Byla 2YT-3560-960/2020
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuotiems asmenims antstoliui Vytautui Mitkui, Spaudos rūmų aukštuminio pastatų savininkų bendrijai „Spaudos rūmai“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dariuš Lučinski, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo AB „Spauda“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotiems asmenims antstoliui Vytautui Mitkui, Spaudos rūmų aukštuminio pastatų savininkų bendrijai „Spaudos rūmai“.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjas kreipėsi į antstolį Vytautą Mitkų su 2019 m. lapkričio 15 d. skundu dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė: panaikinti 2019-11-05 patvarkymą Nr. S-19-240-14185 „Patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti“ bei 2019-11-08 patvarkymus Nr. S-19-240-14437 „Vykdymo išlaidų apskaičiavimas“ ir Nr. 19-240-14436 „Raginimas įvykdyti sprendimą“ vykdomojoje byloje Nr. 0240/19/01929. Taip pat nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0240/19/01929 ir patvarkymo dėl vykdomosios bylos nutraukimo patvirtintą kopiją išsiųsti vykdymo proceso šalims, o vykdomąjį dokumentą su atitinkama antstolio žyma grąžinti jį išdavusiai institucijai, t. y. Vilniaus miesto apylinkės teismui. Nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo vykdomasis raštas Nr. 2-1975-466/2013 buvo išduotas 2013-07-17, todėl penkerių metų senaties terminas pateikti minėtą vykdomąjį raštą suėjo 2018-07-17. Atsižvelgiant į tai, antstolis 2019-11-05 priėmė patvarkymą Nr. S-l9-240-14185 pradėti vykdomąjį dokumentą vykdyti praleidus penkerių metų vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti senaties terminą. Be to, teismas patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį ir prievolės, susidariusios tarp šalių iki 2013-09-30 buvo pasibaigusios. Antstolis klaidingai nustatė, jog nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį raštą vykdyti, todėl vykdomoji byla Nr. 0240/19/01929 turėtų būti nutraukta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 629 straipsnio 1 dalies 2, 4 ir 9 punktų pagrindais ir atitinkamai pagal CPK 613 straipsnį, antstolis turi panaikinti 2019-11-08 patvarkymus Nr. S-19-240-14437 ir Nr. 19-240-14436.

4Antstolis Vytautas Mitkus 2019 m. gruodžio 10 d. patvarkymu pareiškėjo skundo netenkino. Nurodė, vykdomasis raštas Nr. 2-1975-466/2013 išduotas 2013-07-17 ir priverstiniam vykdymui pateiktas 2013-07-25 antstoliui Valdui Čeglikui, kuris minėto vykdomojo dokumento pagrindu užvedė vykdomąją bylą Nr. 0116/13/02628. Vykdomoji byla Nr. 0116/13/02628 baigta 2013-11-11, kadangi skolininkui Vilniaus apygardos teismo nutartimi 2013-09-30 iškelta restruktūrizavimo byla. Vilniaus apygardos teismo 2019-05-23 nutartimi Nr. B2-60-653/2019 skolininko restruktūrizavimo byla buvo nutraukta ir vykdomieji dokumentai buvo grąžinami juos vykdžiusiems antstoliams. Mirus antstoliui Valdui Čeglikui jo vykdytos bylos perskirstytos antstoliams Irenai Beliačic ir Dariui Bliznikui, todėl vykdomasis dokumentas Nr. 2-1975-466/2013 teismo grąžintas antstolei Irenai Beliačic, kuri, 2019-10-18 pastarojo vykdomojo dokumento pagrindu užvedė vykdomąją bylą Nr. 0011/19/03184 bei kuri buvo užbaigta 2019-10-24 išieškotojo prašymu. Vykdomasis dokumentas Nr. 2-1975-466/2013 2019-11-05 pateiktas vykdyti antstoliui Vytautui Mitkui, kuris, patikrinęs ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti 2019-11-05 priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti bei užvedė vykdomąją bylą Nr. 0240/19/01929.Taip pat iš pareiškėjo pateiktos 2018-02-22 taikos sutarties turinio matyti, jog šalys sudarė taikos sutartį dėl ginčo nagrinėto civilinėje byloje Nr. e2-37425-599/2017, o antstolis Vytautas Mitkus užvedė vykdomąją bylą vykdomojo rašto Nr. 2-1975-466/2013, kuris išduotas civilinėje byloje Nr. 2-1975-466-2013, pagrindu. Taikos sutartimi atsakovas (išieškotojas) įsipareigojo nebereikšti ieškovui (skolininkui) bet kokių finansinių (piniginių) reikalavimų, kurie susidarė iki 2013-09-30, išskyrus 10 579,44 Eur reikalavimą, kuris šiuo metu yra įtrauktas ir nepadengtas ieškovo (skolininko) restruktūrizavirno byloje. Pažymėjo, jog antstoliui Valdui Čeglikui užbaigus vykdomąją bylą Nr. 0116/13/02628 ir persiuntus vykdomąjį dokumentą restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui, prievolė pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 2-1975-466/2013 neabejotinai turėjo būti įtraukta į įmonės kreditorinių reikalavimų sąrašą bei patvirtinta restruktūrizavimo plane, o kaip matyti iš minėtos taikos sutarties kreditorius ir skolininkas sutarė, jog kreditorius neatsisakė teisės reikšti finansinius reikalavimus į 10 579,44 Eur reikalavimą, kuris buvo įtrauktas ir nepadengtas skolininko restruktūrizavimo byloje. Atsižvelgiant į tai, užbaigti vykdomąją bylą CPK 629 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 629 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindais antstoliui nėra.

5Skundas atmestinas.

6Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0240/19/01929 (toliau – vykd. b.) ir Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų matyti, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-17 išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-1975-466/2013 dėl skolos išieškojimo iš skolininko AB "SPAUDA", išieškotojo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija "Spaudos rūmai" naudai, priverstiniam vykdymui pateiktas 2013-07-25 antstoliui Valdui Čeglikui, kuris minėto vykdomojo dokumento pagrindu užvedė vykdomąją bylą Nr. 0116/13/02628 (vykd. b. l. 1). Vilniaus apygardos teismo nutartimi skolininkui 2013-09-30 buvo iškelta restruktūrizavimo byla (nutartis įsiteisėjo 2013-10-08), todėl 2013-11-11 minėta vykdomąją bylą Nr. 0116/13/02628 buvo baigta. Vilniaus apygardos teismo 2019-05-23 nutartimi Nr. B2-60-653/2019 skolininko restruktūrizavimo byla nutraukta (vykd. b. l. 16-20). Nutraukus restruktūrizavimo bylą vykdomieji dokumentai buvo grąžinami juos vykdžiusiems antstoliams tolimesniam vykdymui (vykd. b. l. 16-20). Mirus antstoliui Valdui Čeglikui jo vykdytos bylos perskirstytos antstoliams Irenai Beliačic ir Dariui Bliznikui, todėl vykdomasis dokumentas Nr. 2-1975-466/2013 teismo grąžintas antstolei Irenai Beliačic, kuri 2019-10-18 minėto vykdomojo dokumento pagrindu užvedė vykdomąją bylą Nr. 0011/19/03184 (vykd. b. l. 2-3). Pastaroji vykdomoji byla buvo užbaigta 2019-10-24 išieškotojo prašymu, o vykdomasis dokumentas Nr. 2-1975-466/2013 2019-11-05 pateiktas vykdyti antstoliui Vytautui Mitkui, kuris 2019-11-05 patvarkymu Nr. S-19-240-14185 priėmė pastarąjį vykdomąjį dokumentą vykdyti (vykd. b. l. 2-3, 6). Taip pat 2019-11-08 antstolis priėmė patvarkymus Nr. S-19-240-14437 dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo ir Nr. 19-240-14436 dėl raginimo įvykdyti sprendimą (vykd. b. l. 9-12). 2019-11-15 antstolio kontoroje gautas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų, kurį antstolis 2019-12-10 patvarkymu Nr. S2-105590 atsisakė tenkinti.

7Vadovaujantis CPK 631 straipsnio 1 dalimi, vykdomasis dokumentas, pagal kurį išieškojimas nebuvo vykdomas arba buvo nevisiškai įvykdytas, yra grąžinamas išieškotojui, o minėto straipsnio 3 dalis suteikia teisę išieškotojui grąžintą vykdomąjį dokumentą per įstatymų nustatytą terminą iš naujo pateikti vykdyti. Vadovaujantis CPK 606 straipsnio 2 dalimi, vykdomieji raštai pagal teismo sprendimus gali būti pateikti vykdyti per penkerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo, o CPK 607 straipsnis reglamentuoja senaties termino vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti nutraukimą, kai pateikiamas šis dokumentas vykdyti. Pažymėtina, kad pastarojo straipsnio 3 dalyje įtvirtintas terminas, nuo kurio pradedamas skaičiuoti naujas terminas pateikti vykdomąjį dokumentą vykdyti, t. y. nuo vykdomojo dokumento grąžinimo išieškotojui dienos.

8Nagrinėjamu atveju matyti, kad 2013-07-25 pateikus priverstiniam vykdymui vykdomąjį dokumentą Nr. 2-1975-466/2013 antstoliui Valdui Čeglikui, senaties terminas vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti buvo nutrauktas, o teismui nutraukus skolininko restruktūrizavimo bylą vykdomieji dokumentai buvo grąžinami juos vykdžiusiems antstoliams tolimesniam vykdymui, t. y. antstolė Irena Beliačic vykdomojo dokumento Nr. 2-1975-466/2013 pagrindu užvedė vykdomąją bylą Nr. 0011/19/03184, kurią 2019-10-24 užbaigė vadovaujantis CPK 631 straipsnio 1 dalies 1 punktu, t. y. išieškotojo prašymu. Grąžinus vykdomąjį dokumentą išieškotojui, pastarasis iš naujo pateikė 2019-11-05 vykdyti antstoliui Vytautui Mitkui. Atsižvelgiant į tai, terminas vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti buvo nutrūkęs ir šis terminas iš naujo buvo skaičiuotinas nuo vykdomojo dokumento grąžinimo išieškotojui dienos, t. y. nuo 2019-10-24. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes bei įvertinus tai, kad senaties terminas vykdomajam dokumentui pateikti buvo pradėtas skaičiuoti nuo vykdomojo dokumento grąžinimo išieškotojui dienos, t. y. nuo 2019-10-24, o jau pastarasis vykdomasis dokumentas Nr. 2-1975-466/2013 iš naujo buvo pateiktas vykdyti antstoliui Vytautui Mitkui jau 2019-11-05, teismas daro išvadą, jog vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties terminui. Dėl šios priežasties pareiškėjo argumentai dėl vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti praleidus pateikimo vykdyti senaties terminui atmestini kaip nepagrįsti.

9Iš pareiškėjo pateiktos 2018-02-22 taikos sutarties turinio matyti, jog skolininkas ir išieškotojas sudarė taikos sutartį dėl ginčo nagrinėto civilinėje byloje Nr. e2-37425-599/2017, o antstolis Vytautas Mitkus užvedė vykdomąją bylą vykdomojo rašto Nr. 2-1975-466/2013, kuris išduotas civilinėje byloje Nr. 2-1975-466-2013, pagrindu. Taikos sutarties 2.3 punktu skolininkas ir išieškotojas susitarė, kad išieškotojas, įsipareigoja nebereikšti skolininkui bet kokių finansinių (piniginių) reikalavimų, kurie susidarė iki 2013-09-30, išskyrus 10 579,44 Eur išieškotojo reikalavimą, kuris buvo įtrauktas ir nepadengtas skolininko restruktūrizavirno byloje. Atsižvelgiant į tai, jog antstolis Valdas Čeglikas užbaigė vykdomąją bylą Nr. 0116/13/02628 ir persiuntė vykdomąjį dokumentą restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui, o nutraukus šią bylą visi vykdomieji dokumentai, įskaitant ir vykdomąjį raštą Nr. 2-1975-466/2013, buvo grąžinami juos vykdžiusiems antstoliams tolimesniam vykdymui, bei įvertinus tai, teismo patvirtinta taikos sutartimi išieškotojas neatsisakė teisės reikšti finansinius reikalavimus į 10 579,44 Eur reikalavimą, kuris buvo įtrauktas ir nepadengtas skolininko restruktūrizavimo byloje bei tai, kad pareiškėjas nepateikė duomenų apie tai, kad kreditorinis reikalavimas pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 2-1975-466/2013 nebuvo įtrauktas skolininko restruktūrizavimo byloje (CPK 178 straipsnis), teismas daro išvadą, jog kreditorinis reikalavimas pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 2-1975-466/2013 buvo įtrauktas ir nepadengtas skolininko restruktūrizavimo byloje, todėl skolininko argumentai dėl pasibaigusios prievolės sudarius taikos sutartį yra taip pat atmestini kaip nepagrįsti.

10Taigi, CPK 651 straipsnio 2 dalyje nurodytų akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus nenustatyta, todėl pripažintina, kad antstolis priėmęs dokumentą vykdyti, pagrįstai priėmė 2019-11-08 patvarkymą Nr. 19-240-14436 dėl raginimo įvykdyti sprendimą, kuriuo skolininkui nustatė terminą gera valia apmokėti skolą bei 2019-11-08 patvarkymą Nr. S-19-240-14437 dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo t. y. apskaičiavo vykdomojoje byloje susidariusias vykdymo išlaidas, kurių dydžiai atitinka įstatymo nustatytus dydžius (CPK 609 str., Sprendimų vykdymo instrukcija). Pažymėtina, jog pareiškėjas skunde nenurodo konkrečių argumentų ir aplinkybių, dėl kurių antstolio apskaičiuotas vykdymo išlaidų dydis yra nepagrįstas.

11Pažymėtina, kad vykdymo procesas galimas teismui išdavus vykdomąjį dokumentą (raštą), ir antstolis neturi teisės spręsti vykdomojo rašto teisėtumo klausimo. Byloje nėra duomenų, kad vykdomasis dokumentas būtų panaikintas ar nuginčytas, todėl yra galiojantis ir vykdytinas, o vykdomųjų raštų pagrįstumo klausimą gali spręsti tik teismas bylose, kurioje jie buvo išduoti. Teismui įvertinus vykdomojoje bei civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus, daro išvadą, kad antstolis nuosekliai ir vadovaujantis įstatymais atliko vykdymo veiksmus t. y. antstoliui nustačius, kad vykdomasis dokumentas yra galiojantis ir vykdytinas, priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti, ėmėsi visų priemonių tinkamai įvykdyti vykdomąjį dokumentą bei vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų nuostatų nepažeidė, todėl antstolio veiksmai nagrinėjamu atveju buvo teisėti, o pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

12Kiti byloje esantys argumentai ir rašytiniai įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas papildomai nepasisako.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 296 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 513 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

14pareiškėjo AB „Spauda“ skundą dėl antstolio Vytauto Mitkaus veiksmų atmesti.

15Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai