Byla 2-11824-769/2012
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Ingridai Šakickienei, Kristinai Mečinskienei, dalyvaujant atsakovės atstovei advokatei Valei Televičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei A. R., trečiajam asmeniui D. A. dėl žalos atlyginimo priteisimo,

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1243 Lt žalos atlyginimo, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo ir 71 Lt žyminį mokestį, 242 Lt už ieškinio parengimą, ieškinyje nurodydamas, kad 2011-04-26 buvo užlietas ieškovo draustas butas Nr.35 iš atsakovei priklausančio buto, užpylimo metu buvo padaryta žala, buto Nr. 35 savininkei išmokėta 1243 Lt draudimo išmoka; patirtą žalą ir jos atlyginimą patvirtina turto sunaikinimo sugadinimo aktas, priedas, lokalinė sąmata, draudimo išmokos apskaičiavimas. Teismo posėdyje ieškovės atstovas nedalyvavo, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

3Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, nurodžiusi, kad ieškovė nepateikė neginčijamų įrodymų, kad D. A. butas buvo aplietas iš atsakovės buto, nes užpiltasis butas yra antrame aukšte, šone, nėra aiški tiksli užpylimo data, turto sugadinimo aktas surašytas tik 2011-04-29, atsakovė jį surašant nedalyvavo, todėl jai nežinoma realiai padaryta žala. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė prašė ieškinį atmesti, nes ieškovė nepateikė pakankamai įrodymų, lokalinė sąmata nepasirašyta, nėra surašiusio asmens kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, aktas pasirašytas ne draudėjo, draudėjas pranešė apie įvykį ne iš karto, bet po 3 dienų, atsakovė nedalyvavo apžiūrint D. A. butą, todėl neįrodyta žala, jos dydis; atsakovės atstovė prašė, teismui ieškinį patenkinus, išdėstyti priteistą sumą, nes atsakovė neturtinga.

4Trečiasis asmuo teismo posėdyje nedalyvavo, nedalyvavimo priežastys teismui nežinomos, atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Trečiam asmeniui procesiniai dokumentai, šaukimas į teismo posėdį įteikti viešo paskelbimo būdu.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011-10-18 UAB „Buitis be rūpesčių“ pranešime nurodė, jog D. A. priklausančio buto ( - ), patalpos buvo užlietos dėl santechnikos įrangos gedimo ( - ) buto virtuvės patalpoje, dėl trūkusio maišytuvo karšto vandens pajungimo vamzdelio ( 12 b.l.); 2011-04-29 turto sunaikinimo sugadinimo akte nurodyta, jog dėl vandentiekio avarijos bute Nr.49 sulietos buto Nr.35 svetainės ir koridoriaus lubos ir sienos ( 13-14 b.l.); lokalinėje sąmatoje nurodyta medžiagų, darbų suma 1243 Lt ( 45-46 b.l.), draudimo išmoka 1243 Lt sumokėta D. A. (21, 22, 23 b.l.); UAB „Buitis be rūpesčių“ pateiktoje informacijoje nurodyta, kad 2011-04-26 8.21 val. ( - ) butą užpylė 49 buto trūkusi maišytuvo žarnelė (58 b.l.). Teismo posėdžio metu apklaustas G. Č., dirbantis UAB „Žardės būstas“ techninės priežiūros vadovu, parodė, jog 2011-04-26 apie 18 valandą buvo užregistruotas įvykis dėl užpylimo, informaciją pateikė 44 buto savininkas ( laiptinės aikštelėje yra 5 butai), iš 39 buto nusiskundimų nebuvo gauta, 35 bute buvo aplietos sienos lubos, kitų avarijų tame name tuo laikotarpiu nebuvo užregistruota; liudytojo pateiktoje informacijoje nurodyta, kad 2011-04-29 gautas pranešimas apie virtuvėje per vamzdį ir per elektros rozetes bėgantį vandenį iš viršaus, užpilti 30, 35, 44 butai prašo surašyti aktus ( 99 b.l.). Liudytoja E. S. parodė, kad ji slaugo atsakovę, ši jai paskambino 2011-04-26 apie 18 valandą, prašė ateiti, nes žmonės skambino į duris; atėjusi rado trūkusį vamzdelį, užsuko vandenį, sušluostė 5 kibirus vandens. Liudytojas A. R., atsakovės sūnus, nurodė, kad jokio kontakto su 35 butu nebuvo, niekas neįsileido apžiūrėti buto, jis prižiūrėdavo žarneles, jas keisdavo.

7Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja ( CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais( LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

8Ieškovas nurodė, kad žala butui Nr.35 atsirado dėl atsakovės kaltės, atsakovės atstovės teigimu, buto Nr.35 užliejimo šaltinis galėjo būti kitas. Tokie atsakovės atstovės atsikirtimai nėra pagrįsti,- bylos nagrinėjimo metu liudytoju apklaustas UAB „Žardės būstas“ atstovas nurodė, kad jokio kito galimo užliejimo šaltinio tuo metu nebuvo nustatyta, kita avarija neužfiksuota, pranešimas buvo gautas tik dėl trūkusios maišytuvo žarnelės 49 bute, liudytojas patvirtino matęs aplieto buto Nr.35 lubas ir sienas, jo teigimu, vanduo galėjo užlieti ir šalia ( ne tiesiai po 49 butu) esantį butą, besiribojantį su 34 butu ( esančiu po 49 butu); be to, iš teismui pateikto UAB „Žardės būstas“ pranešimo matyti, kad į bendrovę dėl 49 bute trūkusios maišytuvo šlangutės kreipėsi 30, 35, 44 butai dėl aktų surašymo, jų prašymai užregistruoti vienu numeriu, kas patvirtina, kad apie įvykį buvo pranešta nedelsiant po apliejimo. Be to, iš Turto sunaikinimo sugadinimo akto matyti, kad AB „Lietuvos draudimas“ buto Nr.35 atstovas apie įvykį pranešė 2011-04-27 ( 13 b.l.); lokalinė sąmata dėl 17,19 m2 ir 6,1 m2 lubų dažymo, 22,57 m2 sienų dažymo ir tapetų klijavimo sudaryta ir pasirašyta turto žalų eksperto A. K. ( 47-48 b.l.), kas paneigia atsakovės atstovės teiginius dėl nepasirašyto dokumento, dėl nesavalaikio kreipimosi į draudiką ir kt. Įvertinus liudytojo G. Č. parodymus dėl aplieto 35 buto sugadinimo, atsižvelgus į lokalinėje sąmatoje nurodytus darbus, atsakovei nepateikus įrodymų, paneigiančių lokalinėje sąmatoje nurodytų darbų, medžiagų kiekį ar žalos dydį, atsakovės atstovės teiginiai dėl neįrodytos žalos ir jos dydžio atmestini kaip nepagrįsti.

9LR Civilinio kodekso 6.1015 straipsnyje nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Iš bylos duomenų matyti, kad D. A. buvo pervesta 1243 litų draudimo išmoka 2011-05-19, mokėjimo nurodymas Nr.4465253, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 1243 Lt sumą kaip pagrįstas tenkintinas.

10Ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos( 2012-08-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Ieškinį tenkinus pilnai ieškovui iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 71 Lt sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 93 str. 1 d.) ir 242 Lt už advokato teisinę pagalbą. Iš atsakovės į valstybės biudžetą priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 - 287 str., teismas

Nutarė

13ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti ieškovui AB „Lietuvos draudimas“ iš atsakovės A. R., a.k( - ) gyv. ( - ), 1243 Lt ( vienas tūkstantis du šimtai keturiasdešimt trys litai) žalos atlyginimo, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 1243 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-08-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 313 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priteistą sumą išdėstyti 9 mėnesių laikotarpiui, nustatant, kad 8 mėnesius mokėtina suma yra 172 Lt, devintą mėnesį- 180 Lt

15Priteisti iš atsakovės A. R., a.k( - ) gyv. ( - ), valstybei 44,65 Lt ( keturiasdešimt keturi litai ir 65 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

16Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai