Byla e2-1825-370/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės įmonės (toliau – UAB) „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 7 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla, priimtos civilinėje byloje Nr. eB2-5097-656/2017 pagal pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“, tretieji asmenys – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ prezidentas A. Š.,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) prašė iškelti bankroto bylą UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“, jos vadovui A. Š. 5 metams apriboti teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.
 2. Nurodė, kad mokesčių apskaitos informacinės sistemos 2017 m. kovo 13 d. duomenimis įmonės įsiskolinimas valstybės (savivaldybės) biudžetui sudarė 135 016,41 Eur sumą. Įmonės mokestinė nepriemoka susidarė nuo 2010 metų. VMI 2014 m. spalio 28 d. priėmė sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto ir pateikė vykdyti antstoliui. Mokestinė nepriemoka neišieškota. Įmonės vadovas A. Š. apie itin sunkią įmonės finansinę situaciją žinojo, tačiau jokių veiksmų, susijusių su įmonės bankroto proceso iniciavimu, nesiėmė. A. Š. netinkamai ėjo įmonės vadovo pareigas ir pažeidė kreditorių interesus.
 3. Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau – VSDFV Vilniaus skyrius) atsiliepime prašė iškelti bankroto bylą UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“, dėl apribojimo teisės UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ vadovui 5 metams eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu prašė spręsti teismo nuožiūra. Įmonė

  42017 m. balandžio 26 d. duomenimis Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 7 750,33 Eur.

 4. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 30 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą

  5UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ bei netenkino prašymo dėl vadovui apribojimo teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

 5. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi nutraukė apeliacinį procesą dėl prašymo vadovui apriboti teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, o kitą Vilniaus apygardos teismo

  62017 m. gegužės 30 d. nutarties dalį panaikino ir klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 7 d. nutartimi iškėlė UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ bankroto bylą.
 2. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad įmonė nėra įvykdžiusi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 58 straipsnyje nustatytos pareigos pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui metinių finansinių ataskaitų duomenis už 2016 metus. Įmonės vadovas teismui pateikė 2017 m. birželio 30 d. balansą, kurio duomenimis 2017 m. birželio 30 d. įmonės į balansą įrašyto turto vertė siekė 532 575 Eur, iš jų ilgalaikio turto – 347 035 Eur, trumpalaikio turto – 170 418 Eur (tame tarpe per vienerius metus gautinos sumos – 161 629 Eur, atsargos –

  78 787 Eur, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 2 Eur); mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 310 494 Eur (iš jų – per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

  8242 427 Eur, po vienerių metų – 68 067 Eur). Teismui pateikta 2017 m. birželio 30 d. pelno (nuostolių) ataskaita, pagal kurią įmonė 2017 metais dirbo pelningai, turėjo 5 232 Eur pelno. Remiantis 2017 m. birželio 30 d. balanso duomenimis atsakovės ilgalaikį turtą sudaro materialus turtas, kurio vertė – 347 035 Eur. Atsakovės teiktais duomenimis, materialų turtą sudaro pastatas – vasaros kavinė, esanti ( - ), rinkos vertė turto vertintojo duomenimis – 45 000 Eur, pastatas – administracinis pastatas, esantis ( - ), rinkos vertė turto vertintojo duomenimis – 258 000 Eur, negyvenamoji patalpa – administracinės patalpos, esančios ( - ), vertė – 44 035 Eur (347 034 Eur - 45 000 Eur - 258 000 Eur). Visas atsakovės nekilnojamasis turtas yra areštuotas antstolių vykdant priverstinio išieškojimo procedūras, jam įregistruota hipoteka.

 3. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad formaliai vertinant į balansą įrašyto turto vertę, kuri yra 532 575 Eur, tai pradelsti įmonės įsipareigojimai (235 739,85 Eur) neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės (266 287,50 Eur). Reikšminga, kad trečdalį atsakovės turto sudaro trumpalaikis turtas (170 418 Eur vertės, kuriame 161 629 Eur – per vienerius metus gautinos sumos). Teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorių skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje

  9Nr. e2-1312-464/2015).

 4. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, R. K. įsipareigojimas atsakovei UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ atsirado dar 2007 metais ir nėra įvykdytas, atsakovė nepateikė duomenų, kad ėmėsi veiksmų skolai iš R. K. išieškoti, nors atsakovės AB „Citadele“ bankui įsiskolinimas viršija 68 000 Eurų, o už įsipareigojimų nevykdymą jai numatyti baudos mokėjimai, nepateikė duomenų, kurie leistų spręsti apie realias galimybes ją atgauti, todėl darė išvadą, kad atsakovė neįrodė realios galimybės atgauti iš R. K. 99 261 Eur skolą (CPK 178 straipsnis).
 5. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad į debitorių sąrašą įtraukta didelė dalis skolininkų, kurių įsipareigojimai atsakovei atsiradę ir jau ne vienerius metus nėra išieškoti. Minėtų debitorių bei dalies kitų į sąrašą įtrauktų debitorių įsipareigojimai neįvykdyti nuo 2008 –

  102015 metų, jų bendra įsiskolinimų suma sudaro 33 299,38 Eur. Atsižvelgęs į ilgą skolų neišieškojimo terminą, teismas sprendė, kad tikimybė jas atgauti yra nedidelė.

 6. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, sprendė, kad abejotina, ar atgautina didžioji dalis atsakovės nurodytų debitinių skolų, kurios viršija 132 000 Eur sumą, todėl iš bendros į balansą įrašyto turto vertės (532 575 Eur) atėmus abejotinai atgautinas debitines skolas (132 000 Eur), į balansą įrašyto turto vertė sudarytų 400 575 Eur. Atitinkamai, pusė į įmonės balansą įrašyto turto vertės sudarytų 200 287,50 Eur, dėl to pradelsti įmonės įsipareigojimai (235 739,85 Eur) viršytų pusę į balansą įrašyto turto vertės. Teismas sprendė, kad tai leidžia konstatuoti faktišką įmonės nemokumą. Kita vertus, nustačius, jog įmonė ilgą laiką nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais, įmonė gali būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams net ir neviršijant pusės į balansą įrašyto turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje

  11Nr. 2-1665/2011)

 7. Pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad atsakovė jau itin ilgą laiką nepajėgi atsiskaityti su valstybės institucijomis bei kitais kreditoriais, nėra duomenų apie galimą situacijos pagerėjimą, atsakovės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto faktiškai turimo turto (atskaičius sunkiai atgautinas sumas), todėl sprendė, jog atsakovė atitinka nemokios įmonės kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ), todėl yra pagrindas UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ iškelti bankroto bylą (ĮBĮ

  129 straipsnio 7 dalis).

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Atsakovė UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 7 d. nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą – atsisakyti iškelti bankroto bylą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Vien ta aplinkybė, kad įmonė iki šiol nesiėmė aktyvių skolos priverstinio išieškojimo veiksmų, niekaip nepaneigia skolos atgavimo realumo. Teismas, vertindamas debitoriaus R. K. įsipareigojimo įmonei atgavimo realumą, nepagrįstai neatsižvelgė į šio debitoriaus turimą nekilnojamąjį turtą bei jo vertę. Teismas nepagrįstai įmonės turimo turto vertę sumažino R. K. įsiskolinimo suma. Teismas neatsižvelgė į 4 836,79 Eur sumažėjusi įsiskolinimą AB „Citadele“ bankui, o įtraukiant vien debitoriaus R. K. debitinę skolą

   13(t. y. net netraukiant kitų debitorių skolų), sudarytų 499 836 Eur).

  2. Vien tai, kad dalis įmonės debitorių neatsiskaito ilgą laiko tarpą ar / ir nevykdo veiklos, nėra pakankamas pagrindas vertinti, kad įsiskolinimų apskritai jokia dalis negalės būti atgauta. Siekiant objektyviai įvertinti galimybę atgauti skolą visais atvejais būtina įvertinti skolingo asmens faktinę turtinę būklę (įvertinti turimą turtą bei įsipareigojimus), tikrąsias veiklos nevykdymo priežastis. Byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad visi įmonės debitoriai, kurių įsipareigojimus pirmosios instancijos teismas priskyrė abejotiniems, yra nemokūs asmenys.
  3. Įmonė per 2017 metus yra jau uždirbusi 5 232 Eur pelno. Taigi, nepaisant savo veiklos kaštų, į kuriuos įtrauktini ir pirmosios instancijos teismo akcentuoti kaštai darbuotojams išlaikyti, įmonė sugeba uždirbti pelno ir tuo, akivaizdu, gerina savo finansinę padėtį. Ta aplinkybė, jog įmonės įsipareigojimai atskiriems kreditoriams išaugo / sumažėjo, nesudaro pagrindo teigti, kad įmonės padėtis pablogėjo / pagerėjo. Vertinant, ar įmonės finansinė padėtis gerėja ar blogėja, turi būti įvertinta bendra įmonės finansinė būklė. Įmonei priklauso didelės vertės nekilnojamasis turtas, jo vertė gerokai viršija ne tik pradelstus įmonės įsipareigojimus, bet ir apskritai visus įsipareigojimus.
 2. Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą pareiškėja VMI prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Atsakovė nepateikė jokių duomenų, kad R. K. turi galimybę sumokėti 99 261 Eur dydžio skolą. Priešingai, minėta skola yra ilgalaikė ir, kaip pats atsakovė nurodo, susidarė dėl sisteminio R. K. prievolių nevykdymo. Iš pateiktos 2007 m. balandžio 2 d. pirkimo – pardavimo sutarties ir dabar esančio R. K. įsiskolinimo atsakovei, matyti, kad R. K. daugiau nei 10 metų savo prievolės praktiškai nevykdė. Svarbu paminėti ir tai, kad atsakovės finansinė padėtis yra sudėtinga nuo 2008 metais prasidėjusios finansinės krizės, tačiau atsakovė nepateikė į bylą jokių duomenų, jog ėmėsi kokių nors veiksmų siekiant atgauti skolą iš R. K. R. K. pasižadėjimas sumokėti skolą iki 2018 m. sausio 1 d., kai jis jos praktiškai nedengė 10 metų, yra vertintinas kritiškai ir nė kiek nepadidina įmonės galimybių realiai atgauti šią skolą. Be kita ko, remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, vienintelis R. K. priklausantis turtas yra administracinių patalpų, esančių ( - ), ½ dalis (bendrasavininkė yra atsakovė), kurios vidutinė rinkos vertė yra

   1431 500 Eur. Kito registruotino turto R. K. neturi.

  2. Atsakovės mokestinė nepriemoka padidėjo nuo 133 783,88 Eur iki 146 582,34 Eur. Šiuo metu ji yra dar labiau padidėjusi ir siekia 146 993,25 Eur. Vienintelė aplinkybė kodėl atsakovė nenutraukė savo veiklos, yra ta, kad ji eilę metų vengia mokėti mokesčius į valstybės biudžetą ir taip pažeidžia sąžiningai mokestines prievoles vykdančių subjektų interesus. Tai reiškia, kad atsakovė nėra pajėgi vykdyti savo finansinių įsipareigojimų ir yra nemoki, o jos tolesnis veikimas rinkoje pažeidžia tinkamai savo mokestines prievoles vykdančių asmenų interesus ir sąžiningos konkurencijos principus.
 3. Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą trečiasis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ įsiskolinimas VSDFV Vilniaus skyriui susidarė nesumokėjus valstybinio socialinio draudimo įmokų už laikotarpį nuo

   152017 m. balandžio iki 2017 m. liepos bei nuolat didėja. Paskutinį kartą

   16UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ sumokėjo dalį įmokų

   172017 m. rugsėjo 19 d. – 608,16 Eur. Pagal VSDFV Vilniaus skyriui pateiktus

   18UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ duomenis, įmonė fondo biudžetui

   192017 m. rugsėjo 25 d. skolinga 8 928,55 Eur, iš jų: 8 707,95 Eur VSD įmokų, 220,60 Eur delspinigių.

  2. Atsakovė teismui su atskiruoju skundu pateikė AB „Citadele“ banko Vilniaus filialo sąskaitos išrašą. Suskaičiavus UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ pajamas (2017 m. sausio mėn. buvo gauta 210,26 Eur, 2017 m. vasario mėn. – 1 410,26 Eur, 2017 m. kovo mėn. – 210,26 Eur, 2017 m. balandžio mėn. – 491,68 Eur ir t. t.), matyti, kad šių pajamų neužtektų net sąnaudoms, susijusioms su darbuotojais, padengti.

20Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Šioje byloje apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria

  21UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Pagrindo peržengti atskirojo skundo ribų nenustatyta.

22Dėl rašytinių paaiškinimų ir naujų įrodymų pridėjimo prie bylos

 1. Apeliantė UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ pateikė paaiškinimus ir naujus įrodymus, kurie nebuvo tirti ir vertinti pirmosios instancijos teisme sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą – 2017 m. rugsėjo 18 d. išrašą iš įmonės banko sąskaitos,

  232017 m. spalio 12 d. preliminarios nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties kopiją, 2017 m. rugpjūčio 28 d. įgaliojimo kopiją, 2017 m. rugsėjo 28 d. ir 2017 m. spalio 16 d. išrašų iš debitoriaus R. K. banko sąskaitos kopijas, 2017 m. spalio 13 d. ir 2017 m. spalio 17 d. AB „Citadele“ banko pažymų kopijas. Pareiškėja VMI pateikė mokesčių mokėtojo balanso kopiją 2017 m. rugsėjo 22 d., Global Business Embassy head-office, UAB balanso už 2013 metus kopiją, duomenis apie Global Business Embassy head-office, UAB apdraustuosius asmenis, 2017 m. lapkričio 6 d. UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ mokestinių prievolių balansą, 2017 m. lapkričio 6 d. UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ įplaukų lentelę. Trečiasis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius pateikė draudėjo UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ 2017 m. rugsėjo 25 d. valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinę ataskaitą, 2017 m. spalio 27 d. suformuotą valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinę ataskaitą už 2017 m. 4 ketvirtį, 2017 m. spalio 23 d. raštą Nr. (8.1) 3-106940 dėl prašymo atidėti valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą.

 2. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pateikti nauji įrodymai (nutarties 18 punktas) turi ryšį su byla, yra susiję su byloje įrodinėtinomis aplinkybėmis dėl įmonės (ne)mokumo, tačiau šie įrodymai nebuvo pateikti pirmosios instancijos teismui. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad naujai pateikti rašytiniai įrodymai apima duomenis, kurie atsirado po skundžiamos nutarties priėmimo, nusprendžia naujus rašytinius įrodymus pridėti prie bylos ir vertinti juos kartu su kita bylos medžiaga. Šalys turėjo galimybę su naujai pateiktais įrodymais susipažinti ir dėl jų pasisakyti, todėl naujai pateikti įrodymai nepažeis šalių lygiateisiškumo ir rungtyniškumo principų (CPK 180, 314 straipsniai).
 3. Atsakovė taip pat 2017 m. lapkričio 8 d. pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose atsiliepė į VMI ir VSDFV Vilniaus skyriaus pateiktas nuomones dėl jos pateiktų naujų įrodymų.
 4. Apeliacinės instancijos teismas pabrėžia, kad CPK 42 straipsnyje įtvirtinta teise teikti rašytinius paaiškinimus galima naudotis ir apeliaciniame procese, jeigu tokių paaiškinimų turinys neprieštarauja CPK 323 straipsnyje nurodytam reikalavimui. Pasibaigus apeliacinio (atskirojo) skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį (atskirąjį) skundą yra draudžiama (CPK 323, 338 straipsniai). Atsakovės rašytiniai paaiškinimai iš esmės nekeičia jos atskirajame skunde nurodytų argumentų, jie iš esmės pakartojami. Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atsakovės pateikti rašytiniai paaiškinimai iš esmės nepažeidžia CPK 323 straipsnyje įtvirtinto draudimo, todėl jie priimami (CPK 42, 323, 338 straipsniai).

24Dėl bankroto bylos iškėlimo teisėtumo ir pagrįstumo

 1. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas, ar atsakovei keltina bankroto byla nemokumo pagrindu.
 2. Įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio

  258 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

 3. Iš nurodytų teisinių nuostatų darytina išvada, kad įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės–komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Taip pat sprendžiant klausimą dėl įmonės (ne)mokumo, būtina išanalizuoti tam reikšmingas bylos aplinkybes: ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitinių skolų, kokio dydžio šios skolos lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išieškoti skolas ir pan. (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo

  262011 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1554/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1620/2010 ir kt.).

 4. Pagal atsakovės 2017 m. birželio 30 d. balansą, 2017 m. birželio 30 d. į balansą įrašyto turto vertė siekė 532 575 Eur, iš jų ilgalaikio turto – 347 035 Eur, trumpalaikio turto – 170 418 Eur (per vienerius metus gautinos sumos – 161 629 Eur, atsargos – 8 787 Eur, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 2 Eur); mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 310 494 Eur (iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 242 427 Eur, po vienerių metų – 68 067 Eur). Remiantis 2017 m. birželio 30 d. balanso duomenimis atsakovės ilgalaikį turtą sudaro materialus turtas, kurio vertė – 347 035 Eur. Atsakovės pateiktais duomenimis, materialų turtą sudaro pastatas – vasaros kavinė, esanti ( - ), rinkos vertė turto vertintojo duomenimis – 45 000 Eur, pastatas – administracinis pastatas, esantis

  27( - ), rinkos vertė turto vertintojo duomenimis – 258 000 Eur, negyvenamoji patalpa – administracinės patalpos, esančios ( - ), vertė – 44 035 Eur. Visas atsakovės nekilnojamasis turtas yra areštuotas antstolių vykdant priverstinio išieškojimo procedūras, jam įregistruota hipoteka. Hipotekos kreditorius – AB „Citadelė“ bankas pagal 2007 m. gegužės 8 d. kredito sutartį Nr. ( - ). Įmonės hipotekos kreditoriui 2017 m. spalio 17 d. pradelstas įsipareigojimas sudaro 47 594,45 Eur (pagal

  282017 m. lapkričio 8 d. mokėjimą – 46 594,45 Eur).

 5. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atsakovės pateiktus duomenis apie jos ilgalaikio turto vertę, juos vertina kritiškai. Visų pirma, atsakovės balanse už 2014 metus ilgalaikio turto vertė nurodyta 214 412 Lt, už 2015 metus – 50 300 Eur, už 2016 metus – 45 777 Eur, o 2017 metais atsakovės to paties ilgalaikio turto vertė išaugo iki 347 035 Eur. Peržiūrėjus atsakovės ilgalaikio turto apyvartos ataskaitą už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki

  292017 m. birželio 30 d. matyti, kad periodo pradžioje atsakovės ilgalaikio turto likutinė vertė buvo 45 777,16 Eur, o periodo pabaigoje – 347 034,72 Eur. Duomenų, apie tai, kad ilgalaikis turtas reikšmingai pasikeitė, atsakovė nepateikė, tačiau matyti, kad atsakovė į balansą ir ilgalaikio turto apskaitą naujus duomenis įtraukė pagal 2017 m. balandžio 12 d. atlikto turto vertinimo ataskaitą, pagal kurią pastato – vasaros kavinės, esančios ( - ), rinkos vertė turto vertintojo duomenimis yra 45 000 Eur, pastato – administracinio pastato, esančio ( - ), rinkos vertė turto vertintojo duomenimis yra 258 000 Eur. Apeliacinės instancijos teismas atsakovės pateiktus duomenis vertina kritiškai. Pirma, Nekilnojamojo turto registro duomenimis atkuriamoji apskaitytų pastatų vertė yra didelė – administracinio pastato atkuriamoji vertė yra 75 591 Eur, o vidutinė vertė – 136 121 Eur, pastato – vasaros kavinės atkuriamoji vertė yra 23 894 Eur, o vidutinė vertė – 42 864 Eur. Antra, nėra duomenų, kad ataskaitoje buvo atsižvelgta į turto nusidėvėjimą bei nekilnojamojo turto apsunkinimus – areštus ir hipoteką. Trečia, duomenų, kad turtas nuo jo įsigijimo faktiškai reikšmingai pasikeitė, nėra, o turto vertinimas atliktas tik pateikus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

 6. Apeliantė apeliacinės instancijos teismui pateikė 2017 m. spalio 12 d. preliminariosios nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties kopiją, iš kurios matyti, kad dėl anksčiau nurodyto turto, esančio ( - ), ketinama pasirašyti pirkimo–pardavimo sutartį. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad šiam turtui yra nustatyta hipoteka, jis yra įkeistas hipotekos kreditoriui – AB „Citadelė“ bankui, kuris yra įmonės kreditorius, todėl perleisti turtą, kol neatsiskaityta su hipotekos kreditoriumi ir nėra jo sutikimo, galimybės nėra. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad preliminariosios sutarties kontrahentas Global Business Embassy head-office, UAB nėra pateikusi VĮ Registrų centrui aktualių finansinių ataskaitų. Paskutiniame jos pateiktame balanse už 2013 metus nurodyta, kad įmonė turi turto už 2 631 Lt (761,99 Eur), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 3 838 Lt (1 111,56 Eur). Atitinkamai, šis rašytinis įrodymas ir jo įrodomoji reikšmė vertintina kritiškai.
 7. Apeliacinės instancijos teismas, apibendrinęs anksčiau išdėstytą, konstatuoja, kad nors atsakovė nurodė konkrečią savo ilgalaikio turto vertę, tačiau bylos duomenys leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog atsakovės ilgalaikio turto vertė yra mažesnė nei nurodyta jos buhalterinėje apskaitoje (CPK 185 straipsnis).
 8. Vertinant atsakovės trumpalaikio turto sudėtį, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį preziumuotina, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorių skolos vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015). Be to, pripažįstama, kad skolų susigrąžinimas iš debitorių visa apimtimi praktikoje apskritai nėra dažnas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1938/2014, Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1473-407/2015). Nesant byloje įrodymų, jog yra realių galimybių atgauti debitorių skolas, tokių skolų suma neįskaitoma į įmonės turto realią vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2012-407/2016).
 9. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, kad debitorės VĮ „Infobalt autorinių teisių agentūra“ įsipareigojimas atsakovei (skola

  30410,1 Eur) pradelstas nuo 2003 metų, UAB „Vox populi“, UAB „Ela“, UAB „Klajūnų klubas“, UAB „Arbutis“ įsipareigojimai atsakovei (bendra skolos suma 3 060,12 Eur) pradelsti nuo 2004 metų. Debitorių UAB „Grožio renesansas ir Ko“, UAB „Mulčias“, IĮ „Du broliai“, T. J. PĮ „Viae Ventus“, UAB „Orange style“ įsipareigojimai atsakovei (bendra skolos suma 2 266,55 Eur) pradelsti nuo 2005 metų. Vasenkoff & ZambPol įsipareigojimas (skola 5 085,72 Eur) pradelstas nuo 2008 metų. A. J. (skola 3 075,76 Eur) pradelstas nuo 2008 metų. UAB „Inforastras“ (skola 1 883,1 Eur) nuo 2011 metų, UAB „Transports padrosa“ (skola

  311 752,2 Eur) nuo 2009 metų. Debitorių UAB „Žerbuva“, UAB „Tauragiškių balsas“ įsipareigojimai atsakovei (bendra skolos suma 405,31 Eur) pradelsti nuo 2007 metų. UAB „Karelia Baltic“, UAB „K. Investicijos“ (bendra skolos suma 270,35 Eur) pradelsti nuo

  322009 metų. Minėtų debitorių bei dalies kitų į sąrašą įtrauktų debitorių įsipareigojimai neįvykdyti nuo 2008–2015 metų, jų bendra įsiskolinimų suma sudaro 33 299,38 Eur. Atsižvelgiant į ilgą skolų neišieškojimo terminą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad tikimybė jas atgauti yra nedidelė.

 10. Trečiojo asmens VSDFV Vilniaus skyriaus pateiktais duomenimis, į debitorių sąrašą įtrauktos įmonės UAB „Vasenkoff & Zambbpol”, UAB „Inforastras”, UAB „Vox populi”,

  33UAB „Pasaulio kaimas”, UAB „K. Y. Grupė”, UAB „Mulčias”, UAB „Metova”, UAB „Grožio renesansas ir Ko”, UAB „Aviastas”, UAB „Livs”, UAB „Žemaitijos gatvės atelje”,

  34UAB „Karelia Baltic”, UAB „Regioninė marketingo grupė”, UAB „Golden Gates Lithuania” (jų bendras įsiskolinimas atsakovei sudaro 12 979 Eur), nors visi jų darbuotojai yra atleisti; BAB „Kauno tiekimas“ (2 008,80 Eur skola) yra bankrutavusi. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad debitorės veiklos nevykdo, todėl skolų atgavimas iš jų nėra realus.

 11. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad didžiausio atsakovės debitoriaus R. K. 99 261 Eur įsipareigojimas atsirado dar 2007 metais ir nėra visiškai įvykdytas iki šiol. Atsakovė apeliacinės instancijos teismui pateikė

  352017 m. rugsėjo 28 d., 2017 m. spalio 16 d. ir 2017 m. lapkričio 8 d. išrašų iš debitoriaus

  36R. K. banko sąskaitos kopijas, iš kurių matyti, kad debitorius sumokėjo 17 000 Eur hipotekos kreditoriui už UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ pagal kredito sutartį. Apeliacinės instancijos teismas tokius veiksmus vertina kaip vieno kreditoriaus privilegijavimą, nes R. K. yra ne hipotekos kreditoriaus (AB „Citadelė“ banko), o atsakovės debitorius. R. K. mokėjimai, atsižvelgiant į skolos trukmę ir akivaizdų delsimą atsiskaityti, nepatvirtina galimybės atgauti visą likusią skolos dalį, net ir įskaičius mokėjimą hipotekos kreditoriui.

 12. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis apie atsakovės atsiskaitymus su kreditoriais, taip pat ir kitus duomenis iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO, nustatė, kad atsakovė nuo 2010 metų neatsiskaito su VMI.
 13. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 28 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje

  37Nr. A2.2.-11447-932/2014 A. Š. pripažino kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 506 straipsnio 1 dalyje, ir paskyrė jam 5 000 Lt (1 448 Eur) dydžio baudą. Teismas nustatė, kad iš byloje esančių duomenų matyti, kad UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ per veiklos laikotarpį nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2014 m. birželio 9 d. užpajamuota 111 037,54 Lt, iš kurių visi pinigai iš kasos buvo panaudoti atskaitingam asmeniui (45 400 Lt.) bei darbo užmokesčiui (68 252,14 Lt). Vadovaujantis nuo 2013 m. spalio 1 d. įsigaliojusia CK 6.9301 straipsnio 1 dalimi, UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“, nesant pirmosios eilės atsiskaitymų, t. y. atsiskaitymų pagal vykdomuosius dokumentus dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo, atlyginimo ir išlaikymo išieškojimo, privalėjo mokėti atsiskaitymus antrąja eile, t. y. atsiskaitymus dėl išmokų, atsirandančių iš darbo ir autorinių sutarčių, o patenkinusi šiuos reikalavimus, įmonė trečiąja eile turėjo atsiskaityti pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus) ir valstybės pinigų fondus ir tik po to ketvirtąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus kitiems piniginiams reikalavimams patenkinti, t. y. mokėti lėšas tiekėjams.

 14. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis taip pat nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. liepos 22 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.2.-3659-806/2016 A. Š. už pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 506 straipsnio 1 dalyje, paskyrė 1 500 eurų baudą. Teismas nustatė, kad VMI įmonės atžvilgiu vykdo priverstinį išieškojimą, priimant sprendimus išieškoti mokestinę nepriemoką ir nutraukti pinigų išdavimą ir pervedimais mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų). Siekiant nustatyti įmonės įsipareigojimų biudžetams ir fondams nevykdymo priežastis, 2015 m. gruodžio 9 d. pradėtas operatyvus patikrinimas. Operatyvaus patikrinimo metu įmonės mokestinė nepriemoka sudarė 131 340,71 Eur. Atlikus operatyvų patikrinimą buvo surašyta operatyvaus patikrinimo pažyma, kurioje nustatyta, kad įmonė atsiskaitymus atliko tiekėjams ir kitiems kreditoriams, nors pirmiausia turėjo padengti susidariusią mokestinę nepriemoką. Teismas nurodė, kad patikrinus piniginių lėšų judėjimą nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2015 m. lapkričio 30 d., nustatyta, kad įmonė pirmenybę teikė atsiskaitymui su kitais kreditoriais, todėl savo neteisėtais veiksmais įmonės vadovas pažeidė kreditorės VMI interesus. Teismas konstatavo, kad surinktų įrodymų visuma leidžia teigti, jog UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ vadovas A. Š., žinodamas apie įmonės finansinę padėtį, t. y. tai, kad įmonė neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti ir turi susidariusią mokestinę nepriemoką, privalėjo užtikrinti, kad būtų laikomasi CK 6.9301 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo.
 15. Apeliacinės instancijos teismas, atsakydamas į apeliantės argumentus dėl įmonės reabilitacinio tikslo, pažymi, kad viešojo intereso esmė bankroto procese yra iš verslo rinkos pašalinti būtent realiai nemokias įmones, kuo efektyviau apginti kreditorių, o taip pat paties skolininko interesus – užkirsti kelią tolesniam tokios įmonės skolų didėjimui, todėl nustačius, kad įmonė eilę metu nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais, įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams net ir neviršijant 1/2 į balansą įrašyto turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos

  382010 m. liepos 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162/2010; 2011 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2011).

 16. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, bylos duomenys patvirtina, kad įmonė iš esmės nepažeisdama atsiskaitymų su kreditoriais eiliškumo toliau funkcionuoti negali – įmonė pagal paskutinius VMI duomenis turi 148 248,70 Eur mokestinę nepriemoką, o VSDFV biudžetui – 9 155,33 Eur. Įmonės ilgalaikis turtas yra areštuotas ir įkeistas hipotekos kreditoriui, su kuriuo, įmonė nepažeisdama CK 6.9301 straipsnyje nustatytos tvarkos atsiskaityti negali. Debitoriui

  39R. K. atlikus eilę mokėjimų hipotekos kreditoriui įmonės naudai iš esmės ši tvarka buvo vėl pažeista.

 17. Vertinant įmonės tęstinumo galimybes, apeliacinės instancijos teismas taip pat atsižvelgia į tai, kad byloje yra pateiktos UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ 17 sutarčių su užsakovais, pagal kurias atsakovės gautinos lėšos be PVM sudarytų apie 30 000 Eur. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad pagal Lietuvos auditorių rūmų viešai skelbiamus duomenis, UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ dirba du auditoriai – A. Š. ir A. M. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V3-47 ,,Dėl nurodymo ir drausminės nuobaudos skyrimo“ paskirta drausminė nuobauda – sustabdytas auditoriaus A. Š. pažymėjimo galiojimas ir pavesta auditoriui A. Š. perlaikyti kvalifikacinį atestuoto auditoriaus audito egzaminą per ne ilgesnį negu 2 metų laikotarpį. Atitinkamai, šiuo metu įmonei tęsti veiklą sudėtinga, nes įmonė neteko vieno iš dviejų auditorių.
 18. Atsakovė taip pat rėmėsi faktu, kad siekia išdėstyti skolos VSDFV biudžetui sumokėjimą. Pagal byloje esančius duomenis nustatyta, kad VSDFV Vilniaus skyriuje buvo gautas

  40UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ vadovo A. Š. 2017 m. spalio 10 d. prašymas dėl leidimo sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimą iki

  412017 m. gruodžio 29 d. bei 2017 m. spalio 11 d. prašymas papildyti 2017 m. spalio 10 d. prašymą dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo iki 2017 m. gruodžio 31 d. VSDFV Vilniaus skyrius 2017 m. spalio 23 d. rašte Nr. (8.1) 3-106940 dėl UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ prašymo atidėti valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą nurodė įsiskolinimą sumokėti įstatyme nustatyta tvarka. Atsakovė skolos nesumokėjo.

 19. Šioje byloje 2017 m. spalio 19 d. nutartimi buvo atidėtas teismo posėdis, nes

  42buvo gautas UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ prezidento A. Š. prašymas dėl bylos atidėjimo iki 2017 m. lapkričio 6 d. Prašyme atsakovė nurodė, kad su pareiškėja turi realią galimybę pradėti atsiskaityti iki 2017 m. lapkričio 3 d. Iki teismo posėdžio pradžios nebuvo gauta jokių duomenų iš atsakovės apie jos pagerėjusią padėtį, išskyrus R. K. atliktą 1 000 Eur mokėjimą, todėl ši aplinkybė taip pat vertintina jos nenaudai.

 20. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenų visumą, konstatuoja, kad atsakovei nepateikus jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių įmonės mokumą, taip pat nei su atskiruoju skundu, nei iki bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teismui pradžios nepateikus jokių duomenų apie taikų susitarimą, skolos išdėstymą su kreditoriais ar kitus bandymus bent iš dalies reikšmingai padengti kreditorių reikalavimus laikantis atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo (CK 6.9301 straipsnis), byloje esančių duomenų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovė neįrodė, jog įmonė realiai pajėgi atsiskaityti su kreditoriais, bei nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvados dėl įmonės nemokumo, todėl naikinti ar keisti skundžiamą teismo nutartį atskirojo skundo argumentais nėra jokio teisinio pagrindo.
 21. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju apeliantės pabrėžiamas siekis išsaugoti veiklą, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog bankroto bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, jog įmonė pajėgi vykdyti prievoles, bankroto byla bet kurioje stadijoje gali būti nutraukta ĮBĮ 27 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais, t. y. kai visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas priima nutartį priimti atsisakymus; kai bankrutuojanti įmonė atsiskaito su visais kreditoriais (kreditoriumi) ir administratorius teismui pateikia tai įrodančius dokumentus; kai pasirašoma taikos sutartis ir teismas ją patvirtina (Lietuvos apeliacinio teismo

  432015 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015). Be to, įsiteisėjus nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo, pagal ĮBĮ nėra draudžiama įmonei toliau vykdyti ūkinę–komercinę veiklą, o paskirtam bankroto administratoriui suteikiama teisė toliau vykdyti sutartis, jeigu tokios veiklos vykdymas mažina kreditorių finansinius reikalavimus (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 5 punktas, 11 straipsnio 5 dalies 13 punktas).

 22. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog įmonė yra nemoki ir yra pagrindas jai iškelti bankroto bylą, pagrįsta visapusišku bylai reikšmingų aplinkybių išsiaiškinimu ir surinktų įrodymų įvertinimu (CPK 185 straipsnis). Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo padaryti priešingos išvados negu padarė pirmosios instancijos teismas, todėl atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 185 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies

  441 punktas).

45Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais,

Nutarė

46Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3.
 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja... 4. 2017 m. balandžio 26 d. duomenimis Valstybinio socialinio draudimo fondo... 5. UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ bei netenkino prašymo dėl vadovui... 6. 2017 m. gegužės 30 d. nutarties dalį panaikino ir klausimą dėl bankroto... 7. 8 787 Eur, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 2 Eur); mokėtinos sumos ir... 8. 242 427 Eur, po vienerių metų – 68 067 Eur). Teismui pateikta 2017 m.... 9. Nr. e2-1312-464/2015).
 2. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, R. K.... 10. 2015 metų, jų bendra įsiskolinimų suma sudaro 33 299,38 Eur. Atsižvelgęs... 11. Nr. 2-1665/2011)
 3. Pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad... 12. 9 straipsnio 7 dalis).
 1. Atskirojo skundo... 13. (t. y. net netraukiant kitų debitorių skolų), sudarytų 499 836... 14. 31 500 Eur. Kito registruotino turto R. K. neturi.
 2. Atsakovės... 15. 2017 m. balandžio iki 2017 m. liepos bei nuolat didėja. Paskutinį kartą... 16. UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ sumokėjo dalį įmokų... 17. 2017 m. rugsėjo 19 d. – 608,16 Eur. Pagal VSDFV Vilniaus skyriui pateiktus... 18. UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ duomenis, įmonė fondo biudžetui... 19. 2017 m. rugsėjo 25 d. skolinga 8 928,55 Eur, iš jų: 8 707,95 Eur VSD... 20. Teismas... 21. UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ iškelta bankroto byla, teisėtumo ir... 22. Dėl rašytinių paaiškinimų ir naujų įrodymų pridėjimo prie bylos 23. 2017 m. spalio 12 d. preliminarios nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo... 24. Dėl bankroto bylos iškėlimo teisėtumo ir pagrįstumo
   25. 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).
  1. Iš nurodytų teisinių... 26. 2011 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1554/2011, Lietuvos... 27. ( - ), rinkos vertė turto vertintojo duomenimis – 258 000 Eur, negyvenamoji... 28. 2017 m. lapkričio 8 d. mokėjimą – 46 594,45 Eur).
  2. Apeliacinės... 29. 2017 m. birželio 30 d. matyti, kad periodo pradžioje atsakovės ilgalaikio... 30. 410,1 Eur) pradelstas nuo 2003 metų, UAB „Vox populi“, UAB „Ela“, UAB... 31. 1 752,2 Eur) nuo 2009 metų. Debitorių UAB „Žerbuva“, UAB... 32. 2009 metų. Minėtų debitorių bei dalies kitų į sąrašą įtrauktų... 33. UAB „Pasaulio kaimas”, UAB „K. Y. Grupė”, UAB „Mulčias”, UAB... 34. UAB „Karelia Baltic”, UAB „Regioninė marketingo grupė”, UAB „Golden... 35. 2017 m. rugsėjo 28 d., 2017 m. spalio 16 d. ir 2017 m. lapkričio 8 d.... 36. R. K. banko sąskaitos kopijas, iš kurių matyti, kad debitorius sumokėjo 17... 37. Nr. A2.2.-11447-932/2014 A. Š. pripažino kaltu padarius administracinį... 38. 2010 m. liepos 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162/2010; 2011 m.... 39. R. K. atlikus eilę mokėjimų hipotekos kreditoriui įmonės naudai iš esmės... 40. UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ vadovo A. Š. 2017 m. spalio 10 d.... 41. 2017 m. gruodžio 29 d. bei 2017 m. spalio 11 d. prašymas papildyti 2017 m.... 42. buvo gautas UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ prezidento A. Š. prašymas... 43. 2015 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015). Be to,... 44. 1 punktas).
  ... 45. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 46. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 7 d. nutartį palikti nepakeistą....