Byla 2S-1179-302/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,

3kolegijos teisėjai Petras Jaržemskis ir Neringa Švedienė,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo M. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. balandžio 7 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „AVG Investment“ ieškinį atsakovams Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovei „Gustoniai“, M. K. dėl 2009-12-03 žemės ūkio bendrovės „Gustoniai“ visuotinio narių susirinkimo bei protokolo pripažinimo neteisėtais, visuotinio narių susirinkime priimto sprendimo dėl direktoriaus paskyrimo pripažinimo negaliojančiu ir kt., tretieji asmenys – valstybės įmonė „Registrų centras“, A. P. .

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Ieškovas UAB ,,AVG Investment“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams ŽŪB ,,Gustoniai“, ŽŪB ,,Gustoniai“ direktoriui M. K. dėl 2009-12-03 ŽŪB ,,Gustoniai“ visuotinio narių susirinkimo bei protokolo pripažinimo neteisėtais, dėl 2009-12-03 ŽŪB ,,Gustoniai“ visuotiniame narių susirinkime priimto sprendimo paskirti M. K. ŽŪB ,,Gustoniai“ direktoriumi pripažinimo negaliojančiu, dėl 2009-12-03 ŽŪB ,,Gustoniai“ direktoriaus M. K. prašymo registruoti pakeistus ŽŪB ,,Gustoniai“ direktoriaus duomenis Juridinių asmenų registre pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu, dėl ŽŪB ,,Gustoniai“ direktoriaus M. K. paskyrimo registracijos Juridinių asmenų registre pripažinimo neteisėta ir panaikinimo. Taip pat pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki įsiteisės teismo sprendimas sustabdyti atsakovo ŽŪB ,,Gustoniai“ 2009-12-03 visuotinio narių sprendimo paskirti atsakovą M. K. ŽŪB ,,Gustoniai“ direktoriumi vykdymą. Atsakovo ŽŪB ,,Gustoniai“ valdyba pagal bendrovės įstatus nėra sudaroma, todėl bendrovei tarp narių susirinkimų vadovauja bendrovės direktorius. Kadangi bendrovės direktorius vadovauja gamybinei ir komercinei veiklai, tvarko bendrovės reikalus narių susirinkimo ir bendrovės įstatų nustatyta tvarka, samdo bendrovės veiklai reikalingus asmenis, normali bendrovės veikla sustabdžius direktoriaus įgaliojimus yra neįmanoma. Siekiant, kad ŽŪB ,,Gustoniai“ turtas būtų apsaugotas tuo metu, kai nagrinėjamoje byloje bus sprendžiamas direktoriaus M. K. paskyrimo teisėtumo klausimas, prašė paskirti ŽŪB ,,Gustoniai“ turto administratorių.

7Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010 m. balandžio 7 d. nutartimi prašymą tenkino. Sustabdė atsakovo ŽŪB ,,Gustoniai“ 2009-12-03 visuotinio narių sprendimo paskirti atsakovą M. K. ŽŪB ,,Gustoniai“ direktoriumi vykdymą. Paskyrė UAB ,,Admivita“ ŽŪB ,,Gustoniai“ turto administratoriumi. Uždraudė ŽŪB ,,Gustoniai“ vykdyti bet kokius atsakovo M. K. įsakymus, pareiškimus, sprendimus ar bet kokius kitus nurodymus, priimtus nuo 2009-12-03. Uždraudė M. K. atlikti visus veiksmus, Lietuvos Respublikos įstatymų ir ŽŪB ,,Gustoniai“ įstatų paskirtus ŽŪB ,,Gustoniai“ administracijos vadovo kompetencijai, kol įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Įpareigojo atsakovą M. K. perduoti atsakovo ŽŪB ,,Gustoniai“ turto administratoriui visus turimus dokumentus, antspaudą. Įpareigojo atsakovą ŽŪB ,,Gustoniai“ vykdyti visus laikinojo turto administratoriaus nurodymus, savo turiniu atitinkančius administracijos vadovo kompetencijai.

8Teismas nutartį motyvavo tuo, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių gali padidėti galimai daroma žala ieškovo interesams ir pasunkėti teismo sprendimo vykdymas, nes teisme pareikštas ieškinys, kuriuo ginčijamas 2009-12-03 ŽŪB ,,Gustoniai“ direktoriaus paskyrimas 2009-12-03 visuotiniame narių susirinkime teisėtumas. Tam, kad nenukentėtų atsakovo ŽŪB ,,Gustoniai“, ieškovo UAB ,,AVG Investment“, trečiojo asmens A. P. bei kitų bendrovės narių ir/ar pajininkų turtiniai interesai, paskyrė ŽŪB ,,Gustoniai“ turto administratorių. Teismas, paskyręs ŽŪB ,,Gustoniai“ laikinąjį turto administratorių, uždraudė ŽŪB ,,Gustoniai“ vykdyti bet kokius atsakovo M. K. įsakymus, pareiškimus, sprendimus ar bet kokius kitus nurodymus, priimtus nuo 2009-12-03. Taip pat uždraudė M. K. atlikti visus veiksmus, Lietuvos Respublikos įstatymų ir ŽŪB ,,Gustoniai“ įstatų paskirtus ŽŪB ,,Gustoniai“ administracijos vadovo kompetencijai, kol įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Atsakovą M. K. įpareigojo perduoti atsakovo ŽŪB ,,Gustoniai“ turto administratoriui visus turimus ŽŪB ,,Gustoniai“ dokumentus, antspaudą, kad būtų užtikrintos sąlygos normaliai bendrovės veiklai.

9Atsakovas Mindaugas Kazlauskas atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo nutartį panaikinti ir pripažinti ją negaliojančia nuo priėmimo dienos. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad ieškovas nėra ŽŪB „Gustoniai“ kreditorius, nėra bendrovės pajininkas bei bendrovės narys, todėl neturėdamas teisės reikšti ieškinį piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis ir daro žalą bendrovei, nes teismo paskirtas turto administratorius užblokavo visas bendrovės sąskaitas ir bendrovė negali vykdyti veiklos. Nurodo, kad visiškai neaišku, kuo remdamasis teismas nurodė nutartį vykdyti skubiai, jei tai akivaizdžiai prieštarauja Civilinio proceso kodekso 2.82 straipsnio 2 daliai. Apeliantas taip pat nurodo, kad visiškai nesuprantama, kodėl teismas priėmė šį ieškinį, jei visi atsakovai gyvena ar jų buveinės vieta yra Panevėžio rajone.

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, byloje surinktą medžiagą, sprendžia, jog skundžiama teismo nutartis yra priimta pažeidžiant procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą (Civilinio proceso kodekso 144 straipsnis), pagrindinius civilinio proceso principus, t.y. teisingumo, sąžiningumo, protingumo, todėl dėl nurodytų pažeidimų yra pagrindas teismo nutartį panaikinti.

12Laikinosiomis apsaugos priemonėmis, išvardintomis Civilinio proceso kodekso 145 straipsnyje, yra siekiama preliminariai, iki teismo sprendimo priėmimo, užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir užtikrinti teismo sprendimo privalomumą. Konkreti laikinoji apsaugos priemonė gali būti pritaikyta tik tada, jei ji gali padėti užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Teismas turi parinkti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios neprieštarautų ekonomiškumo principui, reikalaujančiam, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kurios konkrečiu atveju yra būtinos (pakankamos) būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui, taip pat teisingumo principui, įpareigojančiam teismą, parenkant laikinąsias apsaugos priemones, išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, t.y. nei vienai iš šalių nesuteiktų nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau negu būtina šioms priemonėms įstatymo leidėjo keliamam tikslui – užtikrinti teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą – pasiekti (Civilinio proceso kodekso 3 str. 7 d., 145 str. 2 d.). Kartu tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams. Laikinoji apsaugos priemonė, neatitinkanti ginčijamo materialinio reikalavimo esmės ir nesusijusi su būsimo teismo sprendimo įvykdymo konkrečioje byloje apsauga, negali būti taikoma. Tiesiogiai su pareikštu reikalavimu ir būsimo teismo sprendimo įvykdymu nesusijusių bei įtakos teismo sprendimo įvykdymui nedarančių apribojimų atsakovo atžvilgiu taikymas pažeidžia ekonomiškumo principą, todėl yra neteisėtas (Lietuvos apeliacinio teismo 2003 m. birželio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-256/2003; Lietuvos apeliacinio teismo 2003 m. spalio 16 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 2-415/2003).

13Civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 1 dalies 5 p. yra numatyta tokia laikinoji apsaugos priemonė kaip atsakovo turto administratoriaus paskyrimas, ji teismų praktikoje yra priskirta prevencinėms priemonėms pagal siekiamą tikslą. Turto administravimu atsižvelgiant į šios priemonės paskirtį, siekiama užtikrinti atsakovo turto apsaugą nuo iššvaistymo bei jo tinkamą naudojimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Todėl aptariama priemonė, kitų laikinųjų apsaugos priemonių atžvilgiu, turi būti vertinama kaip išimtinė, kurios nepritaikius nebūtų įmanoma užtikrinti ne tik būsimo teismo sprendimo įvykdymo, bet ir tolimesnio asmens teisių pažeidimo, žalos padidėjimo, arba naujo teisinio ginčo tarp šalių kilimo. Be to, pažymėtina, kad tokią laikinąją apsaugos priemonę prašančiam taikyti asmeniui laikinoji apsaugos priemonė turi būtų efektyvi, t.y. ji turi padėti jam laikinai, iki bylos išnagrinėjimo teisme dienos apginti, jo manymu, pažeidžiamas neturtines ar turtines teises.

14Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamoje civilinėje byloje yra pareikštas ieškovo UAB „AVG Investment“, kuris yra ŽŪB narės ir pajininkės A. P. komitentas, ieškinys dėl atsakovo ŽŪB „Gustoniai“ 2009-12-03 visuotinio narių susirinkimo ir 2009-12-03 protokolo pripažinimo neteisėtais bei dėl atsakovo ŽŪB „Gustoniai“ 2009-12-03 visuotiniame narių susirinkime priimto sprendimo paskirti atsakovą M. K. ŽŪB „Gustoniai“ direktoriumi pripažinimo neteisėtu, taip pat dėl pripažinimo negaliojančiu tos pačios dienos prašymo registruoti pakeistus ŽŪB „Gustoniai“ direktoriaus M. K. duomenis Juridinių asmenų registre, bei dėl šio direktoriaus paskyrimo registracijos Juridinių asmenų registre panaikinimo. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju iš esmės yra ginčijamas atsakovo M. K. paskyrimas ŽŪB „Gustoniai“ direktoriumi tuo pagrindu, jog buvo padaryti procedūrinės teisės normų pažeidimai, tokių laikinųjų apsaugos priemonių kaip sustabdymas visuotinio narių sprendimo vykdymo, turto administratoriaus atsakovui ŽŪB „Gustoniai“ paskyrimas bei uždraudimas M. K. atlikti visus veiksmus, priskirtus ŽŪB „Gustoniai“ administracijos vadovo kompetencijai, yra laikytinas neproporcingu ir neadekvačiu laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiamiems tikslams nagrinėjamoje byloje, todėl jos negali būti paliktos galioti.

15Kolegija pažymi, kad ieškovas, nagrinėjamoje byloje prašydamas paskirti ŽŪB „Gustoniai“ turto administratorių, nenurodė konkrečių aplinkybių, kad bendrovės turtui yra reikalinga tokia apsauga ar kad kyla reali grėsmė netinkamam bendrovės turto naudojimui, be to, kad jo teisėms ar teisėtiems interesams kyla kokia nors grėsmė dėl naujai paskirto direktoriaus veiksmų, vykdomų jo kaip administracijos vadovo funkcijų. Pažymėtina ir tai, kad ieškovas, prašydamas taikyti atsakovų atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones, nenurodė, kodėl ir kaip bus apsunkintas galimo ieškovui palankaus sprendimo įvykdymas, arba visai taps neįvykdomu nepaskyrus turto administratoriaus, nors procesinis įstatymas reikalauja, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų taikomos ekonomiškai bei proporcingai siekiamiems tikslams. Tai, kad jo prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodyta, kokiu būdu, jo manymu, pareikštas reikalavimas siejamas su prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis, teismui neturėjo sudaryti pagrindo jų pritaikymui, nes jos netikslingos. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas ieškinyje nurodo, jog jis neva gina ŽŪB „Gustoniai“ narės ir pajininkės A. P. neturtines teises, todėl kolegija sprendžia, kad į šiuos laikinosios apsaugos priemonės pritaikymo pagrindus apylinkės teismas nepagrįstai neatsižvelgė. Taip pat pažymėtina, kad teismas, skirdamas turto administratorių, be pagrindo neatsižvelgė, kad turto administratoriaus skyrimą, jo veiklą įmonėje (bendrovėje) reglamentuoja Civilinio kodekso 4.236-4.252 straipsniai, ir nedetalizavo, kokia turto administravimo rūšis parinktina nagrinėjamu atveju, t.y. ar paprastas ar visiškas turto administravimas, kas turi didelę reikšmę paskirto turto administratoriaus veiklai bei jos apimtims minėtoje bendrovėje administruojant turtą bylos nagrinėjimo metu iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

16Dėl aukščiau išdėstytų motyvų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo efektyvumu, kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo taikyti ir Civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 1 dalies 6 p. numatytos laikinosios apsaugos priemonės, kuria uždrausta vykdyti, t.y. sustabdytas, ginčijamo atsakovo ŽŪB „Gustoniai“ narių susirinkimo sprendimo vykdymas, todėl ir šioje dalyje skundžiama teismo nutartis naikintina kaip neteisėta ir nepagrįsta.

17Kolegija pažymi, kad nors sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reikalingumo nėra sprendžiamas ieškinio pagrįstumas, o taip pat nėra tikrinama, ar ieškovas yra tinkamas subjektas reikšti ieškinį, nes tai yra nustatoma bylą nagrinėjant iš esmės, vertinant į bylą pateiktus įrodymus, kitą medžiagą, o iki bylos išnagrinėjimo bylos šalys yra tikėtini ginčo teisinių santykių subjektai, tačiau tuo pačiu atkreiptinas dėmesys į tai, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių turi būti įsitikinama tuo, kad jų pritaikymas nepagrįstai nesuvaržytų ir kitų bendrovės pajininkų teisių. Dėl nurodytų motyvų laikinosios apsaugos priemonės naikintinos ir ieškovo prašymas dėl jų skyrimo atmestinas, nenustačius aplinkybių, jog galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas arba pasidaryti neįmanomu.

18Kolegija tuo pačiu nurodo, kad nėra pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentu, jog neaišku kuo remdamasis teismas priėmė nutartį nurodydamas ją vykdyti skubiai. Civilinio proceso kodekso 152 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nurodyta, kad teismo nutartis dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo vykdoma skubiai, taigi teismas šios procesinės teisės normos nepažeidė.

19Atskirojo skundo argumentas dėl bylos teismingumo nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės sprendžiant nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, todėl kolegija dėl to plačiau nepasisako. Šį klausimą suinteresuota šalis gali kelti bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme.

20Ieškovas UAB „AVG Investment“ apeliacinės instancijos teismui pateikė prašymą sustabdyti civilinę bylą Nr. 2S-1179-302/2010 bei nagrinėti ją žodinio proceso tvarka. Šie prašymai atmestini. Kolegija pažymi, kad Civilinio proceso kodekso 336 straipsnyje yra įtvirtinta atskirųjų skundų nagrinėjimo tvarka, nurodant, kad apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta žodinį nagrinėjimą būtinu. Apeliacinės instancijos teismas tokių aplinkybių, kurioms esant būtų pagrindas atskirąjį skundą nagrinėti žodine tvarka, nenustatė, atskirajam skundui tinkamai išnagrinėti byloje pateikta pakankamai duomenų, todėl šio prašymo nėra pagrindo tenkinti. Kolegija taip pat pažymi, kad ieškovo prašyme dėstomos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti stabdoma nurodyta civilinė byla, kurioje pareikštas atskirasis skundas dėl nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, nesudaro pagrindo ją stabdyti, nes Civilinio proceso kodekso normos nenumato galimybės aukštesnės instancijos teismui sustabdyti žemesnės instancijos teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymą, nes tai neatitiktų apeliacinės instancijos proceso paskirties ir apeliacinės instancijos teismo, atliekančio pirmosios instancijos teismo priimtų procesinių sprendimų kontrolę, funkcijos.

21Dėl nurodyto skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, o atskirasis skundas tenkintinas, ieškovo UAB „AVG Investment“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui ŽŪB „Gustoniai“ atmestinas (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 p.).

22Apeliacinės instancijos teismas turėjo 15,35 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu byloje dalyvaujantiems asmenims, todėl patenkinus atsakovo atskirąjį skundą šios išlaidos priteistinos iš ieškovo valstybei į Surenkamąją sąskaitą (Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 p., 96 str. 1 d.).

Nutarė

24Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. balandžio 7 d. nutartį panaikinti.

25Ieškovo UAB „AVG Investment“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovams ŽŪB „Gustoniai“ ir M. K. atmesti.

26Priteisti iš ieškovo UAB „AVG Investment“ 15,35 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybei (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,... 3. kolegijos teisėjai Petras Jaržemskis ir Neringa Švedienė,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Ieškovas UAB ,,AVG Investment“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams... 7. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010 m. balandžio 7 d. nutartimi... 8. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių... 9. Atsakovas Mindaugas Kazlauskas atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo... 10. Atskirasis skundas tenkintinas.... 11. Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą... 12. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis, išvardintomis Civilinio proceso kodekso... 13. Civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 1 dalies 5 p. yra numatyta tokia... 14. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamoje civilinėje byloje yra... 15. Kolegija pažymi, kad ieškovas, nagrinėjamoje byloje prašydamas paskirti... 16. Dėl aukščiau išdėstytų motyvų, susijusių su laikinųjų apsaugos... 17. Kolegija pažymi, kad nors sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos... 18. Kolegija tuo pačiu nurodo, kad nėra pagrindo sutikti su atskirojo skundo... 19. Atskirojo skundo argumentas dėl bylos teismingumo nagrinėjamu atveju neturi... 20. Ieškovas UAB „AVG Investment“ apeliacinės instancijos teismui pateikė... 21. Dėl nurodyto skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, o... 22. Apeliacinės instancijos teismas turėjo 15,35 Lt išlaidų, susijusių su... 24. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. balandžio 7 d. nutartį... 25. Ieškovo UAB „AVG Investment“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 26. Priteisti iš ieškovo UAB „AVG Investment“ 15,35 Lt bylinėjimosi...