Byla 2S-424-590/2017
Dėl įpareigojimo suteikti informaciją

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vidas Stankevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto (atsakovo) V. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo R. N. ieškinį atsakovui V. V. dėl įpareigojimo suteikti informaciją.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Bylos esmė

4

 1. ieškovas L. G. g. 4 daugiabučio namo gyventojų atstovas R. N. 2016-01-19 kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas atsakovą L. G. g. 4 daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininką V. V. įpareigoti suteikti ieškinyje nurodytą informaciją. 2016-07-20 teisme buvo gautas šalių prašymas patvirtinti taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti. Taikos sutarties 4 punkte šalys susitarė, kad patirtos bylinėjimosi išlaidos nėra šios taikos sutarties dalykas ir dėl jų ginčas išlieka.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. liepos 29 d. nutartimi patvirtino šalių pateiktą taikos sutartį. Kadangi sudarydamos taikos sutartį dėl ginčo esmės šalys nepasiekė susitarimo dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą išsprendė teismas ir priteisė iš atsakovo V. V. ieškovo R. N. naudai 687,85 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti, taip pat priteisė iš atsakovo V. V. valstybės naudai 5,92 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą.
 2. Teismas pažymėjo, jog Taikos sutarties 1 punkte nurodyta, kad atsakovas pateikė pakankamai duomenų ir informacijos, todėl ieškovas nemato pagrindo tęsti bylinėjimosi dėl ieškinyje pareikštų reikalavimų. Teismas sprendė, jog tokia Taikos sutarties sąlyga teikia pagrindą daryti išvadą, kad teismo proceso metu atsakovas suteikė ieškovui siektą gauti informaciją, dėl kurios buvo pareikštas ieškinys, t. y. iš esmės patenkino ieškinio reikalavimus. Tokia teisinė situacija reiškia, kad ginčas teisiškai laimėtas ieškovo, taigi, vadovaujantis CPK 94 straipsnio 1 dalimi, jis turi teisę į teismo proceso metu patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.
 3. Teismas nesutiko su atsakovo pozicija, kad ieškovo ieškiniu prašyta informacija jam buvo suteikta iki ieškinio padavimo, kadangi atsakovo nurodytu 2015-01-07 elektroniniu laišku atsakovas išsiuntė, kaip pats nurodė, „trumpą informaciją apie galimą namo renovaciją“. Tuo tarpu ieškinyje suformuoti reikalavimai dėl Bendrijos valdymo organų sprendimų, narių susirinkimų protokolų, kitų Bendrijos dokumentų gavimo, be to, konkrečių dokumentų, kurie buvo pateikti kompetentingoms įstaigoms, siekiant inicijuoti daugiabučio namo renovaciją (techninės užduoties projektui rengti, prašymo, kuris buvo pateiktas Bendrijos vardu), gavimo, o tokie dokumentai nebuvo siųsti 2015-01-07 laišku.
 4. Pirmos instancijos teismas nustatė, kad į atsakovą informacijos ieškovas kreipėsi po 2015-06-08 daugiabučio namo Vilniuje, L. G. g. 4, savininkų susirinkimo, remdamasis tuo, jog atsakovas, kaip Bendrijos pirmininkas, šiame susirinkime nesuteikė butų savininkų prašytos informacijos apie numatomą Namo renovaciją. 2015-12-28 atsakovui registruotu laišku buvo išsiųstas prašymas pateikti išvardytus dokumentus, kurių negavus per nustatytą terminą, paduotas ieškinys teismui. Teismas, įvertinęs šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus, konstatavo, kad

  7nagrinėjamu atveju buvo reali galimybė išvengti teismo proceso bei jo metu patirtų bylinėjimosi išlaidų, jeigu atsakovas būtų laiku suteikęs ieškovo prašytą informaciją, taip pat aiškiai nurodęs, kurių iš ieškovo įvardytų dokumentų nėra, todėl jie negali būti suteikti. Ieškovo siektą gauti informaciją atsakovas pateikė dalimis, vykstant teismo procesui. Tokioje situacijoje ieškovas pagrįstai reikalauja, kad, užbaigus bylą taikos sutartimi, atsakovas atlygintų ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 94 straipsnio 1 dalis).

 5. Nustatyta, kad ieškovas iš viso patyrė 800 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą: 350 Eur – už teisines konsultacijas ir ieškinio teismui parengimą, 350 Eur – už dubliko parengimą, 100 Eur – už atstovavimą 2016-06-09 teismo posėdyje. Teismas, spręsdamas ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, sprendė, jog ieškovo sumokėta už teisinę konsultaciją dėl kreipimosi į teismą ir ieškinio parengimą suma – 350 Eur – iš dalies neatitinka pagrįstumo kriterijaus ir negali būti atlyginama visa, todėl įvertinęs bylos sudėtingumą, galimas advokato darbo ir laiko sąnaudas, teismas pagrįsta ir atlygintina pripažino 300 Eur išlaidų už teisines konsultacijas ir ieškinio parengimą sumą; išlaidų už dubliko parengimą sumą – 350 Eur, įvertinus šio procesinio dokumento turinį, teisinių žinių reikalingumą rengiant šį dokumentą, pripažino pagrįsta, o kadangi 2016-06-09 teismo posėdis truko pusę valandos, pagrįsta ir atlygintina pripažino 37,85 Eur išlaidų už advokato dalyvavimą šiame posėdyje sumą. Pirmos instancijos teismas pagrįsta ir atlygintina pripažino 687,85 Eur dydžio ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų sumą.
 6. Padarius išvadą, kad bylinėjimosi išlaidų šioje byloje atsiradimą lėmė atsakovo veiksmai, nesuteikiant ieškovo prašytos informacijos iki teismo, tačiau suteikus ją proceso metu, teismas sprendė, jog atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos jam neatlyginamos (CPK 94 straipsnio 1 dalis) bei priteistinos valstybės patirtos 5,92 Eur dydžio procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9

 1. Atsakovas V. V. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 29 d. nutartį dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų, o teismui nusprendus nenaikinti skundžiamos nutarties dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų, sumažinti bylinėjimosi išlaidų sumą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Nėra pateikta jokių svarbių tiesioginių ar netiesioginių įrodymų, dokumentų, kurių pagrindu būtų galima pagrįsti ieškinio pažeistų teisių faktą. Teismas klaidingai nevertino atsiliepime atsakovo teiginio, kad ieškovo teisė gauti informaciją nėra absoliuti.
  2. Teismas nevertino, kad Bendrijų įstatyme nėra nustatyta pareigos bendrijos pirmininkui teikti dokumentus (išskyrus visuotiniame susirinkime Bendrijų įstatymo 14 str. 6 d. 4 p.) patalpų savininkams, o tik (pagal Bendrijų įstatymo 14 str. 7 d.) teikti informaciją patalpų savininkams pagal jų prašymus. Teismas, nustatydamas, kad pagal priėmimo – perdavimo aktą, suteikdamas ieškovui informaciją, atsakovas patenkino ieškinį, nevertino, kad minėta informacija ieškovui buvo pateikta iki ieškinio padavimo, o dokumentų kopijas ieškovas pasidarė apsilankymo metu. Teismas nevertino, kad atsakovas įrodė 2015-01-07 el. paštu siuntęs informaciją apie renovaciją. Teismas nesiaiškino, ar atsakovas turi ieškinio dalyką sudarančius dokumentus, susijusius su renovacija.
  3. Teismas neteisingai įvertino aplinkybę, kad bendrija yra įsikūrusi labai neseniai, jos turimos lėšos yra labai nedidelės, todėl neturi inventoriaus ir galimybių daryti dokumentų kopijas ar juos skenuoti, todėl, anot teismo, atsakovas atsisakė teikti informaciją. Teismas neatribojo informacijos teikimo nuo prašymo pateikti dokumentų kopijas, todėl neaišku kodėl teismas konstatuoja, kad ieškinys yra patenkintas. Pažymi, jog ieškinyje prašomos informacijos visa apimtimi tiesiog nėra, o išsiaiškinus tarp šalių įvykusį nesusipratimą ir buvo pasirašyta taikos sutartis, kadangi ieškovas prašė informacijos daugiau, negu realiai jos nagrinėjamu atveju yra. Tad teismo nustatytas faktas, kad ieškinys pilnai yra patenkintas pateikus dokumentus susipažinimo metu, yra klaidingas. Teismas nevertino, kad atsakovas kelis kartus asmeniškai skambino ieškovui telefonu, o susitikus paaiškino, kad nėra galimybės padaryti prašomo kiekio kopijų, siūlė atvykti sutartu laiku susipažinti su norima dokumentacija bendrijos patalpose.
  4. Apeliantas nurodo, kad dokumentai apie renovaciją yra konfidencialūs, kad tai yra verslo paslaptis. Informacija, kuri yra gamybinė ir komercinė paslaptis, yra ginama įstatymo. Tam tikra atsakovo turima informacija apie renovaciją yra prilyginama prie komercinės paslapties, todėl atsakovas gali ją pateikti tik ieškovui ir kitiems bendrijos nariams. Ieškovas nėra nurodęs, kokiam tikslui nori gauti bendrijos dokumentus.
 2. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas R. N. prašo skundą atmesti, taikyti atskirojo skundo padavimui senatį ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad kaip matyti pagal taikos sutarties esmę, teismo proceso metu apeliantas suteikė ieškovui siektą gauti informaciją dėl kurios buvo pareikštas ieškinys, t. y. iš esmės patenkino ieškinio reikalavimus, todėl darytina išvada, kad ginčas teisiškai laimėtas ieškovo ir todėl vadovaujantis CPK 94 straipsnio 1 dalimi, jis turi teisę į teismo proceso metu patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Pabrėžė, jog bendrijos pirmininkas turi pareigą per 10 dienų suteikti namo gyventojams jų prašomą informaciją, todėl apelianto argumentas, kad bendrijos pirmininkas neturi tokios pareigos, atmestinas. Apelianto argumentas, kad jis jau buvo pateikęs reikalaujamą informaciją apie renovaciją, yra atmestinas, kadangi jis nurodytu 2015-01-07 el. laišku išsiuntė, kaip pats nurodė, „trumpą informaciją apie galimą namo renovaciją“, tuo tarpu ieškinyje suformuoti reikalavimai dėl Bendrijos valdymo organų sprendimų, narių susirinkimų protokolų, kitų Bendrijos dokumentų gavimo, be to, konkrečių dokumentų, kurie buvo pateikti kompetentingoms įstaigoms, siekiant inicijuoti daugiabučio namo renovaciją, gavimo, tačiau tokie dokumentai nebuvo siųsti 2015-01-07 laišku. Nesutinka su apelianto argumentu, jog bendrijos gyvavimo laikotarpis kaip nors susijęs su bendrijos pirmininko pareiga nesuteikti prašomos informacijos, kadangi ją galima suteikti įvairia forma. Teikdamas ieškinį R. N. aiškiai nurodė, kad siekiama išsiaiškinti renovacijos mastą bei kainodarą, gauti su tuo susijusią informaciją, o DNSBĮ 14 str. 7 d. bendrijos pirmininkui įtvirtinta pareiga teikti namo gyventojams informaciją yra imperatyvi. Apeliantas nepatvirtino fakto ar dokumentuose dėl daugiabučio namo renovacijos ar kituose prašomuose pateikti dokumentuose yra konfidencialios informacijos. Mano, kad apeliantas praleido 2016-07-29 nutarties apskundimo terminą.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

11Atskirasis skundas atmestinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). CPK 329 straipsnyje numatytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Byloje ginčas kilo dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo nepriėmus byloje teismo sprendimo dėl ginčo esmės.
 3. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 94 straipsnio 1 dalis). Be to, visais atvejais bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas, kaip ir bet kuris kitas klausimas, iškilęs civiliniame procese, turi būti sprendžiamas vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CPK 3 straipsnio 1 dalis). Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta pagal priežasties teoriją turi tekti šaliai, atlikusiai neteisėtus procesinius veiksmus arba tokius procesinius veiksmus, kurie tapo bylinėjimosi išlaidų priežastimi.
 4. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pripažino, jog bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta šiuo atveju tenka atsakovui. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagal esančius byloje įrodymus detaliai išanalizavo ieškovo bei atsakovo elgesį prieš pateikiant ieškinį teismui ir nagrinėjant bylą teisme. Pripažintina, kad teismas pagrįstai darė išvadą, jog nagrinėjamu atveju buvo reali galimybė išvengti teismo proceso bei jo metu patirtų bylinėjimosi išlaidų, jeigu atsakovas būtų laiku suteikęs ieškovo, kaip daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų išrinkto atstovo, prašytą informaciją, taip pat aiškiai nurodęs, kurių iš ieškovo prašomų dokumentų nėra ir dėl to jie negali būti pateikti, o tokią informaciją atsakovas ieškovui pateikė tik jau vykstant teismo procesui, dalimis. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovas, būdamas daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininku, neatsakydamas į ieškovo registruotu paštu siųstą 2015-12-28 prašymą pateikti informaciją, elgėsi nerūpestingai ir neapdairiai, jo veiksmai tapo bylinėjimosi išlaidų priežastimi, be to, įrodymų, patvirtinančių teiginius, kad gavęs minėtą prašymą, atsakovas ieškovui telefonu paaiškino, jog neturi galimybių padaryti kopijų, tačiau siūlė atvykti ir susipažinti su norimais dokumentais, į bylą nepateikė (CPK 178 straipsnis). Todėl nesant byloje objektyvių duomenų, kurie leistų spręsti dėl ieškovo nesąžiningumo kreipiantis į teismą su reikalavimais įpareigoti atsakovą L. G. g. 4 daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininką V. V. suteikti ieškinyje nurodytą informaciją, įvertinęs ieškovo turėtų bylinėjimosi išlaidų priežastingumą paduodant teismui ieškinį, taip pat įvertinęs tai, jog iš esmės apeliantas suteikė ieškovui siektą gauti informaciją, dėl kurios buvo pareikštas ieškinys, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog iš esmės ginčas teisiškai laimėtas ieškovo, todėl jis turi teisę į teismo proceso metu patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 94 straipsnis).
 5. Atmestini kaip nepagrįsti apelianto teiginiai, jog pirmos instancijos teismas nevertino, kad atsakovas įrodė 2015-01-07 elektroniniu paštu siuntęs informaciją apie renovaciją. Priešingai, pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog šiuo minėtu laišku atsakovas išsiuntė, kaip pats nurodė, „trumpą informaciją apie galimą namo renovaciją“, o ieškinyje reiškiami reikalavimai dėl Bendrijos valdymo organų sprendimų, narių susirinkimų protokolų, kitų Bendrijos dokumentų gavimo, be to, konkrečių dokumentų, kurie buvo pateikti kompetentingoms įstaigoms, siekiant inicijuoti daugiabučio namo renovaciją, gavimo, ir šie dokumentai atsakovo nurodytame laiške siųsti nebuvo.
 6. Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (CPK 178 straipsnis). Taigi atsakovas, teigdamas, kad dokumentai apie renovaciją yra konfidencialūs ir prilyginami komercinėms paslaptims, privalėjo šias aplinkybes įrodyti, tačiau byloje esantys įrodymai tvirtina, kad atsakovas šios aplinkybės neįrodė. Atsakovas byloje nepateikė įrodymų ir nenurodė svarbių aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima nustatyti, kad ieškovui jo prašoma informacija negali ar negalėjo būti pateikta dėl to, kad ieškovui pateikus informaciją gali būti atskleisti duomenys, ginami įstatymo. Nepagrįstas ir tas atsakovo teiginys, jog ieškovas nėra nurodęs, kokiam tikslui nori gauti bendrijos dokumentus, kadangi ieškinyje ieškovas aiškiai nurodė, kad bendrijos nariai neturi galimybių įvertinti daugiabučio namo, esančio L. G. g. 4, Vilniuje, renovacijos plano bei jį lydinčių dokumentų, kadangi jiems nėra suteikta informacija, todėl siekiama išsiaiškinti renovacijos mastą ir kainodarą, gauti su tuo susijusią informaciją.
 7. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui neturi, todėl teismas dėl jų nepasisako (CPK 185 straipsnis). Kaip žinoma, pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010 ir kt.).
 8. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, todėl skundžiama nutarties dalis yra teisėta ir pagrįsta, o ieškovo atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją panaikinti, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 9. Apeliantas atskirajame skunde prašo teismui nusprendus nenaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-07-29 nutarties dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų, sumažinti bylinėjimosi išlaidų sumą. Sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų už advokato teiktą teisinę pagalbą priteisimo, turi būti pateikti išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai, jos turi būti proporcingos bylos sudėtingumui, advokato darbo ir laiko sąnaudoms ir neviršyti Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. Įsakymo Nr. 1R-77 „Dėl Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. Įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo. Ieškovas į bylą teikė įrodymus, kad patyrė 800 Eur dydžio išlaidas už advokato teisinę pagalbą: 350 Eur už teisines konsultacijas ir ieškinio parengimą, 350 Eur už dubliko parengimą bei 100 Eur už atstovavimą 2016-06-09 teismo posėdyje. Kaip matyti iš 2016 m. liepos 29 d. nutarties, teismas įvertino bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas, byloje esančius įrodymus ir pagrįsta bei atlygintina pripažino 687,85 Eur dydžio ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų sumą. Ieškovo advokato teisinės pagalbos išlaidos yra mažesnės nei Rekomendacijų patvirtinti maksimalūs rekomenduojami dydžiai, jų dydis, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atitinka advokato indėlį rengiant procesinius dokumentus, todėl nėra pagrindo jų mažinti.
 10. Ieškovas pateiktame atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą prašė taikyti atskirojo skundo padavimui senatį. CPK 335 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad klausimą dėl atskirojo skundo priėmimo sprendžia skundžiamą nutartį priėmęs pirmosios instancijos teismas. Pirmosios instancijos teismas taip pat išsprendžia atsisakymo priimti skundą ir jį grąžinti padavusiam asmeniui klausimą tais atvejais, kai skundas paduotas praleidus nustatytą skundo padavimo terminą ir šis terminas neatnaujinamas. Taigi būtent pirmosios instancijos teismas sprendžia skundo priėmimo ir praleisto termino atnaujinimo klausimus (CPK 78 straipsnio 2 dalis, 335 straipsnis). Nagrinėjamos bylos atveju pirmos instancijos teismo teisėjos Laimos Ribokaitės 2016-08-10 rezoliucija terminas atskirajam skundui paduoti atnaujintas praleidus jį nežymiai (CPK 78 straipsnio 1 dalis). Toks procesinis veiksmas atitinka CPK 78 straipsnio 5 dalies reikalavimus. Kadangi pirmosios instancijos teismas atnaujino atskirojo skundo padavimo terminą, ieškovo prašymas taikyti atskirojo skundo padavimui senatį nenagrinėtinas.
 11. Atmetus atsakovo atskirąjį skundą, ieškovas įgijo teisę į turėtų išlaidų atlyginimą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Byloje esantys įrodymai (atstovavimo sutartis, sąskaita – faktūra, pinigų priėmimo kvitas (išrašytas R. N. vardu), patvirtina, kad turėtos 200 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme, kurios neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 7 ir 8.16 punktuose nurodytų rekomenduojamų priteisti maksimalių užmokesčio dydžių, todėl jos priteistinos iš apelianto V. V. ieškovui R. N..

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

13palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 29 d. nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

14Priteisti ieškovui R. N. (a. k. ( - ) iš atsakovo V. V. (a. k. ( - ) 200 Eur (du šimtus eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Ryšiai