Byla e2-9597-647/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Alfredas Juknevičius,

2sekretoriaujant Vaivai Liaubienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui D. R. (D. R.) dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovas UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo D. R. 150,00 Eur skolą, 517,80 Eur palūkanas, 75,00 procentų dydžio sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (15,00 Eur žyminį mokestį). Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamųjų procesinių dokumentų, prašo priimti sprendimą už akių.

62.

7Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka (viešo paskelbimo būdu). Iš jo per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, toliau – CPK, 142 straipsnio 4 dalis). Ieškinys tenkintinas visiškai.

83.

9Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovės pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

104.

11Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015-01-28 UAB ,,4finance“ ir atsakovas D. R. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau – sutartis), kurios pagrindu atsakovui 2015-01-28 buvo suteiktas 150,00 Eur kreditas 30 dienų laikotarpiui su 198,30 proc. metine palūkanų norma. Šią sumą pradinis kreditorius atsakovui pervedė, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, nustatytu terminu negrąžino skolos ir nesumokėjo sutartų palūkanų, todėl pradinis kreditorius vienašališkai sutartį nutraukė. Pagal byloje pateiktus duomenis atsakovas liko skolingas pradiniam kreditoriui UAB ,,4finance“ 150,00 Eur negrąžinto vartojimo kredito; byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų grąžinęs suteiktą kreditą pagal minėtą sutartį (CPK 178, 185 straipsniai).

125.

13Nustatyta, kad tarp pradinio kreditoriaus UAB ,,4finance“ ir UAB „Gelvora“ 2017-09-28 buvo sudaryta reikalavimų perleidimo sutartis Nr. 17-50-07 bei priedas Nr. 1 prie 2017-09-28 Paskolų portfelio pardavimo sutarties, kurių pagrindu UAB „Gelvora“ perėmė reikalavimo teises į atsakovą D. R. dėl negrąžinto kredito pagal minėtą sutartį.

146.

15Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardintam naujajam kreditoriui reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010).

167.

17CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 6.873 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka.

188.

19Iš byloje nustatytų aplinkybių darytina išvada, kad atsakovas pažeidė sutartines prievoles, t. y. nepagrįstai negrąžino suteikto kredito. Kaip matyti iš ieškinio ir su juo pateiktų rašytinių įrodymų, atsakovas ieškovui liko skolingas 150,00 Eur negrąžinto kredito. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų prievolę įvykdęs, ginčijęs skolos dydį ar sutarties sąlygas (CPK 178, 185 straipsniai). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas pažeidė savo prievolę laiku ir nustatytomis sąlygomis grąžinti kreditą, iš atsakovo ieškovui priteistina 150,00 Eur negrąžinto vartojimo kredito ir 517,80 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, paskaičiuotų už laikotarpį iki reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo, bei nuo 2017-09-26 iki 2019-08-16. Iš atsakovo ieškovui taip pat priteistina 75 procentų dydžio metinių mokėjimo (pelno) palūkanų, skaičiuojamų nuo negrąžinto kredito sumos (150,00 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019-08-29) iki visiško kredito grąžinimo.

209.

21CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-05-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, taip pat į tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą (667,80 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2019-08-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

2210.

23Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

2411.

25Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeistu 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3,00 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais, teismas

Nutarė

27ieškinį tenkinti visiškai.

28Priteisti iš atsakovo D. R. (D. R., a. k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“ (j. a. k. 125164834) 150,00 Eur skolos (negrąžinto kredito), 517,80 Eur palūkanas, viso – 667,80 Eur (šešis šimtus šešiasdešimt septynis eurus 80 ct) įsiskolinimo, 75 (septyniasdešimt penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo negrąžinto kredito sumos (150,00 Eur) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo tesime (2019-08-29) iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą (667,80 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019-08-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

29Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine ir kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnyje nustatyta tvarka.

30Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Alfredas... 2. sekretoriaujant Vaivai Liaubienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovas UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo... 6. 2.... 7. Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo... 8. 3.... 9. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų... 10. 4.... 11. Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015-01-28 UAB... 12. 5.... 13. Nustatyta, kad tarp pradinio kreditoriaus UAB ,,4finance“ ir UAB... 14. 6.... 15. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1... 16. 7.... 17. CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti... 18. 8.... 19. Iš byloje nustatytų aplinkybių darytina išvada, kad atsakovas pažeidė... 20. 9.... 21. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 22. 10.... 23. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos... 24. 11.... 25. Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu,... 27. ieškinį tenkinti visiškai.... 28. Priteisti iš atsakovo D. R. (D. R., a. k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“... 29. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine ir kasacine tvarka, tačiau... 30. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...