Byla 2-468/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės, Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų valstybės įmonės „Oro navigacija“ ir valstybės įmonės Tarptautinio Vilniaus oro uosto atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 9 d. nutarties dalies, kuria akcinės bendrovės „flyLAL – Lithuanian Airlines“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (civilinės bylos Nr. B2-2106-258/2009).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,

Nustatė

3Pareiškėjas AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ administracijos vadovas 2009 m. sausio 22 d. pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

4Pareiškėjas pažymėjo, kad įmonė yra nemoki ir negali bei negalės atsiskaityti su kreditoriais, be to, jos veikla yra sustabdyta. Pareiškėjo manymu, siūlomas administratorius atitinka ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies sąlygas, turi pakankamai patirties administruojant labai dideles įmones, bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių administratorių atestavimo komisija jam nėra paskyrusi nuobaudų. Įgaliotu asmeniu būtų skiriamas J. Jokšas, kurio buvimo vieta yra toje pačioje vietovėje kaip ir AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ buveinė.

5Pareiškėjo VĮ „Oro navigacija“ atstovas 2009 m. vasario 2 d. prašymu prašė įtraukti VĮ „Oro navigacija“ į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Pareiškėjo atstovas nurodė, kad VĮ „Oro navigacija“ yra AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ kreditorius.

6Pareiškėjo VĮ „Oro navigacija“ atstovas 2009 m. vasario 3 d. prašymu prašė AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo paslaugos“. Pareiškėjo atstovas nurodė, kad bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ paskyrimas pažeistų bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių interesus, taip pat būtų pažeistas viešasis interesas. Vykdomas ikiteisminis tyrimas dėl AB „flyLAL - Lithuanian Airlines“ galimai nusikalstamų veiksmų. AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ akcijos priklauso AB „ŽIA valda“, bendrai Lietuvos – JAV įmonei UAB „Sanitex“, UAB „Indeco: Investment and Development“. Atsižvelgiant į tai, kad AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ ir su ja susijusiems asmenims pradėtas ikiteisminis tyrimas, kyla pagrįstų abejonių dėl pasiūlytos bankroto administravimo kandidatūros. Nurodyti asmenys, sutartinai siūlydami pasirinktą administratoriaus kandidatūrą, gali būti suinteresuoti nesklandžia bankroto procedūrų eiga, o pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros patvirtinimas gali sukelti žalos bendrovei, kreditoriams, o tuo pačiu būtų pažeistas viešasis interesas.

7Pareiškėjas AB „ŽIA valda“ 2009 m. sausio 22 d. pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Pareiškėjas nurodė, kad yra AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ akcininkas. AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ yra nemoki bei negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriais, įmonė yra nutraukusi veiklą ir viešai paskelbusi apie veiklos nutraukimą. Pareiškėjas pažymėjo, kad siūlomas bankroto administratorius atitinka visas ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies ir Ūkio ministro 2003 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 4-21 patvirtintos Teismo skiriamo bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administratoriaus kandidatūros derinimo tvarkos sąlygas.

8Pareiškėjas bendra Lietuvos – JAV įmonė UAB „Sanitex“ 2009 m. sausio 22 d. pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Pareiškėjas nurodė, kad yra AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ savininkas. Pareiškėjo įsitikinimu, yra visos sąlygos AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ bankroto bylos iškėlimui.

9Pareiškėjas UAB „Indeco: Investment and Development“ 2009 m. sausio 22 d. pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Pareiškėjas nurodė, kad yra AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ akcininkas. AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ yra nemoki. Pareiškėjas pažymėjo, kad buvo informuotas, jog jau yra suderinta administratoriaus kandidatūra, jeigu reikėtų kelti bankroto bylą. Pareiškėjas neprieštarauja suderintai kandidatūrai ir administratoriumi siūlo skirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

10Pareiškėjas VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas 2009 m. vasario 5 d. prašymu prašė įtraukti jį trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu reikalavimą dėl ginčo dalyko, bylose pagal pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“; iškelti bankroto bylą AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Mikola“, klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir administratoriaus paskyrimo nagrinėti žodine tvarka.

11Pareiškėjas nurodė, kad galimas teismo sprendimas dėl bankroto bylos iškėlimo turės įtakos jo teisėms ir pareigoms. Pareiškėjas yra AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ kreditorius. Teismui priėmus nutartį iškelti bankroto bylą AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ viešojo intereso apsauga reikalautų neskirti administratoriumi asmens, pasiūlyto AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ vadovų, savininkų (akcininkų) bei su jais susijusių asmenų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ veiklos. Pareiškėjas pažymėjo, kad jo siūlomo administratoriaus steigėjai ir darbuotojai yra aukštos kvalifikacijos teisininkai, ekonomistai, įmonių vadovai, turintys aukštąjį išsilavinimą bei didelę patirtį bankroto bylose. UAB „Mikola“ nėra AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ kreditorius ar su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo, nėra valdymo organų narys.

12Pareiškėjo VĮ „Oro navigacija“ atstovas 2009 m. vasario 6 d. patikslintu prašymu prašė įtraukti VĮ „Oro navigacija“ į procesą bankroto byloje trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, ir priimti nagrinėti VĮ „Oro navigacija“ ieškinio pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo bei prašymą dėl bankroto administratoriaus kandidatūros patvirtinimo. Pareiškėjo atstovas pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo prašė iškelti AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ bankroto bylą ir administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo paslaugos“.

13Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 6 d. nutartimi sujungė civilines bylas pagal AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ administracijos vadovo, AB „ŽIA valda“, Lietuvos – JAV įmonės UAB „Sanitex“, UAB „Indeco: Investment and Development“, VĮ „Oro navigacija“, VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto pareiškimus į vieną bylą, suteikdamas jai Nr. B2-2106-258/2009.

14Teismas 2009 m. kovo 9 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą AB „flyLAL- Lithuanian Airlines“ ir įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (įgaliotas asmuo J. Jokšas).

15Nutartyje pažymima, kad įmonės vadovas ir savininkai nurodė, jog AB „flyLAL - Lithuanian Airlines“ nebegalės vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, nes įmonė kas mėnesį patiria didžiulius nuostolius. 2008 m. per kiekvieną mėnesį įmonė vidutiniškai apie 8 milijonus litų sąnaudų nepadengia iš veiklos gaunamomis pajamomis. Įmonė 2009 m. sausio 16 d. sustabdė veiklą. Civilinės aviacijos administracija nuo 2009 m. sausio 17 d. sustabdė AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ vežėjo pažymėjimą. Kreditorius VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas nurodė, kad bendra AB „flyLAL - Lithuanian Airlines“ įsiskolinimo VĮ Tarptautiniam Vilniaus oro uostui suma yra ne mažesnė kaip 20 568 008,78 Lt. Kreditorius VĮ „Oro navigacija” nurodė, kad 2009 m. sausio 29 d. AB „flyLAL- Lithuanian Airlines“ įsiskolinimas sudarė 7 763 178,50 Lt. Atsakovas 2009 m. sausio 16 d. pranešimu internetinėje svetainėje www.flylal.lt išplatino ir viešai paskelbė apie įmonės veiklos sustabdymą. Įmonės mokėtinų sumų ir įsipareigojimų sąrašas 2008 m. gruodžio 18 d. patvirtina faktą, kad įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai yra 94 218 495,24 Lt, iš jų 47 697 527,43 Lt pradelsti. Įmonės turto balansinė vertė 2008 m. spalio 31 d. balanse buvo 75 113 539 Lt. Nurodytų aplinkybių ir įrodymų pagrindu teismas nusprendė, jog AB „flyLAL- Lithuanian Airlines“ yra nemoki, kuri viešai paskelbė, kad negali atsiskaityti su kreditoriais, todėl jai keltina bankroto byla.

16Nutartyje nurodyta, kad administruoti bankrutuojančią įmonę pavedama UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Kreditoriai siūlė administratoriumi skirti UAB „Mikola“ arba UAB „Bankroto administravimo paslaugos“. Įmonių bankroto valdymo departamentas pateikė teismui pranešimus, kad pretenduojantys administruoti AB „flyLAL - Lithuanian Airlines“ asmenys atitinka teisės aktų reikalavimus. Kandidatai pateikė teismui Administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų kopijas. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad iki šiol nėra baigti atsakovo teisminiai procesai su VĮ Tarptautiniu Vilniaus oro uostu, o kreditoriaus VĮ „Oro navigacija” siūlytas administratorius nesidomėjo šios bylos bankroto procesu, AB „flyLAL - Lithuanian Airlines“ administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

17Pareiškėjo VĮ „Oro navigacija“ atstovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 9 d. nutartį dalyje dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir šioje dalyje klausimą išspręsti iš esmės – AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo paslaugos“. Skunde rašoma:

 1. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ paskyrimas AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ bankroto administratoriumi prieštarauja bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių bei viešajam interesui. Generalinėje prokuratūroje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl AB „flyLAL - Lithuanian Airlines“ galimai nusikalstamų veikų. AB „flyLAL - Lithuanian Airlines“ akcijos priklauso AB „ŽIA valda“, bendrai Lietuvos – JAV įmonei UAB „Sanitex“, UAB „Indeco: Investment and Development“, siūliusiems paskirti administratoriumi UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Vertinant tai, kad AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ ir su juo susijusiems nurodytiems subjektams pradėtas ikiteisminis tyrimas, kyla pagrįstų abejonių dėl UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ tinkamumo vykdyti bankroto administravimo procedūras. Tikėtina, kad asmenys, kuriems pradėtas ikiteisminis tyrimas, sutartinai siūlydami minėtą administratoriaus kandidatūrą, yra suinteresuoti nesklandžia bankroto procedūrų eiga. Bankroto administratoriumi paskyrus asmenų, kuriems pradėtas ikiteisminis tyrimas, siūlomą asmenį, jam gali būti daroma įtaka šių asmenų interesų naudai, o tokių interesų patenkinimas gali sąlygoti kitų kreditorių ar jų grupių teisių ir teisėtų interesų pažeidimą. Šių aplinkybių teismas nevertino.
 2. Apeliantas buvo pateikęs duomenis dėl paskirto administratoriaus netinkamumo, nurodė informaciją apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, tačiau teismas dėl šių duomenų nepasisakė, nemotyvavo, kodėl pareiškėjo argumentus laikė nepagrįstais, nesudarančiais pagrindo abejoti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ tinkamumu administruoti AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“. Tokiu būdu teismas pažeidė imperatyvias motyvavimo pareigą nustatančias taisykles, nukrypo nuo CPK 185 straipsnio nuostatų.
 3. Teismas administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atsižvelgdamas į kitų siūlytų kandidatų netinkamumą vykdyti atsakovo bankroto administravimo procedūras. Teismo nutartyje išdėstytos priežastys negali būti laikomos teisiškai pagrįstomis ir sudarančiomis kliūtis šioje byloje bankroto administratoriumi paskirti VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto ar VĮ „Oro navigacija“ siūlytus subjektus. Tai, jog vyksta teisminiai procesai pagal AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ ieškinį VĮ Tarptautiniam Vilniaus oro uostui bei VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto ieškinį AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ neturi įtakos ir nelemia VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto siūlytos administratoriaus kandidatūros netinkamumo. Teismo argumentas, kad VĮ „Oro navigacija“ siūlomas administratorius nesidomėjo šios bylos bankroto procesu yra nepagrįstas ir nesudarantis pagrindo atmesti šio administratoriaus kandidatūrą. VĮ „Oro navigacija“ pasiūlytas bankroto administratorius teismui pateikė visus reikalingus dokumentus, tai yra šioje proceso stadijoje atliko visus būtinus ir įstatymo leidžiamus veiksmus.
 4. Teismas nenurodė reikšmingų argumentų ir duomenų, kodėl apelianto siūlytas juridinis asmuo nėra tinkamas administruoti atsakovo bankrotą, atmesdamas administratorių kandidatūras rėmėsi teisėtomis nelaikytinomis priežastimis, nukrypo nuo CPK 185 straipsnio normų, neatsižvelgė į apelianto pateiktus duomenis, nukrypo nuo šios kategorijos bylų praktikos.

18Pareiškėjas VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 9 d. nutartį dalyje dėl UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ paskyrimo bankrutuojančios įmonės administratoriumi ir klausimą išspręsti iš esmės – paskirti UAB „Mikola“ AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ bankroto administratoriumi. Skunde rašoma:

 1. Nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo yra nepagrįsta ir nemotyvuota. Teismas nepagrįstai neįtraukė VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankišką reikalavimą dėl ginčo dalyko, ir nenurodė tokio sprendimo motyvų. Teismas nepagrįstai netenkino prašymo klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir administratoriaus skyrimo nagrinėti žodinio proceso tvarka, nenurodė tokio sprendimo motyvų, o dėl to galėjo būti neteisingai išspręstas klausimas dėl administratoriaus paskyrimo. Teismas nenurodė objektyvių kriterijų, kuriais remiantis jis bankroto administratoriumi pasirinko UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.
 2. Teismas nepagrįstai netenkino prašymo skirti administratoriumi UAB „Mikola“, nenurodęs tokio sprendimo pagrindų. Teismo argumentai, kurių pagrindu atmestas prašymas dėl siūlyto administratoriaus, nėra reikšmingi, nėra pagrįsti bylos medžiaga.
 3. Teismas, priimdamas sprendimą skirti administratoriumi UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, neužtikrino viešojo intereso. VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas, kurios steigėja yra Susisiekimo ministerija, šioje byloje atstovauja viešąjį interesą, siekia susigrąžinti valstybei priklausančias lėšas. Pasiūlytas administratorius UAB „Mikola“ gali tinkamiausiai užtikrinti ne tik bankrutuojančios įmonės ir jos akcininkų, bet ir valstybės interesus. Tai, kad teismo paskirtą bankroto administratorių pasiūlė akcininkai ir vadovas, dėl kurių veiksmų įmonė bankrutavo, neužtikrina viešojo intereso gynimo.
 4. Teismas netinkamai aiškino ir taikė ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalį, skundžiamoje nutartyje nurodydamas, kad VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas nesilaikė ikiteisminės ginčų reguliavimo tvarkos, privalomos kreditoriui.

19Pareiškėjo VĮ „Oro navigacija“ atstovas atsiliepimu į VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto atskirąjį skundą prisideda prie tame skunde išdėstytų argumentų, palaiko savo skunde išdėstytą poziciją bei prašymą teismo nutarties dalies dėl bankroto administratoriaus paskyrimo panaikinimo atveju AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo paslaugos“. Pareiškėjas neprieštarauja, kad netenkinus jo prašymo dėl administratoriaus UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ paskyrimo, bankroto administratoriumi būtų paskirtas VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto pasiūlytas kandidatas – UAB „Mikola“.

20Pareiškėjo VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto atstovas atsiliepimu į VĮ „Oro navigacija“ atskirąjį skundą sutinka su šio skunde nurodytais motyvais ir mano, jog skundas turi būti patenkintas. Jeigu teismas atsisakytų tenkinti VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto prašymą AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ administratoriumi skirti UAB „Mikola“, sutinka, kad administratoriumi būtų skiriama UAB „Bankroto administravimo paslaugos“.

21Pareiškėjų AB „ŽIA valda“, UAB „Indeco: Investment and Development“, bendros Lietuvos – JAV įmonės UAB „Sanitex“ atstovas atsiliepimu į apeliantų VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto ir VĮ „Oro navigacija“ atskiruosius skundus prašo skundus ir juose pateiktus prašymus atmesti bei palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 9 d. nutartį. Atsiliepime rašoma:

 1. Nėra aplinkybių, kad paskirtas bankroto administratorius neatitinka įstatymo nustatytų reikalavimų.
 2. Apeliantų argumentai dėl pareiškėjų AB „ŽIA valda“, UAB „Indeco: Investment and Development“, bendros Lietuvos – JAV įmonės UAB „Sanitex“ galimo šališkumo nėra reikšmingi administratoriaus paskyrimui. Skunduose nurodyta aplinkybė, kad teismo paskirtą administratorių pasiūlė skirti įmonės, kuriai keliama bankroto byla, vadovas ar akcininkai, neturi teisinės reikšmės ir nepaneigia nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Tai, kad buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl atsakovo galimai nusikalstamų veikų, taip pat nėra pagrindas suabejoti teismo paskirto bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumu, kadangi iki šiol nėra pareikšti įtarimai, tyrimas tik pradėtas ir gali būti nutrauktas. Taip pat neaišku, ar tyrimas vyksta dėl visų apeliantų nurodytų pagrindų.
 3. Faktinės aplinkybės patvirtina, kad teismas tinkamai įvertino bei motyvuotai parinko administratoriaus kandidatūrą. Teismas tinkamai įvertino visų pareiškėjų pasiūlymus ir nuomones dėl atsakovo administratoriaus paskyrimo.
 4. Apeliantams buvo užtikrinta tinkama įstatyminė teisių gynyba, o argumentai dėl žodinio proceso nebuvimo nesudaro pagrindo teigti, jog teismas pažeidė įrodymų tyrimo ir įvertinimo tvarką.
 5. Apeliantų prašymai dėl bankroto bylos iškėlimo ir administratoriaus paskyrimo paliktini nenagrinėtais. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje imperatyviai nurodyta ikiteisminė ginčų sureguliavimo tvarka, privaloma kiekvienam kreditoriui. Šios tvarkos nesilaikančių asmenų paduotus pareiškimus teismas turi teisę palikti nenagrinėtus.

22Pareiškėjas AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ administracijos vadovas atsiliepimu į apeliantų VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto ir VĮ „Oro navigacija“ atskiruosius skundus prašo juos spręsti teismo nuožiūra. Pareiškėjas pateikė teismui 2009 m. kovo 30 – 31 d. aviakompanijos pirmos eilės kreditorių nuomones dėl teismo paskirtos administratoriaus kandidatūros. Kadangi atsakovo pirmos eilės kreditoriai neprieštarauja ir sutinka su teismo paskirta administratoriaus kandidatūra dėl jos tinkamos kompetencijos ir patirties, tai atsakovas taip pat neprieštarauja teismo nutarčiai ir ja paskirtai administratoriaus kandidatūrai.

23Atskirieji skundai atmestini.

24Išnagrinėjusi bylą pagal pareiškėjų atskiruosius skundus teisėjų kolegija padarė išvadą, kad juose išdėstyti argumentai, kuriais ginčijamas atsakovo AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ bankroto administratoriaus paskyrimas, nesudaro pakankamo pagrindo manyti, jog pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis įstatyme nustatyta pareiga paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių, administratoriaus pasirinkimo teisę įgyvendino netinkamai ir tuo pažeidė administravimo paslaugas teikiančio asmens skyrimui keliamus tikslus.

25Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankrutuojančios įmonės administratorius - tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Jis valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir juo, taip pat bankuose esančiomis šios įmonės lėšomis disponuoja, užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai, taip pat privalo ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus. Taigi, bankroto proceso eigoje administratorius turi įstatyme apibrėžtus plačius įgaliojimus. Nuo administratoriaus veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais.

26ĮBĮ normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui: turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 221 patvirtintą ,,Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką“, kurio kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos. Dėl administratoriaus iškirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese. Taigi teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Tokia teisė užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių ši diskrecijos teisė suteikta, sprendimą, parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir paremtas įstatymu, todėl teismo diskrecijos teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Teismo diskrecijos teisės apimtis ribojama teisės aktų nuostatomis, įtvirtinančiomis reikalavimus administratoriaus kandidatūrai, taip pat teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principais. Saistomas būtinumo užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procedūrų atlikimą, teismas, svarstydamas administratoriaus paskyrimo klausimą, turi įvertinti tiek asmens (asmenų), pateikusio (-ių) pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, tiek kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymus ir argumentus, taip pat kitas administratoriaus skyrimo išsprendimui svarbias aplinkybes, ir šio vertinimo pagrindu padaryti išvadas dėl tinkamiausios kandidatūros. Aukščiau minėta teismo diskrecijos teisė paskirti administratorių negali būti vertinama ir kaip savaime privaloma. Nors teismas nėra suvaržytas teikiamais pasiūlymais skirti administratoriumi vieną ar kitą asmenį, tačiau, pasirinkdamas iš kelių siūlomų kandidatų, privalo išdėstyti argumentus, dėl kurių atmeta kitas pasiūlytas administratoriaus kandidatūras. Teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą. Be kita ko, būtina įvertinti, ar nemokios įmonės valdymo organų arba savininkų pasiūlytos kandidatūros paskyrimas tos įmonės bankroto administratoriumi nesukurs teisinių prielaidų, objektyviai verčiančių įtarti, jog tokio asmens paskyrimas gali sukliudyti išaiškinti tikrąsias bankroto priežastis, tinkamai atstovauti kreditorių interesus ar vykdyti kitas bankroto procedūras, kadangi įstatymas bankroto administratorių įpareigoja vienodai ginti visų kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesus, tikrinti įmonės veiklą, aiškintis nemokumo susidarymo priežastis, išreikalauti įmonės turtą iš skolininkų ir nuostolius iš kaltų asmenų (ĮBĮ 11 str. nuostatos).

27Kadangi nuo bankroto administratoriaus veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga ir bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas, vadinasi, konkrečios įmonės bankroto administratoriumi negalima skirti tokio asmens, kai yra aplinkybės, pagrįstai verčiančios abejoti, ar toks asmuo tikrai neturi ir negali turėti teisinio suinteresuotumo tos įmonės bankroto procese. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad aplinkybė, kuris įmonės bankroto bylos procesu suinteresuotas asmuo kurį jos administratorių siūlo paskirti, negali būti laikoma reikšminga, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą turinčios abejonės dėl siūlomo paskirti bankroto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo arba atsiradimo kitų aplinkybių, verčiančių daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo.

28Pareiškėjai atskiruosius skundus dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies paskirti AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ bankroto administratoriumi UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ grindžia aplinkybėmis ir teiginiais, kad šią bankroto administratoriaus kandidatūrą siūlė skirti tiek administracijos vadovas, tiek savininkai (akcininkai) nemokia tapusios įmonės, kurios atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimai nusikalstamų veikų padarymo. Pareiškėjų nuomone, aplinkybė dėl pradėto ikiteisminio tyrimo galėtų lemti būsimą su AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ veikla susijusių asmenų įtaką jų pasiūlytam bankroto administratoriui veikti tų asmenų interesais ir tuo sukelti galimą konfliktą tarp bankrutuojančios įmonės, jos administratoriaus ir kreditorių. Šiuo atveju sutikti su tokiais pareiškėjų (apeliantų) teiginiais nėra pakankamo pagrindo. VĮ „Oro navigacija“ atskirajame skunde nurodoma, kad 2009 m. sausio 30 d. Generalinėje prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ galimai nusikalstamų veikų. Pastebėtina, kad AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ administracijos vadovas bei akcininkai kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo ir administratoriaus paskyrimo dar nesant pradėto ikiteisminio tyrimo, todėl nėra pagrindo teigti, kad šių asmenų interesą siūlyti konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą jau būtų skatinęs ikiteisminio tyrimo atlikimo faktas, ar siekimas nuslėpti tiriamus galimai neteisėtus veiksmus, išvengti baudžiamosios atsakomybės.

29Aplinkybė, kad konkrečią bankrutuojančios įmonės administratoriaus kandidatūrą skirti siūlo šios įmonės administracijos vadovas, taip pat įmonės savininkas (-ai), savaime negali turėti esminę ir lemiamą reikšmę, sprendžiant klausimą dėl administratoriaus paskyrimo. Įstatymas apibrėžia asmenų, kurie turi teisę, o pateikdami pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei - ir pareigą pasiūlyti teismui administratoriaus kandidatūrą. Tarp tokių asmenų yra ir įmonės administracijos vadovas bei įmonės savininkas (-ai) (ĮBĮ 5 str., 11 str. 2 d.). Atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktuose įtvirtinta nuostata, jog būtent įmonės bankroto administratoriumi skiriamas asmuo negali turėti teisinio suinteresuotumo tos įmonės bankroto procese, gi administratoriaus kandidatūrą siūlančiam asmeniui reikalavimas būti nesuinteresuotam bankroto bylos baigtimi nenustatytas. Bankrutuojančios įmonės administratoriui įstatyme numatyti reikalavimai ginti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių ir šios įmonės teises ir teisėtus interesus, nepriklausomai nuo to, kas teikia teismui pasiūlymus dėl administratoriaus kandidatūros.

30Įvertinusi bylos medžiagą teisėjų kolegija sprendžia, kad joje nėra duomenų, leidžiančių daryti pagrįstą išvadą ar bent objektyvaus turinio prielaidas (verčiančių pagrįstai abejoti), kad atsakovo AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ administracijos vadovo ar savininko (-ų) pasiūlytas bankroto administratorius bus suinteresuotas atsakovo bankroto bylos baigtimi, kaip tuo gali būti suinteresuoti bankroto bylos procesą inicijavę ir administratoriaus kandidatūras pasiūlę asmenys, kad toks administratorius nepajėgs atsispirti galimiems bandymams daryti neteisėtą įtaką ar neigiamą poveikį atliekant konkrečias įmonės bankroto procedūras ir vykdant kitas įstatymo numatytas funkcijas. Pažymėtina, kad bankroto bylų procese, kaip ir kitose civilinio proceso tvarka nagrinėjamose bylose, galioja rungimosi principas, reiškiantis, jog kiekvienas asmuo privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 1 str. 1 d., 12 str.). Pareiškėjai nepateikė teismui jų teiginius dėl UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ galimo šališkumo pagrindžiančių dokumentų. Pareiškėjai jokių kitų faktinių aplinkybių, įgalinančių pagrįstai abejoti teismo paskirto juridinio asmens tinkamumu administruoti atsakovo AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ bankroto procesą ar galimu jo šališkumu, suinteresuotumu vykdant bankroto procedūras, iš esmės nenurodė. Priešingai, teisėjų kolegijos vertinimu, iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad teismo paskirtas administratorius turi daugiau privalumų ir pranašumų kitų pasiūlytų kandidatūrų atžvilgiu administruoti tokio dydžio įmonę, kaip AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ (apie tai bus pasisakyta toliau). Apeliantai nenurodo kokių nors naujų reikšmingų aplinkybių, kurios būtų atsiradę ar paaiškėjusios po skundžiamos nutarties priėmimo ir pagrįstai verčiančios abejoti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ nešališkumu, nesuinteresuotumu ir tinkamumu administruoti atsakovą. Dar kartą pažymėtina, kad vien apeliantų nurodyta faktinė aplinkybė apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl atsakovo galimai nusikalstamų veikų padarymo, savaime negali būti lemianti sprendžiant dėl pasiūlytų administratoriaus kandidatūrų. Be to, nėra pateikta duomenų, kad ikiteisminio tyrimo eigoje būtų priimtas koks nors procesinis sprendimas, kurio turinys verstų abejoti dėl bankrutuojančios įmonės administracijos vadovo bei akcininkų pasiūlytos ir teismo paskirtos administratoriaus kandidatūros. Nors apeliantai ir teigia, kad teismui pasiūlytas administruoti atsakovą juridinis asmuo - UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ gali būti suinteresuotas bankroto bylos baigtimi, tačiau jų teiginiai dėl paskirto administratoriaus galimo nepatikimumo, suinteresuotumo ar nesugebėjimo atstovauti visų kreditorių teisėms ir interesams, grindžiami spėjimais, samprotavimais, subjektyvaus turinio prielaidomis. Jie nėra pagrįsti įrodomąją reikšmę turinčiais duomenimis, todėl negali būti priimtini vertinant administratoriaus paskyrimo teisėtumą ir pagrįstumą. Remiantis prielaidomis ir abejonėmis negalima daryti išvados, kad pirmosios instancijos teismas paskyrė šališką ar nepajėgų tinkamai administruoti bankrutuojančią įmonę asmenį. Administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ raštu deklaravo (t. 1, b. l. 107), kad nei jis, nei jo darbuotojai neturi teisinio suinteresuotumo AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ bankroto bylos baigtimi. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad aplinkybė, jog teismo paskirtas administratorius turi ar gali turėti suinteresuotumą atsakovo bankroto bylos baigtimi, įrodomąją reikšmę galinčiais turėti duomenimis nepatvirtinta.

31Objektyvių aplinkybių apie kliūtis, kurios trukdytų teismo paskirtam administratoriui tinkamai ir sklandžiai vykdyti bankroto procedūras, vadovaujantis nešališkumo principu, nėra. Apelianto VĮ „Oro navigacija“ atstovo svarstymai, kad teismo paskirtas administratorius gali vengti tinkamai atlikti įstatyme numatytas pareigas vykdant bankroto procedūras, šioje bylos stadijoje vertintini kaip spėjimas, į kurį, sprendžiant apeliantų reikalavimų pagrįstumą, nėra pakankamo pagrindo atsižvelgti. Kaip jau pažymėta, ĮBĮ bankrutuojančios įmonės administratoriui nustato reikalavimą ginti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, nepriklausomai nuo to, ar teismas patvirtino kurio nors iš ĮBĮ 5 straipsnyje išvardintų asmenų pasiūlytą teismui administratoriaus kandidatūrą, ar teismas kandidatūrą pasirinko savo iniciatyva. Atskirųjų skundų argumentai, kad teismas nepagrįstai administratoriumi paskyrė asmenį, kurio kandidatūrą pasiūlė bankrutuojančios įmonės administracijos vadovas ir jos akcininkai, atmestini. Tai, kad atsakovo administratoriumi paskirtas ne kiekvieno iš apeliantų pasiūlytas asmuo, nesudaro pagrindo skundžiamos nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo laikyti neteisėta ar nepagrįsta. Kaip ką tik paminėta, bankrutuojančios įmonės administratoriui įstatyme numatyti reikalavimai ginti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių ir šios įmonės teises ir teisėtus interesus nepriklausomai nuo to, kas teikia teismui pasiūlymus dėl administratoriaus kandidatūros. Įmonės bankroto administratorius yra įmonės valdytojas, turintis įstatymo, įmonės kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) suteiktus įgalinimus įmonės bankroto procese. Nuo administratoriaus veiksmų didžia dalimi priklauso kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugos užtikrinimas, bankroto procedūrų vykdymo skaidrumas bei sklandumas, todėl ĮBĮ yra numatyta galimybė, iškilus būtinumui, spręsti dėl administratoriaus atstatydinimo (pakeitimo). Ta aplinkybė, kad teismas paskyrė ne apeliantų siūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės svarstyti bei vertinti administratoriaus veiklą ir kreiptis į teismą dėl jo pakeitimo, jeigu pagrįstai abejojama administratoriaus tinkamumu vykdyti pavestas funkcijas (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

32Sprendžiant, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai bankroto administratoriumi paskyrė bankrutuojančios įmonės administracijos vadovo ir jos savininkų (akcininkų) pasiūlytą juridinį asmenį, o ne pareiškėjų pasiūlytus asmenis, turi būti atsižvelgta į administratoriaus paskirtį bankroto procese, jo kompetenciją, įmonės, kurią siekiama administruoti, veiklos ypatumus bei finansinę padėtį, taip pat siūlomų bankroto administratorių profesinę patirtį, finansinius bei darbo pajėgumus, užimtumą, kurie didžia dalimi lemia nepertraukiamą bei nuoseklią bankroto proceso eigą.

33Atsakovas yra didelė įmonė, kurios įstatinis kapitalas sudaro 1 mln. Lt, o balansinė turto ir turtinių teisių vertė 2008 m. spalio 31 d. apskaitos duomenimis viršijo 75 mln. Lt. Siekiant kuo tinkamiau atlikti tokios įmonės veiklos teisinį įvertinimą, nustatyti kreditorių bei debitorių sąrašus, kreditorinius įsipareigojimus, tikrąsias nemokumo priežastis, reikalingas kruopštus teisinis-ūkinis veiklos ištyrimas. Tokį tyrimą kokybiškiau ir operatyviau gali atlikti teisės subjektas, turintis gausesnį profesionalų personalą, geresnes finansines galimybes bei didesnę darbo patirtį. Teisėjų kolegijos nuomone, nors visi pasiūlyti administruoti atsakovą juridiniai asmenys atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus ir turi teisę administruoti atsakovą (turi atitinkamus veiklos leidimus, pasirūpino profesinės civilinės atsakomybės draudimu, gavo Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos sutikimus), visgi UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ kandidatūra yra tinkamesnė administruojant tokios didelės įmonės bankroto procesą. Ši išvada darytina dėl to, jog administruoti atsakovo bankroto procesą paskirtas asmuo turi didesnę darbo patirtį teikiant bankroto administravimo paslaugas, gausesnį profesionalių darbuotojų personalą, geresnius finansinius resursus, gilesnį įdirbį didelių ir labai didelių įmonių bankroto administravimo procese. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ bankrutuojančias įmones administruoja nuo 1999 metų. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje (www.bankrotodep.lt) skelbiamų duomenų bei bylos medžiagos apie pasiūlytus įmonės bankroto administratorius matyti, kad UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ dirba 5 asmenys, turintys teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Šis bankroto administratorius vykdo 94 įmonių bankroto procedūras, o iš viso yra baigęs 382 įmonių bankroto procesus. Pažymėtina, kad didžiojoje dalyje administruojamų įmonių šis administratorius jau vykdo likvidavimo procedūras. Įmonėje iš viso dirba 15 darbuotojų, o bankrutuojančios įmonės administravimą ketina vykdyti grupė šios įmonės darbuotojų, administruoti atsakovo bankroto procedūras įgaliotu asmeniu šis administratorius ketina skirti asmenį, gyvenantį atsakovo buveinės vietoje - Vilniaus mieste (t. 1, b. l. 109). UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ yra administravusi ar administruoja labai dideles ir dideles įmones (AB „Dirbtinis pluoštas“, AB „Drobė“, AB „Nemunas“, AB „Kauno autotransportas“, AB „Kauno popieriaus fabrikas“, AB „Kamega“, AB „Kauno statybininkas“, AB „Kauno monolitas“ ir kt.). Be to, iš viešai skelbiamo vykdomų bankroto procedūrų sąrašo matyti, kad UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ sėkmingai administravo ir administruoja įmones, kurių buveinės vieta yra įvairiose Lietuvos vietovėse. Duomenų, kad ši bendrovė netinkamai būtų vykdžiusi kokios nors įmonės bankroto procedūras, blogai atlikusi administratoriaus pareigas, nėra. Didelis administruotų įvairaus dydžio įmonių skaičius, teigiamas darbo įvertinimas laikytini reikšmingais kriterijais, patvirtinančiais tinkamą teismo paskirto administratoriaus patirtį ir kvalifikaciją administruoti tokią didelę įmonę, kaip atsakovas. Pažymėtina ir tai, jog UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ užimtumas dabartiniu laikotarpiu teikiant paslaugas bankroto procesuose nėra toks didelis, kad ši įmonė nepajėgtų tinkamai administruoti AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“. Teisėjų kolegija neturi faktinių duomenų, kad skundžiamos nutarties priėmimo momentu UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ administruojamų įmonių skaičius, šio asmens darbuotojų darbo krūvis arba kitokios su veikla susijusios aplinkybės objektyviai kliudytų skirti šį asmenį atsakovo bankroto administratoriumi arba būtų esminiu kriterijumi, leidžiančiu daryti pagrįstą išvadą dėl šio asmens nesugebėjimo tinkamai vykdyti numatytas funkcijas. Priešingai - ženklus baigtų ir vykdomų bankroto procedūrų įvairaus dydžio įmonėse skaičius leidžia daryti išvadą, kad teismo paskirtas administratorius geba tinkamai organizuoti savo veiklą, sklandžiai, efektyviai ir operatyviai vykdyti bankroto procedūras bei jas sėkmingai pabaigti. Palyginimui: 1) pareiškėjo VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto siūlyta administratoriaus kandidatūra – UAB „Mikola“ yra įsteigta 2006 m. gegužės 11 d., joje yra du bankroto administratoriai, kurie administruoja dvi įmones ir baigė taip pat dviejų įmonių bankroto procedūras, kurios nėra didelės; 2) pareiškėjo VĮ „Oro navigacija“ siūlytam administratoriui – UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ leidimas teikti administravimo paslaugas išduotas 2002 m. lapkričio 11 d., čia dirba trys administratoriai, kurie vykdo 30 įmonių ir baigė 95 įmonių bankroto procedūras. Nė viena iš apeliantų pasiūlytų kandidatūrų nenurodė ketinanti ir galinti suburti grupę darbuotojų, siekiant kuo kvalifikuočiau, operatyviau ir kokybiškiau spręsti visus atsakovo bankroto proceso metu iškylančius klausimus.

34Svarstant klausimą dėl kandidatūrų administruoti atsakovo bankroto procesą svarbu akcentuoti, kad pareiškėjų pasiūlyti juridiniai asmenys neturi privalumų prieš pirmosios instancijos teismo paskirtą atsakovo bankroto administratorių. Priešingai, lyginant Įmonių bankroto valdymo departamento interneto tinklalapyje skelbiamus teismo paskirto administratoriaus ir kitų pasiūlytų kandidatūrų veiklos rodiklius bei patirtį administruojant bankrutuojančias ir bankrutavusias įmones, ekonominį ir intelektualinį veiklos potencialą, galima daryti išvadą apie UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ turimą pranašumą. Juridinio asmens, vienijančio keletą bankroto administratorių (darbuotojų fizinių asmenų) bei turinčio kitas reikalingas funkcijas galinčius atlikti personalo darbuotojus, gebėjimai operatyviai ir sklandžiai vykdyti didelės ir specifinės (sprendžiant pagal veiklos pobūdį) įmonės administravimo procedūras vertintini geriau už kitų pasiūlytų kandidatūrų galimybes. Esant kelių asmenų kandidatūroms administruoti bankrutuojančią įmonę, prioritetiškai vertintina ta kandidatūra, kurios veiklos rodikliai yra svaresni, teikiantys daugiau informacijos. Pareiškėjų atskiruosiuose skunduose bei kituose jų procesiniuose dokumentuose išdėstyti argumentai bei pateikti duomenys apie jų siūlomas bankroto administratoriaus kandidatūras (veiklos laikotarpis administruojant bankroto procedūras, skaičius darbuotojų, turinčių kvalifikacijos pažymėjimus teikti bankroto administravimo paslaugas, administruojamų ir baigtų administruoti įmonių skaičius, nuobaudų neturėjimas ir kt.), nesuteikia pranašumo prieš teismo paskirtą administratorių. Įvertinusi byloje esančią medžiagą apie aptariamas administratorių kandidatūras, taip pat informaciją apie jas, skelbiamą Įmonių bankroto valdymo departamento interneto tinklalapyje www.bankrotodep.lt, teisėjų kolegija pripažįsta teisinga pirmosios instancijos teismo išvadą, kad UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ patirtis įmonių bankroto administravimo srityje ir aukštas darbuotojų kvalifikacijos lygis gali užtikrinti tinkamą atsakovo bankroto proceso administravimą. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas administratoriumi juridinis asmuo - UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ yra tinkamiausias iš pasiūlytų kandidatūrų administruoti atsakovą, o jo pasirinkimas atitinka administratoriaus skyrimo principus.

35Pareiškėjų atskiruosiuose skunduose taip pat akcentuojama aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas reikiamai nemotyvavo administratoriaus kandidatūros pasirinkimo, o jo argumentai dėl kitų kandidatūrų nepriimtinumo esą nepagrįsti. Reikia sutikti su tuo, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje apsiribojo itin trumpais motyvais, kodėl atsakovo administratoriumi skiria UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir kodėl atsisako kitų pasiūlytų kandidatūrų. Teisėjų kolegija sprendžia, kad motyvų, kuriais remiantis atmestos kitos pasiūlytos administratoriaus kandidatūros, nenurodymas arba nepakankamas nurodymas teismo nutartyje gali būti pagrindas panaikinti nutartį ar atitinkamą jos dalį, tik jeigu būtų nustatyta, jog paskiriant administratorių buvo padarytas įstatymų pažeidimas, dėl kurio ši nutartis laikytina neteisinga (CPK 329 str. 1 d., 338 str. nuostatos). Toks teisinis vertinimas duoda pagrindą daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų. Iš bylos duomenų matyti, kad teismo paskirtas administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atitinka ĮBĮ numatytus reikalavimus: byloje yra šio asmens sutikimas teikti AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ bankroto administravimo paslaugas, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos leidimas UAB ,, Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras” teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, šio administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, jis yra pateikęs Bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą. Remiantis byloje esančiais duomenimis UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atitinka ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies bei kitų norminių aktų nustatytus bankroto administratoriams keliamus reikalavimus. Šio juridinio asmens pateiktais duomenimis aplinkybių, nurodytų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje, kurios būtų kliūtimi jį paskirti atsakovo bankroto administratoriumi, nėra. Kitų pagrindų išvadai, jog pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis jam suteikta diskrecijos teise, įstatyme numatytą prievolę paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių įgyvendino netinkamai ir (ar) pažeidė bankroto administratoriaus skyrimui keliamus tikslus bei uždavinius, taip pat nenustatyta.

36Pareiškėjo VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto atskirajame skunde apeliuojama į tai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino prašymų nagrinėti atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą žodinio proceso tvarka. ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis numato, jog bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Bankroto bylų iškėlimo procedūrą reglamentuojančios procesinės teisės normos imperatyviai nenumato, kad bankroto bylos iškėlimo klausimas privalomai būtų svarstomas teismo posėdyje, dalyvaujant šalims ir kitiems teisinį suinteresuotumą šiuo klausimu turintiems asmenims. Nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo teisėjas gali priimti ir rašytinio proceso tvarka, nekviečiant šalių ir kitų asmenų. Procesinės teisės normos taip pat įsakmiai nenumato, jog apie teismo procesinio veiksmo atlikimą, kurio metu sprendžiamas bankroto bylos iškėlimo klausimas, bankroto bylos iškėlimą inicijavę asmenys arba įmonė, kurios atžvilgiu sprendžiamas bankroto bylos iškėlimas, būtų privalomai informuojami teismo pranešimais (CPK 153 str. 2 d.). Išspręsdamas bankroto bylos iškėlimo atsakovui klausimą rašytinio proceso tvarka, pirmosios instancijos teismas imperatyvių ĮBĮ ar CPK reikalavimų nepažeidė. Teisėjų kolegijos vertinimu, kadangi procesinis klausimas dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo pirmosios instancijos teismo yra išspręstas iš esmės teisingai, todėl apelianto nurodytos aplinkybės, kad administratoriaus paskyrimo klausimas tinkamai būtų buvęs išspręstas tik žodinio proceso tvarka, nelaikytinos teisiškai reikšmingomis.

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, daro išvadą, kad pareiškėjų VĮ „Oro navigacija“ ir VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto atskirųjų skundų argumentai nesudaro pakankamo pagrindo konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas klausimą dėl atsakovo bankroto administratoriaus skyrimo išsprendė neteisingai. Teisinių pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis turėtų būti naikinama atskiruosiuose skunduose nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių nutarties dalies negaliojimo pagrindų, nenustatyta, todėl ši nutarties dalis paliekama nepakeista.

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

39Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 9 d. nutarties dalį dėl AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ bankroto administratoriaus paskyrimo palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,... 3. Pareiškėjas AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ administracijos vadovas... 4. Pareiškėjas pažymėjo, kad įmonė yra nemoki ir negali bei negalės... 5. Pareiškėjo VĮ „Oro navigacija“ atstovas 2009 m. vasario 2 d. prašymu... 6. Pareiškėjo VĮ „Oro navigacija“ atstovas 2009 m. vasario 3 d. prašymu... 7. Pareiškėjas AB „ŽIA valda“ 2009 m. sausio 22 d. pareiškimu prašė... 8. Pareiškėjas bendra Lietuvos – JAV įmonė UAB „Sanitex“ 2009 m. sausio... 9. Pareiškėjas UAB „Indeco: Investment and Development“ 2009 m. sausio 22 d.... 10. Pareiškėjas VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas 2009 m. vasario 5 d.... 11. Pareiškėjas nurodė, kad galimas teismo sprendimas dėl bankroto bylos... 12. Pareiškėjo VĮ „Oro navigacija“ atstovas 2009 m. vasario 6 d. patikslintu... 13. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 6 d. nutartimi sujungė civilines bylas... 14. Teismas 2009 m. kovo 9 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą AB „flyLAL-... 15. Nutartyje pažymima, kad įmonės vadovas ir savininkai nurodė, jog AB... 16. Nutartyje nurodyta, kad administruoti bankrutuojančią įmonę pavedama UAB... 17. Pareiškėjo VĮ „Oro navigacija“ atstovas atskiruoju skundu prašo... 18. Pareiškėjas VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas atskiruoju skundu prašo... 19. Pareiškėjo VĮ „Oro navigacija“ atstovas atsiliepimu į VĮ Tarptautinio... 20. Pareiškėjo VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto atstovas atsiliepimu į VĮ... 21. Pareiškėjų AB „ŽIA valda“, UAB „Indeco: Investment and... 22. Pareiškėjas AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ administracijos vadovas... 23. Atskirieji skundai atmestini.... 24. Išnagrinėjusi bylą pagal pareiškėjų atskiruosius skundus teisėjų... 25. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10... 26. ĮBĮ normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės... 27. Kadangi nuo bankroto administratoriaus veiksmų didžiąja dalimi priklauso... 28. Pareiškėjai atskiruosius skundus dėl pirmosios instancijos teismo nutarties... 29. Aplinkybė, kad konkrečią bankrutuojančios įmonės administratoriaus... 30. Įvertinusi bylos medžiagą teisėjų kolegija sprendžia, kad joje nėra... 31. Objektyvių aplinkybių apie kliūtis, kurios trukdytų teismo paskirtam... 32. Sprendžiant, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai bankroto... 33. Atsakovas yra didelė įmonė, kurios įstatinis kapitalas sudaro 1 mln. Lt, o... 34. Svarstant klausimą dėl kandidatūrų administruoti atsakovo bankroto procesą... 35. Pareiškėjų atskiruosiuose skunduose taip pat akcentuojama aplinkybė, kad... 36. Pareiškėjo VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto atskirajame skunde apeliuojama... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, daro išvadą, kad... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 39. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 9 d. nutarties dalį dėl AB „flyLAL...