Byla 1-24-161/2016
Dėl chuliganiškų paskatų nesunkiai sužalojo kitą žmogų, o būtent:

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Edita Zarembienė, sekretoriaujant L. Dvilevičienei, dalyvaujant prokurorui Liudui Žukliui, kaltinamajam K. D., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2K. D., a.k. ( - ) gim. ( - ) , Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, turintis pagrindinį išsilavinimą, nedirbantis, gyv. ( - ) teistas 1 kartą pagal LR BK 145 str. 1 d., 2013-07-24 Ukmergės rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu - 10 MGL (1300 Lt) dydžio bauda,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p., ir

Nustatė

4Kaltinamasis K. D. dėl chuliganiškų paskatų nesunkiai sužalojo kitą žmogų, o būtent:

52014 m. gruodžio 19 d., apie 24 val., K. D., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (girtumą tikrintis atsisakė), ( - ) tyčia iš chuliganiškų paskatų, savo vairuojamu automobiliu „Renault Clio“, valstybinis ( - ) trenkėsi į nukentėjusiajam J. S. priklausančio automobilio „Renault Laguna“, valstybinis ( - ), vairuotojo pusės galines dureles, po ko pavažiavęs atbulu išlipo iš savo vairuojamo automobilio ir priėjęs prie automobilyje „Renault Laguna“, valstybinis ( - ), sėdinčių jaunuolių bandė jiems suduoti smūgius, po ko iš automobilio išlipus J. S., jis, t.y. K. D. iš chuliganiškų paskatų, prikibo prie nukentėjusiojo J. S. ir konflikto metu tyčia, nemažiau dešimties smūgių sudavė nukentėjusiajam J. S. į įvairias kūno vietas, dėl ko pastarasis buvo priverstas gintis, tuo nukentėjusiajam J. S. padarydamas odos nubrozdinimą nosies kairėje pusėje, dešinės plaštakos II delnakaulio lūžį su aplinkine kraujosruva, t.y. nesunkų sveikatos sutrikdymą.

6Kaltinamasis K. D. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2014-12-19 naktį, apie 24 val., būdamas neblaivus ir neturėdamas teisių, vairuojamu automobiliu „Renault Clio“, valstybinis Nr. ( - ), gal būt atsitrenkė į nukentėjusiajam J. S. priklausančio automobilį „Renault Laguna“, valstybinis Nr. ( - ), po ko priėjęs prie automobilyje „Renault Laguna“, valstybinis Nr. ( - ) sėdinčių jaunuolių bandė jiems suduoti smūgius. Iš automobilio išlipus J. S., jis prikibo prie J. S. ir konflikto metu nemažiau dešimties smūgių sudavė nukentėjusiajam J. S. į įvairias kūno vietas, dėl ko pastarasis buvo priverstas gintis. Jis įtarė, kad automobilyje kažkas gali vartoti narkotines medžiagas. To nežinojo, tik įtarė. Pripažįsta, kad tuomet buvo stipriai neblaivus, nes pas I. gėrė degtinę. Jis prisipažįsta, kad nesusivaldęs vairuotoją išvadino narkomanu, dėl padaryto nusikaltimo gailisi, supranta, kad elgėsi chuliganiškai. Be to, jo elgesiui turėjo įtakos tai, kad jis buvo neblaivus.

7Be kaltinamojo K. D. prisipažinimo, jo kaltė yra pilnai įrodyta ir kitais ikiteisminio tyrimo metu surinktais ir teisme sutrumpinto įrodymų tyrimo būdu patikrintais įrodymais.

8Nukentėjusysis J. S. parodė, kad 2014-12-19, apie 24 val., šalia namų jis sėdėjo automobilyje su savo drauge K. A., jam priklausančiame automobilyje „Renault Laguna“. Tuo metu automobiliu „Renault Clio“ prie jo automobilio privažiavo nepažįstamas vyriškis, kuris juos išvadino narkomanais ir klausė, kas jiems yra. Į tai jis atsakė, „o kas jums yra“ ir tas automobilis privažiavo prie jų atgal, priėjęs vyriškis prie jo bandė atidaryti automobilio dureles. Bandant išspręsti konfliktą, jis išlipo iš automobilio, nepažįstamas vyriškis iš karto puolė jį ir sudavė apie dešimt smūgių rankom ir kojom į įvairias kūno vietas, jis gindamasis jam sudavė kokius du smūgius. Iš „Renault Clio“ išlipo moteris ir keli vaikai, jie bandė tą nepažįstamą jam vyriškį, raminti. Po gautų smūgių jis pajuto, kad jam skauda dešinę ranką, todėl jis atsitraukė arčiau savo namų ir iškvietė policiją. Jo draugė pabėgo tik prasidėjus konfliktui. Dalį konflikto matė jo tėvas J. S.. Konflikto metu iš kvapo, kalbos ir judesių jautėsi ir matėsi, kad jį užpuolęs, jam nepažįstamas vyriškis, yra neblaivus. Atvykę policijos pareigūnai sulaikė jį užpuolusį asmenį (b.l. 25).

92015-01-12 papildomos apklausos metu J. S. paaiškino, kad 2014-12-19, apie 24 val., jis buvo savo automobilyje „Renault Laguna“, kuris stovėjo gatvėje prie jo namų. Kartu su juo buvo draugė K. A., galinėje sėdynėje sėdėjo draugai E. B. ir S.. Jie visi sėdėjo mašinoje ir šnekučiuodamiesi gurkšnojo alų. Jis pats buvo truputį išgėręs, girtu nesijautė, pripūtė gal 0,8 promiles, visas aplinkybes gerai prisimena. Jiems besėdint mašinoje, prie jų privažiavo automobilis „Renault Clio“, lyg vyšninės spalvos, jis lygiagrečiai privažiavo prie jo automobilio ir nepažįstamas vyriškis atsidaręs langą pradėjo šaukti jam „narkomanai, ką jūs čia darote?“, jis tai girdėjo, nes privažiavus tam automobiliui prie jo automobilio jis norėjo pažiūrėti kas, ko nori, manė, kad gal koks pažįstamas, todėl atsidarė savo durelių langą. Matė, kad toje mašinoje dar sėdėjo moteris su vaikais, kiek ten tų vaikų sunku ir pasakyti – du arba trys. Jis tam vyrui pasakė „kas čia tau yra?“, tas vyras tada užsivedė savo mašiną ir priekiu trenkėsi į jo automobilio vairuotojo pusės galines dureles, matėsi, kad tas vyras taip elgėsi tyčia. Iš balso ir elgesio jis suprato, kad tas vyriškis yra neblaivus. Atsitrenkęs į jo automobilį, tas vyras pavažiavo atbulu, gal 1 m atstumu ir surėkė „dabar jums pizda“ ir išlipo iš savo mašinos. Jis tada iš vidaus užsirakino savo automobilio dureles. S. sėdėjo galinėje sėdynėje už vairuotojo, t.y. už jo, jis buvo atsidaręs langą. Tada tas nepažįstamas vyriškis iš karto puolė prie S. ir pradėjo jį mušti per langą, lyg ne vieną kartą S. sudavė, bet kur ir kiek kartų, jis negali pasakyti. T. S. atsidaręs duris išlipo iš automobilio, jis apsistumdė su tuo nepažįstamu vyru, tada jis išlipo iš automobilio. Jam tik išlipus iš automobilio, tas nepažįstamas vyras puolė iš karto ant jo. Tada jo draugai išsilakstė ir jis liko vienas. Tas vyras pradėjo jį daužyti, jis jam sudavė iš viso ne mažiau dešimt smūgių rankomis ir kojomis į įvairias kūno vietas, tikrai negali pasakyti kur jis sudavė, nes buvo tokiam šoke, kad iš niekur nieko prie namų buvo užpultas. Jam tą vyrą nustūmus, jis vėl jį puldavo mušti. Tuo metu visa to vyro šeima puolė jį, puolė jį ir to vyro žmona, bent jis taip suprato, ir vaikai, buvo toks balaganas, jis jau nebežinojo, kaip elgtis. Ta moteris jam smūgių nesudavė, taip ji lindo, t.y. tempė jį už rankų, nežino ko ji norėjo, jai jis jokių pretenzijų neturi, ji jo manymu taip pat buvo neblaivi, mano, kad blaivūs žmonės taip nesielgtų. Vienu metu jį tas vyras pargriovė, netoli mašinos, jis jam įspyrė į šonus, apspardė jį, įspyrė nemažiau penkių kartų, tada jam pavyko atsistoti, pamatė, kad atėjo tėtis, tas vyras tada puolė jo tėtį, jam norėjo į galvą kumščiu suduoti, bet tėtis pasitraukė ir tas vyras kumščiu pataikė savo vaikui, kur jis net nepastebėjo, tėtis lyg sakė, kad į galvą. Pamatęs, kad tas vyras puola tėtį, jis nuėjo prie jų ir tą vyrą traukė nuo savo tėvo už rankų, to vyro žmona jį traukti pradėjo nuo savo vyro. Tada jis su tuo vyru vėl pradėjo stumdytis, jis vėl jį pargriovė, elgėsi kaip nesveikas, gal jis kokių narkotinių medžiagų pats buvo pavartojęs, nes elgėsi nenormaliai. Tada atvažiavo policijos pareigūnai ir tą nepažįstamą vyrą, jį užpuolusį, nuo jo nukėlė. Tada jis tik pajuto rankos skausmą, kai tą vyrą nuo jo patraukė, jis pamatė, kad yra ištinusi visa dešinė ranka, jam ją labai skaudėjo, kuriuo metu ir kokiu būdu tas vyras jam ranką sužalojo, nežino, buvo tokiam šoke dėl jo tokio elgesio, ne iš karto tą skausmą ir pajuto. Žino, kad tas vyras priešinosi ir policijos pareigūnams. Vykstant į priėmimo skyrių jis vėmė, matyt buvo sukrėstos smegenys, jam buvo bloga, tada jau po visko jis matė, kad jam yra prakirsta nosis dešinėje pusėje, buvo gumbas kaktoje, gydytojai nustatė dešinės plaštakos lūžį, daugiau lyg ir nieko. Šio įvykio metu nežymiai, bet buvo apgadintas ir jo automobilis, buvo įbrėžta ties vairuotojo pusės galinėmis durelėmis ties sparnu, ar tai slenksčiu, nežino, kaip čia pasakyti. Jokios turtinės žalos dėl to jis nepatyrė, dėl apgadinto automobilio jokio civilinio ieškinio jis nereiškia. Jis buvo gatvėje užpultas be jokios priežasties, tas žmogus elgėsi nenuspėjamai (b.l. 29).

10Liudytoja K. A. parodė, kad 2014-12-19, maždaug nuo 21 val. sėdėjo su J. S. šio automobilyje ( - ) netoli J. S. namų. Vienu metu prie jų automobilio lygiagrečiai privažiavo kitas automobilis, jį vairavęs vyras atsidarė langą ir pradėjo kažką šūkauti. Jautėsi, kad minėtas vyras neblaivus, nes sunkiai vertė liežuvį. K. A. matė, kad minėto vyro automobilyje sėdėjo moteris ir du vaikai. Vyrui pradėjus šūkauti, J. S. išlipo iš automobilio, paklausė, ko tas vyras nori ir vėl atsisėdo į mašiną. Tas vyras tuomet užsivedė savo mašiną, pradėjo apsisukinėti, trenkėsi į J. S. automobilio vairuotojo pusės priekines dureles, automobilyje buvę vaikai pradėjo šaukti panašiai kaip „tėte, baiki, tu ir taip girtas“, į ką minėtas vyras pradėjo gąsdinti savo vaikus, sakydamas “duskit nachui, aš jus visus užmušiu“ ar kažkaip panašiai. J. S. bandė išlipti iš automobilio, nes tas vyras jau ėjo link jų. Moteris ir vaikai tuo metu pabėgo, o J. S. jai pasakė „eik kur nors“. Ji nuėjo už J. S. namo kampo, kaip vyko muštynės nematė, girdėjo tik šaukiančius vaikus ir minėtą vyrą, kuris gąsdino J. S. sakydamas „užmušiu, užversiu tave, aš tau mentus iškviesiu“. Po maždaug 10 minučių jai paskambino J. S. tėvas, paklausė kur ji yra ir pasakė, kad reikia važiuoti į ligoninę. Jai atėjus, nepažįstamo vyro nebebuvo, J. S. laikė iškėlęs dešinę ranką, negalėjo pajudinti plaštakos, prie nosies jam buvo kruvina, dešiniame voke matėsi paraudimas. J. S. jai sakė, kad vyras sudavė jam smūgius į galvą, veidą, to vyro vaikai pradėjo smaugti J. S., kuris bandė gintis. Žino, kad policiją iškvietė J. S. tėtis, kuris pamatė mušamą sūnų (b.l. 40).

11Liudytojas S. P. parodė, kad 2014 m. gruodžio mėnesio viduryje, apie 23.00 val., su draugais J. (S.), K. (A.) ir E. (B.) sėdėjo J. S. automobilyje netoli šio namų, ( - ), kuomet prie jų privažiavo automobilis „Renault Clio“. Šio automobilio vairuotojas pradėjo prie jų kibti, matėsi, kad jis yra neblaivus, pro savo atidarytą langą šaukė „ką jūs čia geriat, ką veikiat“. Matėsi, kad tame automobilyje sėdėjo moteris ir vaikas. Minėtas vyras automobiliu atsitrenkė į J. S. automobilį, pavažiavo į šoną, išlipo iš automobilio ir atėjo prie jo, kadangi buvo atsidaręs langą. Vyras kišo rankas pro langą, tačiau jis atstūmė vyriškio rankas ir išlipo iš mašinos. Vyras jį pastūmė, jis pastūmė vyrą atgal, tuomet J. S. išlipo iš automobilio ir tas vyras iš karto prikibo prie J. S.. Jis pasakė „einam, kad nebūtų nereikalingų konfliktų“, jie trise, t.y. jis, E. B. ir K. A. išėjo, o J. S. liko, nes bijojo, kad vyras nesudaužytų jo automobilio. Vyras ir J. S. susiginčijo, tuomet iš vyro automobilio išlipo moteris ir vaikas, vaikas lyg šaukė, kad kvies policiją. Kas vyko toliau, jis nematė, tik vėliau J. S. jiems sakė, kad vyras puolė muštis, tada atėjo J. S. tėvas ir iškvietė policiją. J. S. sakė, kad jam sulaužė ranką, o tą vyrą nuo jo atitraukė ir sulaikė į įvykio vietą atvažiavę policijos pareigūnai (b.l. 43).

12Liudytojas E. B. davė iš esmės analogiškus parodymus kaip S. P. (b.l. 45).

13Liudytojas J. S. parodė, kad 2014-12-14 buvo namuose, sūnus J. S. buvo savo automobilyje kieme su drauge, jis dažnai taip leidžia vakarus. Apie 23 val. išgirdo triukšmą ir išėjo pasižiūrėti. Pamatė, kad prie sūnaus automobilio stovi kitas automobilis, o sūnus aiškinasi su kažkokiu jaunuoliu, kuris matėsi, kad buvo apsvaigęs, agresyvus, elgėsi kaip žvėris. Šalia buvo ir moteris su vaiku. J. S. sūnaus paklausė, kas atsitiko, šis pasakė, kad minėtas vyras savo automobiliu įvažiavo į jo automobilį. Vyriškis jo klasė, kas šis yra, ko nori ir pradėjo artintis bei bandė suduoti, tačiau jam nepataikė. Tuomet vyras nubėgo link J. S., trenkė šiam kumščiu į veidą, jie abu susikibo ir nugriuvo ant žemės, tuo metu lūžo sūnui ranka, nes iki tol jis buvo sveikas. Tuomet privažiavo policijos pareigūnai, kurie sulaikė tą vyrą, o jis nuvežė sūnų į ligoninę, kur buvo diagnozuotas dešinės rankos plaštakos lūžis (b.l. 41).

14Liudytojas D. B. parodė, kad 2014 m. gruodžio 19 d., jis patruliavo kartu su prevencijos poskyrio tyrėju R. M.. Apie 24 val. gavo iš budėtojo nurodymą, kad Laukų gatvėje, Ukmergėje vyksta muštynės. Nuvykus į įvykio vietą jie pamatė susibūrusius žmones, žino, kad du asmenys voliojosi po žemę, vienas jų buvo K. D., kito jaunuolio jis nepažįsta, negali nurodyti. K. D. jis pats žino tik kaip pažeidėją, šis vis vairuoja transporto priemonę neturėdamas vairuotojo pažymėjimo. Žino, kad jam priėjus prie tų ant žemės besivoliojančių asmenų, ant viršaus buvo K. D., iš karto jis liepė, kad jis liautųsi mušęsis, jam neklausius jo teisėtų reikalavimų D. B. panaudojo kovinių imtynių veiksmus ir spec. priemonę - antrankius. Žino, kad K. D. automobilis buvo šalia nukentėjusiojo, kaip dabar jau žino S. automobilio. S. paaiškino, kad jam sėdint su drauge automobilyje prie jo privažiavo K. D., kuris išlipęs iš savo automobilio apspardė S. automobilį, o paskui lyg bandė S. ištraukti iš automobilio, po ko S. išlipo pats iš automobilio pasiaiškinti, ko pastarasis nori, po ko K. D. puolė S. ir jie susistumdė, o pargriuvę ant žemės susigrūmė. Uždėjęs antrankius K. D. už nugaros jį pasodino į tarnybinį automobilį, kol pasiaiškins įvykio aplinkybes. K. D. sėdėdamas tarnybiniame automobilyje perkišo surakintas antrankiais rankas per kojas į priekį, pradėjo rėkauti, pareigūnus įžeidinėti. Jis tada nurodė, kad S. važiuotų į priėmimą, nes šis skundėsi, kad skauda sumuštą ranką. S. paprašė, kad po medikų apžiūros jis atvyktų į komisariatą. Vežant K. D. į komisariatą, šis jį ir tyrėją R. M. vadino įvairiais necenzūriniais žodžiais, spardė tarnybinio automobilio duris, lubas, jis surakintas antrankiais sukiojosi po mašiną. Įvykio vietoje buvo susirinkę tiek S. tėvas, tiek D. kažkokie giminės. Policijos komisariate S. ir S. draugė paaiškino, kad automobilį vairavo K. D., žino, kad tada jis buvo akivaizdžiai neblaivus, nuo jo sklido stiprus alkoholio kvapas, judesiai buvo nekoordinuoti, jis kategoriškai atsisakė pūsti į alkotesterį, nustatyti blaivumui. K. D. tada jis surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl automobilio vairavimo esant neblaiviam, budėtojai rašė protokolą dėl policijos pareigūnų įžeidimo ir teisėtų reikalavimų nevykdymo. Tą vakarą K. D. buvo labai agresyviai nusiteikęs, jis jokių įvykio aplinkybių neaiškino, nurodydamas, kad be advokato jis nekalbės (b.l. 50).

15Iš 2015-01-20 specialisto išvados Nr. G244/15(01) matyti, kad J. S. padaryta: odos nubrozdinimas nosies kairėje pusėje, dešinės plaštakos II delnakaulio lūžis su aplinkine kraujosruva, galimai įvykio aplinkybėse nurodytu laiku (2014-12-19) paveikus kietais bukais daiktais. Sužalojimai padaryti 2 trauminiais poveikiais. Sužalojimai vertinami nesunkiu sveikatos sutrikdymu, dėl minėto delnakaulio lūžio. Neatmetama galimybė, kad dešinės plaštakos delnakaulio lūžis galėjo atsirasti ir pačiam suduodant smūgį (b.l. 36).

16Tokiu būdu teisme iš surinktų įrodymų nustatyta, kad kaltinamasis K. D. dėl chuliganiškų paskatų nesunkiai sužalojo J. S., padarydamas jam nesunkų sveikatos sutrikdymą, ir ši jo nusikalstama veika pilnai atitinka ir teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p.

17Nusikaltimas baigtas ir įvykdytas tiesiogine tyčia.

18Nukentėjusysis J. S. civilinio ieškinio byloje nereiškia.

19Valstybinė ligonių kasa buvo pareiškusi 46,52 eurų civilinį ieškinį, kurį K. D. atlygino (b.l. 17-22; 24), todėl civilinis ieškinys netenkintinas.

20Administracine tvarka paskutinį kartą K. D. baustas 2015-03-18 (b.l. 94-98; 99-101).

21Gydytojo psichiatro ir gydytojo narkologo negydytas (b.l. 93).

22Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas atsižvelgia į padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumo visuomenei laipsnį, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes bei į kitus bausmės skyrimo pagrindus, numatytus LR BK 54 str.

23Kaltinamasis K. D. padarė apysunkį nusikaltimą (LR BK 11 str. 4 d.). Jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad jis prisipažino ir nuoširdžiai gailisi nusikaltęs, o jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Jis augina 4 vaikus, dirbo užsienyje, todėl jam skirtina vienintelė sankcijoje numatyta bausmė - laisvės atėmimas, jos vykdymą atidedant, kuri jo atžvilgiu gali pasiekti bausmės tikslus.

24Kadangi byla buvo išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, kaltinamasis visiškai prisipažino esantis kaltas, todėl vadovaujantis LR BK 641 str., K. D. paskirta bausmė mažintina vienu trečdaliu.

25Šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė bendrinama su Ukmergės rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 24 d. baudžiamuoju įsakymu paskirta ir neatlikta bausmės dalimi, t.y. 8 MGL dydžio bauda, nes į paskirtos 10 MGL dydžio baudos dydį įskaitytinas K. D. sulaikyme išbūtas laikas nuo 2013-04-01 iki 2013-04-02, t.y. viena diena, kas prilyginama 2 MGL dydžio baudai (LR BK 66 str. 2 d.).

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 304-305, 307 str., teismas

Nutarė

27K. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p., ir nuteisti laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams.

28Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu.

29Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64 str. 2 d., subendrinti šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę su 2013-07-24 Ukmergės rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta ir neatlikta bausme - 8 MGL dydžio bauda ir paskirti galutinę subendrintą bausmę - laisvės atėmimą vieneriems metams ir 8 MGL (301 Eur) dydžio baudą.

30Lietuvos Respublikos BK 75 str. pagrindu laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams, bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu K. D. paskiriant šiuos įpareigojimus: pradėti dirbti arba registruotis darbo biržoje ir per bausmės vykdymo atidėjimo laiką išklausyti visą smurtinį elgesį keičiančios programos kursą.

31Į bausmės laiką įskaičiuoti K. D. sulaikymo laiką 2014 m. gruodžio 20 d. ir nuo 2015 m. lapkričio 13 d. iki 2015 m. lapkričio 14 d., iš viso dvi sulaikymo dienas, jas LR BK 66 str. 2 d. pagrindu prilyginus dviem laisvės atėmimo dienoms.

32Nustatyti K. D. savanoriško baudos sumokėjimo terminą – du mėnesius ir išaiškinti, kad bauda (301 Eur) turi būti sumokėta per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą (sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 6801).

33Kardomąsias priemones - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir dokumentų paėmimą palikti iki bausmės vykdymo pradžios.

34Valstybinės ligonių kasos civilinio ieškinio netenkinti.

35Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Edita Zarembienė, sekretoriaujant... 2. K. D., a.k. ( - ) gim. ( - ) , Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs,... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p., ir... 4. Kaltinamasis K. D. dėl chuliganiškų paskatų nesunkiai sužalojo kitą... 5. 2014 m. gruodžio 19 d., apie 24 val., K. D., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio... 6. Kaltinamasis K. D. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2014-12-19 naktį, apie... 7. Be kaltinamojo K. D. prisipažinimo, jo kaltė yra pilnai įrodyta ir kitais... 8. Nukentėjusysis J. S. parodė, kad 2014-12-19, apie 24 val., šalia namų jis... 9. 2015-01-12 papildomos apklausos metu J. S. paaiškino, kad 2014-12-19, apie 24... 10. Liudytoja K. A. parodė, kad 2014-12-19, maždaug nuo 21 val. sėdėjo su J. S.... 11. Liudytojas S. P. parodė, kad 2014 m. gruodžio mėnesio viduryje, apie 23.00... 12. Liudytojas E. B. davė iš esmės analogiškus parodymus kaip S. P. (b.l. 45).... 13. Liudytojas J. S. parodė, kad 2014-12-14 buvo namuose, sūnus J. S. buvo savo... 14. Liudytojas D. B. parodė, kad 2014 m. gruodžio 19 d., jis patruliavo kartu su... 15. Iš 2015-01-20 specialisto išvados Nr. G244/15(01) matyti, kad J. S. padaryta:... 16. Tokiu būdu teisme iš surinktų įrodymų nustatyta, kad kaltinamasis K. D.... 17. Nusikaltimas baigtas ir įvykdytas tiesiogine tyčia.... 18. Nukentėjusysis J. S. civilinio ieškinio byloje nereiškia.... 19. Valstybinė ligonių kasa buvo pareiškusi 46,52 eurų civilinį ieškinį,... 20. Administracine tvarka paskutinį kartą K. D. baustas 2015-03-18 (b.l. 94-98;... 21. Gydytojo psichiatro ir gydytojo narkologo negydytas (b.l. 93).... 22. Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas atsižvelgia į padaryto nusikaltimo... 23. Kaltinamasis K. D. padarė apysunkį nusikaltimą (LR BK 11 str. 4 d.). Jo... 24. Kadangi byla buvo išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą,... 25. Šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė bendrinama su Ukmergės rajono apylinkės... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 304-305, 307 str., teismas... 27. K. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti... 29. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64 str. 2 d., subendrinti šiuo... 30. Lietuvos Respublikos BK 75 str. pagrindu laisvės atėmimo bausmės vykdymą... 31. Į bausmės laiką įskaičiuoti K. D. sulaikymo laiką 2014 m. gruodžio 20 d.... 32. Nustatyti K. D. savanoriško baudos sumokėjimo terminą – du mėnesius ir... 33. Kardomąsias priemones - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, įpareigojimą... 34. Valstybinės ligonių kasos civilinio ieškinio netenkinti.... 35. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...