Byla 2-7523-178/2010
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Poškus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus architektūros studija“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „VA REALS“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 457 591,30 Lt skolą, 45 759,13 Lt delspinigių, 9,19 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Bylos nagrinėjimo eigoje šalys sudarė taikos sutartį, prašo ją patvirtinti ir bylą nutraukti.

4Prašymas tenkintinas.

5Įstatymas suteikia teisę šalims bet kurioje proceso stadijoje ginčą baigti taikos sutartimi (CPK 140 str. 3d.). Aplinkybių, kad taikos sutarties sąlygos prieštarautų imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui, nenustatyta (CPK 42 str. 2 d.). Taikos sutarties sudarymo pasekmės šalims, kaip nurodyta taikos sutartyje, yra žinomos (CPK 294 str. 2 d.). Todėl nėra pagrindo atsisakyti tvirtinti pateiktą taikos sutartį.

6Patvirtinus taikos sutartį ieškovui turi būti grąžinta 75 % žyminio mokesčio (CPK 87 str. 2 d.). Ieškovas yra sumokėjęs 4517 Lt žyminio mokesčio, todėl grąžintina žyminio mokesčio suma yra 3387,75 Lt. Taikos sutartyje šalys susitarė dėl kitų bylinėjimosi išlaidų apmokėjimo, įskaitant ir tai, kad valstybės patirtas išlaidas šalys sumoka lygiomis dalimis. Taigi, iš šalių į valstybės biudžetą priteistina po 11,75 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Dėl šios priežasties šia suma mažinamas ieškovui grąžintinas žyminis mokestis ir ieškovui grąžintina 3376 Lt žyminio mokesčio.

7Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 6 d. nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės- atsakovo turto areštas už 504 000 Lt. Kadangi šalys taikos sutartyje sutarė dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, nebėra pagrindo toliau jų taikyti, todėl jos panaikinamos (CPK 150 str.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 straipsnio 2 dalimi, 150, 290 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsnio pirmąja dalimi,

Nutarė

10Patvirtinti tokio turinio taikos sutartį tarp ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus architektūros studija“ ir atsakovo akcinės bendrovės „VA REALS“:

111. Taikos sutarties Šalys susitarė kilusį ginčą išspręsti taikiai, abipusio susitarimo, tarpusavio nuolaidų būdu ir dėl to kreipiasi į Vilniaus apygardos teismą, prašydamos patvirtinti šią Taikos sutartį ir nutraukti Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-7523-178-2010 pagal Ieškovo 2010-09-02 ieškinį dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo (toliau tekste – Ieškinys), tokiomis sąlygomis:

121.1. Ieškovas atsisako pareikšto Ieškinio bei visų jame pareikštų reikalavimų prisiteisti iš Atsakovo:

131.1.1. 457‘591,30 Lt skolos;

141.1.2. 45‘759,13 Lt delspinigių;

151.1.3. 9,19% metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

161.1.4. Bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro žyminis mokestis ir išlaidos už teisines paslaugas.

171.2. Šalys susitaria ir patvirtina, kad Atsakovo skola už visus Ieškovo atliktus iki šios Taikos sutarties pasirašymo darbus, pagal 2008-07-10 Ieškovo ir Atsakovo sudarytą sutartį dėl techninio projekto rengimo Nr. 2008-17 ir visus jos pakeitimus, sudaro 350‘000,00 Lt (trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių litų, 00 ct).

181.3. Ieškovas sutinka, o Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 350‘000,00 Lt skolą iki 2011 m. vasario 15 d., ją mokant tokiomis dalimis ir terminais:

191.3.1. 245‘000,00 Lt (du šimtus keturiasdešimt penkis tūkstančius litų) per 7 (septynias) dienas nuo Teismo nutarties, patvirtinti šią Taikos sutartį, nutraukti civilinę bylą Nr. 2-7523-178-2010 ir panaikinti Atsakovui taikytas laikinąsias apsaugos priemones, įsiteisėjimo;

201.3.2. 105‘000,00 Lt (vieną šimtą penkis tūkstančius litų) iki 2011 m. vasario 15 d.

211.3.3. Atsakovas garantuoja, kad yra finansiškai pajėgus įvykdyti aukščiau nurodytus finansinius įsipareigojimus Ieškovui. Atsakovas, praleidęs aukščiau nurodytus mokėjimo terminus, įsipareigoja mokėti Ieškovui 0,05 % delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną iki tinkamo Atsakovo įsipareigojimų įvykdymo dienos.

221.4. Visas sumas pagal šią Taikos sutartį Atsakovas moka Ieškovui šiais rekvizitais: Gavėjas: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA" Įmonės kodas: 221387310 Buveinės adresas: Lukiškių g. 3-311, Vilnius Banko sąskaita Nr.: LT34 7044 0600 0112 1194, AB SEB bankas, banko kodas 70440

231.5. Ieškovas ir atsakovas patvirtina, kad vienas kitam jokių reikalavimų, pretenzijų, susijusių su Ieškiniu ir 2008-07-10 sutartimi dėl techninio projekto rengimo Nr. 2008-17, tame tarpe ir reikalavimų dėl palūkanų bei netesybų (baudų, delspinigių) ar kitokių sankcijų už praleistus piniginių prievolių terminus, neturi ir ateityje neturės. Atsakovas pareiškia ir garantuoja, kad Ieškovas savo sutartines prievoles, įtvirtintas 2008-07-10 sutartyje dėl techninio projekto rengimo Nr. 2008-17 vykdė tinkamai, iki šios Taikos sutarties pasirašymo Ieškovo darbai pagal 2008-07-10 sutartį dėl techninio projekto rengimo Nr. 2008-17 yra atlikti tinkamai, nepraleidus Šalių suderintų jų atlikimo terminų, visiškai atitinka Atsakovo interesus, Atsakovas jokių pretenzijų dėl Ieškovo sutartinių prievolių vykdymo, Ieškovo iki šios Sutarties pasirašymo atliktų darbų kokybės, atlikimo terminų ir pan. neturi ir ateityje neturės. Atsakovas pareiškia ir garantuoja, kad jis iš 2008-07-10 sutarties dėl techninio projekto rengimo Nr. 2008-17 gavo tai, ko tikėjosi, o Sutartis nebuvo baigta vykdyti išimtinai dėl trečiųjų asmenų veiksmų / neveikimo, t.y. ne dėl nuo Ieškovo priklausančių aplinkybių ir / ar kaltės.

241.6. Ieškovas pareiškia ir garantuoja, kad Atsakovas savo sutartines prievoles, įtvirtintas 2008-07-10 sutartyje dėl techninio projekto rengimo Nr. 2008-17 vykdė tinkamai, iki šios Taikos sutarties pasirašymo Atsakovo prievolės pagal 2008-07-10 sutartį dėl techninio projekto rengimo Nr. 2008-17 yra atliktos tinkamai, nepraleidus Šalių suderintų jų įvykdymo terminų, visiškai atitinka Ieškovo interesus, Ieškovas jokių papildomų pretenzijų dėl Atsakovo sutartinių prievolių vykdymo, išskyrus šios Sutarties 1.2. punkte nurodytą skolą, neturi ir ateityje neturės. Ieškovas pareiškia ir garantuoja, kad jis iš 2008-07-10 sutarties dėl techninio projekto rengimo Nr. 2008-17 gavo tai, ko tikėjosi, o Sutartis nebuvo baigta vykdyti išimtinai dėl trečiųjų asmenų veiksmų / neveikimo, t. y. ne dėl nuo Atsakovo priklausančių aplinkybių ir /ar kaltės.

251.7. Ieškovas įsipareigoja tęsti 2008-07-10 sutartyje dėl techninio projekto rengimo Nr. 2008-17 numatytus ir neatliktus projektavimo darbus, jei gauna rašytinį Atsakovo prašymą ir Šalys susitaria dėl likusių neatliktų projektavimo darbų kainos ir mokėjimo sąlygų.

261.8. Šalims nesusitarus dėl likusių neatliktų projektavimo darbų, pagal 2008-07-10 sutartį dėl techninio projekto rengimo Nr. 2008-17, kainos Ieškovas įsipareigoja, per 7 (septynias) dienas nuo raštiško Atsakovo prašymo gavimo dienos,

271.8.1. perduoti Atsakovui visas teises (įskaitant autorines) į visus iki šiol Ieškovo atliktus darbus ir jų rezultatus pagal 2008-07-10 sutartį dėl techninio projekto rengimo Nr. 2008-17, o taip pat perduoti Atsakovui visus, vykdant minėtą sutartį, parengtus dokumentus, projektus ir pan., arba

281.8.2. Atsakovo pasirinkimu tęsti projektavimo darbus, numatytus 2008-07-10 sutartyje dėl techninio projekto rengimo Nr. 2008-17, o šių darbų atlikimo kainą kartu su Atsakovu nustatyti viešo konkurso būdu, t. y. kainos apklausos metodu, apklausus ne mažiau kaip 3 (tris) potencialius ir kompetentingus tokių paslaugų teikėjus ir nustačius gautų pasiūlymų žemiausią protingą kainą.

291.9. Šalys susitaria, kad bylinėjimosi išlaidos, patirtos kiekvienos iš Šalių Vilniaus apygardos teisme nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-7523-178-2010, tenka tas išlaidas patyrusiai Šaliai. Valstybės patirtas išlaidas, susijusias su Vilniaus apygardos teisme nagrinėta civiline byla Nr. 2-7523-178-2010, Šalys įsipareigoja padengti lygiomis dalimis.

301.10.

31Ieškovas prašo Vilniaus apygardos teismo priimti nutartį dėl žyminio mokesčio, sumokėto už šioje civilinėje byloje Nr. 2-7523-178-2010 nagrinėjamą Ieškinį, grąžinamos dalies (75 %) grąžinimo ir grąžinti Ieškovui 3‘387,75 Lt (LR CPK 87 str. 2-4 d.).

321.11.

33Šalys prašo Vilniaus apygardos teismo priimti nutartį visiškai panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010-09-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-7523-178-2010 Atsakovui pritaikytas visas laikinąsias apsaugos priemones (LR CPK 150 str.). Šalys pareiškia, kad atskiras prašymas dėl minėtų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo Vilniaus apygardos teismui nebus teikiamas.

341.12.

35Vilniaus apygardos teismui panaikinus visas civilinėje byloje Nr. 2-7523-178-2010 Atsakovui taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl taikos sutarties patvirtinimo, Ieškovas įsipareigoja nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo tokios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos kreiptis į antstolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių civilinėje byloje Nr. 2-7523-178-2010 panaikinimo, Atsakovo turto arešto nuėmimo ir išregistravimo iš atitinkamų valstybinių registrų.

362. Šalys pareiškia, kad ši Taikos sutartis yra sudaryta laisva abiejų Šalių valia, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo, protingumo principais, nenaudojant spaudimo, dėl kurio Šalys būtų priverstos sudaryti šią Taikos sutartį. Visos šios Taikos sutarties sudarymo aplinkybės Šalims yra žinomos.

373. Šalys patvirtina, jog Taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos Nr. 2-7523-178-2010 nutraukimo pasekmės joms yra žinomos (LR CPK 293-294 str.; LR CK 6.985 str. 1 d.).

384. Ši Taikos sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius. Ši Taikos sutartis gali būti keičiama ar nutraukiama tik rašytiniu abiejų Šalių pasirašytu susitarimu.“

39Grąžinti ieškovui UAB „Vilniaus architektūros studija“ 3376 Lt žyminio mokesčio.

40Priteisti iš atsakovo AB „VA REALS“ į valstybės biudžetą 11,75 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

41Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 6 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu (turto arešto akto Nr. 0910005979).

42Nutartis per septynias dienas nuo nuorašo įteikimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant atskirąjį skundą Vilniaus apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Poškus, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 457 591,30 Lt skolą, 45 759,13 Lt... 3. Bylos nagrinėjimo eigoje šalys sudarė taikos sutartį, prašo ją... 4. Prašymas tenkintinas.... 5. Įstatymas suteikia teisę šalims bet kurioje proceso stadijoje ginčą baigti... 6. Patvirtinus taikos sutartį ieškovui turi būti grąžinta 75 % žyminio... 7. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 6 d. nutartimi buvo taikytos... 8. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 straipsnio 2 dalimi, 150, 290... 10. Patvirtinti tokio turinio taikos sutartį tarp ieškovo uždarosios akcinės... 11. 1. Taikos sutarties Šalys susitarė kilusį ginčą išspręsti taikiai,... 12. 1.1. Ieškovas atsisako pareikšto Ieškinio bei visų jame pareikštų... 13. 1.1.1. 457‘591,30 Lt skolos;... 14. 1.1.2. 45‘759,13 Lt delspinigių;... 15. 1.1.3. 9,19% metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos... 16. 1.1.4. Bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro žyminis mokestis ir išlaidos... 17. 1.2. Šalys susitaria ir patvirtina, kad Atsakovo skola už visus Ieškovo... 18. 1.3. Ieškovas sutinka, o Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui... 19. 1.3.1. 245‘000,00 Lt (du šimtus keturiasdešimt penkis tūkstančius litų)... 20. 1.3.2. 105‘000,00 Lt (vieną šimtą penkis tūkstančius litų) iki 2011 m.... 21. 1.3.3. Atsakovas garantuoja, kad yra finansiškai pajėgus įvykdyti aukščiau... 22. 1.4. Visas sumas pagal šią Taikos sutartį Atsakovas moka Ieškovui šiais... 23. 1.5. Ieškovas ir atsakovas patvirtina, kad vienas kitam jokių reikalavimų,... 24. 1.6. Ieškovas pareiškia ir garantuoja, kad Atsakovas savo sutartines... 25. 1.7. Ieškovas įsipareigoja tęsti 2008-07-10 sutartyje dėl techninio... 26. 1.8. Šalims nesusitarus dėl likusių neatliktų projektavimo darbų, pagal... 27. 1.8.1. perduoti Atsakovui visas teises (įskaitant autorines) į visus iki... 28. 1.8.2. Atsakovo pasirinkimu tęsti projektavimo darbus, numatytus 2008-07-10... 29. 1.9. Šalys susitaria, kad bylinėjimosi išlaidos, patirtos kiekvienos iš... 30. 1.10.... 31. Ieškovas prašo Vilniaus apygardos teismo priimti nutartį dėl žyminio... 32. 1.11.... 33. Šalys prašo Vilniaus apygardos teismo priimti nutartį visiškai panaikinti... 34. 1.12.... 35. Vilniaus apygardos teismui panaikinus visas civilinėje byloje Nr.... 36. 2. Šalys pareiškia, kad ši Taikos sutartis yra sudaryta laisva abiejų... 37. 3. Šalys patvirtina, jog Taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos Nr.... 38. 4. Ši Taikos sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius. Ši Taikos sutartis... 39. Grąžinti ieškovui UAB „Vilniaus architektūros studija“ 3376 Lt žyminio... 40. Priteisti iš atsakovo AB „VA REALS“ į valstybės biudžetą 11,75 Lt... 41. Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo... 42. Nutartis per septynias dienas nuo nuorašo įteikimo gali būti skundžiama...