Byla e2-21647-528/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ainava“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Mechel Nemunas“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 6 151,16 Eur skolą, 23,37 Eur delspinigius, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 69,00 Eur žyminį mokestį ir 272,00 Eur atstovavimo išlaidas (el. byla, b. l. 1–3).

5Ieškovė ieškinyje nurodė, kad šalys 2013 m. balandžio 18 d. sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ) dėl valymo paslaugų, kuri buvo keičiama 2015 m. liepos 1 d., 2016 m. sausio 1 d. ir 2016 m. liepos 1 d. Ieškovė minėtoje sutartyje numatytas paslaugas suteikė tinkamai, nustatytais terminais, kokybiškai ir pagal nustatytus reikalavimus. Atsakovė tas paslaugas priėmė, jokių pretenzijų dėl suteiktų paslaugų kokybės nepareiškė, tačiau iki šio ieškinio pateikimo teismui dienos visiškai neatsiskaitė, todėl prašo priteisti iš atsakovės 6 151,16 Eur skolą, o už nesavalaikį atsiskaitymą šalių sutartimi nustatyto dydžio delspinigius, tai yra 23,37 Eur.

6Teismas konstatuoja:

7Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia: 2013 m. balandžio 18 d. šalių pasirašyta paslaugų teikimo sutartis Nr. ( - ) su priedu Nr. ( - ) ir pakeitimais – 2015 m. liepos 1 d. Nr. ( - ) pakeitimas dėl valytojų darbo užmokesčio, 2016 m. sausio 1 d. Nr. ( - ) pakeitimas, 2016 m. liepos 1 d. Nr. ( - ) pakeitimas dėl valytojų darbo užmokesčio; 2017 m. gegužės 29 d. ieškovės PVM sąskaita faktūra serija ir Nr. ( - ) atsakovei su atsakovės patvirtinimu apie jos gavimą elektroniniu laišku; 2017 m. liepos 17 d. ieškovės delspinigių sąskaita Nr. ( - ) ir ieškovės raštas Nr. ( - ) dėl susidariusio įsiskolinimo atsakovei su atsakovės patvirtinimu apie jų gavimą elektroniniu laišku; (el. byla, b. l. 5–16).

8Atlikus byloje pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti, nes rašytinės sutarties pagrindu šalis siejo sutartiniai atlygintinų paslaugų teikimo santykiai. Atsakovė ieškovės teiktas paslaugas gavo, todėl, todėl privalėjo vykdyti savo įsipareigojimus ir nustatytu terminu sumokėti už jas ieškovei (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716, 6.720 straipsniai, 2013 m. balandžio 18 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. ( - ) su pakeitimais punktai 3.3., 3.5.). Už nesavalaikį atsiskaitymą atsakovė turi mokėti ieškovei šalių sutartyje numatytas netesybas – delspinigius (CK 6.71 straipsnis, 6.73 straipsnio 1 dalis, 2013 m. balandžio 18 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. ( - ) punktas 3.5.). Ieškovei kreipusis į teismą, atsakovė turi mokėti ieškovei ir įstatyme numatytas procesines palūkanas (CK 6.37 straipsnio 2, 3 dalys, 6.210 straipsnio 2 dalis).

9Ieškinys pagrįstas byloje esančiais rašytinais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – iš atsakovės ieškovei priteistina 6 151,16 Eur skola, 23,37 Eur delspinigiai ir 6 procentų dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. liepos 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.2, 6.37, 6.38, 6.63, 6.71 straipsniai, 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.200, 6.205 straipsniai, 6.210 straipsnio 2 dalis, 6.256, 6.258, 6.716, 6.720 straipsniai, 2013 m. balandžio 18 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr. ( - ) su pakeitimais punktai 3.3., 3.5., 3.8.).

10Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: ieškovei –69,00 Eur žyminis mokestis ir 272,00 Eur už advokato paslaugas; išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovės valstybei nepriteistinos (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1, 7 punktai, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3, 6 punktai, 92, 93, 96, 98 straipsniai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355; b. l. 2; el. byla, b. l. 4, 17–20).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424, 428 straipsniais, 430 straipsnio 9 dalimi teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Mechel Nemunas“ (į. k. 111790066, buveinė Kaune, R. Kalantos g. 83, sąsk. Nr. LT77 7400 0105 6922 3814, Danske Bank A / S Lietuvos filialas) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ainava“ (į. k. 123875414, buveinė Vilniuje, Laisvės pr. 121, sąsk. Nr. LT17 7300 0100 0247 3056, „Swedbank“, AB) 6 151,16 Eur (šešių tūkstančių vieno šimto penkiasdešimt vieno euro 16 ct) skolą, 23,37 Eur (dvidešimt trijų eurų 37 ct) delspinigius, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017 m. liepos 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 69,00 Eur (šešiasdešimt devynių eurų) žyminį mokestį ir 272,00 Eur (du šimtus septyniasdešimt du eurus) už advokato paslaugas.

14Pareikalauti iš atsakovės, kad ji per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo jį įvykdytų arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateiktų motyvuotus prieštaravimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnio reikalavimus ir pagrįstus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

15Nurodyti atsakovei, kad, jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo nurodyti prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas. Jeigu atsakovė per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdys ir pateiks teismui tai patvirtinančius dokumentus, šis preliminarus sprendimas bus panaikintas, o byla nutraukta.

16Informuoti atsakovę, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

17Preliminaraus sprendimo patvirtintą kopiją, ieškinio kopiją išsiųsti atsakovei.

18Ieškovei preliminaraus teismo sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti elektroninių ryšių priemonėmis per tris darbo dienas po šio sprendimo įsiteisėjimo.

19Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai