita faktūra Nr. T-7000097, pagal kurią atsakovas nesumokėjo 79 692,11 Lt, tai yra dalies skolos, yra išrašyta 2008-12-30, todėl sprendė, kad ieškinio senaties terminas dėl delspinigių, skaičiuojamų nuo nesumokėtos skolos, nėra praleistas. Nurodė, kad ši sąskaita buvo išrašyta 2008-10-29 atliktų darbų aktui apmokėti, pagal Sutarčių 3 punktą už atliktus darbus apmokama kiekvieną mėnesį pateikus atliktų darbų aktą per 5 dienas, todėl šiuo atveju ieškinio senaties termino eiga prasidėjo 2008-11-03, ieškinys pareikštas 2009-05-15, todėl 6 mėnesių sutrumpintas terminas delspinigiams priteisti nėra praleistas. Be to, atsakovas dalį skolos pagal šią sąskaitą faktūrą sumokėjo, prievolę pripažino, todėl teismas laikė, kad ieškinio senaties termino eiga buvo nutraukta. Teismas priteisė 2 900,79 Lt delspinigių nurodęs, kad jie yra skaičiuoti už 6 mėnesių laikotarpį ir nėra laikytini neprotingai dideliais.

13Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Previlsta“ prašo panaikinti minėtą galutinį teismo sprendimą, išspręsti klausimą iš esmės ir, panaikinus šio teismo 2009 m. gegužės 25 d. preliminarų sprendimą, ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

  1. Teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, nes neatsižvelgė į CK 6.662 straipsnio 2 dalies nuostatą, pagal kurią užsakovas, priimdamas atliktą darbą ir pastebėjęs trūkumus, gali trūkumų faktu remtis tik tuo atveju, jeigu darbų priėmimo akte arba kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą, tie trūkumai buvo aptarti, arba yra numatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau.
  2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas neįrodė, jog ieškovas darbus atliko nekokybiškai, o taip pat neginčijo atliktų darbų priėmimo–perdavimų aktų. Visų pirma, atsakovas pagal CPK 430 straipsnio 4 dalį neturi teisės reikšti priešieškinio dokumentinio proceso tvarka. Antra, 2008-12-21 darbų kokybės apžiūros aktas yra pagrindinis dokumentas, įrodantis, kad ieškovo atlikti darbai buvo netinkamos kokybės, todėl atsakovas pagrįstai sustabdė mokėjimus. Be to, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad užsakovas privalo įrodyti tik defektų faktą, tačiau neprivalo įrodinėti rangovo neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmu ir žalos. Tuo tarpu rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti CPK 6.697 straipsnio 3 dalyje nurodytas jo atsakomybę šalinančias, defektų atsiradimo priežastis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-652/2004; 2005 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2005).
  3. Teismas netinkamai taikė proceso teisės normas ir nepagrįstai atmetė atsakovo prašymą byloje skirti techninę ekspertizę (CPK 177, 185-187, 197 str.), nes, siekiant įvertinti minėtame darbų kokybės apžiūros akte nurodytus trūkumus, o taip pat jų pašalinimo kainą, buvo būtina specialistų išvada. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovo pateikta sąmata, kurioje nurodyta jo savarankiškai atliktų trūkumų šalinimo darbų kaina, negali sutapti su ieškinio kaina. Atsakovas trūkumus ištaisė planuotų lėšų ribose, ir tokią sąmatos kainą patvirtina kartu su skundu pateikiamo ekspertizės akto išvados.
  4. Teismas nepasisakė dėl daugelio svarbių aplinkybių. Ieškovo atstovas E. V. teismo posėdžio metu pripažino, kad vykdė darbus nekokybiškai, nes pagal žodinius nurodymus nuolat taisė trūkumus (1 t., 120, 172 b. 1.), o tai rodo, kad ieškovas, būdamas sunkioje finansinėje padėtyje, siekdamas gauti pinigus už nekokybiškai atliktus darbus, elgiasi nesąžiningai. Be to, ieškovas darbus atliko nekokybiškai dėl kvalifikacijos ir finansinių resursų trūkumo. Teismas taip pat nevertino aplinkybės, kad, priešingai nei teigia ieškovas, darbų aktas Nr. 05/07-06 buvo sudarytas ne 2008-12-15, o 2008-12-30, jau po 2008-12-21 darbų kokybės apžiūros akto pasirašymo, ir tai patvirtina pašto kvite nurodyta akto išsiuntimo data.
  5. Teismo išvada, kad atsakovas privalėjo pranešti ieškovui apie trūkumus ir pareikalauti, kad juos savo sąskaita ištaisytų, yra nepagrįsta, nes ieškovas, pasirašydamas 2008-12-21 darbų kokybės apžiūros aktą, aiškiai suvokė, kad privalo juos pašalinti per protingus terminus (CK 6.662 str. 2 d.). Sutartyse nebuvo nurodymo pateikti atskirą pranešimą tam, kad trūkumai būti pašalinti.
  6. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovas su darbų kokybės apžiūros aktu buvo supažindintas tik iškėlus bylą, nes jį pasirašė abiejų šalių atstovai.
  7. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sutarties vykdymo metu iškilus kliūtims, kurios trukdo tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį, rangovas privalo imtis visų nuo jo priklausančių protingų priemonių joms pašalinti ir taip įgyvendinti imperatyvią šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) pareigą sutarties vykdymo metu. Teismas neatsižvelgė į tai, kad pats ieškovas šią pareigą pažeidė ir nebendradarbiavo.
  8. Teismas nepagrįstai priteisė 15,21 procentų dydžio procesines palūkanas, kurios neatitinka teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijų, nes nagrinėjamu atveju atsakovas tinkamai laikėsi sutartinių įsipareigojimų, todėl šalys nėra tie ūkio subjektai, kuriems taikytinas Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas.
  9. Ieškovas praleido ieškinio senaties terminą reikalauti delspinigių, už laikotarpį nuo 2008-11-04 iki 2009-05-15, todėl teismas juos priteisė nepagrįstai (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.).

14Atsiliepimu ieškovas UAB „Idėjų era“ prašo skundą atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą iš esmės grindžia tais pačiais argumentais, kaip ir atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus. Papildomai rašoma:

151. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad teismas neatsižvelgė į CK 6.662 straipsnio 2 dalies nuostatą. Ši norma aiškintina sistemiškai su to straipsnio 1 dalimi, kurioje nustatyta, kad užsakovas privalo rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka dalyvaujant rangovui apžiūrėti ir priimti atliktą darbą (jo rezultatą), o pastebėjęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti rangovui. Ta pati nuostata įtvirtinta ir Sutarčių 5.6 punktuose. Sutartyse nebuvo nustatytos užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau, todėl šia norma remiamasi nepagrįstai.

162. Paskirti byloje ekspertizę buvo netikslinga, nes ieškovui sustabdžius vykdomus darbus, juos savavališkai, neįspėjęs ieškovo, vykdė atsakovas, pažeisdamas projektinėje dokumentacijoje nurodytus reikalavimus.

173. Darbai objekte buvo sustabdyti jau nuo 2008-05-28, tačiau atsakovas jokių pretenzijų dėl darbų kokybės nebuvo pareiškęs, vengė bendradarbiauti, vis atidėliodavo susitikimus, teigė, kad esant galimybei skolą sumokės. Atsakovo atstovas – direktorius, nedalyvavo teismo posėdžiuose, nereagavo į ieškovo siūlymus susitarti taikiai. Todėl priešingai nei teigia apeliantas, ne ieškovas, bet būtent atsakovas dėl sunkios finansinės padėties nebeturėjo galimybių sumokėti už atliktus darbus, todėl visais būdais stengėsi išvengti skolos sumokėjimo.

184. Šalys susitarė, kad atsiskaitoma per 5 dienas nuo atliktų darbų aktų suderinimo (Sutarčių 3 p.). Pagal 2007-12-18 šalių suderintą atliktų darbų aktą Nr. 05/07-05, atsakovas turėjo atsiskaityti iki 2008-11-03, todėl delspinigiai buvo paskaičiuoti nuo šios datos. Nesulaukus apmokėjimo, atsakovui išrašyta ir išsiųsta PVM sąskaita faktūra Nr. T-7000097. Atsakovas vengė atvykti suderinti 2008-12-15 atliktų darbų aktą Nr. 05/07-06, todėl 2008-12-30 jis buvo išsiųstas registruotu paštu nurodant, kad nuo išsiuntimo momento laikoma, jog aktas yra suderintas. Delspinigiai buvo skaičiuojami už 182,5 dienas, todėl ieškinio senaties terminas nėra praleistas.

195. Abi šalys yra privatūs juridiniai asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, todėl teismas pagrįstai taikė Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą ir priteisė 15,21 procentų dydžio procesines palūkanas.

20Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

21Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitiktų materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus, todėl apeliacinės instancijos teismas privalo patikrinti ne tik faktinį, bet ir teisinį apeliacinio skundo pagrindą bei absoliučius teismo sprendimo negaliojimo pagrindus (CPK 320 str.).

22Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog sutartis – tai juridinis faktas, kuris sukuria, keičia ar nutraukia civilinius teisinius santykius, kuri pagal teisės normų nustatytas ribas reguliuoja jos sukurtą teisinio santykio dalyvių elgesį iki to laiko, kol bus pasiektas sutartimi numatytas rezultatas, kad įstatymas numato priemones sutartims įgyvendinti panaudojant tokias gynimo ir atsakomybės priemones, kokias suteikia konkreti subjektinė teisė, įgyta pagal sutartį (CK 1.137 str.). Tačiau teismas be pagrindo sprendė, jog ieškovas nagrinėjamoje byloje įrodė, jog sutartį įvykdė, o atsakovas vengia sumokėti už darbą, todėl reikalaudamas iš jo priteisti 163 144,04 Lt, tai yra 158 339,97 Lt skolą, 4 804,07 Lt delspinigių, o taip pat 15,21 procentų dydžio metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas, savo subjektinę teisę gina tinkamu būdu. Iš tiesų, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje yra suformuluotos nuostatos, kad vienos iš esminių rangos sutarties sąlygų yra šalių susitarimas dėl darbų atlikimo terminų bei darbų perdavimas ir priėmimas, kurio metu turi būti tikrinama atliktų darbų kokybė, kad baigiamoji statybos rangos sutarties (arba jos etapo) vykdymo stadija yra darbų perdavimas ir priėmimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Polikopija“ v. J. B. reklamos paslaugų įmonei „Era“, J. B., byla Nr. 3K-3-530/2007). Teismas nurodė, kad vienašalis darbų priėmimo-perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu nustatoma, kad kita šalis atsisakė aktą pasirašyti pagrįstai. Tačiau sprendė, jog byloje konstatuotos aplinkybės, kad atsakovas vieną iš ieškovo pateiktų aktų (2008-10-29) pasirašė (1 t., 25 b. l.,), kad kiti aktai (2008-01-08, 2008-08-31, 2008-12-15) jam taip pat buvo išsiųsti registruotu paštu (1 t., 20-30 b. l.), kad buvo pasirašytas statybos žurnalų priėmimo-perdavimo aktas (1 t., 131-164, 127 b. l.), kad nėra įrodymų, jog atsakovas ginčytų atliktų darbų aktus, esant įrodymams, kad atsakovas pažeidė sutarties šalies pareigą bendradarbiauti (CK 6.691 str.), o taip pat remiantis įrodymų pakankamumo taisykle, – yra pagrindas išvadai, jog pagal Sutartis ieškovo atlikti darbai atsakovui buvo perduoti, o šis, nenuginčijęs įstatymo nustatytų ir juridinę galią turinčių specialiųjų įrodymų, tai yra darbų priėmimo-perdavimo aktų, – darbus yra priėmęs ir privalo apmokėti (CK 6.681 str. 1 d.). Pripažinęs, kad minimame objekte ieškovo atliktų darbų trūkumai byloje neįrodyti, teismas laikė, jog nėra teisinių pagrindų atsakovui gintis nuo pareikšto ieškinio remiantis CK 6.665 straipsnio nuostatomis.

23Teisėjų kolegija nesutinka su šiais teismo argumentais. Visų pirma, pažymėtina tai, kad, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, statybos rangos darbų priėmimo-perdavimo aktai – juose esantys faktiniai duomenys, yra ginčijami teikiant juos paneigiančius įrodymus, todėl faktas, kad ieškovas nėra pareiškęs teisme tokio reikalavimo bendra ieškinine tvarka, nesuteikia pagrindo atmesti ieškovo prieštaravimus dėl nekokybiško darbų atlikimo ir su tuo susijusių atsiskaitymo klausimų. Darbų priėmimo-perdavimo aktas yra įrodymų šaltinis apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Autokaustos statyba“ v. UAB „Aviacijos paslaugų centras“, bylos Nr. 3K-3-361/2007). Taigi tik nustačius, ar pagrįsti atsakovo argumentai, kuriais jis įrodinėja savo teisę nepasirašyti minimus aktus (ieškovo atliktų darbų nekokybiškumas) (CK 6.665 str. 1 d.), spręstinas klausimas dėl ieškovo ieškininio reikalavimo tenkinimo.

24Antra, teisėjų kolegijos nuomone, teismas netinkamai įvertino 2008-12-21 darbų kokybės apžiūros akto duomenis (1 t., 63 b. l.). Ieškovas, vertindamas šį atsakovo pateiktą aktą, iš tiesų, kaip ir teigia atsakovas UAB „Previlsta“ savo apeliaciniame skunde, aiškino, jog toks aktas jiems nėra žinomas, jog aktą ieškovo darbų vadovas, šiame objekte dirbęs tik du mėnesius, galėjo pasirašyti nesuvokdamas, ką pasirašo, kad jame nurodyti trūkumai nebuvo detalizuoti ir kt. (1 t., b. l. 172). Teisėjų kolegija sprendžia, kad esant tokioms aplinkybėms, svarbu yra tai, kad byloje nėra keliamas klausimas dėl šio akto legalumo, tai, kad jį yra pasirašęs ieškovo įgaliotas asmuo, turintis tokią teisę ir žinantis pareigą už tai atsiskaityti ieškovui bei tokio pripažinimo teisines pasekmes bendrovei. Taip pat vertintini paties akto duomenys, pagal kuriuos visuose ieškovo statytuose kotedžuose užfiksuotas leistinus nuokrypius viršijantis fragmentiškas sienų nelygumas bei vertikalumas, kampų vertikalumas, atskirų sienų neįrengimas, išorės fasadų sienų termoizoliacijos virš rostverko neužsandarinimas ir kt., tai yra duomenis, kurie net neturint specialiųjų žinių, leidžia spręsti apie esminių darbų defektus, kurie yra atsiradę vykdant įsipareigojimus pagal 2008-03-21 Statybos rangos sutartį. Akivaizdu, kad ieškovas, kaip profesionalus verslininkas, pats privalėjo darbus organizuoti tokiu būdu, kad šie esminiai defektai būtų nedelsiant pašalinti, tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, jie nėra pašalinti iki šiol ir ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad jis siekė įvykdyti šią savo prievolę, o atsakovas jam būtų trukdęs tai padaryti (CK 6.663 str.). Beje, ieškovo atstovas bendrovės administracijos vadovas E. V. teismo posėdžiuose pripažino, kad minimame objekte yra padaryta defektų, tiesa, tik 5 000-10 000 Lt vertės (1 t., 117-125, 170-176 b. l.). Kaip minėta, ieškovas, nesutikdamas su atsakovo prieštaravimais, teigė, kad minimi defektai galėjo atsirasti dėl paties atsakovo vykdytų tolesnių statybos darbų, nežiūrint to, kad dėl atsakovo nemokėjimo, sutarties vykdymas buvo sustabdytas nuo 2008-05-28. Tuo tarpu atsakovas teigė, jog ieškovo pateiktas faktinių aplinkybių konstatavimo 2008-12-22 protokolas (1 t., 87-93 b. l.) patvirtina tik faktą, kad objekte buvo klojamos gelžbetoninės perdengimo plokštės, kurių pagalba buvo siekiama konservuoti objektą, nes dėl ieškovo atlikto pamatų įrengimo ginčų nebuvo. Su apeliaciniu skundu ieškovo pateikta statinio dalinės ekspertizės 2010-03-10 akto Nr. 10-002E medžiaga bei duomenys taip pat nepatvirtina ieškovo teiginių apie atsakovo vykdytą statybą. Beje, ieškovo teiginius apie 2008-05-28 darbų sustabdymą objekte paneigia duomenys jo paties pateiktuose atliktų darbų aktuose (1 t., 23-26 b. l.), o teismo argumentus, susijusius su šio objekto Statybos darbų žurnalų perdavimu atsakovui – pirmiau paminėti ieškovo atstovo E. V. paaiškinimai teismui. Ieškovas taip pat nepateikė į bylą įrodymų, paneigiančių atsakovo teiginius, jog konfliktai, susiję su netinkamu sutarties vykdymu, tarp jų kilo dėl būtent ieškovo sunkios ūkinės finansinės būklės ir nepajėgumo tinkamai vykdyti savo prievoles. Tuo tarpu pagal byloje bei viešuosiuose registruose esančius duomenis iš tiesų galima spręsti apie bendrovės mokumo problemas (finansinės atskaitomybės duomenys pateikti tik už 2007-2009 m.; duomenys už 2007, 2008, 2009 m. rodo, kad bendrovė dirbo nuostolingai), kurios buvo atsiradusios dar iki sudarant ginčo sutartį (1 t., 40 b. l.).

25Teismų praktikoje yra susiklosčiusi nuostata, kad teismo spendimas turi būti grindžiamas kruopščiu ir visapusišku bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje V. D. v. T. E., bylos Nr. 3K-3-516/2004; etc..). Taigi įvertinusi pirmiau paminėtų aplinkybių visumą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo remtis ieškovo argumentais, grindžiamais Sutarties 5.6. 7.5 punktų nuostatomis, o taip pat išvada dėl 2008-12-21 darbų kokybės apžiūros akto, kaip nepakankamo įrodymo, atsisakyti tenkinti atsakovo prašymo dėl atitinkamos ekspertizės skyrimo, nes tik tokiu būdu teismas galėjo patikrinti atsakovo atsikirtimą, jog atsiskaitymas su ieškovu buvo sustabdytas kilus nesutarimams dėl nekokybiškos statybos darbų (CK 6.664 str., CPK 185 str.).

26Kaip žinia, apeliacinės instancijos teismas yra fakto instancija, privalanti patikrinti teismo sprendimo ne tik teisinį, bet ir faktinį pagrįstumą (CPK 320 str. 1 d.). Teisėjų kolegija, laikydama, kad siekiant patikrinti atsakovo UAB „Previlsta“ apeliaciniame skunde pateiktų argumentų bei pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų pagrįstumą, yra būtina papildomai ištirti faktines aplinkybes, susijusias su ieškovo atliktų darbų kokybe, o tam būtinos specialios žinios, 2011 m. sausio 25 d. nutartimi patenkinusi apelianto prašymą, paskyrė statybos ekspertizę, kurią pavedė atlikti ekspertui A. S. (CPK 212 str.). Jam buvo pavesta atsakyti, ar ieškovas UAB ,,Idėjų era“ faktiškai atliko pasirašytuose atliktų darbų aktuose nurodytus darbus ginčo objekte, ar šiame objekte atliko papildų darbų, kurie nėra nurodyti šiuose aktuose, ir ar jo atlikti darbai turi trūkumų, jei taip, tai kokių ir kokia jų pašalinimo vertė. Taip pat buvo klausiama, ar šiems trūkumams (defektams) turėjo įtakos UAB ,,Previlsta“ atliktas gelžbetonių perdangos plokščių užkėlimas. Teismui pateiktame 2011-10-18 teismo ekspertizės akte Nr. 11-11/01 į suformuluotus klausimus ekspertas pateikė išvadą, kad ieškovas UAB ,,Idėjų era“ per 2008 m. yra ,,užaktavęs“ faktiškai neatliktų darbų už 34 916, 07 Lt, kad kompleksinių sienų įrengimo darbai, panaudojant liktinius klojinius, netenkina kokybės reikalavimų, įprastai taikomų šios rūšies darbams (ST 121895674.06:2009 ,,Betonavimo darbai“), nes viršyti leistini klojinių nuokrypiai, o defektų ištaisymo skaičiuojamoji kaina yra 158 421,55 Lt. Ekspertas nustatė, kad aktuose neužfiksuoti surenkamų tuštuminių plokščių montavimo darbai (35 vnt.) bei fekalinės kanalizacijos tinklai, tačiau šių darbų atlikimas bei apmokėjimas už juos nėra nagrinėjamos bylos dalykas. Išvadose taip pat nurodyta, kad pirmiau paminėtiems trūkumams atsirasti neturėjo įtakos atsakovo UAB ,,Previlsta“ atliktas gelžbetonio plokščių užkėlimas.

27Taigi teismo ekspertizės išvada iš esmės patvirtina šioje nutartyje pirmiau paminėtos atsakovo UAB ,,Previlsta“ su apeliaciniu skundu pateiktos statinio dalinės ekspertizės 2010-03-10 akto Nr.10-002E išvadą, jog ieškovas minimuose aktuose nurodytus darbus atliko pažeisdamas įstatymų, atitinkamai ir Sutarties reikalavimus ir paneigia ieškovo teiginius atsiliepime į apeliacinį skundą, kad šie defektai galėjo atsirasti dėl vėlesnių paties atsakovo atliktų statybinių darbų. Kaip minėta, teismo eksperto išvadoje nurodyta, kad defektų ištaisymo skaičiuojamoji kaina yra 158421,55 Lt. Dėl to teismo argumentas, jog remiantis logikos dėsniais trūkumų šalinimo darbai negali atitikti jų vertės, t. y. ieškinio kainos, yra atmestinas, kaip prieštaraujantis bylos medžiagai (CPK 185 str.). Byloje nėra įrodymų, kad ieškovas šiuo defektus yra ištaisęs, ar rengiasi juos ištaisyti. Dėl to teisėjų kolegijos nuomone, teismas neturėjo pagrindo skundžiamu galutiniu sprendimu palikti nepakeistą teismo 2009 m. gegužės 25 d. preliminarų sprendimą, kuriuo buvo neteisėtai patenkintas ieškovo UAB ,,Idėjų era“ reikalavimas ir iš atsakovo UAB ,,Previlsta“ jam buvo priteista 158 339,97 Lt skola, o taip pat atitinkamai delspinigiai bei procesinės palūkanos (CPK 263 str. 1 d., CK 6.665 str. 1 d., 6.37, 6.210 str.).

28Remdamasi bylos medžiaga bei pirmiau pateiktais argumentais, teisėjų kolegija patenkina atsakovo UAB ,,Previlsta“ apeliacinį skundą, panaikina skundžiamą galutinį teismo sprendimą, išsprendžia klausimą iš esmės ir, panaikinusi šio teismo 2009 m. gegužės 25 d. preliminarų sprendimą, ieškovo UAB ,,Idėjų era“ ieškinį atmeta, paskirsto bylinėjimosi išlaidas (CPK CPK 329 str. 1 d., 330 str.). Dėl paminėto teisėjų kolegija nenagrinėja ieškovo apeliacinio skundo bei atsakovo atsiliepimo į šį skundą motyvų, susijusių su procesinių palūkanų dydžio, o taip pat dėl ieškinio senaties taikymo ir dėl jų nepasisako.

29Kartu teisėjų kolegija mano, jog yra tikslinga pažymėti apie ieškovo UAB ,,Idėjų era“ procesinį elgesį apeliaciniame procese bei procesinį bendradarbiavimą nagrinėjant šią bylą (CPK 7, 8 str., 42 str. 5 d.). Teisėjų kolegija, 2010 m. rugsėjo 21 d. protokoline nutartimi konstatavusi, jog remiantis byloje esančia medžiaga negalima visapusiškai patikrinti apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų dėl teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo, bylos nagrinėjimą atidėjo, pasiūliusi šalims apsvarstyti galimybę šį ginčą baigti taikiai kompromiso būdu. Tuo atveju, jeigu susitarti nepavyktų, šalys buvo įpareigotos kitame teismo posėdyje pateikti argumentus, susijusius su statybos ekspertizės skyrimu. Ieškovas, kaip ir atsakovas, buvo informuojamas apie bylos nagrinėjimo eigą, tačiau nebuvo gauta jokių atsiliepimų šiais klausimais. Atsakovas UAB ,,Previlsta“ teismą informavo, kad su ieškovu UAB ,,Idėjų era“ iš viso nepavyko susisiekti, o bendrovės vadovas į telefono skambučius neatsakė. Ieškovas taip pat buvo informuotas apie minimos teismo ekspertizės paskyrimą, apie bylos atnaujinimą, gavus ekspertizės aktą, tačiau bylos eiga nesidomėjo, nepateikė teismui nuomonės dėl teismo ekspertizės, eksperto paskyrimo, ar joje suformuluotų klausimų, taip pat neišreiškė nuomonės nei dėl atliktos ekspertizės akto išvadų. Teisėjų kolegijos nuomone, toks šalies pasirinktas pasyvus savo teisių gynimo būdas apeliacinės instancijos teisme iš esmės taip pat patvirtina jos atitinkamą valią dėl sprendžiamų klausimų (CPK 185 str.).

30Patenkinus atsakovo apeliacinį skundą ir atmetus ieškinį, iš naujo perskirstomos šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93.). Atsakovas UAB „Previlsta“ pirmosios instancijos teisme turėjo 1785 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (1 t., 166, 167 b. l.). Už apeliacinį skundą atsakovas sumokėjo 500 Lt žyminio mokesčio, o nuo likusios 3 763 Lt dalies teismo 2010 m. kovo 19 d. nutartimi buvo atleistas (2 t., 66 b. l.). Atsakovas taip pat yra sumokėjęs 15 000 Lt už teismo ekspertizę ir 3 600 Lt advokatui už pagalbą apeliacinės instancijos teisme (2 t., 85, 107, 110 b. l.)

31Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 2, 8 punktuose nustatytus kriterijus, į šios bylos pobūdį, joje spręstų klausimų sudėtingumą, atstovo suteiktų paslaugų apimtį, vadovaudamasi teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, priteisia iš ieškovo UAB „Idėjų era“ atsakovui UAB „Previlsta“ visas jo turėtas bylinėjimosi išlaidas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, t. y. 5 385 Lt advokato pagalbos išlaidų bei 15 000 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu (CPK 79, 88, 98 str.).

32Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas teismo nutartimi yra atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, iš jo nepriteistina valstybei žyminio mokesčio už apeliacinį skundą dalis, nuo kurios mokėjimo buvo atleistas atsakovas (CPK 96 str. 4 d.).

33Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

34Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. galutinį sprendimą, kuriuo buvo paliktas nepakeistas šio teismo 2009 m. gegužės 25 d. preliminarus sprendimas, ir priimti naują sprendimą.

35Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Idėjų era“ ieškinį atmesti.

36Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Idėjų era“ (juridinio asmens kodas 300661951) atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Previlsta“ (juridinio asmens kodas 166838432) 5 885 Lt bylinėjimosi išlaidų ir 15 000 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Idėjų era“ 2009-05-15 kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. Ieškovas teigė, jog darbus atliko, tačiau atsakovas mokėjo tik dalimis,... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. gegužės 25 d. preliminariu sprendimu... 6. Atsakovas UAB „Previlsta“ 2009-06-18 pateikė teismui prieštaravimus ir... 7. Atsiliepimu ieškovas prašė prieštaravimus atmesti. Teigė, kad byloje... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. vasario 17 d. galutiniu sprendimu... 9. Nurodė, kad viena iš esminių rangos sutarties sąlygų yra šalių... 10. Teismas, remdamasis įrodymų pakankamumo taisykle ir aplinkybėmis, kad... 11. Teismas nurodė, kad CK 6.665 straipsnyje nustatytos užsakovo teisės... 12. Teismas konstatavo, kad PVM sąskaita faktūra Nr. T-7000097, pagal kurią... 13. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Previlsta“ prašo panaikinti minėtą... 14. Atsiliepimu ieškovas UAB „Idėjų era“ prašo skundą atmesti, o teismo... 15. 1. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad teismas neatsižvelgė į CK 6.662... 16. 2. Paskirti byloje ekspertizę buvo netikslinga, nes ieškovui sustabdžius... 17. 3. Darbai objekte buvo sustabdyti jau nuo 2008-05-28, tačiau atsakovas jokių... 18. 4. Šalys susitarė, kad atsiskaitoma per 5 dienas nuo atliktų darbų aktų... 19. 5. Abi šalys yra privatūs juridiniai asmenys, kurie verčiasi ūkine... 20. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 21. Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų... 22. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios... 23. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais teismo argumentais. Visų pirma,... 24. Antra, teisėjų kolegijos nuomone, teismas netinkamai įvertino 2008-12-21... 25. Teismų praktikoje yra susiklosčiusi nuostata, kad teismo spendimas turi būti... 26. Kaip žinia, apeliacinės instancijos teismas yra fakto instancija, privalanti... 27. Taigi teismo ekspertizės išvada iš esmės patvirtina šioje nutartyje... 28. Remdamasi bylos medžiaga bei pirmiau pateiktais argumentais, teisėjų... 29. Kartu teisėjų kolegija mano, jog yra tikslinga pažymėti apie ieškovo UAB... 30. Patenkinus atsakovo apeliacinį skundą ir atmetus ieškinį, iš naujo... 31. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro... 32. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas teismo nutartimi yra atleistas nuo... 33. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 34. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. galutinį... 35. Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Idėjų era“ ieškinį atmesti.... 36. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Idėjų era“...