Byla B2-60-653/2019
Dėl restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „Spauda“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jelena Šiškina, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi klausimą dėl restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „Spauda“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo,

Nustatė

21.

3Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartimi AB „Spauda“ (juridinio asmens kodas 121008154, buveinė Laisvės pr. 60, Vilnius) iškelta restruktūrizavimo byla, administratoriumi paskirta UAB „Ritava“. Teismo nutartis įsiteisėjo 2013 m. spalio 8 d.

42.

5Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutartimi patvirtinti įmonės kreditoriniai reikalavimai, kurie patikslinti ir papildyti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 25 d., 2014 m. balandžio 30 d., 2014 m. gegužės 6 d., 2014 m. gegužės 26 d., 2014 m. liepos 8 d., 2014 m. lapkričio 7 d., 2015 m. rugpjūčio 21 d., 2015 m. rugsėjo 3 d., 2016 m. balandžio 6 d., 2017 m. kovo 22 d., 2017 m. lapkričio 15 d., 2018 m. sausio 24 d., 2018 m. gegužės 2 d., 2018 m. lapkričio 14 d. ir Lietuvos Apeliacinio teismo 2016 m. birželio 21 d., 2017 m. gegužės 22 d., 2018 m. kovo 6 d. nutartimis bei Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2018 m. vasario 21 d. nutartimi.

63.

7Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 15 d. nutartimi patvirtintas restruktūrizuojamos AB „Spauda“ restruktūrizavimo planas. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 19 d. nutartimi patvirtino restruktūrizuojamos AB „Spauda“ restruktūrizavimo plano tikslinimo III-IV metai projektą. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 5 d. nutartimi patvirtino restruktūrizuojamos AB „Spauda“ restruktūrizavimo plano tikslinimo IV-V metai projektą, taip pat pratęsė plano įgyvendinimo laikotarpį vieneriems metams.

84.

9Vilniaus apygardos teisme gautas restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „Spauda“ restruktūrizavimo administratorės UAB „Ritava“ įgalioto asmens prašymas dėl restruktūrizavimo bylos, pasibaigus teismo nustatytam restruktūrizavimo plano įgyvendinimo terminui, nepateikus šio plano įgyvendinimo akto, nutraukimo.

105.

11Prašyme nurodoma, kad pirmus ketverius metus restruktūrizuojama įmonė tinkamai vykdė restruktūrizavimo plane numatytus mokėjimus kreditoriams. Per penktuosius restruktūrizavimo plano vykdymo metus įmonė kreditoriams turėjo išmokėti likusią 1 720 000,18 Eur sumą, tačiau bendrovė kreditoriams sumokėjo tik 261 650,11 Eur. Likusi nepatenkinta kreditorių finansinių reikalavimų suma – 1 458 350,07 Eur. Nepaisant to, jog restruktūrizavimo laikotarpiu įmonė jau vykdė pelningą veiklą, jai nepavyko sugeneruoti tiek pajamų, kad gauto pelno pakaktų visų kreditorinių reikalavimų padengimui. Įmonė planavo parduoti nekilnojamojo turto ir gautas pajamas panaudoti kreditorių reikalavimų tenkinimui, tačiau jai nepavyko surasti pirkėjų. Restruktūrizuojama įmonė yra moki, pagal 2018 m. gruodžio 31 d. balansą jos turto vertė yra 8,83 mln. Eur, o visos mokėtinos sumos siekia 1,89 mln. Eur. Įmonė vykdo visus einamuosius mokėjimus tiekėjams, laiku moka mokesčius, atsiskaito su darbuotojais. Kadangi pratęstas restruktūrizavimo terminas pasibaigė 2019 m. gegužės 15 d., bendrovė restruktūrizavimo plano neįvykdė ir restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akto administratoriui nepateikė, prašo restruktūrizavimo bylą nutraukti Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 9(toliau – ir ĮRĮ) 28 str. 1 d. 5 p. nuostatomis.

12Restruktūrizavimo byla nutrauktina.

136.

14Įmonės restruktūrizavimas – tai procesas, per kurį siekiama atgaivinti sunkumų turinčios įmonės veiklą įvairiomis priemonėmis: atidedamas įsipareigojimų vykdymas kreditoriams arba jie sumažinami pertvarkant įmonės veiklą; iškėlus restruktūrizavimo bylą įmonei, kol jos veikla stabilizuojama, suteikiama apsauga nuo kreditorių: sustabdomi išieškojimai, netesybų ir palūkanų skaičiavimas. Įmonės restruktūrizavimas atliekamas turint tikslą perskirstyti įmonės įsiskolinimus ir jų apmokėjimo terminus bei tvarką tam, kad būtų išvengta bankroto ir atkurta įmonės normali ūkinė veikla (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010).

157.

16Pagal galiojančią aktualią ĮRĮ redakciją, nutraukti restruktūrizavimo bylą gali tik teismas (ĮRĮ 28 str. 1 d), kurio vaidmuo restruktūrizavimo procese nėra formalus, todėl jis (teismas) turi priimti sprendimą nutraukti restruktūrizavimo bylą, jeigu tam yra įstatyme numatyti pagrindai. ĮRĮ 28 str. nustatyta, kad teismas įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia, jeigu yra nors viena iš numatytų sąlygų: 1) nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas; 2) visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas patvirtina jų atsisakymus; 3) restruktūrizuojama įmonė anksčiau, negu buvo nustatyta restruktūrizavimo plane, patenkino visų kreditorių reikalavimus ir restruktūrizavimo administratorius pateikė teismui tai patvirtinančius įrodymus; 4) restruktūrizavimo administratorius arba kreditorių susirinkimas pateikia teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas; 5) pasibaigus teismo nustatytam restruktūrizavimo plano įgyvendinimo terminui, nepateikiamas šio plano įgyvendinimo aktas. 8.

17Kaip minėta, restruktūrizavimo tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės-komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.), tačiau šis procesas įmanomas tik tuo atveju, jeigu yra griežtai vykdomas restruktūrizavimo planas, kurio pagrindas – pasiektas kompromisinis susitarimas tarp skolininko – finansinių sunkumų turinčios įmonės, bei kreditorių (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1167/2014).

189.

19ĮRĮ 12 str. 3 d. įtvirtinta, kad įmonės restruktūrizavimas negali tęstis ilgiau kaip ketverius metus. Įmonės valdymo organas arba restruktūrizavimo administratorius kreditorių susirinkimo nutarimu gali pateikti prašymą teismui dėl įmonės restruktūrizavimo termino pratęsimo. Teismas arba teisėjas gali pratęsti restruktūrizavimo trukmę, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams.

2010.

21Pažymėtina, kad visuma ĮRĮ nustatytų procedūrų, patenkančių į ĮRĮ 2 str. 3 d. įtvirtintą įmonės restruktūrizavimo apibrėžtį, turi būti įvykdytos per ĮRĮ 12 str. 3 d. nustatytą terminą, kadangi restruktūrizavimo proceso tikslai negali būti pasiekti neprotingai, neracionaliai naudojant restruktūrizavimo procedūras, nepaisant operatyvumo reikalavimų. ĮRĮ 12 str. 3 d. nuostata, jog restruktūrizavimas negali tęstis ilgiau nei ketverius metus, yra viena iš restruktūrizavimo proceso racionalumo principo įgyvendinimo bei kreditorių interesų apsaugos garantijų, sukuriančių teisėtus lūkesčius, kad per tokį laikotarpį bus atkurtas įmonės mokumas, sudarantis sąlygas padengti įmonės įsiskolinimus.

2211.

23Pagal ĮRĮ 12 str. 3 d. prasmę restruktūrizavimo trukmę ne ilgiau kaip vieneriems metams gali pratęsti teismas ir tam yra būtina kreditorių valia, išreikšta susirinkimo nutarime. Toks reglamentavimas reiškia, kad nepavykus įgyvendinti restruktūrizavimo plane numatytų priemonių per ketverius metus, kreditoriams paliekama teisė procedūrų, skirtų išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto vykdymą pratęsti dar vieneriems metams, taip suteikiant dar vieną galimybę atkurti įmonės mokumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-67/2015). Taigi, kaip matyti iš nurodyto teisinio reguliavimo, ĮRĮ 12 str. 3 d.nuostata dėl galimybės pratęsti restruktūrizavimo terminą yra skirta per ketverius metus nebaigtiems darbams (tikslams) baigti.

2412.

25Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad per penktus restruktūrizuojamos AB „Spauda“ restruktūrizavimo metus buvo įvykdyta tik maža dalis restruktūrizavimo plano, t. y. pagal administratorės duomenis, bendrai kreditoriams sumokėta tik 261 650,11 Eur; likusi nepatenkinta kreditorių finansinių reikalavimų suma yra 1 458 350,07 Eur.

2613.

27Kaip minėta, restruktūrizavimo plano trukmė nagrinėjamu atveju buvo patvirtinta iki 2019 m. gegužės 15 d.

2814.

29ĮRĮ 29 str. įtvirtinta, kad įgyvendinus restruktūrizavimo planą, įmonės valdymo organas ir restruktūrizavimo administratorius per 10 darbo dienų nuo dienos, kai buvo atliktas paskutinis restruktūrizavimo plane nustatytas mokėjimas kreditoriams, parengia restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašo įmonės valdymo organas, restruktūrizavimo administratorius, įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įgaliotas asmuo ir kreditorių susirinkimo pirmininkas (ĮRĮ 29 str. 1 d.). Restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas pateikiamas teismui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos (ĮRĮ 29 str. 2 d.).

3015.

31Šiuo atveju, pasibaigus nustatytam maksimaliam restruktūrizavimo plano terminui, nei restruktūrizavimo administratorei, nei teismui nebuvo pateiktas restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas; kaip minėta, byloje nekilo ginčo, jog minėtas planas nebuvo/nėra įvykdytas.

3216.

33Taigi, teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, konstatuoja, kad per plane nustatytą (ir patvirtintą) terminą įmonei nepavyko įgyvendinti restruktūrizavimo plano, t. y. įmonė nepasiekė planuotų įmonės ūkinės–finansinės veiklos rezultatų, kurie leistų sugeneruoti pajamas iš įmonės veiklos ir atsiskaityti su kreditoriais per įstatymo nustatytą terminą . Pasibaigus teismo nustatytam RAB „Spauda“ restruktūrizavimo terminui (2019 m. gegužės 15 d.) nebuvo pateiktas restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas (ĮRĮ 28 str. 1 d. 5 p., 29 str.). Be to, bylos duomenys, taip pat įmonės restruktūrizavimo administratorė patvirtina, kad RAB „Spauda“ neįgyvendino restruktūrizavimo plano, t. y. įstatyme nustatytais terminais restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akto administratorei nepateikė, su kreditoriais neatsiskaitė. Esant nurodytoms aplinkybėms, RAB „Spauda“ restruktūrizavimo byla nutrauktina (ĮRĮ 28 str. 1 d. 5 d.).

3417.

35Išaiškintina, kad pagal ĮRĮ 28 str. 2 d. nuostatas, įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą šio straipsnio 1 dalies 1, 4 arba 5 punktuose nurodytais pagrindais ir jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau –ir ĮBĮ) nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka.

3618.

37Įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti RAB „Spauda“ restruktūrizavimo bylą, antstoliams grąžintini byloje esantys vykdomieji dokumentai tolimesniam vykdymui (ĮRĮ 28 str. 4 d.).

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsniu,

Nutarė

39nutraukti restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „Spauda“, į. k. 121008154, restruktūrizavimo bylą.

40Įpareigoti restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „Spauda“ restruktūrizavimo administratorę apie šią nutartį per 5 darbo dienas nuo jos įsiteisėjimo dienos pranešti Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 11 ir 12 dalyse nurodytiems asmenims.

41Išaiškinti restruktūrizuojamai akcinei bendrovei „Spauda“, kad pagal Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 2 dalį, įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą šio straipsnio 1 dalies 1, 4 arba 5 punktuose nurodytais pagrindais ir jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

42Išaiškinti, kad nuo teismo nutarties nutraukti restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „Spauda“ restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos visi susitarimai dėl kreditorių bendros reikalavimų sumos (jos dalies) atsisakymo, piniginės prievolės pakeitimo kita prievole ir dėl prievolių vykdymo terminų atidėjimo netenka galios, jeigu įmonė ir kreditoriai nesusitarė kitaip. Privalomosios įmokos, palūkanų ir netesybų skaičiavimas bei išieškojimai, išskyrus jau įvykdytus įsipareigojimus, atnaujinami nuo jų skaičiavimo sustabdymo pradžios ir skaičiuojami už restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir už nagrinėjimo teisme laikotarpį, taip pat panaikinami kreditorių reikalavimų atsisakymai. Ši straipsnio dalis taip pat taikoma ir restruktūrizavimo metu susidariusiems einamųjų įmokų įsiskolinimams.

43Įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „Spauda“ restruktūrizavimo bylą, antstoliams grąžinti byloje esančius vykdomuosius dokumentus tolimesniam vykdymui.

44Nutarties kopiją išsiųsti restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „Spauda“ restruktūrizavimo administratorei Uždarajai akcinei bendrovei „Ritava“ bei įpareigoti administratorę su šia nutartimi supažindinti įmonės kreditorius.

45Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jelena Šiškina, rašytinio proceso tvarka... 2. 1.... 3. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartimi AB „Spauda“... 4. 2.... 5. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutartimi patvirtinti įmonės... 6. 3.... 7. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 15 d. nutartimi patvirtintas... 8. 4.... 9. Vilniaus apygardos teisme gautas restruktūrizuojamos akcinės bendrovės... 10. 5.... 11. Prašyme nurodoma, kad pirmus ketverius metus restruktūrizuojama įmonė... 12. Restruktūrizavimo byla nutrauktina.... 13. 6.... 14. Įmonės restruktūrizavimas – tai procesas, per kurį siekiama atgaivinti... 15. 7.... 16. Pagal galiojančią aktualią ĮRĮ redakciją, nutraukti restruktūrizavimo... 17. Kaip minėta, restruktūrizavimo tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams... 18. 9.... 19. ĮRĮ 20. 10.... 21. Pažymėtina, kad visuma ĮRĮ 22. 11.... 23. Pagal ĮRĮ 24. 12.... 25. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad per penktus restruktūrizuojamos AB... 26. 13.... 27. Kaip minėta, restruktūrizavimo plano trukmė nagrinėjamu atveju buvo... 28. 14.... 29. ĮRĮ 30. 15.... 31. Šiuo atveju, pasibaigus nustatytam maksimaliam restruktūrizavimo plano... 32. 16.... 33. Taigi, teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, konstatuoja, kad per... 34. 17.... 35. Išaiškintina, kad pagal ĮRĮ 28 str. 2 d. nuostatas, įsiteisėjus teismo... 36. 18.... 37. Įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti RAB „Spauda“ restruktūrizavimo... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 39. nutraukti restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „Spauda“, į. k.... 40. Įpareigoti restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „Spauda“... 41. Išaiškinti restruktūrizuojamai akcinei bendrovei „Spauda“, kad pagal... 42. Išaiškinti, kad nuo teismo nutarties nutraukti restruktūrizuojamos akcinės... 43. Įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti restruktūrizuojamos akcinės... 44. Nutarties kopiją išsiųsti restruktūrizuojamos akcinės bendrovės... 45. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...