Byla 2-1994-407/2018
Dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės Atocom atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 26 d. nutarties, kuria minėtai atsakovei iškelta bankroto byla pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Balticdecor“ pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė UAB ,,Balticdecor“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iškelti atsakovės UAB Atocom bankroto bylą dėl įmonės nemokumo. Nurodė, kad įsiteisėjusiu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-04-06 sprendimu už akių teismas priteisė ieškovei iš atsakovės 4 000 Eur skolą, 1 500 Eur baudą, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir 165 Eur bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei neįvykdžius teismo sprendimo, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-05-11 išdavė vykdomąjį raštą, kuris buvo pateiktas antstoliui vykdyti, tačiau antstolis 2018-08-16 surašė išieškojimo negalimumo aktą. Ieškovės teigimu, atsakovė turto neturi, veiklos nevykdo, nemoka įstatyme nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

62.

7Atsakovė UAB Atocom nurodė, jog pripažįsta skolą ieškovei, tačiau prašė netenkinti jos pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo. Nurodė, kad įmonė visus mokesčius moka laiku, įsiskolinimų VSDF biudžetui neturi, įmonės apyvarta 2016-2017 m. nukrito dėl objektyvių priežasčių (trijų žmonių netekties įmonės vadovo šeimoje). Pasak atsakovės, įmonės apyvarta 2012-2016 metais vidutiniškai siekė 240 000 Eur per metus, įsiskolinimas ieškovei šiek tiek viršija 5 000 Eur, 2019 m. atsakovės planuojama apyvarta 200 000 Eur, kadangi įmonė yra sudariusi nemažai naujų paslaugų ir prekių tiekimo sutarčių.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 26 d. nutartimi iškėlė atsakovės UAB Atocom bankroto bylą dėl įmonės nemokumo.

114.

12Teismas nustatė, kad 2016 m. įmonė patyrė 14 453 Eur nuostolių, 2017 m. – 8 200 Eur nuostolių. Pagal įmonės balansą 2017-12-31 datai įmonės materialus turtas sudarė 135 Eur, pirkėjų skolos – 40 969 Eur, atsargos – 6 017 Eur, įmonės nuosavas kapitalas buvo neigiamas (minus 6 886 Eur), skolos tiekėjams sudarė 54 014 Eur. Iš teismui pateiktų atsakovės skolų detalizacijų teismas nustatė, kad tiekėjų ir pirkėjų įsiskolinimai susidarę nuo 2014 m. Atsižvelgęs į tai, kad įmonės veikla nuostolinga 2 m. iš eilės, tiekėjams pradelsti įsiskolinimai yra susidarę nuo 2014 m., skolos viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, teismas sprendė, jog atsakovė yra nemoki įmonė ir šiuo pagrindu iškėlė jos bankroto bylą.

13III.

14Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

155.

16Atskirajame skunde atsakovė UAB Atocom prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 26 d. nutartį ir bankroto bylos atsakovei iškėlimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nustatant galimybę atsakovei sudaryti taikos sutartį su ieškove. Atsakovė nurodo pripažįstanti įsiskolinimą ieškovei, tačiau nesutinka su teismo nutartimi, kuria iškelta atsakovės bankroto byla. Pasak atsakovės, priimdamas nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas turi ne formaliai taikyti įstatymą dėl įmonės nemokumo, o atsižvelgti į konkrečios bylos aplinkybes, įskaitant ir viešus duomenis apie įmonės turtinę padėtį. Iki šios dienos atsakovė neturi mokestinių įsiskolinimų, yra atsiskaičiusi su darbuotojais, viešojoje erdvėje nėra neigiamų atsiliepimų apie atsakovės veiklą, o paskutinių dviejų metų apyvartos kritimą lėmė įmonės direktoriaus šeimoje patirtos netektys. Priimdamas skundžiamą nutartį teismas neatsižvelgė į force majeure taikymo praktiką. Šiuo metu įmonė neturi pakankamai turto apmokėti teismo, bankroto administravimo išlaidoms, padengti įsiskolinimą ieškovei. Bankroto bylos inicijavimas negali būti taikomas kaip susidorojimo dėl skolos priemonė. Atsakovė neginčija skolos ieškovei ir greitu metu galėtų visiškai atsiskaityti su ieškove.

176.

18Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė prašo jį atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog viešai prieinami duomenys patvirtina, kad atsakovė iki 2018-10-29 nuolat turėjo skolą VSDF biudžetui, o šią skolą padengė tik teismui priėmus skundžiamą nutartį. Aplinkybė, kad, išskyrus direktorių, įmonė darbuotojų neturi, leidžia spręsti, jog įmonė jokios ūkinės komercinės veiklos nevykdo. Atsakovė iki skundžiamos nutarties priėmimo galėjo padengti įsiskolinimą ieškovei, tačiau to nepadarė. Ieškovė išnaudojo visas teisėtas galimybes skolai atgauti – kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo bei į antstolius su vykdomuoju dokumentu dėl skolos išieškojimo, tačiau antstolis 2018-08-16 surašė skolos išieškojimo negalimumo aktą. Teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovė yra nemoki įmonė. Ieškovės teigimu, taikos sutarties su atsakove sudarymas negalimas.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

207.

21Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria iškelta atsakovės UAB Atocom bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas (CPK 320, 338 str.). Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad įmonė yra nemoki (ĮBĮ 2 str. 8 d.) ir šiuo pagrindu iškėlė jos bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

228.

23Kaip matyti iš atsakovės balanso už 2017 m., įmonės turto balansinė vertė 2017-12-31 duomenimis sudarė 47 128 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 54 014 Eur (b. l. 40). Pagal pačios atsakovės pateiktą įmonės kreditorių sąrašą matyti, kad atsakovės pradelsti įsiskolinimai sudaro 40 686,57 Eur (35 194,28 Eur + 5 492,29 Eur; b. l. 57, 62), t. y. atsakovės pradelsti įsiskolinimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (47 128 Eur). Tai reiškia, kad net nevertinant atsakovės turto realumo ir likvidumo atsakovė yra nemoki įmonė ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme. Kita vertus, sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą turi būti nustatyta reali, o ne balansinė įmonės turto vertė, t. y. į balansą įrašytas turtas turi realiai egzistuoti, realiai turi būti nustatyta ir jo vertė (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Pagal paskutinį atsakovės balansą įmonės turto balansinė vertė siekė 47 128 Eur, tačiau beveik visą įmonės turtą (46 986 Eur) sudarė per vienerius metus gautinos sumos. Dėl debitorinių skolų priskyrimo prie bendrovės realaus turimo turto vertės teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-11-09 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1825-370/2017). Kaip matyti iš atsakovės pateikto įmonės debitorių sąrašo, didžioji dalis įmonės debitorių su atsakove neatsiskaitė dar nuo 2014-12-31 (b. l. 55), todėl kyla pagrįstų abejonių, ar šias sumas atsakovė turi realių galimybių išieškoti. Tai, kad atsakovė neturi likvidaus turto patvirtina ir aplinkybė, jog priverstinio išieškojimo veiksmai iš atsakovės turto yra nesėkmingi (2018-08-16 surašytas išieškojimo negalimumo aktas; b. l. 7). Pagal pačios atsakovės pateiktus duomenis matyti, kad nuo 2014-12-31 ji neturi galimybių padengti net sąlyginai nedidelių įsiskolinimų (b. l. 57).

249.

25Kaip matyti iš įmonės pelno (nuostolių) ataskaitos, atsakovės veikla 2016 ir 2017 m. buvo nuostolinga – 2016 m. įmonė patyrė 14 453 Eur, o 2017 m. – 8 200 Eur nuostolių (b. l. 61), šiuo metu įmonėje yra tik vienas apdraustasis asmuo – įmonės vadovas. Atsiliepime į ieškinį atsakovė nurodė, kad šiuo metu yra sudariusi nemažai naujų paslaugų ir prekių tiekimo sutarčių, tačiau šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų (sutarčių) į bylą nepateikė, nors tokia pareiga (pagrįsti savo mokumą) tenka atsakovei (CPK 178 str.). Atsakovė nurodo, kad 2019 m. planuoja ne mažesnę kaip 200 000 Eur apyvartą, tačiau 2016 m. atsakovės pardavimo pajamos siekė tik 3 796 Eur, 2017 m. – 8 890 Eur, šiuo metu įmonėje dirba vienas asmuo, jokių įrodymų apie sudarytas naujas sutartis atsakovė, kaip minėta, nepateikė. Esant tokiems duomenims, atsakovės teiginiai apie planuojamas pajamas ir pelną yra deklaratyvaus pobūdžio, grindžiami vien tik optimistinėmis prognozėmis, kurių nepagrindžia bylos medžiaga.

2610.

27Apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad vien tik formalus nemokumo kriterijus nėra besąlyginis pagrindas kelti bankroto bylą, tačiau iš byloje esančių duomenų matyti, kad realaus turto įmonė iš esmės neturi, įmonėje dirba tik vienas asmuo, įmonė neturi galimybių padengti net sąlyginai nedidelių įsiskolinimų, susidariusių nuo 2014-12-31, todėl pagrindo spręsti, jog atsakovė būtų pajėgi vykdyti pelningą veiklą ir generuoti pajamas, leidžiančias atsiskaityti su visais įmonės kreditoriais, nėra. Atskirajame skunde pagrįstai nurodoma, kad bankroto bylos inicijavimas negali būti taikomas kaip susidorojimo dėl skolos priemonė, tačiau įsiskolinimas ieškovei iš atsakovės priteistas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, šio sprendimo pagrindu išduotas vykdomasis raštas, kurį antstolis grąžino kartu su išieškojimo negalimumo aktu, atsakovės pradelstos skolos viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl pagrindo spręsti, jog bankroto byla atsakovei iškelta nepagrįstai, nėra. Aplinkybės apie įmonės vadovo netektis šeimoje nesudaro pagrindo rinkoje palikti egzistuoti nemokios įmonės, nesugebančios vykdyti pelningos veiklos, atsiskaityti su savo kreditoriais.

2811.

29Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo panaikinti nutarties, kuria iškelta atsakovės bankroto byla, todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

30Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB ,,Balticdecor“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 6. 2.... 7. Atsakovė UAB Atocom nurodė, jog pripažįsta skolą ieškovei, tačiau... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 26 d. nutartimi iškėlė atsakovės... 11. 4.... 12. Teismas nustatė, kad 2016 m. įmonė patyrė 14 453 Eur nuostolių, 2017 m.... 13. III.... 14. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. 5.... 16. Atskirajame skunde atsakovė UAB Atocom prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 17. 6.... 18. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė prašo jį atmesti, o skundžiamą... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. 7.... 21. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria iškelta atsakovės UAB... 22. 8.... 23. Kaip matyti iš atsakovės balanso už 2017 m., įmonės turto balansinė... 24. 9.... 25. Kaip matyti iš įmonės pelno (nuostolių) ataskaitos, atsakovės veikla 2016... 26. 10.... 27. Apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad vien tik formalus nemokumo... 28. 11.... 29. Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas neturi... 30. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 31. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 26 d. nutartį palikti nepakeistą....