Byla e2A-428-370/2019
Dėl obligacijų pasirašymo sutarties nuginčijimo ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Jūratės Varanauskaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1562-614/2018 pagal ieškovės E. G. ieškinį atsakovei bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui SNORAS dėl obligacijų pasirašymo sutarties nuginčijimo ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė E. G. pareiškė ieškinį, kuriame prašė: 1) pripažinti su atsakove AB banku SNORAS 2011 m. liepos 30 d. sudarytą obligacijų pasirašymo sutartį Nr. FO20110730V990014 negaliojančia (toliau ir – sutartis); 2) taikyti vienašalę restituciją – pagal sutartį sumokėtą sumą – 4 344,23 Eur – laikyti ieškovės lėšomis banko sąskaitoje; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė sandorį prašė pripažinti negaliojančiu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.91 straipsnio pagrindu kaip sudarytą dėl apgaulės. Ieškovė paaiškino, kad prieš viešai siūlant jai įsigyti vertybinius popierius AB bankas SNORAS buvo parengęs ir paskelbęs prospektą. Prospektas – tai investuotojams ir visuomenei skirtas dokumentas, kuriame pateikiama pagrindinė informacija apie emitentą ir jo viešai siūlomus arba į prekybą reguliuojamoje rinkoje įtraukiamus vertybinius popierius. Atsakovė, žinodama apie jos veiklai taikomus ribojimus, Lietuvos banko nurodymų nevykdymą, finansinių rodiklių dirbtinį padidinimą, sąmoningai turėdama tikslą suklaidinti, parengė teisės aktų reikalavimų neatitinkantį prospektą. Be to, atsakovės darbuotoja prieš sudarant sutartį ieškovę patikino, kad investuojamos lėšos nebus prarastos, o atsakovės veikla sėkminga. Ieškovė, kaip neprofesionali investuotoja, būdama vidutiniškai protingas, apdairus ir rūpestingas asmuo, žinodama aplinkybes apie atsakovės tikrąją finansinę padėtį, nebūtų sudariusi ginčijamos sutarties. Egzistuoja visos sąlygos sandorį pripažinti negaliojančiu pagal CK 1.91 straipsnį, taikyti vienašalę restituciją ir pripažinti pinigines lėšas, sumokėtas už obligacijas, ieškovės lėšomis jos banko sąskaitoje.

103.

11Atsakovė BAB bankas SNORAS su pareikštu ieškiniu nesutiko. Paaiškino, kad nėra pagrindų sandorį pripažinti negaliojančiu, nes ieškinys grindžiamas prielaidomis ir deklaratyviais teiginiais. Bankas tinkamai vykdė jam nustatytą prievolę atskleisti sandorio riziką, emitento bankroto riziką bei tai, kad obligacijos nėra draudimo objektas.

124.

13Trečiasis asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė taikyti ieškinio senatį. Paaiškino, kad į bylą nepateikti duomenys, patvirtinantys, kad banko darbuotojai ar bankas būtų tyčia klaidinę ieškovę. Ieškovei buvo atskleista sandorio sudarymo rizika, įskaitant ir emitento bankroto riziką. Be to, indėlininko teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos, taigi, reikalauti išmokėti draudimo išmoką ieškovė galėjo iki 2016 m. lapkričio 24 d., o ieškinys šiuo atveju pateiktas 2016 m. lapkričio 25 d., t. y. praleidus nustatytą terminą, tai sudaro pagrindą ieškinio senaties terminui taikyti.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

165.

17Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu ieškovės ieškinį atmetė.

186.

19Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2015 m. lapkričio 17 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-602-684/2015, išnagrinėjusi klausimą dėl Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo (toliau – IĮIDĮ) taikymo asmenims, įsigijusiems atsakovės AB banko SNORAS indėlių sertifikatus ir obligacijas, išaiškino, kad indėlių sertifikatams turi būti taikoma indėlių garantijų sistema, o obligacijoms – ne. Įgydamas obligaciją asmuo prisiima obligaciją išleidusio asmens (emitento) nemokumo riziką. Nagrinėjantis bylą teismas padarė išvadą, kad civilinės bylos pagal ieškovės ieškinį teisingam išnagrinėjimui reikšminga ne tik Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-602-684/2015, bet ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-164-611/2018, iki kurios išnagrinėjimo ši byla Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 26 d. nutartimi buvo sustabdyta. Kasacinis teismas minėtoje nutartyje pasisakydamas dėl draudimo apsaugą obligacijoms nustatančių teisės normų aiškinimo ir taikymo, pažymėjo, kad CK 1.91 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad dėl apgaulės sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal nukentėjusiojo ieškinį. Pagal nurodyto straipsnio 5 dalį apgaulė taip pat gali būti sandorio šalies tylėjimas, t. y. aplinkybių, kurias žinodama kita sandorio šalis nebūtų sudariusi sandorio, nuslėpimas, jeigu, vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, tos aplinkybės turėjo būti atskleistos kitai šaliai, arba aktyvūs veiksmai, kuriais siekiama suklaidinti kitą sandorio šalį dėl sandorio efekto, jo esminių sąlygų, sandorį sudarančio asmens civilinio teisinio subjektiškumo bei kitų esminių aplinkybių.

207.

21Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad sprendžiant klausimą dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu dėl apgaulės turi būti tiriami ne tik atsakovės, tačiau ir ieškovės veiksmai, tai, kaip formavosi jos valia sudaryti sandorį, tačiau ieškovės argumentai, nurodyti ieškinyje, yra prieštaringi, o į bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka ji neatvyko bei paaiškinimų nedavė. Prospektas, kurio pagrindu ieškovė teigia, jog susiformavo pagrįsta lūkestį apie BAB bankas SNORAS finansinę padėtį, yra didelės apimties dokumentas, kuriame naudojami specialūs terminai, tačiau, ieškovei nedavus paaiškinimų, teismas negalėjo įsitikinti, ką ieškovė suprato perskaičiusi prospektą.

228.

23Teismas ieškovės pareikštą ieškinį bei jo argumentus, vertino kritiškai, nes ieškovės ieškinys pareikštas netrukus po to, kai Vilniaus apygardos teismas 2016 m. lapkričio 3 d. tenkino kito BAB bankas SNORAS kliento, kuriam atstovavo tas pats atstovas kaip ir ieškovei, ieškinį tokiu pačiu pagrindu (šis Vilniaus apygardos teismo procesinis sprendimas panaikintas apeliacinės instancijos teismo, o Lietuvos Aukščiausiojo Teismo minėta nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-164-611/2018 apeliacinės instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas). Ieškovės ieškinys pareikštas tokiais pačiais teisiniu bei faktiniu pagrindais, todėl, teismo vertinimu, ieškinio pateikimo momentas nebuvo atsitiktinis bei yra sudarantis pagrindą abejoti ieškovės paaiškinimais.

249.

25Teismas nustatė, kad ieškovė nepateikė duomenų, patvirtinančių, kada jai tapo žinoma apie Lietuvos banko 2011 m. sausio 18 d. nutarimą Nr. 03-2 (toliau ir – Nutarimas). Informacija apie atsakovės BAB bankas SNORAS veiklos trūkumus ir taikytus atitinkamus ribojimus buvo viešai prieinama iki ieškovei sudarant ginčijamą sandorį, taip pat po bankroto bylos atsakovei iškėlimo dienos, tačiau ši informacija ieškovei nebuvo aktuali iki minėto Vilniaus apygardos teismo

262016 m. lapkričio 3 d. sprendimo priėmimo dienos. Prospekte nurodyta informacija neturėjo lemiamos reikšmės ieškovės valiai sudaryti ginčijamą sandorį.

2710.

28Ieškovės argumentai, kad atsakovė tyčia klaidino klientus viešai skelbta informacija apie obligacijų saugumą, dideles palūkanas (grąžą) bei informacija apie banko finansinę padėtį, nėra įrodyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) leistinomis įrodinėjimo priemonėmis. Byloje nėra įrodymų, išskyrus ieškovės teigimą apie apgaulę ar apie blogą banko finansinę padėtį ginčo sandorio sudarymo metu, todėl nėra pagrindo konstatuoti tyčinius ir (ar) nesąžiningus atsakovės veiksmus. Teismo vertinimu, byloje taip pat nėra įrodyta aplinkybė, jog banko inspektavimas kaip toks savaime ar Nutarimas apie raštiškų nurodymų davimą bei reikalavimų bankui tuo metu nustatymą galėtų būti laikomas tokiu įvykiu, apie kurį informacijos atskleidimas galėjo turėti didelį poveikį atsakovės išleistų vertybinių popierių rinkos kainai (Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo (toliau – VPĮ) galiojusios redakcijos 2 straipsnio 10 punktas). Prospektų, jų sudedamųjų dalių formą, turinį ir sudarymo tvarką nustatė Vertybinių popierių komisija (VPĮ 6 straipsnio 5 dalis). Prospektas pagal VPĮ buvo Komisijos patvirtintas. Teismo vertinimu, nėra pagrindo teiginiui, kad prospektas neatitinka VPĮ nuostatų.

2911.

30Nenustatęs atsakovės nesąžiningumo ir / ar siekio suklaidinti ieškovę, teismas ieškinį atmetė.

31III.

32Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

3312.

34Apeliaciniame skunde ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

3512.1.

36Teismas nepagrįstai netenkino ieškovės prašymo dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-231-464/2018 pridėjimo. Šioje nutartyje yra aptariama atsakovės turto perėmimo schema, kuria buvo sukeltas jos nemokumas. Teismo motyvas, kad nėra pagrindo remtis šia nutartimi, nes byla, kurioje ji priimta, yra nevieša, yra nepagrįstas, nes nutartis buvo viešai paskelbta. Atsisakydamas priimti nutartį teismas suvaržė ieškovės teisę teikti įrodymus bei pažeidė rungimosi principą.

3712.2.

38Teismas nepagrįstai sprendė, kad informacija apie atsakovės veiklos trūkumus ir ribojimus buvo viešai prieinama iki sudarant ginčijamą sandorį. Konkretūs atsakovės veiklai taikyti apribojimai dar ir iki šios dienos nėra viešai prieinami. Ieškinys grindžiamas Lietuvos banko nutarimo, kuriame išdėstyti konkretūs atsakovės veiklos trūkumai, bei oficialaus rašytinio įrodymo – Lietuvos banko priežiūros tarnybos atsakymo – pagrindu. Ieškovė apie priimtą Lietuvos banko valdybos nutarimą sužinojo 2016 m. lapkričio 14 d. iš viešoje erdvėje pasirodžiusios informacijos, taip pat ieškovei susisiekus su straipsnio autoriumi jai tapo žinoma apie Lietuvos banko priežiūros tarnybos atsakymą. Iki minėto straipsnio ieškovė nežinojo aplinkybių, kurios galėtų pagrįsti, jog ji buvo apgauta. Ieškinio pareiškimo momentas niekuo nesusijęs su kita Vilniaus apygardos teisme nagrinėta civiline byla.

3912.3.

40Teismas ieškovės nepasinaudojimą teise duoti paaiškinimus nepagrįstai traktavo kaip pagrindą nesivadovauti byloje esančiais rašytiniais įrodymais apie tai, jog ieškovė susipažino su prospektu. Nei atsakovė, nei trečiasis asmuo neprašė pripažinti ieškovės dalyvavimą būtinu, tokios nutarties savo iniciatyva nepriėmė ir teismas, vadinasi, nėra pagrindo abejoti ieškovės ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis.

4112.4.

42Teismas vadovavosi neaktualia teismų praktika: kasacinėje byloje Nr. 3K-7-602-684/2015 nepasisakyta dėl apgaulės sudarant obligacijų sutartis; kasacinėje byloje Nr. e3K-3-164-611/2018 kasacinis skundas (kurio reikalavimas iš esmės tenkinti ieškinį) buvo atmestas, nes kasatorius keitė savo procesinę poziciją bei tikslino ieškinį, o tokių aplinkybių šioje byloje nenustatyta.

4312.5.

44Teismas sprendime nenurodė nė vieno termino, kuris, teismo manymu, būtų sudėtingas ir dėl kurio galėtų kilti abejonių, ar ieškovė prospektą perskaitė ir jį suprato. Prospektas yra rengiamas tokiu būdu, kad jį galėtų suprasti ir neprofesionalus investuotojas. Be to, ieškovė, pasirašydama sutartį, patvirtino, jog su prospektu, kuris buvo viešai skelbiamas, yra susipažinusi.

4513.

46Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė AB bankas SNORAS prašo skundo netenkinti. Atsiliepime nurodomi tokie atsikirtimai:

4713.1.

48Teismas pagrįstai netenkino ieškovės prašymo priimti Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-231-464/2018 kaip įrodymą, nes tai užvilkintų bylos nagrinėjimą, be to, civilinė byla, kurioje priimta ši nutartis, dar neišnagrinėta, bylos medžiaga nevieša.

4913.2.

50Priešingai nei teigia ieškovė, informacija apie Lietuvos banko nutarimą Nr. 03-2 buvo atskleista (Lietuvos banko tinklalapyje, Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, visuomenės informavimo priemonėse) ir turėjo būti žinoma ieškovei dar iki prospekto patvirtinimo ir paskelbimo bei ginčijamo sandorio sudarymo. Teismas nustatė, jog informacija apie atsakovės veiklos trūkumus ir atitinkamus ribojimus buvo viešai prieinama iki ieškovei sudarant ginčijamą sandorį.

5113.3.

52Ieškovės teiginys, neva Nutarimo reikalavimų nevykdymas lėmė banko nemokumą, vertintinas kaip prielaida. Nei Nutarimas, nei Lietuvos banko 2016 m. gegužės 2 d. atsakymas advokatei K. B. Nr. S 2016/(21.16-2102)-12-1896 nepatvirtina banko faktinio nemokumo būsenos ginčijamos obligacijų pasirašymo sutarties sudarymo metu.

5313.4.

54Ieškovė nebuvo apgauta dėl egzistuojančios investavimo į obligacijas rizikos, o atvirkščiai, buvo apie ją tinkamai informuota ir suprato, kad bankas, kaip ir bet kuris kitas finansinių priemonių emitentas, gali bankrutuoti. Atsižvelgiant į ieškovės procesinį elgesį, nepasinaudojant teise duoti paaiškinimus teismo posėdžio metu, neatvykus į posėdį, nepateikiant paaiškinimų, teismas pagrįstai įvertino ieškovės ieškinio pateikimo momentą kaip neatsitiktinį ir leidžiantį abejoti ieškovės paaiškinimų apie tai kaip formavosi jos valia sudarant ginčijamą sandorį patikimumu.

5513.5.

56Priešingai nei teigia ieškovė, teismas rėmėsi aktualia kasacinio teismo praktika. Pati ieškovė patvirtino, kad tarp nagrinėjamos ir civilinės bylos Nr. e3K-3-164-611/2018 egzistuoja tiesioginis teisinis ryšys.

5713.6.

58Ieškovės argumentai dėl neva banko apgaulės, nesąžiningų veiksmų, nes banko būklė ginčijamo sandorio sudarymo metu ar obligacijų bazinio prospekto paskelbimo metu neatitiko banko viešai skelbiamos, nepagrįsti.

5914.

60Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ prašo skundo netenkinti. Atsiliepime nurodomi tokie atsikirtimai:

6114.1.

62Teismas pagrįstai atsisakė priimti į bylą kaip įrodymą Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-231-464/2018, nes ją ieškovė pateikė pavėluotai, be to, civilinės bylos, kurioje priimta nutartis, medžiaga yra nevieša.

6314.2.

64Priešingai nei nurodo ieškovė, informacija apie Nutarimą buvo viešai prieinama tiek iki sudarant ginčo sutartį, tiek po jos, tačiau, darytina išvada, kad ši informacija ieškovei nebuvo aktuali.

6514.3.

66Teismas teisingai sprendė, kad ieškovės elgesys (pozicija bylos nagrinėjimo metu) patvirtina, jog jos valia sudaryti ginčo sutartį visiškai nepriklausė nuo to, ar prospekte buvo paskelbta informacija apie Nutarimą. Nutarime nurodytos informacijos nepateikimas (nepaminėjimas) nereiškia, kad ieškovė buvo apgauta, nes Nutarime pateikta informacija neatitinka esminės informacijos kriterijaus. Jame nebuvo numatyta jokių ribojimų, susijusių su banko platinamomis obligacijomis pagal prospektą, nepateikta pastabų dėl banko neteisingos ar netikslios finansinės padėties duomenų. Nutarimas buvo sudarytas daugiau nei pusę metų iki sutarties sudarymo, Nutarimas buvo paskelbtas viešai ir prieinamas ieškovei (CK 1.91 straipsnis).

6714.4.

68Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovė ieškinį pareiškė tik 2016 m. lapkričio pabaigoje, kai kitoje civilinėje byloje dėl obligacijų sutarties pripažinimo negaliojančia ieškinys buvo tenkintas ir ieškovui atstovavo ieškovės atstovas, teisingai įvertino ieškovės ieškinio pateikimo momentą kaip neatsitiktinį, jos procesinio elgesio prieštaringumą, paaiškinimų nenuoseklumą.

6914.5.

70Atsižvelgiant į tai, kad pati ieškovė prašė sustabdyti civilinės bylos Nr. e2-1562-614/2018 nagrinėjimą iki įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. eCIK-1325/2017 (Nr. 3K-3-164-611/2018), vadinasi sutiko, jog tarp šios ir civilinės bylos Nr. 3K-3-164-611/2018 egzistuoja tiesioginis teisinis ryšys. Teismas vadovavosi aktualia teismų praktika.

7114.6.

72Nėra pagrindo konstatuoti banko tyčinius veiksmus siekiant apgauti ieškovę, nes ieškovei buvo aiškiai atskleista prospekte būdingos rizikos aprašyme galima emitento (banko) bankroto rizika, ieškovė buvo tinkamai supažindinta su šia rizika įsigyjant obligacijas. Tikėtina, kad ieškovės apsisprendimą sudaryti sutartį dėl obligacijų įsigijimo lėmė didesnė jų grąža, nei terminuotų indėlių sutarčių sudarymo / pratęsimo atveju, todėl pati ieškovė prisiėmė ir didesnę riziką.

73Teisėjų kolegija

konstatuoja:

74IV.

75Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7615.

77Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis).

7816.

79Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė E. G. ir atsakovė AB bankas SNORAS 2011 m. liepos 30 d. sudarė obligacijų pasirašymo sutartį Nr. F020110730V990014, kuria ieškovė įsigijo 150 vnt. obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė – 100 Lt; įsigytų obligacijų vertė – 14 999,75 Lt (4 344,23 Eur). Obligacijų įsigaliojimo data – 2011 m. rugpjūčio 1 d., išpirkimo – 2012 m. rugpjūčio 2 d. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi atsakovei iškelta bankroto byla (įsiteisėjo 2011 m. gruodžio 20 d.). Ieškovė 2016 m. lapkričio 25 d. pareiškė ieškinį, kuriame prašė pripažinti negaliojančia obligacijų pasirašymo sutartį kaip sudarytą dėl apgaulės bei taikyti vienašalę restituciją – pagal sutartį sumokėtą sumą laikyti ieškovės lėšomis banko sąskaitoje.

80Dėl apeliacinio skundo argumentų

8117.

82Ieškovės vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė pridėti prie bylos Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-231-464/2018, nes šioje nutartyje yra aptariama atsakovės turto perėmimo schema, kuria buvo sukeltas jos nemokumas.

8318.

84Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas šią nutartį kaip įrodymą atsisakė pridėti prie bylos medžiagos, nes byla, kurioje ši nutartis priimta, yra nevieša. Apeliaciniame skunde pateikti įrodymai nepaneigia šios pagrįstos teismo išvados. Pažymėtina, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) Lietuvos apeliacinio teismo byla, kurioje yra priimta prašoma pridėti nutartis, yra pripažinta nevieša bei buvo nagrinėjama uždaruose teismo posėdžiuose. Be to, sutiktina su atsakovės ir trečiojo asmens atsiliepimuose į apeliacinį skundą dėstomais argumentais, kad minėtą nutartį apeliantės atstovas pateikė tik teismo posėdžio, kuriame byla nagrinėta iš esmės, metu, nors apeliaciniame skunde nurodoma, jog apie šią nutartį buvo žinoma ir ji buvo atspausdinta dar 2018 m. kovo 8 d., todėl toks įrodymo pateikimas pripažintinas kaip bylos nagrinėjimo vilkinimas (CPK 181 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-231-464/2018 pagrįstai buvo nepridėta prie bylos.

8519.

86Apeliantė laikosi pozicijos, kad obligacijų pasirašymo sutartis turi būti pripažinta negaliojančia dėl apgaulės (CK 1.91 straipsnis). Apgaulės aplinkybės siejamos su Lietuvos banko 2011 m. sausio 18 d. nutarime nurodytais banko veiklos trūkumais ir apribojimais, kurie ieškovei nebuvo atskleisti, be to, su tuo, kad Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2011 m. birželio 16 d. patvirtino atsakovės prospektą, kuriame buvo nurodyta, jog atsakovė nėra pažeidusi jokių teisės aktų reikalavimų.

8720.

88Apgaulė pagal CK 1.91 straipsnio 5 dalį gali būti sandorio šalies tylėjimas, t. y. aplinkybių, kurias žinodama kita sandorio šalis nebūtų sudariusi sandorio, nuslėpimas, jeigu, vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, tos aplinkybės turėjo būti atskleistos kitai šaliai, arba aktyvūs veiksmai, kuriais siekiama suklaidinti kitą sandorio šalį dėl sandorio efekto, jo esminių sąlygų, sandorį sudarančio asmens civilinio teisinio subjektiškumo bei kitų esminių aplinkybių.

8921.

90Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad valios išreiškimas yra vienas svarbiausių kiekvieno sandorio elementų. Apgaule galima pripažinti tyčinius veiksmus, kurie turi lemiamą įtaką šalies valiai susiformuoti. Apgaulės atveju apgautosios sandorio šalies valią paveikia kitos šalies ar trečiojo asmens nesąžiningi veiksmai (tiek aktyvūs, tiek ir nutylėjimas). Apgaulės atveju sudarytas sandoris yra ne sandorio šalies laisvos valios išraiškos rezultatas, o kitos sandorio šalies ar trečiojo asmens nesąžiningų veiksmų rezultatas. Jeigu apgaulės nebūtų buvę, apgautoji sandorio šalis sandorio arba apskritai nebūtų sudariusi, arba būtų sudariusi jį visiškai kitokiomis sąlygomis. Dėl to būtina analizuoti apgautosios sandorio šalies valios formavimosi procesą, jos tikruosius ketinimus, aiškintis, ar ji suvokė tikrąją sandorio, atskirų jo sąlygų esmę, ar ji sprendimą dėl sandorio sudarymo ar atskirų jo sąlygų priėmė savarankiškai, ar veikiama kitų, pašalinių veiksnių. Sprendžiant dėl apgaulės konstatavimo, abiejų šalių veiksmai turi būti vertinami vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-264/2013; 2015 m. gegužės 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-329-916/2015).

9122.

92Teismų praktikoje pripažįstama, kad, kai reiškiamas reikalavimas sudarytą sandorį pripažinti negaliojančiu dėl apgaulės (CK 1.91 straipsnis), byloje turi būti tiriama ir vertinama, ar atsakovas atliko tyčinius nesąžiningus veiksmus (tyčia pranešė tikrovės neatitinkančias žinias arba nutylėjo svarbias aplinkybes dėl esminių sudaromo sandorio elementų, siekdamas suklaidinti ieškovą), dėl kurių ieškovas buvo paskatintas sudaryti ne tokį sandorį, kokį jis iš tikrųjų siekė sudaryti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-609/2008; 2015 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533-421/2015; kt.).

9323.

94Nagrinėjamu atveju, įvertinus šalių procesiniuose dokumentuose pateiktus argumentus ir bylos įrodymus, nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantė neįrodė, jog buvo suklaidinta nesąžiningais atsakovės veiksmais tyčia nuslepiant informaciją apie banko veiklos trūkumus. Bylos duomenys patvirtina, kad Lietuvos banko 2011 m. sausio 18 d. nutarimas, kuriame nurodyti AB banko SNORAS veiklos trūkumai bei nustatyti ribojimai, buvo viešai prieinamas iki apeliantei sudarant ginčo sutartį, todėl apeliantė galėjo susipažinti su Nutarime pateiktais duomenimis. Be to, šio Nutarimo paskelbimas ir jame pateikta informacija savaime neįrodo banko nemokumo, nepaneigė jo teisės vykdyti veiklą. Pati apeliantė neginčija, o priešingai, apeliaciniame skunde akcentuoja, jog perskaitė prospektą. Šiuo aspektu pažymėtina, kad prospekto 4.16 skyriuje buvo nurodyta, jog informacija apie banko esminius įvykius pateikiama NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržai, informacijos atskleidimo ir platinimo sistemai „GlobeNewswire“ bei skelbiama interneto puslapiuose www.snoras.lt ir www.crib.lt. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, ieškovė neginčijo, kad galėjo naudotis internetu, pati teigė, jog naudojosi visuomenės informavimo priemonėmis. Taigi, spręstina, kad apeliantės argumentai, jog nuo jos buvo slepiama informacija apie banko veiklos trūkumus ir apribojimus, nepagrįsti.

9524.

96Taip pat apeliantės argumentą, kad informacija apie atsakovės veiklos trūkumus ir ribojimus nebuvo viešai prieinama iki sudarant ginčijamą sandorį, t. y. kad Nutarimas, jo turinys nebuvo paskelbtas, paneigia analogiškose savo faktinėmis aplinkybėmis bylose nustatytos aplinkybės. Lietuvos apeliacinio teismo išnagrinėtose bylose nustatyta, kad atsakovės veiklos trūkumai, nustatyti Lietuvos banko valdybos 2011 m. sausio 18 d. nutarime, buvo viešai skelbiami iš karto po šio nutarimo priėmimo, t. y. 2011 m. sausio mėnesį, Lietuvos banko tinklalapyje, taip pat eilėje kitų interneto tinklalapių (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-791-516/2017). Taigi, jeigu apeliantei iš tiesų buvo svarbi banko veikla, jos trūkumai, taikomi ribojimai, su šia informacija apeliantė galėjo susipažinti dar iki ginčo sandorio sudarymo. Byloje nėra duomenų, kad kas nors apeliantei būtų kliudę prieš sandorio sudarymą pasidomėti atitinkamu produktu (obligacijų įsigijimu) ar jo tiekėju – banko veikla.

9725.

98Pirmosios instancijos teismas, vertindamas apeliantės valios formavimosi dėl ginčo sutarties sudarymo aplinkybes, pagrįstai atkreipė dėmesį į apeliantės pasirinktą ieškinio pareiškimo momentą, jos procesinį elgesį bylos nagrinėjimo metu. Visų pirma, nors apeliantė ieškinyje rėmėsi aplinkybe, jog perskaitė, susipažino ir suprato prospekte pateiktą informaciją, bet joje nebuvo duomenų apie banko veiklos trūkumus, apeliantės teigimu, šie duomenys buvo nuslėpti, tačiau į bylą nebuvo pateikta įrodymų apie apeliantės išsilavinimą, investavimo patirtį. Kasacinio teismo praktikoje prospektas pripažįstamas esantis pakankamai didelės apimties, surašytas vartojant specialius terminus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-164-611/2018). Todėl esant tik deklaratyviems apeliantės teiginiams, neatvykus į teismo posėdį ir nepaaiškinus, kada ir kaip apeliantė susipažino ir suvokė visus prospekte pateiktus specialius terminus, jame pateiktą informaciją, sudarė pagrindą abejoti apeliantės argumentu, jog prospektas turėjo itin didelę reikšmę jos valiai susiformuoti sudarant ginčo sutartį.

9926.

100Teisėjų kolegija sutinka su apeliante, kad ji neprivalėjo dalyvauti posėdyje (CPK 51 straipsnis), tačiau civiliniame procese galioja bendroji įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė, kuri reiškia, jog kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 straipsnis). Kitaip tariant, šalis, siekdama pagrįsti savo ieškinio reikalavimą, turėtų būti suinteresuota pasinaudoti proceso suteikiamomis teisėmis ir galimybėmis. Tačiau apeliantė ieškinyje neatskleidė visų duomenų apie susipažinimo su prospektu, jo suvokimo aplinkybes, kaip formavosi jos valia sudaryti ginčo sutartį, posėdžio metu jai atstovavęs advokato padėjėjas to taip pat negalėjo paaiškinti. Šį aspektą skundžiamame sprendime teismas pagrįstai susiejo su tuo, kad apeliantė pareiškė ieškinį 2016 m., po to, kai kitoje civilinėje byloje Vilniaus apygardos teismas tenkino asmens, kuris buvo atstovaujamas apeliantės atstovo, ieškinį, pareikštą tuo pačiu pagrindu (dėl prospekte pateiktos klaidingos informacijos). Apibendrinant, spręstina, kad apeliantė nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvadų dėl jos valios formavimosi, sudarant ginčijamą sutartį.

10127.

102Byloje nesant konkrečių įrodymų, pagrindžiančių banko tyčinius veiksmus, siekiant suklaidinti apeliantę, pateikti tikrovės neatitinkančią informaciją, nėra pagrindo spręsti buvus atsakovės sąmoningą siekį apgauti ir neišpirkti obligacijų, tyčia klaidinti dėl su obligacijomis susijusios rizikos ir taip paveikti jos valią sudaryti ginčo sutartį. Iš bylos duomenų visumos labiau tikėtina išvada, kad ginčijamos sutarties sudarymą lėmė jos ekonominis interesas gauti didesnę grąžą, t. y. didesnis tokių finansinių priemonių pelningumas.

10328.

104Apeliantės argumentas, kad skundžiamame sprendime buvo vadovautasi neaktualia teismų praktika, t. y. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-602-684/2015 ir 2018 m. balandžio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-164-611/2018, taip pat atmestinas kaip nepagrįstas.

10529.

106Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantė kreipėsi į teismą, prašydama sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinės civilinę bylą Nr. e3K-3-164-611/2018 (buvęs Nr.e3K-3-1325-/2017). Prašymą grindė argumentais, kad nagrinėjamos bylos yra susijusios, kasacinio teismo nagrinėjamoje byloje bus nustatyti faktai, kurie turės įrodomąją galią šiai bylai, bus išvengta prieštaringų sprendimų. Taigi, pati apeliantė pripažino bylos aktualumą ir reikšmę nagrinėjamai bylai. Minėtoje kasacinio teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e3K-3-164-611/2018 buvo sprendžiamas klausimas dėl su BAB banku SNORAS sudarytų obligacijų pasirašymo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis esant apgaulei, tyčia nuslėpus esminį įvykį (Lietuvos banko valdybos 2011 m. sausio 18 d. nutarimu nustatytų banko veiklos trūkumų neatskleidimas). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi ir vadovavosi kasacinio teismo nutartimi ir joje pateiktais išaiškinimais, kadangi abiejose bylose ieškinio reikalavimas buvo grindžiamas tuo pačiu pagrindu.

10730.

108Nors kasacinio teismo 2015 m. lapkričio 17 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-602-684/2015 nebuvo nagrinėjamas apgaulės aspektas sudarant obligacijų sutartis, tačiau nurodytoje nutartyje išaiškintas aktualus aspektas dėl draudimo apsaugos įsigijusiems obligacijų, t. y. kad asmenims, įsigijusiems BAB banko SNORAS indėlių sertifikatus ir obligacijas, indėlių sertifikatams turi būti taikoma indėlių garantijų sistema, o obligacijoms – ne. Įgydamas obligaciją asmuo prisiima obligaciją išleidusio asmens (emitento) nemokumo riziką. Nagrinėjamu atveju, apeliantės ginčo sutartis buvo įsigaliojusi, todėl šiuo aspektu pažymėtina, kad kitoje kasacinio teismo išnagrinėtoje byloje buvo sprendžiamas klausimas materialiosios teisės normų, reglamentuojančių lėšų, sumokėtų pagal obligacijų pasirašymo sutartis, neįsigaliojus obligacijų emisijai, draustumą pagal IĮIDĮ, aiškinimo ir taikymo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. rugpjūčio 28 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-233-219/2018, remdamasis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo prejudiciniu sprendimu, išaiškino, kad asmenims, pagal su kredito įstaiga sudarytas obligacijų pasirašymo sutartis sumokėjusiems lėšas už neįsigaliojusias obligacijas, taikomos Europos Sąjungos lygmeniu suderintos nuostatos, skirtos investuotojams apsaugoti, taip pat taisyklės, įtvirtinančios indėlininkų apsaugą. Taigi, asmenims, turėjusiems įsigaliojusias BAB banko SNORAS obligacijas, draudimo išmokos nemokamos.

109Dėl procesinės bylos baigties

11031.

111Apibendrinant išdėstytus argumentus, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė ir įvertino nagrinėjamam klausimui reikšmingas aplinkybes, atsižvelgė į aktualią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką ir padarė išvadą, kad CK 1.91 straipsnyje nustatytu pagrindu ginčijamą obligacijų pasirašymo sutartį pripažinti negaliojančia nėra pagrindo. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, jį panaikinti apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl jis paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

112Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais,

Nutarė

113Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė E. G. pareiškė ieškinį, kuriame prašė: 1) pripažinti su... 8. 2.... 9. Ieškovė sandorį prašė pripažinti negaliojančiu Lietuvos Respublikos... 10. 3.... 11. Atsakovė BAB bankas SNORAS su pareikštu ieškiniu nesutiko. Paaiškino, kad... 12. 4.... 13. Trečiasis asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ su pareikštu... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 5.... 17. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu ieškovės ieškinį... 18. 6.... 19. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 20. 7.... 21. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad sprendžiant klausimą dėl... 22. 8.... 23. Teismas ieškovės pareikštą ieškinį bei jo argumentus, vertino kritiškai,... 24. 9.... 25. Teismas nustatė, kad ieškovė nepateikė duomenų, patvirtinančių, kada jai... 26. 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimo priėmimo dienos. Prospekte nurodyta... 27. 10.... 28. Ieškovės argumentai, kad atsakovė tyčia klaidino klientus viešai skelbta... 29. 11.... 30. Nenustatęs atsakovės nesąžiningumo ir / ar siekio suklaidinti ieškovę,... 31. III.... 32. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 33. 12.... 34. Apeliaciniame skunde ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018... 35. 12.1.... 36. Teismas nepagrįstai netenkino ieškovės prašymo dėl Lietuvos apeliacinio... 37. 12.2.... 38. Teismas nepagrįstai sprendė, kad informacija apie atsakovės veiklos... 39. 12.3.... 40. Teismas ieškovės nepasinaudojimą teise duoti paaiškinimus nepagrįstai... 41. 12.4.... 42. Teismas vadovavosi neaktualia teismų praktika: kasacinėje byloje Nr.... 43. 12.5.... 44. Teismas sprendime nenurodė nė vieno termino, kuris, teismo manymu, būtų... 45. 13.... 46. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė AB bankas SNORAS prašo skundo... 47. 13.1.... 48. Teismas pagrįstai netenkino ieškovės prašymo priimti Lietuvos apeliacinio... 49. 13.2.... 50. Priešingai nei teigia ieškovė, informacija apie Lietuvos banko nutarimą Nr.... 51. 13.3.... 52. Ieškovės teiginys, neva Nutarimo reikalavimų nevykdymas lėmė banko... 53. 13.4.... 54. Ieškovė nebuvo apgauta dėl egzistuojančios investavimo į obligacijas... 55. 13.5.... 56. Priešingai nei teigia ieškovė, teismas rėmėsi aktualia kasacinio teismo... 57. 13.6.... 58. Ieškovės argumentai dėl neva banko apgaulės, nesąžiningų veiksmų, nes... 59. 14.... 60. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo VĮ „Indėlių ir... 61. 14.1.... 62. Teismas pagrįstai atsisakė priimti į bylą kaip įrodymą Lietuvos... 63. 14.2.... 64. Priešingai nei nurodo ieškovė, informacija apie Nutarimą buvo viešai... 65. 14.3.... 66. Teismas teisingai sprendė, kad ieškovės elgesys (pozicija bylos nagrinėjimo... 67. 14.4.... 68. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovė ieškinį pareiškė tik 2016 m.... 69. 14.5.... 70. Atsižvelgiant į tai, kad pati ieškovė prašė sustabdyti civilinės bylos... 71. 14.6.... 72. Nėra pagrindo konstatuoti banko tyčinius veiksmus siekiant apgauti ieškovę,... 73. Teisėjų kolegija... 74. IV.... 75. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 76. 15.... 77. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 78. 16.... 79. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė E. G. ir atsakovė AB bankas... 80. Dėl apeliacinio skundo argumentų... 81. 17.... 82. Ieškovės vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė... 83. 18.... 84. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas šią nutartį... 85. 19.... 86. Apeliantė laikosi pozicijos, kad obligacijų pasirašymo sutartis turi būti... 87. 20.... 88. Apgaulė pagal CK 1.91 straipsnio 5 dalį gali būti sandorio šalies... 89. 21.... 90. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad valios išreiškimas yra... 91. 22.... 92. Teismų praktikoje pripažįstama, kad, kai reiškiamas reikalavimas sudarytą... 93. 23.... 94. Nagrinėjamu atveju, įvertinus šalių procesiniuose dokumentuose pateiktus... 95. 24.... 96. Taip pat apeliantės argumentą, kad informacija apie atsakovės veiklos... 97. 25.... 98. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas apeliantės valios formavimosi dėl... 99. 26.... 100. Teisėjų kolegija sutinka su apeliante, kad ji neprivalėjo dalyvauti... 101. 27.... 102. Byloje nesant konkrečių įrodymų, pagrindžiančių banko tyčinius... 103. 28.... 104. Apeliantės argumentas, kad skundžiamame sprendime buvo vadovautasi neaktualia... 105. 29.... 106. Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantė kreipėsi į teismą, prašydama... 107. 30.... 108. Nors kasacinio teismo 2015 m. lapkričio 17 d. nutartyje civilinėje byloje Nr.... 109. Dėl procesinės bylos baigties... 110. 31.... 111. Apibendrinant išdėstytus argumentus, konstatuotina, jog pirmosios instancijos... 112. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 113. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimą palikti nepakeistą....