Byla 2-2114/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „LT Ranga“, tretieji asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, UAB „Eltransa“, UAB „LitCon“, AB Šiaulių bankas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Rimvydo Norkaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ ir akcinės bendrovės „Šiaulių bankas“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 4 d. nutarties, kuria pagal ieškovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus, D. V., UAB „Kauno kranai“ ieškinio pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „LT Ranga“, tretieji asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, UAB „Eltransa“, UAB „LitCon“, AB Šiaulių bankas.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo Valdybos Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašė iškelti UAB „LT Ranga“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Valnetas“. Nurodė, kad atsakovas yra skolingas jam 460 353,43 Lt, o tai yra daugiau nei pusė šios įmonės turto 2010 metais (906 777 Lt). Be to, UAB „LT Ranga“ neturi nekilnojamojo turto, jos vardu nėra registruota transporto priemonių. Taigi įmonė nėra moki, jai keltina bankroto byla.

5D. V. pareiškimu prašė iškelti atsakovui UAB „LT Ranga“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Finresta“, areštuoti atsakovo nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant dalinti parduoti ar kitaip skirstyti įmonės turtą. Nurodė, kad dirbo statybos darbų vadovu įmonėje UAB „LT Ranga“. Darbo sutartis buvo nutraukta 2012 m. kovo 27 d., darbdaviui daugiau kaip 2 mėnesius iš eilės nemokant viso priklausančio atlyginimo. Atsakovas atleidimo iš darbo dieną su D. V. neatsiskaitė ir liko skolingas 18 555,15 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų (į kurias neįtraukti delspinigiai už pavėluotai mokamą atlyginimą bei vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką. Prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes atsakovas skolingas jau ilgą laiką, tikėtina, turi įsiskolinimų ir kitiems subjektams, gali būti pradėtas vykdyti pavienis išieškojimas iš įmonės turto.

6UAB „Eltransa“ prašė teismo iškleti atsakovui bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Genora“. Nurodė, kad pagal šalių 2011 m. rugpjūčio 10 d. nuomos sutartį ir jos priedą Nr.1 išnuomojo atsakovui autotransporto priemonę krovinių pervežimui, tačiau atsakovas iki šiol neatsiskaitė ir yra skolingas 19 547,52 Lt.

7UAB „LitCon“ prašė teismo iškelti atsakovui bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Tigesta“. Nurodė, kad su atsakovu 2011 m. sausio 14 d. sudarė tiekimo ir statybos rangos sutartį, kurią 2012 m. birželio 6 d. nutraukė, atsakovui nereaguojant į UAB „LitCon“ įspėjimus vykdyti darbus kalendoriniame darbų vykdymo grafike nurodytais terminais kokybiškai bei taisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus. Nutraukus šią sutartį atsakovas liko skolingas 487 242,13 Lt ir egzistuoja didelė rizika, kad šio pradelsto įsiskolinimo grąžinti neįstengs. Be to, nutraukus su atsakovu sutartį, pagrindinės rangos sutarties 8.3, 9.7 ir 9.8 punktų pagrindais UAB „LitCon“ atsakovui pritaikė 542 000,00 Lt dydžio baudą, kurią atsakovas turėjo apmokėti iki 2012 m. birželio 13 d., tačiau to iki šiol nepadarė. Iš viso atsakovas uždarajai akcinei bendrovei „LitCon“ yra skolingas 1 029 242,14 Lt.

8UAB „Šiaulių bankas“ prašė iškelti atsakovui bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Forum regis“. Nurodė, kad 2011 m. liepos 7 d. su atsakovu sudarė kreditavimo sutartį, pagal kurią UAB „LT Ranga“ suteikė 650 000 Lt kreditą. Suteikto kredito grąžinimo data dar nėra suėjusi (2013-07-06), tačiau 2012 m. liepos 5 d. skolininko pradelsti įsipareigojimai bankui sudaro 791,85 Lt

9UAB „Kauno kranai“ prašė iškelti atsakovui bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „SBS Legale“. Nurodė, kad atsakovas jam skolingas 94 200,29 Lt pagal 2011 m. spalio 26 d., 2011 m. gruodžio 6 d. sutartis, vykdant kurias buvo išnuomoti bokštiniai kranai, bei už automobilinių kranų nuomą.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 2012 m. rugsėjo 4 d. nutartimi iškėlė UAB „LT Ranga“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Valnetas“. Nurodė, kad tiek ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo Valdybos Vilniaus skyriaus pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl UAB „LT Ranga“ bankroto bylos iškėlimo, tiek ir ieškinys buvo įteiktas atsakovo vadovui, tačiau įmonė nepateikė teismui finansinės atskaitomybės dokumentų, kreditorių ir skolininkų sąrašų, kitų dokumentų, nurodytų Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 1 d. Juridinių asmenų registrui yra pateikti tik 2010 metų UAB „LT Ranga“ finansinės atskaitomybės dokumentai. Iš įmonės 2010 metų pelno (nuostolių) ataskaitos teismas nustatė, kad atsakovas ataskaitiniais metais dirbo pelningai (pelnas 21 639 Lt, t.1, b.l. 10), tačiau įmonės 2010 metų balansas rodo, kad įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (882 026 Lt) siekė beveik įmonės turto vertę (906 777 Lt, t. 1, b.l. 9). Nors atsakovas nėra pateikęs duomenų apie pradelstus įsipareigojimus, vien Sodrai mokėtina suma (t.y. pradelsti įsipareigojimai) 2012 m. rugpjūčio 24 dienai (546 602 Lt) viršija pusę į įmonės 2010 m. balansą įrašyto turto vertės (906 777 Lt, t. 1, b.l. 9). Be to, įmonės nemokumą rodo ir daugelio asmenų kreipimasis į teismą, nurodžius atsakovo skolas jiems kaip pradelstus įsipareigojimus, pačios UAB „LT Ranga“ pasyvus elgesys, nepateikus savo finansinės atskaitomybės dokumentų už 2011 m. nei Juridinių asmenų registrui, nei teismui. Teismas padarė išvadą, kad įmonė neįstengia atsiskaityti su kreditoriais, jos skolos ženkliai viršija turimą turtą, todėl įmonė pripažinta nemokia ir jai iškelta bankroto byla.

11Spręsdamas dėl UAB „LT Ranga“ administratoriaus paskyrimo, teismas atsižvelgė į tai, kad pirmasis į teismą dėl bankroto bylos kreipėsi ir administratorių pasiūlė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, skola jam yra skola valstybės biudžetui, jo prašomas administratorius turi didelę darbo patirtį (leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas jam išduotas 2001 m.), todėl UAB „LT Ranga“ administratoriumi skyrė UAB „Valnetas“.

  1. Atskirojo skundo argumentai

12Atskiruoju skundu kreditorius UAB „LitCon“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 4 d. nutarties dalį, kuria atsakovo administratoriumi paskirta UAB „Valnetas“ pakeisti ir atsakovo administratoriumi paskirti UAB „Tigesta“. Skundą grindžia šiais argumentais:

131. Teismas be jokio teisinio pagrindo ir nemotyvuotai paskyrė UAB „Valnetas“ atsakovo bankroto administratoriumi. Šio kreditoriaus nuomone, bankroto administratorius UAB „Tigesta“ turi daugiau patirties ir pajėgumų nei visi likę siūlyti bankroto administratoriai. Paskirtojo administratoriaus patirtis yra 11 metų, o UAB „Tigesta“ – 10 metų, todėl šių administratorių patirtis iš esmės nesiskiria, tačiau UAB „Valnetas“ šiuo metu administruoja 61 bylą, iš kurių 7 yra paskirtos 2012 m., iš kurių net 4 paskirtos 2012 m. liepos – rugpjūčio mėnesiais. Tai, kad UAB „Valnetas“ neturi pakankamai pajėgumų, žmogiškųjų išteklių patvirtina ir faktas, kad UAB „Valnetas“ iš viso dirba vos 12 darbuotojų. Iš viešai prieinamų duomenų akivaizdu, kad UAB „Valnetas“ neturi pakankamai profesionalių teisininkų, finansininkų ar kitų darbuotojų, kurie yra būtini atliekant šiuo metu administruojamas 61 įmonę, iš kurių naujos yra 7 (4 paskirtos per pastarąjį mėnesį). Tuo tarpu, UAB „Tigesta“, turinti identišką bankroto procedūrų administravimo patirtį, šiuo metu vykdo 38 bankroto procedūras.

142. Teismas nutartyje nepagrįstai suteikė prioritetą bankroto administratoriui UAB „Valnetas“, neįvertinęs tos aplinkybės, kad atsakovas veiklą vykdė ir jo buveinės adresas yra Vilniaus mieste, o UAB „Valnetas“ buveinės vieta – Kauno miestas. UAB „Valnetas“ neturės galimybių operatyviai ir efektyviai spręsti kylančius bankroto administravimo klausimus bei užtikrinti tinkamą kreditorių ir įmonės interesų atstovavimą mažesniais administravimo kaštais, priešingai nei UAB „Tigesta“, kurios buveinės adresas yra Vilniaus mieste. Operatyviam bei efektyviam bankroto procedūrų vykdymui yra būtina, kad bankroto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės buveinių vietos sutaptų. Taigi vietos kriterijus turi būti prioritetinis kitų svarbių kriterijų, parenkant tinkamiausią bankroto administratorių, atžvilgiu.

153. Bankroto administratoriaus UAB „Tigesta“ įgalioti asmenys yra mažiau užimti, nes kiekvienas iš 6 UAB „Tigesta“ darbuotojų administruoja po 11,67 įmonės, o kiekvienas UAB „Valnetas“ darbuotojas po 17,8 įmonės. Administratorių užimtumo kriterijus turi esminę reikšmę.

164. Teismas turėjo įvertinti ir tą aplinkybę, kad bankroto administratorių UAB „Tigesta“ siūlė didžiausias atsakovo kreditorius, nes skola jam sudaro 1 029 242,13 Lt. Siekiant išvengti ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių, skiriant administratorių būtina atsižvelgti ir į vieno iš didžiausių kreditorių išreikštą nuomonę dėl administratoriaus kandidatūros.

17Atskiruoju skundu kreditorius AB „Šiaulių bankas“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 4 d. nutarties dalį, kuria atsakovo administratoriumi paskirta UAB „Valnetas“ pakeisti ir atsakovo administratoriumi paskirti UAB „Forum regis“. Skundą grindžia šiais argumentais:

181. Teismas, skirdamas bankroto administratoriumi UAB „Valnetas“ pažeidė LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies normą, teisingumo ir protingumo principus. AB „Šiaulių bankas“ žiniomis, UAB „Valnetas“ yra UAB „RANGA-IV“ bankroto administratorius. Tuo tarpu UAB „LT Ranga“ yra pastarosios bendrovės debitorius, todėl teismui palikus pirmosios instancijos teismo sprendimą, susidarys situacija, kuomet UAB „Valnetas“ administruos dvi įmones, kurios yra viena kitos atžvilgiu kreditorius ir debitorius. Teismas, pasinaudodamas viešai Įmonių bankroto departamento skelbiama informacija apie bankroto administratorius ir jų administruojamas įmones, turėjo galimybę nustatyti, jog UAB „Valnetas“ administruoja UAB „Ranga-IV“. Akivaizdu, jog vien tas faktas, jog UAB „Ranga-IV“ ir UAB „LT Ranga“ pavadinimai panašūs, patvirtina, jog šios įmonės yra glaudžiai susijusios. Susidariusi situacija, kai tas pats bankroto administratorius ir su juo susiję asmenys administruoja bankrutuojančią įmonę ir jos kreditorius, kelia abejonių, ar administratoriaus ir jo įgalioto asmens administruoti veiksmai ir sprendimai administruojant bus nešališki.

192. Teismas, skirdamas bankroto administratoriumi UAB „Valnetas“ priėjo nepagrįstą išvadą, jog ši bendrovė maksimaliai užtikrins sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą. Ne tik UAB „Valnetas“, bet ir AB „Šiaulių bankas“ pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Forum regis“ turi didelę patirtį. UAB „Forum regis“ bankroto administravimo paslaugas teikia nuo 2004 m. pradžios, jau yra baigusi beveik 39 bankroto procedūras, yra administravusi ir administruoja įvairią ūkinę komercinę veiklą vykdžiusias įmones (prekybos, gamybos, statybos ir kt.), tiek dideles, tiek mažas, vykdydama įmonių, kurios turi nekilnojamojo turto, procedūras stengiasi maksimaliai padidinti bankrutuojančių įmonių gaunamas lėšas, nuomoja turtą tam, kad kuo didesnė dalis kreditorių ir jų reikalavimų būtų patenkinta. AB „Šiaulių bankas“ nuomone, viešai Įmonių bankroto departamento skelbiama informacija apie bankroto administratorius ir jų administruojamas įmones taip pat patvirtina, jog UAB „Valnetas“ negalės sklandžiai ir operatyviai užtikrinti bankroto procedūrų atlikimo dėl didelio darbo krūvio ir šiuo metu administruojamų bankroto bylų. UAB „Valnetas“ dirba tik 5 administratoriai, kurie šiuo metu UAB „Valnetas“ administruoja net 61 bankroto bylą.

203. Teismas, vertindamas siūlomas bankroto administratorių kandidatūras ir paskirdamas administratoriumi UAB „Valnetas“ neįvertino aplinkybės, jog UAB „Valnetas“ – bendrovė, kuri veikla vykdo Kaune ir praktiškai visos jo administruojamos bendrovės yra Kaune.

214. Teismas, paskirdamas bankroto administratoriumi UAB „Valnetas“ nenurodė priežasčių, dėl kurių skiria UAB „Valnetas“, o ne kitus siūlomus administratorius. Teismo diskrecijos teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. AB „Šiaulių bankas“ sutiko su teismo nuomone, jog kitų kreditorių pasiūlyti administratoriai turi mažesnę patirtį, todėl UAB „Forum regis“ užtikrintų sklandesnį ir efektyvesnį UAB „LT Ranga“ procedūrų vykdymą. Bankroto administratorius UAB „Tigesta“ turi panašią patirtį kaip UAB „Forum regis“, AB „Šiaulių bankas“ nuomone, UAB „Forum regis“ užtikrins sklandesnį ir efektyvesnį bankroto procedūrų vykdymą, kadangi UAB „Tigesta“ šiuo metu administruoja daugiau bendrovių, be to, UAB „Tigesta“ bankroto administratoriai, kaip fiziniai asmenys taip pat administruoja kitas bendroves, todėl turi ženkliai didelį darbo krūvį.

22Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas VSDFV prašo UAB „LitCon“ ir AB „Šiaulių bankas“ atskiruosius skundus atmesti. Nurodo, kad atskiruosiuose skunduose nėra nurodytos aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius neatitinka įstatymo reikalavimų ir dėl kurių jis negalėjo būti paskirtas.

23Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „LitCon“ prašo atmesti AB „Šiaulių bankas“ atskirojo skundo dalį ir reikalavimą UAB „LT Ranga“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Forum regis“ kaip nepagrįstą bei pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 4 d. nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „LT Ranga“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Valnetas“ ir paskirti UAB „Tigesta“ atsakovo UAB „LT Ranga“ bankroto administratoriumi. Nurodo, kad UAB „Tigesta“ palyginus su UAB „Forum regis“ turi žymiai didesnę patirtį ir šiuo metu turi ženkliai mažesnį darbo krūvį tiek vertinant juridinių asmenų, tiek fizinių bankroto administratorių lygmeniu. Atkreipė teismo dėmesį, kad kaip juridinis asmuo UAB „Forum regis“ šiuo metu vykdo 35 įmonių bankroto procedūras, tačiau visi penki fiziniai bankroto administratoriai šiuo metu bendrai administruoja net 82 bankrutuojančias įmones, t. y. kiekvienam iš 5 UAB „Forum regis“ fizinių bankroto administratorių vidutiniškai tenka net po 16,4 administruojamas įmones. UAB „Tigesta“ fizinių bankroto administratorių vidutiniškai tenka tik to 11,5 administruojamas įmones.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, (toliau – fizinis asmuo) ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas) (toliau – juridinis asmuo), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka; administratorius, netekęs teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, negali atlikti įmonių bankroto procedūrų nuo nurodytos teisės netekimo dienos. Minėto straipsnio 2 dalis numato, kad asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą; tuo atveju, kai pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei teikia įmonės darbuotojai ir jie nepasiūlo administratoriaus kandidatūros, administratoriaus kandidatūrą Vyriausybės nustatyta tvarka turi pasiūlyti šio straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija; administratoriaus kandidatūrą gali pasiūlyti ir kiti šio įstatymo 5 straipsnyje išvardyti asmenys; teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jeigu teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų; skiriamo administratoriaus kandidatūrą teismas Vyriausybės nustatyta tvarka privalo suderinti su šio straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija. ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis numato, kad administratoriumi negali būti paskirtas įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, kreditorius (su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo ar, kai kreditorius – juridinis asmuo, jo organų narys), asmuo, kuris pagal įstatymus ar kitus teisės aktus neturi teisės būti vadovu, įmonės ar šios įmonės patronuojančios arba dukterinės įmonės savininkas, jos valdymo organų narys, vadovas, jo pavaduotojai (direktoriai), vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovas, akcininkas, nuosavybės teise turintis arba turėjęs per paskutiniuosius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo daugiau kaip 10 procentų bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės arba šios įmonės patronuojančios ar dukterinės įmonės akcijų; šie apribojimai taikomi ir šioje dalyje nurodytiems asmenims, kurie dirbo bankrutuojančioje ir bankrutavusioje įmonėje ir buvo atleisti iš pareigų per paskutinius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo; administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi; juridinio asmens, turinčio teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, vadovui, jo pavaduotojams (direktoriams), vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovui, juridinio asmens organo nariams, juridinio asmens dalyviams taikomi šioje dalyje administratoriui nustatyti apribojimai. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-468/2009).

25Apeliantai, ginčydami pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo, kaip vieną iš nutarties nepagrįstumo įrodymų nurodė faktą, kad ta pati bendrovė, t. y. UAB „Valnetas“ administruoja ir kitą su atsakovu susijusią įmonę UAB „Ranga-IV“, kurios debitoriumi yra atsakovas, todėl vienai bendrovei administruojant dvi įmones susidaro situacija, kai UAB „Valnetas“ administruoja dvi įmones, kurios viena kitos atžvilgiu yra kreditorius ir debitorius.

26Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl šio apeliantų argumento, pastebi, kad ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje yra numatytas apribojimas bankroto administratoriui turėti teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutartimi UAB „Ranga IV“ bankroto administratoriumi yra paskirta UAB „Valnetas“ bei į tai, kad UAB „Ranga IV“ yra atsakovo kreditorius, byloje gali kilti įtarimų dėl administratoriaus veiksmų ir jo suinteresuotumo kurioje nors iš bankroto bylų, todėl, kolegijos nuomone, administratorius UAB „LT Ranga“ bankroto byloje keistinas. Be to, kolegija sutinka su apelianto argumentais, kad administruojamos įmonės buveinė yra Vilniaus mieste, o paskirto administratoriaus – Kaune, todėl šiuo atveju galėtų padidėti administravimo išlaidos ir užtrukti bankroto procesas.

27Teisėjų kolegija, spręsdama dėl kito administratoriaus UAB „LT Ranga“ bankroto byloje paskyrimo, įvertina tai, kad abiejų apeliantų siūlomų administratorių darbo patirtis yra pakankama, tačiau siūlomo administratoriaus UAB „Tigesta“ darbo krūvis, palyginus su kitu pasiūlytu administratoriumi UAB „Forum regis“ yra mažesnis bei į tai, kad šį administratorių siūlo didžiausią reikalavimą pareiškęs atsakovo kreditorius, todėl UAB „LT Ranga“ bankroto administratoriumi paskiria UAB „Tigesta“.

28Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 4 d. nutarties dalis, kuria UAB „LT Ranga“ administratoriumi paskirta UAB „Valnetas“ panaikinti ir UAB „LT Ranga“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Tigesta“.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 4 d. nutarties dalį, kuria UAB „LT Ranga“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Valnetas“, panaikinti ir UAB „LT Ranga“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Tigesta“ (leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 97).

31Kitas nutarties dalis palikti nepakeistas.

32Nutarties nuorašą išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, UAB „Valnetas“ ir UAB „Tigesta“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo Valdybos Vilniaus skyrius... 5. D. V. pareiškimu prašė iškelti atsakovui UAB „LT Ranga“ bankroto bylą,... 6. UAB „Eltransa“ prašė teismo iškleti atsakovui bankroto bylą, bankroto... 7. UAB „LitCon“ prašė teismo iškelti atsakovui bankroto bylą, bankroto... 8. UAB „Šiaulių bankas“ prašė iškelti atsakovui bankroto bylą, bankroto... 9. UAB „Kauno kranai“ prašė iškelti atsakovui bankroto bylą, bankroto... 10. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 2012 m. rugsėjo 4 d. nutartimi... 11. Spręsdamas dėl UAB „LT Ranga“ administratoriaus paskyrimo, teismas... 12. Atskiruoju skundu kreditorius UAB „LitCon“ prašo Vilniaus apygardos teismo... 13. 1. Teismas be jokio teisinio pagrindo ir nemotyvuotai paskyrė UAB... 14. 2. Teismas nutartyje nepagrįstai suteikė prioritetą bankroto... 15. 3. Bankroto administratoriaus UAB „Tigesta“ įgalioti asmenys yra mažiau... 16. 4. Teismas turėjo įvertinti ir tą aplinkybę, kad bankroto administratorių... 17. Atskiruoju skundu kreditorius AB „Šiaulių bankas“ prašo Vilniaus... 18. 1. Teismas, skirdamas bankroto administratoriumi UAB „Valnetas“ pažeidė... 19. 2. Teismas, skirdamas bankroto administratoriumi UAB „Valnetas“ priėjo... 20. 3. Teismas, vertindamas siūlomas bankroto administratorių kandidatūras ir... 21. 4. Teismas, paskirdamas bankroto administratoriumi UAB „Valnetas“ nenurodė... 22. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas VSDFV prašo UAB „LitCon“ ir... 23. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „LitCon“ prašo... 24. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo... 25. Apeliantai, ginčydami pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl... 26. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl šio apeliantų argumento, pastebi, kad... 27. Teisėjų kolegija, spręsdama dėl kito administratoriaus UAB „LT Ranga“... 28. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 4 d. nutarties dalį, kuria UAB... 31. Kitas nutarties dalis palikti nepakeistas.... 32. Nutarties nuorašą išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, UAB...