Byla 3K-3-530/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Česlovo Jokūbausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Sigito Gurevičiaus ir Janinos Januškienės, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Polikopija“ kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 4 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Polikopija“ ieškinį atsakovams Jolantos Budrienės reklamos paslaugų įmonei „Era“ ir J. B. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Polikopija“ prašė priteisti iš atsakovo Jolantos Budrienės reklamos paslaugų įmonės „Era“ 11 388 Lt sumą, avansu sumokėtą šiai įmonei medžiagoms pirkti, 6750 Lt sumą, išmokėtą darbų vykdytojui V. A. pagal kasos išlaidų orderius medžiagoms pirkti, 5153,28 Lt negautų pajamų už nuomą ir 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas nurodė, kad 2006 m. sausio 23 d. paslaugų teikimo sutartimi Nr. 01.23 Jolantos Budrienės reklamos paslaugų įmonė „Era“ įsipareigojo atlikti patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), vidaus apdailos darbus iki 2006 m. vasario 28 d. Sutarties kaina buvo nustatyta pagal 2006 m. sausio 23 d. pateiktą darbų kainą 156 Lt už 1 kv. m su PVM, iš viso – 22 776 Lt. Ieškovas pagal šią sutartį sumokėjo atsakovui 11 388 Lt avanso. Be to, darbų vykdytojui V. A. pagal kasos išlaidų orderius išmokėta 6750 Lt: 2006 m. vasario 10 d. – 1500 Lt, 2006 m. vasario 28 d. – 1000 Lt, 2006 m. kovo 7 d. – 1950 Lt, 2006 m. kovo 15 d. – 1000 Lt, 2006 m. kovo 22 d. – 1000 Lt, 2006 m. kovo 30 d. – 300 Lt. Ieškovas nurodė, kad nei per sutartą, nei per papildomai nustatytą terminą atsakovas darbų neatliko ir nepridavė, sąskaitų neišrašė. Ieškovas atliko darbus savo sąskaita, pateikė pretenziją atsakovui, kuris į ją neatsakė, o gautų pinigų negrąžino. Dėl to, kad darbai neatlikti laiku, ieškovas patyrė nuostolius, negavo planuotų patalpų nuomos pajamų nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2006 m. birželio 1 d., t. y. tris mėnesius.

5II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

6Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 20 d. sprendimu ieškovo UAB ,,Polikopija“ ieškinį tenkino: priteisė ieškovui UAB „Polikopija“ iš atsakovo Jolantos Budrienės reklamos paslaugų įmonės „Era“ 23 291,28 Lt nuostolių, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 917,12 bylinėjimosi išlaidų ir 1500 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Teismas nustatė, kad pagal 2006 m. sausio 23 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. 01.23 šalys susitarė atlikti patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), vidaus apdailos darbus. Atsakovas, vykdydamas rangovo funkcijas, įsipareigojo darbus pabaigti 2006 m. vasario 28 d. Šalys susitarė dėl medžiagų specifikacijos, ieškovas atsakovui pervedė 11 388 Lt, darbų vykdytojui V. A. sumokėjo 6750 Lt. Ieškovas sudarė nuomos sutartį su SIA „WMT Baltic“ dėl patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), nuomos, jas ieškovas įsipareigojo perduoti nuomininkui ne vėliau kaip 2006 m. kovo 1 d. Mėnesinis nuomos mokestis buvo 1727,76 Lt. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų nevykdė. Ieškovas 2006 m. birželio 1 d. sudarė sutartį su kitais rangovais, kurie atliko 2006 m. sausio 23 d. paslaugų teikimo sutartyje sutartus darbus, ieškovas pirko statybines medžiagas. Ieškovas 2006 m. birželio 1 d. sudarė nuomos sutartį su UAB ,,WMT Vilnius“ dėl patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), nuomos. Iš šių aplinkybių teismas padarė išvadą, kad atsakovas nustatytu terminu neįvykdė 2006 m. sausio 23 d. paslaugų teikimo sutartyje nurodytų darbų ir ieškovas turi teisę reikalauti atlyginti žalą. Atsakovas atsako už V. A. paimtus pinigus ir turi prievolę sugrąžinti juos ieškovui, nes ieškovas dėl atsakovo melo turėjo realų pagrindą manyti, kad pinigus duoda tinkamam atsakovo atstovui – jo darbuotojui. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas PVM sąskaitose-faktūrose nurodytų statybinių medžiagų neįsigijo, nes ant jų nėra atsakovo parašo, patvirtinančio prekių gavimą. Atsakovas, būdamas ūkio subjektas, galėjo protingai numatyti nuostolius – ieškovo negautų pajamų atlyginimą – kaip tikėtiną prievolės neįvykdymo pasekmę.

7Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi bylą pagal atsakovo Jolantos Budrienės reklamos paslaugų įmonės „Era“ apeliacinį skundą, 2007 m. balandžio 4 d. nutartimi skundą tenkino iš dalies: Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 20 d. sprendimo dalį, kuria buvo patenkinti ieškovo UAB „Polikopija“ reikalavimai priteisti iš atsakovo Jolantos Budrienės reklamos paslaugų įmonės „Era“ 11 388 Lt ir 6750 Lt sumas bei 6 proc. metinių palūkanų, panaikino ir ieškinio reikalavimus dėl 11 388 Lt ir 6750 Lt priteisimo atmetė; sprendimo dalį, kuria priteista 5153,28 Lt negautų pajamų, 917,12 bylinėjimosi išlaidų, 1500 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, pakeitė: sumažino ieškovui priteistą negautų pajamų sumą nuo 5153,28 Lt iki 1727,76 Lt, priteisė 6 proc. metinių palūkanų nuo 1727,76 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, sumažino priteistą žyminį mokestį nuo 700 Lt iki 51,83 Lt, o išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti – nuo 1500 Lt iki 300 Lt; sprendimo dalį, kuria iš Jolantos Budrienės reklamos paslaugų įmonės „Era“ ieškovui UAB „Polikopija“ priteista 217,12 Lt už vertimo paslaugas, paliko nepakeistą, taip pat priteisė iš ieškovo 348,76 Lt žyminio mokesčio į valstybės biudžetą ir 298,17 Lt žyminio mokesčio atsakovui Jolantos Budrienės reklamos paslaugų įmonei ,,Era“. Teisėjų kolegija šalių sutartinius santykius kvalifikavo kaip rangos teisinius santykius. Teisėjų kolegija nesutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovo pateiktos PVM sąskaitos-faktūros nepatvirtina statybinių medžiagų įsigijimo, ir nurodė, kad PVM sąskaitos-faktūros atitinka rašytinių įrodymų sąvoką, įtvirtintą CPK 197 straipsnio 1 dalyje, ir 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatyme nustatytus reikalavimus, be to, byloje nėra esminių prieštaravimų, kurie paneigtų, kad atsakovas už gautą avansą įsigijo statybinių medžiagų. Nesant remonto darbų projekto, teisėjų kolegija, nustatydama remonto mastą, rėmėsi kitais įrodymais – sutartimi, PVM sąskaitomis-faktūromis ir šalių paaiškinimais bei liudytojų parodymais. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo pateiktos PVM sąskaitos-faktūros patvirtina 7287,13 Lt išlaidas statybinėms medžiagoms (akmens vatai, glaistui, GKP plokštei ir kt.) pirkti, ir tai atitinka sutartyje Nr. 01.23 nurodytą darbų apimtį – vidaus apdailos darbų atlikimą 146 kv. m plote. Be to, atsakovas pateikė dokumentus, patvirtinančius išmokėtas sumas už darbų atlikimą – pagal kasos pajamų orderio kvitą UAB „Vorina“ sumokėta 600 Lt, pagal pinigų išmokėjimo kvitus Serija SSN Nr. 0025756 ir Serija SSN Nr. 0025755 L. P. buvo išmokėta atitinkamai 1500 Lt ir 2500 Lt. Taigi atsakovas už statybines medžiagas ir už atliktus darbus sumokėjo 11 887,13 Lt. Ieškovas 2006 m. balandžio 9 d. įsilaužė į suremontuotas patalpas, tačiau nepateikė teismui jokio akto ar kitų įrodymų (filmuotos medžiagos, nuotraukų), kuriuose būtų užfiksuota faktinė patalpų būklė. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad ieškovas 2006 m. balandžio 28 d. su UAB „Dangų centras“ sudarė sutartį Nr. 06/24, kurios dalykas – dangos klijavimo darbai – yra kitas nei 2006 m. sausio 23 d. sutarties Nr. 01.23 dalykas (vidaus apdailos darbai), todėl negalima konstatuoti, kad, atsakovui nevykdant prievolės, ieškovas pirko statybines medžiagas už savo lėšas 2006 m. sausio 23 d. sutartyje nustatytiems darbams atlikti ir sumokėjo kitiems rangovams būtent už šioje sutartyje nustatytus darbus. Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad atsakovas Jolantos Budrienės reklamos paslaugų įmonė ,,Era“ iš ieškovo UAB ,,Polikopija“ gautą 11 388 Lt sumą panaudojo statybinėms medžiagoms pirkti ir apmokėti už atliktus darbus pagal darbų vykdymo sutartis pastate, esančiame (duomenys neskelbtini), todėl reikalavimas priteisti 11 388 Lt iš atsakovo Jolantos Budrienės reklamos paslaugų įmonės ,,Era“ atmestinas. Teisėjų kolegija nesirėmė liudytojų R. G., R. K., D. A. parodymais, kad atsakovas V. A. pristatė kaip savo darbuotoją – darbų vykdytoją, nes šie liudytojai turi materialinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Teisėjų kolegija nurodė, kad pagal Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimą Nr. 179 ,,Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ išduodant pinigus turi būti pateiktas įgaliojimas, tačiau įgaliojimo, suteikiančio teisę V. A. imti pinigus įmonės „Era“ vardu, byloje nėra. Be to, VSDFV Vilniaus skyriaus duomenimis, įmonės „Era“ darbuotojų sąraše V. A. nėra. Galimybė pinigus išmokėti trečiajam asmeniui šalių sudarytoje sutartyje Nr. 01.23 nenustatyta, be to, šalys buvo susitarusios tik dėl 11 388 Lt avanso, jokių kitų susitarimų dėl apmokėjimo nėra. Teisėjų kolegija konstatavo, kad atsakovas įmonė „Era“ neturi pareigos atsakyti dėl V. A. išduotos 6750 Lt sumos. Teisėjų kolegija taip pat nustatė, kad ieškovas reikalavo priteisti iš atsakovo 5153,28 Lt netiesioginių nuostolių, t. y. negautų nuomos pajamų per trijų mėnesių laikotarpį nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2006 m. birželio 1 d. (po 1727,76 Lt per mėnesį). Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad rangovas įsipareigojo atlikti vidaus apdailos darbus 146 kv. m ploto nešildomose patalpose, sutartyje nustatytas vieno mėnesio terminas iki 2006 m. vasario 28 d. yra neprotingai trumpas. Pagal CK 6.209 straipsnio 1 dalį ieškovas galėjo raštu nustatyti protingą papildomą terminą sutarčiai įvykdyti. Byloje yra duomenų, kad šalys žodžiu susitarė dėl papildomo termino. Dėl tokių aplinkybių teisėjų kolegija priteisė ieškovui 1727,76 Lt negautų pajamų už vieną mėnesį – nuo 2006 m. gegužės 1 d. iki 2006 m. birželio 1 d.

8III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

9Kasaciniu skundu ieškovas UAB „Polikopija“ prašo Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 4 d. nutarties dalį, kuria panaikintos Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 20 d. sprendimo dalys dėl 11 388 Lt avanso, 6750 Lt skolos ir 6 proc. metinių palūkanų priteisimo bei pakeista sprendimo dalis dėl 5153,28 Lt negautų pajamų, panaikinti ir palikti galioti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 20 d. sprendimą. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

101. Apeliacinės instancijos teismas nutarties priėmimą grindė naujais įrodymais (2006 m. sausio 26 d. rangos sutartimi su L. P. ir 2006 m. vasario 26 d. pirkimo-pardavimo sutartimi), kurie nenurodyti apeliaciniame skunde ir pateikti apeliacinės instancijos teismui nenurodant priežasčių, trukdžiusių pateikti juos pirmosios instancijos teismui parengiamųjų posėdžių metu.

112. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė CPK įtvirtintas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluotas įrodymų vertinimo taisykles – neįvertino byloje esančių įrodymų nei atskirai, nei jų viseto, nepateikė įrodymų atmetimo motyvų, rėmėsi įrodymais nepagrįstomis aplinkybėmis, t. y. neįvertino, kokiais įrodymais remiantis buvo nustatyta, kad darbai buvo atlikti, o medžiagos panaudotos konkrečiame objekte ir atiteko ieškovui, taip pat neįvertino ieškovo teiginio, kad jis nėra gavęs nei darbų atlikimo akto, nei prekių įsigijimo dokumentų, bei aplinkybės, kad atsakovas neturi nė vieno oficialiai įdarbinto darbuotojo, nepasisakė dėl vienašalio darbų atlikimo akto, kuriame nėra žymos apie atsisakymą pasirašyti šį aktą: 1) atsakovas, teigdamas, kad jis siekė perduoti ir perdavė darbų rezultatą, turėjo tai įrodyti, tačiau jo pateiktame 2006 m. kovo 1 d. darbų priėmimo-perdavimo akte nėra ne tik ieškovo parašo, bet ir nuorodos, kad ieškovas atsisakė priimti darbus; jokių įrodymų, kad darbų priėmimo-perdavimo aktas buvo įteiktas ieškovui ir pastarasis atsisakė jį pasirašyti, atsakovas nepateikė; pagal 2006 m. sausio 23 d. sutartį šalys aiškiai susitarė, kad rangovas atliktus darbus privalo perduoti ir perdavimą įforminti atliktų darbų akte, kurį privalo pateikti užsakovui, todėl nesant darbų atlikimo akto nėra jokio pagrindo teigti, kad sutartis buvo įvykdyta; 2) atsakovo teiginiai ir pateikti įrodymai yra prieštaringi ir nenuoseklūs, tačiau šių prieštaravimų apeliacinės instancijos teismas neįvertino ir nešalino; atsakovo pateiktų 2006 m. sausio 26 d. rangos ir 2006 m. vasario 26 d. pirkimo-pardavimo sutarčių objektai neapibrėžti konkrečiais dydžiais, todėl negalima nustatyti ūkinių operacijų masto; atsakovo pateiktose sąskaitose-faktūrose nurodytos kai kurios medžiagos neturi nieko bendra su ieškovo patalpų remontu, be to, prekių įsigijimo dokumentai aiškiai įrodo, kad atsakovas net nebuvo įsigijęs pakankamo kiekio statybinių medžiagų jo paties 2006 m. kovo 1 d. darbų atlikimo akte nurodytos apimties darbams atlikti; atsakovas pateikė 2006 m. vasario 28 d. sutarties su UAB „Vorina“ ir 2006 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 3 dėl V. J. nuorašus, kuriais grindė aplinkybę, kad buvo pasamdytas priežiūros specialistas, tačiau jokio darbų pagal šią sutartį atlikimo akto nepateikė; 3) ieškovas pateikė teismui įrenginėjamų patalpų nuotraukas, darytas iki 2006 m. sausio 23 d. sutarties sudarymo, iš kurių matyti, kad įrenginėjamose patalpose gipso kartono plokštėmis padengtos beveik visos patalpos sienos, todėl, skirtingai nei teigia atsakovas, gipso kartono plokščių 146 kv. m plote montuoti nereikėjo.

123. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką juridinių asmenų ūkinės operacijos įrodinėjamos tik leistinomis įrodinėjimo priemonėmis – finansinės apskaitos dokumentais: sąskaitomis-faktūromis, kasos pajamų orderiais ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-353/2005, 2004 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2004). Vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 13 straipsnio 2 dalimi, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsniu, pelno siekiantis juridinis asmuo įvykusią ūkinę operaciją – paslaugų suteikimą – privalo pagrįsti pirminiu apskaitos dokumentu, turinčiu visus privalomus rekvizitus, suteiktą paslaugą fiksuoti savo buhalterinėje apskaitoje, tačiau atsakovo pateikti apskaitos registrai patvirtina, kad ūkinė operacija su ieškovu atsakovo apskaitoje neregistruota. Ieškovas, neišrašydamas PVM sąskaitos-faktūros, negali leistinais įrodymais pagrįsti pasibaigusios ūkinės operacijos ir reikalauti sumokėti PVM, kuris išskirtas darbų atlikimo akte. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai įvertino, kad ieškovo nepasirašyta PVM sąskaita-faktūra neįrodo prekių perdavimo ieškovui fakto.

134. Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad rangos sutartys Nr. 01.23 ir Nr. 06/24 buvo sudarytos dėl skirtingų dalykų, yra nepagrįsta, nes abiejų sutarčių dalykas yra grindų įrengimo (išlyginimo) darbai, skiriasi tik grindų dangos rūšis, kurią pasirinkti yra ieškovo teisė. Taigi rangos sutartis Nr. 06/24 patvirtina, kad atsakovas grindų dangos įrengimo darbų neatliko, juos atliko ieškovo samdytas kitas rangovas.

145. Neišnagrinėjęs ieškovo nurodytų aplinkybių, kad jis negavo darbų rezultato ir darbų atlikimo akto, apeliacinės instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, neištyrė visų bylai reikšmingų aplinkybių ir neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-432/2005 sprendė, kad, atsakovui ginčijant darbų atlikimo faktą bei tai, jog buvo atsisakoma pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktus, ir byloje nesant pakankamai įrodymų, kad atsakovui buvo pateikti pasirašyti darbų perdavimo aktai, o atsakovas atsisakė juos pasirašyti, CK 6.694 straipsnio 4 dalies nuostata dėl vienašalio perdavimo akto galiojimo netaikytina. Civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007 priimtoje 2007 m. sausio 17 d. nutartyje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija konstatavo, kad rangovas turi teisę vienašališkai pasirašyti darbų atlikimo aktą akte pažymėjęs atsisakymo faktą tik tuo atveju, jei užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra, jo nuomone, nepagrįstas, ir jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus.

156. VSDFV Vilniaus skyriaus pažyma, kuria rėmėsi apeliacinės instancijos teismas, patvirtina tik tai, kad įmonė „Era“ nepranešė apie V. A. įdarbinimą. Liudytojai teismo posėdyje patvirtino, kad V. A. ieškovui buvo pristatytas kaip atsakovo įmonės darbų vykdytojas, tačiau apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai nesirėmė šių liudytojų, davusių priesaiką, parodymais ir neatsižvelgė į tai, kad jų parodymus paneigiančių įrodymų nėra, o yra juos patvirtinantys rašytiniai įrodymai. Kasos išlaidų orderiuose, išrašytuose ieškovo buhalterinės tarnybos ir patvirtintuose pinigus išmokėjusių ir gavusių asmenų parašais, nurodyta, kad mokėjimas atliekamas pagal sutartį esant V. A. įgaliojimui. Kasos išlaidų orderyje esančių duomenų apie V. A. įgaliojimą apeliacinės instancijos teismas, pažeisdamas CPK 185 straipsnį, nevertino.

167. Teismas, esant ginčui tarp šalių dėl tinkamo prievolės vykdymo, pirmiausia turėjo nustatyti, kokie darbai buvo atlikti, jei buvo atlikti, ar jie buvo perduoti, kaip organizuotas jų perdavimas, ar jie buvo priimti, ar kyla užsakovo pareiga atsiskaityti už darbus (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). Atsakovas, teigdamas, kad atliko tam tikrą kiekį darbų ir kad darbams atlikti panaudojo medžiagas, turėjo pareigą pateikti šiuos teiginius pagrindžiančius įrodymus (CPK 178 straipsnis). Be to, CK 6.123 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditoriui tenka pareiga įrodinėti prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą tik tada, kai kreditorius priėmė įvykdymą. Dėl rangovo pareigos įrodyti darbų atlikimą ir įsigytų medžiagų panaudojimą konkrečiame objekte pasisakyta ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 1 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-28/2006.

178. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai sumažino laikotarpį, už kurį priteistinos negautos nuomos pajamos. Atsakovas apeliaciniame skunde neįrodinėjo, kad nustatytas darbų atlikimo terminas buvo per trumpas, neprotingas. Atsakovas, kurio profesinė veikla yra apdailos darbai, užtikrino, kad darbai gali būti ir bus atlikti laiku, jam buvo žinoma, kad centrinis šildymas įrenginėjamoje patalpoje neįjungtas. CK 6.256 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyta juridinio asmens civilinės atsakomybės specifika, didesni rūpestingumo reikalavimai, pripažįstami ir teismų praktikoje. Taigi atsakovas, žinodamas, kad patalpose nėra centrinio šildymo, privalėjo numatyti šios aplinkybės įtaką darbų atlikimo terminui ir informuoti apie ją užsakovą (CK 6.659 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Apeliacinės instancijos teismas nepagrindė, kodėl patalpų plotas turi įtakos darbų atlikimo terminams. Atsakovas turėjo įvertinti ir numatyti būtinus pajėgumus darbams atlikti per nustatytą terminą. Dėl darbų neatlikimo laiku ieškovas patyrė nuostolius (negautas pajamas). Aplinkybė, kad ieškovas suteikė papildomą terminą darbams atlikti, neatleidžia atsakovo nuo pareigos atlyginti šiuos nuostolius. Apeliacinės instancijos teismas, priteisdamas ieškovui negautas pajamas tik už vieną mėnesį, rėmėsi aplinkybėmis (nepagrįstai trumpu terminu darbams atlikti), kuriomis nebuvo grindžiamas apeliacinis skundas.

18Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas Jolantos Budrienės reklamos paslaugų įmonė „Era“ prašo kasacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovas nurodo tokius nesutikimo su kasaciniu skundu argumentus:

191. Atsakovas 2006 m. sausio 26 d. medžiagų pirkimo-pardavimo sutartį ir gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų-faktūrų knygas pateikė apeliacinės instancijos teismui vykdydamas teismo įpareigojimą. Pirmosios instancijos teismas, motyvuodamas proceso vilkinimu, nepagrįstai atsisakė priimti teikiamus įrodymus, todėl atsakovas neturėjo galimybės pateikti juos anksčiau.

202. Atsakovo pateikti dokumentai (medžiagų pirkimo sąskaitos-faktūros, pinigų išmokėjimo kvitai, 2006 m. sausio 26 d. rangos sutartis su L. P. ir 2006 m. sausio 26 d. pirkimo-pardavimo sutartis ), taip pat liudytojo D. A. parodymai patvirtina, kad darbai patalpose buvo atliekami. Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad PVM sąskaitos-faktūros, pateiktos kaip statybinių medžiagų įsigijimo įrodymas, atitinka rašytinių įrodymų sąvoką, įtvirtintą CPK 197 straipsnio 1 dalyje, bei Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus, yra teisinga.

213. Ieškovo pateiktose sutartyse su kitais rangovais, taip pat sunaudotų medžiagų ir atliktų darbų aktuose nekonkretizuota, kad darbai atlikti ieškovui priklausančių patalpų (duomenys neskelbtini) pirmame aukšte, kuriame remonto darbus atliko atsakovas. Ieškovui priklauso ir kitas šio pastato aukštas. Be to, neaišku, ar ieškovo pateiktos nuotraukos darytos būtent iki remonto.

224. Ieškovas, kaip patyręs ir apdairus asmuo, turėjo tą dieną, kai įsilaužė ar pateko į patalpas, konstatuoti jų būklę, tačiau to nepadarė ir tokių įrodymų nepateikė.

235. Apeliacinės instancijos teismas padarė teisingą išvadą dėl atsakovo pareigos atsakyti už V. A. veiksmus nebuvimo, nes atsakovo su šiuo asmeniu nesiejo nei darbo, nei civiliniai teisiniai santykiai, be to, pinigai jam buvo išmokėti 2006 m. kovo mėnesį, kai darbai pagal sutartį jau turėjo būti atlikti, sutartyje papildomi mokėjimai nebuvo numatyti, ieškovas negalėjo pateikti atsakovo išduoto įgaliojimo V. A., nes tokio įgaliojimo nebuvo išduota.

246. Kasatorius klaidingai aiškina Buhalterinės apskaitos įstatymo normas. Atsakovo išrašomų PVM sąskaitų registre negalėjo būti įregistruota PVM sąskaita-faktūra ieškovui už atsakovo atliktus darbus, nes dėl ieškovo kaltės pagal sutartį nebuvo pasirašytas atliktų darbų aktas. Įmonė negali išrašyti PVM sąskaitos-faktūros, nes ieškovas nepasirašo dokumento, kurio pagrindu tai galėtų būti padaryta.

257. Įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles pažeidė ne apeliacinės, bet pirmosios instancijos teismas, pripažinęs pakankamu negautų pajamų įrodymu ieškovo pateiktas dvi patalpų nuomos sutartis, keliančias didelių abejonių ir dėl formos, ir dėl turinio.

26Teisėjų kolegija

konstatuoja:

27IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

28Pagal 2006 m. sausio 23 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. 01.23 atsakovas Jolantos Budrienės reklamos paslaugų įmonė „Era“ įsipareigojo iki 2006 m. vasario 28 d. atlikti ieškovui UAB „Polikopija“ priklausančių patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), vidaus apdailos darbus (146 kv. m). Ieškovas atsakovui pervedė 11 388 Lt avanso medžiagoms įsigyti, V. A. sumokėjo dar 6750 Lt. Ieškovas sudarė nuomos sutartį su SIA „WMT Baltic“ dėl patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), nuomos ir įsipareigojo perduoti jas nuomininkui ne vėliau kaip 2006 m. kovo 1 d. Mėnesinis nuomos mokestis buvo 1727,76 Lt. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas prievolinių įsipareigojimų neįvykdė, todėl ieškovas pirko statybines medžiagas ir sudarė sutartį su kitais rangovais, kurie atliko 2006 m. sausio 23 d. paslaugų teikimo sutartyje sutartus darbus. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas pirko statybines medžiagas ir sumokėjo tretiesiems asmenims už atliktus apdailos darbus, tačiau ieškovas įsilaužė į suremontuotas užrakintas patalpas, nesurašęs jokio akto ar kitokio dokumento, kuriame būtų užfiksuota faktinė patalpų būklė – remontas atliktas ar neatliktas.

29V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

30Ieškovo ir atsakovo sudaryta sutartis teismų teisingai buvo kvalifikuota kaip rangos sutartis. Kasacinio teismo teisėjų kolegija tik patikslina, kad ši sutartis – dėl patalpų vidaus darbų atlikimo – yra statybos rangos sutartis. CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, kuria rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal atsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Taigi ši sutartis yra konsensualinė, dvišalė, atlygintinė. Atsižvelgiant į statybos rangos sutarties specifiką, įstatymų leidėjas specialiai aptarė tokios sutarties šalių pareigą bendradarbiauti (CK 6.691 straipsnis). Tinkamas šios pareigos realizavimas yra priemonė, įgalinanti maksimaliai išvengti vykdant sutartį galimų nuostolių, ginčų dėl darbų atlikimo, atsiskaitymo, net sutarties nutraukimo. Tuo atveju, jeigu statybos darbų atlikimas yra rangovo verslas, tai jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra griežta, t. y. be kaltės (CK 6.256 straipsnio 4 dalis). Tai pagrindžiama visų pirma tuo, kad rangovas, užsiimdamas ūkine-komercine veikla, kurios tikslas – pelno siekimas, gerai žino (arba privalo žinoti) savo teises bei pareigas ir veikia savo rizika.

31Viena iš esminių rangos sutarties sąlygų pripažįstamas šalių susitarimas dėl darbų atlikimo terminų. Rangovas, vykdydamas sutartį, turi darbus atlikti iki sutartyje nustatyto termino pabaigos. Kita vertus, rangovas, specializuodamasis statybos (šiuo atveju – patalpų vidaus apdailos) darbų srityje, jau sutarties sudarymo etape turi realiai įvertinti savo pajėgumus, konkretaus objekto specifiką ir kitus galimus faktorius (kaip antai – metų laiką ir su tuo susijusius statybos darbų proceso galimus ypatumus), kad nesuklaidintų užsakovo. Jeigu sutarties vykdymo metu iškyla kliūčių, trukdančių tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį, rangovas privalo imtis visų nuo jo priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti bei taip įgyvendinti CK 6.691 straipsnyje įtvirtintą imperatyvią įstatyminę statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) sutarties vykdymo metu pareigą. Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėję teismai neskyrė pakankamai dėmesio nustatyti, kaip kuri iš šalių vykdė pareigą bendradarbiauti vykdant statybos rangos sutartį. Apeliacinės instancijos teismo išvada dėl sutarties termino kaip neprotingai trumpo padaryta hipotetiškai, t. y. nepagrįsta įrodymais, be to, pastarąją aplinkybę įrodyti privalėtų rangovas (atsakovas), o esant poreikiui, į klausimą, ar sutartyje suderinti darbai technologiškai galėjo būti atlikti per joje nustatytą terminą, galėtų padėti atsakyti ekspertai.

32Baigiamoji statybos rangos sutarties (arba jos etapo) vykdymo stadija yra darbų perdavimas ir priėmimas. Šie klausimai yra reglamentuojami CK 6.694 straipsnio normomis. Rangovas, atlikęs darbus, praneša apie tai užsakovui, ir pastarasis privalo nedelsiant pradėti darbų priėmimą. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo abi šalys. Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą, ir aktą pasirašo kita šalis. Vienašalis darbų perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas konstatuoja, kad kita šalis atsisakė aktą pasirašyti pagrįstai. Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas šalių finansinių įsipareigojimų pagal sutartį klausimus, vadovavosi ieškovo mokėjimo pavedimais apie atsakovui pervestas sumas bei atsakovo pateiktomis sąskaitomis-faktūromis, kasos pajamų orderiais, taip pat šalių paaiškinimais bei liudytojų parodymais, tačiau šiuos įrodymus vertino nevisapusiškai, gana paviršutiniškai, nepašalindamas kilusių prieštaravimų. Be to, apeliacinės instancijos teismas apskritai nevertino atsakovo teismui pateikto 2006 m. kovo 1 d. atliktų darbų ir panaudotų medžiagų priėmimo-perdavimo akto (b. l. 74), kuris pasirašytas tik atsakovo ir kuriame nenurodyta, kad užsakovas šį aktą dėl kažkokių priežasčių atsisakė pasirašyti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad statybos rangos sutarčių atveju darbų perdavimo-priėmimo aktas yra įstatymo nustatytas specialus įrodymas, kuris juridinę galią pagal specialias įstatymo nuostatas įgyja net jei jį pasirašo tik viena iš šalių. Kita vertus, šią galią toks aktas turi, jeigu jis atitinka jam keliamus reikalavimus. Tuo tarpu ieškovas ginčija pastarąjį aktą nurodydamas, kad apskritai tokio akto negavęs ir dėl to negalėjęs padaryti įrašo, kad akte nurodyti darbai neatlikti. Kasacinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad nurodytas aktas su jame pateikta informacija apie darbų atitinkamu laikotarpiu atlikimo mastus bei medžiagų įsigijimo bei sunaudojimo kiekius yra reikšmingas tam, kad, palyginus jo duomenis su kitais atsakovo teiktais rašytiniais įrodymais, būtų tinkamai nustatytos faktinės bylos aplinkybės apie realiai atsakovo atliktų darbų pagal sutartį mastą bei panaudotų medžiagų kiekį (CPK 183, 185 straipsniai).

33Dėl nutartyje išvardytų trūkumų apeliacinės instancijos teismo nutartis naikintina, o byla perduotina iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Atsižvelgiant į teismo nustatytas faktines bylos aplinkybes tiek dėl sutarties įvykdymo apimčių, tiek dėl jos termino realumo ir šalių bendradarbiavimo pareigos vykdymo, turi būti sprendžiami ir ieškovo reikalavimas dėl negautų už nuomą pajamų bei atsakovo atsakomybės už V. A. išmokėtas sumas klausimas.

34Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 362 straipsniu,

Nutarė

35Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 4 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

36Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Polikopija“ prašė priteisti iš atsakovo Jolantos... 5. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 20 d. sprendimu... 7. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 8. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 9. Kasaciniu skundu ieškovas UAB „Polikopija“ prašo Vilniaus apygardos... 10. 1. Apeliacinės instancijos teismas nutarties priėmimą grindė naujais... 11. 2. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė CPK įtvirtintas ir Lietuvos... 12. 3. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką juridinių... 13. 4. Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad rangos sutartys Nr. 01.23 ir... 14. 5. Neišnagrinėjęs ieškovo nurodytų aplinkybių, kad jis negavo darbų... 15. 6. VSDFV Vilniaus skyriaus pažyma, kuria rėmėsi apeliacinės instancijos... 16. 7. Teismas, esant ginčui tarp šalių dėl tinkamo prievolės vykdymo,... 17. 8. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai sumažino laikotarpį, už... 18. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas Jolantos Budrienės reklamos... 19. 1. Atsakovas 2006 m. sausio 26 d. medžiagų pirkimo-pardavimo sutartį ir... 20. 2. Atsakovo pateikti dokumentai (medžiagų pirkimo sąskaitos-faktūros,... 21. 3. Ieškovo pateiktose sutartyse su kitais rangovais, taip pat sunaudotų... 22. 4. Ieškovas, kaip patyręs ir apdairus asmuo, turėjo tą dieną, kai... 23. 5. Apeliacinės instancijos teismas padarė teisingą išvadą dėl atsakovo... 24. 6. Kasatorius klaidingai aiškina Buhalterinės apskaitos įstatymo normas.... 25. 7. Įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles pažeidė ne apeliacinės, bet... 26. Teisėjų kolegija... 27. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 28. Pagal 2006 m. sausio 23 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. 01.23 atsakovas... 29. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 30. Ieškovo ir atsakovo sudaryta sutartis teismų teisingai buvo kvalifikuota kaip... 31. Viena iš esminių rangos sutarties sąlygų pripažįstamas šalių... 32. Baigiamoji statybos rangos sutarties (arba jos etapo) vykdymo stadija yra... 33. Dėl nutartyje išvardytų trūkumų apeliacinės instancijos teismo nutartis... 34. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 35. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m.... 36. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...